|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست نشريات داراي متن

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست نشريات همراه با متن کامل يا گزيده مقالات
 
 

 

 
شما مي توانيد متن كامل و يا برخي از مقالات نشريات زير را در اين سايت مطالعه نماييد.
 
 
  • اين فهرست مربوط به نشرياتی است که متن شماره های اخير آنها در سايت موجود است.
    مجلات متعدد ديگری نيز فعلا به درج متن شماره های پيشين خود در اين سايت اکتفا نموده اند.
  • عده ای از مديران نشريات متن برخی از مقالات هر شماره خود را انتخاب و برای درج در سايت در اختيار ما قرار داده اند.
  • اين سايت آمادگی خود را برای درج متن کامل مقالات 20 شماره گذشته و شماره های آتی نشريات عضو به صورت رايگان اعلام می دارد. مديران محترم نشريات برای هماهنگی با شماره پشتیبانی سايت تماس بگيرند.
  • برای دسترسی به متن مقالات موجود  لازم است عضو سايت شده و اشتراک طلايي يکساله سايت را خريداری نماييد.
  • نشرياتی که متن آنها در سايت موجود نيست هنوز تمايلي به همکاری با سايت ندارند. اميدواريم در آينده نزديک شاهد حضور همه مجلات کشور در اين سايت باشيم.
  • ترتيب نمايش عناوين در هر گروه بر حسب  الفباست.

 

 
 نشريات تخصصي در همه موضوعات
 Pure Life(فصلنامه مطالعات اسلامي)
 Advances in Mathematical Finance and Applications(فصلنامه رياضيات مالي)
 Teenager(ماهنامه سينمايي، ورزشي، ادبي، علمي و معلومات عمومي)
 LADDER(ماهنامه داستان، شعر، رياضي، معلومات عمومي و سرگرمي ويژه...)
 Journal of Hyperstructures(دوفصلنامه )
 Journal of Clinical and Basic Research (فصلنامه )
 Academic Journal of Surgery(دوفصلنامه جراحي)
 Journal of nephropathology(فصلنامه )
 Reviews in Clinical Medicine(فصلنامه )
 International Journal of Management, Accounting and Economics(ماهنامه مديريت، حسابداري، اقتصاد)
 Journal of Analytical Research in Clinical Medicine(فصلنامه )
 Social Behavior Research & Health(دوفصلنامه )
 Journal of Nutrition and Food Security(فصلنامه )
 International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials(فصلنامه )
 Podoces(دوفصلنامه )
 International Journal of Cardiovascular Practice(فصلنامه )
 International Biological and Biomedical Journal (فصلنامه زيست شناسي، پزشكي و پيراپزشكي)
 Iranian Journal of health, Safety and environment(فصلنامه بهداشت، ايمني، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي)
 International Journal of Language Testing(دوفصلنامه آزمون سازي زبان، ارزشيابي و روان سنجي)
 Natural Environment Change(دوفصلنامه )
 Traditional and Integrative Medicine(فصلنامه )
 Iranian Journal of Language Teaching Research(دوفصلنامه زبان و ادبيات انگليسي)
 Journal of Evidence Based Health Policy, Management and Economics(فصلنامه )
 Focus on Science(فصلنامه علوم پزشكي و علوم زيستي)
 Journal of Algebra and Related Topic(دوفصلنامه )
 DISCOURSE(فصلنامه فرهنگي، اقتصادي، مسائل اجتماعي، معلومات عمومي)
 Global Analysis and Discrete Mathematics(دوفصلنامه )
 Journal Of Patient safety and quality improvement (فصلنامه )
 Journal of Computer and Knowledge Engineering(دوفصلنامه )
 Journal of Case Reports in Practice (فصلنامه )
 Journal of Mahani Mathematical Research Center(دوفصلنامه )
 Dental Clinical and Experimental Journal(دوفصلنامه )
 Horizons of Thought(دوفصلنامه )
 آرشيو بهداشت حرفه اي / Archives Of Occupational Health (فصلنامه )
 آزمايشگاه و تشخيص(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
  آسانسور، پله برقي و بالابر(ماهنامه خبري ،تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي، پژوهشي )
 آسيب‌شناسي، مشاوره و غني ‌سازي خانواده‬(دوفصلنامه )
 آفاق مهر(فصلنامه فرهنگي و اجتماعي)
 آفاق نور(گاهنامه علوم قرآني)
 آفت‌ كش ها در علوم گياه‌ پزشكي(دوفصلنامه )
 آموزش مهندسي ايران(فصلنامه توسعه كمي و كيفي آموزش مهندسي)
 آموزش پزشكي (دوفصلنامه )
 آموزش در علوم انساني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي نهج البلاغه(دوفصلنامه )
 آناليز رياضي سهند / Sahand Communications in Mathematical Analysis(دوفصلنامه )
 احسن الحديث(دوفصلنامه )
 ادب فارسي(دوفصلنامه )
 ادوات مخابراتي مجلسي / Majlesi Journal of Telecommunication Devices(فصلنامه )
 استراتژي راهبردي جنگل(فصلنامه كشاورزي و دامپروري)
 اسفار(دوفصلنامه فلسفه دين، الهيات و دين پژوهي)
 اسلام و مطالعات اجتماعي(فصلنامه )
 اسلام و مديريت(دوفصلنامه )
 اسوه(ماهنامه فرهنگي ،سياسي،اجتماعي)
 اطلاع رساني پزشكي نوين (فصلنامه )
 اعلام و اطفاء حريق(ماهنامه خبري ،تحليلي، اطلاع رساني آموزشي و پژوهشي )
 افلاك (دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد)(دوفصلنامه )
 اقتصاد و بيمه(ماهنامه )
 اقتصاد مسكن(فصلنامه )
  اقتصاد توسعه و برنامه ريزي(دوفصلنامه )
 الاجتهاد و التجديد(فصلنامه )
 الماس(فصلنامه اولين نشريه تخصصي چيني، سراميك، كاشي، شيشه و سفال)
 امان(دوماهنامه )
 انجمن صنايع شوينده بهداشتي و آرايشي ايران(فصلنامه )
 انديشه علامه طباطبايي(دوفصلنامه )
 انديشمندان حقوق(فصلنامه )
 انديشه سياسي در اسلام(فصلنامه سياسي (اجتماعي))
 انرژي و محيط زيست / Iranica Journal of Energy & Environment(فصلنامه )
  انسان، محيط زيست و ارتقاء سلامت / Journal of Human, Environment and Health Promotion(فصلنامه )
 انشا و نويسندگي(ماهنامه )
 ايراس(گاهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي)
 بازار چرم و كفش(ماهنامه اقتصادي)
 بازار و سرمايه(ماهنامه )
 باستان شناسي ايران(دوفصلنامه )
 بررسي هاي حسابداري(فصلنامه )
 برزگر(ماهنامه كشاورزي، دامپروري)
 برهان انديشه (ماهنامه )
 بزرگراه رايانه(ماهنامه علمي، فني (تخصصي كامپيوتر))
 بسپار (علوم و صنايع پليمر)(ماهنامه علوم و صنايع پليمر)
 بسپار(دوماهنامه علوم و صنايع رنگ و رزين و چسب )
 بورس(ماهنامه اقتصادي، مالي)
 بهائي شناسي(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي در نقد بهائيت)
 بهبود(فصلنامه علمي، فني، تحليلي، خبري )
 بهداشت روان(فصلنامه آموزشي، روانپزشكي، روانشناسي، اجتماعي، تربيتي)
 بهداشت خانواده(فصلنامه بهداشت خانواده)
 بهداشت محيط و توسعه پايدار / Journal of Environmental Health and Sustainable Development(فصلنامه )
 بهداشت كار و ارتقاي سلامت(فصلنامه )
 بهداشت در عرصه (فصلنامه پيراپزشكي)
 بهورز(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 به هنگام(فصلنامه علمي - تخصصي دريايي)
 بيماري هاي مشترك انسان و دام / Journal of Zoonotic Diseases(فصلنامه )
 بينات(فصلنامه )
 بين المللي علوم آزمايشگاهي / International Journal of Medical Laboratory(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 بين المللي تحقيقات در آموزش زبان انگليسي / International Journal of Research in English Education(فصلنامه آموزش زبان انگليسي)
 بين المللي مهندسي حفاظت از حريق(ماهنامه سيستم هاي كشف، اعلام و اطفاء حريق هوشمند)
 بين المللي سرمايه انساني در مديريت شهري / International Journal of Human Capital in Urban Management(فصلنامه )
 بين المللي پيشگيري از دردهاي عضلاني اسكلتي / International Journal of Musculoskeletal Pain prevention(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 بين المللي علوم بهداشت و زندگي / International Journal of Health and Life Sciences(دوفصلنامه )
 پارك فناوري پرديس(فصلنامه تحليلي،پژوهشي و اطلاع رساني)
 پاسدار اسلام(ماهنامه عقيدتي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي)
 پايداري، توسعه و محيط زيست (فصلنامه )
 پايش سبك زندگي(دوماهنامه فرهنگي اجتماعي سبك زندگي ويژه فعالان و مديران...)
 پرتو وحي(دوفصلنامه )
 پردازش(ماهنامه خبري، تحليلي و اطلاع رساني)
 پردازشگر(ماهنامه فني، مهندسي)
 پردازش سيگنال پيشرفته(دوفصلنامه )
 پرستاري گروههاي آسيب پذير(فصلنامه )
 پرستاري سالمندان (فصلنامه )
 پژوهش نامه معارف حسيني(فصلنامه )
 پژوهش هاي مكاني فضايي(فصلنامه )
 پژوهش حسابداري(فصلنامه )
 پژوهش در هنر و علوم انساني(دوماهنامه )
 پژوهش ملل(ماهنامه )
 پژوهش سلامت(فصلنامه )
 پژوهش هاي عمران و محيط زيست (دوفصلنامه )
 پژوهشنامه توسعه فرهنگي اجتماعي(فصلنامه )
 پژوهشهاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه كاشان(دوفصلنامه )
 پژوهش در بهداشت محيط(فصلنامه )
 پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم(دوفصلنامه اطلاع رساني و تحليلي)
 پژوهشنامه تربيت ديني(دوفصلنامه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي)
 پژوهش هاي نوين علوم قرآن و تفسير(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي سلامت محور(فصلنامه )
 پژوهش هاي پيشرفته در حسابداري و حسابرسي / Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing(فصلنامه )
 پژوهش هنر(فصلنامه آموزشي، پژوهشي و تحليلي )
 پژوهش هاي عقلي نوين(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه حج و زيارت(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه علوم حديث تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي منظر شهر(دوفصلنامه شهرسازي)
  پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران(دوفصلنامه )
 پمپ(فصلنامه فني، آموزشي در زمينه طراحي، توليد و بهره برداري...)
 پنجره(فصلنامه علمي - تخصصي)
 پوششهاي سطحي(فصلنامه فني، تخصصي)
 پيام آزمايشگاه(ماهنامه )
 پيام آبادگران(ماهنامه فني، خبري، صنفي)
 پيام آلكان(فصلنامه كشاورزي)
 پيام تجربه (ماهنامه فرهنگي، اجتماعي، طنز و سرگرمي سالم)
 پيام دريا(ماهنامه اقتصادي)
 پيام ديابت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 پيام سبزانديشان(فصلنامه پژوهشي، فرهنگي)
 پيام صادق(فصلنامه خبري، اطلاع رساني و فرهنگي)
 پيام فولاد(فصلنامه )
 پيام مهندس(ماهنامه فني، مهندسي)
 پيش به سوي كشاورزي اقتصادي(ماهنامه حوزه كشاورزي و دامپروري - صنايع كشاورزي)
 پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري(ماهنامه )
 پيشگامان ساختمان (ماهنامه )
 پيشگامان تاسيسات(ماهنامه )
 پيكره (دوفصلنامه )
 پيك هوافضا(فصلنامه فني مهندسي)
 پيوست(ماهنامه )
 تابش و فناوري هسته اي(فصلنامه )
 تاريخ پژوهي(فصلنامه )
 تاريخ نامه انقلاب(دوفصلنامه )
 تاريخ شفاهي(دوفصلنامه )
 تازه هاي دام و طيور و آبزيان(دوماهنامه دام و طيور و آبزيان و صنايع غذايي)
 تازه هاي روان شناسي صنعتي/سازماني(فصلنامه )
 تازه هاي رواندرماني(دوفصلنامه دانشي، پژوهشي و آموزشي)
 تبليغات بازرگاني(ماهنامه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و هنري)
 تجهيزات ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي)
 تحقيقات و رويه هاي بيمارستاني / Hospital Practices and Research (فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي مهندسي صنايع / Journal of Applied Research on Industrial Engineering(فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي علوم ورزش بدون مرز (فصلنامه )
 تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي(فصلنامه )
 تحقيقات روماتولوژي / Rheumatology Research(فصلنامه )
 تحقيقات كشاورزي ايران / Iran Agricultural Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات سلامت در جامعه(فصلنامه )
 تحقيقات بيماري ‌هاي گياهي(دوفصلنامه )
 تحقيقات جنگل هاي زاگرس(دوفصلنامه جنگلداري (مهندسي منابع طبيعي))
 ترجمان وحي(دوفصلنامه فرهنگي، اجتماعي)
  تشريفات(دوماهنامه هتلداري و گردشگري)
 تصميم‌گيري و تحقيق در عمليات(فصلنامه )
  تصوير سلامت(فصلنامه )
 تفسير پژوهي(دوفصلنامه )
 تفكر معماري(دوماهنامه هنر و دانش معماري)
 توان ياب(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 توريسم / Journal Of Tourism And Hospitality Research(فصلنامه )
 توسعه پرستاري در سلامت (دوفصلنامه )
 توسعه تاسيسات و تجهيزات(فصلنامه )
 توليد مثل خزر / Caspian Journal of Reproductive Medicine (فصلنامه )
 توليد گياهان روغني(دوفصلنامه )
 تهويه و تبريد(ماهنامه تخصصي حرارت و برودت)
 تهويه مطبوع(ماهنامه خبري ،تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي، پژوهشي )
  تهويه و تاسيسات(ماهنامه )
 جاده هاي سبز(ماهنامه سفر، گردشگري و صنعت حمل و نقل)
 جامعه شناسي اقتصادي و توسعه(دوفصلنامه )
 جستارهاي اجتماعي(دوفصلنامه )
 جستارهاي حقوق عمومي(فصلنامه )
 جستارهاي داستاني در ادب فارسي(فصلنامه )
 جستارهاي شهرسازي(دوفصلنامه تحليلي، پژوهشي، معماري و شهرسازي)
 جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام (دوفصلنامه )
 جنگ صنعت و فناوري(دوماهنامه تحليلي، پژوهشي، اطلاع رساني)
 جنگل و مرتع(فصلنامه علمي، اجتماعي، اقتصادي )
 جوشكاري(فصلنامه )
 جهان كتاب(ماهنامه علوم انساني)
 جهان گستر(ماهنامه علم، تكنولوژي، اطلاع رساني)
 چاپ و تبليغات(ماهنامه )
 چاپ و نشر(ماهنامه )
 چدن و فولاد(ماهنامه )
 چشم انداز ايران(دوماهنامه سياسي، راهبردي)
 چهارراه(ماهنامه حمل و نقل، ترانزيت و لجستيك)
 چيدمان (فصلنامه )
 چيلان(ماهنامه خبري و تحليلي)
 چيلر و برج خنك كن(ماهنامه )
 حديث حوزه (دوفصلنامه )
 حرارت و برودت(ماهنامه خبري، تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي و پژوهشي)
 حسابدار(ماهنامه )
 حسابداري ارزشي و رفتاري(دوفصلنامه )
 حسابدار رسمي(فصلنامه حسابداري و حسابرسي)
 حسابرس(دوماهنامه اطلاع رساني و پژوهشي)
 حسنا(فصلنامه تخصصي علوم قرآن و حديث)
 حضور(فصلنامه فرهنگي، سياسي، اجتماعي، هنري)
 حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي(دوفصلنامه )
 حقوق بشر(دوفصلنامه )
 حقوق ملل(فصلنامه )
 حقوق محيط زيست(دوفصلنامه علوم انساني، جغرافيا )
 حكمت عرفاني(دوفصلنامه )
 خانه خوبان(ماهنامه ويژه همسران)
 15 خرداد(فصلنامه تخصصي در حوزه تاريخ پژوهي ايران معاصر)
 خلق(دوماهنامه اخلاقي تربيتي)
 خوانش(فصلنامه زبان و ادبيات فارسي)
 خيمه (ماهنامه ديني، فرهنگي و مجالس حسيني)
 دادرسي(ماهنامه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي)
 دادگر(فصلنامه تحليلي ، اطلاع رساني و پژوهشي)
 داروگ(ماهنامه اطلاعات و آموزش حفاظت از محيط زيست)
 دامپزشك(دوماهنامه )
 دامپزشكي و بهداشت(ماهنامه تحليلي، خبري و آموزشي)
 دامداران ايران(ماهنامه فني ، اقتصادي)
 دام و كشت و صنعت(ماهنامه كشاورزي)
 دانش ارزيابي(فصلنامه )
 دانش بنيان(ماهنامه آموزشي، علمي، خبري، تحليلي، اقتصاد دانش بنيان)
 دانش غذا و كشاورزي(ماهنامه اطلاع رساني، تحليلي، آموزشي، خبري)
 دانش يوگا(ماهنامه سلامت تن و روان)
 دستاورد صنعت (دوماهنامه )
 دستاورد(فصلنامه طراحي صنعتي)
 دنياي آبزيان(فصلنامه )
 دنياي اسب(دوماهنامه ورزشي)
 دوست خردسالان(ماهنامه خردسالان)
 دوست كودكان(ماهنامه )
 دوست نوجوانان(ماهنامه )
 ديد برتر(دوماهنامه اقتصادي، فرهنگي)
 رابط سلامت(فصلنامه )
 رازي(ماهنامه دارويي، علمي، اجتماعي)
 راهبردهاي مديريت در نظام سلامت (دوفصلنامه )
 راهبردهاي توسعه روستايي(فصلنامه )
 راهبران(ماهنامه خبري و آموزشي)
 راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي (دوفصلنامه )
 راه سلامت، ايمني و محيط زيست (رسام)(فصلنامه بهداشت كار و بهداشت حرفه اي)
 راه و ساختمان(ماهنامه مديريت پروژه، عمران، معماري و شهرسازي)
 رسائل(فصلنامه )
 رشد آموزش ابتدايي(ماهنامه علوم تربيتي ( ويژه آموزگاران ابتدايي و كارشناسان...)
