|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست نشريات داراي متن

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست نشريات همراه با متن کامل يا گزيده مقالات
 
 

 

 
شما مي توانيد متن كامل و يا برخي از مقالات نشريات زير را در اين سايت مطالعه نماييد.
 
 
  • اين فهرست مربوط به نشرياتی است که متن شماره های اخير آنها در سايت موجود است.
    مجلات متعدد ديگری نيز فعلا به درج متن شماره های پيشين خود در اين سايت اکتفا نموده اند.
  • عده ای از مديران نشريات متن برخی از مقالات هر شماره خود را انتخاب و برای درج در سايت در اختيار ما قرار داده اند.
  • اين سايت آمادگی خود را برای درج متن کامل مقالات 20 شماره گذشته و شماره های آتی نشريات عضو به صورت رايگان اعلام می دارد. مديران محترم نشريات برای هماهنگی با شماره پشتیبانی سايت تماس بگيرند.
  • برای دسترسی به متن مقالات موجود  لازم است عضو سايت شده و اشتراک طلايي يکساله سايت را خريداری نماييد.
  • نشرياتی که متن آنها در سايت موجود نيست هنوز تمايلي به همکاری با سايت ندارند. اميدواريم در آينده نزديک شاهد حضور همه مجلات کشور در اين سايت باشيم.
  • ترتيب نمايش عناوين در هر گروه بر حسب  الفباست.

 

 
 نشريات تخصصي در همه موضوعات
 Journal of nephropathology(فصلنامه )
 Journal of Nutrition and Food Security(فصلنامه )
 Advances in Mathematical Finance and Applications(فصلنامه رياضيات مالي)
 Global Analysis and Discrete Mathematics(دوفصلنامه )
 Pure Life(فصلنامه مطالعات اسلامي)
 Reviews in Clinical Medicine(فصلنامه )
 Focus on Science(فصلنامه علوم پزشكي و علوم زيستي)
 Iranian Journal of health, Safety and environment(فصلنامه بهداشت، ايمني، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي)
 World Applied Sciences Journal(ماهنامه )
 Journal of Computer and Knowledge Engineering(دوفصلنامه )
 Health in Emergencies and Disasters Quarterly(فصلنامه )
 Mulyidisiplinary Cancer Investigation(فصلنامه )
 Journal of Case Reports in Practice (فصلنامه )
 The International Journal of Foreign Language Teaching and Research(فصلنامه )
 International Journal of Management, Accounting and Economics(ماهنامه مديريت، حسابداري، اقتصاد)
 Traditional and Integrative Medicine(فصلنامه )
 Academic Journal of Surgery(دوفصلنامه )
 Journal of Mahani Mathematical Research Center(دوفصلنامه )
 Podoces(دوفصلنامه )
 Journal of Medical Physiology(فصلنامه )
 Iranian Journal of Language Teaching Research(فصلنامه زبان و ادبيات انگليسي)
 Case Reports in Clinical Practice(فصلنامه )
 Journal of Algebra and Related Topic(دوفصلنامه )
 Journal Of Patient safety and quality improvement (فصلنامه )
 Journal of Earth, Environment and Health Sciences(فصلنامه )
 Journal of Hyperstructures(دوفصلنامه )
 Journal of Air Pollution and Health(فصلنامه )
 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering(دوفصلنامه )
 International Journal of Cardiovascular Practice(فصلنامه )
 International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials(فصلنامه )
 International Journal of Language Testing(دوفصلنامه آزمون سازي زبان، ارزشيابي و روان سنجي)
 Molecular and Biochemical Diagnosis Journal(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي، علوم آزمايشگاهي)
 Journal of Archives in Military Medicine(فصلنامه )
 Natural Environment Change(دوفصلنامه )
 Dental Clinical and Experimental Journal(فصلنامه )
 Journal of Hearing Sciences and Otolaryngology(فصلنامه )
 Social Determinants of Health(فصلنامه )
 Chemistry of Solid Materials(فصلنامه )
 Journal of Medical Ethics and History of Medicine(سالنامه )
 آزمايشگاه و تشخيص(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 آسيب‌شناسي، مشاوره و غني ‌سازي خانواده‬(دوفصلنامه )
 آفاق نور(گاهنامه علوم قرآني)
 آفت‌ كش ‌ها در علوم گياه‌ پزشكي(دوفصلنامه )
 آموزش مهندسي ايران(فصلنامه توسعه كمي و كيفي آموزش مهندسي)
 آموزش پزشكي (دوفصلنامه )
 آموزش در علوم انساني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي نهج البلاغه(دوفصلنامه )
 آناليز رياضي سهند / Sahand Communications in Mathematical Analysis(دوفصلنامه )
 آينده روشن(ماهنامه اجتماعي، اقتصادي)
 آينه پژوهش(دوماهنامه نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه فرهنگ...)
 احسن الحديث(دوفصلنامه )
 ادب نامه تطبيقي (دوفصلنامه )
 ادوات مخابراتي مجلسي / Majlesi Journal of Telecommunication Devices(فصلنامه )
 استراتژي راهبردي جنگل(فصلنامه كشاورزي و دامپروري)
 اسفار(دوفصلنامه فلسفه دين، الهيات و دين پژوهي)
 اسلام و مديريت(دوفصلنامه )
 اسلام و مطالعات اجتماعي(فصلنامه )
 اسلام و سلامت (فصلنامه )
 اشارات(دوفصلنامه )
 افلاك (دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد)(فصلنامه )
 اقتصاد و بيمه(ماهنامه )
 اقتصاد آسيا(ماهنامه اقتصادي)
 اقتصاد مسكن(فصلنامه )
 اقتصاد و جامعه(فصلنامه )
  اقتصاد توسعه و برنامه ريزي(دوفصلنامه )
 اكسير نوين(ماهنامه فرهنگي، هنري و ادبي)
 الاجتهاد و التجديد(فصلنامه )
 الماس(فصلنامه اولين نشريه تخصصي چيني، سراميك، كاشي، شيشه و سفال)
 امان(دوماهنامه )
 انديشمندان حقوق(فصلنامه )
 انديشه سياسي در اسلام(فصلنامه سياسي (اجتماعي))
 انديشه علامه طباطبايي(دوفصلنامه )
 انرژي و محيط زيست / Iranica Journal of Energy & Environment(فصلنامه )
  انسان، محيط زيست و ارتقاء سلامت / Journal of Human, Environment and Health Promotion(فصلنامه )
 ايراس(گاهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي)
  ايراني مسائل زباني / Iranian Journal of Language Issues (دوفصلنامه )
 بارثاوا(ماهنامه تئاتر، سينما و ادبيات)
 بازار چرم و كفش(ماهنامه اقتصادي)
 بازار و سرمايه(ماهنامه )
 برزگر(ماهنامه كشاورزي، دامپروري)
 برنامه ريزي منابع جنگلي(فصلنامه منابع طبيعي)
 بسپار (علوم و صنايع پليمر)(ماهنامه علوم و صنايع پليمر)
 بسپار(دوماهنامه علوم و صنايع رنگ و رزين و چسب )
 بشارت(دوماهنامه نشريه قرآني ويژه جوانان)
 بورس(ماهنامه اقتصادي، مالي)
 بوم شناسي علف ‌هاي هرز(دوفصلنامه )
 بهائي شناسي(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي در نقد بهائيت)
 بهداشت روان(فصلنامه آموزشي، روانپزشكي، روانشناسي، اجتماعي، تربيتي)
 بهداشت محيط و توسعه پايدار / Journal of Environmental Health and Sustainable Development(فصلنامه )
 بهداشت خانواده(فصلنامه بهداشت خانواده)
 بهداشت در عرصه (فصلنامه پيراپزشكي)
 به نژادي گياهان زراعي و باغي(دوفصلنامه به نژادي و زيست فناوري گياهان زراعي و باغي)
 بهورز(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 به هنگام(فصلنامه علمي - تخصصي دريايي)
 بينات(فصلنامه )
 بين المللي تحقيقات در آموزش زبان انگليسي / International Journal of Research in English Education(فصلنامه آموزش زبان انگليسي)
 بين المللي مهندسي حفاظت از حريق(ماهنامه سيستم هاي كشف، اعلام و اطفاء حريق هوشمند)
 بين المللى تحقيقات اپيدميولوژي / International Journal of Epidemiologic Research (فصلنامه )
 بين المللي علوم اعصاب باليني / International Clinical Neuroscience Journal(دوفصلنامه )
 بين المللي علوم آزمايشگاهي / International Journal of Medical Laboratory(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 بين المللي علوم بهداشت ورزشي / International Journal of Sport Sciences for Health(فصلنامه )
 بين المللي پزشكي رضوي / Razavi International Journal of Medicine(فصلنامه علوم پزشكي و علوم دارويي)
 بين المللي پيشگيري از دردهاي عضلاني اسكلتي / International Journal of Musculoskeletal Pain prevention(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 بين المللي علوم بهداشت و زندگي / International Journal of Health and Life Sciences(دوفصلنامه )
 بين المللي سرمايه انساني در مديريت شهري / International Journal of Human Capital in Urban Management(فصلنامه )
 بين المللي مديريت تامين و عمليات / International Journal of Supply and Operations Management (فصلنامه )
 پازند(فصلنامه پژوهشي، آموزشي، اطلاع رساني در زمينه علم زبان)
 پاسدار اسلام(ماهنامه عقيدتي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي)
 پايداري، توسعه و محيط زيست (فصلنامه )
 پايش سبك زندگي(دوماهنامه فرهنگي اجتماعي سبك زندگي ويژه فعالان و مديران...)
 پردازشگر(ماهنامه فني، مهندسي)
 پردازش سيگنال پيشرفته(دوفصلنامه )
 پرستاري گروههاي آسيب پذير(فصلنامه )
 پرستار چشم(دوفصلنامه چشم پزشكي)
 پژوهش هنر(فصلنامه آموزشي، پژوهشي و تحليلي )
 پژوهش حسابداري(فصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي، اجتماعي و سياسي(ماهنامه )
 پژوهش هاي مكاني فضايي(فصلنامه )
 پژوهش نامه معارف حسيني(فصلنامه )
 پژوهش ملل(ماهنامه )
 پژوهش هاي سلامت محور(فصلنامه )
 پژوهش در بهداشت محيط(فصلنامه )
 پژوهش هاي عمران و محيط زيست (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي بذر ايران (دوفصلنامه )
 پژوهش در هنر و علوم انساني(دوماهنامه )
 پژوهش سلامت(فصلنامه )
 پژوهشهاي منظر شهر(دوفصلنامه شهرسازي)
 پژوهش هاي پيشرفته در حسابداري و حسابرسي / Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing(فصلنامه )
 پژوهش نامه علوم حديث تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه )
 پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم(دوفصلنامه اطلاع رساني و تحليلي)
 پژوهشنامه حج و زيارت(دوفصلنامه )
  پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناختي در مديريت (دوفصلنامه )
 پژوهشنامه تبليغ و ارتباطات دينى(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه كاشان(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ادب و زبان فرانسه(دوفصلنامه )
 پژوهه باستان سنجي(دوفصلنامه )
 پمپ(فصلنامه فني، آموزشي در زمينه طراحي، توليد و بهره برداري...)
