|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مطبوعات ايران
مقالات و پژوهش ها
قوانين، کتب، آموزش
مطبوعات جهان 
  magiran.com > اخبار و مطالب حوزه مطبوعات و رسانه
 

مروري بر كتاب همگرايي رسانه‌ايmagiran.com: مروري بر كتاب همگرايي رسانه‌اي
 
 
دکتر سمیه لبافی
 مدرسه همشهري 11/5/96

مروري بر كتاب همگرايي رسانه‌اي

كتاب " همگرايي رسانه‌اي" از آرتور لوگماير و دال زوتو، گرچه اولين كار در اين حوزه نيست اما شايد بتوان گفت كامل ترين كار محسوب مي شود. در اين كتاب دوجلدي نويسندگان تلاش كرده اند تا به تمامي جنبه هاي همگرايي رسانه‌اي به طور مشروح بپردازند و همه دغدغه هاي اين حوزه را پوشش دهند و اين مزيت كتاب در مقابل كارهاي مشايه محسوب مي شود.
    نويسندگان معتقدند، عواملي مانند ديجيتالي شدن، قانون زدايي و تغييرات در ذائقه مخاطب، فرايند همگرايي رسانه اي را شتاب مي بخشد. بسته به تاثير هر كدام از اين عوامل- حتي اگر اين عوامل تكميل كننده يكديگر باشند و مسير تكاملي يكساني را طي كنند- نوع متفاوتي از همگرايي ممكن است رخ دهد.در واقع همگرايي رسانه اي، نتيجه همگرايي تكنولوژيك و نياز شركت هاي رسانه اي براي دستيابي به اقتصادي با ويژگي صرفه توليد به مقياس[1] بوده است. آنچه تاكنون شاهد بوده ايم، همگرايي تكنولوژيك باعث تكه تكه شدن رسانه ها و مخاطب-مشتري شده است. اما در نهايت، همگرايي تكنولوژيك و همگرايي صنعت باعث همگرايي اجتماعي در سطح مخاطب -مشتري و همگرايي فرايندي در سطح سازمان هاي رسانه اي خواهد شد.
    نويسندگان كتاب اذعان دارند، براي مديريت موفق فرايند همگرايي در رسانه ها، نه فقط همگرايي تكنولوژيك و يا حتي جنبه هاي اقتصادي همگرايي، بلكه نياز است كه منابع انساني و توسعه سازمان ها و همچنين مخاطب-مشتري نيز مورد محاسبه قرار گيرند. بر همين اساس، نويسندگان تلاش دارند به همه چهار سطح همگرايي رسانه اي: تكنولوژيك، صنعت، مخاطب-مشتري و سطح سازماني بپردازند.
    