 رشد آموزش رياضي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش تربيت بدني(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش جغرافيا(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش پيش دبستاني(فصلنامه آموزشي، تحليلي و اطلاع رساني)
 رشد آموزش شيمي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش علوم اجتماعي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش تاريخ(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش زيست شناسي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش هنر(فصلنامه )
 رشد آموزش فيزيك(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش زبان و ادب فارسي(فصلنامه )
 رشد آموزش مشاور مدرسه(فصلنامه )
 رشد آموزش فني و حرفه اي و كاردانش(فصلنامه )
 رشد برهان رياضي (براي دانش آموزان دوره‌ متوسطه دوم )(ماهنامه علوم پايه)
 رشد برهان رياضي (براي دانش آموزان دوره‌ متوسطه اول)(ماهنامه علوم پايه)
 رشد تكنولوژي آموزشي(ماهنامه فرهنگي)
 رشد جوانه(فصلنامه علوم انساني)
 رشد مدرسه فردا(ماهنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات)
 رشد مديريت مدرسه(فصلنامه علوم انساني)
 رشد معلم(ماهنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي)
 روابط عمومي(ماهنامه علمي - تخصصي انجمن روابط عمومي)
 روانشناسي و روانپزشكي شناخت(فصلنامه )
 روزنامه نگاري الكترونيك(فصلنامه )
 روزهاي زندگي بچه ها(ماهنامه )
 روش هاي نوين آبياري(ماهنامه )
 روند (فصلنامه )
 روند اقتصادي(ماهنامه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي)
 رويه قضايي حقوق خصوصي(دوفصلنامه )
 رويه قضايي حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 ره آورد نور(فصلنامه اطلاع رساني، آموزشي و مطالعات رايانه اي علوم...)
 ره آورد گيل(ماهنامه علوم انساني (تاريخ))
 ره آورد سلامت(دوفصلنامه )
 ره آورد سياسي(دوفصلنامه )
  ره يافت هاي نوين در مديريت و فن آوري(فصلنامه مديريت)
 زائر(ماهنامه فرهنگي،اجتماعي)
  زبان شناسي كاربردي و تحليل گفتمان / Journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis (دوفصلنامه علوم انساني (زبان و ادبيات انگليسي))
 زبان شناسي اجتماعي(فصلنامه )
  زبانشناسي رياضي / Mathematical Linguistics(دوفصلنامه زبانشناسي رايانشي و رياضي و كمي و پيكره اي،...)
 زيبازي(فصلنامه )
 زيست شناسى سلولي و ملكولي گياهي (فصلنامه زيست شناسي)
 ساختمان(ماهنامه آموزشي خبري پژوهشي و تحليلي صنعت ساختمان)
 ساخت و ساز(ماهنامه عمران، معماري و شهرسازي)
 ساخت و توليد(دوماهنامه )
 سازمان نظام پزشكي مشهد (سيمرغ سپيد)(فصلنامه مسائل صنفي و‌ مشكلات جامعه پزشكي )
 سازه و ژئو تكنيك / Journal of the Structural Engineering and Geotechnics (دوفصلنامه )
 سازه هاي هيدروليكي / Journal of Hydraulic Structures (فصلنامه )
 سالمند شناسي(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي و پرستاري )
 سخن جامعه(فصلنامه )
 سرآمد(ماهنامه )
 سراج منير(فصلنامه )
 سرباز(ماهنامه فرهنگي،‌اجتماعي)
 سرعت(ماهنامه )
 سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع(ماهنامه سيستم هاي سرمايشي، گرمايشي و تهويه مطبوع)
 سفينه النجات / Safinah al-nejat(فصلنامه )
  سلامت سالمندي / Elderly Health Journal (دوفصلنامه پرستاري (پيراپزشكي)، سلامت سالمندي)
 سلامت اجتماعي و اعتياد(فصلنامه )
 سلفي پژوهي(دوفصلنامه )
 سنبله(ماهنامه تحليلي، علمي، فني، كشاورزي و زيست محيطي)
 سواد سلامت(فصلنامه )
 سياحت غرب(ماهنامه )
 سياستنامه مفيد(دوفصلنامه )
 سيره و سخن اهل بيت(دوفصلنامه امام شناسي و مهدويت )
 سيستم هاي مكاترونيك مجلسي / Majlesi Journal of Mechatronic Systems(فصلنامه )
 سيماي دام، طيور و آبزيان(دوماهنامه )
 شبكه(ماهنامه )
 شبيه سازي و تحليل تكنولوژي هاي نوين در مهندسي مكانيك / Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering(فصلنامه )
 شكار و ماهيگيري(فصلنامه آموزشي، اطلاع رساني)
 شهر و ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي، آموزشي، پژوهشي، خبري و اطلاع رساني)
 شهر و منظر(فصلنامه اطلاع رساني، آموزشي و پژوهشي)
 صرع و سلامتي(فصلنامه علمي، آموزشي و اجتماعي)
 صف(ماهنامه نظامي، فرهنگي و اجتماعي، ارتش)
 صنايع زيرساخت هاي كشاورزي، غذايي، دام و طيور (دامپروران)(ماهنامه كشاورزي، صنايع غذايي و دام و طيور)
 صنايع چوب و كاغذ(ماهنامه فني - مهندسي صنايع چوب، مبلمان و كاغذ ايران)
 صنايع تبريد و تهويه مطبوع (ماهنامه )
 صنعت آبكاري(فصلنامه فني و مهندسي)
  صنعت آبفا(دوماهنامه حوزه علوم پايه و فني و مهندسي - صنعت آب و فاضلاب)
 صنعت بسته بندي(ماهنامه صنعت بسته بندي و چاپ)
 صنعت ترجمه(فصلنامه )
 صنعت چرم(دوماهنامه فني، مهندسي،آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني انجمن...)
 صنعت چوب ايران (فصلنامه فني، مهندسي)
 صنعت حفاظت(ماهنامه )
 صنعت حمل و نقل(ماهنامه علمي، فني، اقتصادي، خبري)
 صنعت صدا و تصوير(دوماهنامه فني مهندسي )
 صنعت كفش(ماهنامه فني، مهندسي)
 صنعت لوله(ماهنامه تخصصي و اطلاع رساني)
 صنعت نساجي(ماهنامه علمي، فني، اقتصادي)
 صنعت هوشمند(ماهنامه علمي - تخصصي كنترل و اتوماسيون صنعتي)
 صنوبر(فصلنامه )
 طب اورژانس ايران(فصلنامه )
 طب پيشگيري(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 طب در ورزش(فصلنامه )
 طب گياهي پيشرفته / Advanced Herbal Medicine (فصلنامه )
 طبيعت ايران(دوماهنامه )
  طبيعت گردي و گردشگري(دوماهنامه خبري، آموزشي، علمي و ورزشي)
 طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر(دوفصلنامه )
 طعم زندگي(فصلنامه اجتماعي، فرهنگي)
 طنين سلامت (فصلنامه )
 عصر انديشه (ماهنامه فرهنگ و علوم انساني)
 عصر كيفيت(ماهنامه آموزشي ، پژوهشي و اطلاع رساني مديريت كيفيت و...)
 علامه(دوفصلنامه علمي و تخصصي)
  علم زبان(دوفصلنامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان و فرهنگ و...)
 علم سنجي كاسپين (دوفصلنامه )
 علمي پژوهان(فصلنامه )
 علوم ادبي(دوفصلنامه )
 علوم پيراپزشكي و بهداشت نظامي(فصلنامه )
 علوم جغرافيايي(دوفصلنامه )
 علوم خبري(فصلنامه )
 علوم دارويي و سلامت / Journal of Pharmaceutical & Health Sciences(فصلنامه )
 علوم مراقبتي نظامي(فصلنامه پرستاري)
 علوم و صنايع شيميايي گام پارت(فصلنامه صنايع شميايي)
  علوم و فنون مديريت اطلاعات(فصلنامه )
 علوم و فنون پسته (دوفصلنامه )
 عيار پژوهش در علوم انساني(دوفصلنامه )
 غذا،دام،كشاورزي (غدك)(ماهنامه )
  فرآيندهاي نوين در ساخت و توليد / Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production (فصلنامه )
 فرهنگ اسلامي(ماهنامه )
 فرهنگ پويا(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)
 فرهنگ زيارت(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تاريخي)
 فصلنامه قرآني كوثر(فصلنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي)
 فكه(ماهنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)
 فلسفه و كودك(دوفصلنامه آموزشي، پژوهشي و تحليلي)
 فناوري نوين غذا(ماهنامه آموزشي و پژوهشي)
 فناوري نانو(ماهنامه )
 فناوري سيمان(ماهنامه )
 فن و هنر(فصلنامه فني، مهندسي)
 فولاد(ماهنامه )
 فيزيولوژي پزشكي / Journal of Medical Physiology(فصلنامه )
 قالب سازان(دوماهنامه تخصصي ساخت و توليد)
 قانون يار(فصلنامه )
 كارآفرينان اميركبير(ماهنامه خبري، آموزشي، اطلاع رساني)
 كارآفرين(ماهنامه خبري ،تحليلي ،آموزشي ،پژوهشي و اطلاع رساني)
 كار و جامعه(ماهنامه فرهنگي،‌ اقتصادي، مسائل اجتماعي)
 كتاب و سنت(دوفصلنامه )
 كشاورزي و غذا(ماهنامه كشاورزي)
 كشاورزي و توسعه پايدار(دوماهنامه آموزشي ،پژوهشي ،اطلاع رساني ،تحليلي )
 كفش تبريز(ماهنامه )
 كنترل كيفيت / Quality Control Magazine(ماهنامه فني و مهندسي)
 كودك(ماهنامه آموزشي و اطلاع رساني)
 كهربا(فصلنامه علوم پايه و فني و مهندسي - صنعت برق)
 كيهان فرهنگي(ماهنامه فرهنگي، هنري)
 گردشگري علم و فرهنگ(فصلنامه )
 گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس(فصلنامه فني، مهندسي)
 گزارش بورس(ماهنامه اقتصادي، سياسي)
 گزارش موسيقي / Music Report Monthly(ماهنامه تخصصي موسيقي )
 گزارش ميراث(دوماهنامه حوزه نقد و تصحيح متون، نسخه شناسي و ايران شناسي)
 گزيده دنياي سراميك(فصلنامه )
 گستره انرژي(ماهنامه )
 گنجينه مجمع(دوماهنامه خبري، اطلاع رساني )
 گياهان دانه روغني ايران(دوفصلنامه )
 گياه زراعي و تنش هاي محيطي (دوفصلنامه )
 گيلان ما(فصلنامه سياسي،‌ادبي و فرهنگي)
 لذت فيزيك(ماهنامه )
 لعل سرخ(دوماهنامه سنگ هاي زينتي و قيمتي و جواهرات)
 لوله و اتصالات(ماهنامه لوله و اتصالات پي وي سي، پوش فيت، پلي پروپيلن و...)
