|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست نشريات داراي متن

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست نشريات همراه با متن کامل يا گزيده مقالات
 
 

 

 
شما مي توانيد متن كامل و يا برخي از مقالات نشريات زير را در اين سايت مطالعه نماييد.
 
 
  • اين فهرست مربوط به نشرياتی است که متن شماره های اخير آنها در سايت موجود است.
    مجلات متعدد ديگری نيز فعلا به درج متن شماره های پيشين خود در اين سايت اکتفا نموده اند.
  • عده ای از مديران نشريات متن برخی از مقالات هر شماره خود را انتخاب و برای درج در سايت در اختيار ما قرار داده اند.
  • اين سايت آمادگی خود را برای درج متن کامل مقالات 20 شماره گذشته و شماره های آتی نشريات عضو به صورت رايگان اعلام می دارد. مديران محترم نشريات برای هماهنگی با شماره پشتیبانی سايت تماس بگيرند.
  • برای دسترسی به متن مقالات موجود  لازم است عضو سايت شده و اشتراک طلايي يکساله سايت را خريداری نماييد.
  • نشرياتی که متن آنها در سايت موجود نيست هنوز تمايلي به همکاری با سايت ندارند. اميدواريم در آينده نزديک شاهد حضور همه مجلات کشور در اين سايت باشيم.
  • ترتيب نمايش عناوين در هر گروه بر حسب  الفباست.

 

 
 نشريات تخصصي در همه موضوعات
 Advances in Mathematical Finance and Applications(فصلنامه رياضيات مالي)
 The International Journal of Foreign Language Teaching and Research(فصلنامه )
 Journal of Nutrition and Food Security(فصلنامه )
 World Applied Sciences Journal(ماهنامه )
 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (فصلنامه )
 Case Reports in Clinical Practice(فصلنامه )
 Journal of Algebra and Related Topic(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of health, Safety and environment(فصلنامه بهداشت، ايمني، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي)
 International Journal of Management, Accounting and Economics(ماهنامه مديريت، حسابداري، اقتصاد)
 Journal of nephropathology(فصلنامه )
 Teenager(ماهنامه سينمايي، ورزشي، ادبي، علمي و معلومات عمومي)
 LADDER(ماهنامه داستان، شعر، رياضي، معلومات عمومي و سرگرمي ويژه...)
 Journal Of Patient safety and quality improvement (فصلنامه )
 Journal of Earth, Environment and Health Sciences(فصلنامه )
 Reviews in Clinical Medicine(فصلنامه )
 Journal of Hyperstructures(دوفصلنامه )
 Traditional and Integrative Medicine(فصلنامه )
 Journal of Case Reports in Practice (فصلنامه )
 International Journal of Cardiovascular Practice(فصلنامه )
 Molecular and Biochemical Diagnosis Journal(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي، علوم آزمايشگاهي)
 Journal of Archives in Military Medicine(فصلنامه )
 Mulyidisiplinary Cancer Investigation(فصلنامه )
 International Journal of Infection(فصلنامه )
 Iranian Journal of Language Teaching Research(دوفصلنامه زبان و ادبيات انگليسي)
 Journal of Medical Physiology(فصلنامه )
 Dental Clinical and Experimental Journal(فصلنامه )
 Focus on Science(فصلنامه علوم پزشكي و علوم زيستي)
 Journal of Hearing Sciences and Otolaryngology(فصلنامه )
 Academic Journal of Surgery(دوفصلنامه )
 Chemistry of Solid Materials(فصلنامه )
 International Journal of Language Testing(دوفصلنامه آزمون سازي زبان، ارزشيابي و روان سنجي)
 Journal of Orthopedic and Spine Trauma(فصلنامه )
 Health in Emergencies and Disasters Quarterly(فصلنامه )
 International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials(فصلنامه )
 Social Determinants of Health(فصلنامه )
 Natural Environment Change(دوفصلنامه )
 Journal of Air Pollution and Health(فصلنامه )
 Podoces(دوفصلنامه )
 International Journal of Health Studies(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering(دوفصلنامه )
 Journal of Biostatistics and Epidemiology(فصلنامه )
 Journal of Mahani Mathematical Research Center(دوفصلنامه )
 Journal of Quality Engineering and Production Optimizatio(دوفصلنامه )
 Chronic Diseases Journal(دوفصلنامه )
 Journal of Medical Ethics and History of Medicine(سالنامه )
 آزما(ماهنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)
 آزمايشگاه و تشخيص(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 آسيب‌شناسي، مشاوره و غني ‌سازي خانواده‬(دوفصلنامه )
 آفاق نور(گاهنامه علوم قرآني)
 آفت‌ كش ‌ها در علوم گياه‌ پزشكي(دوفصلنامه )
 آموزش در علوم انساني(دوفصلنامه )
 آموزش مهندسي ايران(فصلنامه توسعه كمي و كيفي آموزش مهندسي)
 آموزش پزشكي (دوفصلنامه )
 آناليز رياضي سهند / Sahand Communications in Mathematical Analysis(دوفصلنامه )
 آينده روشن(ماهنامه اجتماعي، اقتصادي)
 آينه پژوهش(دوماهنامه نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه فرهنگ...)
 احسن الحديث(دوفصلنامه )
 اختلالات ارتباطي گفتار و زبان(دوفصلنامه )
 ادوات مخابراتي مجلسي / Majlesi Journal of Telecommunication Devices(فصلنامه )
 اسفار(دوفصلنامه فلسفه دين، الهيات و دين پژوهي)
 اسلام و سلامت (فصلنامه )
 اسلام و مطالعات اجتماعي(فصلنامه )
 اشارات(دوفصلنامه )
 اطلاعات سياسي - اقتصادي(فصلنامه اقتصادي، سياسي)
 اعلام و اطفاء حريق(ماهنامه خبري ،تحليلي، اطلاع رساني آموزشي و پژوهشي )
 افلاك (دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد)(فصلنامه )
 اقتصاد آسيا(ماهنامه اقتصادي)
 اقتصاد و بيمه(ماهنامه )
 اقتصاد و جامعه(فصلنامه )
 اقتصاد شهر(فصلنامه اطلاع رساني، پژوهشي شهرداري )
  اقتصاد توسعه و برنامه ريزي(دوفصلنامه )
 اكسير نوين(ماهنامه فرهنگي، هنري و ادبي)
 الاجتهاد و التجديد(فصلنامه )
 الماس(فصلنامه اولين نشريه تخصصي چيني، سراميك، كاشي، شيشه و سفال)
 امان(دوماهنامه )
 امواج برتر(ماهنامه مهندسي برق)
 انديشه و راهبرد(ماهنامه فرهنگي، سياسي)
 انديشمندان حقوق(فصلنامه )
 انديشه سياسي در اسلام(فصلنامه سياسي (اجتماعي))
 انديشه علامه طباطبايي(دوفصلنامه )
  انرژي خاورميانه امروز(ماهنامه )
 انرژي و محيط زيست / Iranica Journal of Energy & Environment(فصلنامه )
  انسان، محيط زيست و ارتقاء سلامت / Journal of Human, Environment and Health Promotion(فصلنامه )
 انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي(فصلنامه )
 ايده هاي نو در علوم و فناوري / Journal of New Ideas on Science and Technology(فصلنامه )
 ايراس(گاهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي)
 ايران پاك(ماهنامه فرهنگي ،اجتماعي)
  ايراني مسائل زباني / Iranian Journal of Language Issues (دوفصلنامه )
 بازار چرم و كفش(ماهنامه اقتصادي)
 برزگر(ماهنامه كشاورزي، دامپروري)
 برنامه ريزي منابع جنگلي(فصلنامه منابع طبيعي)
 بشارت(دوماهنامه نشريه قرآني ويژه جوانان)
 بورس(ماهنامه اقتصادي، مالي)
 بوم شناسي جنگل هاي ايران (فصلنامه )
 بوم شناسي علف ‌هاي هرز(دوفصلنامه )
 بهائي شناسي(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي در نقد بهائيت)
 بهداشت محيط و توسعه پايدار / Journal of Environmental Health and Sustainable Development(فصلنامه )
 بهداشت روان(فصلنامه آموزشي، روانپزشكي، روانشناسي، اجتماعي، تربيتي)
 بهداشت خانواده(فصلنامه بهداشت خانواده)
 بهداشت در عرصه (فصلنامه پيراپزشكي)
 به نژادي گياهان زراعي و باغي(دوفصلنامه به نژادي و زيست فناوري گياهان زراعي و باغي)
 بهورز(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 به هنگام(فصلنامه علمي - تخصصي دريايي)
 بيماري هاي مشترك انسان و دام / Journal of Zoonotic Diseases(فصلنامه )
 بينات(فصلنامه )
 بين المللي علوم بهداشت ورزشي / International Journal of Sport Sciences for Health(فصلنامه )
 بين المللى تحقيقات اپيدميولوژي / International Journal of Epidemiologic Research (فصلنامه )
 بين المللي پيشگيري از دردهاي عضلاني اسكلتي / International Journal of Musculoskeletal Pain prevention(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 بين المللي مهندسي حفاظت از حريق(ماهنامه سيستم هاي كشف، اعلام و اطفاء حريق هوشمند)
 بين المللي علوم آزمايشگاهي / International Journal of Medical Laboratory(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 بين المللي علوم اعصاب باليني / International Clinical Neuroscience Journal(دوفصلنامه )
 بين المللي علوم بهداشت و زندگي / International Journal of Health and Life Sciences(دوفصلنامه )
 بين المللي پزشكي رضوي / Razavi International Journal of Medicine(فصلنامه علوم پزشكي و علوم دارويي)
 بين المللي تحقيقات در آموزش زبان انگليسي / International Journal of Research in English Education(فصلنامه آموزش زبان انگليسي)
 بين المللي تحقيقات علمي مهندسي كامپيوتر / International Journal of Academic Research in Computer Engineering(دوماهنامه )
 بين المللي سرمايه انساني در مديريت شهري / International Journal of Human Capital in Urban Management(فصلنامه )
 بين المللي مديريت تامين و عمليات / International Journal of Supply and Operations Management (فصلنامه )
 پازند(فصلنامه پژوهشي، آموزشي، اطلاع رساني در زمينه علم زبان)
 پاسدار اسلام(ماهنامه عقيدتي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي)
 پايش سبك زندگي(دوماهنامه فرهنگي اجتماعي سبك زندگي ويژه فعالان و مديران...)
 پردازش سيگنال پيشرفته(فصلنامه )
 پردازش(ماهنامه خبري، تحليلي و اطلاع رساني)
 پردازشگر(ماهنامه فني، مهندسي)
 پرستاري گروههاي آسيب پذير(فصلنامه )
 پرستار چشم(دوفصلنامه چشم پزشكي)
 پژوهش در هنر و علوم انساني(دوماهنامه )
 پژوهش در دين و سلامت(فصلنامه )
 پژوهش سلامت(فصلنامه )
 پژوهش نامه معارف حسيني(فصلنامه )
 پژوهش هاي مكاني فضايي(فصلنامه )
 پژوهش ملل(ماهنامه )
 پژوهش هاي پيشرفته در حسابداري و حسابرسي / Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing(فصلنامه )
 پژوهش نامه علوم حديث تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهش حسابداري(فصلنامه )
 پژوهش هاي سلامت محور(فصلنامه )
 پژوهشهاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه )
 پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم(دوفصلنامه اطلاع رساني و تحليلي)
 پژوهشنامه حج و زيارت(دوفصلنامه )
  پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي منظر شهر(دوفصلنامه شهرسازي)
 پژوهش هاي بذر ايران (دوفصلنامه )
 پژوهشگران فرهنگ(فصلنامه كرمان شناسي)
 پژوهش هاي بوم شناسي شهري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي عمران و محيط زيست (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ادبي و بلاغي(فصلنامه )
 پژوهشنامه تبليغ و ارتباطات دينى(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه كاشان(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي تفسير تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهه باستان سنجي(دوفصلنامه )
 پمپ(فصلنامه فني، آموزشي در زمينه طراحي، توليد و بهره برداري...)