    
    جلد اول
    جلد اول از اين كتاب، به درستي با مفهوم چند وجهي همگرايي رسانه اي كار خود را شروع كرده است. بخش اول كتاب، بيش از همه مفهوم سازي همگرايي رسانه اي را مد نظر دارد. در فصل اول از اين بخش كه توسط دال زوتو و لوگماير[2](اديتورهاي اصلي كتاب) نوشته شده، با نگاهي نزديك بينانه به مفهوم همگرايي رسانه اي آغاز مي شود و با ارائه همزمان ديدگاه هاي متفاوت به اين مفهوم فصل را پيش مي برد. به منظور تحليل تاثيرات همگرايي رسانه اي بر صنعت رسانه، نويسندگان، به ارائه راه حل هايي براي چالش هايي كه همگرايي براي صنعت رسانه ايجاد كرده است مي پردازند.
    در فصل دوم، فوررو و همكارانش [3] مطرح مي كنند كه با همگرايي،هم به عنوان يك مفهوم انتزاعي و هم به عنوان يك پديده عملي در صنعت رسانه برخورد شده است. آنها اعلام مي كنند چيزي كه خطر آفرين است اين است كه يك مفهوم سازي واگرا در ادبيات اين حوزه مشاهده مي شود و لازم است يك تعريف عملياتي يكسان در اين حوزه صورت گيرد.
    فصل سوم به قلم ماريا مونتپي[4]، سير تكاملي همگرايي رسانه ها از قدم اول كه همگرايي تكنولوژيك بود تا قدم دوم كه تسريع كننده تغييرات صنعت رسانه بوده را مورد تحليل قرار داده است. او از طريق ارائه شواهدي مبني بر ظهور ابزار همگرايي نشان مي دهد چطور همگرايي رسانه‌اي ارتباطات اجتماعي و تجريه مصرف رسانه ها را تسريع كرده است. او معتقد است تاثيرات همگرايي در صنعت رسانه از قالب رسانه آغاز و به نوع ارتباطات كاربران منجر شده است.
    شانتنو دي [5]در چهارمين فصل و آخرين فصل از اين بخش،به ديدگاه هاي سياستگذارانه در مورد همگرايي مي پردازد.او با برجسته كردن اينكه همگرايي رسانه اي لزوما منجر به همگرايي قدرت نمي شود، معتقد است قدرت اقتصادي به لحاظ تمركز مالكيت رسانه اي لزوما به قدرت فرهنگي ختم نمي شود. او ادعا مي كند كه معماري و ساختار اينترنت اجازه مي دهد تا قدرت هاي واگرا در اين حوزه شكل بگيرد و يك سياستگذاري مالكيت عمومي در زيرساخت شبكه را پيشنهاد مي كند كه مفاهيمي مانند دسترسي به رسانه ها و آزادي بيان را بيش از پيش تقويت كند.
    اين جلد از كتاب،بر سه قالب[6] رسانه اي چاپ،پخش راديو-تلويزيوني و رسانه هاي اجتماعي تمركز مي كند كه در سه بخش بعدي و در قالب فواصل مختلف به آن مي پردازد. بخش دوم كتاب، تمركز بر چالش هايي كه همگرايي رسانه اي در حوزه صنعت چاپ بوجود آورده است؛ بخش سوم، تاثير همگرايي بر پخش راديو-تلويزيوني؛ و چهارمين بخش، به تاثير همگرايي رسانه اي بر رسانه هاي اجتماعي كه درواقع زاييده پديده همگرايي هستند را مد نظردارد.
    كريستين ولبروك[7] استدلال مي كند كه پديده همگرايي مانع از شكل گيري رسانه هاي چاپي پرمخاطب شده است و اجازه نمي دهد كه اين رسانه ها عملكرد اجتماعي خود(اگاهي بخشي)را مانند قبل در جوامع دموكراتيك انجام دهند.او پيشنهاد مي كند كه رسانه هاي چاپي خدمت عمومي بايد فعاليت آنلاين خود را گسترش دهند تا بتوانند در اين فضاي رقابتي باقي بمانند. در همين راستا، در فصل ديگري از اين بخش،سيريد [8]با بحث درباره مفاهيم همگرايي و تاثير آن در منابع انساني و شرايط كار روزنامه ها، معتقد است مهارتهاي همگرايي در حال ظهور، خودمختاري حرفه اي و استقلال عملكرد روزنامه نگاران را كاهش مي دهد.
    بخش سوم بر همگرايي و تاثيرات آن بر پخش راديو-تلويزيوني متمركز است.به طور خاص متيوسي[9]در فصل اول از اين بخش، حقوق مالكيت فكري تلويزيون ديجيتال اتحاديه اروپا و تاثير پذيري آن از پديده همگرايي را مورد بحث قرار مي دهد. او نشان مي دهد كه چگونه استراتژي هاي ثبت حق بهره برداري از پخش و كنترل حقوقي آن تبديل به عنصري مركزي براي رقابت در پخش راديو-تلويزيوني همگرا شده است.
    وجه نوظهور رسانه هاي اجتماعي كه حاصل پديده همگرايي است، موضوع بخش چهارم كتاب است. در اولين فصل از اين بخش، ويلي و همكارانش [10]در مورد تكنولوژي رسانه هاي اجتماعي كه اجازه حضور فعال كاربر در اين رسانه ها را مي دهد، بحث مي كنند. اينكه چگونه همگرايي رسانه اي كاربر را قادر مي سازد، محتواي خبري را در شبكه هاي اجتماعي منتشر سازد. مطالعه آنها متمركز برتجزيه و تحليل 15 رسانه خبري در هفت كشور مختلف بوده كه ميزان خبرهاي كاربر ساخته را مورد نظر قرار داده اند. در همين مسير، دو و همكارانش [11]در فصلي ديگر، امكان استفاده از شبكه هاي مختلف رسانه هاي اجتماعي را براي ايجادجريان رسانه اي اجتماعي -تعاملي بررسي مي كنند.
    