 ماشين(ماهنامه )
 مبدل گرمايي(ماهنامه )
 مجله اقتصادي(دوماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي)
 مجله ي نوآوري هاي برق و كامپيوتر / Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (دوفصلنامه مهندسي برق و كامپيوتر)
 محدث(فصلنامه اطلاع رساني و خبري)
 محيط زيست و مهندسي آب(فصلنامه علوم پايه و فني و مهندسي - محيط زيست )
 مدل سازي رياضي / Journal of Mathematical Modeling (دوفصلنامه )
 مديريت ارتباطات(ماهنامه تحليلي، آموزشي و اطلاع رساني)
 مديريت كيفيت فراگير(دوماهنامه )
 مديريت مهندسي و رايانش نرم (دوفصلنامه )
 مراقبت اورژانس(فصلنامه )
 مراقبت سرطان(فصلنامه )
 مرتعداري(دوفصلنامه )
 مرور سيستماتيك در علوم پزشكي(فصلنامه )
 مشاور دامپزشك(دوفصلنامه )
 مشق تندرستي(ماهنامه فرهنگي، اجتماعي)
 مطالعات منطقه اي(فصلنامه )
 مطالعات زبان و ادبيات غنايي(فصلنامه )
 مطالعات محيط زيست، منابع طبيعي و توسعه پايدار(فصلنامه )
  مطالعات كاربردي در علوم مديريت و توسعه (دوماهنامه )
 مطالعات راهبردي جهان اسلام (فصلنامه )
 مطالعات جمعيتي(دوفصلنامه )
 مطالعات شهريار پژوهي(فصلنامه )
 مطالعاتي صيانت از حقوق زنان (فصلنامه حقوق و كرامت اسلامي بشر)
 مطالعات آموزشي نما (دوفصلنامه )
 مطالعات خليج فارس(فصلنامه )
 مطالعات مديريت فناوري اطلاعات(فصلنامه )
 مطالعات انقلاب اسلامي و دفاع مقدس(دوفصلنامه )
  مطالعات تحول در علوم انساني(دوفصلنامه )
 مطالعات فقه معاصر(دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامي)
 مطالعات رسانه و امت(دوفصلنامه )
 معارج(دوفصلنامه )
 معارف منطقي (دوفصلنامه )
 معماري سبز(فصلنامه )
 معماري اقليم گرم و خشك(دوفصلنامه )
 موج سبز(فصلنامه )
 موعود(ماهنامه فرهنگي، اعتقادي و اجتماعي)
 موفقيت(دوهفته نامه اجتماعي، علمي، خانوادگي)
 مهر طلبان(فصلنامه )
 مه شكن(دوماهنامه خودرو، لوازم و قطعات يدكي)
 مهندسي منابع معدني(فصلنامه )
 مهندسي كشاورزي(ماهنامه تحليلي، خبري و آموزشي)
 مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي(ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، خبري و آموزشي)
 مهندس مشاور(فصلنامه فني، مهندسي،آموزشي ،پژوهشي)
 مهندسي مديريت(دوماهنامه خبري، تحليلي، آموزشي و پژوهشي)
 مهندسي بهينه پرداز(فصلنامه پژوهشي، آموزشي، اطلاع رساني، خبري، تحليلي)
 مهندسي و مديريت ساخت(فصلنامه )
 ميراث علمي اسلام و ايران(دوفصلنامه تاريخ علوم و فناوري دوره اسلامي)
 ميقات الحج(دوفصلنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي)
 نامه شورا(ماهنامه فرهنگي، سياسي، اجتماعي)
 نامه ي جامعه(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي)
 نخبگان علوم و مهندسي(ماهنامه حوزه علوم پايه و فني و مهندسي - صنعت و علوم...)
 نداي اسلام(فصلنامه )
 نداي قلم (ماهنامه فرهنگي و اجتماعي)
 نساجي كهن(دوماهنامه فرش ماشيني، منسوجات بي بافت و الياف مصنوعي)
 نساجي امروز(ماهنامه )
 نسيم خرد(دوفصلنامه فلسفه اسلامي)
 نشان(فصلنامه هنر، گرافيك)
 نشريه كنترل و بهينه سازي در رياضيات كاربردي / Control and Optimization in Applied Mathematics(دوفصلنامه )
 نصوص معاصره(دوفصلنامه )
 نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه كشاورزي)
 نظام ها و خدمات اطلاعاتي(فصلنامه )
 نفت، گاز و انرژي(ماهنامه نفت و گاز و پتروشيمي)
 نفت و انرژي(ماهنامه نفت، گاز و پتروشيمي)
 نفت و پالايش(ماهنامه )
 نفرولوژي كودكان / Journal of pediatric nephrology(فصلنامه )
 نقد كتاب فقه و حقوق(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب كودك و نوجوان(فصلنامه )
 نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
  نقد كتاب علوم اجتماعي(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب قرآن و حديث(فصلنامه نقد كتاب)
 نقد كتاب تاريخ(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
  نقد كتاب هنر(فصلنامه نقد و بررسي كتاب هنري)
 نقد كتاب ادبيات (فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب ميراث(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد و بررسي كتاب تهران(فصلنامه آموزشي، اطلاع رساني، تحليلي در زمينه مسائل...)
 نگاه نافذ(فصلنامه اطلاع رساني، پژوهشي، خبري و آموزشي)
 نماد گلستان(فصلنامه فني، مهندسي)
 نمايش(ماهنامه تئاتر)
 نوين دارو(ماهنامه )
 نيازمنديهاي ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي، آموزشي، پژوهشي، خبري و اطلاع رساني)
  نيرو فروز(فصلنامه اختصاصي صنعت برق)
 وب(ماهنامه آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني)
 هفت جاده (فصلنامه گردشگري)
 هميار(فصلنامه اقتصادي)
 هنر آگه(ماهنامه فرهنگي، هنري)
 هنر بسته بندي(دوماهنامه آموزشي، پژوهشي، اطلاع رساني)
 هنر زبان(فصلنامه )
 هنر موسيقي(ماهنامه فرهنگي، هنري، اجتماعي)
 هنرنما معمار(فصلنامه معماري و شهرسازي)
 هنر و تجربه(ماهنامه سينما و تئاتر )
 هنر و تمدن شرق(فصلنامه )
  هوزان(دوماهنامه تخصصي محيط زيست)
 ياد(فصلنامه علوم انساني)
 يزد و يزدي ها(فصلنامه فرهنگ - اقتصادي، اطلاع رساني ، خبري و تحليلي)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم انساني
 Iranian Economic Review (فصلنامه )
 Iranian Journal of Educational Sociology(فصلنامه )
 World Sociopolitical Studies(فصلنامه )
 Religious Inquiries(دوفصلنامه )
 Iranian Review of Foreign Affairs(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of English for Academic Purposes(دوفصلنامه )
 آفاق الحضاره الاسلاميه(دوفصلنامه علوم انساني)
 آمايش جغرافيايي فضا(فصلنامه )
  آمايش محيط(فصلنامه )
 آمايش سرزمين(دوفصلنامه )
 آموزش در علوم انتظامي(فصلنامه )
  آموزش محيط زيست و توسعه پايدار(فصلنامه )
 آموزش علوم دريايي(فصلنامه )
 آموزش زبان انگليسي / Teaching English Language(دوفصلنامه )
 آموزش و توسعه منابع انساني(فصلنامه )
 آموزش مهارت هاي زبان / Journal of Teaching Language Skills(فصلنامه )
 آموزش عالي(فصلنامه )
 آموزه هاي حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 آموزه هاي قرآني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي فقه مدني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي فلسفه اسلامي(دوفصلنامه )
 آموزه هاي تربيتي در قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 آينه ميراث(دوفصلنامه ويژه نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه...)
 ابتكار و خلاقيت در علوم انساني(فصلنامه )
 اخلاق در علوم و فناوري(فصلنامه )
 اخلاق وحياني(دوفصلنامه )
 ادب عربي(دوفصلنامه )
 ادب فارسي(دوفصلنامه )
 ادبيات پايداري(دوفصلنامه )
 ادبيات تطبيقي(دوفصلنامه )
 ادبيات پارسي معاصر (فصلنامه )
 ادبيات عرفاني(دوفصلنامه )
 ادبيات حماسي(دوفصلنامه زبان و ادبيات فارسي )
 اديان و عرفان(دوفصلنامه علمي - پژوهشي)
 اطلاعات جغرافيايي (سپهر)(فصلنامه )
 اعتياد پژوهي(فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر)
 اقتصاد فضا و توسعه روستايي(فصلنامه )
 اقتصاد اسلامي(فصلنامه )
 اقتصاد مقداري(فصلنامه )
 اقتصاد و مديريت شهري(فصلنامه )
 اقتصاد پولي، مالي(دوفصلنامه )
 اقتصاد و توسعه منطقه اي(دوفصلنامه )
 اقتصاد شهري(دوفصلنامه )
 الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابها(فصلنامه )
 اللغه العربيه و آدابها / Arabic Language and Literature (فصلنامه )
 الهيات تطبيقي(دوفصلنامه )
  انتظام اجتماعي(فصلنامه )
 اندازه گيري تربيتي(فصلنامه )
 انديشه ديني(فصلنامه )
 انديشه نوين ديني / Andishe-Novin-E-Dini(فصلنامه )
 انديشه هاي نوين تربيتي(فصلنامه )
 انديشه مديريت راهبردي (دوفصلنامه )
 انسان پژوهي ديني(دوفصلنامه )
 بحوث في اللغة العربية / Research in Arabic Language and Literature (دوفصلنامه )
 بررسي هاي حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 بررسي مسائل اجتماعي ايران(دوفصلنامه )
 برنامه ريزي و توسعه گردشگري (فصلنامه )
 برنامه ريزي منطقه اي(فصلنامه )
 برنامه ريزي توسعه كالبدي(فصلنامه )
 برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي(فصلنامه )
 بلاغت كاربردي و نقد بلاغي(دوفصلنامه )
 بهبود مديريت(فصلنامه )
 بين المللي روانشناسي / International Journal of Psychology(دوفصلنامه )
 بين المللي ژئوپليتيك(فصلنامه جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك )
 بين المللي علوم رفتاري / International Journal of Behavioral Sciences(فصلنامه )
 بين المللي علوم اطلاع رساني و مديريت اطلاعات / International Journal Of Information Science And Management(دوفصلنامه كتابداري و علوم اطلاع رساني، مديريت اطلاعات،...)
 بين المللي مطالعات بازرگاني و توسعه / International Journal of Business and Development Studies(دوفصلنامه )
 بين المللي مديريت مالي و حسابداري مديريت / International Journal of Finance and Managerial Accounting(فصلنامه )
 پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي(دوفصلنامه )
 پردازش و مديريت اطلاعات(فصلنامه )
 پژوهش نامه زنان(فصلنامه )
 پژوهش در برنامه ريزي درسي(فصلنامه )
 پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش در سلامت روانشناختي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادبيات تطبيقي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(فصلنامه )
 پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش(فصلنامه )
 پژوهش هاي باستان شناسي ايران (فصلنامه )
 پژوهش هاي اخلاقي(فصلنامه )
 پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي هستي شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه بازرگاني(فصلنامه اقتصادي، بازرگاني)
 پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)(فصلنامه )
 پژوهش هاي فقهي(فصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي شهري(فصلنامه )
 پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي(فصلنامه )
 پژوهش هاي فلسفي - كلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي(فصلنامه )
 پژوهش حقوق كيفري(فصلنامه )
 پژوهش هاي ارتباطي(فصلنامه )
 پژوهش هاي نوين در تصميم گيري(فصلنامه )
 پژوهشنامه بيمه(فصلنامه )
 پژوهشنامه انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي اقتصادي ايران(فصلنامه اقتصادي)
 پژوهش هاي تاريخي(فصلنامه )
 پژوهشنامه نهج البلاغه(فصلنامه )
 پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فصلنامه )
 پژوهش حقوق خصوصي(فصلنامه )
 پژوهش در علوم دارويي / Research in Pharmaceutical Sciences(دوماهنامه )
  پژوهش و برنامه ريزي روستايي(فصلنامه )
 پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني(دوماهنامه نقد متون و كتب علوم انساني)
 پژوهشها و سياستهاي اقتصادي(فصلنامه اقتصادي)
 پژوهش هاي تجربي حسابداري(فصلنامه )
 پژوهشنامه جغرافياي انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ادبي - قرآني(فصلنامه ادبيات و قرآن)
 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي روستايي(فصلنامه )
  پژوهش سياست نظري(دوفصلنامه علوم سياسي)
 پژوهشهاي جغرافياي انساني(فصلنامه )
 پژوهش هاي دانش انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش ديني(فصلنامه )
 پژوهشنامه متين(فصلنامه )
 پژوهش در طب ورزشي و فناوري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي سياست اسلامي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي(فصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت اجرايي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي نظري و كاربردي در علم اطلاعات و دانش شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي علوم تاريخي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اعتقادي كلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي(فصلنامه )
 پژوهش‌ هاي پولي - بانكي(فصلنامه )
 پژوهشهاي سياسي جهان اسلام(فصلنامه )
 پژوهشنامه ماليات(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه كلام (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي حسابداري مالي(فصلنامه )
 پژوهش هاي تفسير تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي(دوفصلنامه )
 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت)(دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي (دوفصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فرانسه(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي برنامه درسي(دوفصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فارسي(فصلنامه )
 پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران (فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت منابع انساني(فصلنامه )
 پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي انتظامي - اجتماعي زنان و خانواده (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت راهبردي(فصلنامه )
 پژوهشهاي روان شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زباني(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي(دوفصلنامه )
  پژوهش در توانبخشي ورزشي(دوفصلنامه توانبخشي و آسيب شناسي ورزشي)
 پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي (دوفصلنامه مديريت ورزشي و علوم حركتي)
 پژوهش هاي علم و دين (دوفصلنامه )
 پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده(دوفصلنامه مطالعات زنان و خانواده)
 پژوهشنامه عرفان(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مشاوره(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصادي(فصلنامه )
 پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي(فصلنامه )
 پژوهش هاي روابط بين الملل(فصلنامه )
 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي(فصلنامه )
 پژوهش هاي نوين روانشناختي(فصلنامه )
 پژوهش هاي قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي فلسفي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت عمومي / Management Researches(فصلنامه )
 پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران(دوفصلنامه )
 پژوهش ادبيات معاصر جهان(فصلنامه )
 پژوهشهاي معرفت شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ادب عرفاني ( گوهر گويا )(فصلنامه )
 پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناختي قرآن (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي بوم شناسي شهري(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه تاريخ اسلام(فصلنامه )
 پژوهشنامه حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي نهج البلاغه(فصلنامه )
 پژوهشنامه علوم سياسي(فصلنامه )
 پژوهش در نظام هاي آموزشي(فصلنامه )
