|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 453 نشريه  
   
 

 
201.    پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر   
ISSN 2588-5316
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر مهدي رزاقي كاشاني
سردبير: دكتر محمدرضا اميدخواه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 6 + متن »

202.    پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي   
ISSN 2345-5551
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر محمدعلي قره
سردبير: دكتر ابوالفضل فراهاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 27 + متن »
»» اين مجله تا شماره 3 با نام پژوهش هاي كاربردي مديريت و علوم زيستي در ورزش منتشر شده است.

203.    پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي   فارسي و انگليسي
ISSN 2383-1855
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر اسدالله باباي اهري
سردبير: دكتر كريم حداد ايراني نژاد
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

204.    پژوهش هاي كاربردي در گزارشگري مالي   
ISSN 2345-3125
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي
مدير مسئول: دكتر موسي بزرگ اصل
سردبير: دكتر حميد حقيقت
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 13 + متن »

205.    پژوهش هاي كاربردي در شيمي   
ISSN 1735-9937
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
مدير مسئول: دكتر حميدرضا آقابزرگ
سردبير: دكتر سعيد تقوايي گنجعلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 4 »

206.    پژوهش هاي كاربردي روانشناختي   فارسي و انگليسي
ISSN 2251-8126
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران - دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي- موسسه روانشناسي و علوم تربيتي
مدير مسئول: دكتر سعيد حسن زاده
سردبير: دكتر محمد خداياري فرد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

207.    پژوهش هاي كاربردي زراعي   
ISSN 2423-5423
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
مدير مسئول: دكتر علي اكبر مويدي
سردبير: دكتر عليرضا بهشتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 121 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 81 با نام پژوهش و سازندگي منتشر شده است و مجددا تغيير نام يافته است، تا شماره 111 با نام فصلنامه زراعت منتشر شده است.

208.    پژوهش هاي كيفي در برنامه درسي   فارسي و انگليسي
ISSN 2476-5783
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: محمدرضا نيلي احمدآبادي
سردبير: دكتر حسن ملكي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 8 + متن »

209.    پژوهش هاي قرآن و حديث   
ISSN 2008-9430
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده الهيات و معارف اسلامي
مدير مسئول: دكتر احمد باقري
سردبير: دكتر منصور پهلوان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجاه و يكم شماره 1 + متن »

210.    پژوهش هاي قرآني   
ISSN 2251-9815
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي) - پژوهشكده اسلام تمدني
مدير مسئول: دكتر سيدعباس صالحي
سردبير: احمد آقايي زاده ترابي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 89 + متن »

211.    پژوهش هاي علم و دين   
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: دكتر مهدي معين زاده
سردبير: دكتر عبدالرزاق حسامي فر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

212.    پژوهش هاي علوم تاريخي   
ISSN 1026-2288
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر ابوالحسن امين مقدسي
سردبير: دكتر منصور صفت گل
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

213.    پژوهش هاي علوم دامي   
ISSN 2008-5125
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر حسين جان محمدي
سردبير: دكتر اكبر تقي زاده
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا سال 88 با نام كشاورزي چاپ شده است.

214.    پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري   
ISSN 2251-7642
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر رضا هويدا
سردبير: دكتر مختار ملك پور
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 13 + متن »

215.    پژوهش هاي عمران و محيط زيست   
ISSN 2476-406X
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه قم
مدير مسئول: محمدعلي رجبي
سردبير: اميرالدين صدرنژاد
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 + متن »

216.    پژوهش هاي عقلي نوين   
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
مدير مسئول: دكتر سيدعباس صالحي
سردبير: دكتر جهانگير مسعودي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 5 + متن »

217.    پژوهش هاي فلسفي   
ISSN 2251-7960
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دانشگاه تبريز
سردبير: دكتر محمد اصغري
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 + متن »
»» اين مجله از شماره 8 از دو فصلنامه زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز تفكيك شده است.

218.    پژوهش هاي فلسفي - كلامي   
ISSN 1735-9791
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه قم
مدير مسئول: دكتر محمد ذبيحي
سردبير: دكتر زهرا خزاعي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 78 + متن »

219.    پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش   
ISSN 1735-5354
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر سيدعبدالحميد احمدي
سردبير: دكتر علي اصغر رواسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 4 + متن »

220.    پژوهش هاي فرسايش محيطي   
ISSN 2251-7812
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه هرمزگان
مدير مسئول: دكتر احسان كامراني
سردبير: دكتر اسدالله خوراني
محل انتشار: بندرعباس  ساير مشخصات»     عناوين شماره 32 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه زيست شناسي گياهي ايران
متن مطالب شماره 4 (پياپي 38)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است