 پوششهاي سطحي(فصلنامه فني، تخصصي)
 پيام آزمايشگاه(ماهنامه )
 پيام ديابت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 پيام دريا(ماهنامه اقتصادي)
 پيام سبزانديشان(فصلنامه پژوهشي، فرهنگي)
 پيام صادق(فصلنامه خبري، اطلاع رساني و فرهنگي)
 پيام فولاد(فصلنامه )
 پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري(ماهنامه )
 پيشگامان تاسيسات(ماهنامه )
 پيشگامان ساختمان (ماهنامه )
 پيشگيري و سلامت (فصلنامه )
 پيكره (دوفصلنامه )
 پيوست(ماهنامه )
 تاريخ پژوهي(فصلنامه )
 تاريخ شفاهي(دوفصلنامه )
 تازه هاي روان شناسي صنعتي/سازماني(فصلنامه )
 تازه هاي دام و طيور و آبزيان(دوماهنامه دام و طيور و آبزيان و صنايع غذايي)
 تامين اجتماعي(فصلنامه )
 تحقيقات كشاورزي ايران / Iran Agricultural Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات كاربردي علوم ورزش بدون مرز (دوماهنامه )
 تحقيقات بيماري ‌هاي گياهي(دوفصلنامه )
 تحقيقات روماتولوژي / Rheumatology Research(فصلنامه )
  تحقيقات كاربردي / Applied Research Journal(ماهنامه فني و مهندسي)
 تحقيقات و رويه هاي بيمارستاني / Hospital Practices and Research (فصلنامه )
 تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي(فصلنامه )
 تحقيقات سلامت در جامعه(فصلنامه )
 تحقيقات جنگل هاي زاگرس(دوفصلنامه جنگلداري (مهندسي منابع طبيعي))
 تحقيقات علوم زراعي در مناطق خشك (دوفصلنامه )
 ترجمان وحي(دوفصلنامه فرهنگي، اجتماعي)
 تشخيص آزمايشگاهي(ماهنامه پزشكي، پيرا پزشكي)
  تصوير سلامت(فصلنامه )
  تغذيه و بيوشيمي آبزيان(فصلنامه )
 تفسير پژوهي(دوفصلنامه )
 توان ياب(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 توسعه تاسيسات و تجهيزات(فصلنامه )
 توسعه پرستاري در سلامت (دوفصلنامه )
 توليد گياهان روغني(دوفصلنامه )
  تهويه و تاسيسات(ماهنامه )
 جاده هاي سبز(ماهنامه سفر، گردشگري و صنعت حمل و نقل)
 جامعه شناسي اقتصادي و توسعه(دوفصلنامه )
 جراحي مغز و اعصاب ايران / Iranian Journal of Neurosurgery(فصلنامه )
 جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام (دوفصلنامه )
 جستارهاي اجتماعي(دوفصلنامه )
 جنگ صنعت و فناوري(دوماهنامه تحليلي، پژوهشي، اطلاع رساني)
 جنگل و مرتع(فصلنامه علمي، اجتماعي، اقتصادي )
 جوشكاري(فصلنامه )
 جهان سبز(ماهنامه محيط زيست و توسعه پايدار)
 جهان كتاب(ماهنامه علوم انساني)
 جهان گستر(ماهنامه علم، تكنولوژي، اطلاع رساني)
 چاپ و نشر(ماهنامه )
 چدن و فولاد(ماهنامه )
 چشم انداز ايران(دوماهنامه سياسي، راهبردي)
 چيدمان (فصلنامه )
 چيلان(ماهنامه خبري و تحليلي)
 چيلر و برج خنك كن(ماهنامه )
 حديث حوزه (دوفصلنامه )
 حسابدار(ماهنامه )
 حسابداري ارزشي و رفتاري(دوفصلنامه )
 حسابدار رسمي(فصلنامه حسابداري و حسابرسي)
 حسابداري دولتي (دوفصلنامه )
 حسابرس(دوماهنامه اطلاع رساني و پژوهشي)
 حسنا(فصلنامه تخصصي علوم قرآن و حديث)
 حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي(دوفصلنامه )
 حقوق بشر(دوفصلنامه )
 حقوق ملل(فصلنامه )
 حكمت عرفاني(دوفصلنامه )
 خانه خوبان(ماهنامه ويژه همسران)
 خبرنامه انجمن آمار ايران(فصلنامه )
 خواندني(ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، پژوهشي، خبري)
 خيمه (ماهنامه ديني، فرهنگي و مجالس حسيني)
 دادرسي(ماهنامه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي)
 دادگر(فصلنامه تحليلي ، اطلاع رساني و پژوهشي)
 داروگ(ماهنامه اطلاعات و آموزش حفاظت از محيط زيست)
 دامپزشكي و بهداشت(ماهنامه تحليلي، خبري و آموزشي)
 دامداران ايران(ماهنامه فني ، اقتصادي)
 دام و كشت و صنعت(ماهنامه كشاورزي)
 دانستني هاي سرطان(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانش ارزيابي(فصلنامه )
 دانش بنيان(ماهنامه آموزشي، علمي، خبري، تحليلي، اقتصاد دانش بنيان)
 دانش تبليغات(ماهنامه )
 دانش غذا و كشاورزي(ماهنامه اطلاع رساني، تحليلي، آموزشي، خبري)
 دانشگر(فصلنامه علوم پايه)
 دانش يوگا(ماهنامه سلامت تن و روان)
 دستاورد(فصلنامه طراحي صنعتي)
 دنياي پردازش(ماهنامه فني مهندسي عمران، انرژي و مخابرات)
 دنياي لاستيك و تاير(ماهنامه )
 دنياي اسب(دوماهنامه ورزشي)
 ديد برتر(دوماهنامه اقتصادي، فرهنگي)
 دين و سلامت(دوفصلنامه )
 رابط سلامت(فصلنامه )
 رازي(ماهنامه دارويي، علمي، اجتماعي)
 راهبردهاي توسعه روستايي(فصلنامه )
 راهبردهاي مديريت در نظام سلامت (فصلنامه )
 راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي (دوفصلنامه )
 راه سلامت، ايمني و محيط زيست (رسام)(فصلنامه بهداشت كار و بهداشت حرفه اي)
 راه و ساختمان(ماهنامه مديريت پروژه، عمران، معماري و شهرسازي)
 رسائل(فصلنامه )
 رشد آموزش علوم اجتماعي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش رياضي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش ابتدايي(ماهنامه علوم تربيتي ( ويژه آموزگاران ابتدايي و كارشناسان...)
 رشد آموزش تاريخ(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش پيش دبستاني(فصلنامه آموزشي، تحليلي و اطلاع رساني)
 رشد آموزش شيمي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش مشاور مدرسه(فصلنامه )
 رشد آموزش فيزيك(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش هنر(فصلنامه )
 رشد آموزش تربيت بدني(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش زبان و ادب فارسي(فصلنامه )
 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش زيست شناسي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش فني و حرفه اي و كاردانش(فصلنامه )
 رشد آموزش جغرافيا(فصلنامه علوم انساني)
 رشد برهان رياضي (براي دانش آموزان دوره‌ متوسطه اول)(ماهنامه علوم پايه)
 رشد برهان رياضي (براي دانش آموزان دوره‌ متوسطه دوم )(ماهنامه علوم پايه)
 رشد تكنولوژي آموزشي(ماهنامه فرهنگي)
 رشد جوانه(فصلنامه علوم انساني)
 رشد مدرسه فردا(ماهنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات)
 رشد مديريت مدرسه(فصلنامه علوم انساني)
 رشد معلم(ماهنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي)
 روانشناسي و روانپزشكي شناخت(فصلنامه )
 روزنامك(ماهنامه فرهنگي - معلومات عمومي)
 روزنامه نگاري الكترونيك(فصلنامه )
 روزهاي زندگي بچه ها(ماهنامه )
 روش هاي نوين آبياري(ماهنامه )
 روند (فصلنامه )
 روند اقتصادي(ماهنامه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي)
 رويه قضايي(دوفصلنامه )
 ره آورد نور(فصلنامه اطلاع رساني، آموزشي و مطالعات رايانه اي علوم...)
 ره آورد سلامت(دوفصلنامه )
 ره آورد سياسي(دوفصلنامه )
  ره يافت هاي نوين در مديريت و فن آوري(فصلنامه مديريت)
 زائر(ماهنامه فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي)
  زبانشناسي رياضي / Mathematical Linguistics(دوفصلنامه زبانشناسي رايانشي و رياضي و كمي و پيكره اي،...)
 زنان و زندگي(دوماهنامه اجتماعي، اقتصادي)
 زيبازي(فصلنامه )
  ژرفاپژوه(فصلنامه )
 ساختمان(ماهنامه آموزشي خبري پژوهشي و تحليلي صنعت ساختمان)
 ساختمان و تجهيزات روز(ماهنامه )
 ساخت و ساز(ماهنامه عمران، معماري و شهرسازي)
 ساخت و توليد(دوماهنامه )
 سازمان نظام پزشكي اصفهان(فصلنامه خبري،‌آموزشي)
 سازمان نظام پزشكي مشهد (سيمرغ سپيد)(فصلنامه مسائل صنفي و‌ مشكلات جامعه پزشكي )
 سازمان هاي بين المللي(فصلنامه )
 سازه و ژئو تكنيك / Journal of the Structural Engineering and Geotechnics (دوفصلنامه )
 سالمند شناسي(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي و پرستاري )
 سبز زيست(دوماهنامه كشاورزي و دامپروري)
 سخن جامعه(فصلنامه )
 سرآمد(ماهنامه )
 سراج منير(فصلنامه )
 سرعت(ماهنامه )
 سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع(ماهنامه سيستم هاي سرمايشي، گرمايشي و تهويه مطبوع)
 سفينه النجات / Safinah al-nejat(فصلنامه )
 سلامت جامعه(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 سلامت اجتماعي(فصلنامه پزشكي اجتماعي، تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت،...)
 سلامت رواني كودك(فصلنامه )
 سلامت اجتماعي و اعتياد(فصلنامه )
  سلامت سالمندي / Elderly Health Journal (دوفصلنامه پرستاري (پيراپزشكي)، سلامت سالمندي)
 سلفي پژوهي(دوفصلنامه )
 سنبله(ماهنامه تحليلي، علمي، فني، كشاورزي و زيست محيطي)
 سنگ و معدن(فصلنامه )
 سواد سلامت(فصلنامه )
 سيره و سخن اهل بيت(دوفصلنامه )
 سيستم هاي مكاترونيك مجلسي / Majlesi Journal of Mechatronic Systems(فصلنامه )
 سيماي دام، طيور و آبزيان(دوماهنامه )
 شبكه(ماهنامه )
 شكار و ماهيگيري(فصلنامه آموزشي، اطلاع رساني)
 شهرنگار(دوماهنامه GIS و شهرسازي)
 شهر و ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي، آموزشي، پژوهشي، خبري و اطلاع رساني)
 شير مادر(فصلنامه آموزشي در زمينه سلامت مادر و كودك)
 صرع و سلامتي(فصلنامه علمي، آموزشي و اجتماعي)
 صف(ماهنامه نظامي، فرهنگي و اجتماعي، ارتش)
 صنايع زيرساخت هاي كشاورزي، غذايي، دام و طيور (دامپروران)(ماهنامه كشاورزي، صنايع غذايي و دام و طيور)
 صنايع چوب و كاغذ(ماهنامه فني - مهندسي صنايع چوب، مبلمان و كاغذ ايران)
 صنعت ترجمه(فصلنامه )
 صنعت درمان(ماهنامه )
 صنعت صدا و تصوير(دوماهنامه فني مهندسي )
 صنعت كفش(ماهنامه فني، مهندسي)
 صنعت نفت(دوهفته نامه فني، مهندسي، تحليلي، خبري، آموزشي و پژوهشي)
 صنعت و كارآفريني(ماهنامه خبري ، آموزشي و تحليلي)
 صنعت هوشمند(ماهنامه علمي - تخصصي كنترل و اتوماسيون صنعتي)
 طب اورژانس ايران(فصلنامه )
 طب پيشگيري(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 طب گياهي پيشرفته / Advanced Herbal Medicine (فصلنامه )
 طبيعت ايران(دوماهنامه )
  طبيعت گردي و گردشگري(دوماهنامه خبري، آموزشي، علمي و ورزشي)
 طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر(دوفصلنامه )
 طعم زندگي(فصلنامه اجتماعي، فرهنگي)
 طنين سلامت (فصلنامه )
 عصر فناوري اطلاعات(ماهنامه فني و مهندسي)
 عفونت، اپيدميولوژي و پزشكي / Infection, Epidemiology And Medicine(فصلنامه )
 علامه(دوفصلنامه علمي و تخصصي)
 علم سنجي كاسپين (دوفصلنامه )
 علمي پژوهان(فصلنامه )
 علوم ادبي(دوفصلنامه )
 علوم پيراپزشكي و بهداشت نظامي(فصلنامه )
 علوم جغرافيايي(دوفصلنامه )
 علوم خبري(فصلنامه )
 علوم دارويي و سلامت / Journal of Pharmaceutical & Health Sciences(فصلنامه )
 علوم مراقبتي نظامي(فصلنامه پرستاري)
 علوم و صنايع شيميايي گام پارت(فصلنامه صنايع شميايي)
  علوم و فنون مديريت اطلاعات(فصلنامه )
 علوم و فنون پسته (دوفصلنامه )
 عمران رهاب(فصلنامه صنعت ساختمان)
 عيار پژوهش در علوم انساني(دوفصلنامه )
 غذا،دام،كشاورزي (غدك)(ماهنامه )
  فرآيندهاي نوين در ساخت و توليد / Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production (فصلنامه )
 فرهنگ اسلامي(ماهنامه )
 فرهنگ ايمني(فصلنامه علمي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع رساني)
 فرهنگ پويا(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)
 فصلنامه قرآني كوثر(فصلنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي)
 فكه(ماهنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)
 فلسفه و كودك(دوفصلنامه آموزشي، پژوهشي و تحليلي)
 فناوري نانو(ماهنامه )
 فناوري نوين غذا(ماهنامه آموزشي و پژوهشي)
 فناوري سيمان(ماهنامه )
 فن و هنر(فصلنامه فني، مهندسي)
 قالب سازان(دوماهنامه تخصصي ساخت و توليد)
 كار و جامعه(ماهنامه فرهنگي،‌اقتصادي، مسائل اجتماعي)
 كتاب و سنت(دوفصلنامه )
 كشاورزي و غذا(ماهنامه كشاورزي)
 كفش تبريز(ماهنامه )
 كنترل كيفيت / Quality Control Magazine(ماهنامه فني و مهندسي)
 كودك(ماهنامه آموزشي و اطلاع رساني)
 كهربا(فصلنامه علوم پايه و فني و مهندسي - صنعت برق)
 كيهان فرهنگي(ماهنامه فرهنگي، هنري)
 گردشگري علم و فرهنگ(فصلنامه )
 گزارش موسيقي / Music Report Monthly(ماهنامه تخصصي موسيقي )
 گزارش ميراث(دوماهنامه حوزه نقد و تصحيح متون، نسخه شناسي و ايران شناسي)
 گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس(فصلنامه فني، مهندسي)
 گزيده دنياي سراميك(فصلنامه )
 گستره انرژي(ماهنامه )
 گنجينه مجمع(ماهنامه خبري، اطلاع رساني )
 گياهان دانه روغني ايران(دوفصلنامه )
 گياه زراعي و تنش هاي محيطي (دوفصلنامه )
 گياه و زيست فناوري ايران(فصلنامه زيست شناسي)
 لعل سرخ(دوماهنامه سنگ هاي زينتي و قيمتي و جواهرات)
 ماشين(ماهنامه )
 مبدل گرمايي(ماهنامه )
 مجله اقتصادي(دوماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي)
 مجله ي نوآوري هاي برق و كامپيوتر / Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (دوفصلنامه مهندسي برق و كامپيوتر)
 محدث(فصلنامه اطلاع رساني و خبري)
 مدت(دوماهنامه خبري دانشگاه تهران)
 مدل سازي رياضي / Journal of Mathematical Modeling (دوفصلنامه )
 مديريت ارتباطات(ماهنامه تحليلي، آموزشي و اطلاع رساني)
 مديريت فراگير(فصلنامه )
 مديريت پيشرفت(فصلنامه )
 مديريت كيفيت فراگير(دوماهنامه )
 مديريت(دوماهنامه )
 مديريت انرژي مجلسي / Majlesi Journal of Energy Management(فصلنامه )
 مديريت بحران و وضعيت هاي اضطراري(فصلنامه )
 مديريت مهندسي و رايانش نرم (دوفصلنامه )
 مديريت خاك(دوفصلنامه )
 مراقبت سرطان(فصلنامه )
 مراقبت پرستاري مددجو محور / Journal of Client-Centered Nursing Care (فصلنامه )
 مرتعداري(دوفصلنامه )
 مشاور دامپزشك(دوفصلنامه )
 مطالعات شهريار پژوهي(فصلنامه )
 مطالعاتي صيانت از حقوق زنان (فصلنامه حقوق و كرامت اسلامي بشر)
  مطالعات كاربردي در علوم مديريت و توسعه (دوماهنامه )
 مطالعات مديريت فناوري اطلاعات(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي جهان اسلام (فصلنامه )
 مطالعات خليج فارس(فصلنامه )
 مطالعات آموزشي نما (دوفصلنامه )
 مطالعات رسانه و امت(دوفصلنامه )
 مطالعات فقه معاصر(دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامي)
  مطالعات تحول در علوم انساني(دوفصلنامه )
 مطالعات روش شناسي ديني(دوفصلنامه )
 مطالعات ميان رشته اي فرهنگ و ارتباطات(دوفصلنامه )
 معارج(دوفصلنامه )
 معارف منطقي (دوفصلنامه )
 معماري سبز(فصلنامه )
 موعود(ماهنامه فرهنگي، اعتقادي و اجتماعي)
 موفقيت(دوهفته نامه اجتماعي، علمي، خانوادگي)
 مهاب قدس(فصلنامه آموزشي، خبري)
 مه شكن(دوماهنامه خودرو، لوازم و قطعات يدكي)
 مهندسي مديريت(دوماهنامه خبري، تحليلي، آموزشي و پژوهشي)
 مهندسي مكانيك جامدات(فصلنامه )
 مهندس مشاور(فصلنامه فني، مهندسي،آموزشي ،پژوهشي)
 مهندسي منابع معدني(فصلنامه عمران )
 مهندسي بهينه پرداز(فصلنامه پژوهشي، آموزشي، اطلاع رساني، خبري، تحليلي)
 مهندسي بهداشت حرفه اي (فصلنامه )
 مهندسي و مديريت ساخت(فصلنامه )
 ميراث و گردشگري(فصلنامه )
 ميراث علمي اسلام و ايران(دوفصلنامه تاريخ علوم و فناوري دوره اسلامي)
 ميقات الحج(دوفصلنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي)
 نامه شورا(ماهنامه فرهنگي، سياسي، اجتماعي)
 نامه مكانيك شريف(فصلنامه تخصصي - كاربردي مهندسي مكانيك)
 نساجي كهن(دوماهنامه فرش ماشيني، منسوجات بي بافت و الياف مصنوعي)
 نسيم خرد(دوفصلنامه فلسفه اسلامي)
 نشريه كنترل و بهينه سازي در رياضيات كاربردي / Control and Optimization in Applied Mathematics(دوفصلنامه )
 نظام مهندسي معدن(فصلنامه )
 نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه كشاورزي)
 نفت، گاز و انرژي(ماهنامه نفت و گاز و پتروشيمي)
 نفت و انرژي(ماهنامه نفت، گاز و پتروشيمي)
 نفت و پالايش(ماهنامه )
 نفرولوژي كودكان / Journal of pediatric nephrology(فصلنامه )
  نقد كتاب علوم اجتماعي(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب فقه و حقوق(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب كلام فلسفه عرفان(فصلنامه )
 نقد كتاب كودك و نوجوان(فصلنامه )
 نقد كتاب تاريخ(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
  نقد كتاب هنر(فصلنامه نقد و بررسي كتاب هنري)
 نقد كتاب ادبيات (فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب ميراث(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد و بررسي كتاب تهران(فصلنامه آموزشي، اطلاع رساني، تحليلي در زمينه مسائل...)
