|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 226 نشريه  
   
 

 
121.    تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران   
ISSN 1735-0891
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
مدير مسئول: دكتر عادل جليلي
سردبير: دكتر حسين ميرزايي ندوشن
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 52 + متن »

122.    Environmental Resources Research   انگليسي
Journal of Environmental Resources Research
ISSN 2345-4318
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدير مسئول: دكتر علي نجفي نژاد
سردبير: دكتر عبدالرسول سلمان ماهيني
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

123.    Hematology-Oncology and Stem Cell Research   انگليسي
International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research
ISSN 2008-2207
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمد جهاني
سردبير: دكتر اردشير قوام زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 48 + متن »

124.    Hospital Practices and Research   انگليسي
Hospital Practices and Research
ISSN 2476-390X
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول: دكتر جعفر اصلاني
سردبير: دكتر غلام حسين علي شيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

125.    Injury and Violence Research   انگليسي
Journal of Injury and Violence Research
ISSN 2008-2053
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر بابك ايزدي
سردبير: محمودرضا مرادي
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

126.    Iran Agricultural Research   انگليسي
Iran Agricultural Research
ISSN 1013-9885
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سيدمجتبي زبرجد
سردبير: دكتر سيدعلي اكبر بهجت نيا
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و هفتم شماره 1 + متن »

127.    Nutrition and Food Sciences Research   انگليسي
Nutrition & Food Technology Research
ISSN 2383-0441
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
مدير مسئول: دكتر مجيد حاجي فرجي
سردبير: دكتر مجيد حاجي فرجي، دكتر تيرنگ نيستاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

128.    Ophthalmic & Vision Research   انگليسي
Journal of Ophthalmic & Vision Research
ISSN 2008-322X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حميد احمديه
سردبير: دكتر شاهين يزداني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 47 + متن »

129.    Pharmaceutical and Biomedical Research   انگليسي
Pharmaceutical and Biomedical Research
ISSN 2423-4486
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر مجيد سعيدي
سردبير: دكتر سيدجلال حسيني مهر
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

130.    Pharmaceutical Research   انگليسي
Iranian Journal of Pharmaceutical Research
ISSN 1735-0328
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حسين وحيدي
سردبير: دكتر نيما نادري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 66 + متن »

131.    Research in Applied Linguistics   انگليسي
Journal of Research in Applied Linguistics
ISSN 2345-3303
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر سيدرحيم موسوي نيا
سردبير: دكتر عليرضا جليلي فر
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 2011 با نام فصلنامه مطالعات كاربردي زبان منتشر شده است.

132.    Rheumatology Research   انگليسي
Rheumatology Research
ISSN 2476-5856
فصلنامه
صاحب امتياز: انجمن روماتولوژي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر احمدرضا جمشيدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

133.    Tourism And Hospitality Research   انگليسي
Journal Of Tourism And Hospitality Research
ISSN 2008-9562
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
مدير مسئول: دكتر حيدر لطفي
سردبير: دكتر ناصر اقبالي
محل انتشار: گرمسار  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

134.    Veterinary Medicine   انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Medicine
ISSN 2251-8894
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مهدي وجگاني
سردبير: دكتر پرويز شايان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 1 + متن »

135.    Veterinary Research   انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Research
ISSN 1728-1997
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر عزيزالله خداكرم تفتي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 66 + متن »

136.    Veterinary Research Forum   انگليسي
Veterinary Research Forum
ISSN 2008-8140
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه اروميه
مدير مسئول: دكتر بهرام دلير نقده
سردبير: دكتر فرشيد صراف زاده رضايي
محل انتشار: اروميه  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

137.    Water Sciences Research   انگليسي
Journal of Water Sciences Research
ISSN 2251-7405
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر محمد رضا پيرستاني
سردبير: دكتر محمود شفايي بجستان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 »
»» انتشار اين مجله در سال 2014 متوقف شده است.

138.    Zahedan Journal of Research in Medical Sciences   انگليسي
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
مدير مسئول: دكتر نورمحمد نوري
سردبير: دكتر عليرضا بخشي پور
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يكم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا سال 1389 با نام طبيب شرق منتشر شده است.

139.    تحليل مالي   فارسي، انگليسي
ISSN 2588-6193
دوفصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر رضا داغاني
سردبير: دكتر حميده اثني عشري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

140.    تحليل اجتماعي نظم و نابرابري اجتماعي   
ISSN 2008-7314
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر احمد خاتمي
سردبير: دكتر مصطفي اجتهادي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 + متن »
»» اين مجله تا شماره 58 با نام پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني منتشر شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه آرشيو پزشكي ايراني
شماره 4 (پياپي 2204)
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است