|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/1/31: بحران هاي تورمي از كجا رسيد؟
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4069
شنبه يكم ارديبهشت ماه 1397خدمات سايت
 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3787 31/1/96 > صفحه 5 (اقتصاد) > متن
 
      


صنعت 
بحران هاي تورمي از كجا رسيد؟
تاز ه ترين آمار بانك مركزي از كارگاه هاي صنعتي نشان داد


گروه اقتصادي - تازه ترين آمار منتشر شده بانك مركزي از كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور از ميزان توليد و ارزش توليدات آنها در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ نشان دهنده كاهش توليد بيشتر بخش هاي صنعتي كشور است كه از يك دهه گذشته در نتيجه تصميم هاي غلط كارشناسي به سال هاي ٩٣ و ٩٤ رسيده است.
     در گزارشي كه بانك مركزي در خصوص اين بررسي اش نوشته، آمده است: امروزه توسعه صنعتي با هدف متنوع ساختن توليدات و ارتقاي سطح كمي و كيفي فرآورده صنعتي و به دنبال آن افزايش رفاه اجتماعي در سرلوحه اهداف اقتصادي قرار دارد، در مسير توسعه صنعتي، همواره چالش ها و موانعي وجود دارد كه بايد به موقع شناسايي و برطرف شوند و هر گونه تعلل و كوتاهي در اين امر منجر به پيدايش بحران هاي اقتصادي نظير «تورم»، «ركود» يا تركيبي از هر دو، يعني «ركود تورمي» خواهد شد.
     با توجه به اينكه مديران اقتصادي كشور به منظور جلوگيري از بروز بحران هاي مزبور يا كاهش اثرات مخرب آن در اقتصاد تصميماتي را اتخاذ مي كنند، بدون شك نخستين ابزاري كه بايد در اختيار داشته باشند آگاهي از جريان عرضه و تقاضاي توليدات كشور خواهد بود كه اين مهم جز از طريق تحقيق و بررسي مداوم آماري در دوره هاي زماني كوتاه مدت حاصل نمي شود.
     شاخص هاي توليد، اشتغال، مزايا و حقوق و مزد، ارزش توليد سرانه و غيره در يك دوره زماني مشخص، تصويري از اوضاع بخش صنعت كشور ارايه مي دهند كه بر اساس آن مسوولان و مديران اقتصادي كشور مي توانند با شناسايي دقيق تر مشكلات، تحولات صنعتي آينده را در جهت بهبود وضعيت به گونه اي برنامه ريزي كنند كه از بروز عدم تعادل و بحران در توليد و عرضه كالا جلوگيري به عمل آيد.
     در سال ١٣٩٤ تعداد ٢٤٥٩ كارگاه مورد بررسي قرار گرفته كه از اين تعداد، ١٩٢٢ كارگاه فعال داراي ١٠٠نفر كاركن و بيشتر بوده است. تعداد كارگاه هاي فعال در مقايسه با سال قبل حدود ٣ درصد كاهش داشته است. نتايج حاصله نشان مي دهد كه در مقايسه با سال قبل، شاخص هاي توليد و اشتغال كاهش و شاخص مزد و حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان افزايش داشته است. البته با توجه به اينكه كشور در سال ١٣٩٤ تورم ٩/١١ درصدي را تجربه كرده است، شاخص مزد و حقوق و مزاياي سرانه بعد از تعديل با شاخص تورم نسبت به سال قبل افزايش نشان مي دهد.
     شاخص كل توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور در سال ١٣٩٤ برمبناي سال پايه ١٣٩٠ به عدد ٠/٩٢ رسيد كه در مقايسه با سال ١٣٩٣ معادل ٩/٢ درصد كاهش يافته است. در سال ١٣٩٤شاخص توليد ١٠ گروه صنعتي در مقايسه با سال ١٣٩٣ افزايش داشته اند كه گروه «تعمير و نصب ماشين آلات و تجهيزات» با افزايشي معادل ٥/٨٣ درصد بيشترين ميزان افزايش را تجربه كرده است. شاخص توليد همچنين ١٤ گروه صنعتي ديگر در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣ كاهش داشته اند كه بيشترين كاهش معادل ٢/٢٢ درصد و متعلق به گروه «انتشار و چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده» است.
