|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، شماره 86
magiran.com >  نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) > فهرست مطالب شماره 86
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
  http://www.magiran.com/Jasanr
نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

Journal of Hydrology and Soil Science

ISSN 1028-7655

فصلنامه كشاورزي , منابع طبيعي و علوم وابسته داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

سال بيست و دوم، شماره 4 (پياپي 86)، زمستان 1397

 
 تخصيص بهينه بين نسلي منابع آب (مطالعه موردي دشت باغ ملك)
محمد آقاپورصباغي *   صص 1-13
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 430KB]    
 تاثير مديريت چراي بلندمدت بر توزيع پوشش گياهي و برخي خصوصيات خاك (مطالعه موردي: ايستگاه شهيد حمزوي حنا- سميرم اصفهان)
مهرداد كاظمي، حميدرضا كريم زاده*، مصطفي تركش اصفهاني، حسين بشري   صص 15-27
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 525KB]    
 بررسي روند تغيير دماي ژرفاهاي خاك با استفاده از روش هاي پارامتري و ناپارامتري (ايستگاه شاهرود)
سعيد شيوخي سوغانلو، سحر گلشن، مجتبي خوش روش *   صص 29-39
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 457KB]    
 استفاده از نگرش تحليل مولفه هاي اصلي براي وزن دهي ويژگي هاي آماري، اقليمي و جغرافيايي حداكثر بارندگي 24 ساعته و تحليل مكاني خوشه بندي (مطالعه موردي: حوضه درياچه اروميه)
زهره دهقان*، سيد سعيد اسلاميان، رضا مدرس   صص 41-58
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 790KB]    
 پهنه بندي سيل خيزي حوضه با تاكيد بر تحليل هاي كمي ژئومورفومتريك
كورش شيراني *، ستار چاوشي   صص 59-72
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 540KB]    
 ارزيابي خطر سرب و كادميوم بر سلامت انسان در اراضي كشاورزي اطراف معدن ايرانكوه در استان اصفهان
الهام چاوشي *، شهرزاد اعرابي   صص 73-83
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 356KB]    
 بررسي تاثير نوع رسوبات و تغيير فرم خروجي تخليه كننده تحتاني با به كارگيري سازه نيم استوانه بر حفره رسوب شويي به كمك مدل فيزيكي
روزبه اميرجاني، اميرعباس كمان بدست*، محمد حيدرنژاد، امين بردبار، عليرضا مسجدي   صص 85-98
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 752KB]    
 ارزيابي كيفيت منابع آب زيرزميني دشت عجب شير بر پايه شاخص كيفي آب زيرزميني (GQI) و سامانه اطلاعات جغرافيايي
زهرا عباسي *، حميدرضا عظيم زاده، علي طالبي، احد ستوده   صص 99-108
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 532KB]    
 بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي احداث سد شاه قاسم ياسوج از ديدگاه روستاييان بهره بردار
سيد احمد خاتون آبادي *، عنايت پرويزي، مريم عطايي   صص 109-127
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 481KB]    
 مدل سازي جريان ترجيحي با استفاده از مدل موج سينماتيك- پخشي (KDW) در خاك و نقش ماكروپورها در ايجاد آن
محمدرضا ميرزايي*، استفان قوي   صص 129-142
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 613KB]    
 بهينه يابي موقعيت چاله زهكشي به منظور كاهش نيروي زيرفشار در پي سدها
سعيد صالحي، شهرام اسمعيل زاده، قاسم پناهي، كاظم اسماعيلي *   صص 143-154
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 602KB]    
 بررسي نشست بدنه سد خاكي در دوران ساخت و مقايسه آن با نتايج تحليلي با استفاده از نرم افزار PLAXIS (مطالعه موردي سد كبودوال)
فرزين سلماسي، حسين حكيمي خانسر*، بهرام نوراني   صص 155-171
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 979KB]    
 منشا و ويژگي هاي كاني هاي رسي و ارتباط آنها با شكل هاي مختلف پتاسيم در خاك هاي آهكي دشت كاكان، شرق استان كهگيلويه و بويراحمد
سيروس شاكري *، سيد علي ابطحي   صص 173-188
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 622KB]    
 تاثير صفحات مثلثي بر طول اختلاط و ضريب اختلاط عرضي در كانال مستقيم
الهام يباره پور *، محمود شفاعي بجستان، سيد محمود كاشفي پور   صص 189-198