 پوششهاي سطحي(فصلنامه فني، تخصصي)
 پيام آبادگران(ماهنامه فني، خبري، صنفي)
 پيام آزمايشگاه(ماهنامه )
 پيام ثقلين / Message of Thaqalayn (فصلنامه )
 پيام دريا(ماهنامه اقتصادي)
 پيام ديابت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 پيام زن(ماهنامه ويژه مسائل زنان و خانواده)
 پيام سبزانديشان(فصلنامه پژوهشي، فرهنگي)
 پيام فولاد(فصلنامه )
 پيام مديران فني و اجرايي(فصلنامه تحليلي، پژوهشي، اطلاع رساني)
 پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري(ماهنامه )
 پيشگامان ساختمان (ماهنامه )
 پيشگامان تاسيسات(ماهنامه )
 پيشگيري و سلامت (فصلنامه )
 پيك توانا(ماهنامه )
 پيكره (دوفصلنامه )
 پيوست(ماهنامه )
 تابش و فناوري هسته اي(فصلنامه )
 تازه هاي دام و طيور و آبزيان(دوماهنامه دام و طيور و آبزيان و صنايع غذايي)
 تازه هاي رواندرماني(فصلنامه دانشي، پژوهشي و آموزشي)
 تامين اجتماعي(فصلنامه )
 تبليغات بازرگاني(ماهنامه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و هنري)
 تحقيقات و رويه هاي بيمارستاني / Hospital Practices and Research (فصلنامه )
 تحقيقات روماتولوژي / Rheumatology Research(فصلنامه )
 تحقيقات بيماري ‌هاي گياهي(دوفصلنامه )
  تحقيقات كاربردي / Applied Research Journal(ماهنامه فني و مهندسي)
 تحقيقات سلامت در جامعه(فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي علوم ورزش بدون مرز (دوماهنامه )
 تحقيقات كشاورزي ايران / Iran Agricultural Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات علوم زراعي در مناطق خشك (دوفصلنامه )
 تحقيقات جنگل هاي زاگرس(دوفصلنامه جنگلداري (مهندسي منابع طبيعي))
 ترابران(ماهنامه فرهنگي،‌اقتصادي، مسائل اجتماعي)
 ترجمان وحي(دوفصلنامه فرهنگي، اجتماعي)
 تشخيص آزمايشگاهي(ماهنامه پزشكي، پيرا پزشكي)
  تشريفات(دوماهنامه هتلداري و گردشگري)
  تصوير سلامت(فصلنامه )
  تغذيه و بيوشيمي آبزيان(فصلنامه )
 تفسير پژوهي(دوفصلنامه )
 توان ياب(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 توسعه تاسيسات و تجهيزات(فصلنامه )
 توسعه معادن(ماهنامه مهندسي، پژوهشي، اقتصادي)
 توسعه پرستاري در سلامت (دوفصلنامه )
 توليد مثل خزر / Caspian Journal of Reproductive Medicine (فصلنامه )
 توليد گياهان روغني(دوفصلنامه )
 تهويه مطبوع(ماهنامه خبري ،تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي، پژوهشي )
  تهويه و تاسيسات(ماهنامه )
 تهويه و تبريد(ماهنامه تخصصي حرارت و برودت)
 جاده هاي سبز(ماهنامه سفر، گردشگري و صنعت حمل و نقل)
 جامعه شناسي اقتصادي و توسعه(دوفصلنامه )
 جراحي مغز و اعصاب ايران / Iranian Journal of Neurosurgery(فصلنامه )
 جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام (دوفصلنامه )
 جستارهاي فقهي و اصولي(فصلنامه )
 جستارهاي اجتماعي(دوفصلنامه )
 جنگ صنعت و فناوري(دوماهنامه تحليلي، پژوهشي، اطلاع رساني)
 جنگل و مرتع(فصلنامه علمي، اجتماعي، اقتصادي )
 جوشكاري(فصلنامه )
 جهان كتاب(ماهنامه علوم انساني)
 جهان گستر(ماهنامه علم، تكنولوژي، اطلاع رساني)
 چشم انداز ايران(دوماهنامه سياسي، راهبردي)
 چيدمان (فصلنامه )
 چيلر و برج خنك كن(ماهنامه )
 حديث حوزه (دوفصلنامه )
 حسابدار(ماهنامه )
 حسابدار رسمي(فصلنامه حسابداري و حسابرسي)
 حسابداري ارزشي و رفتاري(دوفصلنامه )
 حسابداري دولتي (دوفصلنامه )
 حسابرس(دوماهنامه اطلاع رساني و پژوهشي)
 حسنا(فصلنامه تخصصي علوم قرآن و حديث)
 حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي(دوفصلنامه )
 حقوق بشر(دوفصلنامه )
 حقوق ملل(فصلنامه )
 حكمت عرفاني(دوفصلنامه )
 خانه بخت(دوهفته نامه فرهنگي و اجتماعي)
 خانه خوبان(ماهنامه ويژه همسران)
 خواندني(ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، پژوهشي، خبري)
 خيمه (ماهنامه ديني، فرهنگي و مجالس حسيني)
 دادگر(فصلنامه تحليلي ، اطلاع رساني و پژوهشي)
 دامپروران(ماهنامه تحليلي، اقتصاد و كشاورزي (تخصصي مرغداري و...)
 دامپزشكي و بهداشت(ماهنامه تحليلي، خبري و آموزشي)
 دامداران ايران(ماهنامه فني ، اقتصادي)
 دام و كشت و صنعت(ماهنامه كشاورزي)
 دانش بنيان(ماهنامه آموزشي، علمي، خبري، تحليلي، اقتصاد دانش بنيان)
 دانش غذا و كشاورزي(ماهنامه اطلاع رساني، تحليلي، آموزشي، خبري)
 دانشكده علوم پزشكي نيشابور(فصلنامه )
 دانش يوگا(ماهنامه سلامت تن و روان)
 درسهايي از مكتب اسلام(ماهنامه )
 دستاورد(فصلنامه طراحي صنعتي)
 دستاورد صنعت (دوماهنامه )
 دنياي پردازش(ماهنامه فني مهندسي عمران، انرژي و مخابرات)
 دنياي لاستيك و تاير(ماهنامه )
 دنياي اسب(دوماهنامه ورزشي)
 دوست كودكان(ماهنامه )
 دوست نوجوانان(ماهنامه )
 ديد برتر(دوماهنامه اقتصادي، فرهنگي)
 ديده بان فناوري(ماهنامه اقتصاد و مديريت فناوري اطلاعات)
 دين و سلامت(دوفصلنامه )
 رازي(ماهنامه دارويي، علمي، اجتماعي)
 راهبردهاي توسعه روستايي(فصلنامه )
 راهبردهاي مديريت در نظام سلامت (فصلنامه )
 راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي (دوفصلنامه )
 راه سلامت، ايمني و محيط زيست (رسام)(فصلنامه بهداشت كار و بهداشت حرفه اي)
 راه و ساختمان(ماهنامه مديريت پروژه، عمران، معماري و شهرسازي)
 رشد آموزش ابتدايي(ماهنامه علوم تربيتي ( ويژه آموزگاران ابتدايي و كارشناسان...)
 رشد آموزش تربيت بدني(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش رياضي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش شيمي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش علوم اجتماعي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش زبان و ادب فارسي(فصلنامه )
 رشد آموزش فني و حرفه اي و كاردانش(فصلنامه )
 رشد آموزش پيش دبستاني(فصلنامه آموزشي، تحليلي و اطلاع رساني)
 رشد آموزش هنر(فصلنامه )
 رشد آموزش تاريخ(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش جغرافيا(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش فيزيك(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش زيست شناسي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش مشاور مدرسه(فصلنامه )
 رشد برهان رياضي (براي دانش آموزان دوره‌ متوسطه دوم )(ماهنامه علوم پايه)
 رشد برهان رياضي (براي دانش آموزان دوره‌ متوسطه اول)(ماهنامه علوم پايه)
 رشد تكنولوژي آموزشي(ماهنامه فرهنگي)
 رشد جوانه(فصلنامه علوم انساني)
 رشد مديريت مدرسه(فصلنامه علوم انساني)
 رشد مدرسه فردا(ماهنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات)
 رشد معلم(ماهنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي)
 روابط عمومي(ماهنامه علمي - تخصصي انجمن روابط عمومي)
  روان سنجي كودك و نوجوان (فصلنامه )
 روانشناسي و روانپزشكي شناخت(فصلنامه )
 روزنامك(ماهنامه فرهنگي - معلومات عمومي)
 روزنامه نگاري الكترونيك(فصلنامه )
 روزهاي زندگي بچه ها(ماهنامه )
 روند (فصلنامه )
 روند اقتصادي(ماهنامه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي)
 رويه قضايي(دوفصلنامه )
 ره آورد سياسي(دوفصلنامه )
 ره آورد نور(فصلنامه اطلاع رساني، آموزشي و مطالعات رايانه اي علوم...)
 ره آورد سلامت(دوفصلنامه )
  ره يافت هاي نوين در مديريت و فن آوري(فصلنامه مديريت)
 زائر(ماهنامه فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي)
 زبان فارسي و گويش هاي ايراني(دوفصلنامه )
 زنان و زندگي(دوماهنامه اجتماعي، اقتصادي)
 زيبازي(فصلنامه )
  ژرفاپژوه(فصلنامه )
 ساختمان و تجهيزات روز(ماهنامه )
 ساخت و ساز(ماهنامه عمران، معماري و شهرسازي)
 سازمان برتر(دوماهنامه اطلاع رساني ،خبري ،تحليلي، پژوهشي )
 سازمان نظام پزشكي مشهد (سيمرغ سپيد)(فصلنامه مسائل صنفي و‌ مشكلات جامعه پزشكي )
 سازه و ژئو تكنيك / Journal of the Structural Engineering and Geotechnics (دوفصلنامه )
 سبز زيست(دوماهنامه كشاورزي و دامپروري)
 سخن جامعه(فصلنامه )
 سرآمد(ماهنامه )
 سراج منير(فصلنامه )
 سرباز(ماهنامه فرهنگي،‌اجتماعي)
 سرعت(ماهنامه )
 سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع(ماهنامه سيستم هاي سرمايشي، گرمايشي و تهويه مطبوع)
 سفر(ماهنامه )
 سفينه النجات / Safinah al-nejat(فصلنامه )
 سلامت اجتماعي(فصلنامه پزشكي اجتماعي، تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت،...)
 سلامت رواني كودك(فصلنامه )
  سلامت سالمندي / Elderly Health Journal (دوفصلنامه پرستاري (پيراپزشكي)، سلامت سالمندي)
 سلامت اجتماعي و اعتياد(فصلنامه )
 سلامت جامعه(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 سلفي پژوهي(دوفصلنامه )
 سنبله(ماهنامه تحليلي، علمي، فني، كشاورزي و زيست محيطي)
 سنگ و معدن(فصلنامه )
 سواد سلامت(فصلنامه )
 سياحت غرب(ماهنامه )
 سيره و سخن اهل بيت(دوفصلنامه )
 سيستم هاي مكاترونيك مجلسي / Majlesi Journal of Mechatronic Systems(فصلنامه )
 سيماي دام، طيور و آبزيان(دوماهنامه )
 شباك(ماهنامه )
 شبكه(ماهنامه )
 شكار و ماهيگيري(فصلنامه آموزشي، اطلاع رساني)
 شميم معرفت(فصلنامه كمك آموزشي ويژه مربيان عقيدتي سياسي بسيج)
 شهر و ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي، آموزشي، پژوهشي، خبري و اطلاع رساني)
 شير مادر(فصلنامه آموزشي در زمينه سلامت مادر و كودك)
 صرع و سلامتي(فصلنامه علمي، آموزشي و اجتماعي)
 صف(ماهنامه نظامي، فرهنگي و اجتماعي، ارتش)
 صنايع تبريد و تهويه مطبوع (ماهنامه )
 صنايع چوب و كاغذ(ماهنامه فني - مهندسي صنايع چوب، مبلمان و كاغذ ايران)
 صنعت ترجمه(فصلنامه )
 صنعت درمان(ماهنامه )
 صنعت صدا و تصوير(دوماهنامه فني مهندسي )
 صنعت كفش(ماهنامه فني، مهندسي)
 صنعت لوله(ماهنامه تخصصي و اطلاع رساني)
 صنعت نساجي(ماهنامه علمي، فني، اقتصادي)
 صنعت هوشمند(ماهنامه علمي - تخصصي كنترل و اتوماسيون صنعتي)
 طب اورژانس ايران(فصلنامه )
 طب اورژانس و تروما / Journal of Emergency Practice and Trauma(دوفصلنامه )
 طب گياهي پيشرفته / Advanced Herbal Medicine (فصلنامه )
 طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر(دوفصلنامه )
 طعم زندگي(فصلنامه اجتماعي، فرهنگي)
 طنين سلامت (فصلنامه )
 عصر فناوري اطلاعات(ماهنامه فني و مهندسي)
 عصر كيفيت(ماهنامه آموزشي ، پژوهشي و اطلاع رساني مديريت كيفيت و...)
