|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب فني و مهندسي >  عمرانmagiran.com:نشريات عمران (35 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2      
 
1.    Civil Engineerng Infrastructures Journal   انگليسي
Civil Engineerng Infrastructures Journal
ISSN 2322-2093
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشكده فني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمود كمره اي
سردبير: دكتر مسعود تابش
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجاه و اول شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 45 با نام فصلنامه مهندسي عمران و نقشه برداري منتشر شده است و از سال 46 به زبان انگليسي منتشر مي شود.

2.    Journal of Rehabilitation in Civil Engineering   انگليسي
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
ISSN 2345-4415
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر عبدالحسين حداد
محل انتشار: سمنان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

3.    نشريه آسيايي مهندسي عمران   انگليسي
Asian journal of civil engineering
ISSN 1563-0854
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
مدير مسئول: پروفسور محمد شكرچي زاده
سردبير: پروفسور علي كاوه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 8 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2018 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

4.    فصلنامه اساس   
ISSN 2008-7721
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسين عمران ايران
مدير مسئول: دكتر بهروز بهنام
سردبير: دكتر عليرضا رهايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 49 »

5.    دو ماهنامه بنا   
دوماهنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران
مدير مسئول: دكتر محمد هادي نژاد حسينيان
سردبير: دكتر محسن تهراني زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 56 + متن »

6.    فصلنامه بين المللي مهندسي سازه   انگليسي
International Journal of Advanced Structural Engineering
ISSN 2008-3556
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر مهرتاش معتمدي
سردبير: دكتر فريبرز ناطقي الهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 6 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

7.    مجله بين المللي پيشرفت در مهندسي راه آهن   انگليسي
International Journal of Advances in Railway Engineering
ISSN 2012-6598
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران
مدير مسئول: مهندس سيدابوالفضل بهره دار
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

8.    فصلنامه بين المللي مهندسي عمران   انگليسي
International Journal of Civil Engineering
ISSN 1735-0522
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
سردبير: دكتر محمدحسن بازيار
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 12 »

9.    مجله بين المللي انرژي و مهندسي محيط زيست   انگليسي
International Journal of Energy and Environmental Engineering
ISSN 2008-9163
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر فريور فاضلپور
سردبير: دكتر مارك روسمن
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»

10.    مجله بين المللي بهينه سازي در مهندسي عمران   انگليسي
International Journal of Optimization in Civil Engineering
ISSN 2228-7558
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
مدير مسئول: دكتر محمد شكرچي زاده
سردبير: پروفسور علي كاوه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

11.    نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل   انگليسي
International Journal of Transportation Engineering
ISSN 2322-259x
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

12.    پژوهشنامه حمل و نقل   فارسي و انگليسي
ISSN 2008-3351
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
مدير مسئول: دكتر محمود صفارزاده
سردبير: دكتر محمد شكرچي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پانزدهم شماره 3 + متن »

13.    مجله تحقيقات بتن ايران   فارسي، انگليسي
ISSN 2008-4242
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي صدر ممتازي
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 3 + متن »

14.    فصلنامه جاده   
ISSN 1735-062x
فصلنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات مسكن، راه و شهرسازي
مدير مسئول: دكتر محمود صفارزاده
سردبير: دكتر محمد شكرچي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 96 + متن »

15.    نشريه روشهاي عددي در مهندسي عمران   انگليسي
Journal of Numerical Methods in Civil Engineering
ISSN 2345-4296
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سردبير: دكتر بهروز عسگريان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 2 »

16.    دو فصلنامه سازه و فولاد   
ISSN 1735-515x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن سازه هاي فولادي ايران
مدير مسئول: دكتر مجيد صادق آذر
سردبير: دكتر فرهاد دانشجو
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 23 + متن »

17.    مجله سازه هاي هيدروليكي   انگليسي
Journal of Hydraulic Structures
ISSN 2345-413X
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر سيدمحمد اشرفي
سردبير: دكتر علي حقيقي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

18.    نشريه سد و نيروگاه برق آبي ايران   
ISSN 2322-5882
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن برق آبي ايران
مدير مسئول: دكتر عباس علي آبادي
سردبير: دكتر غلامرضا عرب ماركده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 18 + متن »

19.    مجله علوم و تكنولوژي - مهندسي عمران   انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
ISSN 2228-6160
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: دكتر طالب بيدختي، سردبير افتخاري: يعقوبي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

20.    فصلنامه علوم و فنون نقشه برداري   
ISSN 2322-102X
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر يحيي جمور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »صفحه    1    2      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه عمران
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه تجهيزات ساختمان
متن مطالب شماره 46، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است