 پژوهش هاي فرسايش محيطي(فصلنامه )
 پژوهش نامه اخلاق(فصلنامه )
 پژوهشنامه ادبيات تعليمي(فصلنامه )
 پژوهش هاي حفاظتي - امنيتي(فصلنامه )
 پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري (فصلنامه )
 پژوهش هاي انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي راهبردي سياست(فصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي(فصلنامه )
 پژوهش نامه روانشناسي مثبت (فصلنامه )
 پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي ايران شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه حقوق اسلامي(دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهش در ورزش تربيتي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه علم‌ سنجي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام / Journal of Historical Researches(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه ي علوي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصاد كلان(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي آموزش و يادگيري(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه ادب غنايي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه مديريت تحول(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل(دوفصلنامه )
 پيشرفت هاي حسابداري(دوفصلنامه )
 تاريخ اسلام و ايران(فصلنامه )
 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي(فصلنامه )
 تاريخ نامه ايران بعد از اسلام(دوفصلنامه )
 تاريخ نگري و تاريخ نگاري(دوفصلنامه )
 تازه هاي علوم شناختي(فصلنامه )
 تحقيقات علوم قرآن و حديث(فصلنامه )
 تحقيقات مدلسازي اقتصادي(فصلنامه )
 تحقيقات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي(فصلنامه علوم انساني)
 تحقيقات كاربردي در زبان انگليسي / Applied Research on English Language(فصلنامه )
 تحقيقات فرهنگي ايران (فصلنامه )
 تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي(پيام كتابخانه سابق)(فصلنامه )
 تحقيقات جغرافيايي(فصلنامه )
 تحقيقات اقتصادي(فصلنامه )
 تحقيقات در زبانشناسي كاربردي / Journal of Research in Applied Linguistics(دوفصلنامه )
 تحقيقات سياسي بين المللي(فصلنامه )
 تحقيقات بازاريابي نوين (فصلنامه )
 تحقيقات مالي اسلامي(دوفصلنامه )
 تحقيقات مالي(فصلنامه )
 تحقيقات تاريخ اجتماعي(دوفصلنامه )
 تحليل فضايي مخاطرات محيطي(فصلنامه )
 تدريس پژوهي(فصلنامه )
 تربيت اسلامي(دوفصلنامه )
 تعامل انسان و اطلاعات (فصلنامه )
 تعليم و تربيت(فصلنامه )
 تفكر و كودك(دوفصلنامه )
 تأملات فلسفي (دوفصلنامه )
 توسعه كارآفريني (فصلنامه )
 توسعه اجتماعي(فصلنامه )
 توسعه محلي (روستايي - شهري) (دوفصلنامه )
 جامعه شناسي كاربردي(فصلنامه )
 جامعه پژوهي فرهنگي(فصلنامه )
 جامعه شناسي نهاد هاي اجتماعي(دوفصلنامه )
 جامعه شناسي هنر و ادبيات (دوفصلنامه )
 جامعه شناسي تاريخي(دوفصلنامه علوم انساني، علوم اجتماعي)
 جامعه شناسي سياسي جهان اسلام (دوفصلنامه )
 جاويدان خرد(دوفصلنامه حكمت و فلسفه)
 جستار هاي زباني(دوماهنامه )
 جستارهاي تاريخي(دوفصلنامه )
 جستارهاي اقتصادي ايران(دوفصلنامه )
 جستار هاي سياسي معاصر(فصلنامه )
 جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)(فصلنامه )
 جغرافيا و آمايش شهري - منطقه اي(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه(فصلنامه )
 جغرافيا(فصلنامه )
 جغرافيا و برنامه ريزي(فصلنامه )
 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي(فصلنامه )
 جغرافيا و مخاطرات محيطي(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه فضاي شهري(دوفصلنامه )
 جغرافيا و توسعه ناحيه اي(دوفصلنامه )
 جغرافياي طبيعي(فصلنامه )
 جغرافيا و پايداري محيط(فصلنامه )
 حديث پژوهي(دوفصلنامه )
 حسابداري مديريت (فصلنامه )
 حسابداري دولتي (دوفصلنامه )
 حقوق اسلامي(فصلنامه )
 حقوق تطبيقي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 حقوق خصوصي(دوفصلنامه )
 حقوقي بين المللي (دوفصلنامه حقوق بين الملل)
 حقوقي دادگستري(فصلنامه )
 حكمت سينوي (مشكوه النور)(دوفصلنامه انديشه هاي فلسفي – منطقي ابن سينا (حكمي))
 حكمت صدرايي(دوفصلنامه )
 حكمت معاصر(فصلنامه )
 حكمت و فلسفه(فصلنامه )
 خانواده پژوهي(فصلنامه )
 خانواده و پژوهش(فصلنامه )
 دانش حسابداري و حسابرسي مديريت(فصلنامه )
 دانش حسابرسي(فصلنامه امور فني، حسابرسي، نظارتي، حسابداري و بازرسي)
 دانش حسابداري(فصلنامه )
  دانش حسابداري مالي(فصلنامه )
 دانش حقوق مدني (دوفصلنامه )
 دانش سرمايه گذاري(فصلنامه )
 دانش سياسي(دوفصلنامه )
 دانش مالي تحليل اوراق بهادار(فصلنامه )
 دانشنامه حقوق اقتصادي(دوفصلنامه )
 دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي(فصلنامه )
 دراسات الادب المعاصر(فصلنامه )
 دراسات في اللغة العربية و آدابها / Studies on Arabic language and Literature(دوفصلنامه )
 دراسات في العلوم الانسانيه (دوفصلنامه )
 دستاوردهاي روانشناختي(دوفصلنامه )
 دولت پژوهي(فصلنامه )
 دين و ارتباطات(دوفصلنامه )
  راهبرد مديريت مالي(فصلنامه )
 راهبرد اجتماعي فرهنگي(فصلنامه )
 راهبرد(فصلنامه )
 راهبرد فرهنگ(فصلنامه )
  راهبردهاي بازرگاني(دوفصلنامه )
 راهبردهاي شناختي در يادگيري(دوفصلنامه )
 راهبرد دفاعي(فصلنامه )
  رسانه و فرهنگ(دوفصلنامه )
 رشد و يادگيري حركتي - ورزشي(فصلنامه )
 رفاه اجتماعي(فصلنامه )
 رفتار حركتي(فصلنامه )
 روابط خارجي(فصلنامه )
 روانشناسي(فصلنامه )
 روان شناسي مدرسه(فصلنامه )
 روانشناسي باليني(فصلنامه )
 روان شناسي كاربردي(فصلنامه )
 روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني (فصلنامه )
 روانشناسي سلامت(فصلنامه )
 روانشناسي شناختي(فصلنامه )
 روان شناسي افراد استثنايي(فصلنامه )
 روانشناسي نظامي(فصلنامه )
 روانشناسي خانواده (دوفصلنامه )
 روانشناسي معاصر(دوفصلنامه )
 روش شناسي علوم انساني (فصلنامه علوم انساني)
 روشها و مدلهاي روان شناختي(فصلنامه )
 رويكردهاي نوين آموزشي(دوفصلنامه )
 رهيافتي نو در مديريت آموزشي(فصلنامه )
 رهيافت انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 رهيافت هايي در علوم قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 زبان پژوهي(فصلنامه )
 زبانشناسي و گويش هاي خراسان(دوفصلنامه )
 زبانشناسي كاربردي / Iranian Journal of Applied Linguistics(دوفصلنامه )
 زبان شناخت (دوفصلنامه )
 زبان فارسي و گويش هاي ايراني(دوفصلنامه )
 زبان و ادبيات فارسي (دوفصلنامه )
 زبان و ادب فارسي(دوفصلنامه )
 زبان و زبان شناسي(دوفصلنامه )
 زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)(فصلنامه )
 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)(فصلنامه )
  زن و جامعه(فصلنامه )
 سبك شناسي نظم و نثر فارسي(فصلنامه )
 سنجش از دور و GIS ايران(فصلنامه )
 سوخت و ساز و فعاليت ورزشي (دوفصلنامه )
 سياست (فصلنامه )
 سياست علم و فناوري(فصلنامه )
 سياستگذاري عمومي(فصلنامه )
 سياست جهاني(فصلنامه )
 سياست گذاري اقتصادي(دوفصلنامه )
 سياست دفاعي(فصلنامه )
 شعر پژوهي (بوستان ادب) / Boostan Adab(فصلنامه )
 شناخت اجتماعي(دوفصلنامه )
 شيعه شناسي(فصلنامه )
 إضاءات نقدية في الأدبين العربي والفارسي (فصلنامه )
 طب ورزشي(دوفصلنامه )
 عرفان اسلامي(فصلنامه )
 عصب روانشناسي(فصلنامه )
 علوم اجتماعي(دوفصلنامه )
 علوم تربيتي (فصلنامه )
 علوم حديث(فصلنامه )
 علوم روانشناختي(فصلنامه )
 علوم زيستي ورزشي(فصلنامه )
 علوم سياسي(فصلنامه )
 غرب شناسي بنيادي / Qarbshenasi-ye Bonyadi(دوفصلنامه )
 فرهنگ و ادبيات عامه(دوماهنامه )
 فرهنگ مشاوره و روان درماني(فصلنامه )
 فرهنگ در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 فرهنگ رضوي(فصلنامه )
 فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده(فصلنامه )
 فضاي جغرافيايي(فصلنامه )
 فقه مقارن (دوفصلنامه )
 فقه و اصول(فصلنامه )
 فقه و حقوق اسلامي(دوفصلنامه )
 فقه و مباني حقوق اسلامي (دوفصلنامه )
 فلسفه دين(فصلنامه )
  فلسفه و كلام اسلامي (دوفصلنامه )
 فلسفه علم(دوفصلنامه )
 فلسفه و كلام(دوفصلنامه )
 فلسفه / Philosophy(دوفصلنامه )
 فنون ادبي / Literary Arts (فصلنامه )
 فيزيولوژي ورزشي(فصلنامه )
 قبسات(فصلنامه )
 قلم / Plume(دوفصلنامه )
 كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي(دوفصلنامه )
 كاوش هاي مديريت بازرگاني (دوفصلنامه )
 كتابداري و اطلاع رساني(فصلنامه )
 كتاب قيم(دوفصلنامه )
  كودكان استثنايي(فصلنامه كودكان استثنايي)
 گردشگري و توسعه(فصلنامه )
 گردشگري شهري(فصلنامه )
 گنجينه اسناد(فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشيوي)
 لسان مبين(پژوهش ادب عرب)(فصلنامه )
 متافيزيك(دوفصلنامه )
 متن پژوهي ادبي(فصلنامه علوم انساني)
 متن شناسي ادب فارسي(فصلنامه )
 مجلس و راهبرد(فصلنامه )
 مجله ايراني مطالعات مديريت / Iranian Journal of Management Studies(فصلنامه )
 مجله جهاني رسانه - نسخه فارسي(دوفصلنامه )
 مجله زبان و ادبيات عربي(دوفصلنامه )
 مخاطرات محيط طبيعي(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران)(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني ( برنامه ريزي و آمايش فضا )(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني (پژوهش هاي حقوق تطبيقي)(فصلنامه )
 مدلسازي اقتصادي(فصلنامه )
 مديريت فردا (فصلنامه علوم انساني)
 مديريت فرهنگ سازماني(فصلنامه مديريت )
 مديريت دارايي و تامين مالي(فصلنامه )
 مديريت فناوري اطلاعات (فصلنامه )
 مديريت بازرگاني (فصلنامه )
 مديريت سازمان هاي دولتي (فصلنامه )
 مديريت منابع در نيروي انتظامي(فصلنامه )
 مديريت بحران(دوفصلنامه )
 مديريت اسلامي(فصلنامه )
 مديريت و توسعه ورزش(دوفصلنامه )
 مديريت بر آموزش سازمان ها(دوفصلنامه )
 مديريت دولتي (فصلنامه )
 مديريت و منابع انساني در صنعت نفت(فصلنامه )
  مديريت سرمايه اجتماعي(فصلنامه )
 مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي(دوفصلنامه )
 مديريت نظامي (فصلنامه )
 مديريت در دانشگاه اسلامي (دوفصلنامه )
 مديريت منابع انساني در ورزش(دوفصلنامه )
 مديريت مدرسه (دوفصلنامه )
 مديريت توليد و عمليات(دوفصلنامه )
 مديريت صنعتي (فصلنامه )
 مذاهب اسلامي(دوفصلنامه )
 مسائل اجتماعي ايران(دوفصلنامه )
 مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي(فصلنامه اجتماعي،فرهنگي،سياسي،اقتصادي)
 مسائل در آموزش زبان انگليسي / Issues in Language Teaching Journal(دوفصلنامه )
 مشاوره كاربردي(دوفصلنامه )
 مشاوره و روان درماني خانواده(دوفصلنامه )
 مطالعات تاريخ اسلام(فصلنامه )
 مطالعات اقتصاد انرژي(فصلنامه )
 مطالعات تفسيري(فصلنامه )
 مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران (فصلنامه )
 مطالعات راهبردي ورزش و جوانان(فصلنامه )
 مطالعات برنامه ريزي آموزشي(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق خصوصي(فصلنامه )
 مطالعات انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات اقتصادي كاربردي ايران(فصلنامه )
  مطالعات حقوقي(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي(فصلنامه )
 مطالعات رفتار سازماني(فصلنامه )
 مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات(فصلنامه كتاب، كتابداري و اطلاع رساني)
 مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگي و ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي / Journal of English Language Teaching and Learning(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق عمومي(فصلنامه )
 مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي(فصلنامه )
 مطالعات آموزشي و آموزشگاهي(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي زنان(فصلنامه )
 مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش(فصلنامه )
 مطالعات فهم حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش(دوفصلنامه )
 مطالعات روانشناسي تربيتي(فصلنامه )
 مطالعات رسانه هاي نوين(فصلنامه فرهنگي، سياسي، اجتماعي)
 مطالعات روانشناسي باليني(فصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي(فصلنامه )
 مطالعات ادبيات كودك(دوفصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي شهري(فصلنامه )
 مطالعات روانشناختي(فصلنامه )
 مطالعات شبه قاره(فصلنامه )
 مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي)(دوفصلنامه )
 مطالعات آسياي مركزي و قفقاز(فصلنامه )
 مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات ترجمه قرآن و حديث (دوفصلنامه )
 مطالعات باستان شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق انرژي(دوفصلنامه )
 مطالعات اوراسياي مركزي(دوفصلنامه )
 مطالعات قدرت نرم(دوفصلنامه )
 مطالعات روان شناسي ورزشي(فصلنامه )
 مطالعات طب ورزشي(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت ورزشي (دوماهنامه )
 مطالعات فقه تربيتي (دوفصلنامه فرهنگ و تربيت اسلامي)
 مطالعات مديريت (بهبود و تحول)(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگ - ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات تاريخي جهان اسلام (دوفصلنامه )
 مطالعات سياسي جهان اسلام(فصلنامه )
 مطالعات اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 مطالعات آموزش و يادگيري(دوفصلنامه )
 مطالعات برنامه درسي آموزش عالي(دوفصلنامه )
 مطالعات قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق تطبيقي(دوفصلنامه علوم انساني)
 مطالعات تجربي حسابداري مالي(فصلنامه )
 مطالعات مديريت صنعتي(فصلنامه )
 مطالعات مديريت گردشگري(فصلنامه )
 مطالعات برنامه درسي(فصلنامه )
 مطالعات زن و خانواده(دوفصلنامه )
  مطالعات فقه و حقوق اسلامي (دوفصلنامه )
 مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات راهبردي بسيج(فصلنامه )
 مطالعات كاربردي زبان / Iranian Journal of Applied Language Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات زبان فرانسه / Revue des Études de la Langue Française(دوفصلنامه )
 مطالعات عرفاني(دوفصلنامه )
 مطالعات اجتماعي گردشگري(دوفصلنامه )
 مطالعات الگوي پيشرفت اسلامي ايراني(دوفصلنامه )
  مطالعات اقتصادي / Iranian Journal of Economic Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات و سياستهاي اقتصادي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 معرفت اديان(فصلنامه پژوهشي ديني)
 معرفت كلامي(دوفصلنامه )
 معرفت فلسفي(فصلنامه )
 معرفت اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 منطق پژوهي(دوفصلنامه )
 ناتواني هاي يادگيري(فصلنامه )
  نامه انسان شناسي(دوفصلنامه )
 نامه انجمن جمعيت شناسي ايران(دوفصلنامه )
 نامه فرهنگستان(فصلنامه تحقيقات زباني و ادبي ، فنون بلاغي ، تحليل متون ،...)