 عفونت، اپيدميولوژي و پزشكي / Infection, Epidemiology And Medicine(فصلنامه )
 علامه(دوفصلنامه علمي و تخصصي)
 علم سنجي كاسپين (دوفصلنامه )
 علمي پژوهان(فصلنامه )
 علوم ادبي(دوفصلنامه )
 علوم پيراپزشكي و بهداشت نظامي(فصلنامه )
 علوم جغرافيايي(دوفصلنامه )
 علوم خبري(فصلنامه )
 علوم خواب / Journal of Sleep Sciences(فصلنامه )
 علوم دارويي و سلامت / Journal of Pharmaceutical & Health Sciences(فصلنامه )
 علوم زمين و معدن(ماهنامه علمي ،آموزشي ،خبري)
 علوم غيرخطي و كاربردهاي آن / Journal of Nonlinear Sciences and Applications (دوماهنامه )
 علوم مراقبتي نظامي(فصلنامه پرستاري)
  علوم و فنون مديريت اطلاعات(فصلنامه )
 علوم و فنون پسته (دوفصلنامه )
 علوم و فنون ايمني ايران (فصلنامه )
 عمران رهاب(فصلنامه صنعت ساختمان)
 عيار پژوهش در علوم انساني(دوفصلنامه )
 غذا،دام،كشاورزي (غدك)(ماهنامه )
  فرآيندهاي نوين در ساخت و توليد / Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production (فصلنامه )
 فرهنگ اسلامي(ماهنامه )
 فرهنگ زيارت(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تاريخي)
 فصلنامه قرآني كوثر(فصلنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي)
 فكه(ماهنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)
 فناوري نانو(ماهنامه )
 فناوري آموزش و يادگيري(فصلنامه )
 فن و هنر(فصلنامه فني، مهندسي)
 كارآفرين ناب(ماهنامه آموزشي، پژوهشي، خبري، تحليلي)
 كارآفرين(ماهنامه خبري ،تحليلي ،آموزشي ،پژوهشي و اطلاع رساني)
 كارآفرينان اميركبير(ماهنامه خبري، آموزشي، اطلاع رساني)
 كار و جامعه(ماهنامه فرهنگي،‌اقتصادي، مسائل اجتماعي)
 كامپوزيت(فصلنامه علمي - اطلاع رساني)
 كاوشگر(ماهنامه صنعت اپتيك)
 كتاب ماه دين(فصلنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب- ديني)
 كتاب مهر(فصلنامه مديريت نشر كتاب)
 كشاورزي و غذا(ماهنامه كشاورزي)
 كشاورزي و توسعه پايدار(دوماهنامه آموزشي ،پژوهشي ،اطلاع رساني ،تحليلي )
 كفش تبريز(ماهنامه )
 كنترل كيفيت / Quality Control Magazine(ماهنامه فني و مهندسي)
 كودك(ماهنامه آموزشي و اطلاع رساني)
 كهربا(فصلنامه علوم پايه و فني و مهندسي - صنعت برق)
 كيهان فرهنگي(ماهنامه فرهنگي، هنري)
 گردشگري علم و فرهنگ(فصلنامه )
 گزارش موسيقي / Music Report Monthly(ماهنامه تخصصي موسيقي )
 گزارش ميراث(دوماهنامه حوزه نقد و تصحيح متون، نسخه شناسي و ايران شناسي)
 گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس(فصلنامه فني، مهندسي)
 گزارشات بيوتكنولوژي كاربردي / Journal of Applied Biotechnology Reports(فصلنامه )
 گزيده دنياي سراميك(فصلنامه )
 گستره علوم آماري(فصلنامه )
 گشت و گذار(دوماهنامه نشريه بين المللي و تخصصي ميراث فرهنگي و گردشگري)
 گياهان دانه روغني ايران(دوفصلنامه )
 گيلان ما(فصلنامه سياسي،‌ادبي و فرهنگي)
 لعل سرخ(دوماهنامه سنگ هاي زينتي و قيمتي و جواهرات)
 ماشين(ماهنامه )
 مبدل گرمايي(ماهنامه )
 مجله اقتصادي(دوماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي)
 مجله ي نوآوري هاي برق و كامپيوتر / Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (دوفصلنامه مهندسي برق و كامپيوتر)
 محدث(فصلنامه اطلاع رساني و خبري)
 مدل سازي رياضي / Journal of Mathematical Modeling (دوفصلنامه )
 مديريت ارتباطات(ماهنامه تحليلي، آموزشي و اطلاع رساني)
 مديريت كيفيت فراگير(دوماهنامه )
 مديريت پيشرفت(فصلنامه )
 مديريت(دوماهنامه )
 مديريت انرژي مجلسي / Majlesi Journal of Energy Management(فصلنامه )
 مديريت رسانه (ماهنامه )
 مديريت اراضي(دوفصلنامه )
 مديريت مهندسي و رايانش نرم (دوفصلنامه )
 مديريت در اسلام(فصلنامه مديريت اسلامي)
 مديريت خاك(دوفصلنامه )
 مراقبت پرستاري مددجو محور / Journal of Client-Centered Nursing Care (فصلنامه )
 مرتعداري(دوفصلنامه )
 مشاور دامپزشك(دوفصلنامه )
 مطالعاتي صيانت از حقوق زنان (فصلنامه حقوق و كرامت اسلامي بشر)
  مطالعات كاربردي در علوم مديريت و توسعه (دوماهنامه )
 مطالعات مديريت فناوري اطلاعات(فصلنامه )
 مطالعات رسانه و امت(دوفصلنامه )
 مطالعات نواحي شهري(فصلنامه )
 مطالعات زبان و ادبيات غنايي(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي جهان اسلام (فصلنامه )
 مطالعات فقه معاصر(دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامي)
 مطالعات خليج فارس(فصلنامه )
 مطالعات ميان رشته اي فرهنگ و ارتباطات(دوفصلنامه )
 معارج(دوفصلنامه )
 معارف(ماهنامه آموزشي، اطلاع رساني، كاربردي)
 موفقيت(دوهفته نامه اجتماعي، علمي، خانوادگي)
 مهندسي منابع معدني(فصلنامه عمران )
 مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي(ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، خبري و آموزشي)
 مهندسي كشاورزي(ماهنامه تحليلي، خبري و آموزشي)
 مهندس مشاور(فصلنامه فني، مهندسي،آموزشي ،پژوهشي)
 مهندسي مديريت(دوماهنامه خبري، تحليلي، آموزشي و پژوهشي)
 مهندسي بهينه پرداز(فصلنامه پژوهشي، آموزشي، اطلاع رساني، خبري، تحليلي)
 مهندسي و مديريت ساخت(فصلنامه )
 مهندسي بهداشت حرفه اي (فصلنامه )
 ميقات الحج(دوفصلنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي)
 نامه مكانيك شريف(فصلنامه تخصصي - كاربردي مهندسي مكانيك)
 نداي اسلام(فصلنامه )
 نساجي كهن(دوماهنامه فرش ماشيني، منسوجات بي بافت و الياف مصنوعي)
 نسيم تندرستي(فصلنامه )
 نشريه كنترل و بهينه سازي در رياضيات كاربردي / Control and Optimization in Applied Mathematics(دوفصلنامه )
 نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه كشاورزي)
 نظام مهندسي معدن(فصلنامه )
 نظريه هاي اقتصاد مالي(فصلنامه )
 نفت، گاز و انرژي(ماهنامه نفت و گاز و پتروشيمي)
 نفت و انرژي(ماهنامه نفت، گاز و پتروشيمي)
 نفت و پالايش(ماهنامه )
 نفرولوژي كودكان / Journal of pediatric nephrology(فصلنامه )
 نقد كتاب كودك و نوجوان(فصلنامه )
  نقد كتاب علوم اجتماعي(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب تاريخ(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب فقه و حقوق(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
  نقد كتاب هنر(فصلنامه نقد و بررسي كتاب هنري)
 نقد كتاب ادبيات (فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب ميراث(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب كلام فلسفه عرفان(فصلنامه )
 نقد كتاب قرآن و حديث(فصلنامه نقد كتاب)
 نقد كتاب علوم محض و كاربردي(فصلنامه )
 نقد كتاب اخلاق علوم تربيتي و روان شناسي(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد و نظريه ادبي(دوفصلنامه )
 نماد گلستان(فصلنامه فني، مهندسي)
 نمايش(ماهنامه تئاتر)
 نوآور(ماهنامه آموزشي، اطلاع رساني، پژوهشي و فناوري روز)
 نويد نو(فصلنامه پزشكي)
 نوين دارو(ماهنامه )
 وب(ماهنامه آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني)
 هفت جاده (فصلنامه گردشگري)
 هفت شهر(دوفصلنامه عمران، بهسازي شهري (مرمت شهري))
 هميار(فصلنامه اقتصادي)
 هنر آگه(ماهنامه فرهنگي، هنري)
 هنر بسته بندي(دوماهنامه آموزشي، پژوهشي، اطلاع رساني)
 هنر زبان(فصلنامه )
 هنر و تمدن شرق(فصلنامه )
  هوزان(دوماهنامه تخصصي محيط زيست)
 هوش مصنوعي در مهندسي برق / Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering(فصلنامه )
 هيدروژئومورفولوژي(فصلنامه جغرافيا)
 هيدروژئولوژي(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم انساني
 Journal of Money & Economy(فصلنامه )
 Iranian Economic Review (فصلنامه )
 Religious Inquiries(دوفصلنامه )
 Iranian Review of Foreign Affairs(فصلنامه )
 آمايش سرزمين(دوفصلنامه )
  آمايش محيط(فصلنامه )
 آمايش جغرافيايي فضا(فصلنامه )
 آموزش زبان انگليسي / Teaching English Language(دوفصلنامه )
  آموزش محيط زيست و توسعه پايدار(فصلنامه )
 آموزش و توسعه منابع انساني(فصلنامه )
 آموزش مهارت هاي زبان / Journal of Teaching Language Skills(فصلنامه )
 آموزش در علوم انتظامي(فصلنامه )
 آموزه هاي فلسفه اسلامي(دوفصلنامه )
 آموزه هاي حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 آموزه هاي فقه مدني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي قرآني(دوفصلنامه )
 آينه ميراث(دوفصلنامه ويژه نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه...)
 ابتكار و خلاقيت در علوم انساني(فصلنامه )
 اخلاق وحياني(دوفصلنامه )
 اخلاق در علوم و فناوري(فصلنامه )
 ادب عربي(دوفصلنامه )
 ادب فارسي(دوفصلنامه )
 ادب و زبان (دوفصلنامه )
 ادبيات پايداري(دوفصلنامه )
 ادبيات تطبيقي(دوفصلنامه )
 ادبيات حماسي(دوفصلنامه زبان و ادبيات فارسي )
 ادبيات عرفاني(دوفصلنامه )
 اديان و عرفان(دوفصلنامه علمي - پژوهشي)
 اطلاعات جغرافيايي (سپهر)(فصلنامه )
 اعتياد پژوهي(فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر)
 اقتصاد فضا و توسعه روستايي(فصلنامه )
 اقتصاد مقداري(فصلنامه )
 اقتصاد اسلامي(فصلنامه )
 اقتصاد و مديريت شهري(فصلنامه )
 اقتصاد پولي، مالي(دوفصلنامه )
 اقتصاد و توسعه منطقه اي(دوفصلنامه )
 الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابها(فصلنامه )
 اللغه العربيه و آدابها / Arabic Language and Literature (فصلنامه )
 النهج(فصلنامه )
 الهيات تطبيقي(دوفصلنامه )
  انتظام اجتماعي(فصلنامه )
 انديشه ديني(فصلنامه )
 انديشه هاي نوين تربيتي(فصلنامه )
 انديشه نوين ديني / Andishe-Novin-E-Dini(فصلنامه )
 انديشه مديريت راهبردي (دوفصلنامه )
 انسان پژوهي ديني(دوفصلنامه )
 انسان شناسي(دوفصلنامه )
 بحوث في اللغة العربية / Research in Arabic Language and Literature (دوفصلنامه )
 بررسي هاي حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 بررسي مسائل اجتماعي ايران(دوفصلنامه )
 برنامه ريزي منطقه اي(فصلنامه )
 برنامه ريزي و توسعه گردشگري (فصلنامه )
 برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي(فصلنامه )
 بهبود مديريت(فصلنامه )
 بين المللي علوم اطلاع رساني و مديريت اطلاعات / International Journal Of Information Science And Management(دوفصلنامه كتابداري و علوم اطلاع رساني، مديريت اطلاعات،...)
