|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست نشريات داراي متن

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست نشريات همراه با متن کامل يا گزيده مقالات
 
 

 

 
شما مي توانيد متن كامل و يا برخي از مقالات نشريات زير را در اين سايت مطالعه نماييد.
 
 
  • اين فهرست مربوط به نشرياتی است که متن شماره های اخير آنها در سايت موجود است.
    مجلات متعدد ديگری نيز فعلا به درج متن شماره های پيشين خود در اين سايت اکتفا نموده اند.
  • عده ای از مديران نشريات متن برخی از مقالات هر شماره خود را انتخاب و برای درج در سايت در اختيار ما قرار داده اند.
  • اين سايت آمادگی خود را برای درج متن کامل مقالات 20 شماره گذشته و شماره های آتی نشريات عضو به صورت رايگان اعلام می دارد. مديران محترم نشريات برای هماهنگی با شماره پشتیبانی سايت تماس بگيرند.
  • برای دسترسی به متن مقالات موجود  لازم است عضو سايت شده و اشتراک طلايي يکساله سايت را خريداری نماييد.
  • نشرياتی که متن آنها در سايت موجود نيست هنوز تمايلي به همکاری با سايت ندارند. اميدواريم در آينده نزديک شاهد حضور همه مجلات کشور در اين سايت باشيم.
  • ترتيب نمايش عناوين در هر گروه بر حسب  الفباست.

 

 
 نشريات تخصصي در همه موضوعات
 رويكردهاي نوين در تحقيقات علوم پايه، فني و مهندسي(ماهنامه ترويج علم)
 آموزش پژوهي / Journal of Education Studies(فصلنامه )
 آناليز سازه - زلزله(فصلنامه )
 تحقيقات حقوقي قانون يار / JOURNAL LAW RESEARCH OF GHANONYAR (دوفصلنامه )
 آموزش زبان، ادبيات و زبان شناسي / Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics(دوفصلنامه )
 دانشكده پزشكي زابل / Journal of Zabol Medical School(فصلنامه پزشكي)
 مطالعات كاربردي در علوم اجتماعي و جامعه شناسي(فصلنامه )
 پژوهش هاي گردشگري و توسعه پايدار(فصلنامه گردشگري)
 آموزه هاي حقوقي گواه(دوفصلنامه )
 دانش ها و آموزه هاي قرآن و حديث(فصلنامه )
 راه ستاره(ماهنامه فرهنگي ، هنري)
 ميراث طاها(دوفصلنامه )
 توسن جمال(ماهنامه )
 قند پارسي(فصلنامه ادبيات)
 خيال ابريشم(ماهنامه )
 نقد كتاب ادبيات و هنر(دوفصلنامه )
 Electronic Journal of Medicine / International Electronic Journal of Medicine(دوفصلنامه پزشكي)
 مديريت راهبردي دانش سازماني / Journal of Srtategic Managment of Oraganizatio Knowledge(فصلنامه )
 ژيلوان(ماهنامه )
 چشم انداز حسابداري و مديريت / Journal of Accounting and Management vision(فصلنامه )
 تحول در علوم انساني / Journal of Evolution in Humanities(دوفصلنامه فلسفه)
 داستان شيراز(فصلنامه فرهنگي, هنري)
 جغرافيا و روابط انساني / Geography and Human Relations(فصلنامه جغرافيا)
 مطالعات نوين بانكي / Quarterly Journal of Advanced Banking Studies(فصلنامه بانكداري)
 امنيت الكترونيك(فصلنامه )
 پژوهش هاي علوم فني و كشاورزي(فصلنامه فني و مهندسي كشاورزي)
 فقه و حقوق خصوصي(دوفصلنامه )
 سپهر سياست(فصلنامه )
 صنعت نوين مرغداري(دوماهنامه اقتصادي ، كشاورزي)
 مطالعات تطبيقي قرآن كريم و متون مقدس(دوفصلنامه اديان و مذاهب)
 راهبرد سياسي(فصلنامه )
 مطالعات باستان شناسي پارسه / imanimo2[at]gmail.com(فصلنامه )
 مديريت عمليات خدمات(فصلنامه )
 Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences(فصلنامه )
 مطالعات عمران شهري / Journals of Urban Development studies(فصلنامه )
 Contemporary Literary and Cultural Studies(فصلنامه )
 مطالعات آسياي جنوب غربي(فصلنامه )
 عدل و انصاف(فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در مهندسي صنايع(فصلنامه مهندسي صنايع)
 پژوهش هاي راهبردي انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 نوين سلامت / Novin Health Journal(دوفصلنامه )
 مديريت محيط زيست و توسعه پايدار(سالنامه محيط زيست)
 Men s Health Journal / Men's health journal(سالنامه پزشكي)
 International Journal of Foreign Language Teaching and Research(فصلنامه )
 Journal Of Patient safety and quality improvement / Journal Of Patient safety and quality improvement (فصلنامه )
 Reviews in Clinical Medicine(فصلنامه )
 Communication in Combinatorics and Optimization / Communications in Combinatorics and Optimization(دوفصلنامه )
 Social Behavior Research & Health(دوفصلنامه )
 Chronic Diseases Journal(فصلنامه )
 Journal of Clinical and Basic Research / Journal of Clinical and Basic Research (فصلنامه )
 Iranian Journal of health, Safety and environment(فصلنامه بهداشت, ايمني, بهداشت محيط, بهداشت حرفه اي)
 Journal of Nutrition and Food Security(فصلنامه )
 Advanced Journal of Emergency Medicine(فصلنامه )
 Iranian Journal of Language Teaching Research(دوفصلنامه زبان و ادبيات انگليسي)
 Frontiers in Biomedical Technologies(دوفصلنامه مهندسي پزشكي, فيزيك پزشكي, پزشكي, دندانپزشكي)
 Journal of nephropathology(فصلنامه )
 International Journal of Management, Accounting and Economics(ماهنامه مديريت, حسابداري, اقتصاد)
 Pure Life(فصلنامه مطالعات اسلامي)
 Journal of Hyperstructures(دوفصلنامه )
 Journal of Analytical Research in Clinical Medicine(فصلنامه )
 Journal of Evidence Based Health Policy, Management and Economics(فصلنامه )
 communications in catalysis(دوفصلنامه علوم پايه و شيمي)
 Traditional and Integrative Medicine(فصلنامه )
 Journal of Advances in Computer Research(فصلنامه )
 International Journal of Cardiovascular Practice(فصلنامه )
 International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials(فصلنامه )
 International Biological and Biomedical Journal / International Biological and Biomedical Journal (فصلنامه زيست شناسي, پزشكي و پيراپزشكي)
 Dental Clinical and Experimental Journal(دوفصلنامه )
 Journal of Disaster and Emergency Research(دوفصلنامه )
 Journal of Algebra and Related Topic(دوفصلنامه )
 Journal of Case Reports in Practice / Journal of Case Reports in Practice (فصلنامه )
 Global Analysis and Discrete Mathematics(دوفصلنامه )
 Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery / Journal of Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery(دوفصلنامه )
 Journal of Mathematical Nanoscience(دوفصلنامه )
 International Journal of Language Testing(دوفصلنامه آزمون سازي زبان, ارزشيابي و روان سنجي)
 Journal of Computer and Knowledge Engineering(دوفصلنامه )
 Academic Journal of Surgery(دوفصلنامه جراحي)
 Podoces(دوفصلنامه )
 Natural Environment Change(دوفصلنامه )
 Archives Of Occupational Health (فصلنامه )
 آزما(ماهنامه فرهنگي, اجتماعي, سياسي)
 آزمايشگاه و تشخيص(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 آسانسور، پله برقي و بالابر(ماهنامه خبري ,تحليلي, اطلاع رساني, آموزشي, پژوهشي)
 آسيب شناسي، مشاوره و غني سازي خانواده? / Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal(دوفصلنامه )
 آفاق علوم انساني(ماهنامه )
 آفت كش ها در علوم گياه پزشكي(دوفصلنامه )
 Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies(دوفصلنامه زبان و ادبيات انگليسي)
 آموزش مهندسي ايران / Iranian Journal of Engineering Education (فصلنامه توسعه كمي و كيفي آموزش مهندسي)
 آموزش پزشكي(دوفصلنامه )
 آموزه هاي حديثي(دوفصلنامه )
 آموزه هاي نهج البلاغه(دوفصلنامه )
 Sahand Communications in Mathematical Analysis(فصلنامه )
 آينده پژوهي ايران(دوفصلنامه )
 آينه پژوهش(دوماهنامه نقد كتاب, كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه فرهنگ...)
 اتوماسيون ساختمان(دوماهنامه حوزه علوم پايه و فني و مهندسي - صنعت ساختمان)
 اخبار مالي(فصلنامه در حوزه بازارهاي پولي - مالي)
 اخبار فلزات(ماهنامه خبري, پژوهشي, تحليلي)
 كارنامه ادب پارسي(دوفصلنامه )
 ادبيات دفاع مقدس(دوفصلنامه )
 Majlesi Journal of Telecommunication Devices(فصلنامه )
 اسفار(دوفصلنامه فلسفه دين, الهيات و دين پژوهي)
 اسلام و مطالعات اجتماعي(فصلنامه )
 اسلام و مديريت / Semi-annual Journal of Islam and Management(دوفصلنامه )
 اسوه(ماهنامه فرهنگي ,سياسي,اجتماعي)
 اشارات(دوفصلنامه )
 اشارت ديده بان(دوماهنامه سياسي و فرهنگي)
 اطلاع(ماهنامه اطلاع رساني و بانكهاي اطلاعاتي)
 اطلاع رساني پزشكي نوين(دوفصلنامه )
 اعلام و اطفاء حريق(ماهنامه خبري ,تحليلي, اطلاع رساني آموزشي و پژوهشي)
 افلاك (دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد)(دوفصلنامه )
 اقتصاد سبز(ماهنامه )
 اقتصاد و بيمه(ماهنامه )
 اقتصاد انرژي(دوماهنامه )
 اقتصاد و جامعه(فصلنامه )
 اقتصاد شهر(فصلنامه اطلاع رساني, پژوهشي شهرداري)
 Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management / Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management(دوفصلنامه )
 الماس(فصلنامه اولين نشريه تخصصي چيني, سراميك, كاشي, شيشه و سفال)
 امان(دوماهنامه )
 انجمن بتن ايران(فصلنامه )
 انديشه معماري(دوفصلنامه )
 انديشه هاي حقوق عمومي(دوفصلنامه )
 انديشه سياسي در اسلام(فصلنامه سياسي (اجتماعي))
 Energy & Environment / Iranica Journal of Energy & Environment(فصلنامه )
 Human, Environment and Health Promotion / Journal of Human, Environment and Health Promotion(فصلنامه )
 انشا و نويسندگي(ماهنامه )
 Medical Informatics / Iranian Journal of Medical Informatics(فصلنامه )
 ايپيك يولو(ماهنامه فرهنگ, توريسم و اقتصاد بين الملل)
 ايراس(گاهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي)
 Distance Education / Journal of Iranian Distance Education(فصلنامه )
 ايران پاك(ماهنامه فرهنگي ,اجتماعي)
 با ترانه(ماهنامه فرهنگي و هنري)
 بارثاوا(ماهنامه تئاتر, سينما و ادبيات)
 بازار و سرمايه / CAPITAL & MARKET(ماهنامه )
 بازار توليد و تجارت آزاد(ماهنامه اجتماعي, اقتصادي)
 بازار چرم و كفش(ماهنامه اقتصادي)
 بازي و اسباب بازي(ماهنامه بازي و سرگرمي)
 باستان شناسي ايران(دوفصلنامه )
 برزگر(ماهنامه كشاورزي, دامپروري)
 برق و روشنايي(ماهنامه تاسيسات روشنايي, نورپردازي)
 بسپار(دوماهنامه علوم و صنايع رنگ و رزين و چسب)
 بندر و دريا(ماهنامه )
 بورس(ماهنامه اقتصادي, مالي)
 بورس و بانك(ماهنامه تخصصي, خبري, تحليلي و علمي)
 بوم شناسي گياهان زراعي(فصلنامه )
 بهائي شناسي(فصلنامه فرهنگي, اجتماعي در نقد بهائيت)
 بهبود(فصلنامه علمي, فني, تحليلي, خبري)
 بهداشت خانواده(فصلنامه بهداشت خانواده)
 بهداشت روان و جامعه(ماهنامه علوم انساني (روانشناسي))
 بهداشت كار و ارتقاي سلامت(فصلنامه )
 بهداشت روان(فصلنامه آموزشي, روانپزشكي, روانشناسي, اجتماعي, تربيتي)
 Environmental Health and Sustainable Development / Journal of Environmental Health and Sustainable Development(فصلنامه )
 بهداشت در عرصه(فصلنامه پيراپزشكي)
 بهورز(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 به هنگام(فصلنامه علمي - تخصصي دريايي)
 Zoonotic Diseases / Journal of Zoonotic Diseases(فصلنامه )
 Human Capital in Urban Management / International Journal of Human Capital in Urban Management(فصلنامه )
 Medical Reviews / International Journal of Medical Reviews(فصلنامه )
 Medical Laboratory / International Journal of Medical Laboratory(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 بين المللي مهندسي حفاظت از حريق(ماهنامه سيستم هاي كشف, اعلام و اطفاء حريق هوشمند)
 Health and Life Sciences / International Journal of Health and Life Sciences(دوفصلنامه )
 Research in English Education / International Journal of Research in English Education(فصلنامه آموزش زبان انگليسي)
 new Chemistry / International Journal of new Chemistry(فصلنامه )
 Economics and Management Studies / International Journal of Economics and Management Studies(فصلنامه )
 Musculoskeletal Pain prevention / International Journal of Musculoskeletal Pain prevention(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 Sport Sciences for Health / International Journal of Sport Sciences for Health(فصلنامه )
 Academic Research in Computer Engineering / International Journal of Academic Research in Computer Engineering(دوفصلنامه )
 بيومكانيك ورزشي / Journal of Sport Biomechanics(فصلنامه )
 پاسدار اسلام(ماهنامه عقيدتي, فرهنگي, سياسي, اجتماعي)
 پرتو بصير(دوماهنامه چشم پزشكي)
 پرتو وحي(دوفصلنامه )
 پردازش(ماهنامه خبري, تحليلي و اطلاع رساني)
 پرستاري، مامايي و پيراپزشكي / Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty(فصلنامه )
 پژوهش هاي مكاني فضايي(فصلنامه )
 پژوهش هاي نوين علوم مهندسي(ماهنامه صنعت و علوم فناوري هاي نوين)
 پژوهش هاي منطقه اي(فصلنامه )
 پژوهش هاي كيفي در برنامه درسي(فصلنامه )
 پژوهش نامه معارف حسيني(فصلنامه )
 پژوهش ملل(ماهنامه )
 پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي(فصلنامه )
 پژوهش در هنر و علوم انساني(دوماهنامه )
 پژوهش سلامت / Health Research Journal(فصلنامه )
 پژوهشنامه حج و زيارت / Hajj and Ziarah Research Journal(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي(دوفصلنامه )
 پژوهش در حسابداري و علوم اقتصادي / Research in Accounting and Economic Sciences Journal (فصلنامه )
 پژوهش هاي حقوقي قانون يار(فصلنامه )
 پژوهش حسابداري / Journal of Accounting Research(فصلنامه )
 پژوهش در بهداشت محيط / Journal of Research in Environmental Health(فصلنامه )
 پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم(دوفصلنامه اطلاع رساني و تحليلي)
 پژوهش نامه تربيت تبليغي / education and propagation journal(فصلنامه )
 پژوهشهاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي(دوفصلنامه )
 Research in English Language Pedagogy(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي عمران و محيط زيست / Civil and Environmental Researches (دوفصلنامه )
 پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي(دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامي)
 پژوهش نامه علوم حديث تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناختي در مديريت(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه كاشان(دوفصلنامه )
 پيام آلكان / Payam Alkan(فصلنامه كشاورزي)
 پيام آبادگران(ماهنامه فني, خبري, صنفي)
 پيام اتاق اروميه(ماهنامه خبري و آموزشي)
 پيام بهارستان(دوفصلنامه متن پژوهي)
 پيام تجربه(ماهنامه فرهنگي, اجتماعي, طنز و سرگرمي سالم)
 پيام دريا(ماهنامه اقتصادي)
 پيام ديابت(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 پيام زن(ماهنامه ويژه مسائل زنان و خانواده)
 پيام سبزانديشان(فصلنامه پژوهشي, فرهنگي)
 پيام صادق(فصلنامه خبري, اطلاع رساني و فرهنگي)
 پيام فولاد(فصلنامه )
 پيش به سوي كشاورزي اقتصادي(ماهنامه حوزه كشاورزي و دامپروري - صنايع كشاورزي)
 پيشرفت هاي نوين در روانشناسي، علوم تربيتي و آموزش و پرورش(ماهنامه )
 پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري(ماهنامه )
 پيشگامان تاسيسات(ماهنامه )
 پيشگامان ساختمان(ماهنامه )
 پيك توانا(ماهنامه )
 پيكره(دوفصلنامه )
 پيك هوافضا(فصلنامه فني مهندسي)
 پيوست(ماهنامه )
 تاريخ پژوهي(فصلنامه )
 تاريخ سياست و رسانه(فصلنامه )
 تاريخ نامه انقلاب(دوفصلنامه )
 تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي / New Cellular & Molecular Biotechnology Journal(فصلنامه )
 تازه هاي دام و طيور و آبزيان(دوماهنامه دام و طيور و آبزيان و صنايع غذايي)
 تازه هاي اقتصاد(فصلنامه اقتصادي)
 تاسيسات بهداشتي(ماهنامه )
 تبليغات بازرگاني(ماهنامه اجتماعي, فرهنگي, اقتصادي, سياسي و هنري)
 تجهيزات ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي)
 تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي / Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature(فصلنامه )
 Caspian Journal of Health Research(فصلنامه )
 تحقيقات روابط عمومي(دوماهنامه علوم انساني)
 تحقيقات كاربردي علوم ورزش بدون مرز(فصلنامه )
 تحقيقات حقوقي معاهده(فصلنامه )
 Applied Research on Industrial Engineering / Journal of Applied Research on Industrial Engineering(فصلنامه )
 تحقيقات سلامت در جامعه(فصلنامه )
 Hospital Practices and Research (فصلنامه )
 Rheumatology Research(فصلنامه )
 تحقيقات در ارولوژي(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي - كليه و مجاري ادرار)
 Tourism And Hospitality Research / Journal Of Tourism And Hospitality Research(فصلنامه )
 Iran Agricultural Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات بيماري هاي گياهي(دوفصلنامه )
 تحقيقات علوم زراعي در مناطق خشك(دوفصلنامه )
 تحليل مالي(دوفصلنامه )
 ترجمان وحي(دوفصلنامه فرهنگي, اجتماعي)
 تشخيص آزمايشگاهي(ماهنامه پزشكي, پيرا پزشكي)
 تشريفات(دوماهنامه هتلداري و گردشگري)
 تصميم گيري و تحقيق در عمليات(فصلنامه )
 تغذيه و بيوشيمي آبزيان(فصلنامه )
 تفسير پژوهي(دوفصلنامه )
 تفكر معماري(دوماهنامه هنر و دانش معماري)
 توان ياب(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 توسعه تاسيسات و تجهيزات(فصلنامه )
 توسعه پرستاري در سلامت / Nursing development in health(دوفصلنامه )
 تهويه و تبريد(ماهنامه تخصصي حرارت و برودت)
 تهويه مطبوع(ماهنامه خبري ,تحليلي, اطلاع رساني, آموزشي, پژوهشي)
 تهويه و تاسيسات(ماهنامه )
 تيتر صبح(ماهنامه اقتصادي)
 جاده هاي سبز(ماهنامه سفر, گردشگري و صنعت حمل و نقل)
 جامعه شناسي اقتصادي و توسعه(دوفصلنامه )
 جستارهاي شهرسازي(دوفصلنامه تحليلي, پژوهشي, معماري و شهرسازي)
 پژوهشنامه ادبيات داستاني(فصلنامه )
 جستارهاي حقوق عمومي(فصلنامه )
 جستارهاي اجتماعي(دوفصلنامه )
 جغرافيا و مطالعات محيطي / Journal of Geography and Environmental Studies(فصلنامه )
 جنگ صنعت و فناوري(دوماهنامه تحليلي, پژوهشي, اطلاع رساني)
 جنگل و مرتع(فصلنامه علمي, اجتماعي, اقتصادي)
 جوشكاري(فصلنامه )
 جهان كتاب(ماهنامه علوم انساني)
 جهان گستر(ماهنامه علم, تكنولوژي, اطلاع رساني)
 جهان معدن / Jahane Madan(ماهنامه )
 جهان نوين(فصلنامه علوم انساني, مديريت)
 چاپ و تبليغات(ماهنامه )
 چاپ و نشر(ماهنامه )
 چدن و فولاد(ماهنامه )
 چراغ روشن(ماهنامه سياسي , اجتماعي)
 چشم انداز ايران(دوماهنامه سياسي, راهبردي)
 چيلان(ماهنامه خبري و تحليلي)
 حديث حوزه(دوفصلنامه )
 حرارت و برودت(ماهنامه خبري, تحليلي, اطلاع رساني, آموزشي و پژوهشي)
 حسابدار رسمي(فصلنامه حسابداري و حسابرسي)
 حسابرس(دوماهنامه اطلاع رساني و پژوهشي)
 حضور(فصلنامه فرهنگي, سياسي, اجتماعي, هنري)
 حقوق بشر(دوفصلنامه )
 حقوق ملل(فصلنامه )
 حقوق و فقه(فصلنامه )
 حمل و نقل و توسعه / transport and development(ماهنامه علمي, فني, آموزشي, خبري)
 حوزه(دوفصلنامه ويژه حوزه هاي علوم ديني)
 خانه خوبان(ماهنامه ويژه همسران)
 خبرنامه انجمن آمار ايران / Iranian Statistical Society Newsletter(فصلنامه )
 15 خرداد(فصلنامه تخصصي در حوزه تاريخ پژوهي ايران معاصر)
 خط(دوماهنامه )
 خلق(دوماهنامه اخلاقي تربيتي)
 خواندني(ماهنامه اقتصادي, اجتماعي, سياسي, پژوهشي, خبري)
 خيمه(ماهنامه ديني, فرهنگي و مجالس حسيني)
 دادرسي(ماهنامه حقوقي, فرهنگي و اجتماعي)
 داروهاي گياهي(فصلنامه )
 داستان خلاقانه ي سال (حيرت)(سالنامه فرهنگي, هنري)
 دامپزشك / veterinarian Journal(دوماهنامه )
 دامداران ايران(ماهنامه فني , اقتصادي)
 دام و كشت و صنعت(ماهنامه كشاورزي)
 دانش انتظامي خراسان جنوبي(فصلنامه )
 دانش بنيان(ماهنامه آموزشي, علمي, خبري, تحليلي, اقتصاد دانش بنيان)
 دانش غذا و كشاورزي(ماهنامه اطلاع رساني, تحليلي, آموزشي, خبري)
 دانش نما(ماهنامه فني - تخصصي)
 دانش و پژوهش حقوقي(دوفصلنامه )
 دانش يوگا(ماهنامه سلامت تن و روان)
 درسهايي از مكتب اسلام(ماهنامه )
 دستاورد صنعت(ماهنامه )
 دستاوردهاي نوين در مطالعات علوم انساني(ماهنامه )
 دستاورد(فصلنامه طراحي صنعتي)
 دنياي پردازش(ماهنامه فني مهندسي عمران, انرژي و مخابرات)
 دنياي چاپ(ماهنامه فني مهندسي چاپ, بسته بندي و نشر)
 دنياي لاستيك و تاير(ماهنامه )
 دنياي اسب / World of Horses(دوماهنامه ورزشي)
 دنياي آبزيان(فصلنامه )
 دنياي برند(دوماهنامه اجتماعي و اقتصادي)
 دوست خردسالان(ماهنامه خردسالان)
 دوست كودكان(ماهنامه )
 دهياريها(ماهنامه )
 ديد برتر(دوماهنامه اقتصادي, فرهنگي)
 رابط سلامت(فصلنامه )
 رازي(ماهنامه دارويي, علمي, اجتماعي)
 رامش روان(ماهنامه روانشناسي, اجتماعي و فرهنگي)
 راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي / Development Strategies in Medical Education(دوفصلنامه )
 راهبردهاي مديريت در نظام سلامت(فصلنامه )
 راهبردهاي توسعه روستايي(فصلنامه )
 راه و ساختمان(ماهنامه مديريت پروژه, عمران, معماري و شهرسازي)
 رسائل(فصلنامه )
 رشد آموزش رياضي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش تربيت بدني(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش علوم اجتماعي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش زيست شناسي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش فني و حرفه اي و كاردانش(فصلنامه )
 رشد آموزش ابتدايي(ماهنامه علوم تربيتي (ويژه آموزگاران ابتدايي و كارشناسان...)
 رشد آموزش تاريخ(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش زبان و ادب فارسي(فصلنامه )
 رشد آموزش جغرافيا(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش فيزيك(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش شيمي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش مشاور مدرسه(فصلنامه )
 رشد آموزش پيش دبستاني(فصلنامه آموزشي, تحليلي و اطلاع رساني)
 رشد آموزش هنر(فصلنامه )
 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد برهان رياضي (براي دانش آموزان دوره متوسطه اول)(ماهنامه علوم پايه)
 رشد تكنولوژي آموزشي(ماهنامه فرهنگي)
 رشد جوانه(فصلنامه علوم انساني)
 رشد مدرسه فردا(ماهنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات)
 رشد مديريت مدرسه(فصلنامه علوم انساني)
 روانشناسي و روانپزشكي شناخت(دوماهنامه )
 روانشناسي و هنر(فصلنامه )
 روزنامك(ماهنامه فرهنگي - معلومات عمومي)
 روزنامه نگاري الكترونيك(فصلنامه )
 روزهاي زندگي بچه ها(ماهنامه )
 روشهاي هوشمند در صنعت برق / Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology(فصلنامه )
 روش هاي نوين آبياري(ماهنامه )
 روند اقتصادي(ماهنامه فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي)
 رويكردهاي پژوهشي نوين در مديريت و حسابداري / Journal of New research approaches in management and accounting(فصلنامه حوزه علوم انساني, مديريت)
 رويكردهاي نوين در مهندسي عمران / Journal of New Approaches in Civil Engineering(فصلنامه )
 رويه قضايي حقوق خصوصي / Private Law Precedent(دوفصلنامه )
 رويه قضايي حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 ره آورد نور(فصلنامه اطلاع رساني, آموزشي و مطالعات رايانه اي علوم...)
 ره آورد گيل(ماهنامه علوم انساني (تاريخ))
 ره آورد سلامت / Rahavard Salamat Journal (دوفصلنامه )
 رهبري و مديريت آموزشي / Quarterly Journal Of Educational Leadership & Administration(فصلنامه )
 رهيافت فرهنگ ديني(فصلنامه جامعه شناسي)
 Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances(دوفصلنامه علوم انساني (زبان و ادبيات انگليسي))
 زراعت و اصلاح نباتات ايران(فصلنامه )
 زنده رود(فصلنامه فرهنگ, ادب و تاريخ)
 زيبازي(فصلنامه )
 زيبايي شناسي ادبي(فصلنامه پژوهشي ادبي)
 زيست شناسي جانوري(فصلنامه )
 زيست شناسي سلولي و ملكولي گياهي / Cellular & Molecular Plant Biology Journal(فصلنامه زيست شناسي)
 ساختمان(ماهنامه آموزشي خبري پژوهشي و تحليلي صنعت ساختمان)
 ساخت و توليد(دوماهنامه )
 Structural Engineering and Geotechnics / Journal of the Structural Engineering and Geotechnics (دوفصلنامه )
 سالمندشناسي(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي و پرستاري)
 سبز زيست(دوماهنامه كشاورزي و دامپروري)
 سراج منير(فصلنامه )
 سرعت(ماهنامه )
 سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع(ماهنامه سيستم هاي سرمايشي, گرمايشي و تهويه مطبوع)
 سفر(ماهنامه )
 سلامت اجتماعي و اعتياد / Social Health and Addiction(فصلنامه )
 Elderly Health Journal / Elderly Health Journal (دوفصلنامه پرستاري (پيراپزشكي) , سلامت سالمندي)
 سلفي پژوهي(دوفصلنامه )
 سواد سلامت(فصلنامه )
 سياستنامه مفيد(دوفصلنامه )
 سيبا شهر(ماهنامه تجهيزات حفاظتي و مراقبتي)
 سيره پژوهي اهل بيت(دوفصلنامه )
 Majlesi Journal of Mechatronic Systems(فصلنامه )
 سيماي دام، طيور و آبزيان(دوماهنامه )
 سيماي بانكداري(ماهنامه علوم انساني, اقتصاد و بانكداري اسلامي)
 شباك(ماهنامه )
 شبكه(ماهنامه )
 Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering / Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering(فصلنامه )
 شفاي دل(دوفصلنامه )
 شكار و ماهيگيري(فصلنامه آموزشي, اطلاع رساني)
 شكوفه(ماهنامه كشاورزي)
 شهر و ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي, آموزشي, پژوهشي, خبري و اطلاع رساني)
 شهر و منظر / City & Landscape(فصلنامه اطلاع رساني, آموزشي و پژوهشي)
 شيعه پژوهي(فصلنامه علوم انساني - الهيات و معارف اسلامي)
 مطالعات تاريخي قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 صرع و سلامتي(فصلنامه علمي, آموزشي و اجتماعي)
 صف(ماهنامه نظامي, فرهنگي و اجتماعي, ارتش)
 صنايع چوب و كاغذ / Iran Wood & Paper Indstry Magazine(ماهنامه فني - مهندسي صنايع چوب, مبلمان و كاغذ ايران)
 صنايع زيرساخت هاي كشاورزي، غذايي، دام و طيور (دامپروران)(ماهنامه كشاورزي, صنايع غذايي و دام و طيور)
 صنعت ترجمه / translation industry Quarterly Magazine (فصلنامه )
 صنعت چوب ايران(فصلنامه فني, مهندسي)
 صنعت چرم(دوماهنامه فني, مهندسي,آموزشي, پژوهشي و اطلاع رساني انجمن...)
 صنعت حفاظت(ماهنامه )
 صنعت حمل و نقل(ماهنامه علمي, فني, اقتصادي, خبري)
 صنعت صدا و تصوير(دوماهنامه فني مهندسي)
 صنعت كفش(ماهنامه فني, مهندسي)
 صنعت لوله(ماهنامه تخصصي و اطلاع رساني)
 صنعت نساجي و پوشاك(ماهنامه علمي, فني, اقتصادي)
 صنعت نفت(دوهفته نامه فني, مهندسي, تحليلي, خبري, آموزشي و پژوهشي)
 صنعت نسوز(فصلنامه )
 صنعت و كارآفريني(ماهنامه خبري , آموزشي و تحليلي)
 صنعت هوشمند(ماهنامه علمي - تخصصي كنترل و اتوماسيون صنعتي)
 صنوبر(فصلنامه )
 طب اورژانس ايران / Iranian Journal of Emergency medicine(سالنامه )
 طب در ورزش(فصلنامه )
 طبيعت ايران(دوماهنامه )
 طنين سلامت(فصلنامه )
 عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان)(فصلنامه )
 گزارش زبان فارسي(ماهنامه )
 عصر انديشه(ماهنامه فرهنگ و علوم انساني)
 عصر تراكنش(ماهنامه علوم انساني)
 عصر كيفيت / Asr -i -Keyfiyyat Magazine(ماهنامه آموزشي , پژوهشي و اطلاع رساني مديريت كيفيت و...)
 علامه(دوفصلنامه علمي و تخصصي)
 علم سنجي كاسپين / Caspian Journal of Scientometrics(دوفصلنامه )
 علمي پژوهان / Pajouhan Scientific Journal (فصلنامه )
 علوم ادبي / Literary Studies(دوفصلنامه )
 علوم اجتماعي(فصلنامه )
 علوم پيراپزشكي و بهداشت نظامي / Paramedical Sciences and Military Health(فصلنامه )
 علوم جغرافيايي / Journal of Geographical Science(دوفصلنامه )
 علوم خبري(فصلنامه )
 Pharmaceutical & Health Sciences / Journal of Pharmaceutical & Health Sciences(فصلنامه )
 علوم زمين و معدن(ماهنامه خبري ,تحليلي ,آموزشي و اطلاع رساني)
 علوم مراقبتي نظامي / Journal of Military Caring Sciences(فصلنامه پرستاري)
 علوم و مهندسي محيط زيست(فصلنامه علوم پايه)
 علوم و فنون مديريت اطلاعات(فصلنامه )
 علوم و صنايع شيميايي گام پارت(فصلنامه صنايع شميايي)
 علوم و فناوري پسته / Journal of Pistachio Science and Technology(دوفصلنامه )
 عمران رهاب(فصلنامه صنعت ساختمان)
 Modern Processes in Manufacturing and Production / Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production (فصلنامه )
 فرهنگ پويا(فصلنامه فرهنگي, اجتماعي, سياسي)
 فصلنامه قرآني كوثر(فصلنامه فرهنگي, مسائل اجتماعي)
 فصلنامه زمين شناسي محيط زيست / Iranian Journal of Environmental Geology(فصلنامه )
 فقه اهل بيت(فصلنامه )
 فقه، حقوق و علوم جزا(فصلنامه اقتصادي, فرهنگي)
 فقه و اجتهاد(دوفصلنامه فقه و اصول (الهيات))
 فكه(ماهنامه فرهنگي, اجتماعي, سياسي)
 فلسفه و كودك / Philosophy and Children(دوفصلنامه آموزشي, پژوهشي و تحليلي)
 فناوري سيمان(ماهنامه )
 فناوري نانو(ماهنامه )
 فناوري اطلاعات در طراحي مهندسي / Information Technology on Engineering Design(دوفصلنامه )
 فن و هنر(فصلنامه فني, مهندسي)
 Medical Physiology / Journal of Medical Physiology(دوفصلنامه )
 قالب سازان(دوماهنامه تخصصي ساخت و توليد)
 قانون يار(فصلنامه )
 قرآن پژوهي حسنا(دوفصلنامه تخصصي علوم قرآن و حديث)
 كارآفرين(ماهنامه خبري ,تحليلي ,آموزشي ,پژوهشي و اطلاع رساني)
 كارآفرينان اميركبير(ماهنامه خبري, آموزشي, اطلاع رساني)
 كاربرد شيمي در محيط زيست(فصلنامه )
 كاوشگر(ماهنامه صنعت اپتيك)
 كتابستان(ماهنامه فرهنگي, هنري)
 كشاورزي و غذا(ماهنامه كشاورزي)
 كشاورزي و توسعه پايدار(دوماهنامه آموزشي ,پژوهشي ,اطلاع رساني ,تحليلي)
 كفش تبريز(ماهنامه )
 كنترل كيفيت / Quality Control Magazine(ماهنامه فني و مهندسي)
 كهربا(فصلنامه علوم پايه و فني و مهندسي - صنعت برق)
 كيهان فرهنگي / Kayhan farhangi(ماهنامه فرهنگي, هنري)
 گردشگري علم و فرهنگ(فصلنامه )
 گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس(فصلنامه فني, مهندسي)
 گزارش ميراث(دوماهنامه حوزه نقد و تصحيح متون, نسخه شناسي و ايران شناسي)
 گزارش موسيقي / Music Report Monthly(ماهنامه تخصصي موسيقي)
 گزيده دنياي سراميك(فصلنامه )
 گستره انرژي(ماهنامه )
 گياه و زيست بوم(فصلنامه )
 گيلان ما(فصلنامه سياسي, ادبي و فرهنگي)
 لذت فيزيك / Joy of Physics(ماهنامه )
 لعل سرخ(فصلنامه سنگ هاي زينتي و قيمتي و جواهرات)
 لوله و اتصالات(ماهنامه لوله و اتصالات پي وي سي, پوش فيت, پلي پروپيلن و...)
