|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب دامپزشکيmagiran.com:نشريات مصوب دامپزشکي (19 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصه

1.    Annals of Colorectal Research   انگليسي
Annals of Colorectal Research
ISSN 2322-5262
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمد هادي ايمانه
سردبير: دكتر كامران باقري لنكراني
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

2.    Iranian Journal of Aquatic Animal Health    انگليسي
Iranian Journal of Aquatic Animal Health
ISSN 2345-315x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران (قطب علمي بهداشت و بيماريهاي آبزيان) با همكاري انجمن علمي بهداشت آبزيان ايران
مدير مسئول: دكتر مهدي سلطاني
سردبير: دكتر عيسي شريف پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

3.    Journal of Ruminants Health Research   انگليسي
Journal of Ruminants Health Research
ISSN 2008-4994
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر مسعود قربانپور
سردبير: دكتر محمدرحيم حاجي حاجيكلايي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

4.    فصلنامه آرشيو رازي    انگليسي

Archives of Razi Institute
ISSN 0365-3439
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
مدير مسئول: دكتر مسعود هاشم ‌زاده
سردبير: دكتر رسول مدني
محل انتشار: كرج   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتاد و دوم شماره 4 + متن »

5.    فصلنامه آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشكي   فارسي - انگليسي
ISSN 2322-4746
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
مدير مسئول: دكتر ودود رضويلر
سردبير: دكتر داريوش مهاجري
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 2 »

6.    مجله التيام   فارسي - انگليسي
ISSN 2423-5695
دوفصلنامه علمي - ترويجي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحي دامپزشكي ايران - دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر احمدرضا محمدنيا
سردبير: دكتر محمدرضا امامي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 5 + متن »

7.    نشريه بهداشت مواد غذايي 
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
مدير مسئول: دكتر افشين جوادي
سردبير: دكتر حميد ميرزايي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 26 »

8.    فصلنامه پاتوبيولوژي مقايسه اي    فارسي
ISSN 2228-5962
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
مدير مسئول: دكتر احمد اصغري
سردبير: دكتر پژمان مرتضوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 »

9.    فصلنامه تحقيقات دامپزشكي   انگليسي

Veterinary Research Forum
ISSN 2008-8140
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه
مدير مسئول: دكتر حسين تاجيك
سردبير: دكتر فرشيد صراف زاده رضايي
محل انتشار: اروميه  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

10.    مجله تحقيقات دامپزشكي   انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Medicine
ISSN 2251-8894
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مهدي وجگاني
سردبير: دكتر پرويز شايان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 4 + متن »

11.    مجله تحقيقات دامپزشكي دانشگاه شيراز   انگليسي

Iranian Journal of Veterinary Research
ISSN 1728-1997
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: معاونت پژوهشي‌ دانشگاه شيراز
سردبير: عزيزاله خداكرم تفتي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 61 + متن »

12.    مجله تحقيقات دامپزشكي 
ISSN 2008-2525
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مهدي وجگاني
سردبير: دكتر داود شريفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 290 + متن »

13.    نشريه تحقيقات دامپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك 
ISSN 2423-5407
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
مدير مسئول: دكتر حميد كهرام
سردبير: دكتر رسول مدني
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين شماره 117 + متن »
»» اين نشريه تا آخر سال 87 با نام پژوهش و سازندگي منتشر شده است. و همچنين اين نشريه مجدد تغيير نام داشته است و تا شماره تابستان 96 با نام نشريه دامپزشكي منتشر شده است .

14.    نشريه جراحي دامپزشكي   انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Surgery
ISSN 2008-3033
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحي دامپزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر احمدرضا محمدنيا
سردبير: دكتر سعيد عزيزي
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين شماره 21 + متن »

15.    فصلنامه دامپزشكي ايران 
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر منصور مياحي
سردبير: دكتر محمد راضي جلالي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 57 + متن »

16.    نشريه علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران 
ISSN 2423-3633
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهركرد
مدير مسئول: دكتر ناصر شمس اسفند آبادي
سردبير: دكتر حمد الله مشتاقي
محل انتشار: شهر كرد  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 90 با نام بهداشت و بيماري هاي دام منتشر شده است.

17.    فصلنامه علوم و فنون دامپزشكي ايران    انگليسي

Iranian Journal of Veterinary Science and Technology
ISSN 2008-465X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر ابوالقاسم نقيبي
سردبير: دكتر احمدرضا موثقي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 »

18.    مجله ميكروب شناسي مواد غذايي 
ISSN 2345-539x
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
مدير مسئول: دكتر مهدي رئيسي
سردبير: دكتر ابراهيم رحيمي
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا سال 91 با نام مجله پژوهش هاي نوين دامپزشكي منتشر شده است .

19.    نشريه ميكروبيولوژي دامپزشكي 
ISSN 2251-8851
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
مدير مسئول، سردبير: دكتر شاهرخ رنجبر بهادري
محل انتشار: گرمسار  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال هفتم با نام پژوهشنامه دامپزشكي منتشر شده است.

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب دامپزشکي
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي
متن مطالب شماره 202، بهمن 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است