 نثر پژوهي ادب فارسي(دوفصلنامه )
 نظريه هاي كاربردي اقتصاد(فصلنامه )
  نظريه و عمل در برنامه درسي(دوفصلنامه برنامه ريزي درسي)
 نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان(دوفصلنامه )
 نقد ادبي(فصلنامه )
 نقد ادبي و بلاغت(دوفصلنامه )
 نقد ادب معاصر عربي(دوفصلنامه )
 نقد و نظريه ادبي(دوفصلنامه )
 نگرش هاي نو در جغرافياي انساني(فصلنامه )
 نوآوري هاي آموزشي(فصلنامه )
 ورزش و علوم زيست حركتي(دوفصلنامه )
 هيدروژئومورفولوژي(فصلنامه )
 ادبيات و زبانهاي محلي ايران زمين(فصلنامه )
 اسناد بهارستان(دوفصلنامه )
 اقتصاد و بانكداري اسلامي (فصلنامه )
 اقتصاد تطبيقي(دوفصلنامه )
 انديشه آماد(فصلنامه )
 بصيرت و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه فرهنگي هرمزگان (دوفصلنامه )
 پژوهشنامه معارف قرآني(فصلنامه )
 پليس زن (دوفصلنامه )
 تاريخ روابط خارجي(فصلنامه )
 ترويج علم (دوفصلنامه )
 تعليم و تربيت استثنايي(دوماهنامه )
 توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني(فصلنامه )
 توسعه سازماني پليس(فصلنامه )
 دانش پيشگيري و مديريت بحران(فصلنامه )
 راهبرد توسعه(فصلنامه )
 رسانه(فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي)
 رشد زبان هاي خارجي(فصلنامه )
 رودكي ( پژوهش هاي زباني و ادبي در آسياي مركزي)(دوفصلنامه )
 رويش روان شناسي(فصلنامه )
 رهيافت(فصلنامه )
 سخن تاريخ(دوفصلنامه )
 سفينه(فصلنامه )
 سياست خارجي(فصلنامه )
 سياستهاي مالي و اقتصادي(فصلنامه )
 سياست هاي راهبردي و كلان(فصلنامه )
 علوم تربيتي از ديدگاه اسلام(دوفصلنامه )
 علوم و فنون نظامي(فصلنامه )
 علوم و فنون مرزي(فصلنامه )
 فرهنگ ايلام(دوفصلنامه )
 فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)(دوفصلنامه )
 قرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)(دوفصلنامه )
 قرآن و علم(دوفصلنامه )
 كارآگاه (فصلنامه )
 مديريت استاندارد و كيفيت(فصلنامه )
 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي(فصلنامه )
 مشكوه(فصلنامه )
 مطالعات خاورميانه(فصلنامه )
 مطالعات قرآني(فصلنامه )
 مطالعات ادبيات تطبيقي(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان(فصلنامه )
 مطالعات ايراني(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق بشر اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات قرائت قرآن(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت ترافيك (فصلنامه )
 مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق(دوفصلنامه )
 مطالعات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 مطالعات تاريخ انتظامي(فصلنامه )
 مطالعات پيشگيري از جرم(فصلنامه )
 مطالعات منابع انساني(فصلنامه )
 مطالعات بين المللي پليس(فصلنامه )
 مطالعات زباني بلاغي(دوفصلنامه )
 مطالعات بيداري اسلامي(دوفصلنامه )
 نامه آموزش عالي(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم پايه
 Pollution(فصلنامه )
 Analytical & Bioanalytical Electrochemistry(دوماهنامه )
 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research(دوفصلنامه )
 Geopersia (دوفصلنامه )
 Journal of Wildlife and Biodiversity(فصلنامه بوم شناسي و حفاظت حيات وحش)
 Journal of Medicinal Plants and By-products(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Ichthyology(فصلنامه )
 Transactions on Combinatorics(فصلنامه )
 Molecular Biology Research Communications (فصلنامه )
 International Journal of Group Theory(فصلنامه )
 Biomacromolecular Journal(دوفصلنامه )
 Journal of Algebraic Structures and Their Applications(دوفصلنامه )
  آناليز عددي و بهينه سازي / Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(دوفصلنامه )
 اقيانوس شناسي(فصلنامه )
 انجمن رياضي ايران / Bulletin of Iranian Mathematical Society(دوماهنامه رياضيات)
 انجمن آمار ايران / Journal of Iranian Statistical Society(دوفصلنامه )
 انجمن مهندسي صوتيات ايران(دوفصلنامه )
 ايراني كاتاليز / Iranian Journal of Catalysis(فصلنامه )
 ايراني علوم زمين / Iranian Journal of Earth Sciences (دوفصلنامه )
 ايراني بيوسيستماتيك جانوري / Iranian journal of animal biosystematics(دوفصلنامه )
 بلور شناسي و كاني شناسي ايران(فصلنامه )
 بوم شناسي آبزيان (فصلنامه )
 بين المللي آناليز غيرخطي و كاربردهاي آن / International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications(دوفصلنامه )
 بين المللي نانو علم و فناوري / International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology(فصلنامه )
 بيوتكنولوژي ايران / Iranian Journal of Biotechnology (فصلنامه )
 پترولوژي(فصلنامه )
 پژوهش فيزيك ايران(فصلنامه )
 پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي(فصلنامه )
 پژوهش سيستم هاي بس ذره اي(فصلنامه سيستم هاي بس ذره اي)
 پژوهشهاي محيط زيست(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 پژوهشهاي جانوري (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 پژوهش هاي سلولي و ملكولي / Journal of Cell and Molecular Research(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي رياضي(دوفصلنامه )
 جهاني علوم و مديريت محيط زيست / Global Journal of Environmental Science and Management(فصلنامه پژوهشهاي محيط زيست)
 دنياي ميكروب ها(فصلنامه )
 رسوب شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 رياضيات صنعتي / International Journal of Industrial Mathematics(فصلنامه )
 زمين شناسي ايران(فصلنامه علوم پايه)
 زمين شناسي اقتصادي(دوفصلنامه )
 زمين شناسي مهندسي(فصلنامه زمين شناسي مهندسي، مهندسي محيط زيست، ژئو تكنيك،...)
 زمين شناسي كاربردي پيشرفته(فصلنامه )
 زمين شناسي نفت ايران(دوفصلنامه )
  زيست شناسي جانوري تجربي(فصلنامه )
 زيست شناسي ميكروارگانيسم ها(فصلنامه )
 زيست شناسي گياهي ايران(فصلنامه )
 زيست شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس(دوفصلنامه )
 ژئوفيزيك ايران(فصلنامه )
 سلول و بافت(فصلنامه )
 سنجش و ايمني پرتو(فصلنامه )
 سيستم هاي فازي ايران / Iranian journal of fuzzy systems(دوماهنامه )
 سيستم هاي جبري / Journal of Algebraic Systems (دوفصلنامه )
 شيمي رياضي / Iranian Journal of Mathematical Chemistry(فصلنامه )
 شيمي كاربردي(فصلنامه علوم پايه (شيمي))
 شيمي و مهندسي شيمي ايران / Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)(فصلنامه )
 شيمي و مهندسي شيمي ايران(فصلنامه )
  علوم دانشگاه تهران / Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran (فصلنامه )
 علوم رياضي و انفورماتيك / Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics(دوفصلنامه )
 علوم زمين(فصلنامه )
 علوم زيستي پيشرفته / Progress in Biological Sciences (دوفصلنامه )
 علوم و فنون دريايي(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي محيط زيست(فصلنامه )
 فرآيند و كاركرد گياهي (فصلنامه )
 فيزيك زمين و فضا(فصلنامه )
 فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان(فصلنامه )
 فيزيولوژي و تكوين جانوري(فصلنامه )
 فيزيولوژي گياهان / Iranian Journal of Plant Physiology(فصلنامه )
 كواترنري ايران(فصلنامه )
 گياه شناسي ايران / The Iranian Journal of Botany(دوفصلنامه علوم پايه)
 مجله علوم آماري(دوفصلنامه )
 محيط زيست جانوري(فصلنامه )
 محيط شناسي(فصلنامه )
 مدل سازي پيشرفته رياضي(فصلنامه )
 مكانيك سيالات كاربردي / Journal Of Applied Fluid Mechanics(دوماهنامه )
 موجكها و جبر خطي / Wavelets and Linear Algebra(دوفصلنامه )
 نانو ساختار ها / Journal of Nano Structures(فصلنامه )
 نانو ساختارهاي اپتوالكترونيكي / Journal of Optoelectronical Nanostructures (فصلنامه )
  نانو مقياس(فصلنامه )
 نجوم و فيزيك نجومي / Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic(دوفصلنامه )
 يافته هاي نوين در علوم زيستي(فصلنامه )
 يافته هاي نوين در زمين شناسي(دوفصلنامه )
  اكتشاف و توليد نفت و گاز(ماهنامه )
 انديشه آماري(دوفصلنامه )
 انسان و محيط زيست(فصلنامه )
 دنياي نانو(فصلنامه )
 رياضي و جامعه(فصلنامه )
 فرهنگ و انديشه رياضي(دوفصلنامه )
 فيزيك كاربردي(دوفصلنامه )
 محيط زيست و توسعه(دوفصلنامه )
 نشاء علم(دوفصلنامه )
 نيوار(دوفصلنامه )
 يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه فني مهندسي
 Energy Equipment and Systems(فصلنامه )
 Civil Engineerng Infrastructures Journal(دوفصلنامه )
 Journal of Heat and Mass Transfer Research(دوفصلنامه )
 Journal of Operation and Automation in Power Engineering(دوفصلنامه )
 Journal of Industrial Engineering and Management Studies(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Materials Forming(دوفصلنامه )
 Mechanics of Advanced Composite Structures (دوفصلنامه )
  Journal of Stress Analysis(دوفصلنامه )
 Journal of Textiles and Polymers (دوفصلنامه )
 Advances in Environmental Technology(فصلنامه )
 International Journal of Information Security / The ISC International Journal of Information Security(دوفصلنامه )
 Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(دوفصلنامه )
 Journal of gas Technology(دوفصلنامه )
 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (دوفصلنامه )
 Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales(دوفصلنامه )
 Journal of Optimization in Industrial Engineering (دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell (فصلنامه )
 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics(دوفصلنامه )
 آب و فاضلاب(دوماهنامه )
 آسيايي مهندسي عمران / Asian journal of civil engineering(دوماهنامه )
 بين المللي مهندسي / International Journal of Engineering(ماهنامه )
 بين المللي بهينه سازي در مهندسي عمران / International Journal of Optimization in Civil Engineering(فصلنامه )
 بين المللي فناوري دريايي / International Journal of Maritime Technology(دوفصلنامه )
 بين المللي مهندسي حمل و نقل / International Journal of Transportation Engineering(فصلنامه )
 بين المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات / International Journal Information and Communication Technology Research(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي سواحل و قراساحل / International Journal of Coastal and Offshore Engineering(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي صنايع و تحقيقات توليد / International Journal of Industrial Engineering & Production Research(فصلنامه )
 بين المللي انجمن آهن و فولاد ايران / International Journal of iron and steel society of Iran(دوفصلنامه )
 بين المللي مهندسي برق و الكترونيك / Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد(فصلنامه )
 پدافند الكترونيكي و سايبري(فصلنامه )
 پردازش علائم و داده ها (فصلنامه )
 پژوهش نفت(دوماهنامه )
 پژوهشنامه حمل و نقل(فصلنامه )
 پژوهشهاي مهندسي صنايع در سيستمهاي توليد(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي كاربردي و محاسباتي در مهندسي مكانيك / Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering(دوفصلنامه )
 پلي ‏الفين ها / Polyolefins Journal(دوفصلنامه )
 تحقيقات منابع آب ايران(فصلنامه )
 تحقيقات بتن ايران(فصلنامه )
 دانش و فناوري هوافضا(دوفصلنامه )
 دريا فنون(فصلنامه )
 رادار(فصلنامه )
 رايانش نرم و فناوري اطلاعات(فصلنامه )
 روش هاي تحليلي و عددي مهندسي معدن (دوفصلنامه )
 روش هاي عددي در مهندسي(دوفصلنامه )
 زمين شناسي مهندسي ايران (دوفصلنامه )
 سازه و فولاد (دوفصلنامه )
 ساينتيا ايرانيكا / Scientia Iranica(دوماهنامه )
 سوخت و احتراق (دوفصلنامه )
 سيستم هاي اطلاعاتي و مخابرات / Journal of Information Systems and Telecommunication (فصلنامه )
 سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق(فصلنامه )
 صنايع الكترونيك(فصلنامه )
 علم و مهندسي مواد / Iranian Journal of Materials science and Engineering(فصلنامه )
 علم و مهندسي سراميك(فصلنامه )
 علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك(دوفصلنامه )
 علوم و فناوري رنگ(فصلنامه )
 علوم و فناوري نفت و گاز / Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي نفت / Journal of Petroleum Science and Technology(فصلنامه )
 علوم و مهندسي زلزله(فصلنامه )
 علوم و فناوري فضايي(فصلنامه )
 علوم و فنون نقشه برداري(فصلنامه علم اطلاعات مكاني، ژئوماتيك و مهندسي نقشه...)
