|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز،
magiran.com >  پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز > فهرست مطالب سال هفتم، شماره 14
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال هشتم
شماره 16
پاييز و زمستان 1396


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 آبخيزداري، بيابان، محيط زيست، مرتع
1 آبخيزداري، بيابان، محيط زيست، مرتع
1 آبخيزداري، بيابان، محيط زيست، مرتع

خدمات سايت
 
 
پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز

Journal of Watershed Management Research

دوفصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

سال هفتم، شماره 14، پاييز و زمستان 1395

 
 كاليبراسيون و ارزيابي مدل هيدروليكي- هيدرولوژيكي SWMM به منظور شبيه سازي رواناب سطحي (مطالعه موردي: شهر گرگان)
سامان بديعي زاده، عبدالرضا بهره مند، امير احمد دهقاني   صص 1-10
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 563KB]    
 تهيه نقشه خطرپذيري سيلاب در حوزه آبخيز شهري نور با استفاده از تحليل سلسله مراتبي و منطق فازي
نعمت الله حميدي، مهدي وفاخواه، اكبر نجفي   صص 11-19
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 694KB]    
 بررسي پتانسيل سيل خيزي حوزه هاي آبخيز و تعيين مناطق مولد سيل (مطالعه موردي: حوزه آبخيز نكا)
آرمان شعباني بازنشين، عليرضا عمادي، رامين فضل اولي   صص 20-28
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 675KB]    
 پهنه بندي خطر سيلاب با استفاده از سيستم تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي: حوزه آبخيز شيطور بافق)
محمد حسن زاده نفوتي ، حبيب ا... خواجه بافقي   صص 29-37
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 521KB]    
 تحليل فراواني منطقه اي سيلاب با استفاده از روش كريجينگ متعارف در حوزه هاي آبخيز استان مازندران
زهرا شيخ ، عبدالحميد دهواري، مهديه ابراهيمي   صص 38-47
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 781KB]    
 شبيه سازي رسوب معلق روزانه و بررسي تاثير تغيير كاربري اراضي بر آن در حوزه آبخيز گل گل، ايلام
سميه ميرزايي، حسين زيني وند، علي حقي زاده   صص 48-59
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 862KB]    
 اثر آماده سازي خاك براي مطالعات آزمايشگاهي فرسايش بر رواناب سطحي
وفا همايون فر، عبدالواحد خالدي درويشان، سيدحميدرضا صادقي   صص 60-68
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 544KB]    
 ارزيابي كارايي مدل احتمالاتي وزن واقعه در تهيه نقشه حساسيت زمين لغزش
احسان ابراهيمي، كريم سليماني، حميدرضا پورقاسمي   صص 69-77
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 673KB]    
 پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل هاي فازي چندمعياره در محيط GIS (مطالعه موردي: حوزه ي آبخيز ايذه- خوزستان)
سيده معصومه موسوي، موسي عابديني، اباذر اسمعلي عوري، فاطمه مدني   صص 78-87
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 737KB]    
 بررسي كارايي مدل‏هاي هوشمند در برآورد رسوبات معلق رودخانه‏اي (مطالعه موردي: حوزه‏ آبخيز باباامان، خراسان شمالي)
پريسا عشقي، جليل فرزاد مهر، محمد تقي دستوراني، زينب عرب اسدي   صص 88-95
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 447KB]    
 بررسي تغييرات جانبي آبراه و بستر بابلرود در بازه شهر بابل
همت اله رورده، قاسم لرستاني، معصومه چراغي   صص 96-105
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 976KB]    
 منطقه بندي حوزه هاي آبخيز با به كارگيري نوعي از شبكه هاي عصبي مصنوعي به منظور تحليل فراواني منطقه اي سيلاب
علي آهني، صمد امامقلي زاده، سيدسعيد موسوي ندوشني، خليل اژدري   صص 106-118
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1029KB]    
 بررسي نقش پارامترهاي هيدرولوژيكي و هندسي حوزه بر شكل منحني تداوم جريان (مطالعه موردي: ناحيه خزري)
