|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز،
magiran.com >  پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز > فهرست مطالب سال نهم، شماره 17
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال نهم
شماره 18
پاييز و زمستان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
 
پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز

Journal of Watershed Management Research

دوفصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

سال نهم، شماره 17، بهار و تابستان 1397

 
 ارزيابي و اولويت بندي زيرحوزه هاي آبخيز قطورچاي بر اساس درجه سلامت آبخيز (مطالعه موردي: قطورچاي، خوي، آذربايجان غربي)
پروين مومنيان، حبيب نظرنژاد *، ميرحسن ميريعقوب زاده، رئوف مصطفي زاده   صص 1-13
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1067KB]    
 بهينه سازي چندهدفه در تعيين جريان هاي زيست محيطي رودخانه
حامد نوروزي، فريدون رادمنش، امير پورحقي، اباذر سلگي*   صص 14-25
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2253KB]    
 بررسي پتانسيل سيل خيزي حوزه آبخيز كشف رود مشهد بر اساس روش SCS درمحيط GIS
محمود اعظمي راد، بيژن قهرمان*، كاظم اسماعيلي   صص 26-38
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1029KB]    
 سنجش عملكرد مدل هيدرولوژيكي HEC-HMS براي حوزه هاي نيمه توزيعي و يكپارچه (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كوه سوخته)
سودابه بهيان مطلق *، مهدي پژوهش، افشين هنربخش، نگار صالحي هفشجاني   صص 39-48
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1656KB]    
 اثر مدت بارندگي بر پاسخ هيدرولوژيكي كرت هاي صحرايي تحت شبيه سازي باران
آزاده كاتبي كرد، عبدالواحد خالدي درويشان*، سيدجليل علوي   صص 49-56
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 449KB]    
 مدل سازي رواناب رودخانه صوفي چاي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان و شبكه عصبي مصنوعي
فاطمه آخوني پورحسيني*، صابره دربندي   صص 57-66
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2482KB]    
 تهيه ي نقشه پتانسيل سيل گيري با استفاده از روش هاي تصميم گيري تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس و مدل آماري وزن واقعه (مطالعه موردي: شهرستان جهرم، استان فارس)
وحيد رضوي ترمه، حميدرضا پورقاسمي *، فاطمه علي دادگان فرد   صص 67-81
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 3064KB]    
 روند تغييرات ضريب سيلابي در ايستگاه هاي هيدرومتري استان اردبيل
رئوف مصطفي زاده*، سونيا مهري   صص 82-95
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1267KB]    
 گسسته سازي زماني بارش بر اساس مدل آبشاري ميكروكانونيك (توسعه بسته نرم افزاري و مطالعه موردي)
محمد علي قرباني، محمد حسن فاضلي فرد*، سيد حسن حسيني   صص 96-108
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1162KB]    
 بررسي تغييرات مكاني شاخص تمركز بارندگي و فرسايندگي باران در استان خوزستان
حسين اسلامي *   صص 109-118
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 658KB]    
 مقايسه كارآيي شبكه هاي عصبي CANFIS، MLP و MLP بهينه شده به روش ژنتيك در شبيه سازي رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردي: حوزه آبخيز زشك- ابرده، شانديز)
سيد محمد تاجبخش فخرآبادي، هادي معماريان خليل آباد*، فاطمه محمدي گيوشاد   صص 119-131
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 898KB]    
 تعيين عرصه هاي حساس به لغزش با استفاده از روش تركيبي نوين آنتروپي شانون-ارزش اطلاعات (مطالعه موردي: حوزه سرخون كارون)
عليرضا عرب عامري*، خليل رضايي، كورش شيراني، مجتبي يماني   صص 132-144
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2353KB]    
 تحليل پايداري شيرواني هاي خاك برداري جاده هاي جنگلي براساس خصوصيات مكانيك خاك (مطالعه موردي: حوزه آبخيز استخرپشت نكا)