 بين المللي مديريت مالي و حسابداري مديريت / International Journal of Finance and Managerial Accounting(فصلنامه )
 بين المللي ژئوپليتيك(فصلنامه جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك )
 بين المللي روانشناسي / International Journal of Psychology(دوفصلنامه )
 بين المللي علوم رفتاري / International Journal of Behavioral Sciences(فصلنامه )
 بين المللي مطالعات بازرگاني و توسعه / International Journal of Business and Development Studies(دوفصلنامه )
 پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي(دوفصلنامه )
 پردازش و مديريت اطلاعات(فصلنامه )
 پژوهش در علوم دارويي / Research in Pharmaceutical Sciences(دوماهنامه )
 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي(فصلنامه )
 پژوهشهاي سياسي جهان اسلام(فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي(فصلنامه )
 پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي معرفت شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه نهج البلاغه(فصلنامه )
 پژوهش هاي دانش انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ارتباطي(فصلنامه )
 پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي(فصلنامه )
 پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادبيات تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام / Journal of Historical Researches(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي انتظامي - اجتماعي زنان و خانواده (دوفصلنامه )
  پژوهش و برنامه ريزي روستايي(فصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فارسي(فصلنامه )
 پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فصلنامه )
 پژوهشهاي فلسفي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(فصلنامه )
 پژوهش هاي مشاوره(فصلنامه مسائل و موضوعات مربوط به مشاوره روان درماني)
 پژوهش هاي اخلاقي(فصلنامه )
 پژوهش هاي هستي شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي شهري(فصلنامه )
 پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي(فصلنامه )
 پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده(دوفصلنامه مطالعات زنان و خانواده)
 پژوهش هاي اعتقادي كلامي(فصلنامه )
 پژوهش نامه اخلاق(فصلنامه )
 پژوهش در ورزش تربيتي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناختي قرآن (دوفصلنامه )
 پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)(فصلنامه )
 پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادب عرفاني ( گوهر گويا )(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي جغرافياي انساني(فصلنامه )
 پژوهشنامه حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي راهبردي سياست(فصلنامه )
 پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني(فصلنامه نقد متون و كتب علوم انساني)
 پژوهش هاي نوين در تصميم گيري(فصلنامه )
 پژوهش هاي فقهي(فصلنامه )
 پژوهش هاي حفاظتي - امنيتي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت منابع انساني(فصلنامه )
 پژوهشها و سياستهاي اقتصادي(فصلنامه اقتصادي)
 پژوهش حقوق عمومي(فصلنامه )
 پژوهش در برنامه ريزي درسي(فصلنامه )
 پژوهشنامه ادبيات تعليمي(فصلنامه )
 پژوهش در سلامت روانشناختي(فصلنامه )
 پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصادي(فصلنامه )
 پژوهش حقوق خصوصي(فصلنامه )
 پژوهش حقوق كيفري(فصلنامه )
 پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري (فصلنامه )
 پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي(فصلنامه )
 پژوهشهاي روستايي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت عمومي / Management Researches(فصلنامه )
 پژوهشنامه بازرگاني(فصلنامه اقتصادي، بازرگاني)
 پژوهشنامه انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي تجربي حسابداري(فصلنامه )
 پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي(فصلنامه )
 پژوهشنامه متين(فصلنامه )
 پژوهش هاي روابط بين الملل(فصلنامه )
 پژوهش هاي نوين روانشناختي(فصلنامه )
 پژوهش نامه قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 پژوهش در نظام هاي آموزشي(فصلنامه )
 پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش(فصلنامه )
  پژوهش سياست نظري(دوفصلنامه علوم سياسي)
 پژوهش نامه روانشناسي مثبت (فصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه ماليات(فصلنامه )
 پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت راهبردي(فصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه بيمه(فصلنامه )
 پژوهش هاي حسابداري مالي(فصلنامه )
 پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي(فصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فرانسه(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي (دوفصلنامه )
 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهشهاي روان شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي سياست اسلامي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي (دوفصلنامه مديريت ورزشي و علوم حركتي)
 پژوهشنامه كلام (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ادبي - قرآني(فصلنامه ادبيات و قرآن)
 پژوهشنامه حقوق اسلامي(دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهشنامه جغرافياي انتظامي(فصلنامه )
 پژوهشنامه علوم سياسي(فصلنامه علوم سياسي و روابط بين الملل)
 پژوهش ديني(فصلنامه )
 پژوهش هاي برنامه درسي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي فرسايش محيطي(فصلنامه )
 پژوهش هاي باستان شناسي ايران (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي فلسفي - كلامي(فصلنامه )
 پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي(دوفصلنامه )
  پژوهش در توانبخشي ورزشي(دوفصلنامه توانبخشي و آسيب شناسي ورزشي)
 پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه ادب غنايي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت)(دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهش هاي اقليم شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي ايران شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زباني(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت اجرايي(دوفصلنامه )
 پژوهش در طب ورزشي و فناوري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه مديريت تحول(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي علوم تاريخي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي آموزش و يادگيري(دوفصلنامه )
 پيشرفت هاي حسابداري(دوفصلنامه )
 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي(فصلنامه )
 تاريخ اسلام و ايران(فصلنامه )
 تاريخ نگري و تاريخ نگاري(دوفصلنامه )
 تاريخ نامه ايران بعد از اسلام(دوفصلنامه )
 تازه هاي علوم شناختي(فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي(فصلنامه علوم انساني)
 تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي(پيام كتابخانه سابق)(فصلنامه )
 تحقيقات مدلسازي اقتصادي(فصلنامه )
 تحقيقات علوم قرآن و حديث(فصلنامه )
 تحقيقات اقتصادي(فصلنامه )
 تحقيقات سياسي بين المللي(فصلنامه )
 تحقيقات جغرافيايي(فصلنامه )
 تحقيقات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 تحقيقات بازاريابي نوين (فصلنامه )
 تحقيقات فرهنگي ايران (فصلنامه )
 تحقيقات مالي(دوفصلنامه )
 تحقيقات كاربردي در زبان انگليسي / Applied Research on English Language(دوفصلنامه )
 تحقيقات مالي اسلامي(دوفصلنامه )
 تحقيقات در زبانشناسي كاربردي / Journal of Research in Applied Linguistics(دوفصلنامه )
 تحليل فضايي مخاطرات محيطي(فصلنامه )
 تدريس پژوهي(فصلنامه )
 تربيت اسلامي(دوفصلنامه فلسفة تعليم و تربيت اسلامي - فقه تربيتي)
 تعامل انسان و اطلاعات (فصلنامه )
 تعليم و تربيت(فصلنامه )
 تأملات فلسفي (دوفصلنامه )
 توسعه محلي (روستايي - شهري) (دوفصلنامه )
 توسعه كارآفريني (فصلنامه )
 جامعه شناسي كاربردي(فصلنامه )
 جامعه شناسي هنر و ادبيات (دوفصلنامه )
 جامعه شناسي سياسي جهان اسلام (دوفصلنامه )
 جامعه شناسي نهاد هاي اجتماعي(دوفصلنامه )
 جامعه شناسي تاريخي(دوفصلنامه علوم انساني، علوم اجتماعي)
 جاويدان خرد(دوفصلنامه حكمت و فلسفه)
 جستارهاي ادبي ( ادبيات و علوم انساني سابق)(فصلنامه )
 جستار هاي زباني(دوماهنامه )
 جستارهاي اقتصادي ايران(دوفصلنامه )
 جستارهاي تاريخي(دوفصلنامه )
 جغرافيا و توسعه(فصلنامه )
 جغرافيا(فصلنامه )
 جغرافيا و برنامه ريزي(فصلنامه )
 جغرافيا و آمايش شهري - منطقه اي(فصلنامه )
 جغرافياي طبيعي(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه ناحيه اي(دوفصلنامه )
 جغرافيا و مخاطرات محيطي(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه فضاي شهري(دوفصلنامه )
 حديث پژوهي(دوفصلنامه )
 حسابداري مديريت (فصلنامه )
 حقوق اسلامي(فصلنامه )
 حقوق تطبيقي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 حقوق خصوصي(دوفصلنامه )
 حقوقي بين المللي (دوفصلنامه حقوق بين الملل)
 حقوقي دادگستري(فصلنامه )
 حكمت سينوي (مشكوه النور)(دوفصلنامه انديشه هاي فلسفي – منطقي ابن سينا (حكمي))
 حكمت صدرايي(دوفصلنامه )
 حكمت و فلسفه(فصلنامه )
 خانواده و پژوهش(فصلنامه )
 دانش حسابداري(فصلنامه )
 دانش حسابرسي(فصلنامه امور فني، حسابرسي، نظارتي، حسابداري و بازرسي)
  دانش حسابداري مالي(فصلنامه )
 دانش حسابداري و حسابرسي مديريت(فصلنامه )
 دانش حقوق عمومي(فصلنامه )
 دانش حقوق مدني (دوفصلنامه )
 دانش سرمايه گذاري(فصلنامه )
 دانش سياسي(دوفصلنامه )
 دانش مالي تحليل اوراق بهادار(فصلنامه )
 دانشنامه حقوق اقتصادي(دوفصلنامه )
 دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي(فصلنامه پژوهشي)
 دراسات في العلوم الانسانيه (دوفصلنامه )
 دراسات الادب المعاصر(فصلنامه )
 دولت پژوهي(فصلنامه )
 ديدگاه هاي حقوق قضايي(فصلنامه علوم انساني)
 دين و ارتباطات(دوفصلنامه )
  راهبرد مديريت مالي(فصلنامه )
 راهبردهاي شناختي در يادگيري(دوفصلنامه )
 راهبرد فرهنگ(فصلنامه )
 راهبرد اجتماعي فرهنگي(فصلنامه )
 راهبرد(فصلنامه )
 راهبرد دفاعي(فصلنامه )
  راهبردهاي بازرگاني(دوفصلنامه )
 رشد و يادگيري حركتي - ورزشي(فصلنامه )
 رفاه اجتماعي(فصلنامه )
 رفتار حركتي(فصلنامه )
 روابط خارجي(فصلنامه )
 روان شناسي مدرسه(فصلنامه )
 روانشناسي سلامت(فصلنامه )
 روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني (فصلنامه )
 روانشناسي(فصلنامه )
 روانشناسي باليني(فصلنامه )
 روانشناسي معاصر(دوفصلنامه روانشناسي )
 روانشناسي تربيتي(فصلنامه )
 روانشناسي باليني و شخصيت(دوفصلنامه )
 روش شناسي علوم انساني (فصلنامه علوم انساني)
 روشها و مدلهاي روان شناختي(فصلنامه )
 رويكردهاي نوين آموزشي(دوفصلنامه )
 رهيافت انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 رهيافتي نو در مديريت آموزشي(فصلنامه )
 زبان پژوهي(فصلنامه )
 زبانشناسي و گويش هاي خراسان(دوفصلنامه )
 زبانشناسي كاربردي / Iranian Journal of Applied Linguistics(دوفصلنامه )
 زبان و ادب فارسي(دوفصلنامه )
 زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)(فصلنامه )
 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)(فصلنامه )
  زن و جامعه(فصلنامه )
 سبك شناسي نظم و نثر فارسي(فصلنامه )
 سوخت و ساز و فعاليت ورزشي (دوفصلنامه )
 سياست علم و فناوري(فصلنامه )
 سياست (فصلنامه )
 سياست جهاني(فصلنامه )
 سياستگذاري عمومي(فصلنامه )
 سياست گذاري اقتصادي(دوفصلنامه )
 شعر پژوهي (بوستان ادب) / Boostan Adab(فصلنامه )
 شناخت اجتماعي(دوفصلنامه )
 شيعه شناسي(فصلنامه )
 إضاءات نقدية في الأدبين العربي والفارسي (فصلنامه )
 طب ورزشي(دوفصلنامه )
 عرفان اسلامي(فصلنامه )
 علوم اجتماعي(دوفصلنامه )
 علوم حديث(فصلنامه )
 علوم زيستي ورزشي(فصلنامه )
 علوم سياسي(فصلنامه )
 علوم قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 علوم مديريت ايران(فصلنامه )
 فرهنگ مشاوره و روان درماني(فصلنامه )
 فرهنگ در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 فرهنگ رضوي(فصلنامه )
 فرهنگ و ادبيات عامه(فصلنامه )
 فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده(فصلنامه )
 فضاي جغرافيايي(فصلنامه )
 فقه مقارن (دوفصلنامه )
 فقه و اصول(فصلنامه )
 فقه و حقوق اسلامي(دوفصلنامه )
 فقه و مباني حقوق اسلامي (دوفصلنامه )
  فلسفه و كلام اسلامي (دوفصلنامه )
 فلسفه دين(فصلنامه )
 فلسفه و كلام(دوفصلنامه )
 فلسفه / Philosophy(دوفصلنامه )
 فنون ادبي / Literary Arts (فصلنامه )
 فيزيولوژي ورزشي(فصلنامه )
 قبسات(فصلنامه )
 قلم / Plume(دوفصلنامه )
 كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي(دوفصلنامه )
 كاوش هاي مديريت بازرگاني (دوفصلنامه )
 كتاب قيم(دوفصلنامه )
  كودكان استثنايي(فصلنامه كودكان استثنايي)
 گردشگري و توسعه(فصلنامه )
 گنجينه اسناد(فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشيوي)
 لسان مبين(پژوهش ادب عرب)(فصلنامه زبان و ادبيات عرب)
 متافيزيك(دوفصلنامه )
 متن پژوهي ادبي(فصلنامه علوم انساني)
 متن شناسي ادب فارسي(فصلنامه )
 مجلس و راهبرد(فصلنامه )
 مجله ايراني مطالعات مديريت / Iranian Journal of Management Studies(فصلنامه )
 مجله جهاني رسانه - نسخه فارسي(دوفصلنامه )
 مجله زبان و ادبيات عربي / Journal of Arabic Language & Literature(دوفصلنامه )
 مخاطرات محيط طبيعي(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران)(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني (پژوهش هاي حقوق تطبيقي)(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني ( برنامه ريزي و آمايش فضا )(فصلنامه )
 مدلسازي اقتصادي(فصلنامه )
 مديريت منابع انساني در ورزش(دوفصلنامه )
 مديريت منابع در نيروي انتظامي(فصلنامه )
 مديريت دارايي و تامين مالي(فصلنامه )
 مديريت توليد و عمليات(دوفصلنامه )
 مديريت ورزشي(دوماهنامه )
 مديريت سازمان هاي دولتي (فصلنامه )
 مديريت فرهنگ سازماني(فصلنامه مديريت )
 مديريت فناوري اطلاعات (فصلنامه )
 مديريت اسلامي(دوفصلنامه )
 مديريت دولتي (فصلنامه )
 مديريت بازرگاني (فصلنامه )
 مديريت فردا (فصلنامه علوم انساني)
 مديريت و منابع انساني در صنعت نفت(فصلنامه )
 مديريت نوآوري(فصلنامه )
 مديريت و توسعه ورزش(دوفصلنامه )
 مديريت نظامي (فصلنامه )
 مديريت در دانشگاه اسلامي (دوفصلنامه )
 مديريت بحران(دوفصلنامه )
  مديريت سرمايه اجتماعي(فصلنامه )
 مديريت صنعتي (فصلنامه )
 مذاهب اسلامي(دوفصلنامه )
 مسائل اجتماعي ايران(دوفصلنامه )
 مسائل در آموزش زبان انگليسي / Issues in Language Teaching Journal(دوفصلنامه )
 مشاوره و روان درماني خانواده(دوفصلنامه )
 مشاوره كاربردي(دوفصلنامه )
 مطالعات زن و خانواده(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش(فصلنامه )
  مطالعات حقوقي(فصلنامه )
 مطالعات اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 مطالعات فرهنگي و ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات حقوق تطبيقي(دوفصلنامه علوم انساني)
 مطالعات جامعه شناختي شهري(فصلنامه )
 مطالعات آسياي مركزي و قفقاز(فصلنامه )
 مطالعات آموزش و يادگيري(دوفصلنامه )
 مطالعات قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق عمومي(فصلنامه )
 مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي(فصلنامه )
 مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات(فصلنامه كتاب، كتابداري و اطلاع رساني)
 مطالعات اوراسياي مركزي(دوفصلنامه )
 مطالعات اجتماعي گردشگري(دوفصلنامه )
 مطالعات روانشناسي تربيتي(دوفصلنامه )
 مطالعات اقتصادي كاربردي ايران(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگ - ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات مديريت گردشگري(فصلنامه )
 مطالعات مديريت ورزشي (دوماهنامه )
 مطالعات تاريخي جهان اسلام (دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت (بهبود و تحول)(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات حقوق خصوصي(فصلنامه )
 مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي / Journal of English Language Teaching and Learning(دوفصلنامه )
 مطالعات راهبردي(فصلنامه )
 مطالعات انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات شبه قاره(فصلنامه )
 مطالعات رفتار سازماني(فصلنامه )
 مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران (فصلنامه )
  مطالعات فقه و حقوق اسلامي (دوفصلنامه )
 مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات فقه تربيتي (دوفصلنامه فرهنگ و تربيت اسلامي)
 مطالعات روانشناسي باليني(فصلنامه )
 مطالعات روانشناختي(فصلنامه )
 مطالعات سياسي جهان اسلام(فصلنامه )
 مطالعات برنامه درسي(فصلنامه )
 مطالعات تاريخ اسلام(فصلنامه )
 مطالعات تفسيري(فصلنامه )
 مطالعات مديريت راهبردي(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي زنان(فصلنامه )
 مطالعات و سياستهاي اقتصادي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش(دوفصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي(فصلنامه )
 مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات برنامه درسي آموزش عالي(دوفصلنامه )
 مطالعات راهبردي بسيج(فصلنامه )
 مطالعات مديريت صنعتي(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي ورزش و جوانان(فصلنامه )
 مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني(فصلنامه )
 مطالعات قدرت نرم(دوفصلنامه )
 مطالعات جمعيتي(دوفصلنامه )
 مطالعات تجربي حسابداري مالي(فصلنامه )
 مطالعات عرفاني(دوفصلنامه )
 مطالعات روان شناسي ورزشي(فصلنامه )
 مطالعات ادبيات كودك(دوفصلنامه )
 مطالعات طب ورزشي(دوفصلنامه )
 مطالعات برنامه ريزي آموزشي(دوفصلنامه )
 مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي)(دوفصلنامه )
 مطالعات اقتصاد انرژي(فصلنامه )
 مطالعات باستان شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات تاريخ فرهنگي (فصلنامه )
 مطالعات الگوي پيشرفت اسلامي ايراني(دوفصلنامه )
 مطالعات زبان فرانسه / Revue des Études de la Langue Française(دوفصلنامه )
 مطالعات ترجمه قرآن و حديث (دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات كاربردي زبان / Iranian Journal of Applied Language Studies(دوفصلنامه )
 معرفت اديان(فصلنامه پژوهشي ديني)
 معرفت اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 معرفت كلامي(دوفصلنامه )
 معرفت فلسفي(فصلنامه )
 ناتواني هاي يادگيري(فصلنامه )
 نامه انجمن جمعيت شناسي ايران(دوفصلنامه )
 نامه فرهنگستان(فصلنامه تحقيقات زباني و ادبي ، فنون بلاغي ، تحليل متون ،...)
