|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 182 نشريه  
   
 

 
41.    دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)   فارسي و انگليسي
ISSN 2008-2754
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
مدير مسئول: دكتر موسي مجيدي
سردبير: دكتر زهرا اباذري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 39 + متن »

42.    دانش طبيعت   
فصلنامه آموزشي, پژوهشي و اطلاع رساني
صاحب امتياز: دكتر محمدرضا محمدي
مدير مسئول: محمدرضا محمدي
سردبير: مهندس معصومه صفايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 6 + متن »

43.    Weed Science   انگليسي
Iranian Journal of Weed Science
ISSN 1735-3548
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن علوم علف هاي هرز ايران
مدير مسئول: دكتر حميد رحيميان مشهدي
سردبير: دكتر حسن عليزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 28 + متن »

44.    دانش غذا و كشاورزي   
ISSN 1735-4293
ماهنامه اطلاع رساني, تحليلي, آموزشي, خبري
صاحب امتياز، مدير مسئول: مهندس اردوان نجفي
سردبير: دكتر احمد قرباني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 167 + متن »     اشتراک»
»» اين نشريه تا شماره 16 با نام ترار منتشر شده است.

45.    Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences   انگليسي
Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences
ISSN 1735-7683
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمدجعفر اقبال
سردبير: دكتر قاسم انصاري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 119 + متن »

46.    دانش كشاورزي 
ISSN 2008-5141
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر كاظم قاسمي گلعذاني
سردبير: غلامرضا نيكنام
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 74 + متن »
»» انتشار اين مجله از سال 87 متوقف شده و پس از آن به پنج مجله دانش آب و خاك، پژوهش هاي علوم دامي، پژوهش هاي صنايع غذايي، دانش كشاورزي و توليد پايدار و Journal of Plant Physiology and Breeding تفكيك شده است.

47.    دانش كشاورزي و توليد پايدار   
ISSN 2476-4310
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: صفر نصرالله زاده
سردبير: دكتر عادل دباغ محمدي نسب
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و نهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 87 با نام دانش كشاورزي منتشر شده است.

48.    دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي 
ISSN 3080-1028
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: اسماعيل آيتي
سردبير: سيدحسين نوعي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 39 + متن »

49.    دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي كرمان   
ISSN 2345-4989
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول: دكتر علي طالبيان
سردبير: دكتر مريم اخوتي
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 »

50.    دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران   
فصلنامه زبان شناسي. زبان و ادبيات
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلامحسين كريمي دوستان
سردبير: دكتر علي شيخ الاسلامي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 186 + متن »

51.    دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي   
ISSN 1735-7586
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
مدير مسئول: دكتر مهدي ناطق پور
سردبير: دكتر كوروش هلاكوئي نائيني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 64 + متن »

52.    دانشكده دندان پزشكي اصفهان   فارسي و انگليسي
ISSN 1735-255x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر مرتضي بنكدارچيان
سردبير: دكتر رامين مشرف
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 66 + متن »

53.    دانشكده دندانپزشكي مشهد   فارسي و انگليسي
ISSN 1560-9286
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسن ضرابي
سردبير: دكتر سعيد مرادي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 108 + متن »

54.    دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران   
ISSN 0196-1026
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر عباس كريمي
سردبير: دكتر عبدالرحمان عالم
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 76 + متن »

55.    دانشكده پرستاري و مامايي همدان   
ISSN 2008-2800
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه همدان
مدير مسئول: دكتر خدايار عشوندي
سردبير: دكتر پريسا پارسا
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 66 + متن »

56.    دانشكده پرستاري و مامايي رازي كرمان 
دوفصلنامه پزشكي, پيراپزشكي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول: دكتر رضا ملك پور افشار
سردبير: دكتر عباس عباس زاده
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 21 + متن »
»» انتشار اين نشريه با چاپ شماره 21 متوقف شده و در دوره جديد با نام تحقيقات كيفي در علوم سلامت منتشر مي شود.

57.    دانشكده پزشكي اصفهان   
ISSN 1027-7595
هفته نامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني اصفهان
مدير مسئول: دكتر منصور شعله ور
سردبير: دكتر رويا كليشادي، دكتر مجيد بركتين
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 510 + متن »

58.    دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد   
ISSN 1735-4013
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر عبدالله بهرامي
سردبير: دكتر غلامحسين كاظم زاده
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 159 »

59.    دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران   فارسي و انگليسي
ISSN 1683-1764
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر سيدحسن امامي رضوي
سردبير: دكتر نادره بهتاش
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 216 + متن »

60.    دانشكده علوم پزشكي نيشابور   فارسي و انگليسي
ISSN 2476-2768
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي نيشابور
مدير مسئول: دكتر اباصلت برجي
سردبير: دكتر سعيد سمرقنديان
محل انتشار: نيشابور  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 22 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيقات علوم دارويي و زيست پزشكي
شماره 1 (پياپي 501)
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است