|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، شماره 84
magiran.com >  نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) > فهرست مطالب شماره 84
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال بيست و دوم
شماره 4
(پياپي 86)
زمستان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
  http://www.magiran.com/Jasanr
نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

ISSN 1028-7655

فصلنامه كشاورزي , منابع طبيعي و علوم وابسته داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

سال بيست و دوم، شماره 2 (پياپي 84)، تابستان 1397

 
 تغييرپذيري فرسايش سطحي و دانه بندي ذرات خاك نسبت به جهت و درجه شيب دامنه در منطقه نيمه خشك در غرب زنجان
علي رضا واعظي *، زهرا بيات، مجيد فرومدي   صص 1-14
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1290KB]    
 بررسي اثر سطوح مختلف شوري بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي گياه كينوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت رژيم هاي مختلف آبياري
حسين شريفان، صابر جمالي *، فراست سجادي   صص 15-27
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1422KB]    
 اندازه گيري آزمايشگاهي ضريب پساي تلماسه ها و مقايسه آن با مقادير براوردي مدل
آرتميس معتمدي *، مجيد گلوي   صص 29-40
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 626KB]    
 اثر تغيير كاربري زمين بر كيفيت فيزيكي خاك در منطقه گيلان غرب
علي اشرف علي اشرف اميري نژاد *، ستاره قطبي   صص 41-51
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 680KB]    
 ارزيابي ريسك آلودگي آرسنيك در دشت همدان - بهار با استفاده از روش فازي
مينا توزنده جاني* ، عليرضا سفيانيان، نورالله ميرغفاري   صص 53-66
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 750KB]    
 اثر فاصله شكاف از دماغه آبشكن مثلثي بر الگوي فرسايش و رسوب
محسن درستي *، محمود شفاعي بجستان، فرشيد اميرسالاري ميمني   صص 67-79
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 857KB]    
 شبيه سازي اثرات عمليات اصلاحي و احيايي مراتع بر مولفه هاي رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز ميخوران، استان كرمانشاه)
سميرا پرويني، زينب جعفريان *، عطااله كاويان   صص 81-95
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 966KB]    
 بررسي پاسخ هاي فيزيولوژيكي گياه گندم به برهمكنش قارچ ميكوريز و براسينوليد در شرايط شوري خاك
كبري توفيقي *، رمضانعلي خاوري نژاد، فرزانه نجفي، خديجه رضوي، فرهاد رجالي   صص 97-106
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 863KB]    
 افت شديد سطح آب زيرزميني و اندركنش رودخانه- آبخوان (مطالعه موردي: آبخوان نجف آباد در حوضه زاينده رود)
مسعود ميرمحمدصادقي، بابك ابراهيمي* ، مهرداد پسندي   صص 107-125
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2372KB]    
 بررسي آلودگي زيست محيطي رسوبات آبراهه اي به عناصر سنگين در منطقه زرشوران- آغدره (شمال تكاب)
سيده پريسا موسوي، ميرعلي اصغر مختاري، يونس خسروي* ، علي رفيعي، رضا حسين زاده   صص 127-141
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1005KB]    
 تحليل مصارف انرژي در روش هاي مختلف بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ آب كشاورزي (مطالعه موردي: سامانه آبياري كشت و صنعت اشرفيه)
افشين يوسف گمركچي *، عاطفه پرورش ريزي   صص 143-157
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1459KB]    
 بررسي اثر اقليم، رژيم بارش و طول دوره آماري بر شاخص خشكسالي بالم و مولي در ايران
سپيده پورحسين ، سعيد سلطاني *   صص 159-173
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 800KB]    
 اثر چهار نوع درخت پهن برگ بر ذخيره سازي و معدني شدن كربن و نيتروژن خاك در عرصه جنگلي شهرستان نور
فائزه السادات طريقت، يحيي كوچ *   صص 175-188
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1855KB]    
 ارزيابي تانيك اسيد به عنوان منعقد كننده در كاهش كدورت آب در تصفيه مقدماتي
هستي هاشمي نژاد *، امير تائبي هرندي، پويا پايداري   صص 189-198
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 415KB]    
 به روز رساني و بازنگري سند ملي آب در دشت هاي قزوين و فومنات
محسن براهمي *، كاظم شاهوردي   صص 199-209