 نقد و نظريه ادبي(دوفصلنامه )
 نگاه نافذ(فصلنامه اطلاع رساني، پژوهشي، خبري و آموزشي)
 نماد گلستان(فصلنامه فني، مهندسي)
 نمايش(ماهنامه تئاتر)
 نوآور(ماهنامه آموزشي، اطلاع رساني، پژوهشي و فناوري روز)
 نوين دارو(ماهنامه )
 وب(ماهنامه آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني)
 هفت جاده (فصلنامه گردشگري)
 هفت شهر(دوفصلنامه عمران، بهسازي شهري (مرمت شهري))
 هميار(فصلنامه اقتصادي)
 هنر آگه(ماهنامه فرهنگي، هنري)
 هنر بسته بندي(دوماهنامه آموزشي، پژوهشي، اطلاع رساني)
 هنر زبان(فصلنامه )
 هنر موسيقي(ماهنامه فرهنگي، هنري، اجتماعي)
 هنرنما معمار(فصلنامه معماري و شهرسازي)
 هنر و تمدن شرق(فصلنامه )
  هوزان(دوماهنامه تخصصي محيط زيست)
 هوش مصنوعي در مهندسي برق / Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم انساني
 Iranian Review of Foreign Affairs(فصلنامه )
 Journal of Money & Economy(فصلنامه )
 Iranian Economic Review (فصلنامه )
 Religious Inquiries(دوفصلنامه )
 آفاق الحضاره الاسلاميه(دوفصلنامه علوم انساني)
 آمايش جغرافيايي فضا(فصلنامه )
  آمايش محيط(فصلنامه )
 آمايش سرزمين(دوفصلنامه )
 آموزش زبان انگليسي / Teaching English Language(دوفصلنامه )
 آموزش و توسعه منابع انساني(فصلنامه )
 آموزش عالي(فصلنامه )
 آموزش مهارت هاي زبان / Journal of Teaching Language Skills(فصلنامه )
  آموزش محيط زيست و توسعه پايدار(فصلنامه )
 آموزه هاي فقه مدني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي فلسفه اسلامي(دوفصلنامه )
 آموزه هاي قرآني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 آينه ميراث(دوفصلنامه ويژه نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه...)
 ابتكار و خلاقيت در علوم انساني(فصلنامه )
 اخلاق در علوم و فناوري(فصلنامه )
 اخلاق وحياني(دوفصلنامه )
 ادب عربي(دوفصلنامه )
 ادب فارسي(دوفصلنامه )
 ادبيات پايداري(دوفصلنامه )
 ادبيات تطبيقي(دوفصلنامه )
 ادبيات پارسي معاصر (فصلنامه )
 ادبيات عرفاني(دوفصلنامه )
 ادبيات حماسي(دوفصلنامه زبان و ادبيات فارسي )
 اديان و عرفان(دوفصلنامه علمي - پژوهشي)
 اطلاعات جغرافيايي (سپهر)(فصلنامه )
 اعتياد پژوهي(فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر)
 اقتصاد و مديريت شهري(فصلنامه )
 اقتصاد فضا و توسعه روستايي(فصلنامه )
 اقتصاد اسلامي(فصلنامه )
 اقتصاد مقداري(فصلنامه )
 اقتصاد پولي، مالي(دوفصلنامه )
 اقتصاد و توسعه منطقه اي(دوفصلنامه )
 الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابها(فصلنامه )
 اللغه العربيه و آدابها / Arabic Language and Literature (فصلنامه )
 الهيات تطبيقي(دوفصلنامه )
  انتظام اجتماعي(فصلنامه )
 انديشه نوين ديني / Andishe-Novin-E-Dini(فصلنامه )
 انديشه ديني(فصلنامه )
 انديشه هاي نوين تربيتي(فصلنامه )
 انديشه مديريت راهبردي (دوفصلنامه )
 انسان پژوهي ديني(دوفصلنامه )
 بحوث في اللغة العربية / Research in Arabic Language and Literature (دوفصلنامه )
 بررسي هاي حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 بررسي مسائل اجتماعي ايران(دوفصلنامه )
 برنامه ريزي منطقه اي(فصلنامه )
 برنامه ريزي و توسعه گردشگري (فصلنامه )
 برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي(فصلنامه )
 بهبود مديريت(فصلنامه )
 بين المللي ژئوپليتيك(فصلنامه جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك )
 بين المللي مديريت مالي و حسابداري مديريت / International Journal of Finance and Managerial Accounting(فصلنامه )
 بين المللي علوم اطلاع رساني و مديريت اطلاعات / International Journal Of Information Science And Management(دوفصلنامه كتابداري و علوم اطلاع رساني، مديريت اطلاعات،...)
 بين المللي علوم رفتاري / International Journal of Behavioral Sciences(فصلنامه )
 بين المللي روانشناسي / International Journal of Psychology(دوفصلنامه )
 بين المللي مطالعات بازرگاني و توسعه / International Journal of Business and Development Studies(دوفصلنامه )
 پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي(دوفصلنامه )
 پردازش و مديريت اطلاعات(فصلنامه )
  پژوهش و برنامه ريزي روستايي(فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ارتباطي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(فصلنامه )
 پژوهش نامه اخلاق(فصلنامه )
 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي(فصلنامه )
 پژوهش هاي فقهي(فصلنامه )
 پژوهش هاي اخلاقي(فصلنامه )
 پژوهش هاي اعتقادي كلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي(فصلنامه )
 پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فصلنامه )
 پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي(فصلنامه )
 پژوهش هاي دانش انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي(فصلنامه )
 پژوهش هاي نوين در تصميم گيري(فصلنامه )
 پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني(فصلنامه نقد متون و كتب علوم انساني)
 پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي(دوفصلنامه )
 پژوهش در علوم دارويي / Research in Pharmaceutical Sciences(دوماهنامه )
 پژوهشهاي سياسي جهان اسلام(فصلنامه )
 پژوهشهاي روان شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي جغرافياي انساني(فصلنامه )
 پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش در سلامت روانشناختي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت عمومي / Management Researches(فصلنامه )
 پژوهش هاي تجربي حسابداري(فصلنامه )
 پژوهشنامه كلام (دوفصلنامه )
 پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت)(دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهشنامه بازرگاني(فصلنامه اقتصادي، بازرگاني)
 پژوهش ديني(فصلنامه )
 پژوهشنامه جغرافياي انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي علم و دين (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي بوم شناسي شهري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي برنامه درسي(دوفصلنامه )
 پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي فلسفي - كلامي(فصلنامه )
 پژوهشنامه متين(فصلنامه )
 پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي(فصلنامه )
 پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي(دوفصلنامه )
 پژوهش حقوق خصوصي(فصلنامه )
 پژوهش حقوق كيفري(فصلنامه )
 پژوهشنامه نهج البلاغه(فصلنامه )
 پژوهش هاي باستان شناسي ايران (دوفصلنامه )
 پژوهشهاي معرفت شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي تفسير تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهشها و سياستهاي اقتصادي(فصلنامه اقتصادي)
 پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش(فصلنامه )
 پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي(فصلنامه )
 پژوهشنامه بيمه(فصلنامه )
 پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي (دوفصلنامه )
 پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادبيات تطبيقي(فصلنامه )
 پژوهشنامه ادبيات تعليمي(فصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام / Journal of Historical Researches(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي سياست اسلامي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي انتظامي - اجتماعي زنان و خانواده (دوفصلنامه )
  پژوهش در توانبخشي ورزشي(دوفصلنامه توانبخشي و آسيب شناسي ورزشي)
 پژوهش هاي ادبي - قرآني(فصلنامه ادبيات و قرآن)
 پژوهش در برنامه ريزي درسي(فصلنامه )
 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مشاوره(فصلنامه )
 پژوهشنامه انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فارسي(فصلنامه )
 پژوهشهاي فلسفي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي روستايي(فصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فرانسه(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه زنان(فصلنامه )
 پژوهش هاي هستي شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي آموزش و يادگيري(دوفصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي شهري(فصلنامه )
 پژوهش ادبيات معاصر جهان(فصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زباني(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده(دوفصلنامه مطالعات زنان و خانواده)
 پژوهش در ورزش تربيتي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي فرسايش محيطي(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناختي قرآن (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ادب عرفاني ( گوهر گويا )(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي راهبردي سياست(فصلنامه )
 پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي حفاظتي - امنيتي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت منابع انساني(فصلنامه )
 پژوهش حقوق عمومي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت راهبردي(فصلنامه )
 پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصادي(فصلنامه )
 پژوهشنامه ادب غنايي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه ماليات(فصلنامه )
 پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري (فصلنامه )
 پژوهش هاي نهج البلاغه(فصلنامه )
 پژوهش هاي روابط بين الملل(فصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران (فصلنامه )
 پژوهش هاي نوين روانشناختي(فصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي(فصلنامه )
  پژوهش سياست نظري(دوفصلنامه علوم سياسي)
 پژوهش نامه روانشناسي مثبت (فصلنامه )
 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت(فصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي حسابداري مالي(فصلنامه )
 پژوهش هاي قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي علوم تاريخي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي (دوفصلنامه مديريت ورزشي و علوم حركتي)
 پژوهش هاي زبان شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه حقوق اسلامي(دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهش نامه ي علوي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت اجرايي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي ايران شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه ي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اقليم شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهش در طب ورزشي و فناوري(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه مديريت تحول(دوفصلنامه )
 پيشرفت هاي حسابداري(دوفصلنامه )
 تاريخ اسلام و ايران(فصلنامه )
 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي(فصلنامه )
 تاريخ نگري و تاريخ نگاري(دوفصلنامه )
 تاريخ نامه ايران بعد از اسلام(دوفصلنامه )
 تازه هاي علوم شناختي(فصلنامه )
 تحقيقات مدلسازي اقتصادي(فصلنامه )
 تحقيقات اقتصادي(فصلنامه )
 تحقيقات بازاريابي نوين (فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي در زبان انگليسي / Applied Research on English Language(دوفصلنامه )
 تحقيقات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 تحقيقات علوم قرآن و حديث(فصلنامه )
 تحقيقات مالي(دوفصلنامه )
 تحقيقات تاريخ اجتماعي(دوفصلنامه )
 تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي(فصلنامه علوم انساني)
 تحقيقات مالي اسلامي(دوفصلنامه )
 تحقيقات فرهنگي ايران (فصلنامه )
 تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي(پيام كتابخانه سابق)(فصلنامه )
 تحقيقات جغرافيايي(فصلنامه )
 تحقيقات سياسي بين المللي(فصلنامه )
 تحليل فضايي مخاطرات محيطي(فصلنامه )
