|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 182 نشريه  
   
 

 
61.    دانشكده فني دانشگاه تهران   
ISSN 0803-1026
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمود كمره اي
سردبير: دكتر نويد مستوفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 124 + متن »
»» اين مجله از سال چهل و سوم به سه مجله تخصصي تفكيك شده است.

62.    دانش گياه پزشكي ايران   
ISSN 2008-4781
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا بي همتا
سردبير: دكتر خليل طالبي جهرمي
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و نهم شماره 2 + متن »

63.    دانشگاه علوم پزشكي مازندران   فارسي و انگليسي
ISSN 1735-9260
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر سيدعبدالله مدني
سردبير: دكتر احمدعلي عنايتي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين شماره 172 + متن »

64.    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل   
ISSN 2008-7837
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زابل
مدير مسئول: دكتر علي اكبر نصيري
سردبير: دكتر زهرا سپهري
محل انتشار: زابل  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »
»» اين مجله از سال 2016 با نام International journal of basic science in medicine به زبان انگليسي منتشر مي شود.

65.    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار   
ISSN 1606-7487
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
مدير مسئول: دكتر كاظم حسن پور
سردبير: دكتر عليرضا مسلم
محل انتشار: سبزوار  ساير مشخصات»     عناوين شماره 102 + متن »

66.    دانشگاه علوم پزشكي البرز   
ISSN 2322-3839
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي البرز
مدير مسئول: دكتر محمد نوري سپهر
سردبير: دكتر حميد درفشي
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

67.    دانشگاه علوم پزشكي ايلام   
ISSN 1563-4728
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايلام
مدير مسئول: دكتر علي دل پيشه
سردبير: دكتر افرا خسروي
محل انتشار: ايلام  ساير مشخصات»     عناوين شماره 113 + متن »

68.    دانشگاه علوم پزشكي اراك   
ISSN 2008-644x
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اراك
مدير مسئول: دكتر علي فاني
سردبير: دكتر محمدرضا پاليزوان
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و دوم شماره 1 + متن »

69.    دانشگاه علوم پزشكي اردبيل   
ISSN 2228-7280
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي مجيد پور
محل انتشار: اردبيل  ساير مشخصات»     عناوين شماره 71 + متن »

70.    دانشگاه علوم پزشكي بابل   فارسي و انگليسي
ISSN 1561-4107
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدير مسئول: سيدمظفر ربيعي
سردبير: دكتر يدالله زاهدپاشا
محل انتشار: بابل  ساير مشخصات»     عناوين شماره 135 + متن »

71.    دانشگاه علوم پزشكي بيرجند   فارسي و انگليسي
ISSN 2197-1607
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
مدير مسئول: دكتر كاظم قائمي
سردبير: دكتر مهدي بلالي مود
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين شماره 78 + متن »

72.    دانشگاه علوم پزشكي گيلان   
ISSN 2008-4048
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گيلان
مدير مسئول: دكتر حسن بهبودي
سردبير: دكتر عبدالرسول سبحاني
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين شماره 109 + متن »

73.    دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي   فارسي و انگليسي
ISSN 2008-8701
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
مدير مسئول، سردبير: دكتر ابراهيم گلمكاني
محل انتشار: بجنورد  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 4 + متن »

74.    دانشگاه علوم پزشكي گرگان   
ISSN 1562-4765
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گلستان
مدير مسئول: دكتر شهريار سمناني
سردبير: دكتر محمدجعفر گلعلي پور
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 70 »

75.    دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان   
ISSN 1735-3165
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
مدير مسئول: دكتر مهدي محمودي
سردبير: دكتر محسن رضائيان
محل انتشار: رفسنجان  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 1 + متن »

76.    دانشگاه علوم پزشكي زنجان   
ISSN 9366-1606
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي زنجان
مدير مسئول: دكتر عليرضا بيگلري
سردبير: دكتر يوسف مرتضوي
محل انتشار: زنجان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 117 + متن »
»» اين مجله از شماره 78 به صورت دو ماهنامه منتشر مي شود.

77.    دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد   
ISSN 2228-5741
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدمحمود صدربافقي
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هفتم شماره 1 + متن »

78.    دانشگاه علوم پزشكي شهركرد   فارسي و انگليسي
ISSN 1735-1448
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
مدير مسئول: دكتر مرتضي هاشم زاده چالشتري
سردبير: دكتر محمود رفيعيان
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 101 + متن »

79.    دانشگاه علوم پزشكي قم   
ISSN 1735-7799
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي قم
مدير مسئول: دكتر ابوالفضل ايراني خواه
سردبير: دكتر حسين ثقفي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 85 + متن »

80.    دانشگاه علوم پزشكي قزوين   
ISSN 1561-3666
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي قزوين
مدير مسئول: دكتر حميدرضا جوادي
سردبير: دكتر مرجان نصيري اصل
محل انتشار: قزوين  ساير مشخصات»     عناوين شماره 100 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظري و فناوري هاي نوين معماري و شهرسازي
متن مطالب شماره 4 (پياپي 24)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است