|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مجله تحقيقات منابع آب ايران، شماره 47
magiran.com >  مجله تحقيقات منابع آب ايران > فهرست مطالب شماره 47
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
 
مجله تحقيقات منابع آب ايران

Iran Water Resources Research

ISSN 1735-2347

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

سال چهاردهم، شماره 5 (پياپي 47)، زمستان 1397

 
 مديريت بهينه در مصرف آب و الگوي كشت با تاكيد بر راهبرد كم آبياري (مطالعه موردي: شبكه آبياري قزوين)
محمد علي اسعدي، صادق خليليان*، سيد حبيب الله موسوي   صص 1-13
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 615KB]    
 پيش بيني تراز سطح آب مخزن سد با استفاده از روش ماشين هوشمند نظارت شده، مطالعه موردي: سد اميركبير كرج
محمود محمد رضاپور طبري*، محمد مهدي ملك پور شهركي   صص 14-26
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 921KB]    
 ارزيابي ظرفيت مديريت فعلي آب كشاورزي در حوضه زرينه رود براي سازگاري با تغيير اقليم براساس رويكرد تصميم گيري استوار
فرشيد بابانيا، سعيد مريد*، اشكان شكري   صص 27-38
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1761KB]    
 ارائه مدل توليد- سودآوري نيروگاههاي برقابي با رويكرد پويايي سيستم
آرش جمال منش*، مهدي خداپرست مشهدي، احمد سيفي، محمدعلي فلاحي   صص 39-53
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 951KB]    
 مدل سازي و مديريت كيفيت آب رودخانه با رويكرد كنترل آلودگي در مبدا به منظور تامين سلامت آبزيان (مطالعه موردي: زرينه رود)
محمدرضا بيگلري، سميه سيما*، مطهره سعادت پور   صص 54-70
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 729KB]    
 ارائه ي راه كارهاي مديريتي در مقابله با مخاطرات هم زمان سيلاب هاي ساحلي و درون شهري
محمد كارآموز*، مهكامه طاهري   صص 71-83
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 925KB]    
 كاهش خطاي شبيه سازي فرآيند بارش-رواناب با بكارگيري تكنيك داده گواري در مدل هيدرولوژيكي SWAT
ميلاد مهرپرور، كيوان اصغري*، محمد حسبن گل محمدي   صص 84-96
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 590KB]    
 ارزيابي عدم قطعيت مدل سيلاب شهري SWMM با استفاده از روش GLUE مطالعه موردي: منطقه 2 شهرداري كلان شهر تبريز
محمد كبارفرد، رامين فضل اولي*، مهدي ضرغامي، ابوالفضل اكبرپور   صص 97-108
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1424KB]    
 ارزيابي و مقايسه حساسيت مدلهاي NSFWQI و IRWQISC نسبت به پارامترهاي كيفيت آب
عليرضا شكوهي*، هادي مدبري   صص 109-124
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 849KB]    
 توسعه مدل جامع حوضه آبريز كارستي به منظور برآورد و تدقيق مولفه هاي بيلان آبي
محمدرضا عيني، سامان جوادي*، مجيد دلاور   صص 125-136
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1700KB]    
 چالش ها و ملاحظات حقوق بازار آب محلي، مطالعه موردي: دشت اصفهان-برخوار
آزاده احمدي*، محمدامين ذوالفقاري پور، بابك ابراهيمي   صص 137-148
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 549KB]    
 شبيه سازي تعادل بخشي آبخوان در معرض افت شديد با اعمال سناريوهاي مختلف مديريتي- مطالعه موردي حوضه روانسر-سنجابي كرمانشاه
جهانگير پرهمت*، مجيد الطافي دادگر، رسول پرهمت   صص 149-163
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1249KB]    
 شبيه سازي عدم قطعيت پارامترهاي مدل هيدرولوژيك با بهره گيري از چهارچوب UNEEC-P: مطالعه موردي مدل بيلان آبي ماهانه
محسن ناصري*، آرمان احمدي   صص 164-176
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1158KB]    
 پيش بيني رواناب با استفاده از مدل هاي جعبه سياه و خاكستري
سيد مرتضي سيديان*، مهسا باقرپور، ابوالحسن فتح آبادي، امين محمدي   صص 177-192
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 934KB]    
 ارزيابي آسيب‎پذيري ذاتي آلودگي آب زيرزميني دشت اروميه با استفاده از مدل هاي دراستيك و دراستيك اصلاح شده
جوانشير عزيزي مبصر*، مهسا مسعود لك، علي رسول زاده   صص 193-204
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1133KB]    