    
    جلد دوم
    در حالي كه اولين جلد از كتاب بيش از همه به همگرايي تكنولوژيك و تاثير آن بر قالب هاي مختلف رسانه اي مي پردازد، جلد دوم كتاب، مسائلي كه همگرايي در اقتصاد و بازار رسانه ايجاد كرده است و تاثير آن بر گرايشات مخاطب-مشتري مي پردازد. بخش اول از جلد دوم كتاب، تاثير همگرايي بر سازمان هاي رسانه اي و بازار رسانه را بررسي مي كند. بعد از مقدماتي كه لوگ ماير و دال زوتو(اديتورهاي اصلي كتاب) در اين جلد نيز در رابطه با همگرايي بيان مي كنند. دردومين مقاله از بخش اول جرسون[12] توانمندي اثرات همگرايي رسانه ها براي طراحي فرايند هاي هوشمند و ايجاد سازمان هاي تعاملي رسانه اي را بررسي مي كند. جرجياس [13]در فصل بعدي با در نظر گرفتن مسئله مهم مشاركت كاركنان در طراحي و عرضه محصولات رسانه اي،مشكل عدم تفاهم مديران در رابطه بامشاركت كاركنان در فرآيندهاي همگراي سازماني رابرجسته مي كند.
    كارماسين و همكاران[14] در فصول بعدي استدلال مي كنند كه با ظهور همگرايي رسانه اي، صنعت رسانه نيازمند توسعه مدل هاي جديد كسب و كار است و پيشنهادات خود را در اين خصوص ارائه مي كند. ووكانوويك [15]اين بخش را با تجزيه و تحليل اين مسئله كه چگونه همگرايي رسانه اي مي تواند فرصت كسب و كارهاي موفق را ايجاد كند، به پايان مي رساند.
    بخش دوم از اين جلد، عمدتا درمورد همگرايي و تاثير آن بر فعاليت هاي مرتبط با توليد محصول رسانه اي است. مشاركت نظري كه دنوارد[16] در فصل اول از اين بخش ايجاد مي كند، اين نكته است كه چگونه همگرايي، رسانه ها را قادر به توليد محصول مي سازد. وي با تجزيه و تحليل مراحل طراحي و توليد فيلم در سوئد، به انواع مختلف همگرايي صنعتي، تكنولوژيكي، فرهنگي و اجتماعي و مسائل ايجاد شده در فرايند توليد نزديك مي شود.
    بخش سوم، بر ديدگاه ها و تجربه هاي كاربر از همگرايي تمركز كرده است. فلوري [17]اين بخش را با تحقيقي در مورد رويكرد مخاطب- مشتري به همگرايي تكنولوژيك تلفن همراه و تلويزيون شروع مي كند كه چگونه در جوامع توسعه يافته تجربه مي شود. او به بررسي رويكردهاي فعلي مخاطب در دانمارك و ژاپن مي پردازد و رويكردهاي آينده كاربر به همگرايي رسانه اي را شناسايي مي كند.
    آخرين اما نه كم اهميت ترين، بخش از اين جلد، بخش چهارم است كه مقالات متعددي درباره روند همگرايي رسانه ها و آينده كسب و كارهايي كه بيش از همه از اين تكنولوژي بهره مند مي شوند را، ارائه مي دهد. گروبر[18] در فصل اول از اين بخش،به مفهوم سازي چگونگي طراحي مدل هاي كسب و كاربراي ارائه اطلاعات و داده هاي همگرا از منابع مختلف و ايجاد ارزش براي شركت مي پردازد. با تجزيه و تحليل تئوري هاي موجود در حوزه همگرايي رسانه اي، وان و همكارانش[19]به ارائه مدلي همگرا از كسب و كار براي اهداف تبليغاتي مي پردازند.
    همانگونه كه اديتورهاي اصلي كتاب آغازگر فصول بودند، در فصل آخر نيز با تمركز بر اين نكته كه همه چيز در همگرايي تعريف نمي شود و همكاري و تعامل مفاهيم همگرايي و واگرايي است كه مي تواند براي صنعت رسانه مفيد واقع شود، كتاب را به پايان مي برند.
    اين كتاب، با يك مرور كلي از مهم ترين مسائل و همچنين رويكردهاي موجود در همگرايي رسانه اي، مسيري ارزشمند را در حوزه همگرايي رسانه ها براي محققان، كارشناسان و علاقه مندان فراهم مي كند. اين كتاب نه تنها به بحث در مورد علل و اثرات روند تكاملي همگرايي رسانه ها مي پردازدبلكه با برجسته كردن روند كلي تحقيقات، شكاف هاي تحقيقاتي موجود در زمينه همگرايي رسانه ها را ارائه مي كند. از اين جهت مطالعه اين كتاب به محققان و دانشجويان علاقه مند به حوزه همگرايي رسانه اي توصيه مي شود.
    
    
    مشخصات كتاب:
    Media convergence handbook (Vol 1. Vol 2)
    Edited by: ArturLugmayr and Cinzia Dal Zotto
    London، Springer، 2016، 430 pp(vol 1) ، 468(vol 2) pp
    [1]- economics of scale
    [2]Cinzia Dal Zotto and ArturLugmayr
    [3]Arango-Forero، Roncallo-Dow and Uribe-Jongbloed
    [4]Marie-Jose Montpetit
    [5]Shantanu Dey
    [6]platform
    [7]Christian Wellbrock
    [8]Spyridou and Veglis
    [9]Matteucci
    [10]Villi،Matikainen and Khaldarova
    [11]Duh، Meznaric and Korosak
    [12]Gershon
    [13]Georgiades
    [14]Karmasin، Diehl andKoinig
    [15]Vukanovic
    [16]Denward
    [17]Alexandre Fleury
    [18]Grublbauer
    [19]Svahn، Wahlund، Denward، Rademaker
     

View: 509 - Print: - Email:
اين مطلب را در سايت ماخذ آن ببينيد:
http://www.hamshahritraining.ir/news-3952.aspx
مطالب ديگري از همين نويسنده:
مروري بر كتاب "تعهد كاركنان در مديريت رسانه"


 

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه كومش
متن مطالب شماره 2 (پياپي 74)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است