 تدريس پژوهي(فصلنامه )
 تربيت اسلامي(دوفصلنامه فلسفة تعليم و تربيت اسلامي - فقه تربيتي)
 تعامل انسان و اطلاعات (فصلنامه )
 تعليم و تربيت(فصلنامه )
 تفكر و كودك(دوفصلنامه )
 تأملات فلسفي (دوفصلنامه )
 توسعه كارآفريني (فصلنامه )
 توسعه محلي (روستايي - شهري) (دوفصلنامه )
 جامعه شناسي كاربردي(فصلنامه )
 جامعه شناسي نهاد هاي اجتماعي(دوفصلنامه )
 جامعه پژوهي فرهنگي(فصلنامه )
 جامعه شناسي تاريخي(دوفصلنامه علوم انساني، علوم اجتماعي)
 جامعه شناسي هنر و ادبيات (دوفصلنامه )
 جامعه شناسي سياسي جهان اسلام (دوفصلنامه )
 جاويدان خرد(دوفصلنامه حكمت و فلسفه)
 جستار هاي زباني(دوماهنامه )
 جستارهاي تاريخي(دوفصلنامه )
 جستارهاي اقتصادي ايران(دوفصلنامه )
 جستار هاي سياسي معاصر(فصلنامه )
 جغرافيا و برنامه ريزي(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه(فصلنامه )
 جغرافيا و آمايش شهري - منطقه اي(فصلنامه )
 جغرافيا(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه فضاي شهري(دوفصلنامه )
 جغرافياي طبيعي(فصلنامه )
 جغرافيا و مخاطرات محيطي(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه ناحيه اي(دوفصلنامه )
 حديث پژوهي(دوفصلنامه )
 حسابداري مديريت (فصلنامه )
 حقوق اسلامي(فصلنامه )
 حقوق تطبيقي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 حقوق خصوصي(دوفصلنامه )
 حقوقي دادگستري(فصلنامه )
 حقوقي بين المللي (دوفصلنامه حقوق بين الملل)
 حكمت سينوي (مشكوه النور)(دوفصلنامه انديشه هاي فلسفي – منطقي ابن سينا (حكمي))
 حكمت صدرايي(دوفصلنامه )
 حكمت و فلسفه(فصلنامه )
 خانواده پژوهي(فصلنامه )
 خانواده و پژوهش(فصلنامه )
 دانش حسابداري(فصلنامه )
 دانش حسابداري و حسابرسي مديريت(فصلنامه )
  دانش حسابداري مالي(فصلنامه )
 دانش حسابرسي(فصلنامه امور فني، حسابرسي، نظارتي، حسابداري و بازرسي)
 دانش حقوق عمومي(فصلنامه )
 دانش حقوق مدني (دوفصلنامه )
 دانش سرمايه گذاري(فصلنامه )
 دانش سياسي(دوفصلنامه )
 دانش مالي تحليل اوراق بهادار(فصلنامه )
 دانشنامه حقوق اقتصادي(دوفصلنامه )
 دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي(فصلنامه )
 دراسات في العلوم الانسانيه (دوفصلنامه )
 دراسات الادب المعاصر(فصلنامه )
 دراسات في اللغة العربية و آدابها / Studies on Arabic language and Literature(فصلنامه )
 دولت پژوهي(فصلنامه )
 ديدگاه هاي حقوق قضايي(فصلنامه علوم انساني)
 دين و ارتباطات(دوفصلنامه )
 راهبرد(فصلنامه )
  راهبرد مديريت مالي(فصلنامه )
 راهبرد فرهنگ(فصلنامه )
 راهبرد اجتماعي فرهنگي(فصلنامه )
 راهبردهاي شناختي در يادگيري(دوفصلنامه )
 راهبرد دفاعي(فصلنامه )
  راهبردهاي بازرگاني(دوفصلنامه )
  رسانه و فرهنگ(دوفصلنامه )
 رشد و يادگيري حركتي - ورزشي(فصلنامه )
 رفاه اجتماعي(فصلنامه )
 رفتار حركتي(فصلنامه )
 روابط خارجي(فصلنامه )
 روانشناسي باليني(فصلنامه )
 روانشناسي سلامت(فصلنامه )
 روانشناسي(فصلنامه )
 روان شناسي مدرسه(فصلنامه )
 روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني (فصلنامه )
 روان شناسي افراد استثنايي(فصلنامه )
 روانشناسي تربيتي(فصلنامه )
 روانشناسي معاصر(دوفصلنامه روانشناسي )
 روانشناسي خانواده (دوفصلنامه )
 روانشناسي باليني و شخصيت(دوفصلنامه )
 روش شناسي علوم انساني (فصلنامه علوم انساني)
 روشها و مدلهاي روان شناختي(فصلنامه )
 رويكردهاي نوين آموزشي(دوفصلنامه )
 رهيافت انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 رهيافتي نو در مديريت آموزشي(فصلنامه )
 زبان پژوهي(فصلنامه )
 زبانشناسي و گويش هاي خراسان(دوفصلنامه )
 زبانشناسي كاربردي / Iranian Journal of Applied Linguistics(دوفصلنامه )
 زبان شناخت (دوفصلنامه )
 زبان فارسي و گويش هاي ايراني(دوفصلنامه )
 زبان و زبان شناسي(دوفصلنامه )
 زبان و ادب فارسي(دوفصلنامه )
 زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)(فصلنامه )
 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)(فصلنامه )
  زن و جامعه(فصلنامه )
 سبك شناسي نظم و نثر فارسي(فصلنامه )
 سوخت و ساز و فعاليت ورزشي (دوفصلنامه )
 سياست (فصلنامه )
 سياست جهاني(فصلنامه )
 سياستگذاري عمومي(فصلنامه )
 سياست علم و فناوري(فصلنامه )
 سياست دفاعي(فصلنامه )
 سياست گذاري اقتصادي(دوفصلنامه )
 شعر پژوهي (بوستان ادب) / Boostan Adab(فصلنامه )
 شناخت اجتماعي(دوفصلنامه )
 شيعه شناسي(فصلنامه )
 إضاءات نقدية في الأدبين العربي والفارسي (فصلنامه )
 طب ورزشي(دوفصلنامه )
 عرفان اسلامي(فصلنامه )
 عصب روانشناسي(فصلنامه )
 علوم اجتماعي(دوفصلنامه )
 علوم حديث(فصلنامه )
 علوم زيستي ورزشي(فصلنامه )
 علوم سياسي(فصلنامه )
 علوم قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 علوم مديريت ايران(فصلنامه )
 غرب شناسي بنيادي / Qarbshenasi-ye Bonyadi(دوفصلنامه )
 فرهنگ مشاوره و روان درماني(فصلنامه )
 فرهنگ و ادبيات عامه(فصلنامه )
 فرهنگ در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 فرهنگ رضوي(فصلنامه )
 فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده(فصلنامه )
 فضاي جغرافيايي(فصلنامه )
 فقه مقارن (دوفصلنامه )
 فقه و اصول(فصلنامه )
 فقه و حقوق اسلامي(دوفصلنامه )
 فقه و مباني حقوق اسلامي (دوفصلنامه )
 فلسفه دين(فصلنامه )
 فلسفه علم(دوفصلنامه )
  فلسفه و كلام اسلامي (دوفصلنامه )
 فلسفه و كلام(دوفصلنامه )
 فلسفه / Philosophy(دوفصلنامه )
 فنون ادبي / Literary Arts (فصلنامه )
 فيزيولوژي ورزشي(فصلنامه )
 قبسات(فصلنامه )
 قلم / Plume(دوفصلنامه )
 كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي(دوفصلنامه )
 كاوش هاي مديريت بازرگاني (دوفصلنامه )
 كتاب قيم(دوفصلنامه )
  كودكان استثنايي(فصلنامه كودكان استثنايي)
 گردشگري و توسعه(فصلنامه )
 گنجينه اسناد(فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشيوي)
 لسان مبين(پژوهش ادب عرب)(فصلنامه زبان و ادبيات عرب)
 متافيزيك(دوفصلنامه )
 متن پژوهي ادبي(فصلنامه علوم انساني)
 متن شناسي ادب فارسي(فصلنامه )
 مجلس و راهبرد(فصلنامه )
 مجله ايراني مطالعات مديريت / Iranian Journal of Management Studies(فصلنامه )
 مجله جهاني رسانه - نسخه فارسي(دوفصلنامه )
 مجله زبان و ادبيات عربي(دوفصلنامه )
 مخاطرات محيط طبيعي(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران)(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني ( برنامه ريزي و آمايش فضا )(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني (پژوهش هاي حقوق تطبيقي)(فصلنامه )
 مدلسازي اقتصادي(فصلنامه )
 مديريت فرهنگ سازماني(فصلنامه مديريت )
 مديريت مدرسه (دوفصلنامه )
 مديريت سازمان هاي دولتي (فصلنامه )
 مديريت فناوري اطلاعات (فصلنامه )
 مديريت بازرگاني (فصلنامه )
 مديريت منابع انساني در ورزش(دوفصلنامه )
 مديريت و توسعه ورزش(دوفصلنامه )
 مديريت اسلامي(فصلنامه )
 مديريت در دانشگاه اسلامي (دوفصلنامه )
 مديريت ورزشي(دوماهنامه )
 مديريت منابع در نيروي انتظامي(فصلنامه )
 مديريت بحران(دوفصلنامه )
 مديريت فردا (فصلنامه علوم انساني)
 مديريت دارايي و تامين مالي(فصلنامه )
 مديريت توليد و عمليات(دوفصلنامه )
 مديريت دولتي (فصلنامه )
 مديريت صنعتي (فصلنامه )
  مديريت سرمايه اجتماعي(فصلنامه )
 مديريت و منابع انساني در صنعت نفت(فصلنامه )
 مديريت نوآوري(فصلنامه )
 مذاهب اسلامي(دوفصلنامه )
 مسائل در آموزش زبان انگليسي / Issues in Language Teaching Journal(دوفصلنامه )
 مسائل اجتماعي ايران(دوفصلنامه )
 مشاوره كاربردي(دوفصلنامه )
 مشاوره و روان درماني خانواده(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق عمومي(فصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي شهري(فصلنامه )
 مطالعات تاريخ اسلام(فصلنامه )
 مطالعات تفسيري(فصلنامه )
 مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران (فصلنامه )
  مطالعات فقه و حقوق اسلامي (دوفصلنامه )
 مطالعات فرهنگ - ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات روانشناسي تربيتي(دوفصلنامه )
 مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي(فصلنامه )
 مطالعات اقتصادي كاربردي ايران(فصلنامه )
 مطالعات آسياي مركزي و قفقاز(فصلنامه )
 مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش(فصلنامه )
 مطالعات حقوق خصوصي(فصلنامه )
 مطالعات انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني(فصلنامه )
 مطالعات اقتصاد انرژي(فصلنامه )
 مطالعات روانشناسي باليني(فصلنامه )
 مطالعات روانشناختي(فصلنامه )
 مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي)(دوفصلنامه )
 مطالعات زن و خانواده(دوفصلنامه )
 مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي(فصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي(فصلنامه )
 مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي(فصلنامه )
 مطالعات ترجمه قرآن و حديث (دوفصلنامه )
 مطالعات رفتار سازماني(فصلنامه )
 مطالعات اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
  مطالعات حقوقي(فصلنامه )
 مطالعات كاربردي زبان / Iranian Journal of Applied Language Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات فرهنگي و ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش(دوفصلنامه )
 مطالعات ادبيات كودك(دوفصلنامه )
 مطالعات باستان شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات شبه قاره(فصلنامه )
 مطالعات مديريت ورزشي (دوماهنامه )
 مطالعات حقوق تطبيقي(دوفصلنامه علوم انساني)
 مطالعات آموزش و يادگيري(دوفصلنامه )
 مطالعات قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات(فصلنامه كتاب، كتابداري و اطلاع رساني)
 مطالعات اوراسياي مركزي(دوفصلنامه )
 مطالعات اجتماعي گردشگري(دوفصلنامه )
 مطالعات طب ورزشي(دوفصلنامه )
 مطالعات الگوي پيشرفت اسلامي ايراني(دوفصلنامه )
 مطالعات قدرت نرم(دوفصلنامه )
 مطالعات سياسي جهان اسلام(فصلنامه )
 مطالعات مديريت گردشگري(فصلنامه )
 مطالعات تاريخي جهان اسلام (دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت (بهبود و تحول)(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي / Journal of English Language Teaching and Learning(دوفصلنامه )
 مطالعات روان شناسي ورزشي(فصلنامه )
 مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات فقه تربيتي (دوفصلنامه فرهنگ و تربيت اسلامي)
 مطالعات راهبردي زنان(فصلنامه )
 مطالعات برنامه درسي(فصلنامه )
 مطالعات مديريت راهبردي(فصلنامه )
 مطالعات و سياستهاي اقتصادي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 مطالعات ملي(فصلنامه )
 مطالعات برنامه درسي آموزش عالي(دوفصلنامه )
 مطالعات جمعيتي(دوفصلنامه )
 مطالعات عرفاني(دوفصلنامه )
 مطالعات برنامه ريزي آموزشي(دوفصلنامه )
 مطالعات زبان فرانسه / Revue des Études de la Langue Française(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي(دوفصلنامه )
 معرفت فلسفي(فصلنامه )
 معرفت كلامي(دوفصلنامه )
 معرفت اديان(فصلنامه پژوهشي ديني)
 معرفت اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 منطق پژوهي(دوفصلنامه )
 ناتواني هاي يادگيري(فصلنامه )
 نامه انجمن جمعيت شناسي ايران(دوفصلنامه )
  نامه انسان شناسي(دوفصلنامه )
 نثر پژوهي ادب فارسي(دوفصلنامه )
 نظريه هاي كاربردي اقتصاد(فصلنامه )
  نظريه و عمل در برنامه درسي(دوفصلنامه برنامه ريزي درسي)
 نقد ادبي(فصلنامه )
 نقد ادبي و بلاغت(دوفصلنامه )
 نقد ادب معاصر عربي(دوفصلنامه )
 نگرش هاي نو در جغرافياي انساني(فصلنامه )
 نوآوري هاي آموزشي(فصلنامه )
 ورزش و علوم زيست حركتي(دوفصلنامه )
 هستي و شناخت (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 هيدروژئومورفولوژي(فصلنامه )
 ادبيات و زبانهاي محلي ايران زمين(فصلنامه )
 اقتصاد و بانكداري اسلامي (فصلنامه )
 اقتصاد تطبيقي(دوفصلنامه )