 بهينه سازي تخصيص منطقه اي منابع آب در حوضه آبريز سفيدرود با رويكرد عدالت اجتماعي
رضا ايوبي كيا، سميه جنت رستمي*، افشين اشرف زاده، بهنام شفيعي ثابت   صص 205-218
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 932KB]    
 مدل سازي فرآيند مكان يابي مناطق مستعد تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني جهت پخش سيلاب، مبتني بر تكنيك GIS و روش AHP (مطالعه موردي: آبخوان دشت خوي)
مهدي شفيعي، مهدي قنبرزاده لك*   صص 219-236
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1195KB]    
 ارزيابي راهكارهاي سازگاري با تغييراقليم بر اساس نشانگرهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي امنيت آبي
ثمين انصاري، عليرضا مساح بواني*، علي باقري   صص 237-253
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 995KB]    
 كاربست داده هاي بازتحليل و ديده باني جهت مقايسه شاخص هاي خشكسالي هواشناسي (مطالعه موردي: منطقه اسفراين - سبزوار)
اسماعيل سيلاخوري، مجيد اونق*، ابوالفضل مساعدي، ايمان بابائيان، عبدالرسول سلمان ماهيني   صص 254-268
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1364KB]    
 تخصيص بهينه آب بين شبكه هاي آبياري حوضه زاينده رود با رويكرد اقتصادي و بررسي عملكرد توزيع آب داخل شبكه (مطالعه موردي: شبكه آبياري رودشت شمالي)
داود رجبي، سيد فرهاد موسوي*، عباس روزبهاني   صص 269-282
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 840KB]    
 بررسي اثر روشهاي مختلف برآورد فاكتورتوپوگرافي بر تخمين ميزان رسوب خروجي از حوضه به روش RUSLE (مطالعه موردي: حوضه آبريز باراجين، قزوين)
اصغر عزيزيان*، سكينه كوهي   صص 283-294
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 920KB]    
 كاربرد رويكردهاي شبيه سازي- بهينه سازي جهت ارزيابي گزينه هاي مختلف اقليمي و مديريتي در يك سامانه منابع آب
سميرا زين الديني، صديقه انوري*، زهرا زحمتكش   صص 295-310
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1018KB]    
 انطباق سنجي خواص ژئومورفولوژيك حوضه آبريز و ويژگيهاي چند فراكتال شكل آبراهه
محمد هادي فتاحي*، ساره كامياب   صص 311-326
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1066KB]    
 ارزيابي و مقايسه كارايي الگوريتم بخار آب قابل بارش جو MODIS و AMSR2 در سطح خشكي در نيمه غربي ايران
مجيد رحيم زادگان*، محمدحسين مريخ پور   صص 327-338
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 953KB]    
 رديابي منشا نيترات آب زيرزميني آبخوان ورامين با استفاده از ايزوتوپ هاي نيتروژن و اكسيژن نيترات
زهره نجاتي جهرمي، حميد رضا ناصري*، محمد نخعي، فرشاد عليجاني   صص 339-350
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1647KB]    
 علم جديد هيدرولوژي اجتماعي: در جستجوي درك مفهوم هم تكاملي انسان و آب
شيوا قلي زاده سرابي، بيژن قهرمان*، مجتبي شفيعي   صص 351-359
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 654KB]    
 بررسي روند تغييرات زماني و مكاني كيفيت آب در حوضه كارون بزرگ
محمد حسن &rlm، حسين نژاد بلكو، حسن ترابي پوده*، بابك شاهي نژاد   صص 360-366
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 565KB]    
 تبيين معيار، راه حلي كليدي‏ براي بهره‏ برداري پايدار از آب‏ زيرزميني
هاشم درخشان، كامران داوري*   صص 367-373
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 564KB]    
 ريزمقياس كردن مكاني - زماني سري هاي زماني بارش با استفاده از مدل تركيبي موجك - شبكه عصبي مصنوعي
نيما فربودفام، وحيد نوراني*، بابك امين نژاد   صص 374-379
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 543KB]    
 پيش ‏بيني تراز آب زير زميني با استفاده از مدل‏هاي مادفلو، ماشين آموزش نيرومند و ويولت-ماشين آموزش نيرومند
مريم ملكزاده، سعيد كاردار*، كيوان صائب، سعيد شعبانلو، لعبت تقوي   صص 380-385
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 738KB]    
تاريخ انتشار: 1/11/97
تلفن: 88915686 (021)

تاريخ درج در سايت: 24/1/98
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 174  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله سيستم هاي مكاترونيك مجلسي
شماره 1 (پياپي 801)
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است