|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
نشريه آب و خاك ،
magiran.com >  نشريه آب و خاك > فهرست مطالب سال سي و يكم، شماره 1
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال سي و دوم
شماره 2
خرداد و تير 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 آب و خاک

خدمات سايت
 
 
نشريه آب و خاك

Journal of water and soil

ISSN 2008-4757

دوماهنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

سال سي و يكم، شماره 1، فروردين و ارديبهشت 1396
350 صفحه

 
علمي - پژوهشي
 بهينه سازي تخصيص آب بين محصولات مختلف در شرايط تنش آبي در شبكه آبياري دشت قزوين
مهدي محمد خاني ، محمد كريمي ، افشين گمركچي   صص 1-10
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 409KB]    
 اثرات احداث سدهاي بزرگ بر شرايط جريان و پارامترهاي هيدروليكي رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه كرخه پايين دست سد مخزني)
فرهنگ آذرنگ ، عبدالرسول تلوري ، حسين صدقي ، محمود شفاعي بجستان   صص 11-27
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2126KB]    
 تاثير تبديل كاهش دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ريپل در شرايط هيدروليكي مختلف
الهام روشني ، علي حسين زاده دلير ، داود فرسادي زاده ، فرزين سلماسي   صص 28-39
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 749KB]    
 شناسايي چاه هاي موثر در تعيين عمق آب زيرزميني دشت اروميه با استفاده از آناليز مولفه هاي اصلي
سحر بابايي حصار ، قاسم همدمي ، هدي قاسميه   صص 40-50
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 384KB]    
 بررسي تاثير سطوح مختلف دور آبياري و كود نيتروژن بر عملكرد و كارايي مصرف آب سيب زميني در روش آبياري قطره اي زير سطحي
محمد جليني ، محمد كريمي   صص 51-60
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 454KB]    
 كاربرد نظريه آشوب و شبكه عصبي مصنوعي در بررسي و تخمين تبخير از سطح آب درياچه ها
سعيد فرزين ، رضا حاجي آبادي ، محمد حسين احمدي   صص 61-74
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 864KB]    
 تاثير پوشش سنگريزه سطحي بر ويژگي هاي هيدروليكي جريان هاي سطحي و آستانه تشكيل شيار با شبيه سازي رواناب در شرايط صحرائي
سارا كلبعلي ، شجاع قرباني دشتكي ، مهدي نادري ، سلمان ميرزائي   صص 75-85
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 549KB]    
 مدلسازي و پيش بيني اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي (BOD) با استفاده از تركيب ماشين بردار پشتيبان با تبديل موجك
اباذر سلگي ، امير پورحقي ، حيدر زارعي ، هادي انصاري   صص 86-100
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 427KB]    
 بررسي آزمايشگاهي ابعاد هندسي چاله آبشستگي در آبشكن هاي مختلف در قوس ۹۰ درجه در شرايط غير مستغرق
سميه رحيمي ، سيد محمود كاشفي پور ، محمود شفاعي بجستان ، احمد فتحي   صص 101-111
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 601KB]    
 برآوردبهره وري آب محصولات عمده دشت نيشابور و بهينه سازي سطح زير كشت محصولات
ياور پورمحمد ، سيد محمد موسوي بايگي ، امين عليزاده ، علي نقي ضيايي ، محمد بنايان اول   صص 112-126
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2255KB]    
 شبيه سازي اثرات بلندمدت استفاده از پساب بر سلامت بهره برداران با رويكرد پويايي سيستم (مطالعه موردي: دشت ورامين)
حمزه علي عليزاده ، عبدالمجيد لياقت ، تيمور سهرابي ملايوسف   صص 127-143
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 489KB]    
 اثر تنظيم كننده هاي رشد و ماده هيوميكي بر گياه پالايي نيكل در يك خاك آهكي آلوده به نيكل
مهشيد شفيق ، رضا قاسمي فسائي ، عبدالمجيد رونقي   صص 144-155
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 363KB]    
 مقايسه كارايي پليمرهاي سوپرجاذب آكواسورب و اكسپتا در بهبود خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاك و عملكردگوجه فرنگي در شرايط گلخانه
مهدي نورزاده حداد ، اكبر حسني ، مهدي كرمي مقدم   صص 156-167
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 376KB]    
