|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب کشاورزي >  زراعتmagiran.com:نشريات زراعت (33 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2      
 
1.    مجله اصلاح گياهان زراعي   انگليسي
Crop Breeding Journal
ISSN 2008-868x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
سردبير: دكتر محمدرضا جلال كمالي
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

2.    فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهان زراعي   
ISSN 1735-9341
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
مدير مسئول: دكتر محمدحسين كاظمي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 47 »

3.    فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي   
ISSN 2008-5958
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان
مدير مسئول: دكتر حسين قره داغي
سردبير: دكتر حميد رضا ميري
محل انتشار: ارسنجان  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 33 »

4.    نشريه به زراعي نهال و بذر   
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
مدير مسئول: دكتر گودرز نجفيان
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و سوم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال 24 با عنوان نهال و بذر منتشر شده است.

5.    مجله به زراعي كشاورزي   
ISSN 2008-8337
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلام عباس اكبري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 87 با عنوان مجله كشاورزي دانشگاه تهران منتشر شده است.

6.    فصلنامه به نژادي نهال و بذر   
ISSN 2008-6954
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
مدير مسئول: دكتر گودرز نجفيان
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و سوم شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال 24 با عنوان نهال و بذر منتشر شده است.

7.    مجله بين المللي توليد گياهي   انگليسي
International Journal of Plant Production
ISSN 1735-6814
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدير مسئول: دكتر علي نجفي نژاد
سردبير: دكتر افشين سلطاني
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 45 »
»» نمايه متن كامل اين نشريه در سايت مگيران از سال 2018 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

8.    مجله پژوهش هاي پنبه ايران 
ISSN 2345-5306
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات پنبه ايران
مدير مسئول: دكتر قربانعلي روشني
سردبير: دكتر عمران عاليشاه
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 »

9.    فصلنامه پژوهش هاي توليد گياهي   
ISSN 2322-2050
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدير مسئول: رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
سردبير: دكتر كامبيز مشايخي
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و پنجم شماره 2 + متن »

10.    نشريه پژوهش هاي بذر ايران   
ISSN 2383-1251
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه ياسوج
مدير مسئول: دكتر حميد رضا بلوچي
محل انتشار: ياسوج  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

11.    مجله پژوهش هاي حبوبات ايران   
ISSN 2008-725x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد - پژوهشكده علوم گياهي
مدير مسئول: دكتر محمد كافي
سردبير: دكتر احمد نظامي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

12.    دو فصلنامه پژوهش هاي زعفران 
ISSN 2345-3869
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه بيرجند
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدعلي بهداني
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

13.    فصلنامه پژوهش هاي كاربردي زراعي 
ISSN 2423-5423
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
مدير مسئول: دكتر علي اكبر مويدي
سردبير: دكتر عليرضا بهشتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 120 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 81 با نام پژوهش و سازندگي منتشر شده است و مجددا تغيير نام يافته است، تا شماره 111 با نام فصلنامه زراعت منتشر شده است.

14.    مجله پژوهش علف هاي هرز 
ISSN 2008-6563
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
مدير مسئول: دكتر سعيد وزان
سردبير: دكتر حسين موسوي نيا
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

15.    پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي 
ISSN 2228-6128
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مدير مسئول: دكتر قربانعلي نعمت زاده
سردبير: دكتر غلامعلي رنجبر
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين شماره 27 + متن »

16.    نشريه پژوهشهاي زراعي ايران   
ISSN 2008-1472
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر پرويز رضواني مقدم
سردبير: دكتر حميدرضا خزاعي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 4 + متن »

17.    فصلنامه تحقيقات غلات   
ISSN 2252-0163
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول: دكتر علي اعلمي
سردبير: دكتر بابك ربيعي
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

18.    مجله تنشهاي محيطي در علوم زراعي 
ISSN 2008-7604
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند
مدير مسئول: دكتر سيدوحيد اسلامي
سردبير: دكتر مجيد جامي الاحمدي
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 4 + متن »

19.    مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي   
ISSN 2251-8517
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي اصفهان
مدير مسئول: دكتر غلامرضا قرباني
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 29 + متن »

20.    مجله توليد گياهان زراعي   
ISSN 2008-739X
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
مدير مسئول: دكتر سيدعطاءالله سيادت
سردبير: دكتر سرالله گالشي
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 2 + متن »صفحه    1    2      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه زراعت
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه تهويه و تبريد
متن مطالب شماره 170، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است