|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران94/7/6: مهره گمشده كسب و كار در ايران
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7110
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6038 6/7/94 > صفحه 16 (جامعه) > متن
 
      


مهره گمشده كسب و كار در ايران


نويسنده: مهتا بذرافكن

ماهيت کسب و کار لزوماً اجتماعي است و ايجاد آن به خاطر افزايش رفاه در جامعه است. يک کسب و کار بزرگ احتمالاً بيشتر مي تواند منشا رفاه اقتصادي و توسعه متوازن در جوامع باشد و در صورتي محقق مي شود که براي دستيابي به اين هدف بقيه ارکان جامعه قرباني نشوند. شرکت ها و مناطق ويژه اقتصادي انرژي منشا انواع تغييرات اعم از اجتماعي، فرهنگي و زيستي اند؛ وجود اين شرکت هاي بزرگ و ثروتمند باعث شده زندگي و فرهنگ و جامعه مردم پيرامون آن دچار دگرگوني هاي عميق و همه جانبه شود و اين امر نشان دهنده اين است که پيامدهاي صنعتي شدن تا چه حد تاثيرگذار است. کاهش پيامدهاي منفي صنعتي شدن همواره يکي از دغدغه هاي دولت هاست و مسئوليت اجتماعي شرکتي يکي از اصيلي ترين راه هاي کاهش اين پيامدهاست. عملکرد هر شرکت مي تواند بر جامعه پيراموني اش اثر گذاشته و در نتيجه براي شرکت مسئوليت آفرين است.
    عملکرد واقعي شرکت ها در جامعه تجلي مي يابد و مردم بايد تاثير سياست هاي اجتماعي و زيست محيطي شرکت ها را در زندگي شان لمس کنند، مسئوليت اجتماعي شرکتي راهکاري است که مردم بخصوص آنها که در مناطق مجاور شرکت ها زندگي مي کنند و به طور مستقيم در معرض تاثير عملکرد شرکت ها هستند، مي توانند از آن در جهت افزايش رفاه و بالارفتن کيفيت زندگي بهره جويند و در حقيقت مسئوليت اجتماعي شرکتي عمل به تعهدات شرکت در قبال جامعه اي است که درآن رشد مي کند و بالنده مي شود. امروزه مسئوليت اجتماعي جمعي شرکت ها ابعاد تازه اي به خود گرفته که بعد اخلاقي و هنجاري آن يعني توجه به ارزش هاي اجتماعي و جامعه بشري و احترام به محيط زيست و حقوق آيندگان نيز در کنار منافع تجاري مطرح است و شرکت ها بايد پاسخگوي همه ابعاد مسئوليت اجتماعي شرکتي باشند و مردم نيز به عنوان ذينفعان خارجي بايد به طور فعال خواهان پاسخگويي شرکت ها در خصوص مسئوليت اجتماعي شان باشند. شرکت ها در هر کجا که تاسيس مي شوند در قبال محيط زيست، سلامت مردم، حقوق کارگران مسئوليت شان اجباري است و بالابردن کيفيت زندگي مردمي که در مجاورشان زندگي مي کنند در ابعاد آموزش، تامين و رفاه اجتماعي، امنيت اجتماعي و توانمندسازي گروه هاي در حاشيه از مسئوليت هاي داوطلبانه و انسان دوستانه شان به حساب مي آيد. امروزه خوشنامي شرکت ها در عمل به مسئوليت اجتماعي شان و تاييد آن از سوي مردم يکي از مهم ترين وجه ماندگاري در چرخه رقابت کسب و کار است. شرکت هاي بزرگ جهان مانند شل، هنکل، کرافت و ده ها شرکت ديگر استراتژي عمل به مسئوليت اجتماعي شرکتي را در پيش گرفته اند. به عنوان مثال شرکت Body Shop يکي از شرکت هايي است که با وجود نگراني هاي مربوط به صداقت و درستي بعضي از شيوه هاي مسئول از لحاظ اجتماعي، عملکرد مسئوليت اجتماعي شرکتي بالايي دارد. اين شرکت براي بيش از يک دهه حسابرسي هاي اجتماعي و زيست محيطي انجام داده و عملکرد اجتماعي و زيست محيطي خود را گزارش کرده است. ديدگاه شرکت يکپارچگي «موفقيت اقتصادي، مشارکت ذينفعان، و تغيير زيست محيطي و اجتماعي» است. مسئوليت اجتماعي شرکت ها، پروسه هاي پاسخگويي اجتماعي شرکت ها و نتايج رفتار شرکتي است. اصول مسئوليت اجتماعي شرکت در سطوح مختلف نهادي، سازماني و مديريتي عمل مي کند. در سطح نهادي، تمرکز آن بر مشروعيت کسب و کار در جامعه به همراه تعهدات کسب و کار در قبال جامعه و تحريم هايي است که جامعه مي تواند درصورت عمل نکردن شرکت به تعهداتش در رابطه با کسب و کار تحميل کند. بنا به «قانون مسلّم مسئوليت»، اجتماع به کسب وکار مشروعيت و قدرت اعطا مي کند و در درازمدت، کساني که از قدرت به شيوه اي از نظر اجتماع مسئولانه استفاده نکنند آن را از دست خواهند داد. سلامت و ايمني، فرصت هاي برابر و مسائل زيست محيطي از مسائل اجتماعي هستند که شرکت ها بايد به صورت جدي به آن بپردازند و سهم خويش را در قبال جامعه عطا کنند. برخي از شرکت هاي موفق در زمينه عملکرد مسئوليت اجتماعي شرکتي، اصول راهنماي خود را چنين تشريح کرده اند :