  نظريه و عمل در برنامه درسي(دوفصلنامه برنامه ريزي درسي)
 نظريه هاي كاربردي اقتصاد(فصلنامه )
 نقد ادبي(فصلنامه )
 نقد ادبي و بلاغت(دوفصلنامه )
 نقد ادب معاصر عربي(دوفصلنامه )
 نگرش هاي نو در جغرافياي انساني(فصلنامه )
 نوآوري هاي آموزشي(فصلنامه )
 ورزش و علوم زيست حركتي(دوفصلنامه )
 هستي و شناخت (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 ادبيات و زبانهاي محلي ايران زمين(فصلنامه )
 اقتصاد و بانكداري اسلامي (فصلنامه )
 انديشه آماد(فصلنامه )
 بانوان شيعه(دوفصلنامه جنسيت، فرهنگ و دين)
 بصيرت و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش نامه فرهنگي هرمزگان (دوفصلنامه )
 پژوهشنامه معارف قرآني(فصلنامه )
 پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 پليس زن (دوفصلنامه )
 تاريخ روابط خارجي(فصلنامه )
 ترويج علم (دوفصلنامه )
 تعليم و تربيت استثنايي(دوماهنامه )
 توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني(فصلنامه )
 توسعه سازماني پليس(فصلنامه )
 جامعه، فرهنگ، رسانه(فصلنامه )
 جامعه شناسي آموزش و پرورش(دوفصلنامه )
 دانش پيشگيري و مديريت بحران(فصلنامه )
 راهبرد توسعه(فصلنامه )
 رسانه(فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي)
 رشد زبان هاي خارجي(فصلنامه )
 رودكي ( پژوهش هاي زباني و ادبي در آسياي مركزي)(دوفصلنامه )
 رويش روانشناسي(فصلنامه )
 رهيافت(فصلنامه )
 سخن تاريخ(دوفصلنامه )
 سفينه(فصلنامه )
 سياست هاي راهبردي و كلان(فصلنامه )
 سياستهاي مالي و اقتصادي(فصلنامه )
 علوم تربيتي از ديدگاه اسلام(دوفصلنامه )
 علوم و فنون مرزي(فصلنامه )
 فرهنگ ايلام(دوفصلنامه )
 فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)(دوفصلنامه )
 قرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)(دوفصلنامه )
 قرآن و علم(دوفصلنامه )
 مديريت و پژوهش هاي دفاعي(فصلنامه )
 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي(فصلنامه )
 مديريت استاندارد و كيفيت(فصلنامه )
 مشكوه(فصلنامه )
 مطالعات ادبيات تطبيقي(فصلنامه )
 مطالعات قرآني(فصلنامه )
 مطالعات مديريت ترافيك (فصلنامه )
 مطالعات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 مطالعات منابع انساني(فصلنامه )
 مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي (فروغ وحدت)(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان(فصلنامه )
 مطالعات تاريخ انتظامي(فصلنامه )
 مطالعات مديريت بر آموزش انتظامي(فصلنامه )
 مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق(دوفصلنامه )
 مطالعات ايراني(دوفصلنامه )
 مطالعات قرائت قرآن(دوفصلنامه )
 مطالعات بين المللي پليس(فصلنامه )
 مطالعات خاورميانه(فصلنامه )
 مطالعات بيداري اسلامي(دوفصلنامه )
 معرفت(ماهنامه )
 نامه آموزش عالي(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم پايه
 Pollution(فصلنامه )
 Journal of Medicinal Plants and By-products(دوفصلنامه )
 Transactions on Combinatorics(فصلنامه )
 Iranian Journal of Ichthyology(فصلنامه )
 Molecular Biology Research Communications (فصلنامه )
 International Journal of Group Theory(فصلنامه )
 Geopersia (دوفصلنامه )
 Analytical & Bioanalytical Electrochemistry(دوماهنامه )
 Biomacromolecular Journal(دوفصلنامه )
  آناليز عددي و بهينه سازي / Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(دوفصلنامه )
 اقيانوس شناسي(فصلنامه )
 انجمن رياضي ايران / Bulletin of Iranian Mathematical Society(دوماهنامه رياضيات)
 انجمن آمار ايران / Journal of Iranian Statistical Society(دوفصلنامه )
 ايراني كاتاليز / Iranian Journal of Catalysis(فصلنامه )
 ايراني علوم زمين / Iranian Journal of Earth Sciences (دوفصلنامه )
 ايراني بيوسيستماتيك جانوري / Iranian journal of animal biosystematics(دوفصلنامه )
 بلور شناسي و كاني شناسي ايران(فصلنامه )
 بين المللي نانو علم و فناوري / International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology(فصلنامه )
 بين المللي تحقيقات زيست محيطي / International Journal Of Environmental Research(فصلنامه )
 بين المللي آناليز غيرخطي و كاربردهاي آن / International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications(دوفصلنامه )
 بيوتكنولوژي ايران / Iranian Journal of Biotechnology (فصلنامه )
 پترولوژي(فصلنامه )
 پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي(فصلنامه )
 پژوهش فيزيك ايران(فصلنامه )
 پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي سلولي و ملكولي / Journal of Cell and Molecular Research(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي جانوري (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 پژوهشهاي محيط زيست(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي رياضي(فصلنامه )
 تاكسونومي و بيوسيستماتيك(فصلنامه )
 جهاني علوم و مديريت محيط زيست / Global Journal of Environmental Science and Management(فصلنامه پژوهشهاي محيط زيست)
 ديرينه شناسي(دوفصلنامه )
 رسوب شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 رياضيات صنعتي / International Journal of Industrial Mathematics(فصلنامه )
 زمين شناسي ايران(فصلنامه علوم پايه)
 زمين شناسي مهندسي(فصلنامه زمين شناسي مهندسي، مهندسي محيط زيست، ژئو تكنيك،...)
 زمين شناسي نفت ايران(دوفصلنامه )
 زمين شناسي اقتصادي(دوفصلنامه )
  زيست شناسي جانوري تجربي(فصلنامه )
 زيست شناسي گياهي ايران(فصلنامه )
 زيست شناسي ميكروارگانيسم ها(فصلنامه )
 زيست شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس(دوفصلنامه )
 ژئوفيزيك ايران(فصلنامه )
 سلول و بافت(فصلنامه )
 سيستم هاي جبري / Journal of Algebraic Systems (دوفصلنامه )
 سيستم هاي فازي ايران / Iranian journal of fuzzy systems(دوماهنامه )
 شيمي رياضي / Iranian Journal of Mathematical Chemistry(دوفصلنامه )
 شيمي كاربردي(فصلنامه علوم پايه (شيمي))
 شيمي و مهندسي شيمي ايران(فصلنامه )
 شيمي و مهندسي شيمي ايران / Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)(فصلنامه )
  علوم دانشگاه تهران / Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran (فصلنامه )
 علوم رياضي و انفورماتيك / Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics(دوفصلنامه )
 علوم زمين(فصلنامه )
 علوم زيستي پيشرفته / Progress in Biological Sciences (دوفصلنامه )
 علوم و تكنولوژي محيط زيست(فصلنامه )
 علوم و فنون دريايي(فصلنامه )
 فرآيند و كاركرد گياهي (فصلنامه )
 فيزيك زمين و فضا(فصلنامه )
 فيزيولوژي و تكوين جانوري(فصلنامه )
 فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان(فصلنامه )
 كواترنري ايران(فصلنامه )
 گياه شناسي ايران / The Iranian Journal of Botany(دوفصلنامه علوم پايه)
 مجله علوم آماري(دوفصلنامه )
 محيط زيست جانوري(فصلنامه )
 محيط شناسي(فصلنامه )
 مكانيك سيالات كاربردي / Journal Of Applied Fluid Mechanics(دوماهنامه )
 موجكها و جبر خطي / Wavelets and Linear Algebra(دوفصلنامه )
 نانو ساختار ها / Journal of Nano Structures(فصلنامه )
 نانو ساختارهاي اپتوالكترونيكي / Journal of Optoelectronical Nanostructures (فصلنامه )
  نانو مقياس(فصلنامه )
 يافته هاي نوين در علوم زيستي(فصلنامه )
 يافته هاي نوين در زمين شناسي(دوفصلنامه )
  اكتشاف و توليد نفت و گاز(ماهنامه )
 انديشه آماري(دوفصلنامه )
 انسان و محيط زيست(فصلنامه )
 دنياي نانو(فصلنامه )
 فرهنگ و انديشه رياضي(دوفصلنامه )
 فيزيك كاربردي(دوفصلنامه )
 محيط زيست و توسعه(دوفصلنامه )
 نشاء علم(دوفصلنامه )
 نيوار(دوفصلنامه )
 يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه فني مهندسي
 Iranian Journal of Materials Forming(دوفصلنامه )
 International Journal of Information Security(دوفصلنامه )
 Journal of Particle Science and Technology(فصلنامه )
 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics(دوفصلنامه )
 Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales(دوفصلنامه )
 Journal of Optimization in Industrial Engineering (دوفصلنامه )
 Civil Engineerng Infrastructures Journal(دوفصلنامه )
 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (دوفصلنامه )
 Journal of Operation and Automation in Power Engineering(دوفصلنامه )
 Energy Equipment and Systems(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell (فصلنامه )
 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining(دوفصلنامه )
 Journal of Heat and Mass Transfer Research(دوفصلنامه )
 Mechanics of Advanced Composite Structures (دوفصلنامه )
 Advances in Environmental Technology(فصلنامه )
 Advanced Ceramics Progress (فصلنامه )
 Journal of gas Technology(دوفصلنامه )
 Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(دوفصلنامه )
 International Journal of Advances in Railway Engineering (دوفصلنامه )
 Journal of Textiles and Polymers (دوفصلنامه )
 Journal of Industrial Engineering and Management Studies(دوفصلنامه )
 آب و فاضلاب(دوماهنامه )
 آسيايي مهندسي عمران / Asian journal of civil engineering(دوماهنامه )
  الكترومغناطيس كاربردي(فصلنامه )
 انرژي هاي تجديدپذير و محيط زيست / Journal of Renewable Energy and Environment (دوفصلنامه )
 بين المللي مهندسي / International Journal of Engineering(ماهنامه )
 بين المللي انجمن آهن و فولاد ايران / International Journal of iron and steel society of Iran(دوفصلنامه )
 بين المللي بهينه سازي در مهندسي عمران / International Journal of Optimization in Civil Engineering(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي حمل و نقل / International Journal of Transportation Engineering(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي برق و الكترونيك / Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي صنايع و تحقيقات توليد / International Journal of Industrial Engineering & Production Research(فصلنامه )
 بين المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات / International Journal Information and Communication Technology Research(فصلنامه )
 بين المللي فناوري دريايي / International Journal of Maritime Technology(دوفصلنامه )
 پدافند الكترونيكي و سايبري(فصلنامه )
  پردازش علائم و داده ها (فصلنامه )
 پژوهشنامه حمل و نقل(فصلنامه )
 پژوهش نفت(دوماهنامه )
 پژوهشهاي كاربردي و محاسباتي در مهندسي مكانيك / Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي مهندسي صنايع در سيستمهاي توليد(دوفصلنامه )
 پلي ‏الفين ها / Polyolefins Journal(دوفصلنامه )
 تحقيقات بتن ايران(دوفصلنامه )
 تحقيقات منابع آب ايران(فصلنامه )
 تحقيقات موتور(فصلنامه فني، مهندسي)
 دانش و فناوري هوافضا(دوفصلنامه )
 دريا فنون(دوفصلنامه )
 رادار(فصلنامه )
 روش هاي عددي در مهندسي(دوفصلنامه )
 روش هاي تحليلي و عددي مهندسي معدن (دوفصلنامه )
 زمين شناسي مهندسي ايران (دوفصلنامه )
 سازه و فولاد (دوفصلنامه )
 ساينتيا ايرانيكا / Scientia Iranica(دوماهنامه )
 سوخت و احتراق (دوفصلنامه )
 سيستم هاي اطلاعاتي و مخابرات / Journal of Information Systems and Telecommunication (فصلنامه )
 سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق(فصلنامه )
 صنايع الكترونيك(فصلنامه )
 علم و مهندسي مواد / Iranian Journal of Materials science and Engineering(فصلنامه )
 علم و مهندسي سراميك(فصلنامه )
 علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك(دوفصلنامه )
 علوم و فناوري كامپوزيت(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي پليمر(دوماهنامه )
 علوم و تكنولوژي نفت / Journal of Petroleum Science and Technology(دوفصلنامه )
 علوم و فناوري رنگ(فصلنامه )
 علوم و مهندسي جداسازي (دوفصلنامه )
 علوم و فناوري جوشكاري ايران (دوفصلنامه )
 علوم و فنون نقشه برداري(فصلنامه علم اطلاعات مكاني، ژئوماتيك و مهندسي نقشه...)
