|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 95/12/28: حداقل دستمزد ٩٦ چگونه ركوردساز شد؟
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2848
چهارشنبه ششم ارديبهشت ماه 1396خدمات سايت
 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2829 28/12/95 > صفحه 5 (اقتصاد) > متن
 
      


حداقل دستمزد ٩٦ چگونه ركوردساز شد؟
بازخواني ويژگي هاي رشد مزد سال آينده در مقايسه با ٤٠ سال گذشته

نويسنده: علي حق

هدف از نگارش گزارش حاضر پاسخ به اين سوال است که ما کارگرها چرا بايد نسبت به مصوبه افزايش حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ خوشحال باشيم؟به ظاهر يک اتفاق کاملاتکراري، مثل سال هاي گذشته رخ داده است. نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت دور يک ميز بر سر پيشنهادهاي خود براي افزايش حداقل دستمزد کارگري، ساعت ها چانه زني کرده اند و در نهايت هم با نيم نگاهي به نرخ تورم اعلامي براي سال ١٣٩٥ و محدوديت هاي مالي کارفرمايان و دشواري معيشت کارگران، شخص وزير کار ميان نمايندگان کارگران و کارفرمايان وساطت کرده که نه نرخ ٣٠ درصد کارگران و نه نرخ هشت درصد کارفرمايان و بر سر ١٤،٥ درصد توافق کنيم. پس خبر اعلام شد که حداقل دستمزد کارگران براي سال ١٣٩٦ حدود ٩٣٠ هزار تومان خواهد بود. هر چند اين تمام نتيجه ملموس جلسه سال جاري شوراي عالي کار نيست، ولي تا همين جاي کار، هم دو رکورد تاريخي ثبت شده و هم دو رتبه برتر براي اين توافق سه جانبه رقم خورده است.مطابق سري زماني موجود درباره نرخ تورم سالانه کشور و حداقل دستمزد مصوب سال آينده آن، بيشترين حد سبقت حداقل دستمزد از نرخ تورم در ٢٥ سال گذشته براي حداقل دستمزد ٩٣٠ هزارتوماني سال ٩٦ رقم خورده است. در واقع رشد ١٤.٥ درصدي حداقل دستمزد با وجود نرخ تورم ٦.٧ درصدي اعلام شده از سوي بانک مرکزي براي ١١ ماهه منتهي به بهمن ماه گذشته، به معناي رشد ٥٣.٨٩ درصدي حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم است. پيش تر و در سال ١٣٧٠ حداقل دستمزد توانسته بود به ميزاني بيشتر و به حد ٨٦.٥١ درصد از نرخ تورم پيشي بگيرد. البته در ١٣٥٨ هم سبقتي اين گونه و به ميزان ٩٤.١٢ درصد ثبت شده بود. براين اساس، سومين جهش بالاي نرخ حداقل دستمزد را نسبت به نرخ تورم در ٤٠ سال گذشته و پس از سال هاي ١٣٥٨ و ١٣٧٠ بايد براي حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ ثبت کرد. ويژگي ديگر رشد حداقل دستمزد سال آينده، رابطه معکوس آن با سير نزولي تورم در سه سال گذشته است؛ بدين معنا که با وجود اينکه نرخ تورم در سه سال گذشته از ١٥.٦ درصد در سال ٩٤ ابتدا به ١١.٩ درصد در سال ٩٥ و سپس به ٦.٧ درصد در پايان بهمن ماه گذشته رسيده، ولي روند پيشي گرفتن نرخ رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم در اين سه سال، صعودي بوده است.بدين صورت که از ٨.٢١ درصد در سال ٩٤ به ١٤.٧٩ درصد در سال ٩٥ افزايش يافته و براي سال ٩٦ هم به ٥٣.٨٩ درصد جهش کرده است. در ٤٠ سال گذشته، رخداد مشابه اين، ولي با شيبي متفاوت تنها در فاصله سال هاي ١٣٧٩ تا ١٣٨١ قابل مشاهده است که نرخ تورم از حدود ٢٠ درصد به حدود ١١ درصد رسيده و شتاب سبقت رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم از حدود ٢٤ درصد به ٥٠ درصد رسيده است.بنابراين بيشترين دوره صعودي افزايش حداقل دستمزد با وجود سير نزولي نرخ تورم براي سومين سال متوالي در ١٥ سال گذشته براي حداقل دستمزد ٩٦ به ثبت رسيده است. به تعبير ديگر، براي دومين بار در ٤٠ سال گذشته براي سه سال متوالي، قدرت خريد حداقل دستمزد با شتاب فزاينده رشد کرده است. اين شتاب فزاينده به اين معناست که قدرت خريد حداقل دستمزد در چهار سال منتهي به سال ١٣٩٦ افزايش ٣٨.٣٧ درصدي را در مقايسه با کاهش ٢٨.٥٦ درصدي کاهش قدرت خريد حداقل دستمزد در چهار سال منتهي به سال ١٣٩٢ تجربه کرده است. به اين ترتيب نه تنها افت قدرت خريد حداقل دستمزد در چهار سال قبل از دولت يازدهم جبران شده، بلکه حدود ١٠ درصد نيز افزايش نيز يافته است.