|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/12/28: ثروت آفريني به كمك مدل كارآفريني استراتژيك
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4149
چهارشنبه بيست و نهم شهريور ماه 1396خدمات سايت
 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4010 28/12/95 > صفحه 28 (مديران) > متن
 
 


كارآفريني براي همه 
ثروت آفريني به كمك مدل كارآفريني استراتژيك


نويسنده: امين فتحي *

کارآفريني و مديريت استراتژيک با رشد و ايجاد ثروت مرتبط است. به علاوه، کارآفريني به طور فزاينده اي به عنوان يک محرک براي ايجاد ثروت در اقتصادهاي در حال توسعه و توسعه يافته تلقي مي شود. مديريت استراتژيک نيز با درک دلايل و تشخيص تفاوت در ايجاد ثروت شرکت ها در اقتصادهاي مختلف يک عامل توسعه است. از لحاظ تاريخي، کسب وکارهاي کوچک و فعاليت هاي اقتصادي تازه تاسيس، نسبتا در تشخيص فرصت هاي کارآفريني مهارت يافته اند، ولي در توسعه و پايداري مزيت هاي رقابتي موردنياز براي بهره برداري از چنين فرصت هايي در طول زمان، اثربخشي کمتري دارند. در مقايسه، سازمان هاي استقرار يافته بزرگ، مهارت هاي نسبتا برتر را از لحاظ توسعه و پايداري مزيت هاي رقابتي تشخيص داده اند، ولي در تشخيص فرصت هاي کارآفريني که بتواند با منابع آنها و قابليت هاي منتجه مورد بهره برداري قرار گيرند، چندان موثر عمل نمي کنند. بنابراين شرکت هاي کارآفرين اقتصادي جديد، تمايل به پيشي گرفتن در رفتار فرصت جويي دارند، درحالي که شرکت هاي استقراريافته عموما از لحاظ رفتار سودجويي، پيشي مي گيرند. متناوبا شرکت هايي که کارآفريني استراتژيک را اتخاذ مي کنند، اساسا در جست وجوي فرصت هاي جديد (مانند رفتار فرصت جو)، براي به هم زدن شرايط رقابتي موجود در صنعت يا ايجاد فضاهاي جديد در بازار (مانند رفتار سودجو) پيشرو هستند. درک اين نکته که مديريت استراتژيک و کارآفريني، يکديگر را تکميل مي کنند، راه نويدبخشي براي محققان ايجاد مي کند تا امتحان کنند که چگونه سازمان ها، ثروت ايجاد مي کنند. گرچه هم کارآفريني و هم مديريت استراتژيک، مرتبط با ايجاد ثروت هستند، ولي از لحاظ کانوني کمي متمايزند.
     
    حوزه مديريت استراتژيک
    براي درک تمايز بين عملکرد شرکت ها، مديريت استراتژيک، تلاش هاي شرکت را براي توسعه منافع رقابتي پايدار به عنوان يک عامل تعيين کننده از توانايي آنها براي ايجاد ثروت، آزمايش مي کند. موقعيت هاي مطلوب بازار و تصرف منابع غيرپايدار، ارزشمند، کمياب و با قابليت تقليد ناقص، منابعي از مزيت رقابتي پايدار هستند که بارها در جاهاي گوناگون ذکر شده اند. بحث هاي اخير پيشنهاد کردند که مهم ترين مزيت هاي رقابتي مبتني بر منابعي است که نسبت به موارد اتخاذ شده توسط رقبا، ارزشمندتر، کمياب تر، با قابليت تقليد ناقص و غيرقابل تقليد باشند. بنابراين رقابت در شکل استراتژي: رقابتي، محک زني، يادگيري براي عملکرد بهتر پيوسته نسبت به رقبا، موقعيت استراتژيک و غيره، مبناي بسياري از ديدگاه هاي مديريتي استراتژيک را شکل مي دهند.
     