 ماشين(ماهنامه )
 مبدل گرمايي(ماهنامه )
 Food Safety and Hygiene / Journal of Food Safety and Hygiene(فصلنامه )
 مجله اقتصادي / Economic Journal(دوماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي)
 Electrical and Computer Engineering Innovations / Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (دوفصلنامه مهندسي برق و كامپيوتر)
 محيط زيست و مهندسي آب / Journal of Environment and Water Engineering(فصلنامه علوم پايه و فني و مهندسي - محيط زيست)
 Mathematical Modeling / Journal of Mathematical Modeling (دوفصلنامه )
 مديريت توسعه و تحول(فصلنامه )
 مديريت ارتباطات(ماهنامه تحليلي, آموزشي و اطلاع رساني)
 مديريت كيفيت فراگير / Journal of Total Quality Management(دوماهنامه )
 مديريت بازاريابي / Journal of Marketing Management(فصلنامه )
 مديريت اطلاعات و دانش شناسي / Knowledge and Information Management(فصلنامه )
 مديريت پسماند سبززيور(فصلنامه )
 مديريت صنعتي(فصلنامه )
 مديريت فراگير(فصلنامه )
 مديريت مهندسي و رايانش نرم(دوفصلنامه )
 مشاور دامپزشك(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق شهروندي(فصلنامه فرهنگي, اقتصادي, سياسي, اجتماعي)
 مطالعات كاربردي در علوم مديريت و توسعه(دوماهنامه )
 مطالعات فقه معاصر(دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامي)
 مطالعات نوين كاربردي در مديريت و اقتصاد / Journal of New Applied Studies in Management and Economics(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي جهان اسلام(فصلنامه )
 پژوهش نامه حقوق بشري(فصلنامه حقوق بشر)
 مطالعات مقارنه اي مذاهب اسلامي(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات محيط زيست، منابع طبيعي و توسعه پايدار(فصلنامه )
 مطالعات سبك شناختي قرآن كريم(دوفصلنامه )
 مطالعات محيطي هفت حصار(فصلنامه برنامه ريزي شهري, طراحي شهري و معماري)
 مطالعات زبان و ادبيات غنايي(فصلنامه )
 مطالعات روان شناسي صنعتي و سازماني(فصلنامه روانشناسي صنعتي و اجتماعي, فرهنگ سازماني, مديريت...)
 مطالعات جامعه شناختي جوانان / Sociological Studies of Youth Journal (فصلنامه )
 مطالعات تطبيقي قرآن پژوهي / Comparative Studies of Quran(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند(فصلنامه )
 مطالعات تاريخي / Historical Studies (فصلنامه )
 مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي / Quranic Studies and Islamic Culture(فصلنامه علوم قرآن و حديث)
 مطالعات منطقه اي(فصلنامه )
 مطالعات معنوي(دوفصلنامه )
 مطالعات آموزشي نما / Journal of Educational Studies (NAMA)(دوفصلنامه )
 معارج(دوفصلنامه )
 معارف منطقي(دوفصلنامه )
 معماري شناسي(ماهنامه علوم پايه و فني و مهندسي - معماري و شهرسازي)
 معماري سبز(فصلنامه )
 Applied and Computational Mechanics / Journal of Applied and Computational Mechanics(فصلنامه )
 مليكا(ماهنامه ويژه امام زمان (عج))
 موج سبز(فصلنامه )
 موعود(ماهنامه فرهنگي, اعتقادي و اجتماعي)
 موفقيت(دوهفته نامه اجتماعي, علمي, خانوادگي)
 مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي(ماهنامه اطلاع رساني, پژوهشي, خبري و آموزشي)
 مهندسي مديريت(دوماهنامه خبري, تحليلي, آموزشي و پژوهشي)
 Majlesi Journal of Electrical Engineering / Majlesi Journal of Electrical Engineering (فصلنامه )
 مهندس مشاور(فصلنامه فني, مهندسي,آموزشي ,پژوهشي)
 ميثاق با كوثر(فصلنامه فرهنگي, اجتماعي, خانواده, جوانان, ورزشي)
 ميراث شهاب(فصلنامه كتابشناسي و نسخه شناسي)
 ميراث علمي اسلام و ايران(دوفصلنامه تاريخ علوم و فناوري دوره اسلامي)
 ميقات الحج(دوفصلنامه اجتماعي, سياسي, فرهنگي)
 نامه شورا(ماهنامه فرهنگي, سياسي, اجتماعي)
 نامه ي جامعه(فصلنامه فرهنگي, اجتماعي)
 نبض اقتصاد / Pulseof Economy(ماهنامه اقتصادي)
 نخبگان علوم و مهندسي(ماهنامه حوزه علوم پايه و فني و مهندسي - صنعت و علوم...)
 ندا(دوفصلنامه )
 نداي اسلام(فصلنامه )
 نداي قلم(ماهنامه فرهنگي و اجتماعي)
 نساجي امروز(ماهنامه )
 نسيم بهشت(ماهنامه اجتماعي, فرهنگي)
 نشان(فصلنامه طراحي گرافيك, ارتباطات بصري, ديزاين)
 نصوص معاصره(دوفصلنامه )
 نظام مهندسي معدن(فصلنامه )
 نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه كشاورزي)
 Theory of Approximation and Applications(دوفصلنامه )
 نفت و انرژي(ماهنامه نفت, گاز و پتروشيمي)
 نفت و پالايش(ماهنامه )
 Pediatric Nephrology / Journal of pediatric nephrology(فصلنامه )
 نقد كتاب قرآن و حديث / Holy Quran & hadith Quarterly Book Review(فصلنامه نقد كتاب)
 نقد كتاب كودك و نوجوان / children & young adults Quarterly Book Review (فصلنامه )
 نقد كتاب ادبيات / Literature Quarterly Book Review (فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب تاريخ / History Quarterly Book Review (فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب اخلاق علوم تربيتي و روان شناسي / Ethic & Psychology & education Quarterly Book Review (فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد و بررسي كتاب تهران(فصلنامه آموزشي, اطلاع رساني, تحليلي در زمينه مسائل...)
 نمايش(ماهنامه تئاتر)
 نوآور(ماهنامه آموزشي, اطلاع رساني, پژوهشي و فناوري روز)
 نويد نو(فصلنامه پزشكي)
 نوين دارو(ماهنامه )
 نيازمنديهاي ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي, آموزشي, پژوهشي, خبري و اطلاع رساني)
 نيرو فروز(فصلنامه اختصاصي صنعت برق)
 وقف ميراث جاويدان(فصلنامه فرهنگي, تحقيقي, اجتماعي و تاريخي)
 هديه مهر(دوماهنامه )
 هميار(فصلنامه اقتصادي)
 هنربان(ماهنامه هنر اسلامي)
 هنر بسته بندي(دوماهنامه آموزشي, پژوهشي, اطلاع رساني)
 هنر زبان(فصلنامه )
 هنر و تجربه(ماهنامه سينما و تئاتر)
 هنر و تمدن شرق(فصلنامه )
 هوزان / Hozan(دوماهنامه تخصصي محيط زيست)
 هيدروژئولوژي / Journal of Hydrogeology (فصلنامه )
 ياد(فصلنامه علوم انساني)
 يزد و يزدي ها(فصلنامه فرهنگ - اقتصادي, اطلاع رساني , خبري و تحليلي)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم انساني
 مطالعات طراحي شهري و پژوهش هاي شهري(فصلنامه معماري و شهرسازي)
 دراسات حديثه في نهج البلاغه(دوفصلنامه )
 جغرافياي اجتماعي شهري / Urban Areas Studies (دوفصلنامه )
 System Management / Journal of System Management(فصلنامه مديريت)
 Advances in Mathematical Finance and Applications(فصلنامه رياضيات مالي)
 Journal of Money & Economy(فصلنامه )
 Iranian Economic Review / Iranian Economic Review (فصلنامه )
 World Sociopolitical Studies(دوفصلنامه )
 Religious Inquiries(دوفصلنامه )
 Journal of Language and Translation(فصلنامه )
 International Journal of Tourism and Spirituality(فصلنامه علوم انساني - گردشگري)
 Iranian Journal of English for Academic Purposes(دوفصلنامه )
 آفاق امنيت(فصلنامه )
 آفاق الحضاره الاسلاميه(دوفصلنامه علوم انساني)
 آمايش محيط / Amayesh Journal(فصلنامه )
 آمايش جغرافيايي فضا(فصلنامه )
 آمايش سرزمين / Town And Country Planning (دوفصلنامه )
 آموزش علوم دريايي(فصلنامه )
 آموزش و توسعه منابع انساني(فصلنامه )
 آموزش در علوم انتظامي / Journal of Training in Police Sciences(فصلنامه )
 آموزش محيط زيست و توسعه پايدار(فصلنامه )
 آموزش عالي / Iranian Higher Education(فصلنامه )
 Teaching English Language(دوفصلنامه )
 آموزه هاي فلسفه اسلامي(دوفصلنامه )
 آموزه هاي قرآني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي حقوق كيفري / Criminal Law Doctrines(دوفصلنامه )
 آموزه هاي فقه مدني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي تربيتي در قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 آينده پژوهي دفاعي(فصلنامه )
 آينه معرفت / Ayeneh Marefat(فصلنامه پژوهش هاي فلسفه و كلام اسلامي)
 آينه ميراث / Mirror of Heritage(دوفصلنامه ويژه نقد كتاب, كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه...)
 ابتكار و خلاقيت در علوم انساني / Journal of Innovation and Creativity in Human Science(فصلنامه )
 اخلاق در علوم و فناوري / International Journal of Ethics and Society(فصلنامه )
 اخلاق وحياني(دوفصلنامه )
 ادب عربي(دوفصلنامه )
 ادب فارسي(دوفصلنامه )
 ادبيات پارسي معاصر(فصلنامه )
 ادبيات پايداري / The Journal of Resistance Literature(دوفصلنامه )
 ادبيات تطبيقي / Journal of Comparative Literature(دوفصلنامه )
 ادبيات عرفاني / Mystical Literature(دوفصلنامه )
 اديان و عرفان / Religions & Mysticism(دوفصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 اسلام و علوم اجتماعي(دوفصلنامه )
 اطلاعات جغرافيايي (سپهر)(فصلنامه )
 اعتياد پژوهي / Research on Addiction(فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر)
 اقتصاد مقداري(فصلنامه )
 اقتصاد و مديريت شهري(فصلنامه )
 اقتصاد اسلامي(فصلنامه )
 اقتصاد فضا و توسعه روستايي(فصلنامه )
 اقتصاد و الگوسازي(فصلنامه )
 اقتصاد و تجارت نوين(فصلنامه )
 اقتصاد و توسعه منطقه اي(دوفصلنامه )
 اقتصاد پولي، مالي / Monetary And Financial Economics(دوفصلنامه )
 اقتصاد شهري(دوفصلنامه )
 الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابها(فصلنامه )
 اللغه العربيه و آدابها / Arabic Language and Literature (فصلنامه )
 الهيات تطبيقي / Comparative Theology(دوفصلنامه )
 امامت پژوهي(دوفصلنامه )
 انتظار موعود / Awaiting the Promised(فصلنامه )
 انتظام اجتماعي(فصلنامه )
 اندازه گيري تربيتي(فصلنامه )
 انديشه ديني / Journal of Religious Thought(فصلنامه )
 انديشه مديريت راهبردي / Sterategic Management Thought(دوفصلنامه )
 انديشه نوين ديني / Andishe-Novin-E-Dini(فصلنامه )
 انسان پژوهي ديني(دوفصلنامه )
 بحوث في اللغه العربيه / Research in Arabic Language and Literature (دوفصلنامه )
 بررسي هاي حسابداري و حسابرسي / The Iranian Accounting and Auditing Review(فصلنامه )
 بررسي مسائل اجتماعي ايران / lranian Journal of Social Problems(دوفصلنامه )
 برنامه ريزي منطقه اي / Journal of Zonal Planing(فصلنامه )
 برنامه ريزي و بودجه(فصلنامه فرهنگي, اقتصادي, مسائل اجتماعي)
 برنامه ريزي فضايي (جغرافيا) / spatial planing(فصلنامه )
 برنامه ريزي و توسعه گردشگري(فصلنامه )
 برنامه ريزي توسعه كالبدي(فصلنامه )
 برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي / Social Development & Welfare Planing(فصلنامه )
 بلاغت كاربردي و نقد بلاغي(دوفصلنامه )
 بورس اوراق بهادار / Journal of Securities Exchange(فصلنامه )
 بهبود مديريت(فصلنامه )
 بين المللي ژئوپليتيك / Geopolitics(فصلنامه جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك)
 Psychology / International Journal of Psychology(دوفصلنامه )
 Finance and Managerial Accounting / International Journal of Finance and Managerial Accounting(فصلنامه )
 Information Science And Management / International Journal Of Information Science And Management(دوفصلنامه كتابداري و علوم اطلاع رساني, مديريت اطلاعات,...)