 علوم و فناوري كامپوزيت(فصلنامه )
 علوم و مهندسي سطح ايران(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي پليمر(دوماهنامه )
 علوم و مهندسي جداسازي (دوفصلنامه )
 علوم و فناوري هاي پدافند نوين(فصلنامه )
 علوم و فناوري جوشكاري ايران (دوفصلنامه )
 فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد(فصلنامه )
 فرماندهي و كنترل (فصلنامه )
 فصلنامه تحقيق در عمليات / Iranian Journal Of Operations Research(دوفصلنامه )
 فناوري در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها / Progress in Color, Colorants and Coatings(فصلنامه رنگ )
 فناوري هاي نوين غذايي(فصلنامه )
 فناوري آموزش(فصلنامه )
 فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران(دوفصلنامه )
 كنترل(فصلنامه )
 كيفيت و بهره­ وري صنعت برق ايران (دوفصلنامه )
 ماشين بينايي و پردازش تصوير(دوفصلنامه )
  مجله بين المللي طراحي پيشرفته و تكنولوژي ساخت (ADMT) / International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (فصلنامه )
 مجله بين المللي تحقيقات علوم شبيه سازي، شناسايي، مدلسازي و كنترل / Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)(دوفصلنامه )
 مجله هوش مصنوعي و داده كاوي / Journal of Artificial Intelligence and Data Mining(دوفصلنامه )
 محيط و معدن / Journal of Mining and Environement(فصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست)
 مدل سازي در مهندسي (فصلنامه )
 مكانيك جامدات / Journal of Solid Mechanics(فصلنامه )
 مكانيك هوافضا(فصلنامه )
 مكانيك سيالات و آيروديناميك (دوفصلنامه )
 مكانيك سازه ها و شاره ها(فصلنامه )
 مكانيك سنگ ايران(دوفصلنامه )
 مواد پيشرفته و پردازش / journal of advanced materials and processing (فصلنامه )
 مواد پيشرفته در مهندسي(فصلنامه )
 مواد پر انرژي(فصلنامه )
 مواد نوين(فصلنامه استخراج فلزات ، جوشكاري، عمليات حرارتي، متالورژي...)
 مواد و فناوريهاي پيشرفته(فصلنامه )
  مهندسي برق و الكترونيك ايران (فصلنامه )
 مهندسي مخابرات / Journal of Communication Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز(فصلنامه )
 مهندسي زمين و معدن / International Journal of Mining & Geo-Engineering (دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك(فصلنامه )
 مهندسي صنايع(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك مدرس(ماهنامه )
 مهندسي حمل و نقل(فصلنامه )
 مهندسي برق و الكترونيك / Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك اميركبير(فصلنامه )
 مهندسي برق مدرس(فصلنامه )
 مهندسي صنايع و سيستم ها / Journal of Industrial and Systems Engineering(فصلنامه )
 مهندسي دريا(دوفصلنامه )
  مهندسي سازه و ساخت(فصلنامه )
 مهندسي شيمي ايران / Iranian journal of chemical engineering(فصلنامه )
 مهندسي معدن(فصلنامه )
 مهندسي و مديريت انرژي (فصلنامه )
 مهندسي منابع آّب(فصلنامه )
 مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير(فصلنامه )
 مهندسي عمران مدرس(دوماهنامه )
 مهندسي عمران شريف(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك ايران(فصلنامه )
 مهندسي صنايع و مديريت شريف(دوفصلنامه )
 مهندسي برق(فصلنامه )
 مهندسي متالورژي و مواد(دوفصلنامه )
 مهندسي عمران فردوسي(فصلنامه )
 مهندسي شيمي و نفت / Journal of Chemical and Petroleum Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك شريف(دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك ايران / Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions (دوفصلنامه )
 مهندسي هوانوردي(دوفصلنامه )
 مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني(دوفصلنامه )
 هيدروليك (فصلنامه )
  انرژي هاي تجديدپذير و نو (دوفصلنامه )
 انرژي ايران(فصلنامه )
 بسپارش(فصلنامه )
 پدافند غيرعامل(فصلنامه )
 پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران(فصلنامه )
 توسعه تكنولوژي صنعتي(فصلنامه )
 جاده(فصلنامه )
 رشد فناوري(فصلنامه فصلنامه تخصصي پاركها و مراكز رشد)
 سراميك ايران(فصلنامه خبري، تحليلي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي)
 صنعت لاستيك ايران(فصلنامه )
 صوت و ارتعاش(دوفصلنامه )
 علوم و فنون بسته بندي(فصلنامه )
 علوم و فناوري دريا(فصلنامه مهندسي دريا و مهندسي برق )
 علوم و فناوري نساجي(فصلنامه )
 فرآيند نو (فصلنامه )
 فناوري حمل و نقل(دوفصلنامه )
  محاسبات نرم (دوفصلنامه )
 مديريت زنجيره تامين(فصلنامه )
 مصالح و سازه هاي بتني(دوفصلنامه )
 مطالعات در دنياي رنگ(فصلنامه )
 منادي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا)(دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك(دوماهنامه فني، مهندسي)
 مهندسي ترافيك(فصلنامه )
 مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني(فصلنامه )
 مهندسي شناور هاي تندرو(دوفصلنامه )
 مهندسي گاز ايران(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه کشاورزي
 Journal of Plant Molecular Breeding(دوفصلنامه )
 Journal Of Crop Protection(فصلنامه )
 Journal of Insect Biodiversity and Systematics (فصلنامه )
 International Journal of Aquatic Biology (دوماهنامه زيست شناسي آبزيان (علوم پايه ) )
 Persian Journal of Acarology(فصلنامه )
 Mycologia Iranica(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding(دوفصلنامه )
 آب و خاك (دوماهنامه )
  آبياري و زهكشي ايران(فصلنامه )
 آفات و بيماريهاي گياهي(دوفصلنامه كشاورزي)
 اصلاح گياهان زراعي / Crop Breeding Journal(دوفصلنامه )
 اقتصاد كشاورزي(فصلنامه )
 اقتصاد و توسعه كشاورزي (فصلنامه )
 اقتصاد كشاورزي و توسعه(فصلنامه اقتصادي، اجتماعي بخش كشاورزي - روستايي)
 اكوپرشيا / ECOPERSIA(فصلنامه )
 اكو هيدرولوژي(فصلنامه )
 بوم شناسي كاربردي(فصلنامه )
 بوم شناسي كشاورزي(فصلنامه )
 به زراعي كشاورزي(فصلنامه )
 به زراعي نهال و بذر(دوفصلنامه )
 به نژادي نهال و بذر(فصلنامه )
 بيابان / Desert(دوفصلنامه )
 بين المللي توليد گياهي / International Journal of Plant Production (فصلنامه )
 بين المللي علوم و فنون باغباني / International Journal of Horticultural Science and Technology(دوفصلنامه )
 بيوتكنولوژي غذايي كاربردي / applied food biotechnology(فصلنامه )
 بيوتكنولوژي كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهشهاي توليدات دامي(فصلنامه )
 پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهشهاي زراعي ايران(فصلنامه )
 پژوهش هاي حفاظت آب و خاك / Water and Soil Conservation(دوماهنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب)(فصلنامه )
 پژوهش آب در كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران(دوماهنامه )
 پژوهشهاي علوم دامي ايران(فصلنامه )
  پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي(فصلنامه )
 پژوهش هاي بذر ايران (دوفصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي توليد گياهي(فصلنامه )
 پژوهش هاي علوم دامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي صنايع غذايي (فصلنامه )
 پژوهش مديريت آموزش كشاورزي(فصلنامه )
  پژوهش هاي زعفران(دوفصلنامه )
 پژوهش در نشخوار كنندگان(فصلنامه )
 پژوهش هاي حبوبات ايران(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل / Wood & Forest Science and Technology(فصلنامه )
 پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )
 پژوهش علف هاي هرز(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ژنتيك گياهي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي پنبه ايران(دوفصلنامه )
 تحقيقات مهندسي سازه­­ هاي آبياري و زهكشي(دوفصلنامه )
 تحقيقات منابع محيط زيست / Journal of Environmental Resources Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات جنگل و صنوبر ايران(فصلنامه )
 تحقيقات آفات گياهي (فصلنامه )
 تحقيقات اقتصاد كشاورزي(فصلنامه )
 تحقيقات آب و خاك ايران(فصلنامه )
 تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران(فصلنامه )
 تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران(دوماهنامه )
 تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران(دوفصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران(دوفصلنامه )
 تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران(فصلنامه فني مهندسي)
 تحقيقات توليدات دامي (فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي خاك(دوفصلنامه )
 تحقيقات مرتع و بيابان ايران(فصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات غلات(فصلنامه )
 تعاون و كشاورزي(فصلنامه )
 تنشهاي محيطي در علوم زراعي(فصلنامه )
 توليدات گياهي(فصلنامه زراعت، اصلاح نباتات و باغباني)
 توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي(فصلنامه )
  توليد گياهان زراعي(فصلنامه )
 جنگل ايران(فصلنامه )
 جنگل و فرآورده هاي چوب(فصلنامه )
 چغندر قند(دوفصلنامه علوم كشاورزي)
 حفاظت گياهان (فصلنامه آفات و بيماريها، علفهاي هرز )
 حفاظت منابع آب و خاك(فصلنامه )
 حفاظت زيست بوم گياهان(دوفصلنامه )
 خشكبار / Journal of Nuts(دوفصلنامه )
 خشك بوم(دوفصلنامه )
 دانش آب و خاك (فصلنامه )
 دانش علفهاي هرز / Iranian Journal of Weed Science(دوفصلنامه )
 دانش كشاورزي و توليد پايدار(فصلنامه )
 دانش گياه پزشكي ايران(دوفصلنامه )
 رستنيها(دوفصلنامه تحقيقات در مورد رستنيها(گياهان و قارچ ها))
 روستا و توسعه(فصلنامه )
 زراعت و فناوري زعفران(فصلنامه )
  زراعت ديم ايران(دوفصلنامه )
 زيست شناسي خاك (دوفصلنامه )
 زيست فناوري گياهان زراعي(فصلنامه )
 ژنتيك نوين(فصلنامه )
 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي(فصلنامه )
 شيلات(فصلنامه )
 صنايع چوب و كاغذ ايران(فصلنامه )
 علمي شيلات ايران(دوماهنامه )
 علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)(فصلنامه كشاورزي ، منابع طبيعي و علوم وابسته)
 علوم باغباني ايران / Iranian Journal of Horticaltural Sciences(فصلنامه )
 علوم باغباني(فصلنامه )
 علوم ترويج و آموزش كشاورزي(دوفصلنامه )
 علوم دامي ايران / Iranian Journal of Animal Science(فصلنامه )
 علوم دامي (پژوهش و سازندگي)(فصلنامه )
 علوم زراعي ايران(فصلنامه )
 علوم شيلات ايران / IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES(فصلنامه )
 علوم طيور / Poultry Science Journal (دوفصلنامه )
 علوم گياهان زراعي ايران(فصلنامه )
 علوم محيطي خزر / Caspian Journal of Environmental Sciences(فصلنامه زيست شناسي)
 علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي(فصلنامه )
 علوم و صنايع غذايي ايران(ماهنامه علوم و فنون صنعت غذايي)
 علوم و فنون شيلات(فصلنامه )
 علوم و مهندسي آبياري(فصلنامه )
 علوم و فناوري كشاورزي / Journal of Agricultural Science and Technology(دوماهنامه )
 علوم و فناوري دام / Journal of Livestock Science and Technology(دوفصلنامه )
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران(فصلنامه آبخيزداري ، حفاظت آب و خاك )
 علوم و فنون باغباني ايران(فصلنامه )
 فرآوري و نگهداري مواد غذايي(دوفصلنامه )
 فنآوري زيستي در كشاورزي(دوفصلنامه كشاورزي)
  فنآوري توليدات گياهي(دوفصلنامه )
 فيزيولوژي و اصلاح گياهان / Journal of Plant Physiology and Breeding(دوفصلنامه )
 كشاورزي بوم شناختي(دوفصلنامه )
 كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي(دوفصلنامه )
 گياه پزشكي(فصلنامه )
 ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )
 محيط زيست طبيعي(فصلنامه )
 مديريت بيابان (دوفصلنامه )
 مديريت خاك و توليد پايدار(فصلنامه )
 مديريت آب و آبياري(دوفصلنامه علوم آبياري، زهكشي، هيدرولوژي)
 مرتع(فصلنامه منابع طبيعي، بوم شناسي و مديريت مرتع )
 مرتع و آبخيزداري(فصلنامه )
 مهار زيستي در گياه پزشكي(دوفصلنامه )
 مهندسي بيوسيستم ايران / Iranian Journal of Biosystems Engineering(دوماهنامه )
 مهندسي آبياري و آب ايران(فصلنامه )
 مهندسي و مديريت آبخيز(فصلنامه )
 مهندسي اكوسيستم بيابان(فصلنامه )
 مهندسي زراعي(دوفصلنامه )
 مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي (دوفصلنامه )
 ميكروبيولوژي كاربردي در صنايع غذايي(فصلنامه )
 نامه انجمن حشره شناسي ايران (فصلنامه )
  نوآوري در علوم و فناوري غذايي(فصلنامه )
 هواشناسي كشاورزي(دوفصلنامه )
  آب و توسعه پايدار (دوفصلنامه )
 بهره برداري و پرورش آبزيان(فصلنامه )
 ترويج و توسعه آبخيزداري(فصلنامه )
 دانش بيماري شناسي گياهي(دوفصلنامه )
 راهبردهاي كارآفريني در كشاورزي(دوفصلنامه )
 علوم و فنون زنبور عسل ايران(دوفصلنامه )
 كارآفريني در كشاورزي(فصلنامه )
 مديريت اراضي(دوفصلنامه )
 مديريت آب در كشاورزي(دوفصلنامه )
 يافته هاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه هنر و معماري
 باغ نظر(ماهنامه معماري،شهرسازي و تجسمي)
 بين المللي مهندسي معماري و شهرسازي / International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning(دوفصلنامه )
 پژوهه باستان سنجي(دوفصلنامه )
 كيمياي هنر(فصلنامه )
 گلجام(دوفصلنامه )
 مديريت شهري(فصلنامه مديريت و برنامه ريزي شهري)
 مرمت و معماري ايران(دوفصلنامه )
 مسكن و محيط روستا(فصلنامه )
 مطالعات شهر ايراني اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات تطبيقي هنر(دوفصلنامه )
