|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي، شماره 20
magiran.com >  پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي > فهرست مطالب شماره 20
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال نهم
شماره 24
زمستان 1396


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 زراعت

خدمات سايت
 
 
پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي

Journal of Crop Breeding

ISSN 2228-6128

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

سال هشتم، شماره 20، زمستان 1395

 
 بررسي تنوع صفات مختلف زراعي و پتانسيل عملكرد اينبرد لاين هاي گندم نان Triticum aestivum L.)) حاصل از تلاقي ارقام روشن در فلات
سارا عابديني ، قاسم محمدي نژاد، بابك ناخدا   صص 1-10
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 452KB]    
 ارزيابي لاين هاي گندم دوروم با استفاده از شاخص هاي مبتني بر عملكرد دانه در شرايط خشكي و بررسي ارتباط بين شاخص ها با يكديگر
مهندس شيوا محمدنيا، دكتر علي اصغري ، دكتر اميد سفاليان، دكتر حميدرضا محمددوست، دكتر رحمت الله كريمي زاده، علي اكبر شكوهيان   صص 11-23
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1615KB]    
 ارزيابي عملكرد و برخي صفات كمي در ژرم پلاسم گلرنگ (Carthamus tinctorius) ايران تحت شرايط ديم
مهدي فيضي، دكتر ليلا فهميده   صص 24-30
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 327KB]    
 ارزيابي تنوع و شناسايي صفات موثر بر عملكرد لاين هاي اميدبخش گندم نان تحت تنش شوري
محمدحسين صابري، الياس آرزمجو ، اشكبوس اميني   صص 31-40
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 802KB]    
 بررسي تنوع ژنتيكي ارقام برنج ايراني با استفاده از نشانگرهاي ISSR، IRAP و REMAP
علي اعلمي ، نوش آفرين كرمي   صص 41-51
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 613KB]    
 بررسي روابط بين صفات زراعي و عملكرد دانه در اينبردلاين هاي نوتركيب حاصل از تلاقي ارقام روشن در فلات گندم نان تحت تنش خشكي
مهندس مريم دراني نژاد، دكتر قاسم محمدي نژاد ، دكتر بابك ناخدا   صص 52-59
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 414KB]    
 بررسي تنوع ژنتيكي و تجزيه ارتباط صفات فنولوژيك مرتبط با فرار از خشكي در لاين هاي جو با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
وحيده گوگردچي، سارا دژستان ، مهدي ايزدي دوگونچي، محمد علي ابراهيمي، علي اصغري، بهزاد صادق زاده   صص 60-69
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 491KB]    
 ارزيابي مقاومت نسبت به بيماري زنگ برگي (قهوه اي) در برخي از ارقام و لاين هاي گندم نان در شرايط مزرعه و گلخانه
فاطمه مهاجروطن ، علي اصغر نصراله نژادقمي، مهدي كلاته عربي، محمدعلي دهقان   صص 70-76
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 573KB]    
 راه كارهاي مناسب گزينش ژنوتيپ هاي متحمل به تنش خشكي در كلزا
حسن زالي، طاهره حسنلو ، اميد سفاليان، علي اصغري، مهرشاد زين العابديني   صص 77-90
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2169KB]    
 استفاده از تجزيه خوشه اي براي گزينش لاين هاي برتر ذرت در نسل S6
دكتر فرهاد صادقي، دكتر مهدي رحيمي   صص 91-98
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 443KB]    
 مطالعه اثر متقابل ژنوتيپ و محيط و پايداري عملكرد دانه ارقام جو زمستانه
روح اله بدوئي دلفارد، خداداد مصطفوي ، عبداله محمدي   صص 99-106
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 765KB]    
 بررسي تنوع ژنتيكي در ارقام برنج (Oryza sativa L.) موجود در ايران با استفاده از نشانگرهاي SSR
مهرنسا قره خاني، سعيد نواب پور ، حسين صبوري، سيده ساناز رمضانپور   صص 107-115
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 641KB]    
 بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ هاي سورگوم با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
صغري خرمي پور، مسعود دهداري ، رضا اميري فهلياني   صص 116-123