ويژگي هاي احصا شده فوق براي حداقل دستمزد سال ٩٦ بود، اما اين نکته نيز حائز توجه است که حداقل دريافتي سال آينده رقمي جذاب تر است؛ چرا که مطابق مصوبه شوراي عالي کار، مزاياي بن کارگري و حق مسکن نيز براي سال آينده به ترتيب مبالغ ١١٠ هزار تومان و ٤٠ هزار تومان خواهد بود. همچنين به ازاي هر فرزند تا سقف دو فرزند، ماهانه ٩٢ هزار و ٩٩٣ تومان حق اولاد پرداخت مي شود. همچنين طبق مصوبه شوراي عالي کار، از ابتداي سال ٩٦ درآمد ماهانه کارگران مشمول طرح طبقه بندي مشاغل (ساير سطوح مزدي) به ميزان ١٢ درصد آخرين مزد سال ١٣٩٥ به اضافه روزانه ٦٧٦ تومان افزايش مي يابد.به کارگران ساده داراي بيش از يک سال سابقه کاري نيز که کارگاه آنها فاقد طرح طبقه بندي مشاغل محسوب مي شود، به ازاي هر روز هزار و ٧٠٠ تومان پايه سنواتي تعلق مي گيرد و ماهانه به چنين کارگراني مبلغ ٥١ هزار تومان ديگر تعلق خواهد گرفت. بر اين اساس مزاياي پايه سنواتي کارگران معادل ٧٠ درصد افزايش خواهد يافت.به اين ترتيب حداقل دريافتي براي سال آينده تا يک ميليون و ٣١٧ هزارتومان افزايش يافته است. اين در حالي است که حداقل دستمزد در سال ٩٣ حدود ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، در سال ٩٤ حدود ١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد و در سال ٩٥ حدود ١٤ درصد و با ملحقات. ١٥.٣ درصد افزايش يافته بود. اين به آن معناست که حداقل دريافتي سال ٩٥ حدود ٨٢١ هزار و ٤٣٦ تومان بوده است. حال دستيابي به حداقل دريافتي يک ميليون و ٣١٧ هزارتوماني سال آينده به معناي افزايش ٦٠.٣ درصدي حداقل دريافتي در يک سال با وجود ثبت نرخ تورم تک رقمي براي اقتصاد ايران است. اتفاقي که در ٤٠ سال گذشته مورد بررسي بي سابقه بوده است.البته موفقيت هاي دولت يازدهم در بهبود قدرت خريد کارگران را بايد يک حلقه از مجموعه سياست هاي رفاهي تدوين و اجرا شده در چهار سال گذشته به شمار آورد؛ چرا که تمرکز صرف بر افزايش دستمزد به عنوان تنها عامل موثر در بهبود زندگي کارگران چندان با واقعيت مطابقت ندارد و در عمل هم براي گروه هدف سياست هاي رفاهي دولت نمي تواند ملموس باشد؛ مگر اينکه در کنار توجه به افزايش قدرت خريد کارگران، حلقه هاي ديگر اين سياست نيز مورد توجه قرار گيرد.بدون ترديد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مقولاتي همچون بيمه سلامت همگاني، پياده سازي بيمه اجباري، اجراي نظام جامع سلامت و مبارزه با فقر آموزشي و غذايي کودکان، به ويژه کودکان کار، همساز با افزايش قدرت خريد کارگران مي تواند احساس رفاه را ميان جامعه کارگري ايجاد کند و افزايش دهد.
     رويکردي که خوشبختانه از ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم، از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با جديت پيگيري شده و امسال و با تکميل آخرين حلقه سياست هاي رفاهي در زمينه افزايش معنادار قدرت خانوارهاي کارگري، نمود بيشتري پيدا کرد؛ بنابراين حالاو پس از چهار سال بايد به آقاي روحاني بابت انتخاب وزيري جامعه شناس که سابقه و دغدغه کار و توليد دارد، تبريک گفت.
    
حداقل دستمزد ٩٦ چگونه رکوردساز شد؟ / بازخواني ويژگي هاي رشد مزد سال آينده در مقايسه با ٤٠ سال گذشته
    


 روزنامه شرق ، شماره 2829 به تاريخ 28/12/95، صفحه 5 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 51 بار
    آثار ديگري از "علي حق"

  ياد
علي حق شناس*، اعتماد 29/10/94
مشاهده متن    
  نبرد امريكا و روسيه در منطقه
علي حق شناس *، ايران 16/5/92
مشاهده متن    
  سرايت ويروسي از كمونيست ها به ليبرال ها
علي حق، شرق 23/9/90
مشاهده متن    
  براي فتح كدام سنگر مانده ايد؟
علي حق، اعتماد 24/6/90
مشاهده متن    
  نك و ناله هاي يك بنگاهدار محتضر
علي حق پناه، شرق 31/5/89
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم پيراپزشكي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 802)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است