 انديشه آماد(فصلنامه )
 بانوان شيعه(دوفصلنامه جنسيت، فرهنگ و دين)
 بصيرت و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش نامه فرهنگي هرمزگان (دوفصلنامه )
 پژوهشنامه معارف قرآني(فصلنامه )
 پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 پليس زن (دوفصلنامه )
 تاريخ روابط خارجي(فصلنامه )
 ترويج علم (دوفصلنامه )
 تعليم و تربيت استثنايي(دوماهنامه )
 توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني(فصلنامه )
 توسعه سازماني پليس(فصلنامه )
 جامعه، فرهنگ، رسانه(فصلنامه )
 جامعه شناسي آموزش و پرورش(دوفصلنامه )
 دانش پيشگيري و مديريت بحران(فصلنامه )
 راهبرد توسعه(فصلنامه )
 رسانه(فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي)
 رشد زبان هاي خارجي(فصلنامه )
 رودكي ( پژوهش هاي زباني و ادبي در آسياي مركزي)(دوفصلنامه )
 رويش روانشناسي(فصلنامه )
 رهيافت(فصلنامه )
 سخن تاريخ(دوفصلنامه )
 سفينه(فصلنامه )
 سياستهاي مالي و اقتصادي(فصلنامه )
 سياست خارجي(فصلنامه )
 سياست هاي راهبردي و كلان(فصلنامه )
 علوم تربيتي از ديدگاه اسلام(دوفصلنامه )
 علوم و فنون مرزي(فصلنامه )
 فرهنگ ايلام(دوفصلنامه )
 فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)(دوفصلنامه )
 قرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)(دوفصلنامه )
 قرآن و علم(دوفصلنامه )
 مديريت استاندارد و كيفيت(فصلنامه )
 مديريت و پژوهش هاي دفاعي(فصلنامه )
 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي(فصلنامه )
 مشكوه(فصلنامه )
 مطالعات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 مطالعات منابع انساني(فصلنامه )
 مطالعات مديريت ترافيك (فصلنامه )
 مطالعات حقوق بشر اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق(دوفصلنامه )
 مطالعات تاريخ انتظامي(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان(فصلنامه )
 مطالعات ادبيات تطبيقي(فصلنامه )
 مطالعات قرآني(فصلنامه )
 مطالعات مديريت بر آموزش انتظامي(فصلنامه )
 مطالعات ايراني(دوفصلنامه )
 مطالعات زباني بلاغي(دوفصلنامه )
 مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي (فروغ وحدت)(فصلنامه )
 مطالعات قرائت قرآن(دوفصلنامه )
 مطالعات بيداري اسلامي(دوفصلنامه )
 معرفت(ماهنامه )
 نامه آموزش عالي(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم پايه
 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research(دوفصلنامه )
 Molecular Biology Research Communications (فصلنامه )
 Transactions on Combinatorics(فصلنامه )
 Geopersia (دوفصلنامه )
 Analytical & Bioanalytical Electrochemistry(دوماهنامه )
 Iranian Journal of Ichthyology(فصلنامه )
 International Journal of Group Theory(فصلنامه )
 Pollution(فصلنامه )
 Biomacromolecular Journal(دوفصلنامه )
 Journal of Medicinal Plants and By-products(دوفصلنامه )
 Journal of Algebraic Structures and Their Applications(دوفصلنامه )
  آناليز عددي و بهينه سازي / Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(دوفصلنامه )
 اقيانوس شناسي(فصلنامه )
 انجمن آمار ايران / Journal of Iranian Statistical Society(دوفصلنامه )
 انجمن رياضي ايران / Bulletin of Iranian Mathematical Society(دوماهنامه رياضيات)
 ايراني كاتاليز / Iranian Journal of Catalysis(فصلنامه )
 ايراني علوم زمين / Iranian Journal of Earth Sciences (دوفصلنامه )
 ايراني بيوسيستماتيك جانوري / Iranian journal of animal biosystematics(دوفصلنامه )
 بلور شناسي و كاني شناسي ايران(فصلنامه )
 بين المللي نانو علم و فناوري / International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology(فصلنامه )
 بين المللي تحقيقات زيست محيطي / International Journal Of Environmental Research(فصلنامه )
 بين المللي آناليز غيرخطي و كاربردهاي آن / International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications(دوفصلنامه )
 بيوتكنولوژي ايران / Iranian Journal of Biotechnology (فصلنامه )
 پترولوژي(فصلنامه )
 پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي(فصلنامه )
 پژوهش فيزيك ايران(فصلنامه )
 پژوهشهاي محيط زيست(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي سلولي و ملكولي / Journal of Cell and Molecular Research(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي گياهي (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 پژوهشهاي جانوري (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 تاكسونومي و بيوسيستماتيك(فصلنامه )
 جهاني علوم و مديريت محيط زيست / Global Journal of Environmental Science and Management(فصلنامه پژوهشهاي محيط زيست)
 خليج فارس / Journal of the Persian Gulf (Marine Science) (فصلنامه )
 ديرينه شناسي(دوفصلنامه )
 رسوب شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 رياضيات صنعتي / International Journal of Industrial Mathematics(فصلنامه )
 زمين شناسي ايران(فصلنامه علوم پايه)
 زمين شناسي اقتصادي(دوفصلنامه )
 زمين شناسي مهندسي(فصلنامه زمين شناسي مهندسي، مهندسي محيط زيست، ژئو تكنيك،...)
 زمين شناسي نفت ايران(دوفصلنامه )
  زيست شناسي جانوري تجربي(فصلنامه )
 زيست شناسي ميكروارگانيسم ها(فصلنامه )
 زيست شناسي گياهي ايران(فصلنامه )
 زيست شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس(دوفصلنامه )
 ژئوفيزيك ايران(فصلنامه )
 سلول و بافت(فصلنامه )
 سيستم هاي فازي ايران / Iranian journal of fuzzy systems(دوماهنامه )
 سيستم هاي جبري / Journal of Algebraic Systems (دوفصلنامه )
 شيمي رياضي / Iranian Journal of Mathematical Chemistry(دوفصلنامه )
 شيمي كاربردي(فصلنامه علوم پايه (شيمي))
 شيمي و مهندسي شيمي ايران / Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)(فصلنامه )
 شيمي و مهندسي شيمي ايران(فصلنامه )
  علوم دانشگاه تهران / Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran (فصلنامه )
 علوم رياضي و انفورماتيك / Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics(دوفصلنامه )
 علوم زمين(فصلنامه )
 علوم زيستي پيشرفته / Progress in Biological Sciences (دوفصلنامه )
 علوم و تكنولوژي محيط زيست(فصلنامه )
 علوم و فنون دريايي(فصلنامه )
 فرآيند و كاركرد گياهي (فصلنامه )
 فيزيك زمين و فضا(فصلنامه )
 فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان(فصلنامه )
 فيزيولوژي و تكوين جانوري(فصلنامه )
 كواترنري ايران(فصلنامه )
 گياه شناسي ايران / The Iranian Journal of Botany(دوفصلنامه علوم پايه)
 مجله علوم آماري(دوفصلنامه )
 محيط زيست جانوري(فصلنامه )
 محيط شناسي(فصلنامه )
 مكانيك سيالات كاربردي / Journal Of Applied Fluid Mechanics(دوماهنامه )
 موجكها و جبر خطي / Wavelets and Linear Algebra(دوفصلنامه )
 نانو ساختار ها / Journal of Nano Structures(فصلنامه )
 نانو ساختارهاي اپتوالكترونيكي / Journal of Optoelectronical Nanostructures (فصلنامه )
  نانو مقياس(فصلنامه )
 نجوم و فيزيك نجومي / Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic(دوفصلنامه )
 يافته هاي نوين در علوم زيستي(فصلنامه )
 يافته هاي نوين در زمين شناسي(دوفصلنامه )
  اكتشاف و توليد نفت و گاز(ماهنامه )
 انديشه آماري(دوفصلنامه )
 انسان و محيط زيست(فصلنامه )
 دنياي نانو(فصلنامه )
 فرهنگ و انديشه رياضي(دوفصلنامه )
 فيزيك كاربردي(دوفصلنامه )
 محيط زيست و توسعه(دوفصلنامه )
 نشاء علم(دوفصلنامه )
 نيوار(دوفصلنامه )
 يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه فني مهندسي
 Civil Engineerng Infrastructures Journal(دوفصلنامه )
 Energy Equipment and Systems(دوفصلنامه )
 Mechanics of Advanced Composite Structures (دوفصلنامه )
 Journal of Optimization in Industrial Engineering (دوفصلنامه )
 Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(دوفصلنامه )
 International Journal of Information Security / The ISC International Journal of Information Security(دوفصلنامه )
 Journal of Particle Science and Technology(فصلنامه )
 Iranian Journal of Materials Forming(دوفصلنامه )
 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics(دوفصلنامه )
 Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell (فصلنامه )
 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (دوفصلنامه )
 Journal of Heat and Mass Transfer Research(دوفصلنامه )
 Journal of Operation and Automation in Power Engineering(دوفصلنامه )
 Advances in Environmental Technology(فصلنامه )
 Journal of Textiles and Polymers (دوفصلنامه )
 Advanced Ceramics Progress (فصلنامه )
 Journal of gas Technology(دوفصلنامه )
 Journal of Industrial Engineering and Management Studies(دوفصلنامه )
 آب و فاضلاب(دوماهنامه )
 آسيايي مهندسي عمران / Asian journal of civil engineering(دوماهنامه )
  الكترومغناطيس كاربردي(فصلنامه )
 انرژي هاي تجديدپذير و محيط زيست / Journal of Renewable Energy and Environment (فصلنامه )
 بين المللي بهينه سازي در مهندسي عمران / International Journal of Optimization in Civil Engineering(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي سواحل و قراساحل / International Journal of Coastal and Offshore Engineering(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي / International Journal of Engineering(ماهنامه )
 بين المللي مهندسي عمران / International Journal of Civil Engineering(فصلنامه )
 بين المللي فناوري دريايي / International Journal of Maritime Technology(دوفصلنامه )
 بين المللي مهندسي حمل و نقل / International Journal of Transportation Engineering(فصلنامه )
 بين المللي انجمن آهن و فولاد ايران / International Journal of iron and steel society of Iran(دوفصلنامه )
 بين المللي مهندسي صنايع و تحقيقات توليد / International Journal of Industrial Engineering & Production Research(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي برق و الكترونيك / Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد(فصلنامه )
 بين المللي پيشرفت در مهندسي راه آهن / International Journal of Advances in Railway Engineering (دوفصلنامه )
 پدافند الكترونيكي و سايبري(فصلنامه )
  پردازش علائم و داده ها (فصلنامه )
 پژوهشهاي مهندسي صنايع در سيستمهاي توليد(دوفصلنامه )
 پژوهش نفت(دوماهنامه )
 پژوهشهاي كاربردي و محاسباتي در مهندسي مكانيك / Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه حمل و نقل(فصلنامه )
 پلي ‏الفين ها / Polyolefins Journal(دوفصلنامه )
 تحقيقات منابع آب ايران(فصلنامه )
 تحقيقات بتن ايران(دوفصلنامه )
 دانش و فناوري هوافضا(دوفصلنامه )
 دريا فنون(دوفصلنامه )
 رادار(فصلنامه )
 روش هاي تحليلي و عددي مهندسي معدن (دوفصلنامه )
 روش هاي عددي در مهندسي(دوفصلنامه )
 زلزله شناسي و مهندسي زلزله / Journal of Seismology and Earthquake Engineering (فصلنامه )
 زمين شناسي مهندسي ايران (دوفصلنامه )
 سازه و فولاد (دوفصلنامه )
 ساينتيا ايرانيكا / Scientia Iranica(دوماهنامه )
 سوخت و احتراق (دوفصلنامه )
 سيستم هاي اطلاعاتي و مخابرات / Journal of Information Systems and Telecommunication (فصلنامه )
 سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق(فصلنامه )
 صنايع الكترونيك(فصلنامه )
 علم و مهندسي سراميك(فصلنامه )
 علم و مهندسي مواد / Iranian Journal of Materials science and Engineering(فصلنامه )
 علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك(دوفصلنامه )
 علوم و فنون نقشه برداري(فصلنامه علم اطلاعات مكاني، ژئوماتيك و مهندسي نقشه...)