 علوم و فناوري هاي پدافند نوين(فصلنامه )
 علوم و مهندسي سطح ايران(فصلنامه )
 علوم و مهندسي زلزله(فصلنامه )
 علوم و فناوري فضايي(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي - مهندسي عمران / Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering(دوفصلنامه )
  علوم و تكنولوژي - مهندسي برق / Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering(دوفصلنامه )
 علوم و مهندسي هوافضا / Journal of Aerospace Science and Technology(دوفصلنامه )
 علوم و تكنولوژي - مهندسي مكانيك / Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering (دوفصلنامه )
 فرآيند هاي نوين در مهندسي مواد(فصلنامه )
 فرايند هاي گاز / Gas Processing Journal(دوفصلنامه )
 فصلنامه تحقيق در عمليات / Iranian Journal Of Operations Research(دوفصلنامه )
 فناوري هاي نوين غذايي(فصلنامه )
 فناوري در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها / Progress in Color, Colorants and Coatings(فصلنامه رنگ )
 فناوري آموزش(فصلنامه )
 فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران(دوفصلنامه )
 كيفيت و بهره­ وري صنعت برق ايران (دوفصلنامه )
  مجله بين المللي طراحي پيشرفته و تكنولوژي ساخت (ADMT) / International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (فصلنامه )
 مجله بين المللي تحقيقات علوم شبيه سازي، شناسايي، مدلسازي و كنترل / Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)(دوفصلنامه )
 محيط و معدن / Journal of Mining and Environement(دوفصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست)
 مدل سازي در مهندسي (فصلنامه )
 مكانيك جامدات / Journal of Solid Mechanics(فصلنامه )
 مكانيك سازه ها و شاره ها(فصلنامه )
 مكانيك هوافضا(فصلنامه )
 مكانيك سيالات و آيروديناميك (دوفصلنامه )
 مواد پيشرفته در مهندسي(فصلنامه )
 مواد پيشرفته و پردازش / journal of advanced materials and processing (فصلنامه )
 مواد پر انرژي(فصلنامه )
 مواد نوين(فصلنامه استخراج فلزات ، جوشكاري، عمليات حرارتي، متالورژي...)
 مواد و فناوريهاي پيشرفته(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك مدرس(ماهنامه )
 مهندسي شيمي ايران / Iranian journal of chemical engineering(فصلنامه )
 مهندسي حمل و نقل(فصلنامه )
 مهندسي معدن(فصلنامه )
 مهندسي متالورژي و مواد(دوفصلنامه )
 مهندسي برق(فصلنامه )
  مهندسي برق و الكترونيك ايران (فصلنامه )
 مهندسي شيمي و نفت / Journal of Chemical and Petroleum Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي عمران فردوسي(دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك شريف(دوفصلنامه )
 مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك(فصلنامه )
 مهندسي زمين و معدن / International Journal of Mining & Geo-Engineering (دوفصلنامه )
 مهندسي برق و الكترونيك / Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(فصلنامه )
 مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز(فصلنامه )
 مهندسي عمران شريف(فصلنامه )
 مهندسي منابع آّب(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك اميركبير(فصلنامه )
  مهندسي سازه و ساخت(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك ايران(فصلنامه )
 مهندسي عمران مدرس(فصلنامه )
 مهندسي و مديريت انرژي (فصلنامه )
 مهندسي مكانيك ايران / Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions (دوفصلنامه )
 مهندسي صنايع و مديريت شريف(دوفصلنامه )
 مهندسي هوانوردي(دوفصلنامه )
 مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني(دوفصلنامه )
 مهندسي دريا(دوفصلنامه )
 مهندسي صنايع و سيستم ها / Journal of Industrial and Systems Engineering(فصلنامه )
 مهندسي مخابرات / Journal of Communication Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي صنايع(دوفصلنامه )
  انرژي هاي تجديدپذير و نو (دوفصلنامه )
 انرژي ايران(فصلنامه )
 بسپارش(فصلنامه )
 پدافند غيرعامل(فصلنامه )
 پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران(فصلنامه )
 تحقيق و توسعه مواد پرانرژي(دوفصلنامه )
 توسعه تكنولوژي صنعتي(دوفصلنامه )
 جاده(فصلنامه )
 رشد فناوري(فصلنامه فصلنامه تخصصي پاركها و مراكز رشد)
 سراميك ايران(فصلنامه خبري، تحليلي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي)
 صنعت لاستيك ايران(فصلنامه )
 علوم و فنون بسته بندي(فصلنامه )
 علوم و فناوري دريا(فصلنامه مهندسي دريا و مهندسي برق )
 فرآيند نو (فصلنامه )
 فناوري حمل و نقل(دوفصلنامه )
 مديريت زنجيره تامين(فصلنامه )
 مطالعات در دنياي رنگ(فصلنامه )
 منادي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا)(دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك(دوماهنامه فني، مهندسي)
 مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني(فصلنامه )
 مهندسي شيمي ايران(دوماهنامه )
 مهندسي گاز ايران(دوفصلنامه )
 مهندسي شناورهاي تندرو(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه کشاورزي
 Persian Journal of Acarology(فصلنامه )
 Journal of Insect Biodiversity and Systematics (فصلنامه )
 International Journal of Aquatic Biology (دوماهنامه زيست شناسي آبزيان (علوم پايه ) )
 Journal Of Crop Protection(فصلنامه )
 Journal of Plant Molecular Breeding(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding(دوفصلنامه )
 آب و خاك (دوماهنامه )
  آبياري و زهكشي ايران(فصلنامه )
 آفات و بيماريهاي گياهي(دوفصلنامه كشاورزي)
 اصلاح گياهان زراعي / Crop Breeding Journal(دوفصلنامه )
 اقتصاد و توسعه كشاورزي (فصلنامه )
 اقتصاد كشاورزي و توسعه(فصلنامه اقتصادي، اجتماعي بخش كشاورزي - روستايي)
 اقتصاد كشاورزي / Agricultural Economics(فصلنامه )
 اكوپرشيا / ECOPERSIA(فصلنامه )
 اكو هيدرولوژي(فصلنامه )
 بوم شناسي كاربردي(فصلنامه )
 بوم شناسي كشاورزي(فصلنامه )
 به زراعي نهال و بذر / Seed and Plant Production Journal(دوفصلنامه )
 به زراعي كشاورزي(فصلنامه )
 به نژادي نهال و بذر(فصلنامه )
 بيابان / Desert(دوفصلنامه جغرافيا و محيط زيست)
 بين المللي توليد گياهي / International Journal of Plant Production (فصلنامه )
 بين المللي علوم و فنون باغباني / International Journal of Horticultural Science and Technology(دوفصلنامه )
 بيوتكنولوژي غذايي كاربردي / applied food biotechnology(فصلنامه )
 بيوتكنولوژي كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب)(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل / Wood & Forest Science and Technology(فصلنامه )
 پژوهش هاي حفاظت آب و خاك / Water and Soil Conservation(دوماهنامه )
 پژوهش مديريت آموزش كشاورزي(فصلنامه )
  پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي(فصلنامه )
 پژوهش آب در كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهش هاي حبوبات ايران(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )
 پژوهش در نشخوار كنندگان(فصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي توليدات دامي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران(دوماهنامه )
 پژوهش هاي صنايع غذايي (فصلنامه )
 پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي زراعي ايران(فصلنامه )
 پژوهش هاي توليد گياهي(فصلنامه )
 پژوهش هاي علوم دامي(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم دامي ايران(فصلنامه )
  پژوهش هاي زعفران(دوفصلنامه )
 پژوهش علف هاي هرز(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ژنتيك گياهي(دوفصلنامه )
 تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران(دوماهنامه )
 تحقيقات اقتصاد كشاورزي(فصلنامه )
 تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران(فصلنامه )
 تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران(فصلنامه فني مهندسي)
 تحقيقات آب و خاك ايران(فصلنامه )
 تحقيقات مرتع و بيابان ايران(فصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات جنگل و صنوبر ايران(فصلنامه )
 تحقيقات آفات گياهي (فصلنامه )
 تحقيقات توليدات دامي (فصلنامه )
 تحقيقات غلات(فصلنامه )
 تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران(دوفصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات منابع محيط زيست / Journal of Environmental Resources Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران(دوفصلنامه )
 تعاون و كشاورزي(فصلنامه )
 تنشهاي محيطي در علوم زراعي(فصلنامه )
 توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي(فصلنامه )
  توليد گياهان زراعي(فصلنامه )
 توليدات دامي(فصلنامه علوم دام، علوم طيور)
 جنگل ايران(فصلنامه )
 جنگل و فرآورده هاي چوب(فصلنامه )
 چغندر قند(دوفصلنامه علوم كشاورزي)
 حفاظت منابع آب و خاك(فصلنامه )
 حفاظت گياهان (فصلنامه آفات و بيماريها، علفهاي هرز )
 حفاظت زيست بوم گياهان(دوفصلنامه )
 خشكبار / Journal of Nuts(دوفصلنامه )
 خشك بوم(دوفصلنامه )
 دانش آب و خاك (فصلنامه )
 دانش علفهاي هرز / Iranian Journal of Weed Science(دوفصلنامه )
 دانش كشاورزي و توليد پايدار(فصلنامه )
 دانش گياه پزشكي ايران(دوفصلنامه )
 رستنيها(دوفصلنامه تحقيقات در مورد رستنيها(گياهان و قارچ ها))
 روستا و توسعه(فصلنامه )
 زراعت و فناوري زعفران(فصلنامه )
  زراعت ديم ايران(دوفصلنامه )
 زيست شناسي خاك (دوفصلنامه )
 زيست فناوري گياهان زراعي(فصلنامه )
 ژنتيك نوين(فصلنامه )
 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي(فصلنامه )
 شيلات(فصلنامه )
 صنايع چوب و كاغذ ايران(فصلنامه )
 علمي شيلات ايران(فصلنامه )
 علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)(فصلنامه كشاورزي ، منابع طبيعي و علوم وابسته)
 علوم باغباني ايران / Iranian Journal of Horticaltural Sciences(فصلنامه )
 علوم باغباني(فصلنامه )
 علوم ترويج و آموزش كشاورزي(دوفصلنامه )
 علوم دامي ايران / Iranian Journal of Animal Science(فصلنامه )
 علوم دامي (پژوهش و سازندگي)(فصلنامه )
 علوم زراعي ايران(فصلنامه )
 علوم شيلات ايران / IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES(فصلنامه )
 علوم طيور / Poultry Science Journal (دوفصلنامه )
 علوم گياهان زراعي ايران(فصلنامه )
 علوم محيطي خزر / Caspian Journal of Environmental Sciences(دوفصلنامه زيست شناسي)
 علوم و فناوري كشاورزي / Journal of Agricultural Science and Technology(دوماهنامه )
 علوم و صنايع غذايي ايران(ماهنامه علوم و فنون صنعت غذايي)
 علوم و فناوري دام / Journal of Livestock Science and Technology(دوفصلنامه )
 علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي(فصلنامه )
 علوم و فنون باغباني ايران(فصلنامه )
 علوم و فنون شيلات(فصلنامه )
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران(فصلنامه آبخيزداري ، حفاظت آب و خاك )
 علوم و تحقيقات بذر ايران(دوفصلنامه )
 فرآوري و نگهداري مواد غذايي(دوفصلنامه )
 فنآوري زيستي در كشاورزي(دوفصلنامه كشاورزي)
  فنآوري توليدات گياهي(دوفصلنامه )
 كشاورزي بوم شناختي(دوفصلنامه )
 كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي(دوفصلنامه )
 ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )
 محيط زيست طبيعي(فصلنامه )
 مديريت خاك و توليد پايدار(فصلنامه )
 مديريت بيابان (دوفصلنامه )
 مديريت آب و آبياري(دوفصلنامه علوم آبياري، زهكشي، هيدرولوژي)
 مرتع(فصلنامه منابع طبيعي، بوم شناسي و مديريت مرتع )
 مرتع و آبخيزداري(فصلنامه )
 مهار زيستي در گياه پزشكي(دوفصلنامه )
 مهندسي بيوسيستم ايران / Iranian Journal of Biosystems Engineering(فصلنامه )
 مهندسي اكوسيستم بيابان(فصلنامه )
 مهندسي و مديريت آبخيز(فصلنامه )
 مهندسي آبياري و آب ايران(فصلنامه )
 مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي (دوفصلنامه )
 ميكروبيولوژي كاربردي در صنايع غذايي(فصلنامه )
 نامه انجمن حشره شناسي ايران (فصلنامه )
  نوآوري در علوم و فناوري غذايي(فصلنامه )
 هواشناسي كشاورزي(دوفصلنامه )
  آب و توسعه پايدار (دوفصلنامه )
 بهره برداري و پرورش آبزيان(فصلنامه )
 دانش بيماري شناسي گياهي(دوفصلنامه )
 سامانه هاي سطوح آبگير باران (فصلنامه )
 علوم و فنون زنبور عسل ايران(دوفصلنامه )
 كارآفريني در كشاورزي(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه هنر و معماري
