|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب پزشکيmagiran.com:نشريات مصوب پزشکي (402 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21      
 
1.    Acta Medica Iranica   انگليسي
Acta Medica Iranica
ISSN 0044-6025
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر احمد جواديان
سردبير: دكتر احمدرضا دهپور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 297 + متن »

2.    Archives of Anesthesiology and Critical Care   انگليسي
Archives of Anesthesiology and Critical Care
ISSN 2423-5849
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر زاهد حسين خان
سردبير: دكتر اتابك نجفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

3.    Archives of Breast Cancer   انگليسي
Archives of Breast Cancer
ISSN 2383-0425
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر احمد كاوياني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

4.    Archives Of Cardiovascular Imaging   انگليسي
Archives Of Cardiovascular Imaging
ISSN 2322-5327
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن تحقيقات اكو كارديوگرافي ايران
مدير مسئول: دكتر زهرا اجاقي حقيقي
سردبير: دكتر آنيتا صادق پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

5.    Archives of Hygiene Sciences   انگليسي
Archives of Hygiene Sciences
ISSN 2322-4916
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي قم
مدير مسئول: دكتر سيدشمس الدين حجازي
سردبير: دكتر احمدرضا ياري
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

6.    Archives of Medical Laboratory Sciences   انگليسي
Archives of Medical Laboratory Sciences
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي جامعه آزمايشگاه
مدير مسئول: دكتر محمد وجگاني
سردبير: دكتر حوريه سليمان جاهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 3 + متن »

7.    Archives of Neuroscience   انگليسي
Archives of Neuroscience
ISSN 2322-5769
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان امام خميني، مركز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعي
مدير مسئول: دكتر سيدحسن امامي رضوي
سردبير: دكتر مجيد سميعي، زاهد حسين خان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

8.    Archives of Pediatric Infectious Diseases   انگليسي
Archives of Pediatric Infectious Diseases
ISSN 2322-1828
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
سردبير: دكتر صديقه رفيعي طباطبايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

9.    Auditory and Vestibular Research   انگليسي
Auditory and Vestibular Research
ISSN 2423-480X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: مهين صدايي
سردبير: دكتر مسعود متصدي زرندي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هفتم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه تا سال 2014 با نام دو ماهنامه شنوايي شناسي منتشر شده است و همچنين اين نشريه از سال 2013 به صورت الكترونيكي منتشر مي شود.

10.    Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection   انگليسي
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection
ISSN 2383-0301
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيد امير غياثيان
سردبير: دكتر محمد يوسف عليخاني
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

11.    Avicenna Journal of Environmental Health Engineering   انگليسي
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering
ISSN 2423-6292
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر عليرضا رحماني
سردبير: دكتر محمد تقي صمدي
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

12.    Avicenna Journal of Medical Biochemistry   انگليسي
Avicenna Journal of Medical Biochemistry
ISSN 2345-4113
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر حيدر طويلاني
سردبير: دكتر محمدتقي گودرزي
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

13.    Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology   انگليسي
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
ISSN 2383-2436
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيامك شهيدي
سردبير: دكتر محمد احمدپناه
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

14.    Biolmpacts   انگليسي
Biolmpacts
ISSN 2228-5652
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا رشيدي
سردبير: دكتر يدالله اميدي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

15.    Case Reports in Clinical Practice   انگليسي
Case Reports in Clinical Practice
ISSN 2538-2683
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر سيدفرشاد علامه
سردبير: دكتر شاهين آخوندزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

16.    Caspian Journal of Dental Research   انگليسي
Caspian Journal of Dental Research
ISSN 2251-9890
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل
مدير مسئول: دكتر احسان موعودي
سردبير: دكتر سينا حقاني فر
محل انتشار: بابل  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

17.    Controlled Release Journal   انگليسي
Controlled Release Journal
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي سامانه هاي نوين داروسازي ايران دانشگاه علوم پزشكي زنجان
مدير مسئول: دكتر مرتضي رفيعي تهراني
سردبير: دكتر مهرداد حميدي
محل انتشار: زنجان  ساير مشخصات»     عناوين سال اول شماره 2 + متن »
»» انتشار اين مجله در سال 2013 متوقف شده است.

18.    Crescent Journal of Medical and Biological Sciences   انگليسي
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences
ISSN 2148-9696
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: شركت بين المللي پارت طب ارس
مدير مسئول، سردبير: دكتر آرش خاكي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

19.    Dental Hypotheses   انگليسي
Dental Hypotheses
ISSN 2155-8213
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دكتر جعفر كلاهي كازراني
سردبير: دكتر ادوارد روسوماندو
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

20.    Educational Research in Medical Sciences   انگليسي
Educational Research in Medical Sciences
ISSN 2252-0341
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر يحيي صفري
سردبير: دكتر منصور رضايي
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »صفحه    1    2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب پزشکي
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري
متن مطالب شماره 24، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است