 علوم و مهندسي زلزله(فصلنامه )
 علوم و مهندسي سطح ايران(فصلنامه )
 علوم و فناوري كامپوزيت(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي پليمر(دوماهنامه )
 علوم و فناوري هاي پدافند نوين(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي نفت / Journal of Petroleum Science and Technology(دوفصلنامه )
 علوم و فناوري رنگ(فصلنامه )
 علوم و مهندسي جداسازي (دوفصلنامه )
 علوم و فناوري جوشكاري ايران (دوفصلنامه )
 علوم و فناوري فضايي(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي - مهندسي عمران / Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering(دوفصلنامه )
  علوم و تكنولوژي - مهندسي برق / Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering(دوفصلنامه )
 فرآيند هاي نوين در مهندسي مواد(فصلنامه )
 فرايند هاي گاز / Gas Processing Journal(دوفصلنامه )
 فصلنامه تحقيق در عمليات / Iranian Journal Of Operations Research(دوفصلنامه )
 فناوري هاي نوين غذايي(فصلنامه )
 فناوري در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها / Progress in Color, Colorants and Coatings(فصلنامه رنگ )
 فناوري آموزش(فصلنامه )
 فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران(دوفصلنامه )
 كنترل(فصلنامه )
 كيفيت و بهره­ وري صنعت برق ايران (دوفصلنامه )
  مجله بين المللي طراحي پيشرفته و تكنولوژي ساخت (ADMT) / International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (فصلنامه )
 مجله بين المللي تحقيقات علوم شبيه سازي، شناسايي، مدلسازي و كنترل / Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)(دوفصلنامه )
 مجله هوش مصنوعي و داده كاوي / Journal of Artificial Intelligence and Data Mining(دوفصلنامه )
 محيط و معدن / Journal of Mining and Environement(دوفصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست)
 مدل سازي در مهندسي (فصلنامه )
 مكانيك جامدات / Journal of Solid Mechanics(فصلنامه )
 مكانيك سازه ها و شاره ها(فصلنامه )
 مواد پيشرفته و پردازش / journal of advanced materials and processing (فصلنامه )
 مواد پر انرژي(فصلنامه )
 مواد پيشرفته در مهندسي(فصلنامه )
 مواد پيشرفته و پوشش­ هاي نوين (فصلنامه )
 مواد نوين(فصلنامه استخراج فلزات ، جوشكاري، عمليات حرارتي، متالورژي...)
 مواد و فناوريهاي پيشرفته(فصلنامه )
 مهندسي شيمي ايران / Iranian journal of chemical engineering(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك مدرس(ماهنامه )
 مهندسي عمران مدرس(فصلنامه )
 مهندسي حمل و نقل(فصلنامه )
 مهندسي صنايع و سيستم ها / Journal of Industrial and Systems Engineering(فصلنامه )
 مهندسي برق و الكترونيك / Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك ايران(فصلنامه )
 مهندسي منابع آّب(فصلنامه )
 مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز(فصلنامه )
 مهندسي دريا(دوفصلنامه )
 مهندسي صنايع(دوفصلنامه )
  مهندسي سازه و ساخت(فصلنامه )
 مهندسي معدن(فصلنامه )
 مهندسي متالورژي و مواد(دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك(فصلنامه )
 مهندسي عمران شريف(فصلنامه )
 مهندسي برق(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك ايران / Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions (دوفصلنامه )
  مهندسي برق و الكترونيك ايران (فصلنامه )
 مهندسي شيمي و نفت / Journal of Chemical and Petroleum Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي عمران فردوسي(دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك شريف(دوفصلنامه )
 مهندسي صنايع و مديريت شريف(دوفصلنامه )
 مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير(فصلنامه )
 مهندسي برق مدرس(فصلنامه )
 مهندسي زمين و معدن / International Journal of Mining & Geo-Engineering (دوفصلنامه )
 مهندسي مخابرات / Journal of Communication Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك اميركبير(فصلنامه )
 مهندسي و مديريت انرژي (فصلنامه )
 مهندسي هوانوردي(دوفصلنامه )
 مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني(دوفصلنامه )
 هيدروليك (فصلنامه )
  انرژي هاي تجديدپذير و نو (دوفصلنامه )
 انرژي ايران(فصلنامه )
 بسپارش(فصلنامه )
 پدافند غيرعامل(فصلنامه )
 پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران(فصلنامه )
 تحقيق و توسعه مواد پرانرژي(دوفصلنامه )
 توسعه تكنولوژي صنعتي(دوفصلنامه )
 جاده(فصلنامه )
 رشد فناوري(فصلنامه فصلنامه تخصصي پاركها و مراكز رشد)
 سراميك ايران(فصلنامه خبري، تحليلي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي)
 صنعت لاستيك ايران(فصلنامه )
 صوت و ارتعاش(دوفصلنامه )
 علوم و فنون بسته بندي(فصلنامه )
 علوم و فناوري نساجي(فصلنامه )
 علوم و فناوري دريا(فصلنامه مهندسي دريا و مهندسي برق )
 فرآيند نو (فصلنامه )
 فناوري حمل و نقل(دوفصلنامه )
  محاسبات نرم (دوفصلنامه )
 مديريت زنجيره تامين(فصلنامه )
 مطالعات در دنياي رنگ(فصلنامه )
 منادي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا)(دوفصلنامه )
 مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك(دوماهنامه فني، مهندسي)
 مهندسي شناور هاي تندرو(دوفصلنامه )
 مهندسي شيمي ايران(دوماهنامه )
 مهندسي گاز ايران(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه کشاورزي
 Persian Journal of Acarology(فصلنامه )
 Journal of Insect Biodiversity and Systematics (فصلنامه )
 Journal Of Crop Protection(فصلنامه )
 Mycologia Iranica(دوفصلنامه )
 International Journal of Aquatic Biology (دوماهنامه زيست شناسي آبزيان (علوم پايه ) )
 Journal of Plant Molecular Breeding(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding(دوفصلنامه )
 آب و خاك (دوماهنامه )
  آبياري و زهكشي ايران(فصلنامه )
 آفات و بيماريهاي گياهي(دوفصلنامه كشاورزي)
 اصلاح گياهان زراعي / Crop Breeding Journal(دوفصلنامه )
 اقتصاد كشاورزي / Agricultural Economics(فصلنامه )
 اقتصاد و توسعه كشاورزي (فصلنامه )
 اقتصاد كشاورزي و توسعه(فصلنامه اقتصادي، اجتماعي بخش كشاورزي - روستايي)
 اكوپرشيا / ECOPERSIA(فصلنامه )
 اكو هيدرولوژي(فصلنامه )
 بوم شناسي كاربردي(فصلنامه )
 بوم شناسي كشاورزي(فصلنامه )
 به زراعي كشاورزي(فصلنامه )
 به زراعي نهال و بذر / Seed and Plant Production Journal(دوفصلنامه )
 به نژادي نهال و بذر(فصلنامه )
 بيابان / Desert(دوفصلنامه جغرافيا و محيط زيست)
 بين المللي توليد گياهي / International Journal of Plant Production (فصلنامه )
 بين المللي علوم و فنون باغباني / International Journal of Horticultural Science and Technology(دوفصلنامه )
 بيوتكنولوژي غذايي كاربردي / applied food biotechnology(فصلنامه )
 بيوتكنولوژي كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهش مديريت آموزش كشاورزي(فصلنامه )
  پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران(دوماهنامه )
 پژوهش هاي صنايع غذايي (فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل / Wood & Forest Science and Technology(فصلنامه )
 پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم دامي ايران(فصلنامه )
 پژوهشهاي زراعي ايران(فصلنامه )
 پژوهش هاي حفاظت آب و خاك / Water and Soil Conservation(دوماهنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب)(فصلنامه )
 پژوهش در نشخوار كنندگان(فصلنامه )
 پژوهش آب در كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهش هاي حبوبات ايران(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي علوم دامي(فصلنامه )
  پژوهش هاي زعفران(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ژنتيك گياهي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي توليد گياهي(فصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي توليدات دامي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهش هاي پنبه ايران(دوفصلنامه )
 پژوهش علف هاي هرز(دوفصلنامه )
 تحقيقات آفات گياهي (فصلنامه )
 تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران(دوفصلنامه )
 تحقيقات جنگل و صنوبر ايران(فصلنامه )
 تحقيقات آب و خاك ايران(فصلنامه )
 تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران(دوماهنامه )
 تحقيقات اقتصاد كشاورزي(فصلنامه )
 تحقيقات توليدات دامي (فصلنامه )
 تحقيقات منابع محيط زيست / Journal of Environmental Resources Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران(دوفصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات كاربردي خاك(دوفصلنامه )
 تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران(فصلنامه )
 تحقيقات غلات(فصلنامه )
 تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران(فصلنامه فني مهندسي)
 تحقيقات مرتع و بيابان ايران(فصلنامه كشاورزي)
 تعاون و كشاورزي(فصلنامه )
 تنشهاي محيطي در علوم زراعي(فصلنامه )
 توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي(فصلنامه )
  توليد گياهان زراعي(فصلنامه )
 توليدات دامي(فصلنامه علوم دام، علوم طيور)
 جنگل ايران(فصلنامه )
 جنگل و فرآورده هاي چوب(فصلنامه )
 چغندر قند(دوفصلنامه علوم كشاورزي)
 حفاظت منابع آب و خاك(فصلنامه )
 حفاظت گياهان (فصلنامه آفات و بيماريها، علفهاي هرز )
 حفاظت زيست بوم گياهان(دوفصلنامه )
 خشكبار / Journal of Nuts(دوفصلنامه )
 خشك بوم(دوفصلنامه )
 دانش آب و خاك (فصلنامه )
 دانش علفهاي هرز / Iranian Journal of Weed Science(دوفصلنامه )
 دانش كشاورزي و توليد پايدار(فصلنامه )
 دانش گياه پزشكي ايران(دوفصلنامه )
 رستنيها(دوفصلنامه تحقيقات در مورد رستنيها(گياهان و قارچ ها))
 روستا و توسعه(فصلنامه )
 زراعت و فناوري زعفران(فصلنامه )
  زراعت ديم ايران(دوفصلنامه )
 زيست شناسي خاك (دوفصلنامه )
 زيست فناوري گياهان زراعي(فصلنامه )
 ژنتيك نوين(فصلنامه )
 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي(فصلنامه )
 شيلات(فصلنامه )
 صنايع چوب و كاغذ ايران(فصلنامه )
 علمي شيلات ايران(دوماهنامه )
 علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)(فصلنامه كشاورزي ، منابع طبيعي و علوم وابسته)
 علوم باغباني ايران / Iranian Journal of Horticaltural Sciences(فصلنامه )
 علوم باغباني(فصلنامه )
 علوم ترويج و آموزش كشاورزي(دوفصلنامه )
 علوم دامي (پژوهش و سازندگي)(فصلنامه )
 علوم دامي ايران / Iranian Journal of Animal Science(فصلنامه )
 علوم زراعي ايران(فصلنامه )
 علوم شيلات ايران / IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES(فصلنامه )
 علوم طيور / Poultry Science Journal (دوفصلنامه )
 علوم گياهان زراعي ايران(فصلنامه )
 علوم محيطي خزر / Caspian Journal of Environmental Sciences(دوفصلنامه زيست شناسي)
 علوم و صنايع غذايي ايران(ماهنامه علوم و فنون صنعت غذايي)
 علوم و فناوري كشاورزي / Journal of Agricultural Science and Technology(دوماهنامه )
 علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي(فصلنامه )
 علوم و فنون باغباني ايران(فصلنامه )
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران(فصلنامه آبخيزداري ، حفاظت آب و خاك )
 علوم و فنون شيلات(فصلنامه )
 علوم و فناوري دام / Journal of Livestock Science and Technology(دوفصلنامه )
 علوم و تحقيقات بذر ايران(دوفصلنامه )
 فرآوري و نگهداري مواد غذايي(دوفصلنامه )
 فنآوري زيستي در كشاورزي(دوفصلنامه كشاورزي)
  فنآوري توليدات گياهي(دوفصلنامه )
 كشاورزي بوم شناختي(دوفصلنامه )
 كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي(دوفصلنامه )
 ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )
 محيط زيست طبيعي(فصلنامه )
 مديريت خاك و توليد پايدار(فصلنامه )
 مديريت بيابان (دوفصلنامه )
 مديريت آب و آبياري(دوفصلنامه علوم آبياري، زهكشي، هيدرولوژي)
 مرتع(فصلنامه منابع طبيعي، بوم شناسي و مديريت مرتع )
 مرتع و آبخيزداري(فصلنامه )
 مهار زيستي در گياه پزشكي(دوفصلنامه )
 مهندسي و مديريت آبخيز(فصلنامه )
 مهندسي بيوسيستم ايران / Iranian Journal of Biosystems Engineering(فصلنامه )
 مهندسي اكوسيستم بيابان(فصلنامه )
 مهندسي آبياري و آب ايران(فصلنامه )
 مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي (دوفصلنامه )
 ميكروبيولوژي كاربردي در صنايع غذايي(فصلنامه )
 نامه انجمن حشره شناسي ايران (فصلنامه )
  نوآوري در علوم و فناوري غذايي(فصلنامه )
 هواشناسي كشاورزي(دوفصلنامه )
  آب و توسعه پايدار (دوفصلنامه )
 بهره برداري و پرورش آبزيان(فصلنامه )
 دانش بيماري شناسي گياهي(دوفصلنامه )
 راهبردهاي كارآفريني در كشاورزي(دوفصلنامه )
 سامانه هاي سطوح آبگير باران (فصلنامه )
 علوم و فنون زنبور عسل ايران(دوفصلنامه )
 كارآفريني در كشاورزي(فصلنامه )
 مديريت اراضي(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه هنر و معماري
 باغ نظر(ماهنامه معماري،شهرسازي و تجسمي)
