|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب پزشکيmagiran.com:نشريات مصوب پزشکي (398 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14    15    16     17     18     19     20      
 
281.    فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم   انگليسي
ISSN 1728-6182
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي نوروژنتيك ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدحسن كريمي نژاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 4 + متن »     اشتراک»

282.    مجله سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران    فارسي - انگليسي
ISSN 1073-1562
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر عليرضا زالي
سردبير: دكتر علي اصغر پيوندي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 136 + متن »

283.    فصلنامه سالمند 
ISSN 1735-806x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر احمد علي اكبري كامراني
سردبير: دكتر رباب صحاف
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 46 + متن »

284.    مجله سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت    فارسي - انگليسي
ISSN 2322-2174
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز قرآن و عترت معاونت دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مدير مسئول: دكتر محمدحسين آيتي
سردبير: دكتر محمدرضا رجب نژاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال اول شماره 4 + متن »
»» پس از شماره 4 شماره ديگري از اين مجله منتشر نشده است.

285.    مجله سرطان خاورميانه   انگليسي
Middle East Journal of Cancer
ISSN 2008-6709
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر عبدالرسول طالعي
سردبير: دكتر فرهاد هنجني
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 31 + متن »

286.    فصلنامه سلامت و محيط زيست  
ISSN 2008-2029
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي بهداشت محيط ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر عليرضا مصداقي نيا
سردبير: دكتر كاظم ندافي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 36 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

287.    فصلنامه سلامت و مراقبت 
ISSN 2228-6799
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
مدير مسئول: فيروزه اسدزاده منير
سردبير: دكتر منصوره كريم اللهي
محل انتشار: اردبيل  ساير مشخصات»     عناوين سال نوزدهم شماره 3 »
»» اين مجله تا سال 89 با نام مجله علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامائي منتشر شده است.

288.    مجله سلامت و بهداشت 
ISSN 2382-9710
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
مدير مسئول: دكتر ناطق عباسقلي زاده
سردبير: دكتر فرهاد پورفرضي
محل انتشار: اردبيل  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا پاييز 91 با نام مجله سلامت و بهداشت اردبيل منتشر شده است.

289.    فصلنامه سلامت اجتماعي   فارسي - انگليسي
ISSN 2383-3033
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر احمدرضا فرسار
سردبير: دكتر علي اصغر كلاهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

290.    مجله سلامت دهان و اپيدميولوژي دهان و دندان   انگليسي

Journal of Oral Health and Oral Epidemiology
ISSN 2322-1372
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
مدير مسئول: دكتر آرش شهروان
سردبير: دكتر مسعود پريرخ
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

291.    مجله سلامت جامعه   فارسي - انگليسي
ISSN 2345-6248
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - دانشكده پرستاري و مامايي
مدير مسئول: دكتر سيدحبيب الله حسيني
سردبير: دكتر مجيد كاظمي
محل انتشار: رفسنجان  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا سال پنجم با نام مجله دانشكده پرستاري و مامايي و پيراپزشكي رفسنجان منتشر شده است و بعد آن سال ششم يك شماره با نام مجله مراقبت برتر منتشر شده است و بعد از آن با نام مجله سلامت جامعه منتشر مي شود.

292.    فصلنامه سلامت روان كودك   فارسي - انگليسي
ISSN 2423-3552
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر عباسعلي حسين خانزاده
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »
»» اين مجله تا شماره 3 با نام فصلنامه تحول روان شناختي كودك منتشر شده است.

293.    مجله سلامت زنان   انگليسي
Women’s Health Bulletin
ISSN 2345-5136
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات سياست گذاري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر كامران باقري لنكراني
سردبير: دكتر نجمه مهارلويي
محل انتشار: شيراز   ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

294.    دو ماهنامه سلامت كار ايران   فارسي - انگليسي
ISSN 1735-5133
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
مدير مسئول: دكتر احمد عامري
سردبير: دكتر علي اصغر فرشاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 3 »

295.    مجله سلولي (ياخته)   انگليسي

Cell Journal (Yakhteh)
ISSN 2228-5806
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر حميد گورابي
سردبير: دكتر احمد حسيني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نوزدهم شماره 4 + متن »

296.    مجله سم شناسي و مسموميت هاي ايران   انگليسي
Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal
ISSN 2008-2967
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اراك، با همكاري انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران
مدير مسئول: دكتر سيد محمد جماليان
سردبير: دكتر حسن صلحي
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 6 + متن »
»» اين مجله از شماره بهار 91 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

297.    مجله سم‌شناسي پزشكي آسيا اقيانوسيه   انگليسي
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
ISSN 2322-2611
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا افشاري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 »

298.    مجله سيگنال ها و سنسورهاي پزشكي   انگليسي
Journal of Medical Signals and Sensors
ISSN 2228-7477
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر عليرضا مهري دهنوي
سردبير: دكتر حسين رباني
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

299.    فصلنامه طب انتظامي  
ISSN 2228-6241
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات كاربردي معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا
مدير مسئول: دكتر سيد محمد رضا سيداحمديان
سردبير: دكتر هادي شيرزاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

300.    مجله طب اورژانس و تروما   انگليسي
Journal of Emergency Practice and Trauma
ISSN 2383-4544
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول، سردبير: دكتر شهراد تاج الديني
محل انتشار: كرمان   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.صفحه     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14    15    16     17     18     19     20      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب پزشکي
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله حقوقي دادگستري
متن مطالب شماره 98، تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است