|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب پزشکيmagiran.com:نشريات مصوب پزشکي (360 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14    15    16     17     18      
 
281.    مجله طب نظامي 
ISSN 1735-1537
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول: دكتر حسن ابوالقاسمي
سردبير: دكتر مصطفي قانعي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 69 + متن »

282.    فصلنامه طب و تزكيه 
ISSN 1608-2397
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مدير مسئول: دكتر اميرمحسن ضيايي
سردبير: دكتر مهدي شادنوش
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و پنجم شماره 4 + متن »

283.    دو ماهنامه طلوع بهداشت 
ISSN 1728-5127
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيد سعيد مظلومي محمود آباد
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال پانزدهم شماره 5 + متن »

284.    مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
ISSN 1560-652x
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي كردستان
مدير مسئول: دكتر طيب قديمي
سردبير: دكتر نادر اسماعيل نسب
محل انتشار: سنندج  ساير مشخصات»     عناوين شماره 86 + متن »

285.    مجله علوم اعصاب كاسپين   انگليسي
Caspian Journal of Neurological Sciences
ISSN 2383 – 4307
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گيلان
مدير مسئول: دكتر علي محمدزاده جوريابي
سردبير: دكتر عاليا صابري
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 + متن »

286.    نشريه علوم بهداشتي و نظام مراقبت   انگليسي
Journal of Health Sciences and Surveillance System
ISSN 2345-2218
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر فريبا مرادي
سردبير: دكتر كوروش عزيزي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

287.    فصلنامه علوم بهداشتي جندي شاپور   انگليسي
Jundishapur Journal of Health Sciences
ISSN 2252-021x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
مدير مسئول: دكتر اسماعيل آيداني
سردبير: دكتر معصومه احمدي زاده
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله از سال 92 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

288.    فصلنامه علوم بهداشتي ايران    فارسي - انگليسي
ISSN 2322-553X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان مازندران
مدير مسئول: دكتر احمد علي عنايتي
سردبير: دكتر قاسم عابدي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

289.    فصلنامه علوم پيراپزشكي و توانبخشي 
ISSN 2322-5238
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر عباس عظيمي خراساني
سردبير: دكتر هادي استادي مقدم
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

290.    مجله علوم پايه پزشكي ايران   انگليسي

Iranian Journal of Basic Medical Sciences
ISSN 2008-3866
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ مشهد
مدير مسئول: دكتر بي‌بي‌ صديقه‌ فضلي‌ بزاز
سردبير: دكتر بي بي صديقه فضلي بزاز
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 109 + متن »

291.    فصلنامه علوم پيراپزشكي    انگليسي
Journal of Paramedical sciences
ISSN 2008-4978
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سيد حسن مقدم ‌نيا
سردبير: دكتر مصطفي رضايي طاويراني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

292.    مجله علوم پرستاري و مامايي   انگليسي
Journal of Nursing and Midwifery Sciences
ISSN 2345-5756
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر هدايت جعفري
سردبير: دكتر معصومه باقري نسامي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 4 + متن »

293.    مجله علوم پزشكي ايران   انگليسي
Iranian Journal of Medical Sciences
ISSN 0253-0716
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا پنجه شاهين
سردبير: دكتر بهروز آستانه، دكتر پاكشير
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و دوم شماره 1 + متن »

294.    مجله علوم پزشكي پارس 
ISSN 2008-7993
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جهرم
مدير مسئول: دكتر كرامت اله رحمانيان
سردبير: دكتر فاطمه امام قريشي
محل انتشار: جهرم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 35 + متن »
»» اين نشريه تا شماره بهار 93 با نام مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم منتشر شده است.

295.    فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي 
ISSN 1023-5922
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي - واحد پزشكي تهران
مدير مسئول: دكترسيد حسين يحيوي
سردبير: دكتر سيد حسين يحيوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 86 + متن »

296.    مجله علوم پزشكي رازي 
ISSN 2228-7043
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر غلامرضا شاه حسيني
سردبير: دكتر سيد علي جواد موسوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 151 + متن »

297.    مجله علوم پزشكي كرمانشاه   انگليسي
Journal of Kermansha University of Medical Sciences
ISSN 2251-9068
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر يحيي پاسدار
سردبير: دكتر عليرضا جانبخش
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 53 با عنوان بهبود منتشر شده است و از ابتداي سال 2016 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

298.    مجله علوم تشريح ايران   انگليسي
Anatomical Sciences Journal
ISSN 1728-6158
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انحمن علوم تشريح ايران
مدير مسئول: دكتر محمدتقي جغتايي
سردبير: دكتر مجتبي رضازاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 51 + متن »
»» اين مجله از سال 2013 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

299.    فصلنامه علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران   فارسي - انگليسي
ISSN 1735-7756
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
مدير مسئول: دكتر مجيد حاجي فرجي
سردبير: دكتر تيرنگ نيستاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 45 + متن »

300.    فصلنامه علوم دارويي   انگليسي
Pharmaceutical Sciences
ISSN 1735-403x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سياهي
سردبير: دكتر عليرضا گرجاني
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 70 + متن »
»» اين مجله از شماره پاييز 91 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.صفحه     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14    15    16     17     18      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب پزشکي
    

 

تبليغات

چاپ مقاله

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آلرژي، آسم و ايمونولوژي ايران
متن مطالب شماره 1 (پياپي 66)، Feb 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1395-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است