 Behavioral Sciences / International Journal of Behavioral Sciences(فصلنامه )
 Business and Development Studies / International Journal of Business and Development Studies(دوفصلنامه )
 پردازش و مديريت اطلاعات / Information Sciences & Technology(فصلنامه )
 پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي / quantitative geomorphological researches (فصلنامه )
 پژوهشهاي جغرافياي انساني / Human Geography Research Quarterly(فصلنامه )
 پژوهش هاي فقهي(فصلنامه )
 پژوهشنامه سبك زندگي(دوفصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فرانسه(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي(فصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي / Social Psychology Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي نوين در تصميم گيري(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهشنامه بازرگاني / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS)(فصلنامه اقتصادي, بازرگاني)
 پژوهش و برنامه ريزي روستايي / Journal of Research and Rural Planning(فصلنامه )
 پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي / Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal(فصلنامه )
 پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش / Sport Physiology &Management Investigations(فصلنامه )
 پژوهش هاي روابط بين الملل(فصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي شهري / Research and Urban Planning(فصلنامه )
 پژوهش هاي قرآني(فصلنامه )
 پژوهش هاي فلسفي / Philosophical Investigations(فصلنامه )
 پژوهشنامه ادب غنايي / Journal of Lyrical Literature Researches(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زباني / Language Research(دوفصلنامه )
 Research in Pharmaceutical Sciences(دوماهنامه )
 پژوهش نامه ي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي / Journal of Economic Growth and Development Research (فصلنامه )
 پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه كلام(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اخلاقي / Ethical Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي اعتقادي كلامي(فصلنامه )
 پژوهش در برنامه ريزي درسي / Curriculum Planning(فصلنامه )
 پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) / The Economic Reseach(فصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي / Journal of Historical Researches(فصلنامه )
 پژوهشنامه بيمه(فصلنامه )
 پژوهشهاي معرفت شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه تاريخ اسلام(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت راهبردي(فصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصاد كلان(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي حفاظتي - امنيتي(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره / Research in Clinical Psychology and Counseling(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي فرسايش محيطي / Environmental Erosion Researches(فصلنامه )
 پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه متين / Matin(فصلنامه )
 پژوهش در سلامت روانشناختي / Journal of Research in Psychological Health(فصلنامه )
 پژوهش هاي فلسفي - كلامي / Theological-Philosophical Research(فصلنامه )
 پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادبي - قرآني(فصلنامه ادبيات و قرآن)
 پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهش حقوق عمومي(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناسي / Research in Linguistics(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصادي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت عمومي / Management Researches(فصلنامه )
 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي / Physical Geography Research Quarterly(فصلنامه )
 پژوهش هاي نوين روانشناختي / Modern psychological research(فصلنامه )
 پژوهش هاي پولي - بانكي / Journal of Monetary & Banking Researches(فصلنامه )
 پژوهشها و سياستهاي اقتصادي / Journal of Economic Research and Policies(فصلنامه اقتصادي)
 پژوهش هاي مديريت منابع انساني / Human Resource Management Researches(فصلنامه )
 پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي(فصلنامه )
 پژوهش هاي تجربي حسابداري(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادبيات تطبيقي(فصلنامه )
 پژوهشنامه علوم سياسي(فصلنامه )
 پژوهشنامه نهج البلاغه(فصلنامه )
 پژوهش نامه زنان(فصلنامه )
 پژوهش هاي ارتباطي / Communication Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي باستان شناسي ايران(فصلنامه )
 پژوهش هاي مشاوره / Counseling Research & Developments(فصلنامه )
 پژوهش سياست نظري(دوفصلنامه علوم سياسي)
 پژوهشنامه جغرافياي انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي دانش انتظامي / Danesh-e-Entezami(فصلنامه )
 پژوهشهاي روان شناختي / Psychological Research(دوفصلنامه )
 پژوهش حقوق كيفري / Journal of Criminal Law Reserch(فصلنامه )
 پژوهش نامه قرآن و حديث / pazhouhesh name-ye quran va hadith (دوفصلنامه )
 پژوهش ديني / pazhouhesh dini (فصلنامه )
 پژوهش هاي انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي انتظامي - اجتماعي زنان و خانواده(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 پژوهشنامه عرفان(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي سياستگذاري و برنامه ريزي انرژي(فصلنامه )
 پژوهش نامه اخلاق(فصلنامه )
 پژوهش حقوق خصوصي(فصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي / Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education(فصلنامه )
 پژوهشهاي روستايي / Journal of Rural Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي هستي شناختي / Ontological Researches (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهش ادبيات معاصر جهان / Research in Contemporary World Literature(فصلنامه )
 پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران(فصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فارسي / Research in Persian Language & Literature(فصلنامه )
 پژوهش هاي اقتصادي ايران / Iranian Journal of Economic Research(فصلنامه اقتصادي)
 پژوهش هاي مديريت منابع سازماني / Researches of Management Organizational Resources(فصلنامه )
 پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري(فصلنامه )
 پژوهش نامه روانشناسي مثبت / Positive Psychology Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) / Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya)(فصلنامه )
 پژوهشنامه ماليات / Iranian National Tax Administration (فصلنامه )
 پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت / Foundations of Education(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ادياني(دوفصلنامه علوم انساني - اديان و مذاهب)
 پژوهش هاي قرآن و حديث / Quranic Sciences & Tradition(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه حقوق اسلامي(دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهشنامه ادبيات تعليمي / Didactic Literature Review(فصلنامه )
 پژوهش هاي علم و دين(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي راهبردي سياست(فصلنامه )
 پژوهشهاي سياسي جهان اسلام / Journal of Political Research in Islamic World (فصلنامه )
 پژوهش هاي حسابداري مالي / Journal of Financial Accounting Research (فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در گزارشگري مالي(فصلنامه )
 پژوهش هاي نظري و كاربردي در علم اطلاعات و دانش شناسي / Library and Information Research Journal(دوفصلنامه )
 پژوهش در توانبخشي ورزشي(دوفصلنامه توانبخشي و آسيب شناسي ورزشي)
 پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي علوم تاريخي / Historical Sciences Studies (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناختي قرآن / Linguistic Research in the Holy Quran (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي تفسير تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي برنامه درسي / Journal of Curriculum Research(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اقليم شناسي / Journal of Climate Research(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه اماميه(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي(دوفصلنامه مديريت ورزشي و علوم حركتي)
 پژوهش نامه مديريت تحول / Transformation Managemet Journal(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده(دوفصلنامه مطالعات زنان و خانواده)
 پژوهش هاي سياست اسلامي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي بوم شناسي شهري(دوفصلنامه )
 پژوهش در طب ورزشي و فناوري / Scientific Journals Management System(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي ايران شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام / Journal of Historical Researches(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت) / Philosophy Of Religion Research (دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري / Researches of Cognitive and Behavioral Science(دوفصلنامه )
 پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي(دوفصلنامه )
 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي عقلي نوين(دوفصلنامه )
 پژوهش در ورزش تربيتي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه علم سنجي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت اجرايي / Journal of Executive Management(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه ي علوي(دوفصلنامه )
 پيشرفت هاي حسابداري(دوفصلنامه )
 تاريخ نامه ايران بعد از اسلام(دوفصلنامه )
 تاريخ اسلام و ايران / History of Islam and Iran(فصلنامه )
 تاريخ اسلام در آينه پژوهش(دوفصلنامه )
 تاريخ اسلام(فصلنامه )
 تاريخ و تمدن اسلامي(دوفصلنامه )
 تاريخ و فرهنگ / History & Culture(دوفصلنامه )
 تاريخ نگري و تاريخ نگاري / Journal of Historical Perspective & Historiography (دوفصلنامه )
 تازه هاي علوم شناختي / Advances in Cognitive Science(فصلنامه )
 تحقيقات مالي / Financial Research(فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي / Scientific Journals Management System(فصلنامه علوم انساني)
 تحقيقات حسابداري و حسابرسي / Accounting Research(فصلنامه )
 تحقيقات علوم قرآن و حديث / Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith (فصلنامه )
 تحقيقات اقتصادي(فصلنامه )
 Applied Research on English Language(فصلنامه )
 تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه سابق) / Research on Information Scienc & Public Libraries(فصلنامه )
 تحقيقات جغرافيايي / Geographical Research(فصلنامه )
 تحقيقات مدلسازي اقتصادي / Journal of Economic Modeling Research(فصلنامه )
 تحقيقات تاريخ اجتماعي(دوفصلنامه )
 تحقيقات كلامي(فصلنامه )
 Research in Applied Linguistics / Journal of Research in Applied Linguistics(دوفصلنامه )
 تحقيقات فرهنگي ايران / Journal of Iran Cultural Research(فصلنامه )
 تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي / Journal of Librarianship(فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني)
 تحقيقات بازاريابي نوين / New Marketing Research Journal (فصلنامه )
 تحقيقات سياسي بين المللي / Political International Researches(فصلنامه )
 تحقيقات مالي اسلامي(دوفصلنامه )
 تحليل فضايي مخاطرات محيطي(فصلنامه )
 تدريس پژوهي(فصلنامه )
 تربيت اسلامي(دوفصلنامه )
 تعليم و تربيت / Quarterly Journal of Education(فصلنامه )
 تاملات فلسفي / Quarterly Journal of Philosophical Meditations(دوفصلنامه )
 توانمندسازي كودكان استثنايي(فصلنامه )
 توسعه كارآفريني(فصلنامه )
 توسعه محلي (روستايي - شهري) / Journal of Community Development (دوفصلنامه )
 توسعه اجتماعي(فصلنامه )
 جامعه شناسي كاربردي / Journal of Applied Sociology the University of Isfahan(فصلنامه )
 جامعه شناسي تاريخي(دوفصلنامه علوم انساني, علوم اجتماعي)
 جامعه شناسي نهاد هاي اجتماعي(دوفصلنامه )
 جامعه شناسي سياسي جهان اسلام(دوفصلنامه )
 جامعه شناسي هنر و ادبيات / Sociology of Art and Literature(دوفصلنامه )
 جاويدان خرد / Sophia Perennis(دوفصلنامه حكمت و فلسفه)
 جستار هاي سياسي معاصر(فصلنامه )
 جستارهاي زباني / Language Related Research(دوماهنامه )
 جستارهاي فقهي و اصولي(فصلنامه )
 جستارهايي در فلسفه و كلام / Islamic Philosophy & Theology(دوفصلنامه )
 جستارهاي اقتصادي ايران / Journal of Economic Literature(دوفصلنامه )
 جستارهاي تاريخي(دوفصلنامه )
 جغرافيا و توسعه / Geography and Development Iranian Journal (فصلنامه )
 جغرافيا و برنامه ريزي / Journal of Geography and Planning(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه ناحيه اي / Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal(دوفصلنامه )
 جغرافيا / Geography(فصلنامه )
 جغرافيا و آمايش شهري - منطقه اي(فصلنامه )
 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي / Geography and Environmental Planning(فصلنامه )
 جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)(فصلنامه )
 جغرافيا و مخاطرات محيطي(فصلنامه )
 جغرافيا و پايداري محيط(فصلنامه )
 جغرافياي طبيعي(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه فضاي شهري(دوفصلنامه )
 چشم انداز مديريت مالي و حسابداري(فصلنامه )
 چشم انداز مديريت دولتي / Journal of Public Administration Perspective(فصلنامه )
 چشم انداز مديريت صنعتي / Journal of Industrial Management Perspective(فصلنامه )
 چشم انداز مديريت بازرگاني(فصلنامه )
 حديث پژوهي / Hadith Studies(دوفصلنامه )
 حسابداري ارزشي و رفتاري(دوفصلنامه )
 حسابداري مديريت(فصلنامه )
 حسابداري دولتي / Journal of Governmental Accounting(دوفصلنامه )
 حقوق اداري(فصلنامه )
 حقوق تطبيقي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 حقوق خصوصي(دوفصلنامه )
 حقوقي بين المللي / International Law Review(دوفصلنامه حقوق بين الملل)
 حقوقي دادگستري / The Judiciary Law Journal(فصلنامه )
 حكمت اسلامي(فصلنامه )
 حكمت سينوي / Avicennian Philosophy(دوفصلنامه انديشه هاي فلسفي، منطقي ابن سينا (حكمي))
 حكمت صدرايي(دوفصلنامه )
 انوار معرفت(دوفصلنامه )
 حكمت معاصر(فصلنامه )
 حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy(فصلنامه )
 حكومت اسلامي(فصلنامه )
 خانواده و پژوهش / Journal of Family and Research(فصلنامه )
 خانواده پژوهي / Journal of Family Research(فصلنامه )
 دانش حسابداري / Journal of Accounting Knowledge(فصلنامه )
 دانش حسابداري مالي / A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting(فصلنامه )
 دانش حسابداري و حسابرسي مديريت(فصلنامه )
 دانش حسابرسي / Audit Science(فصلنامه امور فني, حسابرسي, نظارتي, حسابداري و بازرسي)
 دانش حقوق عمومي / Quarterly Journal of Public Law knowledge(فصلنامه )
 دانش حقوق مدني(دوفصلنامه )
 دانش سرمايه گذاري(فصلنامه )
 دانش سياسي / Political Knowlwdge(دوفصلنامه )
 دانش مالي تحليل اوراق بهادار(فصلنامه )
 دانشنامه حقوق اقتصادي(دوفصلنامه )
 دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي / Knowledge & Research in Applied Psychology(فصلنامه )
 دراسات الادب المعاصر(فصلنامه )
 دراسات في تعليم اللغه العربيه و تعلمها(دوفصلنامه )
 دراسات في اللغه العربيه و آدابها / Studies on Arabic language and Literature(دوفصلنامه )
 دستاوردهاي روانشناختي(دوفصلنامه )
 دولت پژوهي(فصلنامه )
 ديدگاه هاي حقوق قضايي(فصلنامه )
 دين و ارتباطات(دوفصلنامه )
 دين و سياست فرهنگي(دوفصلنامه )
 ذهن(فصلنامه معرفت شناسي و دانشهاي همگي)
 راهبرد فرهنگ / Strategy for Culture(فصلنامه )
 راهبرد / Rahbord Journal(فصلنامه )
 راهبرد اقتصادي / Journal of Economic Strategy(فصلنامه )
 راهبرد مديريت مالي / Journal of Financial Management Strategy(فصلنامه )
 راهبردهاي شناختي در يادگيري(دوفصلنامه )
 راهبردهاي بازرگاني(دوفصلنامه )
 راهبرد اجتماعي فرهنگي(فصلنامه )
 رسانه و فرهنگ(دوفصلنامه )
 رشد و يادگيري حركتي - ورزشي / Development & Motor Learning(فصلنامه )
 رفاه اجتماعي / Social Welfare Quarterly(فصلنامه )
 رفتار حركتي(فصلنامه )
 روان شناسي كاربردي / Journal of Applied Psychology(فصلنامه )
 روانشناسي / Journal of Psychology(فصلنامه )
 روانشناسي باليني / Journal of Clinical Psycology(فصلنامه )
 روان شناسي مدرسه(فصلنامه )
 روانشناسي سلامت / OURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY(فصلنامه )
 روان شناسي و دين(فصلنامه )
 روانشناسي خانواده(دوفصلنامه )
 روانشناسي نظامي(فصلنامه )
 روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني(فصلنامه )
 روان شناسي افراد استثنايي(فصلنامه )
 روانشناسي شناختي / Journal of Cognitive Psycholog(فصلنامه )
 روانشناسي تربيتي(فصلنامه )
 روانشناسي باليني و شخصيت(دوفصلنامه )
 روانشناسي معاصر / Contemporary psychology(دوفصلنامه )
 روش شناسي علوم انساني(فصلنامه علوم انساني)
 روشها و مدلهاي روان شناختي / Journal of Psychological Models and Methods(فصلنامه )
 رويكردهاي نوين آموزشي / New Educational Approaches(دوفصلنامه )
 رهيافتي نو در مديريت آموزشي / Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration(فصلنامه )
 رهيافت هايي در علوم قرآن و حديث / Quranic & Hadith Studies(دوفصلنامه )
 رهيافت انقلاب اسلامي / The Islamic Revolution Approach(فصلنامه )
 زبان پژوهي / Language research (فصلنامه )
 زبان شناسي اجتماعي(فصلنامه فرهنگي, اجتماعي)
 زبانشناسي و گويش هاي خراسان(دوفصلنامه )
 Applied Linguistics / Iranian Journal of Applied Linguistics(دوفصلنامه )
 زبان شناخت(دوفصلنامه )
 زبان فارسي و گويش هاي ايراني(دوفصلنامه )
 زبان و ادبيات فارسي / Half-Yearly Persian Language and Literature (دوفصلنامه )
