|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فصلنامه برنامه ريزي و بودجه
magiran.com >  فصلنامه برنامه ريزي و بودجه > فهرست شماره هاي موجود
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال بيست و دوم
شماره 138
پاييز 1396


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


  http://www.magiran.com/planbudget

مجله برنامه و بودجه به منظور انتشار نتايج پژوهش هاي پژوهشگران در زمينه برنامه ريزي و توسعه و نيز انعكاس مقالات برگزيده خارجي و كمك به ارتقا و گسترش دانش در جامعه و نظام تصميم گيري و برنامه ريزي كشور منتشر مي شود.سال بيست و دوم
 شماره138، پاييز 1396همراه با متن کامل مطالب
 شماره137، تابستان 1396همراه با متن کامل مطالب
 شماره136، بهار 1396همراه با متن کامل مطالب
سال بيست و يكم
 شماره135، زمستان 1395همراه با متن کامل مطالب
 شماره134، پاييز 1395همراه با متن کامل مطالب
 شماره133، تابستان 1395همراه با متن کامل مطالب
 شماره132، بهار 1395همراه با متن کامل مطالب
سال بيستم
 شماره131، زمستان 1394همراه با متن کامل مطالب
 شماره130، پاييز 1394همراه با متن کامل مطالب
 شماره129، تابستان 1394همراه با متن کامل مطالب
 شماره128، بهار 1394همراه با متن کامل مطالب
سال نوزدهم
 شماره127، زمستان 1393همراه با متن کامل مطالب
 شماره126، پاييز 1393همراه با متن کامل مطالب
 شماره125، تابستان 1393همراه با متن کامل مطالب
 شماره124، بهار 1393همراه با متن کامل مطالب
سال هجدهم
 شماره123، زمستان 1392همراه با متن کامل مطالب
 شماره122، پاييز 1392همراه با متن کامل مطالب
 شماره121، تابستان 1392همراه با متن کامل مطالب
 شماره120، بهار 1392همراه با متن کامل مطالب
سال هفدهم
 شماره119، زمستان 1391همراه با متن کامل مطالب
 شماره118، پاييز 1391همراه با متن کامل مطالب
 شماره117، تابستان 1391همراه با متن کامل مطالب
 شماره116، بهار 1391همراه با متن کامل مطالب
سال شانزدهم
 شماره115، زمستان 1390همراه با متن کامل مطالب
 شماره114، پاييز 1390همراه با متن کامل مطالب
 شماره113، تابستان 1390همراه با متن کامل مطالب
 شماره112، بهار 1390همراه با متن کامل مطالب
سال پانزدهم
 شماره111، پاييز و زمستان 1389همراه با متن کامل مطالب
 شماره110، بهار و تابستان 1389همراه با متن کامل مطالب
سال چهاردهم
 شماره109، پاييز و زمستان 1388همراه با متن کامل مطالب
 شماره108، بهار و تابستان 1388همراه با متن کامل مطالب
سال سيزدهم
 شماره107، پاييز و زمستان 1387همراه با متن کامل مطالب
 شماره106، بهار و تابستان 1387همراه با متن کامل مطالب
سال دوازدهم
 شماره105، پاييز و زمستان 1386همراه با متن کامل مطالب
 شماره104، مرداد و شهريور 1386همراه با متن کامل مطالب
 شماره103، خرداد و تير 1386همراه با متن کامل مطالب
 شماره102، فروردين و ارديبهشت 1386همراه با متن کامل مطالب
سال يازدهم
 شماره101، بهمن و اسفند 1385همراه با متن کامل مطالب
 شماره100، آذر و دي 1385همراه با متن کامل مطالب
 شماره99، مهر و آبان 1385همراه با متن کامل مطالب
 شماره98، مرداد و شهریور 1385همراه با متن کامل مطالب
 شماره97، خرداد و تیر 1385همراه با متن کامل مطالب
 شماره96، فروردین و اردیبهشت 1385همراه با متن کامل مطالب
 شماره95، بهمن و اسفند 1384همراه با متن کامل مطالب
 شماره94، آذر و دی 1384همراه با متن کامل مطالب
 شماره93، مهر و آبان 1384همراه با متن کامل مطالب
 شماره92، مرداد و شهریور 1384همراه با متن کامل مطالب
 شماره91، خرداد و تير 1384همراه با متن کامل مطالب
 شماره90، فروردین و اردیبهشت 1384همراه با متن کامل مطالب
 شماره89، بهمن و اسفند 1383همراه با متن کامل مطالب
سال نهم
 شماره5  (پياپي 88)، آذر و دي 1383همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 87)، مهر و آبان 1383همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 86)، مرداد و شهريور 1383همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 85)، خرداد و تير 1383همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 84)، فروردين و ارديبهشت 1383همراه با متن کامل مطالب
سال هشتم
 شماره4  (پياپي 83)، دی و بهمن 1382همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 82)، آبان و آذر 1382همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 81)، شهريور و مهر 1382همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 80)، تير و مرداد 1382همراه با متن گزيده مطالب