    اصول راهنماي رفتار ما بر اساس ديدگاه و ارزش هاي ما هستند و شامل موارد زير مي باشند:
    - احترام: تلاش مي کنيم تا احترام دوطرفه اي را با جوامع و ذينفعاني که تحت تاثير عمليات ما قرار مي گيرند ايجاد کنيم.
    - يکپارچگي: تاثيرهاي منفي و مثبت کسب و کار خود را بر محيط زيست و جامعه بررسي کرده، ملاحظات انساني، بهداشتي، اجتماعي و زيست محيطي را در مديريت داخلي و سيستم ارزشي خود خواهيم گنجاند.
    - برقراري ارتباط: تلاش خواهيم کرد ذينفعان خود و اجتماعات را درک و حمايت کرده و همچنين عملکرد خود را اندازه گيري و اعلام کنيم.
    - رجحان و برتري: به ارتقا و بهبود عملکرد خود ادامه داده، شرکاي کسب و کار خود را به پايبندي به همين استانداردها ترغيب خواهيم کرد.
    در کشورما با وجود بودن چنين راهکار مسلم و بين المللي، به دليل ناآگاهي مديران، در نظر نداشتن توسعه پايدار، توسعه نامتوازن مناطق انرژي و صنعتي و ده ها مشکل مديريتي ديگر اين امکان بالقوه که مي تواند همچون دست قدرتمند در کنار دولت به بهبود شرايط زندگي شهروندان کمک کند ناديده گرفته شده است. وضعيت ناگوار محيط زيست و سلامت و ايمني و مسائل اجتماعي مانند فقر و اعتياد و وضعيت نابسامان کارگران در مناطقي که شرکت هاي نفت و گاز و پتروشيمي کار مي کنند مانند عسلويه، مسجد سليمان، اراک و ده ها شهر صنعتي ديگر از مهمترين شواهدي است که نشان مي دهد شرکت ها مسئوليت اجتماعي شان را فراموش کرده و اساساً آن را ناديده گرفته اند. اما نکته مهمتر اين است که دولت ها نيز در اين خصوص به وظيفه نظارتي خويش عمل نکرده اند. دولت ها بايد با استناد به کنوانسيون هاي بين المللي و تکيه بر سرمايه اجتماعي و تمرکز بر مشارکت ذينفعان، تجزيه و تحليل دقيق نقش کسب و کار و منافع ذينفعان در حوزه مسئوليت اجتماعي شرکت ها ايفاي نقش کند، نگرش دولت به مسئوليت اجتماعي شرکت ها بايد يک نگرش فرآيند يادگيري و عمل باشد. دامنه اجراي سياست هاي دولت منوط به شناخت گستره فرهنگ کسب و کار، ساختار سازمان شرکت ها، عملکرد بودجه گذاري و گردش مالي، فرهنگ مردم و ارتباطشان با کسب و کار و روش هاي جلب مشارکت هاي عمومي و بسيج جامعه مدني براي مطالبه قانوني حقوق اجتماعي شان و در نهايت شناخت ضعف هاي خود است. اين فرآيند يادگيري مي تواند راه حل هاي عملي و يک بستر گفتماني بين ذينفعان و شرکت ها و جامعه مدني شکل داده و دولت بر نحوه اجراي اين فعاليت ها نظارت کند. اما مساله بسيار مهم تر تعهد دولت ها نسبت به توسعه پايدار است که در اين حوزه دولت نه تنها بايد از روش هاي نرم استفاده کند، بلکه بايد از شرکت ها اجراي اجباري و دقيق قوانين مرتبط را خواستار شده و عملکرد آنها را به چالش کشد.
    
    
    مهره گمشده کسب و کار در ايران
    


 روزنامه ايران، شماره 6038 به تاريخ 6/7/94، صفحه 16 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار
    آثار ديگري از "مهتا بذرافكن"

  جاي خالي روانشناسي خشكسالي
مهتا بذرافكن، اعتماد 10/5/97
مشاهده متن    
  چگونگي فائق آمدن بر قرن بحران ها
مهتا بذرافكن، اعتماد 7/5/97
مشاهده متن    
  مسووليت اجتماعي شركت ها
مهتا بذرافكن، اعتماد 23/1/97
مشاهده متن    
  كشاورزي زير بارگران دوشغلي ها
مهتا بذرافكن، اعتماد 19/1/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات حفاظت گياهان
متن مطالب شماره 1 (پياپي 3301)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است