 زبان و زبان شناسي(دوفصلنامه )
 زبان و ادب فارسي(دوفصلنامه )
 زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) / Women in Development & Politics(فصلنامه )
 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) / Journal of WOman in Culture Arts (فصلنامه )
 زن و جامعه(فصلنامه )
 سبك شناسي نظم و نثر فارسي(فصلنامه )
 سنجش از دور و GIS ايران(فصلنامه )
 سياست / Political Quartely(فصلنامه )
 سياست متعاليه(فصلنامه )
 سياستگذاري عمومي(فصلنامه )
 سياست گذاري اقتصادي(دوفصلنامه )
 سياست علم و فناوري(فصلنامه )
 سياست جهاني(فصلنامه )
 شعر پژوهي (بوستان ادب) / Boostan Adab(فصلنامه )
 شناخت اجتماعي(دوفصلنامه )
 شيعه شناسي / Shiite Studies(فصلنامه )
 اضاءات نقديه في الادبين العربي والفارسي / Rays of Criticism In Arabic & Persian(فصلنامه )
 طب ورزشي / Sport Medicine(دوفصلنامه )
 عرفان اسلامي(فصلنامه )
 عصب روانشناسي(فصلنامه )
 عصر آدينه(فصلنامه )
 عقل و دين(دوفصلنامه )
 علوم اجتماعي(دوفصلنامه )
 علوم تربيتي / Education Journal (دوفصلنامه )
 علوم حديث / Hadith Sciences(فصلنامه )
 علوم روانشناختي(فصلنامه )
 علوم زيستي ورزشي / Sport Biosciences(فصلنامه )
 علوم سياسي / Political Science(فصلنامه )
 غرب شناسي بنيادي / Qarbshenasi-ye Bonyadi(دوفصلنامه )
 فرهنگ و ادبيات عامه(دوماهنامه )
 فرهنگ رضوي(فصلنامه )
 فرهنگ مشاوره و روان درماني(فصلنامه )
 فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده(فصلنامه )
 فرهنگ در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 فضاي جغرافيايي / Geographic Space(فصلنامه )
 فقه مقارن(دوفصلنامه )
 فقه و اصول / Islamic Jurisprudence & Its Principles(فصلنامه )
 فقه و حقوق اسلامي(دوفصلنامه )
 فقه و مباني حقوق اسلامي / Jurisprudence and the Fundaments of Islamic Law(دوفصلنامه )
 فلسفه دين / Journal of Philosophy of Religion(فصلنامه )
 فلسفه و كلام اسلامي / Philosophy & kalam(دوفصلنامه )
 فلسفه علم(دوفصلنامه )
 فلسفه / Philosophy(دوفصلنامه )
 فلسفه تربيت(دوفصلنامه فرهنگي, اقتصادي, سياسي, اجتماعي)
 فنون ادبي / Literary Arts (فصلنامه )
 فيزيولوژي ورزشي / Sport Physiology(فصلنامه )
 قبسات / Qabasat(فصلنامه )
 قرآن شناخت(دوفصلنامه )
 قلم / Plume(دوفصلنامه )
 كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي(فصلنامه )
 كاوشهاي جغرافيايي مناطق بياباني(دوفصلنامه )
 كاوش هاي مديريت بازرگاني(دوفصلنامه )
 فقه(فصلنامه فقه)
 كتابداري و اطلاع رساني / Library and Information Science(فصلنامه )
 كتاب قيم(دوفصلنامه )
 كلام اسلامي(فصلنامه )
 كودكان استثنايي(فصلنامه كودكان استثنايي)
 گردشگري شهري(فصلنامه )
 گردشگري و توسعه / Journal of tourism and development(فصلنامه )
 گنجينه اسناد(فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشيوي)
 لسان مبين (پژوهش ادب عرب)(فصلنامه )
 متافيزيك / Metaphysic(دوفصلنامه )
 متن پژوهي ادبي(فصلنامه علوم انساني)
 متن شناسي ادب فارسي / Textual Criticism of Persian Literature(فصلنامه )
 مجلس و راهبرد(فصلنامه )
 Management Studies / Iranian Journal of Management Studies(فصلنامه )
 مجله جهاني رسانه - نسخه فارسي / Global Media Journal-Persian Edition(دوفصلنامه )
 مجله زبان و ادبيات عربي / Journal of Arabic Language & Literature(دوفصلنامه )
 مخاطرات محيط طبيعي(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني (پژوهش هاي مديريت در ايران)(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني (پژوهش هاي حقوق تطبيقي)(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني (برنامه ريزي و آمايش فضا)(فصلنامه )
 مدلسازي اقتصادي / Quarterly Journal of Economic Modelling(فصلنامه )
 مديريت فرهنگ سازماني / Organizational Culture Management(فصلنامه مديريت)
 مديريت بازرگاني / Quarterly Journal of Business Management(فصلنامه )
 مديريت سرمايه اجتماعي(فصلنامه )
 مديريت سازمان هاي دولتي(فصلنامه )
 مديريت دارايي و تامين مالي(فصلنامه )
 مديريت نظامي(فصلنامه )
 مديريت منابع در نيروي انتظامي(فصلنامه )
 مديريت توليد و عمليات / journal of Production and Operations Management(دوفصلنامه )
 مديريت دولتي / Quarterly Journal Public Administration(فصلنامه )
 مديريت صنعتي / Journal of Industrial Management(فصلنامه )
 مديريت توسعه فناوري(فصلنامه )
 مديريت و منابع انساني در صنعت نفت(فصلنامه )
 مديريت اسلامي(فصلنامه )
 مديريت منابع انساني در ورزش / Human Resource Management in Sport Journal(دوفصلنامه )
 مديريت فردا(فصلنامه علوم انساني)
 مديريت بحران / Emergency Management(دوفصلنامه )
 مديريت بر آموزش سازمان ها(دوفصلنامه )
 مديريت مدرسه(دوفصلنامه )
 مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي(دوفصلنامه )
 مديريت در دانشگاه اسلامي(دوفصلنامه )
 مديريت اطلاعات / Information management(فصلنامه )
 مذاهب اسلامي(دوفصلنامه )
 مسائل اجتماعي ايران(دوفصلنامه )
 مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي(فصلنامه اجتماعي,فرهنگي,سياسي,اقتصادي)
 Issues in Language Teaching Journal(دوفصلنامه )
 مشاوره شغلي و سازماني / Journal of Career and Organization Consulting(فصلنامه )
 مشاوره كاربردي(دوفصلنامه )
 مشاوره و روان درماني خانواده / Journal of Family Counseling & Psychotherapy(دوفصلنامه )
 مشرق موعود / Mashreq-e Mouood(فصلنامه )
 مطالعات تاريخ اسلام / Journal of Historical Studies of Islam(فصلنامه )
 مطالعات اقتصادي كاربردي ايران(فصلنامه )
 مطالعات حقوقي / Legal Studies(فصلنامه )
 مطالعات زبان و گويش هاي غرب ايران / Journal of Western Iranian Languages and Dialects(فصلنامه )
 مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي(فصلنامه )
 مطالعات روانشناسي تربيتي / Journal of Educational Psychology Studies(فصلنامه )
 مطالعات روابط بين الملل(فصلنامه )
 مطالعات حقوق عمومي / Public Law Studies Quarterly(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي ورزش و جوانان(فصلنامه )
 مطالعات حقوق تطبيقي(دوفصلنامه علوم انساني)
 مطالعات اجتماعي گردشگري(دوفصلنامه )
 مطالعات زبان فرانسه / Revue des Études de la Langue Française(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق خصوصي(فصلنامه )
 مطالعات مديريت راهبردي / Journal of Strategic Management Studies(فصلنامه )
 مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي) / Studies on Library & Information Science(دوفصلنامه )
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشك / Arid regions Geographic Studies(فصلنامه )
 مطالعات اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي شهري(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگ - ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات مديريت ورزشي / Journal of Sport Management Review(دوماهنامه )
 مطالعات باستان شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات تفسيري(فصلنامه )
 مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران(فصلنامه )
 مطالعات روانشناختي / Quarterly Journal of Psychological Studies (فصلنامه )
 مطالعات سياسي جهان اسلام(فصلنامه )
 مطالعات روانشناسي باليني(فصلنامه )
 مطالعات رفتار سازماني(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي(فصلنامه )
 مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات(فصلنامه كتاب, كتابداري و اطلاع رساني)
 مطالعات تاريخي جنگ / Historical Study of War(فصلنامه )
 مطالعات اسلام و روان شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت صنعتي / Journal of Industrial Management Studies(فصلنامه )
 مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي / Journal of English Language Teaching and Learning(دوفصلنامه )
 مطالعات فقه و حقوق اسلامي(دوفصلنامه )
 مطالعات برنامه درسي آموزش عالي / Journal of Higher Education Curriculum Stufies(دوفصلنامه )
 مطالعات رسانه هاي نوين(فصلنامه فرهنگي, سياسي, اجتماعي)
 مطالعات آسياي مركزي و قفقاز(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگي و ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات اقتصاد انرژي / Quarterly Energy Economics Review(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي(فصلنامه )
 مطالعات روان شناسي ورزشي / Sport Psychology Studies(فصلنامه )
 Economic Studies / Iranian Journal of Economic Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش(فصلنامه )
 مطالعات و سياستهاي اقتصادي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 مطالعات فهم حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت (بهبود و تحول)(فصلنامه )
 مطالعات مديريت گردشگري / Tourism Studies(فصلنامه )
 مطالعات زن و خانواده / Woman and family studies(دوفصلنامه )
 مطالعات قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات توسعه اجتماعي ايران(فصلنامه )
 مطالعات حقوق انرژي(دوفصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي(دوفصلنامه )
 مطالعات اجتماعي  روان شناختي زنان / women s studies (Sociological & Psychological) (فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات ميان فرهنگي(فصلنامه )
 مطالعات تجربي حسابداري مالي(فصلنامه )
 مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش(دوفصلنامه )
 مطالعات آموزش و يادگيري(دوفصلنامه )
 مطالعات برنامه ريزي آموزشي(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات اوراسياي مركزي / Central Eurasia Studies (دوفصلنامه )
 مطالعات زبان و ترجمه / Language and Translation Studies(فصلنامه )
 مطالعات ترجمه قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات ادبيات كودك / Iranian Childrens Literature Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات شبه قاره / Journal of Subcontinent Researches(دوفصلنامه )
 Applied Language Studies / Iranian Journal of Applied Language Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات قدرت نرم(دوفصلنامه )
 مطالعات تاريخي جهان اسلام(دوفصلنامه )
 مطالعات فقه تربيتي(دوفصلنامه فرهنگ و تربيت اسلامي)
 مطالعات عرفاني / Mysticism Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات طب ورزشي / Journal of Sport Medicine Review(دوفصلنامه )
 معرفت فلسفي / Marifat-i Falsafi(فصلنامه )
 معرفت سياسي(دوفصلنامه )
 معرفت فرهنگي اجتماعي(فصلنامه )
 معرفت اديان(فصلنامه پژوهشي ديني)
 معرفت كلامي(دوفصلنامه )
 معرفت اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 منطق پژوهي(دوفصلنامه )
 ناتواني هاي يادگيري(فصلنامه )
 نامه انجمن جمعيت شناسي ايران / Journal of Population Association of Iran(دوفصلنامه )
 نامه انسان شناسي / Iranian Journal of Anthropology (دوفصلنامه )
 نامه فرهنگستان(فصلنامه تحقيقات زباني و ادبي , فنون بلاغي , تحليل متون ,...)
 نثر پژوهي ادب فارسي(دوفصلنامه )
 نظريه هاي كاربردي اقتصاد(فصلنامه )
 نظريه و عمل در برنامه درسي / Journal of Theory and Practice in Curriculum (دوفصلنامه برنامه ريزي درسي)
 نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان(دوفصلنامه )
 نقد ادب معاصر عربي(دوفصلنامه )
 نقد ادبي و بلاغت(دوفصلنامه )
 نقد ادبي / Literary Criticism(فصلنامه )
 نقد و نظر / Journal of Philosophy & Theology(فصلنامه )
 نقد و نظريه ادبي / Literary Theory and Criticism(دوفصلنامه )
 نگرش هاي نو در جغرافياي انساني(فصلنامه )
 نوآوري هاي آموزشي / Quarterly Journal of Educational Innovations(فصلنامه )
 هيدروژئومورفولوژي / Hydrogeomorphology(فصلنامه )
 اخلاق / Akhlagh Research Extension Quarterly(فصلنامه )
 ادبيات و زبانهاي محلي ايران زمين(فصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي مديريتي(دوفصلنامه )
 اقتصاد و بانكداري اسلامي / Islamic Economics & Banking(فصلنامه )
 انديشه آماد(فصلنامه )
 بصيرت و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مهدوي(فصلنامه )
 پژوهش هاي اجتماعي اسلامي(فصلنامه علمي, فرهنگي, سياسي و اجتماعي)
 پژوهش نامه فرهنگي هرمزگان(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 پليس زن(دوفصلنامه )
 ترويج علم / Journal of the Popularization of Science (دوفصلنامه )
 توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني(فصلنامه )
 جامعه شناسي آموزش و پرورش / JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION(فصلنامه )
 حديث و انديشه / Hadis-e Andisheh(دوفصلنامه )
 دانش پيشگيري و مديريت بحران / Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge (فصلنامه )
 راهبرد توسعه(فصلنامه )
 رسانه / Rasaneh(فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي)
 رشد زبان هاي خارجي(فصلنامه )
 رويش روان شناسي / Rooyesh-e-Ravanshenasi(ماهنامه )
 رهيافت / Rahyaft Journal(فصلنامه )
 سخن تاريخ(دوفصلنامه )
 سراج منير(فصلنامه )
 سفينه / Safineh(فصلنامه )
 سياست نامه علم و فناوري(فصلنامه )
 سياستهاي مالي و اقتصادي / Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies (فصلنامه )
 سياست هاي راهبردي و كلان(فصلنامه )
 سياست خارجي(فصلنامه )
 علوم تربيتي از ديدگاه اسلام / Biennial Journal Educational Science from Islamic Point of View(دوفصلنامه )
 علوم و فنون مرزي(فصلنامه )
 فرهنگ ايلام / Ilam Culture(دوفصلنامه )
 فقه حكومتي / Governing Jurisprudence journal(دوفصلنامه )
 فقه و حقوق خانواده / Family Law and Jurisprudence(دوفصلنامه )
 قرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)(دوفصلنامه )
 قرآن و علم(دوفصلنامه )
 كارآگاه(فصلنامه )
 مديريت استاندارد و كيفيت(فصلنامه )
 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي(فصلنامه )
 مشكوه / Mishkat(فصلنامه )
 مطالعات منابع انساني / Journal of Human Resources management(فصلنامه )
 مطالعات مديريت ترافيك / Traffic Management Studies(فصلنامه )
 مطالعات تطبيقي قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات اصول فقه اماميه(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت بر آموزش انتظامي(فصلنامه )
 مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق(دوفصلنامه )
 مطالعات ادبيات تطبيقي / Comparative Literature Studies(فصلنامه )
 مطالعات قرآني(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان(فصلنامه )
 مطالعات فقه اماميه(دوفصلنامه )
 مطالعات بين المللي پليس(فصلنامه )
 مطالعات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 مطالعات خاورميانه / Middle East Studies Quarterly(فصلنامه )
 مطالعات تاريخ انتظامي(فصلنامه )
 مطالعات زباني بلاغي / Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات ايراني / Journal of The Iranian Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات قرائت قرآن(دوفصلنامه )
 مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي (فروغ وحدت)(دوفصلنامه )
 معارف عقلي(دوفصلنامه )
 معرفت / Marifat(ماهنامه )
 معرفت اخلاقي(دوفصلنامه )
 ميقات حج(فصلنامه فرهنگي, سياسي, اجتماعي, تاريخي)
 نامه آموزش عالي(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم پايه
 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research(دوفصلنامه )
 Journal of Algebraic Structures and Their Applications(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Ichthyology(فصلنامه )
 Pollution(فصلنامه )
 Journal of Wildlife and Biodiversity(فصلنامه بوم شناسي و حفاظت حيات وحش)
 International Journal of Group Theory(فصلنامه )
 Transactions on Combinatorics(فصلنامه )
 Analytical & Bioanalytical Electrochemistry(دوماهنامه )
 Geopersia / Geopersia (دوفصلنامه )
 Molecular Biology Research Communications / Molecular Biology Research Communications (فصلنامه )
 Journal of Medicinal Plants and By-products(دوفصلنامه )
 Biomacromolecular Journal(دوفصلنامه )
 Numerical Analysis and Optimization / Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(دوفصلنامه )
 اقيانوس شناسي(فصلنامه )
 Journal of The Iranian Statistical Society / Journal of Iranian Statistical Society(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Catalysis(فصلنامه )
 Earth Sciences / Iranian Journal of Earth Sciences (دوفصلنامه )
 animal biosystematics / Iranian journal of animal biosystematics(دوفصلنامه )
 بلور شناسي و كاني شناسي ايران / Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy(فصلنامه )
 بوم شناسي آبزيان(فصلنامه )
 Nanoscience and Nanotechnology / International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology(فصلنامه )
 Nonlinear Analysis And Applications / International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications(دوفصلنامه )
 Biotechnology / Iranian Journal of Biotechnology (فصلنامه )
 پترولوژي / Petrology(فصلنامه )
 پژوهش هاي دانش زمين / Journal of Earth Science Researches(فصلنامه )
 پژوهش فيزيك ايران(فصلنامه )
 پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي گياهي (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 Cell and Molecular Research / Journal of Cell and Molecular Research(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي رياضي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي / Stratigraphy and Sedimentology Researches(فصلنامه )
 پژوهش سيستم هاي بس ذره اي(فصلنامه سيستم هاي بس ذره اي)
 پژوهشهاي محيط زيست / Environmental Researches(دوفصلنامه )
 Global Journal of Environmental Science and Management(فصلنامه پژوهشهاي محيط زيست)
 دنياي ميكروب ها(فصلنامه )
 رسوب شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 Industrial Mathematics / International Journal of Industrial Mathematics(فصلنامه )
 زمين شناسي اقتصادي / Journal of Economic Geology(دوفصلنامه )
 زمين شناسي ايران / Iranian Journal of Geology(فصلنامه علوم پايه)
 Engineering Geology(فصلنامه زمين شناسي مهندسي, مهندسي محيط زيست, ژئو تكنيك,...)