سيد عطااله حسيني، مرضيه جانزاده چناري، آيدين پارساخو*، حسن اكبري   صص 145-154
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1357KB]    
 ارتباط موقعيت شيب و نوع كاربري در شيب تپه هاي داراي فرسايش سيلانگل با ضريب فعاليت خاك و حدود آتربرگ
ريحانه نژاد اسدي *، علي اصغر بسالت پور، حسين شيراني   صص 155-167
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 848KB]    
 بررسي تاثير سناريوهاي تغيير كاربري اراضي بر روي مولفه هاي بيلان آبي با استفاده از مدل WetSpa (مطالعه موردي: حوزه آبخيز زيارت استان گلستان)
نرگس جاويدان *، عبدالرضا بهره مند، رعنا جاويدان، مجيد اونق، چوقي بايرام كمكي   صص 168-181
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2810KB]    
 نقش پوشش گياهي در توليد رواناب و رسوب اراضي لسي گرگان
علي جبله، علي نجفي نژاد*، محسن حسينعلي زاده، علي محمديان بهبهاني، علي گلكاريان   صص 182-192
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 761KB]    
 تاثير توپوگرافي، شيب و اقليم بر ميزان توليد رواناب در اراضي مارني استان زنجان با استفاده از شبيه ساز باران
پرويز عبدي نژاد*، سادات فيض نيا، حميدرضا پيروان   صص 193-205
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1798KB]    
 اثر شدت آتش سوزي بر مولفه هاي نفوذپذيري خاك در فصولمختلف (مطالعه موردي: حوزه آبخيز مرتعي چرات استان مازندران)
زينب جعفريان*، زهره سپهري   صص 206-215
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2466KB]    
 ارزيابي كارايي مدل بارش- رواناب SIMHYD تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم
هادي رزاقيان*، كاكا شاهدي، بهروز محسني   صص 216-225
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1233KB]    
 تحليل تاثير تغيير اقليم بر بارش هاي حدي حوزه سيل برگردان غرب تهران
نگين بينش، محمد حسين نيك سخن*، امين سارنگ   صص 226-234
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1453KB]    
 بررسي تاثير پخش سيلاب بر آبدهي قنوات با استفاده از شاخص دبي استاندارد شده (مطالعه موردي: قنوات منطقه ميانكوه مهريز)
محمدرضا فاضل پور عقدائي*، حسين ملكي نژاد، محمدرضا اختصاصي، جلال برخورداري   صص 235-245
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2198KB]    
 شبيه سازي آب زيرزميني حوزه آبخيز قائمشهر جويبار در شرايط اجراي طرح شبكه آبياري و زهكشي البرز
علي شاهنظري*، زهرا قرباني، محمدعلي غلامي سفيدكوهي، سميه جنت رستمي   صص 246-257
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1685KB]    
 قيمت گذاري منابع آب زيرزميني دشت همدان - بهار با استفاده از رهيافت اقتصاد سنجي فضايي
سيد محسن سيدان* ، علي قدمي فيروزآبادي   صص 258-268
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2083KB]    
 پايش تغييرات مكاني و زماني خشكسالي آب هاي زيرزميني با استفاده از شاخص هاي GRI و SWI (مطالعه موردي: دشت ساري- نكا
سيد حسين روشان* ، محمود حبيب نژاد روشن   صص 269-279
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1902KB]    
 بررسي الگوهاي پيوند از دور موثر بر شاخص هاي حدي بارش (مطالعه موردي: استان سيستان و بلوچستان)
مهدي محمودابادي* ، كمال اميدوار، غلامعلي مظفري، احمد مزيدي   صص 280-294
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 3444KB]    
 "گزارش فني" تحليل روند خصوصيات خشكسالي هاي هواشناسي استان همدان
علي اكبر مجيدي *، مهدي رادفر، رسول ميرعباسي نجف آبادي، صفر معروفي   صص 295-305
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1465KB]    
تاريخ انتشار: 18/4/97
تلفن: 33687437 (011)

تاريخ درج در سايت: 9/7/97
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 172  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه تبليغات بازرگاني
متن مطالب شماره 100، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است