 باغ نظر(ماهنامه معماري،شهرسازي و تجسمي)
 بين المللي مهندسي معماري و شهرسازي / International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning(دوفصلنامه )
 تئاتر(فصلنامه تئاتر)
 كيمياي هنر(فصلنامه )
 مديريت شهري(فصلنامه مديريت و برنامه ريزي شهري)
 مرمت و معماري ايران(دوفصلنامه )
 مسكن و محيط روستا(فصلنامه )
 مطالعات معماري ايران (دوفصلنامه )
 مطالعات تطبيقي هنر(دوفصلنامه )
 مطالعات شهر ايراني اسلامي(فصلنامه )
 معماري و شهرسازي ايران(دوفصلنامه )
 معماري و شهرسازي آرمان شهر(دوفصلنامه )
 نامه معماري و شهرسازي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي(دوفصلنامه )
 نقش جهان - مطالعات نظري و فناوري‌هاي نوين معماري و شهرسازي(فصلنامه )
 نگره(فصلنامه هنرهاي ايراني اسلامي با گرايش هنرهاي تجسمي)
 هنرهاي نمايشي و موسيقي(دوفصلنامه )
 هنرهاي تجسمي(فصلنامه )
 هنرهاي زيبا - معماري و شهرسازي (فصلنامه )
 پژوهش هنر(دوفصلنامه )
 جلوه هنر(دوفصلنامه هنر )
 منظر(فصلنامه هنر، محيط، منظر، شهر، معماري)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه پزشکي
 Acta Medica Iranica(ماهنامه )
 Journal of Caring Sciences(فصلنامه )
 Health, Spirituality and Medical Ethics (فصلنامه طب و دين)
 Auditory and Vestibular Research(فصلنامه )
 Iranian Journal of Medical Physics(دوفصلنامه )
 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences(فصلنامه )
 International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences(فصلنامه )
 Archives of Anesthesiology and Critical Care(فصلنامه )
 Gene, Cell and Tissue (فصلنامه )
 International Journal of Enteric Pathogens(فصلنامه )
 Thrita(فصلنامه )
 Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (فصلنامه )
 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine(فصلنامه )
 Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal(فصلنامه )
 Research in Cardiovascular Medicine(فصلنامه )
 Iranian Heart Journal(فصلنامه )
 Journal of Herbmed Pharmacology(فصلنامه )
 Novelty in Biomedicine(فصلنامه )
 Archives of Hygiene Sciences (فصلنامه )
 Galen Medical journal(فصلنامه )
 Archives of Pediatric Infectious Diseases(فصلنامه )
 Biolmpacts(فصلنامه )
 International Journal of Molecular and Cellular Medicine (فصلنامه )
 Archives of Neuroscience(فصلنامه )
 Educational Research in Medical Sciences(دوفصلنامه )
 Nanomedicine Journal(فصلنامه )
  Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology (فصلنامه )
 Iranian Endodontic Journal(فصلنامه )
 Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology(فصلنامه )
 Emergency Journal(فصلنامه )
 Dental Hypotheses(فصلنامه )
 Journal of Food Quality and Hazards Control(فصلنامه )
 Archives of Breast Cancer(فصلنامه )
 Health Promotion Perspectives(فصلنامه )
 Jentashapir Journal of Health Research(دوماهنامه )
 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences / Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences(دوفصلنامه )
 Research and Development in Medical Education (دوفصلنامه )
 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects(فصلنامه دندانپزشكي)
 Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery(فصلنامه )
 Annals of Colorectal Research(فصلنامه )
 Journal of Family and Reproductive Health (فصلنامه )
 Journal of Cardio-Thoracic Medicine (فصلنامه )
 Reports of Biochemistry & Molecular Biology(دوفصلنامه )
 Journal of Craniomaxillofacial Research(فصلنامه )
 Multidisciplinary Cardiovascular Annals(سالنامه )
 Journal of Current Ophthalmology (فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (فصلنامه )
 Caspian Journal of Dental Research(دوفصلنامه )
 Avicenna Journal of Medical Biochemistry(دوفصلنامه )
 Journal of Basic & Clinical Pathophysiology(دوفصلنامه )
 Nursing Practice Today(فصلنامه )
 Current Medical Mycology(فصلنامه )
 Reports of Radiotherapy and Oncology(فصلنامه )
 International journal of basic science in medicine(فصلنامه )
 آرشيو پزشكي ايراني / Archives of Iranian Medicine(ماهنامه )
  آرشيو بيماري هاي عفوني باليني / Archives of Clinical Infectious Diseases(فصلنامه )
 آرشيو بين المللي علوم بهداشت / International Archives of Health Sciences (فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 آرشيو جراحي استخوان و مفصل / Archives of Bone and Joint Surgery (فصلنامه )
 آريا آترواسكلروز / Arya Atherosclerosis(دوماهنامه قلب و عروق )
 آسيا اقيانوسيه پزشكي هسته اي و بيولوژي / Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology(دوفصلنامه )
 آسيايي طب ورزشي / Asian Journal of Sports Medicine(فصلنامه پزشكي ورزشي، علوم ورزشي)
 آسيب شناسي ايران / Iranian Journal Of Pathology(فصلنامه )
 آموزش پرستاري(دوماهنامه )
 آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران(فصلنامه بهداشت و سلامت عمومي، علوم پزشكي و پيراپزشكي)
 آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 آينده آموزش پزشكي / Future of Medical Education Journal(فصلنامه )
 ابعاد نانو / International Journal of Nano Dimension (فصلنامه )
 ابن سينا ( طب هوافضا- طب زيرسطحي- طب بحران- طب رزم و روانپزشكي نظامي)(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 اپيدميولوژي ايران(فصلنامه اپيدميولوژي)
 اخلاق پزشكي(فصلنامه )
 اخلاق زيستي(فصلنامه )
 اخلاق و تاريخ پزشكي (دوماهنامه علم اخلاق ، تاريخ پزشكي )
 ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ‌ها(فصلنامه )
 ارتودنسي ايران / Iranian Journal of Orthodontics(دوفصلنامه )
 ارگونومي(فصلنامه )
 ارولوژي / Urology Journal(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 اصول بهداشت رواني(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 اعتياد و سلامت / Addiction & Health(فصلنامه )
 اعصاب كودكان / Iranian Journal of Child Neurology (فصلنامه )
 افق دانش(فصلنامه علوم پزشكي )
 الكترونيك پزشكي شيراز / Shiraz Emedical Journal(ماهنامه )
 امداد و نجات(فصلنامه )
 انديشه و رفتار در روان شناسي باليني(فصلنامه )
 انگل شناسي ايران / Iranian Journal of Parasitology (IJP)(فصلنامه انگل شناسي)
 اورژانس و تروما / Bulletin of Emergency And Trauma(فصلنامه )
  ايراني كنترل سرطان / Iranian Journal of Cancer Prevention(دوماهنامه ارتقاء سلامت، پيشگيري ، تشخيص، درمان و توان بخشي...)
 ايراني روانپزشكي / Iranian Journal of Psychiatry(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ايراني آموزش در علوم پزشكي(فصلنامه )
 ايمني شناسي ايران / Iranian journal of immunology(فصلنامه )
 باكتري شناسي پزشكي / Journal of Medical Bacteriology(دوفصلنامه )
  باليني پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 بولتن پيشرفته علوم دارويي / Advanced Pharmaceutical Bulletin(فصلنامه )
 بهداشت ايران / Iranian Journal of Public Health(ماهنامه )
 بهداشت و توسعه(فصلنامه )
 بهداشت حرفه اي / International Journal of Occupational Hygiene (فصلنامه )
 بهداشت و ايمني كار (فصلنامه )
 بيماريهاي گوارشي و كبدي از بالين تا آزمايشگاه / Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal(فصلنامه )
 بيمارستان(فصلنامه )
 بيماريهاي كودكان ايران / Iranian Journal of Pediatrics(دوماهنامه پزشكي)
 بيماري هاي كليه / Iranian Journal of Kidney Diseases(دوماهنامه )
 بيماريهاي گوارشي شرق ميانه / Middle East Journal of Digestive Diseases(فصلنامه )
 بيماري هاي پستان(فصلنامه )
 بيماريهاي عفوني و گرمسيري / Iranian Journal of Infectious Diseases(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 بيماريهاي بند پايان / Journal of Arthropod-Borne Diseases (فصلنامه )
 بيماريهاي پوست / Iranian Journal Of Dermatology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 بين المللي پرستاري و مامايي جامعه نگر / International Journal of Community Based Nursing and Midwifery(فصلنامه )
 بين المللي مديريت و سياستگذاري در سلامت / International Journal of Health Policy and Management(ماهنامه مديريت و سياستگذاري سلامت)
 بين المللي كودكان / International Journal of Pediatrics(ماهنامه )
 بين المللي غدد درون ريز و متابوليسم / International Journal of Endocrinology and Metabolism(فصلنامه )
 بين المللي طب پيشگيري / International Journal of Preventive Medicine(ماهنامه )
 بين المللي زيست پزشكي طب توليد مثل / International Journal of Reproductive BioMedicine(ماهنامه )
 بين المللي سلامت مدرسه / International Journal of School Health(فصلنامه )
 بين المللي پزشكي پيوند اعضا / International Journal of Organ Transplantation Medicine (فصلنامه پزشكي، جراحي، پيوند عضو و سلول)
 بين المللي باروري و ناباروري / International Journal Of Fertiliy and Sterility(فصلنامه )
 بيوتكنولوژي پزشكي ابن سينا / Avicenna Journal of Medical Biotechnology(فصلنامه )
 بيومديكال ايران / Iranian Biomedical Journal(دوماهنامه )
 بيهوشي و درد / Anesthesiology and Pain Medicine(دوماهنامه )
 بيهوشي و درد(فصلنامه )
 پايش(دوماهنامه پزشكي - پيراپزشكي)
 پايه و باليني علوم اعصاب / Basic and Clinical Neuroscience(فصلنامه )
 پرتوپژوه / Iranian Journal Of Radiation Research(فصلنامه )
 پرستاري و مامايي اروميه(ماهنامه )
 پرستاري كودكان (فصلنامه )
 پرستاري ديابت(فصلنامه )
 پرستاري مراقبت ويژه / Journal of Critical Care Nursing(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 پرستاري و مامايي جامع نگر(فصلنامه علمي، پزشكي)
 پرستاري داخلي - جراحي(فصلنامه )
 پرستاري ايران(دوماهنامه )
 پرستاري قلب و عروق (فصلنامه )
 پريودنتولوژي و ايمپلنت / Journal of Periodontology & Implant Dentistry (دوفصلنامه )
 پزشكي هلال احمر / Iranian Red Crescent Medical Journal(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز(دوماهنامه )
 پزشكي اروميه(ماهنامه )
 پزشكي مولكولي / Research in Molecular Medicine (فصلنامه )
 پزشكي هسته اي / Iranian Journal of Nuclear Medicine (دوفصلنامه )
 پزشكي قانوني(فصلنامه )
 پزشكي هرمزگان(دوماهنامه پزشكي (پايه، باليني) و پيراپزشكي، بهداشت،...)
 پژوهش پرستاري ايران(فصلنامه آموزش پرستاري، مديريت و پرستاري باليني )
 پژوهش در تاريخ پزشكي / Journal of Research on History of Medicine(فصلنامه تاريخ پزشكي، طب سنتي، دانشمندان تاريخ پزشكي)
 پژوهش و سلامت / journal of research & health(دوماهنامه )
 پژوهش در پزشكي (فصلنامه )
 پژوهش در بهداشت محيط(فصلنامه )
 پژوهش در علوم بهداشتي / Journal of Research in Health Sciences (فصلنامه بهداشت)
 پژوهش در علوم پزشكي / Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه )
 پژوهش در علوم توانبخشي(دوماهنامه )
 پژوهش در آموزش علوم پزشكي / Research IN Medical Education (فصلنامه )
 پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي (فصلنامه )
  پژوهش علوم سلامت و نظامي / Annals of Military and Health Sciences Research(فصلنامه )
 پوست و زيبايي(فصلنامه )
 پياورد سلامت(دوماهنامه )
 پيشرفت هاي جديد آموزش پزشكي و حرفه اي گرايي / Journal of Advances in Medical Education & Professionalism(فصلنامه )
 تاريخ پزشكي(فصلنامه )
 تحقيقات پايه و باليني سرطان / Basic & Clinical Cancer Research(فصلنامه )
 تحقيقات علوم دارويي ايران / The Iranian Journal of Pharmaceutical Research (فصلنامه )
 تحقيقات قلب و عروق / International Cardiovascular Research Journal(فصلنامه قلب و عروق)
 تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي / Journal of Ophthalmic & Vision Research(فصلنامه )
 تحقيقات تروما / Archives of Trauma Research(فصلنامه )
 تحقيقات علوم پزشكي زاهدان / Zahedan Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه پزشكي و دندانپزشكي ، پيراپزشكي ، بهداشت ،...)