 زمين شناسي نفت ايران / Iranian journal of petroleum Geology (دوفصلنامه )
 زيست شناسي ميكروارگانيسم ها(فصلنامه )
 زيست شناسي جانوري تجربي(فصلنامه )
 زيست شناسي كاربردي / Journal of Applied Biology(فصلنامه )
 زيست شناسي گياهي ايران / Iranian Journal of Plant Biology(فصلنامه )
 زيست شناسي تكويني(فصلنامه )
 زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس(دوفصلنامه )
 ژئوفيزيك ايران(فصلنامه )
 سلول و بافت / Journal of Cell &Tissue(فصلنامه )
 Algebraic Systems / Journal of Algebraic Systems (دوفصلنامه )
 fuzzy systems / Iranian journal of fuzzy systems(دوماهنامه )
 Mathematical Chemistry / Iranian Journal of Mathematical Chemistry(فصلنامه )
 شيمي كاربردي(فصلنامه علوم پايه (شيمي))
 شيمي و مهندسي شيمي ايران / Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering(فصلنامه )
 Sciences, Islamic Republic of Iran / Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran (فصلنامه )
 Mathematical Sciences and Informatics / Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics(دوفصلنامه )
 علوم زمين / Geosciences Scientific Quarterly Journal(فصلنامه )
 علوم محيطي(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي محيط زيست / Journal of Environmental Sciences and Technology(ماهنامه )
 علوم و فنون دريايي / Journal of Marine Science and Technology(فصلنامه )
 فرآيند و كاركرد گياهي(فصلنامه )
 فيزيك زمين و فضا / Journal of the Earth and Space Physics (فصلنامه )
 فيزيولوژي و تكوين جانوري(فصلنامه )
 Plant Physiology / Iranian Journal of Plant Physiology(فصلنامه )
 فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان(فصلنامه )
 The Iranian Journal of Botany(دوفصلنامه علوم پايه)
 مجله علوم آماري / Journal of Statistical Sciences(دوفصلنامه )
 محيط زيست جانوري(فصلنامه )
 محيط شناسي / Journal of Environmental Studies(فصلنامه )
 مدل سازي پيشرفته رياضي(فصلنامه )
 Applied Fluid Mechanics / Journal Of Applied Fluid Mechanics(دوماهنامه )
 موجكها و جبر خطي(دوفصلنامه )
 Nano Structures / Journal of Nano Structures(فصلنامه )
 Optoelectronical Nanostructures / Journal of Optoelectronical Nanostructures (فصلنامه )
 نانو مقياس / Nano scale(فصلنامه )
 Astronomy and Astrophysic / Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic(دوفصلنامه )
 يافته هاي نوين در زمين شناسي(دوفصلنامه )
 يافته هاي نوين در علوم زيستي / Nova Biologica Reperta(فصلنامه )
 اكتشاف و توليد نفت و گاز / Journal of Exploration & Production Oil & Gas (ماهنامه )
 انديشه آماري / Andishe-ye Amari(دوفصلنامه )
 انسان و محيط زيست / Human & Environment(فصلنامه )
 ايمني زيستي / Journal of Biosafety(فصلنامه )
 دنياي نانو(فصلنامه )
 رياضي و جامعه(فصلنامه )
 فرهنگ و انديشه رياضي(دوفصلنامه )
 فيزيك كاربردي / journal of Applied Physics (دوفصلنامه )
 محيط زيست و توسعه / Environment and Development Journal(دوفصلنامه )
 نشاء علم / Science Cultivation Journal(دوفصلنامه )
 نيوار / Nivar(دوفصلنامه )
 يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه فني مهندسي
 International Journal of Information Security(دوفصلنامه )
 Journal of Textiles and Polymers / Journal of Textiles and Polymers (دوفصلنامه )
 Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales(دوفصلنامه )
 Optimization in Industrial Engineering / Journal of Optimization in Industrial Engineering (دوفصلنامه )
 Mechanics of Advanced Composite Structures / Mechanics of Advanced Composite Structures (دوفصلنامه )
 Quality Engineering and Production Optimization / Journal of Quality Engineering and Production Optimization(دوفصلنامه )
 Journal of Operation and Automation in Power Engineering(دوفصلنامه )
 Civil Engineerng Infrastructures Journal(دوفصلنامه )
 Energy Equipment and Systems(فصلنامه )
 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials / Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (دوفصلنامه )
 Journal of Applied Research in Water and Wastewater(دوفصلنامه محيط زيست)
 Journal of Industrial Engineering and Management Studies(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Materials Forming(دوفصلنامه )
 Advances in Environmental Technology(فصلنامه )
 Advanced Ceramics Progress / Advanced Ceramics Progress (فصلنامه )
 Journal of Stress Analysis / Journal of Stress Analysis(دوفصلنامه )
 Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell / Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell (فصلنامه )
 Journal of gas Technology(دوفصلنامه )
 Journal of Heat and Mass Transfer Research(دوفصلنامه )
 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics(دوفصلنامه )
 آب و فاضلاب / Journal of Water & Wastewater(دوماهنامه )
 Renewable Energy and Environment / Journal of Renewable Energy and Environment (فصلنامه )
 Transportation Engineering / International Journal of Transportation Engineering(فصلنامه )
 Industrial Electronics, Control and Optimization / International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization(دوفصلنامه )
 Engineering / International Journal of Engineering(ماهنامه )
 Information and Communication Technology Research / International Journal Information and Communication Technology Research(فصلنامه )
 Optimization in Civil Engineering / International Journal of Optimization in Civil Engineering(فصلنامه )
 Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering(دوفصلنامه )
 Industrial Engineering & Production Research / International Journal of Industrial Engineering & Production Research(فصلنامه )
 iron and steel society of Iran / International Journal of iron and steel society of Iran(دوفصلنامه )
 Coastal and Offshore Engineering / International Journal of Coastal and Offshore Engineering(فصلنامه )
 Maritime Technology / International Journal of Maritime Technology(دوفصلنامه )
 پدافند الكترونيكي و سايبري(فصلنامه )
 پردازش علائم و داده ها / Signal and Data Processing(فصلنامه )
 پژوهشنامه حمل و نقل(فصلنامه )
 Computational and Applied Research in Mechanical Engineering / Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering(دوفصلنامه )
 پژوهش نفت / Petroleum Research (دوماهنامه )
 پژوهشهاي مهندسي صنايع در سيستمهاي توليد(دوفصلنامه )
 Polyolefins / Polyolefins Journal(دوفصلنامه )
 تحقيقات بتن ايران(فصلنامه )
 تحقيقات منابع آب ايران / Iran Water Resources Research(فصلنامه )
 دانش و فناوري هوافضا(دوفصلنامه )
 دريا فنون / Marine Technology(فصلنامه )
 رادار(فصلنامه )
 رايانش نرم و فناوري اطلاعات(فصلنامه )
 روش هاي تحليلي و عددي مهندسي معدن(دوفصلنامه )
 روش هاي عددي در مهندسي / Journal of Computational Methods in Engineering(دوفصلنامه )
 Seismology and Earthquake Engineering / Journal of Seismology and Earthquake Engineering (فصلنامه )
 زمين شناسي مهندسي ايران(فصلنامه )
 سازه و فولاد / Journal of Structure & Steel(دوفصلنامه )
 Hydraulic Structures / Journal of Hydraulic Structures (فصلنامه )
 Scientia Iranica(دوماهنامه )
 سد و نيروگاه برق آبي ايران / Journal of Iranian Dam and Hydropower(فصلنامه )
 سوخت و احتراق(فصلنامه )
 سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق / Intelligent Systems in Electrical Engineering(فصلنامه )
 علم و مهندسي سراميك / Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering(فصلنامه )
 Materials science and Engineering / Iranian Journal of Materials science and Engineering(فصلنامه )
 علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك / Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics(دوفصلنامه )
 علوم و فناوري كامپوزيت(فصلنامه )
 Petroleum Science and Technology / Journal of Petroleum Science and Technology(فصلنامه )
 علوم و فناوري جوشكاري ايران / Journal of Welding Science and Technology of Iran(دوفصلنامه )
 علوم و مهندسي جداسازي / Journal of separation science and engineering(دوفصلنامه )
 علوم و مهندسي سطح ايران(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي پليمر / Iranian Journal of Polymer Science and Technology(دوماهنامه )
 علوم و فناوري هاي پدافند نوين / Journal of Passive Defence Science and Technology(فصلنامه )
 Oil & Gas Science and Technology / Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology(فصلنامه )
 علوم و فناوري رنگ / Journal of Color Science and Technology(فصلنامه )
 علوم و فناوري فضايي(فصلنامه )
 علوم و فنون نقشه برداري / Journal of Geomatics Science and Technology (فصلنامه علم اطلاعات مكاني, ژئوماتيك و مهندسي نقشه...)
 علوم و مهندسي زلزله(فصلنامه )
 فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد(فصلنامه )
 Gas Processing Journal(دوفصلنامه )
 فرماندهي و كنترل(فصلنامه )
 Operations Research / Iranian Journal Of Operations Research(دوفصلنامه )
 فناوري آموزش / Journal of Technology of Education(فصلنامه )
 Progress in Color, Colorants and Coatings(فصلنامه رنگ)
 فناوري هاي نوين غذايي(فصلنامه )
 كنترل / Journal of Control(فصلنامه )
 كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران / Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity (دوفصلنامه )
 ماشين بينايي و پردازش تصوير(دوفصلنامه )
 Advanced Design and Manufacturing Technology / International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology(فصلنامه )
 Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) / Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)(دوفصلنامه )
 Artificial Intelligence and Data Mining / Journal of Artificial Intelligence and Data Mining(دوفصلنامه )
 Mining and Environement / Journal of Mining and Environement(فصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست)
 مكانيك سيالات و آيروديناميك(دوفصلنامه )
 مكانيك سازه ها و شاره ها(فصلنامه )
 Solid Mechanics / Journal of Solid Mechanics(فصلنامه )
 مكانيك هوافضا / Aerospace Mechanics Journal(فصلنامه )
 مواد پيشرفته در مهندسي / Journal of Advanced Materials in Engineering(فصلنامه )
 Advanced Materials and Processing / journal of advanced materials and processing (فصلنامه )
 مواد پيشرفته و پوشش هاي نوين / Advanced Materials Materials and Novel Coatings(فصلنامه )
 مواد نوين / New Materials(فصلنامه )
 مواد و فناوريهاي پيشرفته / Journal of Advanced Materials and Technologies (فصلنامه )
 مهندسي برق / Journal of Electrical Engineering(فصلنامه )
 مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز / Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz(فصلنامه )
 مهندسي عمران فردوسي / Journal of Civil Engineering Ferdowsi(فصلنامه )
 مهندسي برق و الكترونيك ايران(فصلنامه )
 Industrial and Systems Engineering / Journal of Industrial and Systems Engineering(فصلنامه )
 Electrical and Electronic Engineering / Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك / Journal of Mechanical Engineering(فصلنامه )
 مهندسي ساخت و توليد ايران(دوماهنامه )
 مهندسي مكانيك مدرس / Modares Mechanical Engineering(ماهنامه )
 مهندسي منابع معدني(فصلنامه )
 مهندسي و مديريت انرژي(فصلنامه )
 مهندسي سازه و ساخت / Journal of Structural and Construction Engineering (فصلنامه )
 مهندسي مكانيك شريف / Mechanical Engineering Sharif(دوفصلنامه )
 مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير / Amirkabir Journal of Civil Engineering(فصلنامه )
 مهندسي معدن(فصلنامه )
 مهندسي حمل و نقل(فصلنامه )
 Chemical Engineering / Iranian journal of chemical engineering(فصلنامه )
 مهندسي عمران شريف / Sharif Journal Civil Engineering(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك اميركبير / Amirkabir Journal Mechanical Engineering(فصلنامه )
 Mining & Geo-Engineering / International Journal of Mining & Geo-Engineering (دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك ايران / Iranian Journal of Mechanical Engineering(فصلنامه )
 مهندسي منابع آب(فصلنامه )
 مهندسي متالورژي(فصلنامه )
 مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران / Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering(فصلنامه )
 مهندسي صنايع و مديريت شريف / Industrial Engineering & Management Sharif(دوفصلنامه )
 مهندسي دريا / Journal of Marine Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي متالورژي و مواد / Journal of Metallurgical And Materials Engineering(دوفصلنامه )
 Chemical and Petroleum Engineering / Journal of Chemical and Petroleum Engineering(دوفصلنامه )
 Communication Engineering / Journal of Communication Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني(دوفصلنامه )
 Mechanical Engineering Transactions / Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions (دوفصلنامه )
 مهندسي هوانوردي / Journal of Aeronautical Engineering(دوفصلنامه )
 نانو مواد(فصلنامه )
 هيدروليك(فصلنامه )
 انرژي هاي تجديدپذير و نو(دوفصلنامه )
 بسپارش(فصلنامه )
 پدافند غيرعامل / Passive Defense Quarterly(فصلنامه )
 پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران / Iran Polymer Technology Research and Development(فصلنامه )
 پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله / Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering(فصلنامه )
 توسعه تكنولوژي صنعتي(فصلنامه )
 جاده / Road journal(فصلنامه )
 رشد فناوري / Roshd -e- Fanavari(فصلنامه )
 سراميك ايران / Journal of Iranian Ceramic Society(فصلنامه خبري, تحليلي, آموزشي, پژوهشي و صنعتي)
 صوت و ارتعاش(دوفصلنامه )
 عصر برق(فصلنامه فني و مهندسي - برق)
 علوم و مهندسي آب و فاضلاب(فصلنامه )
 علوم و فنون بسته بندي(فصلنامه )
 علوم و فناوري دريا / Iranian Journal of Marine Science And Technology(فصلنامه مهندسي دريا و مهندسي برق)
 علوم و فناوري نساجي(فصلنامه )
 كارافن(دوفصلنامه ميان رشته اي)
 كنترل صنعتي(دوفصلنامه )
 مديريت زنجيره تامين / Iranian Journal of Supply Chain Management(فصلنامه )
 مصالح و سازه هاي بتني(دوفصلنامه )
 مطالعات در دنياي رنگ / Journal of studies in color world(فصلنامه )
 منادي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا)(دوفصلنامه )
 مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني / Geospatial Engineering Journal(فصلنامه )
 مهندسي شيمي ايران / Iranian Chemical Engineering Journal (دوماهنامه )
 مهندسي گاز ايران(دوفصلنامه )
 مهندسي شناور هاي تندرو(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه کشاورزي
 Journal Of Crop Protection(فصلنامه )
 Persian Journal of Acarology(فصلنامه )
 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding(دوفصلنامه )
 Journal of Insect Biodiversity and Systematics / Journal of Insect Biodiversity and Systematics (فصلنامه )
 Mycologia Iranica(دوفصلنامه )
 Journal of Plant Molecular Breeding(دوفصلنامه )
 آب و خاك / Journal of water and soil(دوماهنامه )
 آبياري و زهكشي ايران / Iranian Journal of Irrigation & Drainage (فصلنامه )
 آفات و بيماريهاي گياهي / Applied Entomology and Phytopathology(دوفصلنامه كشاورزي)
 اقتصاد كشاورزي و توسعه / Agricultural Economic and Development(فصلنامه اقتصادي, اجتماعي بخش كشاورزي - روستايي)
 اقتصاد و توسعه كشاورزي / Journal of Economics and Agricultural Development(فصلنامه )
 اقتصاد كشاورزي / Agricultural Economics(فصلنامه )
 ECOPERSIA(فصلنامه )
 اكو هيدرولوژي(فصلنامه )
 بوم شناسي كاربردي / Iranian Journal of Applied Ecology(فصلنامه )
 بوم شناسي جنگل هاي ايران / Ecology of Iranian Forests(فصلنامه )
 بوم شناسي كشاورزي / Agroecology journal(فصلنامه )
 به زراعي كشاورزي / Journal of Crop Improvment(فصلنامه )
 به زراعي نهال و بذر / Seed and Plant Production Journal(دوفصلنامه )
 Desert(دوفصلنامه )
 بيماريهاي گياهي / Iranian Journal of Plant Pathology(فصلنامه كشاورزي)
 Horticultural Science and Technology / International Journal of Horticultural Science and Technology(دوفصلنامه )
 applied food biotechnology(فصلنامه )
 بيوتكنولوژي كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي / Journal of Crop Breeding(فصلنامه )
 پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب) / Iranian Journal of Soil Research (فصلنامه )
 پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي / Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology(فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي زراعي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي / Journal of Agricultural Extension and Education Research(فصلنامه )
 پژوهش آب در كشاورزي / Journal of Water Research in Agriculture(فصلنامه )
 پژوهشهاي توليدات دامي(فصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز / Journal of Watershed Management Research (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي صنايع غذايي / Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) (فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم دامي ايران / Iranian Journal of Animal Science Reaserch(فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي(فصلنامه )
 پژوهش مديريت آموزش كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهش هاي توليد گياهي / Journal of Plant Production(فصلنامه )
 پژوهش هاي علوم دامي / ANIMAL SCIENCE RESEARCHES(فصلنامه )
 پژوهش آب ايران / Iranian Water Research Journal(فصلنامه )
 پژوهشهاي زراعي ايران / Iranian Journal of Field Crops Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي) / Whatershed Management Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي ماهي شناسي كاربردي(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل / Wood & Forest Science and Technology(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران / Iranian Food Science and Technology Research Journal(دوماهنامه )
 پژوهش هاي حفاظت آب و خاك / Water and Soil Conservation(دوماهنامه )
 پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي حبوبات ايران / Iranian Journal of Pulses Reseach(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زعفران(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي بذر ايران / Iranian Journal of Seed Research(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ژنتيك گياهي / Journal of Plant Genetic Research (دوفصلنامه )
 پژوهش علف هاي هرز / Weed Research Journal (دوفصلنامه )
 تحقيقات مهندسي سازه هاي آبياري و زهكشي(دوفصلنامه )
 تحقيقات آفات گياهي(فصلنامه )
 تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران / Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants(دوماهنامه )
 تحقيقات آب و خاك ايران / Iranian Journal of Soil and Water Research(فصلنامه )
 تحقيقات اقتصاد كشاورزي / Journal of Agricultural Economics Researches(فصلنامه )
 تحقيقات غلات(فصلنامه )
 تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران / Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات كاربردي خاك / Applied Soil Reseach(فصلنامه )
 تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران / Iranian Journal of Agricultural Economics and Development(فصلنامه )
 Environmental Resources Research / Journal of Environmental Resources Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات توليدات دامي / Animal Production Research(فصلنامه )
 تحقيقات مهندسي سامانه ها و مكانيزاسيون كشاورزي(دوفصلنامه )
 تحقيقات جنگل و صنوبر ايران / Iranian Journal of Forest and Poplar Research(فصلنامه )
 تحقيقات مرتع و بيابان ايران / Iranian Journal of Range and Desert Research(فصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران / Iranian Journal of Wood and Paper Science Research(فصلنامه فني مهندسي)
 تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران / Iranian Journal of Forest and Range Protection Research(دوفصلنامه كشاورزي)
 تعاون و كشاورزي(فصلنامه )
 تنشهاي محيطي در علوم زراعي / Journal of environmental stresses in crop sciences(فصلنامه )
 توليدات دامي / Journal of Animal Productions(فصلنامه علوم دام, علوم طيور)
 توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي(فصلنامه )
 توليد گياهان زراعي / Electronic Journal of Crop Production(فصلنامه )
 توليدات گياهي / The Plant Production (فصلنامه زراعت, اصلاح نباتات و باغباني)
 جنگل ايران / Iranian Journal of Forest(فصلنامه )
 جنگل و فرآورده هاي چوب(فصلنامه )
 چغندر قند / Journal of Sugar Beet(دوفصلنامه علوم كشاورزي)
 حفاظت زيست بوم گياهان / Journal of Plant Ecosystem Conservation(دوفصلنامه )
 حفاظت منابع آب و خاك(فصلنامه )
 Nuts / Journal of Nuts(دوفصلنامه )
 خشك بوم(دوفصلنامه )
 دانش آب و خاك(فصلنامه )
 Weed Science / Iranian Journal of Weed Science(دوفصلنامه )
 دانش كشاورزي و توليد پايدار(فصلنامه )
 دانش گياه پزشكي ايران / Iranian Journal of Plant Protection Science(دوفصلنامه )
 رستنيها(دوفصلنامه تحقيقات در مورد رستنيها (گياهان و قارچ ها))
 روستا و توسعه / Journal of Village and Development(فصلنامه )
 زراعت و فناوري زعفران / Saffron Agronomy and Technology(فصلنامه )
 زراعت ديم ايران(دوفصلنامه )
 زيست شناسي خاك / Journal of Soil Biology(دوفصلنامه )
 زيست فناوري گياهان زراعي / Journal of Crop Biotechnology(فصلنامه )
 ژنتيك نوين(فصلنامه )
 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي(فصلنامه )
 شيلات(فصلنامه )
 صنايع چوب و كاغذ ايران(فصلنامه )
 علمي شيلات ايران / Iranian Scientific Fisheries Journal(دوماهنامه )
 علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)(فصلنامه كشاورزي , منابع طبيعي و علوم وابسته)
 علوم باغباني ايران / Iranian Journal of Horticaltural Sciences(فصلنامه )
 علوم باغباني / Journal of horticulture science(فصلنامه )
 علوم ترويج و آموزش كشاورزي / Iranian Agricultural Extension and Education Journal(دوفصلنامه )
 علوم دامي ايران / Iranian Journal of Animal Science(فصلنامه )
 علوم دامي (پژوهش و سازندگي) / Animal Sciences(فصلنامه )
 علوم زراعي ايران / Iranian Journal of Crop Sciences (فصلنامه )
 Fisheries Sciences / Iranian Journal of Fisheries Sciences (فصلنامه )
 Poultry Science Journal / Poultry Science Journal (دوفصلنامه )
 علوم گياهان زراعي ايران / Iranian Journal of Field Crop Science(فصلنامه )
 Caspian Journal of Environmental Sciences(فصلنامه زيست شناسي)
 علوم و فنون باغباني ايران(فصلنامه )
 Agricultural Science and Technology / Journal of Agricultural Science and Technology(دوماهنامه )
 علوم و مهندسي آبياري(فصلنامه )
 علوم و صنايع غذايي ايران(ماهنامه علوم و فنون صنعت غذايي)
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران / Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering(فصلنامه آبخيزداري , حفاظت آب و خاك)
 علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي / Journal of Greenhouse Culture Science and Technology(فصلنامه )
 Livestock Science and Technology / Journal of Livestock Science and Technology(دوفصلنامه )
 علوم و فنون شيلات(فصلنامه )
 علوم و تحقيقات بذر ايران(فصلنامه )
 فرآوري و نگهداري مواد غذايي / Electronic Journal of Food Processing and Preservation(دوفصلنامه )
 فنآوري توليدات گياهي(دوفصلنامه )
 فنآوري زيستي در كشاورزي / Agricultural Biotechnology(دوفصلنامه كشاورزي)
 Plant Physiology and Breeding / Journal of Plant Physiology and Breeding(دوفصلنامه )
 كشاورزي بوم شناختي(دوفصلنامه )
 كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي(دوفصلنامه )
 گياه پزشكي / Journal of Plant Protection(فصلنامه )
 ماشين هاي كشاورزي / Journal of Agricultural Machinery (دوفصلنامه )
 محيط زيست طبيعي / Journal of Natural Environment (فصلنامه )
 مديريت خاك و توليد پايدار / Soil Management and Sustainable Production(فصلنامه )
 مديريت آب و آبياري / Journal of Water and Irrigation Management(دوفصلنامه علوم آبياري, زهكشي, هيدرولوژي)
 مديريت بيابان / Desert Management(دوفصلنامه )
 Rangeland Science / Journal of Rangeland Science(فصلنامه )
 مرتع / Journal of Rangeland(فصلنامه منابع طبيعي, بوم شناسي و مديريت مرتع)
 مرتع و آبخيزداري(فصلنامه )
 مطالعات حفاظت گياهان / Journal of plant protection(فصلنامه آفات و بيماريها, علفهاي هرز)
 مهار زيستي در گياه پزشكي(دوفصلنامه )
 مهندسي بيوسيستم ايران / Iranian Journal of Biosystems Engineering(دوماهنامه )
 مهندسي و مديريت آبخيز(فصلنامه )
 مهندسي آبياري و آب ايران / Irrigation & Water Engineering (فصلنامه )
 مهندسي اكوسيستم بيابان(فصلنامه )
 مهندسي زراعي(دوفصلنامه )
 مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي(دوفصلنامه )
 ميكروبيولوژي كاربردي در صنايع غذايي / Journal of Applied Microbiology in food industry(فصلنامه )
 نامه انجمن حشره شناسي ايران(فصلنامه )
 نوآوري در علوم و فناوري غذايي(فصلنامه )
 هواشناسي كشاورزي / Journal of Agricultural Meteorology(دوفصلنامه )
 آبزيان زينتي / Journal of Ornamental Aquatics(فصلنامه )
 آب و توسعه پايدار(دوفصلنامه )
 بهره برداري و پرورش آبزيان(فصلنامه )
 ترويج و توسعه آبخيزداري(فصلنامه )
 دانش بيماري شناسي گياهي / Plant Pathology Science (دوفصلنامه )
 سامانه هاي سطوح آبگير باران(فصلنامه )
 علوم و فنون زنبور عسل ايران(دوفصلنامه )
 كارآفريني در كشاورزي(فصلنامه )
 مديريت آب در كشاورزي(دوفصلنامه )
 مديريت اراضي(دوفصلنامه )
 يافته هاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه هنر و معماري
 مطالعات ساختار و كاركرد شهري / Journal of SHAHR-HA(فصلنامه )
 باغ نظر(ماهنامه معماري,شهرسازي و تجسمي)
 Architectural Engineering & Urban Planning / International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning(دوفصلنامه )
 پژوهه باستان سنجي / Journal of Research on Archaeometry(دوفصلنامه )
 صفه / Soffeh(فصلنامه )
 كيمياي هنر(فصلنامه )
 گلجام / Quarterly Scientific-Research Goljaam (دوفصلنامه )
 مديريت شهري / Urban Management(فصلنامه مديريت و برنامه ريزي شهري)
 مرمت و معماري ايران(دوفصلنامه )
 مسكن و محيط روستا / Housing And Rural Environment(فصلنامه )
 مطالعات شهر ايراني اسلامي / Journal of Studies On Iranian - Islamic City(فصلنامه )
 مطالعات تطبيقي هنر / Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar (دوفصلنامه )
 مطالعات معماري ايران / Journal of Iranian Architecture Studies(دوفصلنامه )
 معماري و شهرسازي پايدار(دوفصلنامه )
 معماري و شهرسازي آرمان شهر(فصلنامه )
 معماري و شهرسازي ايران(دوفصلنامه )
 معماري اقليم گرم و خشك(دوفصلنامه )
 نامه معماري و شهرسازي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي(دوفصلنامه )
 نگره / Negareh journal(فصلنامه هنرهاي ايراني اسلامي با گرايش هنرهاي تجسمي)
 هنرهاي تجسمي / Journal of Fine Arts(فصلنامه )
 هنرهاي نمايشي و موسيقي / Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi (فصلنامه )
 هنرهاي زيبا - معماري و شهرسازي(فصلنامه )
 پژوهش هنر / Journal of Pazhuhesh-e Honar(دوفصلنامه )
 جلوه هنر / Jelve-y Honar(دوفصلنامه هنر)
 منظر(فصلنامه هنر, محيط, منظر, شهر, معماري)
 نگارينه (هنر اسلامي)(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه پزشکي
 Journal of Cardio-Thoracic Medicine / Journal of Cardio-Thoracic Medicine (فصلنامه )
 Journal of Air Pollution and Health(فصلنامه )
 Journal of Caring Sciences(فصلنامه )
 Health, Spirituality and Medical Ethics / Health, Spirituality and Medical Ethics (فصلنامه طب و دين)
 Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology / Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology (فصلنامه )
 Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery(فصلنامه )
 International Journal of Infection(فصلنامه )
 Iranian Endodontic Journal(فصلنامه )
 Health Promotion Perspectives(فصلنامه )
 Archives of Anesthesiology and Critical Care(فصلنامه )
 Biolmpacts(فصلنامه )
 Iranian Heart Journal(فصلنامه )
 International Journal of Molecular and Cellular Medicine / International Journal of Molecular and Cellular Medicine (فصلنامه )
 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences(فصلنامه )
 Archives of Pediatric Infectious Diseases(فصلنامه )
 Educational Research in Medical Sciences(دوفصلنامه )
 Novelty in Biomedicine(فصلنامه )
 International Journal of Women s Health and Reproduction Sciences / International Journal of Women?s Health and Reproduction Sciences(فصلنامه )
 Journal of Herbmed Pharmacology(فصلنامه )
 Auditory and Vestibular Research(فصلنامه )
 Nursing Practice Today(فصلنامه )
 Iranian Journal of Medical Physics(دوفصلنامه )
 Journal of Craniomaxillofacial Research(فصلنامه )
 Nanomedicine Journal(فصلنامه )
 Acta Medica Iranica(ماهنامه )
 Archives of Neuroscience(فصلنامه )
 Reports of Biochemistry & Molecular Biology(دوفصلنامه )
 Dental Hypotheses(فصلنامه )
 Reports of Radiotherapy and Oncology(فصلنامه )
 International journal of basic science in medicine(فصلنامه )
 Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences / Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (فصلنامه )
 Annals of Colorectal Research(فصلنامه )
 Journal of Food Quality and Hazards Control(فصلنامه )
 Health in Emergencies and Disasters Quarterly(فصلنامه )
 Journal of Family and Reproductive Health / Journal of Family and Reproductive Health (فصلنامه )
 Iranian Journal of Pediatric Surgery(دوفصلنامه جراحي كودكان)
 Emergency Journal(فصلنامه )
 Jentashapir Journal of Health Research(دوماهنامه )
 Journal of Archives in Military Medicine(فصلنامه )
 Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal(فصلنامه )
 Thrita(فصلنامه )
 Journal of Current Ophthalmology / Journal of Current Ophthalmology (فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Research in Cardiovascular Medicine(فصلنامه )
 Archives of Breast Cancer(فصلنامه )
 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects(فصلنامه دندانپزشكي)
 Journal of Advances in Environmental Health Research / Journal of Advances in Environmental Health Research (فصلنامه محيط زيست و پيراپزشكي)
 Archives of Hygiene Sciences / Archives of Hygiene Sciences (فصلنامه )
 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine(فصلنامه )
 Gene, Cell and Tissue / Gene, Cell and Tissue (فصلنامه )
 International Journal of Enteric Pathogens(فصلنامه )
 Journal of Basic & Clinical Pathophysiology(دوفصلنامه )
 Multidisciplinary Cancer Investigation(فصلنامه )
 Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases / Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (فصلنامه )
 Social Determinants of Health(فصلنامه مديريت, سياستگذاري, اطلاع رساني و اقتصاد)
 Caspian Journal of Dental Research(دوفصلنامه )
 Vaccine Research / Vaccine Research (دوفصلنامه ايمونو ميكروبيولوژي)
 Journal of Biostatistics and Epidemiology(فصلنامه )
 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences(فصلنامه )
 Research and Development in Medical Education / Research and Development in Medical Education (دوفصلنامه )
 Journal of Medical Ethics and History of Medicine(سالنامه )
 Multidisciplinary Cardiovascular Annals(سالنامه )
 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering(دوفصلنامه )
 Archives of Bone and Joint Surgery (دوماهنامه )
 Archives of Iranian Medicine(ماهنامه )
 Archives of Clinical Infectious Diseases(فصلنامه )
 International Archives of Health Sciences / International Archives of Health Sciences (فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 Arya Atherosclerosis(دوماهنامه قلب و عروق)
 Nuclear Medicine & Biology / Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology(دوفصلنامه )
 Sports Medicine / Asian Journal of Sports Medicine(فصلنامه پزشكي ورزشي, علوم ورزشي)
 Pathology / Iranian Journal Of Pathology(فصلنامه )
 آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران / Journal of Health Education and Health Promotion(فصلنامه بهداشت و سلامت عمومي, علوم پزشكي و پيراپزشكي)
 آموزش پرستاري / Journal of Nursing Education (دوماهنامه )
 Health Education & Health Promotion(فصلنامه )
 آموزش و سلامت جامعه / Journal of Education and Community Health(فصلنامه )
 آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Future of Medical Education Journal(فصلنامه )
 Nano Dimension / International Journal of Nano Dimension (فصلنامه )
 ابن سينا / EBNESINA (Aerospace Medicine- Subaquatic Medicine- Disaster Medicine- Military Medicine & Military psychiatry)(فصلنامه طب هوافضا- طب زيرسطحي- طب بحران- طب رزم و...)
 اپيدميولوژي ايران / Iranian Journal of Epidemiology(فصلنامه اپيدميولوژي)
 اخلاق زيستي(فصلنامه )
 اخلاق و تاريخ پزشكي / Journal of Medical Ethics and History of Medicine(دوماهنامه علم اخلاق, تاريخ پزشكي)
 ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها(فصلنامه )
 Orthodontics / Iranian Journal of Orthodontics(دوفصلنامه )
 ارگونومي / Journal of Ergonomics(فصلنامه )
 ارمغان دانش(دوماهنامه )
 Urology Journal(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 اصول بهداشت رواني / Journal of Fundamentals of Mental Health(دوماهنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Addiction & Health(فصلنامه )
 Child Neurology / Iranian Journal of Child Neurology (IJCN)(فصلنامه )
 افق دانش / Quarterly of Horizon of Medical Sciences(فصلنامه علوم پزشكي)
 Shiraz Emedical Journal(ماهنامه )
 امداد و نجات / Journal of Rescue and Relief(فصلنامه )
 انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي / Journal of Health and Biomedical Informatics(فصلنامه )
 Parasitology / Iranian Journal of Parasitology (IJP)(فصلنامه انگل شناسي)
 Bulletin of Emergency And Trauma(فصلنامه طب اورژانس, تروما, مراقبت هاي حاد)
 Nursing and Midwifery Research / Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Psychiatry / Iranian Journal of Psychiatry(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ايراني آموزش در علوم پزشكي(سالنامه )
 immunology / Iranian journal of immunology(فصلنامه )
 Medical Bacteriology / Journal of Medical Bacteriology(دوفصلنامه )
 باليني پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 Advanced Pharmaceutical Bulletin(فصلنامه )
 بهداشت و ايمني كار / Journal of Health and Safety at Work(فصلنامه )
 Occupational Health & Epidemiology / Journal Of Occupational Health & Epidemiology(فصلنامه )
 Public Health / Iranian Journal of Public Health(ماهنامه )
 بهداشت و توسعه(فصلنامه )
 بيماري هاي پستان(فصلنامه )
 بيمارستان / Hospital(فصلنامه )
 Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal(فصلنامه )
 Pediatrics / Iranian Journal of Pediatrics(دوماهنامه پزشكي)
 Middle East Journal of Digestive Diseases(فصلنامه )
 Arthropod-Borne Diseases / Journal of Arthropod-Borne Diseases (فصلنامه )
 Kidney Diseases / Iranian Journal of Kidney Diseases(دوماهنامه )
 بيماريهاي عفوني و گرمسيري / Iranian Journal of Infectious Diseases(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Dermatology / Iranian Journal Of Dermatology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Pediatrics / International Journal of Pediatrics(ماهنامه )
 Preventive Medicine / International Journal of Preventive Medicine(ماهنامه )
 Cancer Management / International Journal of Cancer Management(دوماهنامه ارتقاء سلامت, پيشگيري , تشخيص, درمان و توان بخشي...)
 Health Policy and Management / International Journal of Health Policy and Management(ماهنامه مديريت و سياستگذاري سلامت)
 Occupational and Environmental Medicine / International Journal of Occupational and Environmental Medicine(فصلنامه )
 Endocrinology and Metabolism / International Journal of Endocrinology and Metabolism(فصلنامه )
 Fertiliy and Sterility / International Journal Of Fertiliy and Sterility(فصلنامه )
 Community Based Nursing and Midwifery / International Journal of Community Based Nursing and Midwifery(فصلنامه )
 Reproductive BioMedicine / International Journal of Reproductive BioMedicine(ماهنامه )
 School Health / International Journal of School Health(فصلنامه )
 Organ Transplantation Medicine / International Journal of Organ Transplantation Medicine (فصلنامه پزشكي, جراحي, پيوند عضو و سلول)
 Clinical Neuroscience Journal / International Clinical Neuroscience Journal(فصلنامه )
 Epidemiologic Research / International Journal of Epidemiologic Research (فصلنامه )
 Applied Behavioral Sciences / International Journal of Applied Behavioral Sciences(فصلنامه )
 Avicenna Journal of Medical Biotechnology(فصلنامه )
 مجله بين المللي پزشكي ايران / Iranian Biomedical Journal(دوماهنامه )
 بيهوشي و درد / Journal of Anesthesiology and Pain(فصلنامه )
 Anesthesiology and Pain Medicine(دوماهنامه )
 پايش(دوماهنامه پزشكي - پيراپزشكي)
 Radiation Research / International Journal of Radiation Research(فصلنامه )
 Critical Care Nursing / Journal of Critical Care Nursing(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پرستاري ايران / Iran Journal of Nursing(دوماهنامه )
 پرستاري كودكان(فصلنامه )
 پرستاري و مامايي اروميه / Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty(ماهنامه )
 پرستار و پزشك در رزم(فصلنامه پرستاري و پزشكي نظامي)
 Holistic Nursing and Midwifery / Journal of Holistic Nursing and Midwifery(فصلنامه )
 پرستاري ديابت(فصلنامه )
 پرستاري داخلي - جراحي(فصلنامه )
 Periodontology & Implant Dentistry / Journal of Periodontology & Implant Dentistry (دوفصلنامه )
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز / Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service(دوماهنامه )
 پزشكي اروميه(ماهنامه )
 Red Crescent Medical Journal / Iranian Red Crescent Medical Journal(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Nuclear Medicine / Iranian Journal of Nuclear Medicine (دوفصلنامه )
 Hormozgan Medical Journal(دوماهنامه پزشكي (پايه, باليني) و پيراپزشكي, بهداشت,...)