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 399KB]    
 بهينه سازي كشت كالوس مرزه بختياري (.Satureja bachtiarica L) با استفاده از ريزنمونه ها و غلظت هاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد
ليلا الياسي، دكتر علي اشرف مهرابي، دكتر مهدي صيدي، زينب صفري   صص 124-132
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 590KB]    
 ارزيابي تنوع صفات مورفولوژيكي گونه ها و اكوتيپ هاي مريم گلي با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
مهندس معصومه يوسفي آذرخانيان ، دكتر علي اصغري، دكتر جعفر احمدي، دكتر علي اشرف جعفري   صص 133-141
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1337KB]    
 ارزيابي مقاومت و ميزان خسارت زائي بيماري فوزاريوم سنبله بر ژنوتيپ هاي اميدبخش و پيشرفته گندم در شرايط گرم و مرطوب شمال ايران
محمد علي دهقان ، شاهپور ابراهيم نژاد   صص 142-151
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1100KB]    
 ارزيابي پايداري عملكرد دانه لاين هاي اميدبخش كلزا (Brassica napus L.) زمستانه با استفاده از تجزيه به مختصات اصلي
سيد سجاد سهرابي، حميد دهقاني ، بهرام عليزاده   صص 152-158
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 642KB]    
 گروه بندي لاين هاي گندم و گزينش گروهي آن ها در شرايط ديم
شهلا توانا ، جلال صبا   صص 159-164
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 318KB]    
 بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي مختلف گندم بهاره پاييزه شمال ايران با استفاده از نشانگر ISSR
علي گلي، دكتر حسين صبوري ، دكتر عيسي جرجاني، مهندس حسينعلي فلاحي   صص 165-174
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1390KB]    
 تجزيه ژنتيكي برخي صفات مورفولوژيك در گندم از طريق تجزيه ميانگين نسل ها در شرايط تنش و عدم تنش رطوبتي
مهندس سمانه احمديان، دكتر سيدمحمدمهدي مرتضويان ، دكتر محسن ابراهيمي، دكتر فاطمه اميني، دكتر مجيد قرباني جاويد، مهندس بهروز فوقي   صص 175-182
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 522KB]    
 شناسايي نشانگرهاي رتروترنسپوزوني مرتبط با صفات آگرومورفولوژيك در جمعيت هاي مختلف آفتابگردان آجيلي (Helianthus annuus L.)تحت شرايط نرمال و تنش خشكي
مرجان جنت دوست، دكتر رضا درويش زاده ، حيدر عزيزي، دكتر محمد علي ابراهيمي، رقيه ضيائي فرد، دكتر اسماعيل قلي نژاد   صص 183-197
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1001KB]    
 تعيين ضرايب همبستگي و تجزيه عليت صفات موثر بر عملكرد در لاين هاي موتانت طارم محلي
مهناز حامل نيت ، نادعلي بابائيان جلودار، نادعلي باقري، غفار كياني   صص 198-206
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1160KB]    
 ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي مختلف گندم در شرايط تنش خشكي در مرحله جوانه زني
مهندس الهه شيرازي، دكتر حسين علي رامشيني، مهندس بهمن فاضلي نسب ، دكتر مهدي فاضل نجف آبادي، دكتر علي ايزدي دربندي   صص 207-219
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1025KB]    
 مطالعه روابط اجزاي عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي مختلف جو (Hurdeum Volgare L.)
دكتر فرشته بيات ، دكتر بهروز واعظي   صص 220-227
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 554KB]    
 مكان يابي QTLهاي مرتبط با شاخص هاي تحمل به خشكي در آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
حميد حاتمي ملكي ، نيشتمان عبدي، رضا درويش زاده، مراد جعفري   صص 228-235
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 362KB]    
تاريخ انتشار: 28/12/95
تلفن: 33687437 (011)

تاريخ درج در سايت: 15/1/96
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 377  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه تهويه مطبوع
متن مطالب شماره 179، اسفند 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است