 ارزيابي اثر كرم خاكي و لجن فاضلاب شهري بر كيفيت ميكروبيولوژيك و بيوشيميايي خاك با استفاده از روش تجزيه ي چند متغيره
هانيه جعفري وفا ، فايز رييسي   صص 168-178
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 420KB]    
 استفاده از مدل هاي تجربي براي توصيف كينتيك جذب سطحي يون هاي منيزيم و فسفات رويكاني گئوتايت
مليحه طالبي اتوئي ، رسول راهنمايي ، اسماعيل گلي كلانپا ، محمد حسين داودي   صص 179-191
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 548KB]    
 نقش اندازه خاكدانه بر قابليت استفاده مس در تعدادي از خاك هاي آلوده به فلزات سنگين
اكرم فرشادي راد ، عليرضا حسين پور ، شجاع قرباني ، حميدرضا متقيان   صص 192-201
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 372KB]    
 نقش جهت شيب بر پراكنش مكاني برخي از ويژگي هاي خاك و ويژگي هاي كمي، كيفي و رويشي هلو در منطقه سامان شهركرد
نرگس كيواني ، محمدحسن صالحي ، جهانگرد محمدي ، عبدالرحمان محمدخاني   صص 202-215
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1128KB]    
 توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب
علي رضا واعظي ، مهدي عبادي    صص 216-229
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 593KB]    
 مقايسه ي توانايي نقشه هاي سنتي و رقومي در بيان پراكنش خاك ها با استفاده از شاخص هاي تفرق
زهره مصلح ، محمد حسن صالحي ، اعظم جعفري ، عيسي اسفنديارپور بروجني   صص 230-240
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1711KB]    
 ناپوياسازي كادميم در خاك با استفاده از نانوذرات مگنتيت تثبيت شده با سديم دودسيل سولفات
احمد فرخيان فيروزي ، محمد جواد اميري ، حسين حميدي فر ، مهدي بهرامي   صص 241-253
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 718KB]    
 بررسي قابليت ماندگاري باكتري هاي حل كننده فسفات در گرانول فسفاته
هاجر رجبي هشجين ، عليرضا فلاح ، غلامرضا بخشي خانيكي   صص 254-262
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 472KB]    
 شبيه سازي رطوبت و نيترات خاك تحت مديريت هاي مختلف كود براي گياه فلفل در اصفهان توسط مدل Eu-Rotate-N
فروغ فاضل ، ناصر گنجي خرم دل ، مهدي قيصري   صص 263-276
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 622KB]    
 مقايسه چهار روش محاسبه وزن در ارزيابي تناسب اراضي به كمك منطق فازي براي پيش بيني عملكرد گندم
فاطمه رحمتي ، اردوان كمالي   صص 277-285
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1051KB]    
 تاثير منابع و مقادير مختلف نيتروژن، ميزان كربنات كلسيم خاك و مقادير مختلف بقاياي يونجه بر هدررفت نيتروژن به صورت آمونياك
طاهره منصوري ، احمد گلچين ، زهرا رضايي    صص 286-301
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 521KB]    
 تغيير ويژگي هاي شيميايي خاك در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن
حكيمه طايفي ، رضا عرفانزاده ، مهدي عابدي   صص 302-311
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 344KB]    
 تحليل فراواني رخداد يخبندان هاي زودرس پائيزه مطالعه موردي: ايستگاه هاي همديد خراسان رضوي
نفيسه سيدنژادگل خطمي ، محبوبه فرزندي ، حجت رضايي پژند   صص 312-320
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 240KB]    
 واسنجي و ارزيابي مدل هاي مختلف تخمين تابش خورشيدي روزانه در مقياس هاي زماني فصلي و سالانه در منطقه شيراز
حميد رضا فولادمند ، فرزانه كريمي   صص 321-330
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 237KB]    
 تاثير دو نگرش متفاوت فاصله ي دو مجموعه بر روي ريزمقياس نمايي فراكتالي درجه حرارت در مشهد
شيما تاج آبادي ، بيژن قهرمان ، علي نقي ضيائي    صص 331-344
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1348KB]    
تعداد صفحات: 350 صفحه
تاريخ انتشار: 11/2/95
تلفن: * (051)

تاريخ درج در سايت: 3/4/96
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 215  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Nanomedicine Journal
متن مطالب شماره 3 (پياپي 503)، Summer 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است