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 496KB]    
 تاثير مايه زني ميكروبي بر كارايي مصرف آب و عملكرد لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris L.) در شرايط تنش خشكي
اكبر همتي*، هادي اسدي رحماني   صص 199-209
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 454KB]    
 اثرات ماده آلي محلول بر جذب علف كش سيمازين در خاك هاي مختلف
محمدرضا ريگي *   صص 211-221
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 468KB]    
 بررسي عددي اثرات مقياس بر الگوي جريان اطراف پايه هاي پل مستطيلي با استفاده از نرم افزار فلوئنت
زهره طالبي *، هادي ارونقي   صص 223-233
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 493KB]    
 ارزيابي عملكرد سه روش طبقه بندي تصوير (جنگل تصادفي، ماشين بردار پشتيبان و بيشترين شباهت) در تهيه نقشه كاربري اراضي
فرشيد جهانبخشي، محمدرضا اختصاصي *   صص 235-247
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 673KB]    
 كارايي باكتري هاي انحلال كننده روي بر جذب روي و برخي شاخص هاي رشدي گندم در گلخانه
بنفشه رضايي نيكو، نعيمه عنايتي ضمير*، مجتبي نوروزي مصير   صص 249-260
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 424KB]    
 تاثير اسيد هيوميك بر كارايي گياه پالايي سرب در خاك هاي آلوده توسط گياه افسنتين (Artemicia absantium)
ميرحسن رسولي صدقياني *، حسن كريمي، ساناز اشرفي سعيدلو، حبيب خداورديلو   صص 261-278
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 577KB]    
 كاربرد سيستم هاي تكاملي در تعيين ضريب دبي سرريزهاي كنگره اي مثلثي
مهدي ماجدي اصل *، مهدي فولادي پناه   صص 279-290
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 547KB]    
 اثر زهاب توليد شده در فصل رشد نيشكر بر كيفيت آب تالاب شادگان
احمد كوچك زاده *، حميد هويزه، عبدالرحمن يزدي پور   صص 291-299
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 394KB]    
 برآورد بيلان حجمي آب و الگوي رطوبتي آبياري قطره اي زيرسطحي در محيط متخلخل
افشين خورسند، محمد بزانه، سينا بشارت*، كامران زينال زاده   صص 301-316
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 821KB]    
 ارزيابي كارايي الگوريتم هاي سنجش از دور SEBS و SEBAL در برآورد تبخير و بررسي اثر شوري در پيكره هاي آبي
روح الله ضيائي، مه نوش مقدسي*، شهلا پايمزد، محمدحسين باقري   صص 317-329
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 574KB]    
 توزيع شكل هاي روي در تعدادي نمونه خاك آهكي از دشت هاي ماهيدشت و هليلان استان هاي كرمانشاه و ايلام
علي چراغي تبار، ابراهيم ادهمي *، حميدرضا اوليايي   صص 331-342
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 554KB]    
 برآورد پارامترهاي نفوذ آب به خاك با استفاده از مدل فركتالي ريو و اسپوزيتو
علي داد كرمي، مهدي همايي *   صص 343-356
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 471KB]    
 تاثير اضافه برداشت آب از منابع آب زيرزميني بر رفاه كشاورزان در دشت ملاير
سيد محسن سيدان *، رضا بهراملو   صص 357-370
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 488KB]    
 كاربرد الگوريتم تلفيقي فازي- ازدحام ذرات براي تعيين حوضه هاي آبخيز همگن بر اساس وقوع سيلاب
ستار چاوشي *   صص 371-383
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 554KB]    
 مطالعات هم دما و ترموديناميكي جذب سرب توسط هيدروژل آلژينات پايدار شده با رس سپيوليت
نسيم ذوق، مهران شيرواني *   صص 385-397
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 420KB]    
 شبيه سازي و بررسي تغييرات فصلي كيفيت آب رودخانه طالقان با استفاده از مدل رياضي
پگاه هدي پور نيك تراش، حسام قدوسي، كيومرث ابراهيمي *   صص 399-410
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 707KB]    
تاريخ انتشار: 22/12/97
تلفن: 33912793 (031)

تاريخ درج در سايت: 22/12/97
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 255  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مهندسي متالورژي و مواد
متن مطالب شماره 1 (پياپي 3001)، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است