|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مطبوعات ايران
مقالات و پژوهش ها
قوانين، کتب، آموزش
مطبوعات جهان

خدمات سايت 
  magiran.com > اخبار و مطالب حوزه مطبوعات و رسانه
 

آموزه هاي استاد معتمدنژادmagiran.com: آموزه هاي استاد معتمدنژاد
 
 
منصور ساعي
 اعتماد 19/9/93

آموزه هاي استاد معتمدنژاد


    من از سال ١٣٨١ تا ١٣٨٩ دانشجوي مستقيم استاد كاظم معتمدنژاد بودم. گرچه سال ها قبل نيز با مطالعه كتاب ها و مقالات ايشان شاگرد غيرمستقيم شان بودم. بهترين دوران زندگي ام، يعني دوره كارشناسي ارشد و دكتري ام دانشجوي استاد بودم. محور مطلب من امروز آموزه هايي است كه من به عنوان آخرين نسل دانشجويانش از ايشان در سر كلاس هايش، از نوشته ها و آثارش آموختيم.
    
     آموزه اول: تبيين آزادي اطلاعات و ارتباطات
    
     معتمدنژاد به آزادي اطلاعات باور داشت و به اين موضوع به طور مستمر در آثار و تاليفات، پژوهش ها و سخنراني ها، مجامع علمي و كلاس هاي درس مي پرداخت. وي دسترسي به اطلاعات را حق هر انساني مي دانست و همانند استادان برجسته جهان، از «حق ارتباط» و «حق اطلاع» براي هر انساني سخن گفت. منظور استاد از آزادي اطلاعات، «حق دسترسي افراد به اطلاعات واخبار موجود در دستگاه ها و موسسات عمومي و خصوصي» بود. وي براين باور بود كه دولت نه مالك، بلكه امانتدار اطلاعات است و دولت بايد اطلاعاتي را كه در اصل متعلق به شهروندان است، در اختيارآنها قرار دهد.
    
     آموزه دوم: تبيين علمي و عملي ضرورت آزادي مطبوعات و رسانه ها
    
     استاد كه خود حقوقدان نيز بود، براين باور بود كه پيش زمينه ضروري براي ايفاي نقش هاي بنيادي و حرفه يي رسانه ها، از جمله اطلاع رساني شفاف و حداكثري و نظارت بر محيط سياسي و اجتماعي (نقش ركن چهارم دموكراسي)، پذيرفتن، به رسميت شناختن، نهادينه شدن آزادي بيان و مطبوعات است. ايفاي چنين نقش هايي از رسانه ها زماني انتظار مي رود كه قوانين، آزادي بيان، آزادي اطلاعات و آزادي رسانه ها را به رسميت بشناسند، ازآن پشتيباني و حمايت كنند.
    
     آموزه سوم: مخالفت با سانسور پيش از انتشار و تبيين ضرورت استقرار نظام تعقيبي در حوزه تاسيس و اداره رسانه ها
    
     به باور استاد، راه استقرار و توسعه آزادي رسانه ها و مطبوعات پيروي از نظام حقوقي تعقيبي است نه نظام پيشگيرانه. در اين نظام هيچ گونه محدوديتي جز در موارد استثنايي پيش بيني شده در قوانين، براي تاسيس و اداره مطبوعات وجود ندارد و افراد و شركت ها و جمعيت ها مي توانند با آزادي كامل يا تنها با تسليم اعلام نامه يا تقاضاي ثبت نام نشريه، رسانه، روزنامه ها يا مجله هاي مورد نظر خود را منتشر كنند. وي مخالف نظام مطبوعاتي كنوني يعني نظام حقوقي پيشگيرانه و مبتني بر اعطاي مجوز و پروانه انتشار است كه راه سانسور پيش از انتشار و اعطاي مجوز به افراد غيرحرفه يي و داراي رانت را باز مي كند.
    
     آموزه چهارم: تبيين ضرورت فعاليت رسانه هاي مستقل، متنوع و كثرت گرا در جامعه ايران
    
    استاد براين باور بود كه در جامعه اطلاعاتي كنوني، رسانه هاي موفق در جامعه ايران رسانه هايي هستند كه داراي استقلال سياسي (عدم دخالت دولت در امور رسانه يي و سياست هاي رسانه وسرنوشت رسانه ها و خبرنگاران)، استقلال مالي (عدم وابستگي مالي از طريق يارانه و آگهي و هرگونه كمك دولتي)، استقلال محتوايي (از فشارهاي مختلف) باشند و بازنمايي كننده ديدگاه هاي متنوع و متكثر و داراي محتواي توسعه گرا و فراگير باشند. به عبارتي استاد تنوع و تكثر رسانه يي را يك ضرورت جامعه داراي تنوع قومي، مذهبي، زباني و فرهنگي مي دانست.
    
