|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب پزشکيmagiran.com:نشريات مصوب پزشکي (382 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11    12    13     14     15     16     17     18     19     20      
 
221.    مجله خون و سرطان   انگليسي
Iranian Journal of Blood & Cancer
ISSN 2088-4595
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن خون و سرطان كودكان ايران
مدير مسئول: دكتر محمدسعيد رحيمي نژاد
سردبير: دكتر حسن ابوالقاسمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

222.    فصلنامه دارو   انگليسي

DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences
ISSN 2008-2231
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر عباس شفيعي، دكتر رسول ديناروند، دكتر محمد شريف زاده
سردبير: دكتر محمد عبدالهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 82 »
»» اين نشريه بصورت مجله ادواري منتشر نمي شود، براي مشاهده مقالات به سايت اختصاصي آن مراجعه كنيد.

223.    مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 
ISSN 1735-7586
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
مدير مسئول: دكتر مهدي ناطق پور
سردبير: دكتر كوروش هلاكوئي نائيني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 57 + متن »

224.    مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان   فارسي - انگليسي
ISSN 1735-255x
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دندانپزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر مرتضي بنكدارچيان
سردبير: دكتر رامين مشرف
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 + متن »

225.    مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد   فارسي - انگليسي
ISSN 1560-9286
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمد حسن ضرابي
سردبير: دكتر مهرداد رادور، دستيار سردبير: دكتر فهيمه فرزانگان
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 101 + متن »

226.    مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   انگليسي
Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences
ISSN 1735-7683
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمدجعفر اقبال
سردبير: دكتر قاسم انصاري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 113 + متن »

227.    مجله دانشكده پرستاري و مامايي همدان 
ISSN 2008-2800
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي همدان
مدير مسئول: دكتر خدايار عشوندي
سردبير: دكتر پريسا پارسا
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 58 »

228.    مجله دانشكده پزشكي اصفهان 
ISSN 854x-1735
هفته نامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني اصفهان
مدير مسئول: دكتر منصور شعله ور
سردبير: دكتر رويا كليشادي، دكتر مجيد بركتيان
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 435 + متن »

229.    مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
ISSN 1735-4013
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر عبدالله بهرامي
سردبير: دكتر غلامحسين كاظم زاده
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 147 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

230.    مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران   فارسي - انگليسي
ISSN 1683-1764
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر سيد حسن امامي رضوي
سردبير: دكتر نادره بهتاش
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 195 + متن »

231.    مجله دانشكده علوم پزشكي نيشابور   فارسي - انگليسي
ISSN 2476-2768
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني نيشابور
مدير مسئول: دكتر اباصلت برجي
سردبير: دكتر سعيد سمرقنديان
محل انتشار: نيشابور  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 14 + متن »
»» اين مجله از شماره تابستان 94 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

232.    مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي   فارسي - انگليسي
ISSN 2008-8701
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي
مدير مسئول، سردبير: دكتر ابراهيم گلمكاني
محل انتشار: بجنورد  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

233.    مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان 
ISSN 1562-4765
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گلستان
مدير مسئول: دكتر شهريار سمناني
سردبير: دكتر محمدجعفر گلعلي پور
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 62 + متن »

234.    مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا 
ISSN 2228-5105
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي فسا
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدحسن مشكي باف
محل انتشار: فسا  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »
»» اين مجله از شماره پاييز 92 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

235.    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
ISSN 1735-9260
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
مدير مسئول: دكتر سيد عبدالله مدني
سردبير: دكتر احمد علي عنايتي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين شماره 151 + متن »

236.    مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان 
ISSN 1025-4285
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيدحبيب اله موسوي بهار
سردبير: دكتر سيدحميد هاشمي
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 83 + متن »

237.    فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل  
ISSN 2008-7837
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زابل
مدير مسئول: دكتر علي اكبر نصيري
سردبير: دكتر زهرا سپهري
محل انتشار: زابل  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »
»» اين مجله از سال 2016 با نام International journal of basic science in medicine به زبان انگليسي منتشر مي شود.

238.    مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار 
ISSN 1606-7487
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
مدير مسئول: دكتر كاظم حسن پور
سردبير: دكتر محمد محمدزاده
محل انتشار: سبزوار  ساير مشخصات»     عناوين شماره 90 + متن »

239.    نشريه دانشگاه علوم پزشكي البرز 
ISSN 1735-6679
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز
مدير مسئول: دكتر محمد نوري سپهر
سردبير: دكتر محمد جواد غروي
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

240.    مجله دانشگاه علوم پزشكي ايلام 
ISSN 1563-4728
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان ايلام
مدير مسئول: دكتر علي دل پيشه
سردبير: دكتر افرا خسروي
محل انتشار: ايلام  ساير مشخصات»     عناوين شماره 103 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.صفحه     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11    12    13     14     15     16     17     18     19     20      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب پزشکي
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي
متن مطالب شماره 21، بهار 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است