رحيم كاظمي، نجفقلي غياثي   صص 119-127
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1192KB]    
 كاربرد مدل بارش- رواناب پيوسته HMS-SMA براي برآورد رواناب فراواني خشك سالي ها و سيلاب‏هاي حوزه نكا تحت سناريوي اقليمي A2 مدل HadCM3
مجتبي خوش روش، محمود رائيني، اسماعيل نيكزاد طهراني   صص 128-140
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 827KB]    
 ارزيابي اثرات انتشار گازهاي گلخانه اي و تغييرات اقليم بر عرضه و تقاضاي آب آبياري و توليدات كشاورزي در حوزه هاي آبخيز استان قزوين
ابوذر پرهيزكاري، محمدمهدي مظفري   صص 141-151
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 562KB]    
 بررسي روند تغييرات دما، بارش و دبي با استفاده از آزمون ناپارامتري من كندال (مطالعه موردي: حوزه آبخيز رودخانه كاجو استان سيستان و بلوچستان)
مريم انصاري، غلامرضا نوري، صمد فتوحي   صص 152-158
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 840KB]    
 طراحي بهينه چاه هاي مشاهده اي در يك شبكه پايش سطح آب زيرزميني با استفاده از الگوريتم فوق ابتكاري ژنتيك
ناصر گنجي خرمدل، فاطمه كيخايي   صص 159-166
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 547KB]    
 تاثير نوسانات زماني فرسايندگي باران بر تغييرات فصلي رسوب دهي معلق (مطالعه ي موردي: حوزه كسيليان)
زهرا گرامي لوشابي، محمود عرب خدري، حسين اسدي، رضا بيات   صص 167-176
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 599KB]    
 بررسي تاثير خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي بر ويژگي هاي كمي و كيفي آب هاي زيرزميني (مطالعه موردي: دشت مرند)
بتول زينالي، مجتبي فريدپور، صياد اصغري سراسكانرود   صص 177-187
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1009KB]    
 ارزيابي برخي روابط تجربي برآورد زمان تمركز و شناسايي مهم ترين عوامل فيزيوگرافي موثر بر آن در حوزه سد قشلاق
گلاله غفاري، زانا طالبي   صص 188-196
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 850KB]    
 بررسي كارايي روش هاي تخمين پارامترهاي مدل هيدروگراف واحد لحظه اي نش در شبيه سازي هيدروگراف جريان (مطالعه موردي: حوزه آبخيز منشاد)
فريبا زكي زاده، علي طالبي   صص 197-205
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 686KB]    
 شبيه سازي جريان زيرسطحي براي تعيين مناطق مستعد احداث سد زيرزميني با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي: حوزه آبخيز رودخانه درونگر درگز)
احسان زاهدي، علي طالبي، سيد عباس طباطبائي، آرزو رئيسي، مجيد آسيايي   صص 206-215
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 700KB]    
 تخمين گروه هاي هيدرولوژيكي خاك در حوزه هاي فاقد داده ي اندازه گيري شده
محمد ذو نعمت كرماني، معين گنجعليخاني   صص 216-227
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 857KB]    
 تحليل منطقه اي منحني تداوم جريان در حوزه آبخيز درياچه نمك
سعيد خسروبيگي بزچلويي، مهدي وفاخواه   صص 228-236
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1202KB]    
 بررسي تغييرات كاربري اراضي طي دو دهه دوره زماني (مطالعه موردي: حوزه آبخيز ابوالعباس)
سيده مائده شناني هويزه، حيدر زارعي   صص 237-244
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 481KB]    
 كاربرد مدل رقومي ارتفاع به منظور محاسبه ي عامل توپوگرافي در مدل USLE با استفاده از تكنيك زمين آمار در منطقه رشكان اروميه
فرخ اسدزاده، سلمان ميرزايي   صص 245-254
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 772KB]    
تاريخ انتشار: 7/11/95
تلفن: 33687437 (011)

تاريخ درج در سايت: 9/11/95
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 511  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري
متن مطالب شماره 17، اسفند 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است