|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب علوم انساني >  اقتصادmagiran.com:نشريات اقتصاد (43 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2     3      
 
1.    نشريه مطالعات اقتصاد سياسي بين الملل   
ISSN 2383-3602
فصلنامه (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه رازي كرمانشاه
مدير مسئول، سردبير: دكتر فرهاد دانش نيا
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

2.    Iranian Economic Review   انگليسي
Iranian Economic Review
ISSN 1026-6542
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر ابولقاسم مهدوي
سردبير: دكتر حسين عباسي نژاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 54 + متن »

3.    Journal of Money & Economy   انگليسي
Journal of Money & Economy
ISSN 1735-1057
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده پولي و بانكي
مدير مسئول: دكتر مسعود نيلي
سردبير: دكتر غلامعلي شرزه اي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 4 + متن »

4.    مجله اقتصاد منابع طبيعي 
ISSN 2345-301x
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر سيدجواد امام جمعه زاده
سردبير: دكتر رحمان خوش اخلاق
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 9 »

5.    نشريه اقتصاد مالي   فارسي و انگليسي
ISSN 2538-3833
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
مدير مسئول: دكتر نعمت فليحي
سردبير: دكتر جمشيد پژويان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 43 »

6.    فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري   فارسي - انگليسي
ISSN 2345-2870
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي اقتصاد شهري ايران
مدير مسئول: دكتر سيدمحسن طباطبايي مزدآبادي
سردبير: دكتر مهدي صادقي شاهداني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 24 + متن »

7.    فصلنامه اقتصاد و الگوسازي 
ISSN 2476-5775
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عباس عرب مازار
سردبير: دكتر محمد نوفرستي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 34 + متن »

8.    دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي 
ISSN 2251-7790
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر مصطفي سليمي فر
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه مي باشد.

9.    مجله اقتصاد و بانكداري اسلامي   
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي اقتصاد اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر عباس عرب مازار
سردبير: دكتر ميثم موسائي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 24 + متن »

10.    نشريه اقتصاد و تجارت نوين   فارسي، انگليسي
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: دكتر سيد سجاد علم الهدي
سردبير: دكتر سعيد مشيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 39 + متن »

11.    نشريه اقتصاد پولي، مالي   
ISSN 2251-8452
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه مي باشد.

12.    فصلنامه اقتصاد مقداري   فارسي - انگليسي
ISSN 2008-5850
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر حسن فرازمند
سردبير: دكتر سيدعزيزالله آرمن
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 58 + متن »
»» اين نشريه تا پايان سال 87 با نام فصلنامه بررسي هاي اقتصادي منتشر شده است.

13.    فصلنامه اقتصاد اسلامي   فارسي و انگليسي
ISSN 1735-3262
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدير مسئول: دكتر علي اكبر رشاد
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 71 + متن »     اشتراک»

14.    دو فصلنامه اقتصاد تطبيقي 
ISSN 2383-0565
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: دكتر سيد سجاد علم الهدي
سردبير: دكتر احمد كتابي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

15.    نشريه اقتصاد شهري 
ISSN 2588-4867
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: بابك صفاري
سردبير: دكتر نعمت الله اكبري
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 2 + متن »

16.    فصلنامه برنامه ريزي و بودجه   
ISSN 2251-9092
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي (وابسته به رياست جمهوري)
مدير مسئول: دكتر مسعود نيلي
سردبير: دكتر غلامعلي فرجادي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 136 + متن »     اشتراک»

17.    فصلنامه پژوهش هاي پولي - بانكي   
ISSN 2008-5788
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده پولي و بانكي
مدير مسئول: دكتر علي ديواندري
سردبير: دكتر احمد مجتهد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 35 + متن »
»» اين مجله تا شماره 11 با نام فصلنامه پول و اقتصاد منتشر شده است.

18.    فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران   
ISSN 1726-0728
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر تيمور محمدي
سردبير: دكتر عبدالرسول قاسمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 74 + متن »     اشتراک»

19.    فصلنامه پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي   
ISSN 2228-5954
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر هادي غفاري
سردبير: دكتر محمدرضا لطفعلي پور
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين شماره 32 + متن »

20.    فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي 
ISSN 1027-9024
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت امور اقتصادي- وزارت امور اقتصادي و دارايي
مدير مسئول: حسين ميرشجاعيان ي
سردبير: دكتر محسن مهرآرا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 87 + متن »صفحه    1    2     3      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه اقتصاد
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه چدن و فولاد
متن مطالب شماره 48، آبان و آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است