    حوزه کارآفريني
    برخي بحث کرده اند که کارآفريني بر تازگي و نوظهوري، در شکل محصولات جديد، فرآيندهاي جديد و بازارهاي جديد به عنوان محرک هاي ايجاد شغل بحث مي کند. از سويي ديگر کارشناسان حوزه کارآفريني اعلام مي کنند که کشف و بهره برداري از فرصت هاي سودآور، پايه و اساس ايجاد ثروت از طريق کارآفريني است. هر دو اين ديدگاه ها موافق هستند که تشخيص فرصت در کانون کارآفريني قرار دارد. در واقع، توانايي ايجاد ثروت اضافي منجر به افزودن مهارت هاي برتر در تشخيص و تصرف فرصت هاي کارآفرينانه مي شود.
    کارشناسان کارآفريني درجست وجوي پاسخ هايي براي سوالاتي مانند اين موارد هستند:
    1) چرا، چه موقع و چگونه، فرصت هايي براي ايجاد کالاها و خدمات، به منصه ظهور مي رسند؟
    2) چرا، چه موقع و چگونه، برخي از مردم و نه سايرين، اين فرصت ها را تشخيص و مورد بهره برداري قرار مي دهند؟
    3) چرا، چه موقع و چگونه روش هاي مختلف از اقدامات براي بهره برداري از فرصت هاي کارآفريني مورد استفاده قرار مي گيرند؟
    با تامل بر اهميت اين سوالات، کارآفريني به عنوان تشخيص و بهره برداري از فرصت هايي تعريف مي شود که قبلامورد بهره برداري قرار نگرفته است. بنابراين به عنوان يک فرآيند اجتماعي، کارآفريني مرتبط با دسته بندي منابع و گسترش آنها براي ايجاد ساختار صنعتي و سازماني جديد است.
     
    تلفيق کارآفريني و مديريت استراتژيک
    مديريت استراتژيک و کارآفريني بر چگونگي ايجاد تغيير، توسط شرکت ها (سازگاري يا ارتقا) به وسيله بهره برداري از فرصت هايي که از عدم قطعيت در محيط خارجي بوده تمرکز مي کند، بنابراين شرکت ها، ثروت را به وسيله تشخيص فرصت ها در محيط خارجي آنها و سپس توسعه مزيت هاي رقابتي براي بهره برداري از آنها ايجاد مي کنند. حال بر اين مبنا، اين گونه نتيجه گيري مي شود که کارآفريني استراتژيک ناشي از تلفيق کارآفريني و دانش مديريت استراتژيک است. در واقع کارآفريني استراتژيک مرتبط با اتخاذ فعاليت هاي کارآفريني با ديدگاه هاي استراتژيک است. شرکت ها قادر به تشخيص فرصت ها هستند، اما قادر به بهره برداري از آنها نيستند، چون حتي با وجود سهامداران فوق العاده هم قادر به تشخيص پتانسيل بالقوه ايجاد ثروت شان نيستند. به طور مشابه، شرکت هايي با مزيت هاي رقابتي جاري، اما بدون فرصت هاي جديد تشخيص داده شده براي پيگيري و بهره برداري از اين مزيت ها، سهامداران را در معرض ريسک فزاينده اي قرار مي دهد که تغييرات بازاري ممکن است منجر به کاهش نرخ ايجاد ثروت يا حتي کاهش ثروت ايجاد شده قبلي آنان شود. ثروت، فقط وقتي ايجاد مي شود که شرکت ها، رفتار فرصت جويي موثر (مانند کارآفريني) را با رفتار سودجويي موثر (مانند مديريت استراتژيک) ترکيب کنند. بررسي ابعاد متمايز کارآفريني استراتژيک در چهار بخش اصلي آشکار مي شود. ابتدا ديدگاه کارآفريني را تعريف مي کنيم. سپس مديريت کارآفريني و فرهنگ کارآفريني را به عنوان جنبه هاي حياتي کارآفريني استراتژيک مورد بررسي قرار مي دهيم. در سومين بخش چگونگي مديريت منابع سازماني به طور استراتژيک که منجر به تهيه مبنايي براي رفتارهاي فرصت جويي و مزيت جويي مي شود، بررسي مي شود. سرمايه مالي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي، مهم ترين منابع درگير در مديريت موثر منبع هستند. چهارمين بخش، مرتبط با اتخاذ خلاقيت و توسعه نوآوري است که نتايج مهم يک طرز فکر کارآفريني، فرهنگ کارآفريني و تکنيک هاي مديريت کارآفريني به انضمام مديريت استراتژيک منابع شرکتي است.
    نتيجه گيري: مدل کارآفريني استراتژيک به درک ما از چگونگي ايجاد ارزش در شرکت ها کمک مي کند و مي توان گفت که کارآفريني بدون داشتن ديدگاه استراتژيک که شامل تحليل منابع و محيط کسب وکار است، در کسب رفتار سودجويانه و مزيت طلبانه مزيت کامل را ايجاد نمي کند
    
    * دانشجوي دکتراي کارآفريني دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقاتکارآفرینی برای همه : ثروت آفريني به کمک مدل کارآفريني استراتژيک
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4010 به تاريخ 28/12/95، صفحه 28 (مديران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بارآثار ديگري از "امين فتحي "
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه صنايع چوب و كاغذ
متن مطالب شماره 115، شهريور 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است