سال هفتم
 شماره7  (پياپي 79)، ارديبهشت و خرداد 1382همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  (پياپي 78)، اسفند 1381 و فروردين 1382همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  (پياپي 77)، دي و بهمن 1381همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 76)، آبان و آذر 1381
 شماره3  (پياپي 75)، شهريور و مهر1381همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 74)، تير و مرداد 1381همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 73)، ارديبهشت و خرداد 1381همراه با متن کامل مطالب
سال ششم
 شماره11-12  (پياپي 72)، اسفند 80 و فروردين 1381همراه با متن کامل مطالب
 شماره9-10  (پياپي 70)، دي و بهمن 1380همراه با متن کامل مطالب
 شماره7-8  (پياپي 68)، آبان و آذر 1380همراه با متن کامل مطالب
 شماره5-6  (پياپي 66)، شهريور و مهر 1380همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 64)، مرداد 1380همراه با متن کامل مطالب
 شماره2-3  (پياپي 63)، خرداد و تير 1380همراه با متن کامل مطالب
سال پنجم و ششم
 شماره12-1  (پياپي 61)، فروردين و ارديبهشت 1380همراه با متن کامل مطالب
سال پنجم
 شماره10-11  (پياپي 59)، بهمن و اسفند 1379همراه با متن کامل مطالب
 شماره8-9  (پياپي 57)، آذر و دي 1379همراه با متن کامل مطالب
 شماره6-7  (پياپي 55)، مهر و آبان 1379همراه با متن کامل مطالب
 شماره4-5  (پياپي 53)، مرداد و شهريور 1379همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 51)، تير 1379همراه با متن کامل مطالب
 شماره1-2  (پياپي 50)، ارديبهشت و خرداد 1379همراه با متن کامل مطالب
سال چهارم
 شماره12  (پياپي 48)، فروردين 1379همراه با متن کامل مطالب
 شماره10-11  (پياپي 47)، بهمن و اسفند 1378همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  (پياپي 45)، دي‌ 1378همراه با متن کامل مطالب
 شماره7-8  (پياپي 44)، آبان و آذر 1378همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  (پياپي 42)، مهر 1378همراه با متن کامل مطالب
 شماره4-5  (پياپي 41)، مرداد و شهريور 1378همراه با متن کامل مطالب
 شماره2-3  (پياپي 39)، خرداد و تير 1378 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 37)، ارديبهشت 1378همراه با متن کامل مطالب
سال سوم
 شماره12  (پياپي 36)، فروردين‌ 1378همراه با متن کامل مطالب
 شماره10-11  (پياپي 35)، بهمن و اسفند 1377همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  (پياپي 33)، دي‌ 1377همراه با متن کامل مطالب
 شماره7-8  (پياپي 32)، آبان و آذر 1377همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  (پياپي 30)، مهر 1377همراه با متن کامل مطالب
 شماره4-5  (پياپي 29)، مرداد و شهريور 1377همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 27)، تير 1377همراه با متن کامل مطالب
 شماره1-2  (پياپي 26)، ارديبهشت و خرداد 1377همراه با متن کامل مطالب
سال دوم
 شماره12  (پياپي 24)، فروردين 1377همراه با متن کامل مطالب
 شماره10-11  (پياپي 23)، بهمن و اسفند 1376همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  (پياپي 21)، دي‌ 1376همراه با متن کامل مطالب
 شماره7-8  (پياپي 20)، آبان و آذر 1376همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  (پياپي 18)، مهر 1376همراه با متن کامل مطالب
 شماره4-5  (پياپي 17)، مرداد و شهريور 1376همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 15)، تير 1376همراه با متن کامل مطالب
 شماره1-2  (پياپي 14)، ارديبهشت و خرداد 1376همراه با متن کامل مطالب
سال اول
 شماره12، فروردين 1376همراه با متن کامل مطالب
 شماره11، اسفند 1375همراه با متن کامل مطالب
 شماره10، بهمن‌ 1375همراه با متن کامل مطالب
 شماره9، دي‌ 1375همراه با متن کامل مطالب
 شماره8، آذر 1375همراه با متن کامل مطالب
 شماره7، آبان 1375همراه با متن کامل مطالب
 شماره6، مهر 1375همراه با متن کامل مطالب
 شماره5، شهريور 1375همراه با متن کامل مطالب
 شماره4، مرداد 1375همراه با متن کامل مطالب
 شماره3، تير 1375همراه با متن کامل مطالب
 شماره2، خرداد 1375همراه با متن کامل مطالب
 شماره1، ارديبهشت 1375همراه با متن کامل مطالب


 
معرفی نشريه به ديگران
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه فرآيند و كاركرد گياهي
متن مطالب شماره 28 (پياپي 728)، بهمن و اسفند 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است