|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مجله تحقيقات منابع آب ايران، شماره 48
magiran.com >  مجله تحقيقات منابع آب ايران > فهرست مطالب شماره 48
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
 
مجله تحقيقات منابع آب ايران

Iran Water Resources Research

ISSN 1735-2347

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

سال پانزدهم، شماره 1 (پياپي 48)، بهار 1398

 
 ارزيابي روش هاي پيكسل مبنا و شئ‏ گرا، جهت تعيين تغييرات كاربري اراضي حوضه آبريز درياچه وان و مقايسه آن با حوضه درياچه اروميه
_مرتضي رحيم پور_سعيد مريد*_نعمت الله كريمي_هارون آيدين_   صص 1-13
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1363KB]    
 ارزيابي ريسك روگذري سدهاي خاكي با مدل پويايي سيستم ها تحت شبيه سازي مونت كارلو و روش ابرمكعب لاتين، مطالعه موردي: سد حاجيلر چاي
_علي ابراهيم زاده*_مهدي ضرغامي_وحيد نوراني_   صص 14-31
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1006KB]    
 تغييرات مكاني شوري آب زيرزميني و ارزيابي خطر نفوذ آب شور در آبخوان دشت ملكان
_فرحناز عزيزي*_اصغر اصغري مقدم_اميرحسين ناظمي_   صص 32-44
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1395KB]    
 ارزيابي ميزان بهره وري آب كشاورزي با استفاده از تصاوير ماهواره‎اي و مدلWATPRO مطالعه موردي: اراضي تحت كشت گندم حوضه آبخيز دشت جيرفت
_سعيد حمزه*_سيد كريم افشاري پور_سيدكاظم علوي پناه_اسماعيل مقبلي دامنه_   صص 45-58
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1561KB]    
 استفاده تلفيقي از آب سطحي و زيرزميني در تخصيص بهينه آب از سد مخزني در شرايط كمبود منابع آب (مطالعه موردي: سد مخزني يامچي، اردبيل)
_امين كانوني*_سيد مهدي هاشمي شاهداني_صديقه انوري_   صص 59-75
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 880KB]    
 استفاده از تركيب منطق فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي بمنظور مكان يابي تصفيه خانه هاي غير متمركز فاضلاب استان قم
_مصطفي رضاعلي_عبدالرضا كريمي*_   صص 76-91
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1740KB]    
 كاربرد مشاهدات ماهواره ي GRACE در پايش خشكسالي (مطالعه ي موردي: حوضه ي آبريز مركزي كشور)
_سيد محمد حسيني موغاري_شهاب عراقي نژاد_كيومرث ابراهيمي*_   صص 92-103
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 666KB]    
 چالش هاي همكاري قلمرويي در بهره برداري از منابع آب زيرزميني مشترك: با روش نظريه ي داده بنياد
_مجيد لباف خانيكي*_محمدرضا رضواني_سيدعلي بدري_   صص 104-123
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 736KB]    
 شبيه سازي قيمت گذاري منابع آب آشاميدني روستايي با پويايي سيستم‏ها مطالعه موردي: اكرم آباد يزد
_محمدعلي آراسته_يعقوب فرجامي*_   صص 124-136
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 863KB]    
 تدوين يك الگوي مبتني بر بازارهاي محلي و ساختار سلسله مراتبي گروداران به منظور تخصيص و قيمت گذاري آب
_حديثه بقرايي_نجمه مهجوري مجد*_   صص 137-153
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 769KB]    
 نقش بازگشت پذيري در لخته شدن فلزات سنگين در محيط مصبي
_علي معرفت*_عبدالرضا كرباسي_ميربابك منزوي_   صص 154-162
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 360KB]    
 پايش زماني و مكاني داده هاي بازتحليل شده ECMWF و منابع بارشي مبتني بر تكنيكهاي سنجش از دور
_اصغر عزيزيان*_هادي رمضاني اعتدالي_   صص 163-177
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1045KB]    
 ارزيابي پايگاه داده هاي جهاني بارش براي استفاده در مدلهاي فيزيكي، مطالعه موردي :حوزه آبريز كارون
_اكبر رحمتي_علي رضا مساح بواني*_   صص 178-192
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1865KB]    
 شبيه سازي رواناب در حوضه بالادست هلمند افغانستان با استفاده از واسنجي چندهدفه و مدل مفهومي FLEX
_آرتميس رودري_فرزاد حسن پور*_مصطفي يعقوب زاده_مجيد دلاور_   صص 193-206
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1083KB]    