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2418KB]    
 اثر دو رژيم آبياري بر نوسانات فصلي جمعيت و خسارت Arboridia kermanshah Dlabola روي ارقام مختلف مو در اصفهان
جهانگير خواجه علي* ، مهناز كهنسال، بيژن حاتمي، مصطفي مبلي   صص 211-221
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1166KB]    
 اثر ميان مدت مديريت هاي مختلف خاك ورزي و گياه پوششي خلر بر برخي شناسه هاي زيستي كيفيت خاك در زراعت لوبيا
اسماعيل اسفندياري اخلاص، محسن نائل *، جواد حمزه ئي، علي اكبر صفري سنجاني، محسن شكل آبادي   صص 223-235
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 551KB]    
 تاثير كاربرد ماده زايكوسيل بر ميزان آب مصرفي و عملكرد گياه فلفل قلمي
نگار نورمهناد *   صص 227-247
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1951KB]    
 كاربرد سنجش از دور و شبكه عصبي مصنوعي در تخمين غلظت رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه كارون)
زينب ملائي، جواد ظهيري *، سعيد جليلي، محمدرضا انصاري، ايوب تقي زاده   صص 249-259
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 527KB]    
 تعيين قواعد بهره برداري از مخزن سد درودزن با استفاده از شبكه عصبي تطبيق پذير مبتني بر سيستم استنتاج فازي (ANFIS)
محمدحسن طرازكار* ، منصور زيبايي، غلامرضا سلطاني، مسعود نوشادي   صص 261-276
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 552KB]    
 ارزيابي عملكرد دستگاه WFD در تعيين اجزاي بيلان آب نفوذ يافته به ناحيه ريشه
مصطفي رئيسي اسدآبادي* ، محمدرضا نوري، روح الله فتاحي   صص 277-286
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 641KB]    
 بررسي توان رسوب زايي و توليد رواناب در سازندهاي زمين شناسي شيركوه يزد با استفاده از شبيه ساز باران
فرشيد جهانبخشي* ، محمد رضا اختصاصي، علي طالبي، محمود پيري   صص 287-299
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1727KB]    
 ارزيابي كميت مولفه آب كلان شهر تهران براساس مدل DPSIR
هاجر سرمدي* ، اسماعيل صالحي، لعبت زبردست، محمدتقي اقابابايي   صص 301-315
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 612KB]    
 تاثير رينگ مروس بر كارايي قطره چكان ها در سيستم آبياري قطره اي با استفاده از پساب كشاورزي
هانيه دباغي، مجتبي خوش روش *، محمد علي غلامي سفيدكوهي   صص 317-331
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 619KB]    
 اثر شوري آب آبياري و كود دامي بر آبشويي باكتري اشرشياكلي آزاد در ستون هاي خاك دست خورده
حسين شيراني* ، سميه شيرواني، محمد مرادي   صص 333-343
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1024KB]    
 بررسي اثر تغيير اقليم بر رواناب ورودي به مخزن سد كارون 4 براساس گزارشات چهارم و پنجم IPCC
افشين منصوري، بابك امين نژاد *، حسن احمدي   صص 345-359
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 696KB]    
 بررسي تغييرات مكاني فلوريد محلول خاك در مناطق كشاورزي، غير كشاورزي، شهري و صنعتي استان اصفهان
الهام چاوشي *، مجيد افيوني، محمد علي حاج عباسي   صص 361-371
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 705KB]    
 كاربرد ماشين بردار پشتيبان در شبيه سازي الگوي رطوبتي تحت آبياري قطره اي
زينب حيدري، معصومه فراستي* ، رسول قباديان   صص 373-382
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1981KB]    
 اثر تاج تك درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر ميزان عناصر مغذي خاك جنگل (منطقه سروآباد استان كردستان)
پرستو رستمي زاد، وحيد حسيني *، كيومرث محمدي سماني   صص 383-393
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 610KB]    
 بررسي تاثير ميزان و زمان مصرف كود نيتروژن بر صفات كمي گلرنگ خاك آهكي در منطقه كرمان
هرمزد نقوي *، آرش صباح، مهدي اميرپور رباط، فريدون نورقلي پور   صص 395-406
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1507KB]    
تاريخ انتشار: 30/5/97
تلفن: 33912793 (031)

تاريخ درج در سايت: 24/6/97
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 469  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
كيهان
 پيشخوان
نشريه مهندسي بهداشت محيط
متن مطالب شماره 2 (پياپي 602)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است