|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب پزشکيmagiran.com:نشريات مصوب پزشکي (375 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه     1     2    3    4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19      
 
41.    Journal of Cardio-Thoracic Medicine    انگليسي
Journal of Cardio-Thoracic Medicine
ISSN 2345-2447
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا باقري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

42.    Journal of Caring Sciences   انگليسي
Journal of Caring Sciences
ISSN 2251-9920
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي تبريز
مدير مسئول: دكتر وحيد زمان زاده
سردبير: دكتر منيژه سياح ملي
محل انتشار: تبريز   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

43.    Journal of Craniomaxillofacial Research   انگليسي
Journal of Craniomaxillofacial Research
ISSN 2345-5489
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمد بيات
سردبير: دكتر حميد محمود هاشمي، دكتر امير جلال عباسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »

44.    Journal of Current Ophthalmology    انگليسي

Journal of Current Ophthalmology
ISSN 2452-2325
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن چشم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر سيدحسن هاشمي
سردبير: دكتر خليل قاسمي فلاورجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و نهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا شماره زمستان 93 با نام مجله چشم پزشكي ايران (Iranian Journal of Ophthalmology) منتشر شده است.

45.    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects   انگليسي
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
ISSN 2008-210x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز - دانشكده دندانپزشكي
مدير مسئول، سردبير: دكتر ناصر اصل امين آبادي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله از سال ششم بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

46.    Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery   انگليسي
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery
ISSN 2251-7847
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گيلان
مدير مسئول: پروفسور علي خاليقي سيگارودي
سردبير: پروفسور زهرا دليلي
محل انتشار: گيلان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

47.    Journal of Family and Reproductive Health    انگليسي
Journal of Family and Reproductive Health
ISSN 1735-8949
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر فاطمه رمضان زاده
سردبير: دكتر بتول حسين رشيدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 4 + متن »

48.    Journal of Food Quality and Hazards Control   انگليسي
Journal of Food Quality and Hazards Control
ISSN 2345-685x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول: دكتر بهادر حاجي محمدي
سردبير: دكتر گيلدا اسلامي
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

49.    Journal of Herbmed Pharmacology   انگليسي
Journal of Herbmed Pharmacology
ISSN 2345-5004
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر محمود رفيعيان كوپايي
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

50.    Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases    انگليسي
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
ISSN 2345-5349
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو پاستور ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سياوشي
سردبير: دكتر سعيد رضا نداف
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

51.    Journal of Orthopedic and Spine Trauma   انگليسي
Journal of Orthopedic and Spine Trauma
ISSN 2538-2330
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران انجمن ارتوپدي حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات
مدير مسئول، سردبير: دكتر جواد مرتضوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 3 + متن »

52.    Journal of Pharmaceutical Care    انگليسي
Journal of Pharmaceutical Care
ISSN 2322-4630
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
سردبير: دكتر خيرالله غلامي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

53.    Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences   انگليسي
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences
ISSN 2322-1232
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر رضا خدارحيمي
سردبير: دكتر غلامرضا بهرامي
محل انتشار: كرمانشاه   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

54.    Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal   انگليسي
Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal
ISSN 2322-3219
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو سرطان خاورميانه دپارتمان چشم پزشكي
مدير مسئول، سردبير: دكتر فاطمه حيدري
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

55.    Multidisciplinary Cardiovascular Annals   انگليسي
Multidisciplinary Cardiovascular Annals
ISSN 2008-2290
سالنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحان قلب ايران
مدير مسئول: دكتر محمدعلي يوسف نيا
سردبير: دكتر عليرضا عليزاده قويدل
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 2013 با نام Iranian Journal of Cardiac Surgery منتشر شده است.

56.    Nanomedicine Journal   انگليسي
Nanomedicine Journal
ISSN 2322-3049
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمود رضا جعفري
سردبير: دكتر محمد رمضاني
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

57.    Novelty in Biomedicine   انگليسي
Novelty in Biomedicine
ISSN 2345-3346
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عليرضا رمضاني
سردبير: پروفسور حسين گودرزي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

58.    Nursing Practice Today   انگليسي
Nursing Practice Today
ISSN 2383-1154
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر رضا نگارنده
سردبير: دكتر رضا نگارنده، معاون سردبير:دكتر مريم اسماعيلي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 13 + متن »

59.    Reports of Biochemistry & Molecular Biology   انگليسي
Reports of Biochemistry & Molecular Biology
ISSN 2322-3840
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان
مدير مسئول: پروفسور عبدالرضا وارسته
سردبير: پروفسور عبدالرضا وارسته، دكتر فاطمه واحدي
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

60.    Reports of Radiotherapy and Oncology   انگليسي
Reports of Radiotherapy and Oncology
ISSN 2345-3192
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن راديو تراپي ايران - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا قوامي نصيري
سردبير: دكتر احمد عامري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 3 + متن »صفحه     1     2    3    4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب پزشکي
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal of Operation and Automation in Power Engineering
متن مطالب شماره 1 (پياپي 501)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است