 بين المللي مهندسي معماري و شهرسازي / International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning(دوفصلنامه )
 تئاتر(فصلنامه تئاتر)
 كيمياي هنر(فصلنامه )
 مديريت شهري(فصلنامه مديريت و برنامه ريزي شهري)
 مرمت و معماري ايران(دوفصلنامه )
 مسكن و محيط روستا(فصلنامه )
 مطالعات معماري ايران (دوفصلنامه )
 مطالعات تطبيقي هنر(دوفصلنامه )
 مطالعات شهر ايراني اسلامي(فصلنامه )
 معماري و شهرسازي آرمان شهر(دوفصلنامه )
 معماري و شهرسازي ايران(دوفصلنامه )
 نامه معماري و شهرسازي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي(دوفصلنامه )
 نقش جهان - مطالعات نظري و فناوري‌هاي نوين معماري و شهرسازي(فصلنامه )
 نگره(فصلنامه هنرهاي ايراني اسلامي با گرايش هنرهاي تجسمي)
 هنرهاي زيبا - معماري و شهرسازي (فصلنامه )
 هنرهاي تجسمي(فصلنامه )
 هنرهاي نمايشي و موسيقي(دوفصلنامه )
 پژوهش هنر(دوفصلنامه )
 جلوه هنر(دوفصلنامه هنر )
 منظر(فصلنامه هنر، محيط، منظر، شهر، معماري)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه پزشکي
 Journal of Caring Sciences(فصلنامه )
 Iranian Journal of Medical Physics(دوفصلنامه )
 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences / Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences(دوفصلنامه )
 Journal of Cardio-Thoracic Medicine (فصلنامه )
 Health, Spirituality and Medical Ethics (فصلنامه طب و دين)
 Archives of Anesthesiology and Critical Care(فصلنامه )
 Dental Hypotheses(فصلنامه )
 International Journal of Infection(فصلنامه )
 Annals of Colorectal Research(فصلنامه )
 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine(فصلنامه )
 Auditory and Vestibular Research(فصلنامه )
 Journal of Herbmed Pharmacology(فصلنامه )
 Nursing Practice Today(فصلنامه )
 Acta Medica Iranica(ماهنامه )
 Archives of Breast Cancer(فصلنامه )
 Journal of Basic & Clinical Pathophysiology(دوفصلنامه )
 Caspian Journal of Dental Research(دوفصلنامه )
 Novelty in Biomedicine(فصلنامه )
 Research in Cardiovascular Medicine(فصلنامه )
 Journal of Food Quality and Hazards Control(فصلنامه )
 Reports of Biochemistry & Molecular Biology(دوفصلنامه )
 Iranian Endodontic Journal(فصلنامه )
 Iranian Heart Journal(فصلنامه )
 Galen Medical journal(فصلنامه )
 Nanomedicine Journal(فصلنامه )
 Archives of Hygiene Sciences (فصلنامه )
 International journal of basic science in medicine(فصلنامه )
 Health Promotion Perspectives(فصلنامه )
 Journal of Family and Reproductive Health (فصلنامه )
 Journal of Current Ophthalmology (فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
  Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology (فصلنامه )
 Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology(فصلنامه )
 Archives of Pediatric Infectious Diseases(فصلنامه )
 International Journal of Health Studies(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects(فصلنامه دندانپزشكي)
 Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery(فصلنامه )
 International Journal of Molecular and Cellular Medicine (فصلنامه )
 Journal of Craniomaxillofacial Research(فصلنامه )
 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences(فصلنامه )
 International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences(فصلنامه )
 Biolmpacts(فصلنامه )
 International Journal of Enteric Pathogens(فصلنامه )
 Gene, Cell and Tissue (فصلنامه )
 Journal of Orthopedic and Spine Trauma(فصلنامه )
 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (فصلنامه )
 Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (فصلنامه )
 Thrita(فصلنامه )
 Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal(فصلنامه )
 Archives of Neuroscience(فصلنامه )
 Educational Research in Medical Sciences(دوفصلنامه )
 Emergency Journal(فصلنامه )
 Jentashapir Journal of Health Research(دوماهنامه )
 Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (فصلنامه )
 Journal of Pharmaceutical Care (فصلنامه )
 Research and Development in Medical Education (دوفصلنامه )
 Multidisciplinary Cardiovascular Annals(سالنامه )
 Current Medical Mycology(فصلنامه )
 Avicenna Journal of Medical Biochemistry(دوفصلنامه )
 Archives Of Cardiovascular Imaging(فصلنامه )
 آرشيو جراحي استخوان و مفصل / Archives of Bone and Joint Surgery (فصلنامه )
 آرشيو پزشكي ايراني / Archives of Iranian Medicine(ماهنامه )
  آرشيو بيماري هاي عفوني باليني / Archives of Clinical Infectious Diseases(فصلنامه )
 آرشيو بين المللي علوم بهداشت / International Archives of Health Sciences (فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 آريا آترواسكلروز / Arya Atherosclerosis(دوماهنامه قلب و عروق )
 آسيا اقيانوسيه پزشكي هسته اي و بيولوژي / Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology(دوفصلنامه )
 آسيايي طب ورزشي / Asian Journal of Sports Medicine(فصلنامه پزشكي ورزشي، علوم ورزشي)
 آسيب شناسي ايران / Iranian Journal Of Pathology(فصلنامه )
 آموزش پرستاري(دوماهنامه )
 آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران(فصلنامه بهداشت و سلامت عمومي، علوم پزشكي و پيراپزشكي)
 آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 آينده آموزش پزشكي / Future of Medical Education Journal(فصلنامه )
 ابعاد نانو / International Journal of Nano Dimension (فصلنامه )
 ابن سينا ( طب هوافضا- طب زيرسطحي- طب بحران- طب رزم و روانپزشكي نظامي)(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 اپيدميولوژي ايران(فصلنامه اپيدميولوژي)
 اخلاق پزشكي(فصلنامه )
 اخلاق زيستي(فصلنامه )
 اخلاق و تاريخ پزشكي (دوماهنامه علم اخلاق ، تاريخ پزشكي )
 ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ‌ها(فصلنامه )
 ارتودنسي ايران / Iranian Journal of Orthodontics(دوفصلنامه )
 ارگونومي(فصلنامه )
 ارولوژي / Urology Journal(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 اصول بهداشت رواني(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 اعتياد و سلامت / Addiction & Health(فصلنامه )
 اعصاب كودكان / Iranian Journal of Child Neurology (فصلنامه )
 افق دانش(فصلنامه علوم پزشكي )
 الكترونيك پزشكي شيراز / Shiraz Emedical Journal(ماهنامه )
 انديشه و رفتار در روان شناسي باليني(فصلنامه )
 انگل شناسي ايران / Iranian Journal of Parasitology (IJP)(فصلنامه انگل شناسي)
 اورژانس و تروما / Bulletin of Emergency And Trauma(فصلنامه )
  ايراني كنترل سرطان / Iranian Journal of Cancer Prevention(ماهنامه ارتقاء سلامت، پيشگيري ، تشخيص، درمان و توان بخشي...)
 ايراني روانپزشكي / Iranian Journal of Psychiatry(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ايراني تحقيقات پرستاري و مامايي / Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ايراني آموزش در علوم پزشكي(سالنامه )
 ايمني شناسي ايران / Iranian journal of immunology(فصلنامه )
 باكتري شناسي پزشكي / Journal of Medical Bacteriology(دوفصلنامه )
  باليني پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 بولتن پيشرفته علوم دارويي / Advanced Pharmaceutical Bulletin(فصلنامه )
 بهداشت و توسعه(فصلنامه )
 بهداشت ايران / Iranian Journal of Public Health(ماهنامه )
 بهداشت حرفه اي و اپيدميولوژي / Journal Of Occupational Health & Epidemiology(فصلنامه )
 بهداشت حرفه اي / International Journal of Occupational Hygiene (فصلنامه )
 بهداشت و ايمني كار (فصلنامه )
 بيماريهاي گوارشي و كبدي از بالين تا آزمايشگاه / Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal(فصلنامه )
 بيماري هاي كليه / Iranian Journal of Kidney Diseases(دوماهنامه )
 بيماريهاي كودكان ايران / Iranian Journal of Pediatrics(دوماهنامه پزشكي)
 بيماريهاي گوارشي شرق ميانه / Middle East Journal of Digestive Diseases(فصلنامه )
 بيماريهاي عفوني و گرمسيري / Iranian Journal of Infectious Diseases(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 بيمارستان(فصلنامه )
 بيماري هاي پستان(فصلنامه )
 بيماريهاي پوست / Iranian Journal Of Dermatology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 بيماريهاي بند پايان / Journal of Arthropod-Borne Diseases (فصلنامه )
 بين المللي كودكان / International Journal of Pediatrics(ماهنامه )
 بين المللي پرستاري و مامايي جامعه نگر / International Journal of Community Based Nursing and Midwifery(فصلنامه )
 بين المللي غدد درون ريز و متابوليسم / International Journal of Endocrinology and Metabolism(فصلنامه )
 بين المللي مديريت و سياستگذاري در سلامت / International Journal of Health Policy and Management(ماهنامه مديريت و سياستگذاري سلامت)
 بين المللي زيست پزشكي طب توليد مثل / International Journal of Reproductive BioMedicine(ماهنامه )
 بين المللي طب پيشگيري / International Journal of Preventive Medicine(ماهنامه )
 بين المللي پزشكي پيوند اعضا / International Journal of Organ Transplantation Medicine (فصلنامه پزشكي، جراحي، پيوند عضو و سلول)
 بين المللي باروري و ناباروري / International Journal Of Fertiliy and Sterility(فصلنامه )
 بين المللي سلامت مدرسه / International Journal of School Health(فصلنامه )
 بين المللي تحقيقات بيمارستان / International Journal of Hospital Research(فصلنامه )
 بيوتكنولوژي پزشكي ابن سينا / Avicenna Journal of Medical Biotechnology(فصلنامه )
 بيومديكال ايران / Iranian Biomedical Journal(دوماهنامه )
 بيهوشي و درد(فصلنامه )
 بيهوشي و درد / Anesthesiology and Pain Medicine(دوماهنامه )
 پايش(دوماهنامه پزشكي - پيراپزشكي)
 پايه و باليني علوم اعصاب / Basic and Clinical Neuroscience(فصلنامه )
 پرتو پژوه / International Journal of Radiation Research(فصلنامه )
 پرستاري و مامايي اروميه(ماهنامه )
 پرستاري كودكان (فصلنامه )
 پرستاري ايران(دوماهنامه )
 پرستاري ديابت(فصلنامه )
 پرستاري مراقبت ويژه / Journal of Critical Care Nursing(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 پرستاري و مامايي جامع نگر(فصلنامه علمي، پزشكي)
 پرستاري داخلي - جراحي(فصلنامه )
 پرستاري قلب و عروق (فصلنامه )
 پريودنتولوژي و ايمپلنت / Journal of Periodontology & Implant Dentistry (دوفصلنامه )
 پزشكي هلال احمر / Iranian Red Crescent Medical Journal(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
  پزشكي جمهوري اسلامي ايران / Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran(فصلنامه )
 پزشكي اروميه(ماهنامه )
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز(دوماهنامه )
 پزشكي مولكولي / Research in Molecular Medicine (فصلنامه )
 پزشكي هرمزگان(دوماهنامه پزشكي (پايه، باليني) و پيراپزشكي، بهداشت،...)
 پزشكي قانوني(فصلنامه )
 پزشكي هسته اي / Iranian Journal of Nuclear Medicine (دوفصلنامه )
 پژوهش توانبخشي در پرستاري(فصلنامه )
 پژوهش پرستاري ايران(فصلنامه آموزش پرستاري، مديريت و پرستاري باليني )
 پژوهش در علوم پزشكي / Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه )
 پژوهش و سلامت / journal of research & health(دوماهنامه )
 پژوهش در تاريخ پزشكي / Journal of Research on History of Medicine(فصلنامه تاريخ پزشكي، طب سنتي، دانشمندان تاريخ پزشكي)
 پژوهش در دين و سلامت(فصلنامه )
 پژوهش در علوم توانبخشي(دوماهنامه )
 پژوهش در علوم بهداشتي / Journal of Research in Health Sciences (فصلنامه بهداشت)
 پژوهش در پزشكي (فصلنامه )
 پژوهش در آموزش علوم پزشكي / Research IN Medical Education (فصلنامه )
 پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي (فصلنامه )
 پوست و زيبايي(فصلنامه )
 پياورد سلامت(دوماهنامه )
 پيشرفت هاي جديد آموزش پزشكي و حرفه اي گرايي / Journal of Advances in Medical Education & Professionalism(فصلنامه )
 تاريخ پزشكي(فصلنامه )
 تحقيقات قلب و عروق / International Cardiovascular Research Journal(فصلنامه قلب و عروق)
 تحقيقات علوم غذايي و تغذيه / Nutrition and Food Sciences Research(فصلنامه )
 تحقيقات دندانپزشكي / Dental Research Journal(دوماهنامه )
 تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي / Journal of Ophthalmic & Vision Research(فصلنامه )
 تحقيقات علوم پزشكي زاهدان / Zahedan Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه پزشكي و دندانپزشكي ، پيراپزشكي ، بهداشت ،...)
