|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
فصلنامه فرآيند و كاركرد گياهي،
magiran.com >  فصلنامه فرآيند و كاركرد گياهي > فهرست مطالب سال هفتم، شماره 23
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال هفتم
شماره 26
1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
 
فصلنامه فرآيند و كاركرد گياهي

ISSN 2322-2727

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم پايه)

سال هفتم، شماره 23، 1397

 
 اثر كود ورمي كمپوست بر رشد و تحمل به تنش خشكي نهال هاي زيتون رقم زرد (Olea europaea L.)
سيده زهرا موسوي دهموردي، مهديه غلامي * ، بهرام باني نسب   صص 1-18
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1039KB]    
 تاثير آمينواسيدهاي استخراج شده از پودر خون و سولفات بر غني سازي سلنيم، عملكرد و تندي پياز
محسن مبيني، دكت امير حسين خوشگفتارمنش، سميه قاسمي *   صص 19-32
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 870KB]    
 بررسي اثر تنش شوري و زمان برداشت بر خصوصيات مورفولوژي و فيزيولوژي گياه مورد (Myrtus communis)
زينب وفادار، مهدي رحيم ملك * ، محمدرضا سبزعليان، علي نيكبخت   صص 33-44
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 952KB]    
 تغييرات فصلي برخي از تركيبات شيميايي در چهار كلون چاي(Camallia sinensis L.)
منصور افشار محمديان * ، ساره ابراهيمي نوكنده، مريم مسيبي   صص 45-56
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 843KB]    
 بررسي اثر قارچ Piriformospora indica بر رشد و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان گياه شابيزك در شرايط درون شيشه
خانم هما نورا، دكتر صالح شهابي وند * ، دكتر احمد آقايي   صص 57-68
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 917KB]    
 تاثير اندوميكوريزا، باكتري هاي محرك رشد و تغذيه برگي با نانواكسيد روي بر صفات موثر بر پر شدن دانه تريتيكاله (Triticale) در شرايط شوري خاك
يونس خيري زاده اروق، رئوف سيد شريفي *   صص 69-84
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 701KB]    
 كاهش اثرات منفي شوري بر شاخص هاي فيزيولوژيك گواوا (Psidium guajava L.) با استفاده از اسيد جيبرليك
زهرا پشنگه، منصوره شميلي *   صص 85-96
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 397KB]    
 تاثير اسيد ساليسيليك بر برخي صفات فيزيولوژيك گياه خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تنش كلريد سيدم
زهره دهقان، محسن موحدي دهنوي * ، حميدرضا بلوچي، امين صالحي   صص 97-110
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 462KB]    
 همبستگي و تغييرات برخي يونهاي معدني، فنولوژي و اجزاي عملكرد نخود تحت شوري آب آبياري
يعقوب خاني كريم آبادي، علي غلامي زالي، پرويز احسان زاده * ، جمشيد رزم جو   صص 111-122
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 656KB]    
 اثر سديم نيتروپروسايد (SNP) بر برخي ويژگي هاي بيوشيميايي گياه دارويي سرخارگل [Echinaceae purpurea (L.) Moench] تحت تنش شوري
سمانه اسدي صنم * ، سيده محدثه محمدي، ولي اله رامئه، مهيار گرامي، مجيد خوش روز   صص 123-138
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 817KB]    
 بررسي نقش نيكل در كاهش اثرات تنش خشكي گياه Fortuynia garcinii
بهروز صالحي اسكندري، سيد مجيد قادريان *   صص 139-150
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 684KB]    
 ارزيابي شاخص هاي رشد و برخي خصوصيات بيوشيميايي در پايه كرول (Manilkara hexandra) تحت تنش شوري
ژاله محمدي نيا، سميه رستگار *   صص 151-162
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 690KB]    
 بررسي پتانسيل استفاده از تفاله موم زنبور عسل به عنوان بستر كاشت گاوزبان اروپايي (Borago officinalis) در رژيم هاي مختلف آبياري
روح اله مرادي، نسيبه نسيبه پورقاسميان *   صص 163-178
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 601KB]    
 مقايسه اثرات محلول پاشي كلسيم و روي بر خصوصيات زراعي و فيزيولوژيكي گلرنگ در جذب برگي و خاكي سرب
پريسا جمشيدي، مهدي برادران فيروزآبادي * ، حكيمه علومي، هرمزد نقوي   صص 179-192
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 593KB]    