 مطالعات معماري ايران (دوفصلنامه )
 معماري و شهرسازي آرمان شهر(فصلنامه )
 معماري و شهرسازي ايران(دوفصلنامه )
 نامه معماري و شهرسازي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي(دوفصلنامه )
 نقش جهان - مطالعات نظري و فناوري‌هاي نوين معماري و شهرسازي(فصلنامه )
 نگره(فصلنامه هنرهاي ايراني اسلامي با گرايش هنرهاي تجسمي)
 هنرهاي تجسمي(فصلنامه )
 هنرهاي زيبا - معماري و شهرسازي (فصلنامه )
 هنرهاي نمايشي و موسيقي(دوفصلنامه )
 پژوهش هنر(دوفصلنامه )
 جلوه هنر(دوفصلنامه هنر )
 منظر(فصلنامه هنر، محيط، منظر، شهر، معماري)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه پزشکي
  Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology (فصلنامه )
 Journal of Herbmed Pharmacology(فصلنامه )
 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences / Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences(دوفصلنامه )
 Archives of Breast Cancer(فصلنامه )
 Health Promotion Perspectives(فصلنامه )
 Journal of Craniomaxillofacial Research(فصلنامه )
 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences(فصلنامه )
 Nanomedicine Journal(فصلنامه )
 Journal of Food Quality and Hazards Control(فصلنامه )
 Journal of Caring Sciences(فصلنامه )
 Journal of Current Ophthalmology (فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 Dental Hypotheses(فصلنامه )
 International Journal of Enteric Pathogens(فصلنامه )
 Health in Emergencies and Disasters Quarterly(فصلنامه )
 International Journal of Infection(فصلنامه )
 Multidisciplinary Cancer Investigation(فصلنامه )
 Acta Medica Iranica(ماهنامه )
 Nursing Practice Today(فصلنامه )
 Journal of Cardio-Thoracic Medicine (فصلنامه )
 Health, Spirituality and Medical Ethics (فصلنامه طب و دين)
 Iranian Journal of Medical Physics(دوفصلنامه )
 Archives of Neuroscience(فصلنامه )
 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (فصلنامه )
 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering(دوفصلنامه )
 Auditory and Vestibular Research(فصلنامه )
 Archives of Anesthesiology and Critical Care(فصلنامه )
 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine(فصلنامه )
 Novelty in Biomedicine(فصلنامه )
 Journal of Archives in Military Medicine(فصلنامه )
 Archives of Pediatric Infectious Diseases(فصلنامه )
 Journal of Advances in Environmental Health Research (فصلنامه محيط زيست و پيراپزشكي)
 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology (فصلنامه )
 Archives of Medical Laboratory Sciences(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي، ايمني شناسي و آلرژي)
 Journal of Basic & Clinical Pathophysiology(دوفصلنامه )
 Caspian Journal of Dental Research(دوفصلنامه )
 Iranian Heart Journal(فصلنامه )
 Archives of Hygiene Sciences (فصلنامه )
 International Journal of Molecular and Cellular Medicine (فصلنامه )
 International Journal of Health Studies(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 International journal of basic science in medicine(فصلنامه )
 International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences(فصلنامه )
 Galen Medical journal(فصلنامه )
 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects(فصلنامه دندانپزشكي)
 Iranian Endodontic Journal(فصلنامه )
 Archives Of Cardiovascular Imaging(فصلنامه )
 Biolmpacts(فصلنامه )
 Case Reports in Clinical Practice(فصلنامه )
 Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery(فصلنامه )
 Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (فصلنامه )
 Iranian Journal of Pediatric Surgery(دوفصلنامه جراحي كودكان)
 Educational Research in Medical Sciences(دوفصلنامه )
 Research in Cardiovascular Medicine(فصلنامه )
 Social Determinants of Health(فصلنامه مديريت، سياستگذاري، اطلاع رساني و اقتصاد)
 Journal of Medical Ethics and History of Medicine(سالنامه )
 Journal of Family and Reproductive Health (فصلنامه )
 Research and Development in Medical Education (دوفصلنامه )
 Vaccine Research (دوفصلنامه ايمونو ميكروبيولوژي)
 Avicenna Journal of Medical Biochemistry(دوفصلنامه )
 Annals of Colorectal Research(فصلنامه )
 Journal of Air Pollution and Health(فصلنامه )
 Reports of Biochemistry & Molecular Biology(دوفصلنامه )
 Multidisciplinary Cardiovascular Annals(سالنامه )
 آرشيو پزشكي ايراني / Archives of Iranian Medicine(ماهنامه )
 آرشيو جراحي استخوان و مفصل / Archives of Bone and Joint Surgery (دوماهنامه )
  آرشيو بيماري هاي عفوني باليني / Archives of Clinical Infectious Diseases(فصلنامه )
 آريا آترواسكلروز / Arya Atherosclerosis(دوماهنامه قلب و عروق )
 آسيا اقيانوسيه پزشكي هسته اي و بيولوژي / Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology(دوفصلنامه )
 آسيايي طب ورزشي / Asian Journal of Sports Medicine(فصلنامه پزشكي ورزشي، علوم ورزشي)
 آسيب شناسي ايران / Iranian Journal Of Pathology(فصلنامه )
 آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت / Health Education & Health Promotion(فصلنامه )
 آموزش پرستاري(دوماهنامه )
 آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران(فصلنامه بهداشت و سلامت عمومي، علوم پزشكي و پيراپزشكي)
 آموزش و سلامت جامعه(فصلنامه )
 آينده آموزش پزشكي / Future of Medical Education Journal(فصلنامه )
 ابعاد نانو / International Journal of Nano Dimension (فصلنامه )
 ابن سينا ( طب هوافضا- طب زيرسطحي- طب بحران- طب رزم و روانپزشكي نظامي)(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 اپيدميولوژي ايران(فصلنامه اپيدميولوژي)
 اخلاق پزشكي(فصلنامه )
 اخلاق زيستي(فصلنامه )
 ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ‌ها(فصلنامه )
 ارتودنسي ايران / Iranian Journal of Orthodontics(دوفصلنامه )
 ارگونومي(فصلنامه )
 ارمغان دانش(دوماهنامه )
 ارولوژي / Urology Journal(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 اصول بهداشت رواني(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 اعتياد و سلامت / Addiction & Health(فصلنامه )
 اعصاب كودكان / Iranian Journal of Child Neurology (فصلنامه )
 افق دانش(فصلنامه علوم پزشكي )
 الكترونيك پزشكي شيراز / Shiraz Emedical Journal(ماهنامه )
 انديشه و رفتار در روان شناسي باليني(فصلنامه )
 انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي(فصلنامه )
 انگل شناسي ايران / Iranian Journal of Parasitology (IJP)(فصلنامه انگل شناسي)
 اورژانس و تروما / Bulletin of Emergency And Trauma(فصلنامه )
 ايراني تحقيقات پرستاري و مامايي / Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ايراني روانپزشكي / Iranian Journal of Psychiatry(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ايراني آموزش در علوم پزشكي(سالنامه )
 ايمني شناسي ايران / Iranian journal of immunology(فصلنامه )
 باكتري شناسي پزشكي / Journal of Medical Bacteriology(دوفصلنامه )
  باليني پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 بولتن پيشرفته علوم دارويي / Advanced Pharmaceutical Bulletin(فصلنامه )
 بهداشت حرفه اي و اپيدميولوژي / Journal Of Occupational Health & Epidemiology(فصلنامه )
 بهداشت و توسعه(فصلنامه )
 بهداشت و ايمني كار (فصلنامه )
 بهداشت ايران / Iranian Journal of Public Health(ماهنامه )
 بهداشت حرفه اي / International Journal of Occupational Hygiene (فصلنامه )
 بيماريهاي بند پايان / Journal of Arthropod-Borne Diseases (فصلنامه )
 بيماريهاي كودكان ايران / Iranian Journal of Pediatrics(دوماهنامه پزشكي)
 بيماري هاي پستان(فصلنامه )
 بيماريهاي گوارشي و كبدي از بالين تا آزمايشگاه / Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal(فصلنامه )
 بيماريهاي عفوني و گرمسيري / Iranian Journal of Infectious Diseases(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 بيماري هاي كليه / Iranian Journal of Kidney Diseases(دوماهنامه )
 بيمارستان(فصلنامه )
 بيماريهاي گوارشي شرق ميانه / Middle East Journal of Digestive Diseases(فصلنامه )
 بيماريهاي پوست / Iranian Journal Of Dermatology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 بين المللي سلامت مدرسه / International Journal of School Health(فصلنامه )
 بين المللي طب كار و محيط زيست / International Journal of Occupational and Environmental Medicine(فصلنامه )
 بين المللى تحقيقات اپيدميولوژي / International Journal of Epidemiologic Research (فصلنامه )
 بين المللي باروري و ناباروري / International Journal Of Fertiliy and Sterility(فصلنامه )
 بين المللي زيست پزشكي طب توليد مثل / International Journal of Reproductive BioMedicine(ماهنامه )
 بين المللي پرستاري و مامايي جامعه نگر / International Journal of Community Based Nursing and Midwifery(فصلنامه )
 بين المللي مديريت سرطان / International Journal of Cancer Management(دوماهنامه ارتقاء سلامت، پيشگيري ، تشخيص، درمان و توان بخشي...)
 بين المللي طب پيشگيري / International Journal of Preventive Medicine(ماهنامه )
 بين المللي غدد درون ريز و متابوليسم / International Journal of Endocrinology and Metabolism(فصلنامه )
 بين المللي مديريت و سياستگذاري در سلامت / International Journal of Health Policy and Management(ماهنامه مديريت و سياستگذاري سلامت)
 بين المللي كودكان / International Journal of Pediatrics(ماهنامه )
 بين المللي پزشكي پيوند اعضا / International Journal of Organ Transplantation Medicine (فصلنامه پزشكي، جراحي، پيوند عضو و سلول)
 بين المللي پزشكي رضوي / Razavi International Journal of Medicine(فصلنامه علوم پزشكي و علوم دارويي)
 بين المللي علوم اعصاب باليني / International Clinical Neuroscience Journal(فصلنامه )
 بيوتكنولوژي پزشكي ابن سينا / Avicenna Journal of Medical Biotechnology(فصلنامه )
 بيومديكال ايران / Iranian Biomedical Journal(دوماهنامه )
 بيهوشي و درد(فصلنامه )
 بيهوشي و درد / Anesthesiology and Pain Medicine(دوماهنامه )
 پايش(دوماهنامه پزشكي - پيراپزشكي)
 پايه و باليني علوم اعصاب / Basic and Clinical Neuroscience(دوماهنامه )
 پرتو پژوه / International Journal of Radiation Research(فصلنامه )
 پرستار و پزشك در رزم (فصلنامه پرستاري و پزشكي نظامي)
 پرستاري ديابت(فصلنامه )
 پرستاري كودكان (فصلنامه )
 پرستاري و مامايي جامع نگر / Journal of Holistic Nursing and Midwifery(فصلنامه )
 پرستاري و مامايي اروميه(ماهنامه )
 پرستاري ايران(دوماهنامه )
 پرستاري قلب و عروق (فصلنامه )
 پريودنتولوژي و ايمپلنت / Journal of Periodontology & Implant Dentistry (دوفصلنامه )
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز(دوماهنامه )
 پزشكي اروميه(ماهنامه )
 پزشكي هلال احمر / Iranian Red Crescent Medical Journal(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پزشكي قانوني(فصلنامه )
 پزشكي هرمزگان / Journal of Hormozgan University of Medical Sciences (دوماهنامه پزشكي (پايه، باليني) و پيراپزشكي، بهداشت،...)
 پزشكي هسته اي / Iranian Journal of Nuclear Medicine (دوفصلنامه )
 پزشكي مولكولي / Research in Molecular Medicine (فصلنامه )
  پزشكي جمهوري اسلامي ايران / Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran(فصلنامه )
 پژوهش در تاريخ پزشكي / Journal of Research on History of Medicine(فصلنامه تاريخ پزشكي، طب سنتي، دانشمندان تاريخ پزشكي)
 پژوهش در آموزش علوم پزشكي / Research IN Medical Education (فصلنامه )
 پژوهش در دين و سلامت(فصلنامه )
 پژوهش و سلامت / journal of research & health(دوماهنامه )
 پژوهش در علوم پزشكي / Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه )
 پژوهش در پزشكي (فصلنامه )
 پژوهش در علوم بهداشتي / Journal of Research in Health Sciences (فصلنامه بهداشت)
 پژوهش پرستاري ايران(فصلنامه آموزش پرستاري، مديريت و پرستاري باليني )
 پژوهش توانبخشي در پرستاري(فصلنامه )
 پژوهش در علوم توانبخشي(دوماهنامه )
 پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي (فصلنامه )
  پژوهش علوم سلامت و نظامي / Annals of Military and Health Sciences Research(فصلنامه )
 پوست و زيبايي(فصلنامه )
 پياورد سلامت(دوماهنامه )
 پيشرفت هاي جديد آموزش پزشكي و حرفه اي گرايي / Journal of Advances in Medical Education & Professionalism(فصلنامه )
 پيشرفت در پرستاري و مامايي / Advances in Nursing & Midwifery(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 تاريخ پزشكي(فصلنامه )
 تحقيق در علوم دندانپزشكي(فصلنامه )
 تحقيقات دندانپزشكي / Dental Research Journal(دوماهنامه )
 تحقيقات علوم پزشكي زاهدان / Zahedan Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه پزشكي و دندانپزشكي ، پيراپزشكي ، بهداشت ،...)