 تحقيقات نظام سلامت حكيم(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 تحقيقات آسيب و خشونت / Journal of Injury and Violence Research(دوفصلنامه )
 تحقيق در علوم دندانپزشكي(فصلنامه )
 تحقيقات قلب و عروق و قفسه سينه / Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research(فصلنامه )
 تحقيقات علوم دارويي ايران / The Iranian Journal of Pharmaceutical Research (فصلنامه )
 تحقيقات پايه و باليني سرطان / Basic & Clinical Cancer Research(فصلنامه )
 تحقيقات علوم رفتاري(فصلنامه روان پزشكي - روان شناسي)
 تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي (فصلنامه )
 تحقيقات نظام سلامت(فصلنامه )
 تحقيقات دندانپزشكي ابن سينا / Avicenna Journal of Dental Research(فصلنامه )
 تحقيقات سلامت / Journal of Community Health Research(فصلنامه )
 تحقيقات تروما / Archives of Trauma Research(فصلنامه )
  تحقيقات هماتولوژي- آنكولوژي و پيوند سلول هاي بنيادي / International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research(فصلنامه )
 تعالي باليني (دوفصلنامه علوم پزشكي )
 تنفس / Tanaffos Respiration Journal(فصلنامه )
 توانبخشي(فصلنامه )
 توانبخشي / Iranian Rehabilitation Journal (فصلنامه پزشكي و توانبخشي)
 توانبخشي نوين / Journal of Modern Rehabilitation(فصلنامه )
 توسعه ي آموزش جندي شاپور(فصلنامه )
 توسعه آموزش در علوم پزشكي(فصلنامه )
 توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي (دوفصلنامه پرستاري و مامايي ، پزشكي و پيراپزشكي)
 جامع اطفال / Journal of Comprehensive Pediatrics(فصلنامه )
 جراحي ايران(فصلنامه )
 جراحي هاي كم تهاجمي / Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences(فصلنامه )
 جراحي و تروما / Journal of Surgery and Trauma(دوفصلنامه )
 جهاني جراحي پلاستيك / World Journal of Plastic Surgery (فصلنامه جراحي ترميمي و پلاستيك)
 چشم انداز سلامت / Journal of Health Scope(فصلنامه )
  چشم پزشكي بينا(فصلنامه چشم پزشكي)
 حقوق پزشكي(فصلنامه )
 حكيم سيد اسماعيل جرجاني(دوفصلنامه )
 حيات(فصلنامه پرستاري، مامايي)
 خون(فصلنامه پزشكي-پيراپزشكي )
 خون و سرطان / Iranian Journal of Blood & Cancer (فصلنامه )
  دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي(فصلنامه بهداشت عمومي)
 دانشكده دندانپزشكي مشهد(فصلنامه )
 دانشكده پزشكي اصفهان(هفته نامه )
 دانشكده پرستاري و مامايي همدان(فصلنامه )
 دانشكده دندان پزشكي اصفهان(دوماهنامه )
 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران(ماهنامه )
 دانشكده علوم پزشكي نيشابور(فصلنامه )
 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي / Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences(فصلنامه دندانپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي، پرستاري و مامايي)
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي قم(ماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي اراك(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي )
 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي )
 دانشگاه علوم پزشكي ايلام(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(دوماهنامه علوم پزشكي و پيراپزشكي )
 دانشگاه علوم پزشكي گيلان(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
  دانشگاه علوم پزشكي گرگان(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند / Birjand University of Medical Sciences(فصلنامه )
  دانشگاه علوم پزشكي فسا(فصلنامه )
  دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي زنجان(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي كرمان / Journal of Kerman University of Medical Sciences(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي البرز(فصلنامه )
 دانشور پزشكي(دوماهنامه )
 دانش و تندرستي(فصلنامه )
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي فارس / Journal of Dentistry(فصلنامه )
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (فصلنامه دندانپزشكي)
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران / Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences(دوماهنامه )
 دندانپزشكي كودكان ايران (دوفصلنامه )
  ديابت و چاقي / Iranian Journal of Diabetes and Obesity(فصلنامه )
 راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي(دوماهنامه )
 رفتارهاي پر خطر و اعتياد / International Journal of High Risk Behaviors & Addiction(فصلنامه )
 روانپزشكي و علوم رفتاري ايران / Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(فصلنامه )
 روان پرستاري(دوماهنامه )
 روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران(فصلنامه روانپزشكي، روانشناسي باليني و يهداشت روان)
  روزه داري و سلامت / journal of Fasting and Health(فصلنامه )
 زنان مامائي و نازائي ايران(ماهنامه )
 زيست مواد دنداني / Journal of Dental Biomaterials(فصلنامه )
 ژنتيك در هزاره سوم / Genetics in the Third Millennium(فصلنامه ژنتيك)
 سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران(فصلنامه )
 سالمند(فصلنامه )
 سرطان خاورميانه / Middle East Journal of Cancer(فصلنامه )
 سلامت و مراقبت(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 سلامت و بهداشت(فصلنامه بهداشت، مديريت سلامت )
 سلامت و محيط زيست (فصلنامه )
 سلامت كار ايران(دوماهنامه )
 سلامت دهان و اپيدميولوژي دهان و دندان / Journal of Oral Health and Oral Epidemiology(فصلنامه )
 سلامت زنان / Women’s Health Bulletin(فصلنامه )
 سلولي (ياخته) / Cell Journal (Yakhteh)(فصلنامه )
 سم شناسي و مسموميت هاي ايران / Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal (دوماهنامه )
 سم‌شناسي پزشكي آسيا اقيانوسيه / Asia Pacific Journal of Medical Toxicology (فصلنامه )
 سيگنال ها و سنسورهاي پزشكي / Journal of Medical Signals & Sensors(فصلنامه )
 طب انتظامي (فصلنامه )
 طب اورژانس و تروما / Journal of Emergency Practice and Trauma(دوفصلنامه )
 طب توانبخشي(فصلنامه )
 طب جانباز(فصلنامه )
 طب جنوب / Iranian South Medical Journal(دوماهنامه )
 طب داخلي خزر / Caspian Journal of Internal Medicine(فصلنامه )
 طب سنتي اسلام و ايران(فصلنامه )
 طب كار(فصلنامه )
  طب گياهي ابوعلي سينا / Avicenna Journal of Phytomedicine(دوماهنامه )
 طب مكمل(فصلنامه )
 طب نظامي(فصلنامه )
 طب و تزكيه(فصلنامه )
 طلوع بهداشت(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان(دوماهنامه )
 علوم اعصاب كاسپين / Caspian Journal of Neurological Sciences(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
  علوم بهداشتي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Health Sciences(فصلنامه )
 علوم بهداشتي ايران (فصلنامه )
  علوم بهداشتي و نظام مراقبت / Journal of Health Sciences and Surveillance System(فصلنامه )
 علوم پايه پزشكي ايران / Iranian Journal of Basic Medical Sciences(ماهنامه )
 علوم پيراپزشكي / Journal of Paramedical sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي كرمانشاه / Journal of Kermansha University of Medical Sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي ايران / Iranian Journal of Medical Sciences(دوماهنامه )
 علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي (فصلنامه )
  علوم پيراپزشكي و توانبخشي(فصلنامه )
 علوم پرستاري و مامايي / Journal of Nursing and Midwifery Sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي پارس(فصلنامه )
 علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران (فصلنامه )
 علوم خواب / Journal of Sleep Sciences(فصلنامه )
 علوم دارويي / Pharmaceutical Sciences(فصلنامه )
 علوم دارويي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP)(فصلنامه )
 علوم مغز و اعصاب ايران / Iranian Journal of Neurology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 علوم و تحقيقات توانبخشي / Journal of Rehabilitation Sciences and Research(فصلنامه )
 غدد درون ريز و متابوليسم ايران(دوماهنامه بيماري هاي غدد)
 فقه پزشكي(دوفصلنامه )
 فيزيك و مهندسي پزشكي / Journal of Biomedical Physics & Engineering(فصلنامه فيزيك پزشكي، مهندسي پزشكي و ارتباط بين اين دو...)
 فيزيك درماني / Physical Treatments Journal(فصلنامه )
 فيزيولوژي و فارماكولوژي / Physiology and Pharmacology(فصلنامه )
 فيض(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 كودكان كاسپين / Caspian Journal of Pediatrics(فصلنامه )
 كومش(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي (دوماهنامه )
 گزارشات بيوتكنولوژي كاربردي / Journal of Applied Biotechnology Reports(فصلنامه )
 گوارش(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گوش،حلق، بيني و حنجره ايران / Iranian Journal of Otorhinolaryngology(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گياهان دارويي(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ليزر در علوم پزشكي / Journal of Lasers in Medical Sciences(فصلنامه )
 ليزر در پزشكي(فصلنامه )
 مامايي و بهداشت باروري / Journal of Midwifery & Reproductive health (فصلنامه )
 مجله آلرژي، آسم و ايمونولوژي ايران / Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology(دوماهنامه )
 مجله آموزش پزشكي / Journal of Medical Education(فصلنامه )
 مجله ارتوپدي شفا / Shafa Orthopedic Journal (فصلنامه )
 مجله راديولوژي ايران / Iranian Journal of Radiology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 مجله علمي پزشكي جندي شاپور(دوماهنامه )
 مخاطرات زيستي مواد شيميايي / Journal of Chemical Health Risks(فصلنامه )
 مددكاري اجتماعي(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مديريت اطلاعات سلامت(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مديريت ارتقاي سلامت(دوماهنامه )
 مديريت سلامت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مديريت و مهندسي بهداشت محيط / Environmental Health Engineering and Management Journal(فصلنامه )
 مديريت و انفورماتيك سلامت / Journal of Health Management and Informatics(فصلنامه )
 مديريت بهداشت و درمان (فصلنامه )
 مراقبت بيماري هاي مزمن / Jundishapur Journal of Chronic Disease Care(فصلنامه )
 مراقبت مبتني بر شواهد / Evidence Based Care(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي / Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal(فصلنامه )
 مركز قلب دانشگاه تهران / The Journal of Tehran University Heart Center(فصلنامه بيماري هاي قلب و عروق )
  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد(فصلنامه )
 مروري بيماري هاي كودكان / Journal of Pediatrics Review(دوفصلنامه )
 مطالعات پرستاري و مامايي / Nursing and Midwifery Studies(فصلنامه )
 مواد و تكنيك هاي دندانپزشكي / Journal of Dental Materials and Techniques(فصلنامه )
 مهندسي بهداشت محيط(فصلنامه )
 ميكروبيولوژي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Microbiology(ماهنامه )
 ميكروب شناسي پزشكي ايران(دوماهنامه )
 ميكروب شناسي ايران / Iranian Journal of Microbiology(دوماهنامه )
 ميكروبيولوژي ملكولي و پزشكي / International Journal of Molecular and Clinical Microbiology(دوفصلنامه )
  نفرولوژي و ارولوژي / Nephro-Urology Monthly(دوماهنامه )
  نوزادان ايران / Iranian Journal of Neonatology(فصلنامه )
 هپاتيت / Hepatitis Monthly(ماهنامه هپاتيت و ساير بيماري هاي كبدي)
 يافته(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه دامپزشکي
 Iranian Journal of Aquatic Animal Health (دوفصلنامه )
 آرشيو رازي / Archives of Razi Institute(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Research(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Veterinary Research Forum(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Medicine(فصلنامه )
 جراحي دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Surgery (دوفصلنامه )
 دامپزشكي (پژوهش و سازندگي)(فصلنامه )
 علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران(دوفصلنامه بهداشت و پرورش دام و طيور)
 علوم و فنون دامپزشكي ايران / Iranian Journal of Veterinary Science and Technology(دوفصلنامه )
 ميكروب شناسي مواد غذايي(فصلنامه )
 ميكروبيولوژي دامپزشكي(دوفصلنامه )
 التيام(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب حوزوي
 آيين حكمت(فصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 اسلام و علوم اجتماعي(دوفصلنامه )
 امامت پژوهي(فصلنامه )
 انتظار موعود(فصلنامه )
 پژوهش هاي قرآني(فصلنامه )
 تاريخ اسلام(فصلنامه )
 تاريخ اسلام در آينه پژوهش(دوفصلنامه )
 تحقيقات كلامي(فصلنامه )
 جستارهاي فقهي و اصولي(فصلنامه )
 حكمت اسرا(فصلنامه فلسفه و حكمت )
 حكمت اسلامي(فصلنامه )
 دين و سياست فرهنگي(دوفصلنامه )
 ذهن(فصلنامه معرفت شناسي و دانشهاي همگي)
 روان شناسي و دين(فصلنامه )
 سياست متعاليه(فصلنامه )
 عقل و دين (دوفصلنامه )
 قرآن شناخت(دوفصلنامه )
 كاوشي نو در فقه اسلامي(فصلنامه فقه)
 كلام اسلامي(فصلنامه )
 مشرق موعود(فصلنامه )
 مطالعات اسلام و روان شناسي(دوفصلنامه )
 معرفت سياسي(دوفصلنامه )
 معرفت فرهنگي اجتماعي(فصلنامه )
 نقد و نظر(فصلنامه )
 اخلاق(فصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي مديريتي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مهدوي(فصلنامه )
 پژوهشنامه سبك زندگي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اجتماعي اسلامي(فصلنامه علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي)
 پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامي(دوفصلنامه تخصصي مذاهب و فرق اسلامي)
 حديث و انديشه(دوفصلنامه )
 فقه اهل بيت(فصلنامه )
 مطالعات تطبيقي قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات فقه اماميه(دوفصلنامه )
 مطالعات اصول فقه اماميه(دوفصلنامه )
 معارف عقلي(دوفصلنامه )
 معرفت اخلاقي(دوفصلنامه )
 ميقات حج(فصلنامه فرهنگي،‌ سياسي، اجتماعي، تاريخي)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب دانشگاه آزاد اسلامي
 Journal of Advances in Computer Research(فصلنامه )
 Journal of Language and Translation(فصلنامه )
 بين المللي محاسبات و مدل سازي رياضي(فصلنامه )
 بيومكانيك ورزشي(فصلنامه )
 پژوهشنامه تربيتي(فصلنامه )
 پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي(فصلنامه )
 پژوهش نامه تاريخ / Scientific Journal of History Research(فصلنامه )
 تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي(فصلنامه )
 تحقيقات حشره شناسي(فصلنامه )
 جغرافيا و مطالعات محيطي(فصلنامه )
  دانش شناسي(علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)(فصلنامه )
 دانش و پژوهش در آموزش زبان انگليسي / Iranian Journal of Research in English Language Teaching (دوفصلنامه )
 روشهاي هوشمند در صنعت برق(فصلنامه )
 رهبري و مديريت آموزشي(فصلنامه )
 زبان و ادبيات فارسي(فصلنامه )
 زراعت و اصلاح نباتات ايران(فصلنامه )
 زيست شناسي جانوري (فصلنامه )
 صحيفه مبين(دوفصلنامه )
 عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان)(فصلنامه )
 علوم اجتماعي(فصلنامه )
 فصلنامه زمين شناسي محيط زيست(فصلنامه )
 فقه و تاريخ تمدن(فصلنامه )
 فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي(فصلنامه )
 گياه و زيست بوم(فصلنامه )
 مديريت توسعه و تحول(فصلنامه )
 مديريت صنعتي(فصلنامه )
 مديريت استراتژيك صنعتي / Journal of Industrial Strategic Management (فصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي جوانان / Sociological Studies of Youth Journal (فصلنامه )
 مطالعات محيطي هفت حصار(فصلنامه برنامه ريزي شهري، طراحي شهري و معماري)
 مطالعات سياسي(فصلنامه )
 مهندسي برق مجلسي / Majlesi Journal of Electrical Engineering (فصلنامه )
 نوآوري هاي مديريت آموزشي(فصلنامه )
 

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
صنايع زيرساخت هاي كشاورزي، غذايي، دام و طيور (دامپروران)
متن مطالب شماره 185، خرداد 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است