|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 453 نشريه  
   
 

 
81.    پژوهش نامه مطالعات مرزي   
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات و مطالعات فرماندهي مرزباني ناجا
مدير مسئول: دكتر قاسم رضايي
سردبير: دكتر عباس خورشيدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 20 »

82.    پژوهش نامه مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي   
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه اديان و مذاهب
مدير مسئول: حجت الاسلام سيدابوالحسن نواب
سردبير: دكتر رضا اسفندياري اسلامي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 3 + متن »

83.    پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي   
ISSN 2228-7078
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجا
مدير مسئول: دكتر محمدعلي عامري
سردبير: دكتر علي دلاور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 44 + متن »

84.    پژوهش نامه معارف حسيني   
ISSN 2538-6417
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمدحسين مرداني نوكنده
سردبير: دكتر سيدمحمدكاظم طباطبايي
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 13 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 3 با نام فصلنامه آيت بوستان منتشر شده است.

85.    پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني   
ISSN 2383-1294
ماهنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: دكتر جان الله كريمي مطهر
سردبير: دكتر سيدفضل الله موسوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 61 + متن »
»» اين مجله تا شماره 19 با نام نامه علوم انساني منتشر شده است.

86.    پژوهش نامه اخلاق   
ISSN 2228-7264
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دانشگاه معارف اسلامي
مدير مسئول: دكتر روح الله شاكري
سردبير: دكتر احد فرامرز قراملكي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 41 + متن »
»» اين مجله از شماره 12 رتبه علمي پژوهشي دريافت كرده است.

87.    پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل   فارسي و انگليسي
ISSN 2322-3472
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني روابط بين الملل دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: سيدمحمدعلي تقوي
سردبير: دكتر محسن خليلي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

88.    پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده   
ISSN 2322-1844
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه
مدير مسئول: دكتر محمدمهدي صفورايي پاريزي
سردبير: حجت الاسلام دكتر علي نقي فقيهي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 »
»» اين مجله تا شماره 13 با نام نشريه طهورا منتشر شده است.

89.    پژوهش نامه تاريخ   
ISSN 1735-8221
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
مدير مسئول: دكتر جواد هروي
سردبير: دكتر امير اكبري
محل انتشار: بجنورد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 51 »

90.    پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي   
ISSN 2383-1278
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول، سردبير: دكتر شهرام يوسفي فر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 »

91.    پژوهش نامه تاريخ اسلام   فارسي و انگليسي
ISSN 2251-9726
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني تاريخ اسلام
مدير مسئول: دكتر سيد احمدرضا خضري
سردبير: دكتر سيدعليرضا واسعي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 29 + متن »

92.    پژوهش نامه تربيت تبليغي   
فصلنامه
صاحب امتياز: پژوهشكده باقر العلوم (ع)
مدير مسئول: دكتر حسين قشقايي
سردبير: اميد نيك داد
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 13 + متن »

93.    پژوهش نامه ي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان   
ISSN 2322-5394
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
مدير مسئول، سردبير: دكتر اميررضا وكيلي فرد
محل انتشار: قزوين  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 16 + متن »

94.    پژوهش نامه ي علوي   
ISSN 2383-0859
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: دكتر فاطمه جان احمدي
سردبير: دكتر عليرضا ميرزامحمد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

95.    پژوهش نامه روانشناسي مثبت   
ISSN 4248-2476
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر حميد طاهرنشاط دوست
سردبير: دكتر شعله اميري
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 14 + متن »

96.    پژوهش نامه زنان   
ISSN 2383-0743
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: دكتر مريم صانع پور
سردبير: دكتر ناهيد مويدحكمت
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 26 + متن »

97.    پژوهش نامه قرآن و حديث   
ISSN 2008-0417
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علوم قرآن و حديث ايران
مدير مسئول: دكتر جعفر نكونام
سردبير: دكتر عباس همامي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 23 + متن »

98.    پژوهش نامه علوم حديث تطبيقي   
دوفصلنامه
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه (مجتمع آموزش عالي امام خميني ره)
مدير مسئول: محمد حسين بهرامي
سردبير: حجت الاسلام مهدي رستم نژاد
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 + متن »

99.    پژوهش نامه فرهنگي هرمزگان   فارسي و انگليسي
ISSN 2476-7328
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان هرمزگان
مدير مسئول: همايون اميرزاده
سردبير: دكتر اقبال زارعي
محل انتشار: بندرعباس  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 16 + متن »
»» اين مجله تا سال 89 با نام گلپنگ منتشر شده است.

100.    پژوهش نامه فقهي 
فصلنامه فقهي حقوقي
صاحب امتياز: مجتمع آموزش عالي فقه
مدير مسئول: مصطفي محامي
سردبير: سيدحسن وحدتي شبيري
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 5 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله طب جنوب
متن مطالب شماره 2 (پياپي 2202)، خرداد و تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است