 پزشكي باليني ابن سينا / Scientific Journal of Hamadan University of Medical Science (فصلنامه )
 Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran(سالنامه )
 Annals of Military and Health Sciences Research(فصلنامه )
 research & health / journal of research & health(دوماهنامه )
 پژوهش در پزشكي / Journal of Research In Medical Sciences(فصلنامه )
 پژوهش در دين و سلامت(فصلنامه )
 پژوهش پرستاري ايران / Iranian Journal of Nursing Research(فصلنامه آموزش پرستاري, مديريت و پرستاري باليني)
 پژوهش در آموزش علوم پزشكي / Research IN Medical Education (فصلنامه )
 Research in Health Sciences / Journal of Research in Health Sciences (فصلنامه بهداشت)
 پژوهش توانبخشي در پرستاري / Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing(فصلنامه )
 Research on History of Medicine / Journal of Research on History of Medicine(فصلنامه تاريخ پزشكي, طب سنتي, دانشمندان تاريخ پزشكي)
 پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي / Pathobiology Reaearch(فصلنامه )
 پوست و زيبايي / Journal of Dermatology and Cosmetics(فصلنامه )
 پياورد سلامت / Payavard Salamat (دوماهنامه )
 Advances in Medical Education & Professionalism / Journal of Advances in Medical Education & Professionalism(فصلنامه )
 Advances in Nursing & Midwifery(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 Dental Research Journal(دوماهنامه )
 Journal of Ophthalmic & Vision Research(فصلنامه )
 Basic and Clinical Cancer Research(فصلنامه )
 Zahedan Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه پزشكي و دندانپزشكي , پيراپزشكي , بهداشت ,...)
 Pharmaceutical and Biomedical Research(فصلنامه داروسازي و علوم دارويي)
 Pharmaceutical Research / Iranian Journal of Pharmaceutical Research (فصلنامه )
 Nutrition and Food Sciences Research(فصلنامه )
 Hematology-Oncology and Stem Cell Research / International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research(فصلنامه )
 تحقيق در علوم دندانپزشكي(فصلنامه )
 Community Health Research / Journal of Community Health Research(فصلنامه )
 تحقيقات كيفي در علوم سلامت / Journal of Qualitative Research in Health Sciences(فصلنامه )
 تحقيقات نظام سلامت / Journal of Health System Research(فصلنامه )
 تحقيقات نظام سلامت حكيم / Hakim Health Systems research journal (فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Cardio Vascular and Thoracic Research / Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research(فصلنامه )
 تحقيقات علوم رفتاري / Journal of Research in Behavioural Sciences(فصلنامه روان پزشكي - روان شناسي)
 Cardiovascular Research Journal / International Cardiovascular Research Journal(فصلنامه قلب و عروق)
 Clinical Research in Paramedical Sciences / Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences(فصلنامه )
 Injury and Violence Research / Journal of Injury and Violence Research(دوفصلنامه )
 تصوير سلامت(فصلنامه )
 Tanaffos Respiration Journal(فصلنامه )
 توانبخشي / Archives of Rehabilitation(فصلنامه )
 Rehabilitation Journal / Iranian Rehabilitation Journal (فصلنامه پزشكي و توانبخشي)
 Educational Developement of Jundishapur(فصلنامه )
 Research Development in Nursing and Midwifery / Journal of Research Development in Nursing and Midwifery(دوفصلنامه پرستاري و مامايي , پزشكي و پيراپزشكي)
 توسعه آموزش در علوم پزشكي(فصلنامه )
 Comprehensive Pediatrics / Journal of Comprehensive Pediatrics(فصلنامه )
 Surgery and Trauma / Journal of Surgery and Trauma(دوفصلنامه )
 جراحي ايران / Iranian Journal of Surgery(فصلنامه )
 Plastic Surgery / World Journal of Plastic Surgery (فصلنامه جراحي ترميمي و پلاستيك)
 Health Scope / Journal of Health Scope(فصلنامه )
 چشم پزشكي بينا / Journal of Ophthalmology Bina(فصلنامه چشم پزشكي)
 حقوق پزشكي / Iranian Journal of Medical Law(فصلنامه )
 حيات / Hayat(فصلنامه پرستاري, مامايي)
 خون / Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization (فصلنامه پزشكي-پيراپزشكي)
 Blood & Cancer / Iranian Journal of Blood & Cancer (فصلنامه )
 دانشكده دندانپزشكي مشهد(فصلنامه )
 دانشكده پزشكي اصفهان / Journal Of Isfahan Medical School(هفته نامه )
 دانشكده علوم پزشكي نيشابور(فصلنامه )
 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران(ماهنامه )
 دانشكده دندان پزشكي اصفهان(فصلنامه )
 دانشكده پرستاري و مامايي همدان / Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty(دوماهنامه )
 دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي / Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research(فصلنامه بهداشت عمومي)
 Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences / Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences(فصلنامه دندانپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار / Journal of Sabzevar University of Medical Sciences(دوماهنامه علوم پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي قم / Qom University of Medical Sciences Journal(ماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل / Journal of Ardabil University of Medical Sciences(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان / Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي اراك / Arak Medical University Journal(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي, پرستاري و مامايي)
 دانشگاه علوم پزشكي گيلان / Journal Of Guilan University Of Medical Sciences(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي گرگان / Journal of Gorgan University of Medical Sciences(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي بابل(ماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي ايلام / Ilam University of Medical Science(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي فسا(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين / Journal of Qazvin University of Medical Sciences(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي زنجان / Journal Of Zanjan University Of Medical Sciences And Health Services(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي البرز / Alborz University Medical Journal(فصلنامه )
 دانشور پزشكي / Daneshvar Medicine(دوماهنامه )
 دانش و تندرستي(فصلنامه )
 Dentistry / Journal of Dentistry(فصلنامه )
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران / Journal of Dental Medicine(فصلنامه دندانپزشكي)
 Dentistry Tehran University of Medical Sciences / Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences(دوماهنامه )
 Islamic Dental Association of IRAN / Journal of Islamic Dental Association of IRAN(فصلنامه )
 دندانپزشكي كودكان ايران / Iranian Journal of Pediatric Dentistry(دوفصلنامه )
 Diabetes and Obesity / Iranian Journal of Diabetes and Obesity(فصلنامه )
 ديابت و متابوليسم ايران / Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders(دوماهنامه )
 دين و سلامت(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Radiology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي / Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences (دوماهنامه )
 High Risk Behaviors & Addiction / International Journal of High Risk Behaviors & Addiction(فصلنامه )
 روان پرستاري / Iranian Journal of Psychiatric Nursing (دوماهنامه )
 Psychiatry and Behavioral Sciences / Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(فصلنامه )
 روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران / Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology(فصلنامه روانپزشكي, روانشناسي باليني و يهداشت روان)
 روانشناسي پيري(فصلنامه )
 Nutrition, Fasting and Health / Journal of Nutrition, Fasting and Health(فصلنامه )
 زنان مامائي و نازائي ايران / Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility(ماهنامه )
 Jorjani Biomedicine Journal(فصلنامه )
 Dental Biomaterials / Journal of Dental Biomaterials(فصلنامه )
 سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران(فصلنامه )
 سالمند / Iranian Journal of Ageing(فصلنامه )
 سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت(فصلنامه )
 Middle East Journal of Cancer(فصلنامه )
 سلامت و بهداشت / Journal of Health (فصلنامه بهداشت, مديريت سلامت)
 سلامت و محيط زيست / Iranian Journal of Health and Environment(فصلنامه )
 سلامت اجتماعي(فصلنامه پزشكي اجتماعي, تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت,...)
 Women?s Health Bulletin(فصلنامه )
 سلامت و مراقبت / Journal of Health And Care (فصلنامه پرستاري و مامايي)
 سلامت كار ايران(دوماهنامه )
 سلامت روان كودك(فصلنامه )
 Oral Health and Oral Epidemiology / Journal of Oral Health and Oral Epidemiology(فصلنامه )
 سلامت جامعه(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Cell Journal / Cell Journal (Yakhteh)(فصلنامه )
 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology / Asia Pacific Journal of Medical Toxicology (فصلنامه )
 Toxicology Scientific Quarterly Journal / Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal (دوماهنامه )
 Medical Signals and Sensors / Journal of Medical Signals and Sensors(فصلنامه )
 طب انتظامي / Journal of Police Medicine (فصلنامه )
 Emergency Practice and Trauma / Journal of Emergency Practice and Trauma(دوفصلنامه )
 طب توانبخشي(فصلنامه )
 طب جانباز(فصلنامه )
 طب جنوب / Iranian South Medical Journal(دوماهنامه )
 Caspian Journal of Internal Medicine(فصلنامه )
 طب سنتي اسلام و ايران / Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine (فصلنامه )
 طب كار / Occupational Medicine Quarterly Journal(فصلنامه )
 Avicenna Journal of Phytomedicine(دوماهنامه )
 طب مكمل(فصلنامه )
 طب نظامي / Journal of Military Medicine(دوماهنامه )
 طب و تزكيه / Teb va Tazkiyeh (فصلنامه )
 طلوع بهداشت / Tolooe Behdasht(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان / Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences(دوماهنامه )
 علوم اعصاب شفاي خاتم(فصلنامه اعصاب)
 Basic and Clinical Neuroscience(دوماهنامه تكويني, مولكولي, سلولي, سيستم, محاسباتي, رفتاري,...)
 Caspian Journal of Neurological Sciences(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Journal of Health Sciences / Iranian Journal of Health Sciences (فصلنامه )
 Jundishapur Journal of Health Sciences(فصلنامه )
 Health Sciences and Surveillance System / Journal of Health Sciences and Surveillance System(فصلنامه )
 علوم پيراپزشكي و توانبخشي(فصلنامه )
 Basic Medical Sciences / Iranian Journal of Basic Medical Sciences(ماهنامه )
 Medical Sciences / Iranian Journal of Medical Sciences(دوماهنامه )
 علوم پزشكي رازي / Razi Journal of Medical Sciences(ماهنامه )
 Paramedical sciences / Journal of Paramedical sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي صدرا / Sadra Medical Sciences Journal(فصلنامه علوم پزشكي, مراقبتهاي بهداشتي درماني)
 علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي / Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch(فصلنامه )
 Journal of Kermansha University of Medical Sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي پارس / Pars Journal of Medical Sciences(فصلنامه )
 Nursing and Midwifery Sciences / Journal of Nursing and Midwifery Sciences(فصلنامه )
 علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران(فصلنامه )
 Sleep Sciences / Journal of Sleep Sciences(فصلنامه )
 Pharmaceutical Sciences(فصلنامه )
 Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products / Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP)(فصلنامه )
 علوم غذايي و تغذيه / Journal of Food Technology & Nutrition(فصلنامه )
 Neurology / Iranian Journal of Neurology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Rehabilitation Sciences and Research / Journal of Rehabilitation Sciences and Research(فصلنامه )
 غدد درون ريز و متابوليسم ايران / Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism(دوماهنامه بيماري هاي غدد)
 Pharmacology and Therapautics / Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics(دوفصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 فصلنامه حسابداري سلامت(دوفصلنامه )
 فقه پزشكي / Journal of Medical Figh(دوفصلنامه )
 Biomedical Physics & Engineering / Journal of Biomedical Physics & Engineering(دوماهنامه فيزيك پزشكي, مهندسي پزشكي و ارتباط بين اين دو رشته)
 Physical Treatments Journal(فصلنامه )
 Physiology and Pharmacology(فصلنامه )
 فيض / Feyz(دوماهنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Current Medical Mycology(فصلنامه )
 قرآن و طب / Journal of Quran and Medicine(فصلنامه )
 Caspian Journal of Pediatrics(دوفصلنامه )
 كومش / Koomesh(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي(دوماهنامه )
 Applied Biotechnology Reports / Journal of Applied Biotechnology Reports(فصلنامه )
 گوارش(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Otorhinolaryngology / Iranian Journal of Otorhinolaryngology(دوماهنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 گياهان دارويي(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Lasers in Medical Sciences / Journal of Lasers in Medical Sciences(فصلنامه )
 ليزر در پزشكي / Lasers in Medicine(فصلنامه )
 Midwifery & Reproductive health / Journal of Midwifery & Reproductive health (فصلنامه )
 Allergy, Asthma and Immunology / Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology(دوماهنامه )
 Medical Education / Journal of Medical Education(فصلنامه )
 Shafa Orthopedic Journal / Shafa Orthopedic Journal (فصلنامه )
 مجله علمي پزشكي جندي شاپور(دوماهنامه )
 Medical Laboratory Journal(دوماهنامه )
 Chemical Health Risks / Journal of Chemical Health Risks(فصلنامه )
 مددكاري اجتماعي / Journal of Social Work (فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 مديريت پرستاري / Quarterly Journal of Nursing Management(فصلنامه )
 Health Management and Informatics / Journal of Health Management and Informatics(فصلنامه )
 مديريت سلامت(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 مديريت بهداشت و درمان(فصلنامه )
 مديريت ارتقاي سلامت / Journal of Health Promotion Management (دوماهنامه )
 مديريت اطلاعات سلامت / Health Information Management(دوماهنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Environmental Health Engineering and Management Journal(فصلنامه )
 Modern Care Journal (فصلنامه )
 Evidence Based Care(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 Jundishapur Journal of Chronic Disease Care(فصلنامه )
 Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal(فصلنامه )
 Client-Centered Nursing Care / Journal of Client-Centered Nursing Care (فصلنامه )
 Pharmaceutical Care / Journal of Pharmaceutical Care (دوفصلنامه )
 Tehran University Heart Center / The Journal of Tehran University Heart Center(فصلنامه بيماري هاي قلب و عروق)
 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد(فصلنامه )
 Pediatrics Review / Journal of Pediatrics Review(فصلنامه )
 Nursing and Midwifery Studies(فصلنامه )
 مطالعات ناتواني(سالنامه توانبخشي)
 Dental Materials and Techniques / Journal of Dental Materials and Techniques(فصلنامه )
 مهندسي بهداشت محيط / Journal of Environmental Health Engineering(فصلنامه )
 مهندسي بهداشت حرفه اي(فصلنامه )
 Jundishapur Journal of Microbiology(ماهنامه )
 Molecular and Clinical Microbiology / International Journal of Molecular and Clinical Microbiology(دوفصلنامه )
 Microbiology / Iranian Journal of Microbiology(دوماهنامه )
 ميكروب شناسي پزشكي ايران / Iranian Journal of Medical Microbiology(دوماهنامه )
 Nephro-Urology Monthly(دوماهنامه )
 Neonatology / Iranian Journal of Neonatology(فصلنامه )
 Journal of Virology / Iranian Journal of Virology(فصلنامه )
 Pediatric Hematology and Oncology / Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology(فصلنامه )
 يافته / Yafteh(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه دامپزشکي
 Iranian Journal of Aquatic Animal Health / Iranian Journal of Aquatic Animal Health (دوفصلنامه )
 Archives of Razi Institute(فصلنامه )
 پاتوبيولوژي مقايسه اي / Journal of Comparative Pathobiology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 تحقيقات دامپزشكي / Journal of Veterinary Research (فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك / ?O??? E????CE IC???O?? ? ??A??I???C? E???????(فصلنامه )
 Veterinary Medicine / Iranian Journal of Veterinary Medicine(فصلنامه )
 Veterinary Research Forum(فصلنامه )
 Veterinary Research / Iranian Journal of Veterinary Research(فصلنامه )
 Veterinary Surgery / Iranian Journal of Veterinary Surgery(دوفصلنامه )
 دامپزشكي ايران / Iranian Veterinary Journal(فصلنامه )
 علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران(دوفصلنامه بهداشت و پرورش دام و طيور)
 Veterinary Science and Technology / Iranian Journal of Veterinary Science and Technology(دوفصلنامه )
 ميكروبيولوژي دامپزشكي / Journal of Veterinary Microbiology(دوفصلنامه )
 ميكروب شناسي مواد غذايي(فصلنامه )
 التيام(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب حوزوي
 آيين حكمت(فصلنامه )
 

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله رويكردهاي نوين در تحقيقات علوم پايه، فني و مهندسي
متن مطالب شماره 2، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است