     آموزه پنجم: تبيين مقوله ضرورت استقلال حقوقي حرفه روزنامه نگاري
    
     استاد مدام در مقالات و مباحث شان، مهم ترين عوامل موثر در كارآمدي رسانه ها و حرفه روزنامه نگاري را تدارك و تصويب قوانين و مقررات حقوقي ضروري براي تامين استقلال حرفه روزنامه نگاري مي دانست.
     وي برآن بود: همان گونه كه برخي مشاغل همچون پزشكي، وكالت دادگستري و معماري داراي نظام هاي حرفه يي خاص هستند، بايد به تدوين مقررات حقوقي حرفه يي روزنامه نگاران و وضع قوانين و مقررات ضروري براي تامين استقلال نظام حاكم براين حرفه در ايران پرداخت.
     معتمدنژاد معتقد بود: تجربه كشورهاي موفق نشان مي دهد كه نابساماني ها وناهنجاري هاي مختلف فعاليت هاي مطبوعاتي و ارتباطي كه بيشتر از تزلزل شغلي، نااطميناني مالي، عدم تامين اقتصادي و اجتماعي و همچنين بيم تهديد و تعقيب هاي سياسي و قضايي ناشي مي شوند، با تامين استقلال حقوقي حرفه روزنامه نگاري از ميان رفته اند.
     استاد تاكيد مي كرد كه تدوين و تصويب قانون استقلال حرفه روزنامه نگاري زير بناي كارآمدي و عملكرد درست رسانه ها و روزنامه نگاران است. در مقوله اصول حقوقي استقلال حرفه روزنامه نگاري، تعريف قانوني روزنامه نگار حرفه يي و شرايط برخورداري همكاران تحريريه يي رسانه ها از صفت روزنامه نگار حرفه يي و چگونگي صدور كارت هويت حرفه يي، مقررات حقوقي حاكم بر روابط بين روزنامه نگاران و صاحبان و مديران موسسات رسانه يي و شرايط اشتغال و فعاليت روزنامه نگاران و حقوق مادي و معنوي آنان مورد بحث قرار مي گيرد.
    
     آموزه ششم: تبيين مطالعات انتقادي و ضرورت روزنامه نگاري انتقادي براي جامعه ايران
    
    يكي از بهترين كلاس هاي استاد، كلاس مطالعات انتقادي بود. استاد با تدريس تئوري هاي نظريه پردازان برجسته مكاتب انتقادي، به ما آموخت كه رسانه ها نبايد در خدمت نهاد قدرت قرار گيرند و ايدئولوژيك باشند. استاد «سواد انتقادي» ما را ايجاد و تقويت كرد. ما را به سرچشمه هاي روزنامه نگاري انتقادي برد.
     وي براين باور بود كه نظارت رسانه يي با مقوله «نقد و انتقاد» همزاد است. به اين سان كه نمي توان بر پديده، تصميم وعملكردي نظارت كرد اما از آن انتقاد نكرد.
     وي برآن بود كه رسانه ها صرفا ثبت كننده وقايع اجتماعي نيستند بلكه چشم و گوش افكارعمومي هستند. آنها سرسختانه خطاها و نواقص و اشتباهات دولت و سازمان ها را پيگيري مي كنند و اين امر احساس سرزندگي و شادابي به رسانه و جامعه مي دهد. اگر شهروندان اطلاعات ناقصي در مورد عملكرد كارگزاران و نهادها داشته باشند، دولت ها احساس مسووليتي در قبال آنها نمي كنند و پاسخگوي آنها نخواهند بود.
    
     آموزه هفتم: تبيين جايگاه و نقش روزنامه نگاري توسعه و ارتباطات توسعه
    
    استاد پژوهشگر برجسته حوزه ارتباطات، روزنامه نگاري و توسعه بود. براين باوربود كه نظام هاي رسانه يي و روزنامه ها در كشورهاي در حال توسعه، هر يكي نقشي بي بديل در توسعه كشاورزي و صنعت، سوادآموزي و آموزش، مردمسالاري، بهداشت و تنظيم خانواده و مقابله با آلودگي محيط زيست، توانمندسازي گروه هاي به حاشيه رانده شده و توسعه پايدار عرصه ملي، محلي، سازماني ونهادي دارند. وي اعتقاد داشت كه حضور فعال روزنامه نگاري توسعه براي بهبود و توانبخشي اوضاع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي انجامد.
    
     نگاه استاد به توسعه و نقش ارتباطات در توسعه درون زا بود و كپي كردن و تبعيت از الگوهاي غربي را هرگز در آثارش توصيه نكرد.
    
    
     

View: 1214 - Print: 1 - Email: 1
اين مطلب را در سايت ماخذ آن ببينيد:
magiran.com/n3075312همچنين بخوانيد:
نكوداشت معتمدنژاد برگزار شد
تنديس معتمدنژاد كوچك‌ ترين نشانه ‌ي قدرشناسي است؛ در حاشيه‌ ي نصب تنديس پدر علوم ارتباطات ايران مطرح شد
تنديس معتمدنژاد براي روز مبادا
معتمدنژاد و مساله ارتباطات در ايران: گزارش مراسم بزرگداشت نخستين سال درگذشت كاظم معتمدنژاد
عقيلي: بسياري از ايده‌ ها و آرزو هاي معتمدنژاد جامه عمل نپوشيد
ميرفخرايي: معتمدنژاد با كتاب ‌هايش زنده است
رضاييان: معتمدنژاد، بررسي واقعيت را بر انعكاس آن ترجيح مي داد
يونس شكرخواه گفت: نبايد به تابلو خلاصه شويم بلكه شعارهاي فكري استاد معتمدنژاد را بايد استخراج كرد.
رييس دانشكده علوم اجتماعي: پايه گذاري جايزه اخلاق علمي به ياد استاد معتمد نژاد
جهانگرد: تعميق ميراث معتمدنژاد در حوزه جامعه اطلاعاتي مسئله روز ماست : اولين دستور كار ارتباطاتي‌ها بعد از دكتر معتمدنژاد -6
پدر ارتباطات ايران در اغما؛ روزنامه‎ها در كما
مراسم نكوداشت پروفسور معتمدنژاد در ايسنا
رونمايي از سرديس معتمدنژاد پدر علوم ارتباطات ايران
پروفسور كاظم معتمدنژاد؛ پير علم ارتباطات ايران: *با استادان علوم ارتباطات*

 

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله فيزيولوژي گياهان
متن مطالب شماره 2 (پياپي 802)، Winter 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است