|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  ISImagiran.com:نشريات ISI (75 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2     3     4      
 
1.    Annals of Functional Analysis    انگليسي

Annals of Functional Analysis
ISSN 2008-8752
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: گروه پژوهشي رياضي طوسي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد صال مصلحيان
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 2 »

2.    Banach Journal of Mathematical Analysis   انگليسي

Banach Journal of Mathematical Analysis
ISSN 1735-8787
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: گروه پژوهشي رياضي طوسي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد صال مصلحيان
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 2 »

3.    Civil Engineerng Infrastructures Journal   انگليسي

Civil Engineerng Infrastructures Journal
ISSN 2322-2093
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشكده فني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمود كمره اي
سردبير: دكتر مسعود تابش
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و نهم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 45 شماره 7 با نام فصلنامه مهندسي عمران و نقشه برداري منتشر شده است و از سال 46 به زبان انگليسي منتشر مي شود.

4.    Crescent Journal of Medical and Biological Sciences   انگليسي

Crescent Journal of Medical and Biological Sciences
ISSN 2148-9696
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: شركت بين المللي پارت طب ارس
مدير مسئول، سردبير: دكتر آرش خاكي
محل انتشار: تبريز   ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

5.    International Journal of Molecular and Cellular Medicine    انگليسي

International Journal of Molecular and Cellular Medicine
ISSN 2251-9645
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدير مسئول: دكتر امرالله مصطفي زاده
سردبير: دكتر هاله اخوان نياكي
محل انتشار: بابل  ساير مشخصات»     عناوين شماره 20 + متن »

6.    International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences   انگليسي

International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences
ISSN 2330-4456
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: شركت بين المللي پارت طب ارس
مدير مسئول: دكتر آرش خاكي، دكتر صفا الحسني
سردبير: دكتر آرش خاكي، دكتر اوكتاي كادايف چي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

7.    Journal of Current Ophthalmology    انگليسي

Journal of Current Ophthalmology
ISSN 2452-2325
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن چشم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر سيدحسن هاشمي
سردبير: دكتر خليل قاسمي فلاورجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و نهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا شماره زمستان 93 با نام مجله چشم پزشكي ايران (Iranian Journal of Ophthalmology) منتشر شده است.

8.    Podoces   انگليسي

Podoces
ISSN 1735-6725
دوفصلنامه
مدير مسئول: دكتر ساسان فريدوني
سردبير: دكتر ابوالقاسم خالقي زاده
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 11 + متن »

9.    فصلنامه آرشيو رازي    انگليسي

Archives of Razi Institute
ISSN 0365-3439
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
مدير مسئول: دكتر حميد كهرام
سردبير: دكتر رسول مدني
محل انتشار: كرج   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتاد و دوم شماره 1 + متن »

10.    ماهنامه آرشيو پزشكي ايراني   انگليسي

Archives of Iranian Medicine
ISSN 1029-2977
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر ايرج فاضل
سردبير: دكتر رضا ملك زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 3 + متن »

11.    نشريه آفات و بيماريهاي گياهي 

ISSN 1026-5007
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور
مدير مسئول: رئيس موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور دكتر جعفر محقق نيشابوري
سردبير: دكتر منصوره ميرابوالفتحي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتاد و چهارم شماره 2 + متن »

12.    مجله ارولوژي   انگليسي

Urology Journal
ISSN 1735-546X
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي- مركز تحقيقات بيماريهاي اورولوژي و نفرولوژي
مدير مسئول: دكتر ناصر سيم فروش
سردبير: دكتر عباس بصيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 2 + متن »

13.    مجله بولتن انجمن رياضي ايران   انگليسي

Bulletin of Iranian Mathematical Society
ISSN 1017-060X
دوماهنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن رياضي ايران
مدير مسئول: دكتر محمدعلي دهقان
سردبير: دكتر حميدرضا ابراهيمي ويشكي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و سوم شماره 1 + متن »     اشتراک»

14.    فصلنامه انجمن شيمي ايران   انگليسي

Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)
ISSN 1735-207x
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن شيمي ايران
مدير مسئول: پروفسور علي اكبر صبوري
سردبير: پروفسور مجتبي شمسي پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 30 + متن »
»» اين نشريه بصورت مجله ادواري منتشر نميشود، براي مشاهده مقالات به سايت اختصاصي آن مراجعه كنيد.

15.    مجله انگل شناسي ايران   انگليسي

Iranian Journal of Parasitology (IJP)
ISSN 1735-7020
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن انگل شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر حسين كشاورز
سردبير: دكتر غلامحسين ادريسيان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 42 + متن »

16.    مجله ايراني بيوسيستماتيك جانوري   انگليسي

Iranian journal of animal biosystematics
ISSN 1735-434x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر جمشيد درويش
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 1 + متن »

17.    مجله ايراني علوم زمين   انگليسي

Iranian Journal of Earth Sciences
ISSN 2008-8779
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
مدير مسئول: دكتر حبيب مولايي
سردبير: دكتر علي اصغر آريايي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

18.    مجله ايمني شناسي ايران   انگليسي

ISSN 1735-1383
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن ايموئولوژي و آلرژي ايران دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمد وجگاني
سردبير: دكتر عباس قادري
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 52 »

19.    نشريه بهداشت ايران   انگليسي

Iranian Journal of Public Health
ISSN 2251-6085
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر داريوش دانشور فرهود
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و ششم شماره 3 + متن »

20.    مجله بيماري هاي كليه   انگليسي

Iranian Journal of Kidney Diseases
ISSN 1735-8604
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن نفرولوژي ايران
مدير مسئول: دكتر عزت الله عبدي
سردبير: دكتر محسن نفر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 53 + متن »صفحه    1    2     3     4      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه ISI
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بهبود مديريت
متن مطالب شماره 34، زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است