 تحقيقات علوم غذايي و تغذيه / Nutrition and Food Sciences Research(فصلنامه )
 تحقيقات قلب و عروق و قفسه سينه / Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research(فصلنامه )
  تحقيقات هماتولوژي- آنكولوژي و پيوند سلول هاي بنيادي / International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research(فصلنامه )
 تحقيقات سلامت / Journal of Community Health Research(فصلنامه )
 تحقيقات دندانپزشكي / Dental Research Journal(دوماهنامه )
 تحقيقات علوم رفتاري(فصلنامه روان پزشكي - روان شناسي)
 تحقيقات نظام سلامت(فصلنامه )
 تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي (فصلنامه )
 تحقيقات پرستاري و مامايي / Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 تحقيقات دندانپزشكي ابن سينا / Avicenna Journal of Dental Research(فصلنامه )
 تحقيق در علوم دندانپزشكي(فصلنامه )
 تحقيقات آسيب و خشونت / Journal of Injury and Violence Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات كيفي در علوم سلامت(فصلنامه )
 تعالي باليني (دوفصلنامه علوم پزشكي )
 تنفس / Tanaffos Respiration Journal(فصلنامه )
 توانبخشي(فصلنامه توانبخشي)
 توانبخشي نوين / Journal of Modern Rehabilitation(فصلنامه )
 توانبخشي / Iranian Rehabilitation Journal (فصلنامه پزشكي و توانبخشي)
 توسعه آموزش در علوم پزشكي(فصلنامه )
 توسعه ي آموزش جندي شاپور(فصلنامه )
 توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي (دوفصلنامه پرستاري و مامايي ، پزشكي و پيراپزشكي)
 جامع اطفال / Journal of Comprehensive Pediatrics(فصلنامه )
 جراحي ايران(فصلنامه )
 جراحي هاي كم تهاجمي / Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences(فصلنامه )
 جهاني جراحي پلاستيك / World Journal of Plastic Surgery (فصلنامه )
 چشم انداز سلامت / Journal of Health Scope(فصلنامه )
  چشم پزشكي بينا(فصلنامه چشم پزشكي)
 حقوق پزشكي(فصلنامه )
 حكيم سيد اسماعيل جرجاني(دوفصلنامه )
 حيات(فصلنامه پرستاري، مامايي)
 خون(فصلنامه پزشكي-پيراپزشكي )
 خون و سرطان / Iranian Journal of Blood & Cancer (فصلنامه )
 دانشكده دندان پزشكي اصفهان(دوماهنامه )
 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي / Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences(فصلنامه دندانپزشكي)
 دانشكده پرستاري و مامايي همدان(فصلنامه )
 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران(ماهنامه )
  دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي(فصلنامه بهداشت عمومي)
 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد(دوماهنامه )
 دانشكده دندانپزشكي مشهد(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي قم(ماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي ايلام(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند / Birjand University of Medical Sciences(فصلنامه )
  دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي زنجان(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي، پرستاري و مامايي)
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي كرمان / Journal of Kerman University of Medical Sciences(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي اراك(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي )
 دانشگاه علوم پزشكي گيلان(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي البرز(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي )
  دانشگاه علوم پزشكي گرگان(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد(ماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
  دانشگاه علوم پزشكي فسا(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(دوماهنامه علوم پزشكي و پيراپزشكي )
 دانشور پزشكي(دوماهنامه )
 دانش و تندرستي(فصلنامه )
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي فارس / Journal of Dentistry(فصلنامه )
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (فصلنامه دندانپزشكي)
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران / Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences(دوماهنامه )
 دندانپزشكي كودكان ايران (دوفصلنامه )
  ديابت و چاقي / Iranian Journal of Diabetes and Obesity(فصلنامه )
 راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي(دوماهنامه )
 رفتارهاي پر خطر و اعتياد / International Journal of High Risk Behaviors & Addiction(فصلنامه )
 روان پرستاري(دوماهنامه )
 روانپزشكي و علوم رفتاري ايران / Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(فصلنامه )
 روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران(فصلنامه روانپزشكي، روانشناسي باليني و يهداشت روان)
  روزه داري و سلامت / journal of Fasting and Health(فصلنامه )
 زنان مامائي و نازائي ايران(ماهنامه )
 زيست مواد دنداني / Journal of Dental Biomaterials(فصلنامه )
 ژنتيك در هزاره سوم / Genetics in the Third Millennium(فصلنامه ژنتيك)
 سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران(فصلنامه )
 سالمند(فصلنامه )
 سرطان خاورميانه / Middle East Journal of Cancer(فصلنامه )
 سلامت و مراقبت(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 سلامت و محيط زيست (فصلنامه )
 سلامت كار ايران(دوماهنامه )
 سلامت دهان و اپيدميولوژي دهان و دندان / Journal of Oral Health and Oral Epidemiology(فصلنامه )
 سلامت و بهداشت(فصلنامه بهداشت، مديريت سلامت )
 سلامت زنان / Women’s Health Bulletin(فصلنامه )
 سلولي (ياخته) / Cell Journal (Yakhteh)(فصلنامه )
 سم شناسي و مسموميت هاي ايران / Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal (دوماهنامه )
 سم‌شناسي پزشكي آسيا اقيانوسيه / Asia Pacific Journal of Medical Toxicology (فصلنامه )
 سيگنال ها و سنسورهاي پزشكي / Journal of Medical Signals & Sensors(فصلنامه )
 طب انتظامي (فصلنامه )
 طب توانبخشي(فصلنامه )
 طب جانباز(فصلنامه )
 طب جنوب / Iranian South Medical Journal(دوماهنامه )
 طب داخلي خزر / Caspian Journal of Internal Medicine(فصلنامه )
 طب سنتي اسلام و ايران(فصلنامه )
 طب كار(فصلنامه )
  طب گياهي ابوعلي سينا / Avicenna Journal of Phytomedicine(دوماهنامه )
 طب مكمل(فصلنامه )
 طب نظامي(فصلنامه )
 طب و تزكيه(فصلنامه )
 طلوع بهداشت(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان(دوماهنامه )
 علوم اعصاب كاسپين / Caspian Journal of Neurological Sciences(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
  علوم بهداشتي و نظام مراقبت / Journal of Health Sciences and Surveillance System(فصلنامه )
 علوم بهداشتي ايران (فصلنامه )
  علوم بهداشتي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Health Sciences(فصلنامه )
 علوم پايه پزشكي ايران / Iranian Journal of Basic Medical Sciences(ماهنامه )
 علوم پزشكي ايران / Iranian Journal of Medical Sciences(دوماهنامه )
 علوم پيراپزشكي / Journal of Paramedical sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي رازي(ماهنامه )
  علوم پيراپزشكي و توانبخشي(فصلنامه )
 علوم پرستاري و مامايي / Journal of Nursing and Midwifery Sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي (فصلنامه )
 علوم پزشكي كرمانشاه / Journal of Kermansha University of Medical Sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي پارس(فصلنامه )
 علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران (فصلنامه )
 علوم تشريح ايران / Anatomical Sciences Journal(فصلنامه )
 علوم دارويي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP)(فصلنامه )
 علوم دارويي / Pharmaceutical Sciences(فصلنامه )
 علوم مغز و اعصاب ايران / Iranian Journal of Neurology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 علوم و تحقيقات توانبخشي / Journal of Rehabilitation Sciences and Research(فصلنامه )
 غدد درون ريز و متابوليسم ايران(دوماهنامه بيماري هاي غدد)
 فقه پزشكي(دوفصلنامه )
 فيزيك و مهندسي پزشكي / Journal of Biomedical Physics & Engineering(فصلنامه فيزيك پزشكي، مهندسي پزشكي و ارتباط بين اين دو...)
 فيزيولوژي و فارماكولوژي / Physiology and Pharmacology(فصلنامه )
 فيض(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 كودكان كاسپين / Caspian Journal of Pediatrics(فصلنامه )
 كومش(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي (دوماهنامه )
 گوارش(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گوش،حلق، بيني و حنجره ايران / Iranian Journal of Otorhinolaryngology(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گياهان دارويي(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ليزر در علوم پزشكي / Journal of Lasers in Medical Sciences(فصلنامه )
 ليزر در پزشكي(فصلنامه )
 مامايي و بهداشت باروري / Journal of Midwifery & Reproductive health (فصلنامه )
 مجله آلرژي، آسم و ايمونولوژي ايران / Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology(دوماهنامه )
 مجله آموزش پزشكي / Journal of Medical Education(فصلنامه )
 مجله ارتوپدي شفا / Shafa Orthopedic Journal (فصلنامه )
 مجله راديولوژي ايران / Iranian Journal of Radiology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 مجله علمي پزشكي جندي شاپور(دوماهنامه )
 مجله علوم آزمايشگاهي(دوماهنامه )
 مخاطرات زيستي مواد شيميايي / Journal of Chemical Health Risks(فصلنامه )
 مديريت و انفورماتيك سلامت / Journal of Health Management and Informatics(فصلنامه )
 مديريت و مهندسي بهداشت محيط / Environmental Health Engineering and Management Journal(فصلنامه )
 مديريت بهداشت و درمان (دوفصلنامه )
 مديريت ارتقاي سلامت(دوماهنامه )
 مديريت اطلاعات سلامت(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مديريت سلامت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مراقبت بيماري هاي مزمن / Jundishapur Journal of Chronic Disease Care(فصلنامه )
 مراقبت مبتني بر شواهد / Evidence Based Care(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 مركز قلب دانشگاه تهران / The Journal of Tehran University Heart Center(فصلنامه بيماري هاي قلب و عروق )
  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد(فصلنامه )
 مروري بيماري هاي كودكان / Journal of Pediatrics Review(دوفصلنامه )
 مطالعات پرستاري و مامايي / Nursing and Midwifery Studies(فصلنامه )
 مواد و تكنيك هاي دندانپزشكي / Journal of Dental Materials and Techniques(فصلنامه )
 مهندسي بهداشت محيط(فصلنامه )
 ميكروبيولوژي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Microbiology(ماهنامه )
 ميكروب شناسي پزشكي ايران(دوماهنامه )
 ميكروب شناسي ايران / Iranian Journal of Microbiology(دوماهنامه )
 ميكروبيولوژي ملكولي و پزشكي / International Journal of Molecular and Clinical Microbiology(دوفصلنامه )
 نظريه پردازي در علوم پزشكي / Journal of Medical Hypotheses and Ideas(دوفصلنامه )
  نفرولوژي و ارولوژي / Nephro-Urology Monthly(دوماهنامه )
  نوزادان ايران / Iranian Journal of Neonatology(فصلنامه )
 هپاتيت / Hepatitis Monthly(ماهنامه هپاتيت و ساير بيماري هاي كبدي)
 يافته(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه دامپزشکي
 Iranian Journal of Aquatic Animal Health (دوفصلنامه )
 آرشيو رازي / Archives of Razi Institute(فصلنامه )
 بهداشت مواد غذايي(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Research(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Medicine(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Veterinary Research Forum(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي(فصلنامه )
 جراحي دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Surgery (دوفصلنامه )
 دامپزشكي (پژوهش و سازندگي)(فصلنامه )
 علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران(دوفصلنامه بهداشت و پرورش دام و طيور)
 علوم و فنون دامپزشكي ايران / Iranian Journal of Veterinary Science and Technology(دوفصلنامه )
 ميكروبيولوژي دامپزشكي(دوفصلنامه )
 ميكروب شناسي مواد غذايي(فصلنامه )
 التيام(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب حوزوي
 آيين حكمت(فصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 اسلام و علوم اجتماعي(دوفصلنامه )
 انتظار موعود(فصلنامه )
 پژوهش هاي قرآني(فصلنامه )
 تاريخ اسلام(فصلنامه )
 تاريخ اسلام در آينه پژوهش(دوفصلنامه )
 حكمت اسرا(فصلنامه فلسفه و حكمت )
 حكومت اسلامي(فصلنامه )
 ذهن(فصلنامه معرفت شناسي و دانشهاي همگي)
 روان شناسي و دين(فصلنامه )
 سياست متعاليه(فصلنامه )
 عقل و دين (دوفصلنامه )
 قرآن شناخت(دوفصلنامه )
 كاوشي نو در فقه اسلامي(فصلنامه فقه)
 كلام اسلامي(فصلنامه )
 مشرق موعود(فصلنامه )
 مطالعات اسلام و روان شناسي(دوفصلنامه )
 معرفت فرهنگي اجتماعي(فصلنامه )
 معرفت سياسي(دوفصلنامه )
 نقد و نظر(فصلنامه )
 اخلاق(فصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي مديريتي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه سبك زندگي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اجتماعي اسلامي(فصلنامه علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي)
 پژوهش هاي مهدوي(فصلنامه )
 پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامي(دوفصلنامه تخصصي مذاهب و فرق اسلامي)
 حديث و انديشه(دوفصلنامه )
 فقه اهل بيت(فصلنامه )
 مطالعات تطبيقي قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات فقه اماميه(دوفصلنامه )
 مطالعات اصول فقه اماميه(دوفصلنامه )
 معارف عقلي(دوفصلنامه )
 معرفت اخلاقي(دوفصلنامه )
 ميقات حج(فصلنامه فرهنگي،‌ سياسي، اجتماعي، تاريخي)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب دانشگاه آزاد اسلامي
 Journal of Advances in Computer Research(فصلنامه )
 Journal of Language and Translation(فصلنامه )
 Journal of Industrial Strategic Management(فصلنامه )
 بين المللي محاسبات و مدل سازي رياضي(فصلنامه )
 بيومكانيك ورزشي(فصلنامه )
 پژوهشنامه تربيتي(فصلنامه )
 پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي(فصلنامه )
 پژوهش نامه تاريخ / Scientific Journal of History Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي جامعه شناختي(فصلنامه )
 پژوهش هاي زراعي در حاشيه كوير(فصلنامه )
 تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي(فصلنامه )
 تحقيقات حشره شناسي(فصلنامه )
 جغرافيا و مطالعات محيطي(فصلنامه )
  دانش شناسي(علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)(فصلنامه )
 دانش و پژوهش در آموزش زبان انگليسي / Iranian Journal of Research in English Language Teaching (دوفصلنامه )
 روشهاي هوشمند در صنعت برق(فصلنامه )
 رهبري و مديريت آموزشي(فصلنامه )
 زبان و ادبيات فارسي(فصلنامه )
 زراعت و اصلاح نباتات ايران(فصلنامه )
 زيست شناسي جانوري (فصلنامه )
 صحيفه مبين(دوفصلنامه )
 عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان)(فصلنامه )
 علوم اجتماعي(فصلنامه )
 فقه و تاريخ تمدن(فصلنامه )
 فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي(فصلنامه )
 گياه و زيست بوم(فصلنامه )
 مديريت توسعه و تحول(فصلنامه )
 مديريت صنعتي(فصلنامه )
 مطالعات محيطي هفت حصار(فصلنامه برنامه ريزي شهري، طراحي شهري و معماري)
 مطالعات جامعه شناختي جوانان / Sociological Studies of Youth Journal (فصلنامه )
 مهندسي برق مجلسي / Majlesi Journal of Electrical Engineering (فصلنامه )
 نوآوري هاي مديريت آموزشي(فصلنامه )
 

 

تبليغات

چاپ مقاله

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پزشكي هلال احمر
متن مطالب شماره 2 (پياپي 1902)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1395-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است