 بررسي عوامل موثر بر حساسيت نسبت به بحران آب در دهستان هاي حوضه آبريز درياچه اروميه (مورد مطالعه: استان آذربايجان شرقي)
_طاهره ملكي*_حسين كوهستاني_شاپور ظريفيان_كيومرث زرافشاني_   صص 207-222
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1275KB]    
 تعيين مناطق همگن هيدرولوژيكي در غرب حوضه هامون-جازموريان.
_افشين جهان شاهي_كاكا شاهدي*_كريم سليماني_علي رضا مقدم نيا_   صص 223-235
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1175KB]    
 تخمين تلفات جاني سيلاب هاي آني در مناطق مسكوني
_مهدي كرباسي_بهرام ثقفيان_علي رضا شكوهي*_   صص 236-246
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 894KB]    
 اثرات اقتصادي سدسازي در ايران
_مخمد وصال*_محمدسعيد تجريشي_   صص 247-256
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 679KB]    
 شبيه سازي و مقايسه ي تبخير و تعرق پتانسيل به روش هاي شبكه عصبي مصنوعي، نروفازي ودرخت تصميم گيريM5 (مطالعه موردي؛ ايستگاه سينوپتيك شيراز )
_الهه ذرتي پور_لميا نيسي_منا گلابي*_اعظم بزاز_امين ذرتي پور_   صص 255-260
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 530KB]    
 تلفيق تصاوير ماهواره Landsat 8 و سنجنده ي MODISجهت برآورد نياز آبي ذرت علوفه اي در دوره رشد (منطقه مورد مطالعه: ماهيدشت كرمانشاه)
_هادي ورواني_بهمن فرهادي*_محمدعلي شريفي_   صص 257-266
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 879KB]    
 مقايسه و ارزيابي بارش برآورد شده توسط مدل هاي ERA-Interim، PERSIANN-CDR و CHIRPS در بالادست سد مارون
_علي گرجي زاده*_علي محمد آخوندعلي_علي شهبازي_علي مريدي_   صص 267-279
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 938KB]    
 شبيه سازي-بهينه سازي چندهدفه براي مديريت كمي-كيفي مخازن سدها با رويكرد برداشت انتخابي و مدل تركيبي
_معصومه حقيقت_محمد رضا نيكو*_محمد پروين نيا_نرگس طراوت روي_   صص 280-298
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1671KB]    
 بررسي رفتار فرونشست زمين در منطقه غربي تهران با استفاده از تصاوير سنتينل-1 و تكنيك تداخل سنجي راداري مبتني بر پراكنش گرهاي دائمي
_ياسر مقصودي*_رضا اماني_حسن احمدي_   صص 299-313
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2717KB]    
 استفاده از مدل هاي Fuzzy logic و AHP براي اصلاح مدل GALDIT در ارزيابي آسيب پذيري آبخوان ساحلي
_مژگان بردبار_امين رضا نشاط*_سامان جوادي_   صص 314-326
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1242KB]    
 بررسي زمان ماندگاري آب هاي زيرزميني (آبرفتي و كارستي) محدوده پل ذهاب با توجه به تغييرات زماني و مكاني تركيب ايزوتوپي (?2H و ?18O ) نزولات جوي و آب هاي زيرزميني
_حسين محمد زاده*_حميده اميري_   صص 327-340
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1104KB]    
 كاربرد روش تداخل سنجي و تصاوير سنجش از دوري رادار در برآورد عمق برف و آب قابل استحصال از آن در حوضه آبريز يامچي
_هوشنگ سيفي_بختيار فيضي زاده*_   صص 341-355
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1554KB]    
 بررسي تاثيرعدم قطعيت دبي خروجي در زمان شروع سيل بر روي دقت محاسبات رونديابي سيل با استفاده از روش ماسكينگام خطي
_جلال بازرگان_هادي نوروزي*_   صص 356-360
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 646KB]    
 استفاده از MOPSO در بهينه سازي چندهدفه بهره برداري از مخزن برقابي مطالعه موردي: سد كارون 5
_مريم پرهيزكاري_حامد مازندراني زاده*_   صص 361-364
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 500KB]    
 تحليل ديناميك تقاضاي آب: مطالعه موردي شهر قم
_نسيم نهاوندي*_علي اخمديان_   صص 372-377
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 633KB]    
تاريخ انتشار: 1/3/98
تلفن: 88915686 (021)

تاريخ درج در سايت: 12/3/98
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 157  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه هيدروژئومورفولوژي
متن مطالب شماره 18، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است