 مقايسه اثرات كلريد آهن، كلات آهن و نانو آهن برمكانيسمهاي انزيمي و غيرانزيمي آنتي اكسيداني گياه بادرنجبويه تحت تيمار آلومينيوم
الهه اثني عشري، شكوفه انتشاري *   صص 193-204
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 470KB]    
 تاثير زوال بذر بر صفات جوانه زني و فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدانت كتان روغني (Linum usitatssimum L.) توده محلي بزرك قرمز
حميدرضا بلوچي * ، رسول استاديان بيدگلي   صص 205-218
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 644KB]    
 تاثير باندهاي مختلف اشعه ماوراء بنفش بر برخي ويژگي هاي رويشي و تغييرات بيوشيميايي در گياهچه فلفل (Capsicum annuum L.)
كبري مهدويان *    صص 218-232
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 548KB]    
 اثر متيل جاسمونات بر برخي پارامترهاي فتوسنتزي گياه دارويي نعناع فلفلي (Mentha piperita) در شرايط شور
معصومه خالوندي، محمد رضا عامريان، همت الله پيردشتي * ، مهدي برادران، احمد غلامي   صص 233-248
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 819KB]    
 بررسي صفات مورفوفيزيولوژيك ارقام پنبه (hirsutum Gossypium) تحت تاثير اسيد هيوميك در خاك شور
محمودرضا تدين * ، علي تدين، سميه اسماعيلي   صص 249-262
مشاهده متن    [PDF 960KB]    
 تاثير كاربرد اسيد هيوميك بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي گل رز مينياتور رقم هفت رنگ
زهره جبارزاده * ، پروين طالبي   صص 263-272
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 670KB]    
 بررسي تغييرات برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و ضداكسايشي گوجه فرنگي Lycopersicon esculentum cv. Teena تحت تيمار عصاره مارمارين
نجمه زينلي * ، محمد جشاري، سيد محمدجواد آروين   صص 273-282
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 806KB]    
 ارزيابي اثر كم آبياري بر روابط آبي، رشد رويشي و تغييرات فيزيوشيميايي گل اطلسي (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango White
مريم كمالي، محمود شور * ، سيد حسين نعمتي، امير لكزيان، حميد رضا خزاعي   صص 283-296
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 806KB]    
 اثر اسيد هيوميك و آسكوربات برصفات رويشي و بيوشيميايي گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرايط تنش شوري
رسول نريماني، محمد مقدم * ، عبدالله قاسمي پيربلوطي، سيد حسين نعمتي   صص 297-312
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 613KB]    
 تاثير برهمكنش كلسيم و جاسمونيك اسيد بر پارامتر هاي فلئورسانس كلروفيل و عملكرد غده سه رقم سيب زميني (Solanum tuberosum L.)
محمد عظيمي گندماني، هوشنگ فرجي * ، محسن موحدي دهنوي، امين ميرشكاري   صص 313-328
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 732KB]    
 بررسي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيكي گونه قره -داغ (Nitraria schoberi)تحت تاثير رسوبات ماسه بادي
اصغر مصلح آراني * ، عصمت جعفري، سيد علي محمد مير محمدي ميبدي، حميد سودايي زاده   صص 329-336
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 363KB]    
 نگهداري درازمدت ژرم پلاسم شمشاد خزري (Buxus hyrcana Pojark.)، يك درختچه ي زينتي در حال انقراض، در شرايط فراسرد با كپسوله كردن-آب برداري و باززايي آن توسط هورمون هاي گياهي
بهزاد كاوياني * ، ناصر نگهدار   صص 337-346
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 602KB]    
 بررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس مريم گلي اصفهاني (Salvia reuterana Boiss.) در شرايط رويشگاهي و زراعي
رضا نوروزي * ، مريم نوروزي   صص 347-360
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 654KB]    
 اثرات نوع و مقادير مختلف كود نيتروژن بر برخي صفات فيزيولوژيكي شنبليله (Trigonella foenum- graecum L.)
اسماعيل ظهرابي، مهدي صيدي * ، زهرا طهماسبي   صص 361-370
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 749KB]    
تاريخ انتشار: 22/3/97
تلفن: 33913356 (031)

تاريخ درج در سايت: 22/3/97
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 200  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي مهندسي
شماره 12 (پياپي 3112)
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است