 تحقيقات قلب و عروق / International Cardiovascular Research Journal(فصلنامه قلب و عروق)
 تحقيقات علوم دارويي ايران / Iranian Journal of Pharmaceutical Research (فصلنامه )
 تحقيقات علوم غذايي و تغذيه / Nutrition and Food Sciences Research(فصلنامه )
 تحقيقات تروما / Archives of Trauma Research(فصلنامه )
 تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي / Journal of Ophthalmic & Vision Research(فصلنامه )
  تحقيقات هماتولوژي- آنكولوژي و پيوند سلول هاي بنيادي / International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research(فصلنامه )
 تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي (فصلنامه )
 تحقيقات قلب و عروق و قفسه سينه / Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research(فصلنامه )
 تحقيقات سلامت / Journal of Community Health Research(فصلنامه )
 تحقيقات علوم رفتاري(فصلنامه روان پزشكي - روان شناسي)
 تحقيقات دندانپزشكي ابن سينا / Avicenna Journal of Dental Research(فصلنامه )
 تحقيقات نظام سلامت(فصلنامه )
 تحقيقات كيفي در علوم سلامت(فصلنامه )
 تحقيقات علوم دارويي و زيست پزشكي / Pharmaceutical and Biomedical Research(فصلنامه داروسازي و علوم دارويي)
 تحقيقات آسيب و خشونت / Journal of Injury and Violence Research(دوفصلنامه )
 تعالي باليني (فصلنامه )
 تنفس / Tanaffos Respiration Journal(فصلنامه )
 توانبخشي(فصلنامه )
 توانبخشي / Iranian Rehabilitation Journal (فصلنامه پزشكي و توانبخشي)
 توانبخشي نوين / Journal of Modern Rehabilitation(فصلنامه )
 توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي / Journal of Research Development in Nursing and Midwifery(دوفصلنامه پرستاري و مامايي ، پزشكي و پيراپزشكي)
 توسعه ي آموزش جندي شاپور(فصلنامه )
 توسعه آموزش در علوم پزشكي(فصلنامه )
 جامع اطفال / Journal of Comprehensive Pediatrics(فصلنامه )
 جراحي ايران(فصلنامه )
 جراحي هاي كم تهاجمي / Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences(فصلنامه )
 جراحي و تروما / Journal of Surgery and Trauma(دوفصلنامه )
 جراحي مغز و اعصاب ايران / Iranian Journal of Neurosurgery(فصلنامه )
 جهاني جراحي پلاستيك / World Journal of Plastic Surgery (فصلنامه جراحي ترميمي و پلاستيك)
 چشم انداز سلامت / Journal of Health Scope(فصلنامه )
  چشم پزشكي بينا(فصلنامه چشم پزشكي)
 حقوق پزشكي(فصلنامه )
 حيات(فصلنامه پرستاري، مامايي)
 خون(فصلنامه پزشكي-پيراپزشكي )
 خون و سرطان / Iranian Journal of Blood & Cancer (فصلنامه )
 دانشكده پزشكي اصفهان(هفته نامه )
  دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي(فصلنامه بهداشت عمومي)
 دانشكده دندانپزشكي مشهد(فصلنامه )
 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران(ماهنامه )
 دانشكده دندان پزشكي اصفهان(فصلنامه )
 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي / Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences(فصلنامه دندانپزشكي)
 دانشكده علوم پزشكي نيشابور(فصلنامه )
 دانشكده پرستاري و مامايي همدان(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند / Birjand University of Medical Sciences(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي قم(ماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي بابل(ماهنامه )
  دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي اراك(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي )
  دانشگاه علوم پزشكي گرگان(فصلنامه )
  دانشگاه علوم پزشكي فسا(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي، پرستاري و مامايي)
 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي )
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي زنجان(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي ايلام(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(دوماهنامه علوم پزشكي و پيراپزشكي )
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد(ماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي گيلان(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي البرز(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي كرمان / Journal of Kerman University of Medical Sciences(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانش و تندرستي(فصلنامه )
 دانشور پزشكي(دوماهنامه )
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (فصلنامه دندانپزشكي)
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران / Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences(دوماهنامه )
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي فارس / Journal of Dentistry(فصلنامه )
 دندانپزشكي كودكان ايران (دوفصلنامه )
  ديابت و چاقي / Iranian Journal of Diabetes and Obesity(فصلنامه )
 دين و سلامت(دوفصلنامه )
 راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي(دوماهنامه )
 رفتارهاي پر خطر و اعتياد / International Journal of High Risk Behaviors & Addiction(فصلنامه )
 روان پرستاري(دوماهنامه )
 روانپزشكي و علوم رفتاري ايران / Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(فصلنامه )
 روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران(فصلنامه روانپزشكي، روانشناسي باليني و يهداشت روان)
 روانشناسي پيري(فصلنامه )
  روزه داري و سلامت / journal of Fasting and Health(فصلنامه )
 زيست پزشكي جرجاني(دوفصلنامه )
 زنان مامائي و نازائي ايران(ماهنامه )
 زيست مواد دنداني / Journal of Dental Biomaterials(فصلنامه )
 سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران(فصلنامه )
 سالمند(فصلنامه )
 سرطان خاورميانه / Middle East Journal of Cancer(فصلنامه )
 سلامت اجتماعي(فصلنامه پزشكي اجتماعي، تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت،...)
 سلامت زنان / Women’s Health Bulletin(فصلنامه )
 سلامت دهان و اپيدميولوژي دهان و دندان / Journal of Oral Health and Oral Epidemiology(فصلنامه )
 سلامت و محيط زيست (فصلنامه )
 سلامت و بهداشت(فصلنامه بهداشت، مديريت سلامت )
 سلامت و مراقبت(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 سلامت روان كودك(فصلنامه )
 سلامت كار ايران(دوماهنامه )
 سلامت جامعه(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 سلولي (ياخته) / Cell Journal (Yakhteh)(فصلنامه )
 سم شناسي و مسموميت هاي ايران / Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal (دوماهنامه )
 سم‌شناسي پزشكي آسيا اقيانوسيه / Asia Pacific Journal of Medical Toxicology (فصلنامه )
 سيگنال ها و سنسورهاي پزشكي / Journal of Medical Signals and Sensors(فصلنامه )
 طب انتظامي (فصلنامه )
 طب اورژانس و تروما / Journal of Emergency Practice and Trauma(دوفصلنامه )
 طب توانبخشي(فصلنامه )
 طب جانباز(فصلنامه )
 طب جنوب / Iranian South Medical Journal(دوماهنامه )
 طب داخلي خزر / Caspian Journal of Internal Medicine(فصلنامه )
 طب سنتي اسلام و ايران(فصلنامه )
 طب كار(فصلنامه )
  طب گياهي ابوعلي سينا / Avicenna Journal of Phytomedicine(دوماهنامه )
 طب مكمل(فصلنامه )
 طب نظامي(دوماهنامه )
 طب و تزكيه(فصلنامه )
 طلوع بهداشت(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 عفونت، اپيدميولوژي و پزشكي / Infection, Epidemiology And Medicine(فصلنامه )
 علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان(دوماهنامه )
 علوم اعصاب كاسپين / Caspian Journal of Neurological Sciences(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 علوم اعصاب شفاي خاتم(فصلنامه اعصاب)
  علوم بهداشتي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Health Sciences(فصلنامه )
 علوم بهداشتي ايران / Iranian Journal of Health Sciences (فصلنامه )
 علوم پايه پزشكي ايران / Iranian Journal of Basic Medical Sciences(ماهنامه )
 علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي (فصلنامه )
 علوم پزشكي ايران / Iranian Journal of Medical Sciences(دوماهنامه )
  علوم پيراپزشكي و توانبخشي(فصلنامه )
 علوم پيراپزشكي / Journal of Paramedical sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي صدرا(فصلنامه علوم پزشكي، مراقبتهاي بهداشتي درماني)
 علوم پزشكي كرمانشاه / Journal of Kermansha University of Medical Sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي رازي(ماهنامه )
 علوم پزشكي پارس(فصلنامه )
 علوم پرستاري و مامايي / Journal of Nursing and Midwifery Sciences(فصلنامه )
 علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران (فصلنامه )
 علوم تشريح ايران / Anatomical Sciences Journal(فصلنامه )
 علوم دارويي / Pharmaceutical Sciences(فصلنامه )
 علوم دارويي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP)(فصلنامه )
 علوم مغز و اعصاب ايران / Iranian Journal of Neurology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 غدد درون ريز و متابوليسم ايران(دوماهنامه بيماري هاي غدد)
 فصلنامه حسابداري سلامت(دوفصلنامه )
 فقه پزشكي(دوفصلنامه )
 فيزيك درماني / Physical Treatments Journal(فصلنامه )
 فيزيك و مهندسي پزشكي / Journal of Biomedical Physics & Engineering(فصلنامه فيزيك پزشكي، مهندسي پزشكي و ارتباط بين اين دو...)
 فيزيولوژي و فارماكولوژي / Physiology and Pharmacology(فصلنامه )
 فيض(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 قارچ شناسي پزشكي / Current Medical Mycology(فصلنامه )
 كودكان كاسپين / Caspian Journal of Pediatrics(دوفصلنامه )
 كومش(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي (دوماهنامه )
 گزارشات بيوتكنولوژي كاربردي / Journal of Applied Biotechnology Reports(فصلنامه )
 گوارش(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گوش،حلق، بيني و حنجره ايران / Iranian Journal of Otorhinolaryngology(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گياهان دارويي(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ليزر در علوم پزشكي / Journal of Lasers in Medical Sciences(فصلنامه )
 ليزر در پزشكي(فصلنامه )
 مامايي و بهداشت باروري / Journal of Midwifery & Reproductive health (فصلنامه )
 مجله آلرژي، آسم و ايمونولوژي ايران / Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology(دوماهنامه )
 مجله آموزش پزشكي / Journal of Medical Education(فصلنامه )
 مجله ارتوپدي شفا / Shafa Orthopedic Journal (فصلنامه )
 مجله راديولوژي ايران / Iranian Journal of Radiology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 مجله علمي پزشكي جندي شاپور(دوماهنامه )
 مجله علوم آزمايشگاهي / Medical Laboratory Journal(دوماهنامه )
 مخاطرات زيستي مواد شيميايي / Journal of Chemical Health Risks(فصلنامه )
 مددكاري اجتماعي(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مديريت سلامت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مديريت و انفورماتيك سلامت / Journal of Health Management and Informatics(فصلنامه )
 مديريت بهداشت و درمان (فصلنامه )
  مديريت پرستاري(فصلنامه )
 مديريت و مهندسي بهداشت محيط / Environmental Health Engineering and Management Journal(فصلنامه )
 مديريت ارتقاي سلامت(دوماهنامه )
 مديريت اطلاعات سلامت(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مراقبت پرستاري مددجو محور / Journal of Client-Centered Nursing Care (فصلنامه )
 مراقبت مبتني بر شواهد / Evidence Based Care(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 مراقبت بيماري هاي مزمن / Jundishapur Journal of Chronic Disease Care(فصلنامه )
 مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي / Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal(فصلنامه )
 مراقبت دارويي / Journal of Pharmaceutical Care (دوفصلنامه )
 مركز قلب دانشگاه تهران / The Journal of Tehran University Heart Center(فصلنامه بيماري هاي قلب و عروق )
  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد(فصلنامه )
 مروري بيماري هاي كودكان / Journal of Pediatrics Review(دوفصلنامه )
 مطالعات پرستاري و مامايي / Nursing and Midwifery Studies(فصلنامه )
 مطالعات ناتواني(سالنامه توانبخشي)
 مواد و تكنيك هاي دندانپزشكي / Journal of Dental Materials and Techniques(فصلنامه )
 مهندسي بهداشت حرفه اي (فصلنامه )
 مهندسي بهداشت محيط(فصلنامه )
 ميكروبيولوژي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Microbiology(ماهنامه )
 ميكروب شناسي ايران / Iranian Journal of Microbiology(دوماهنامه )
 ميكروب شناسي پزشكي ايران(دوماهنامه )
 ميكروبيولوژي ملكولي و پزشكي / International Journal of Molecular and Clinical Microbiology(دوفصلنامه )
  نفرولوژي و ارولوژي / Nephro-Urology Monthly(دوماهنامه )
  نوزادان ايران / Iranian Journal of Neonatology(فصلنامه )
 هپاتيت / Hepatitis Monthly(ماهنامه هپاتيت و ساير بيماري هاي كبدي)
 هماتولوژي و آنكولوژي كودكان / Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology(فصلنامه )
 يافته(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه دامپزشکي
 Iranian Journal of Aquatic Animal Health (دوفصلنامه )
 Journal of Ruminants Health Research(دوفصلنامه )
 آرشيو رازي / Archives of Razi Institute(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Veterinary Research Forum(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Medicine(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Research(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي(فصلنامه )
 جراحي دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Surgery (دوفصلنامه )
 دامپزشكي ايران(فصلنامه )
 علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران(دوفصلنامه بهداشت و پرورش دام و طيور)
 علوم و فنون دامپزشكي ايران / Iranian Journal of Veterinary Science and Technology(دوفصلنامه )
 ميكروب شناسي مواد غذايي(فصلنامه )
 ميكروبيولوژي دامپزشكي(دوفصلنامه )
 التيام(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب حوزوي
 آيين حكمت(فصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 اسلام و علوم اجتماعي(دوفصلنامه )
 الهيات هنر(فصلنامه )
 انتظار موعود(فصلنامه )
 پژوهش هاي قرآني(فصلنامه )
 تاريخ اسلام(فصلنامه )
 تاريخ اسلام در آينه پژوهش(دوفصلنامه )
 تحقيقات كلامي(فصلنامه )
 جستارهاي فقهي و اصولي(فصلنامه )
 حكمت اسلامي(فصلنامه )
 حكمت اسرا(دوفصلنامه فلسفه و حكمت )
 حكومت اسلامي(فصلنامه )
 دين و سياست فرهنگي(دوفصلنامه )
 ذهن(فصلنامه معرفت شناسي و دانشهاي همگي)
 روان شناسي و دين(فصلنامه )
 سياست متعاليه(فصلنامه )
 عصر آدينه(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 عقل و دين (دوفصلنامه )
 قرآن شناخت(دوفصلنامه )
 كاوشي نو در فقه اسلامي(فصلنامه فقه)
 كلام اسلامي(فصلنامه )
 مشرق موعود(فصلنامه )
 مطالعات اسلام و روان شناسي(دوفصلنامه )
 معرفت سياسي(دوفصلنامه )
 معرفت فرهنگي اجتماعي(فصلنامه )
 نقد و نظر(فصلنامه )
 اخلاق(فصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي روان شناختي(فصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي مديريتي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه سبك زندگي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اجتماعي اسلامي(فصلنامه علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي)
 پژوهش هاي مهدوي(فصلنامه )
 پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامي(دوفصلنامه تخصصي مذاهب و فرق اسلامي)
 حديث و انديشه(دوفصلنامه )
 مطالعات فقه اماميه(دوفصلنامه )
 مطالعات تطبيقي قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات اصول فقه اماميه(دوفصلنامه )
 معارف عقلي(دوفصلنامه )
 معرفت اخلاقي(دوفصلنامه )
 ميقات حج(فصلنامه فرهنگي،‌ سياسي، اجتماعي، تاريخي)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب دانشگاه آزاد اسلامي
 International Journal of Foreign Language Teaching and Research(فصلنامه )
 Journal of Advances in Computer Research(فصلنامه )
 Journal of Language and Translation(فصلنامه )
 بوم شناسي گياهان زراعي(فصلنامه )
 بين المللي محاسبات و مدل سازي رياضي(فصلنامه )
 پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي(فصلنامه )
 پژوهش در شيوه هاي آموزش زبان انگليسي / Research in English Language Pedagogy(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه تربيتي(فصلنامه )
 پژوهش هاي جامعه شناختي(فصلنامه )
 پژوهش هاي زراعي در حاشيه كوير(فصلنامه )
 تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي(فصلنامه )
 جغرافيا و مطالعات محيطي(فصلنامه )
  دانش شناسي(علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)(فصلنامه )
 روشهاي هوشمند در صنعت برق(فصلنامه )
 رهبري و مديريت آموزشي(فصلنامه )
 زبان و ادبيات فارسي(فصلنامه )
 زراعت و اصلاح نباتات ايران(فصلنامه )
 زيست شناسي جانوري (فصلنامه )
 شيمي فيزيك و الكتروشيمي / Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry(دوفصلنامه )
 صحيفه مبين(دوفصلنامه )
 عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان)(فصلنامه )
 علوم اجتماعي(فصلنامه )
 فصلنامه زمين شناسي محيط زيست(فصلنامه )
 فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي(فصلنامه )
 فناوري اطلاعات در طراحي مهندسي(دوفصلنامه )
 كاربرد شيمي در محيط زيست (فصلنامه )
 گياه و زيست بوم(فصلنامه )
 مديريت استراتژيك صنعتي / Journal of Industrial Strategic Management (فصلنامه )
 مديريت صنعتي(فصلنامه )
 مديريت توسعه و تحول(فصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي جوانان / Sociological Studies of Youth Journal (فصلنامه )
 مطالعات محيطي هفت حصار(فصلنامه برنامه ريزي شهري، طراحي شهري و معماري)
 مطالعات سياسي(فصلنامه )
 مهندسي برق مجلسي / Majlesi Journal of Electrical Engineering (فصلنامه )
 

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه چشم انداز ايران
متن مطالب شماره 107، دي و بهمن 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است