     طبق خلاصه نتايج، بررسي كارگاه هاي بزرگ صنعتي در گروه هاي مختلف با كاهش توليد بوده است: به گونه اي كه اين آمار نشان مي دهد در اين سال شاخص توليد در گروه هاي كالايي در «مصرفي بي دوام و كم دوام» و «واسطه غيرساختماني» شاهد افزايش آن هم به ميزان ٦/٢ درصد بوده ايم. همچنين در گروه كالاهاي «مصرفي بادوام»، «واسطه ساختماني» و «سرمايه اي (ماشين آلات)» با كاهش ٤/١٥ درصدي مواجه بوده ايم.
     همچنين در سال ١٣٩٤ كل ارزش محصول كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور (به غير از بهاي نفت پالايشگاه) به قيمت ثابت بالغ بر ١٣٠٠٧٨٦ميليارد ريال بوده است كه حدود ١/٢٠ درصد آن متعلق به استان تهران بوده است. استان هاي خوزستان، اصفهان، كرمان، مركزي، بوشهر، آذربايجان شرقي، قزوين، البرز، به ترتيب با ٨/١٤، ٣/١١، ٤/٤، ١/٤، ٧/٣، ٦/٣، ٤/٣، ٣/٣ درصد نسبت به ارزش كل محصولات به قيمت ثابت در درجات بعدي اهميت قرار گرفته اند. اين ١٠استان مجموعا با پوشش حدود ٨١درصد از ارزش كل محصولات به قيمت ثابت، مهم ترين مراكز توليد صنعتي محسوب مي شوند.
     طبق اين آمار بيشترين كاهش توليد در كارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفكيك گروه هاي بزرگ صنايع به ترتيب در بخش چاپ و انتشار، پوشاك، توليد ماشين آلات مولد انتقال برق، صنايع توليد تريلر، وسايل نقليه موتوري، محصولات پلاستيكي و لاستيكي، مبلمان و صنايع چوب صورت گرفته است. در عين حال تعمير و نصب ماشين آلات و تعميرات با رشد ٨/٨٣ درصد بيشترين رشد شاخصي سال ٩٤ را از آن خود كرده است.
     همچنين طبق اين آمار در بخش شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي درمقايسه با سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٤، نشان از كاهش توليد دارد: به گونه اي كه اگر شاخص ١٠٠ را براي سال ٩٠ در نظر بگيريم شاخص كل در سال ١٣٩١ به ٧/٩١، در سال ١٣٩٢ به ٧/٨٨، در سال ١٣٩٣ به ٧/٩٤ و در سال ١٣٩٤ به ٩٢ رسيده كه نشان از كاهش منفي ٩/٢ درصدي در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣ دارد. البته آمارهاي سال ١٣٩٤ حتي در بخش اشتغال كاركنان نيز از رشد منفي خبر مي دهد به گونه اي كه طبق آمار موجود در سال ١٣٩٤ ميزان اشتغال كاركنان نسبت به سال ماقبل آن يك درصد كاهش داشته است. اما در عين حال ميزان مزد و حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان نسبت به سال ١٣٩٣ با رشد ٦/٢٠ درصد همراه بوده است.
     در همين حال بررسي ارزش محصولات و ارزش توليد سرانه كاركنان كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور به قيمت ثابت نيز آمار جالبي را ارايه مي دهد به گونه اي كه براي مثال در بخش توليد ماشين آلات كشاورزي جنگلداري در حالي كه ارزش محصول به قيمت ثابت در سال ١٣٩٣ به ٨١٨٨٤٣١ ميليون ريال مي رسد اين رقم در سال ١٣٩٤ به ٤٥٠٩٩١٧ ميليون ريال رسيده است. يا در بخش صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر كه در سال ١٣٩٣ ارزش محصولات توليدي به رقمي حدود ٢٠٤ هزار ميليارد ريال رسيده بود در سال ١٣٩٤ با كاهش به ١٧٣هزار ميليارد ريال رسيده است. همچنين در بخش صنايع توليدي ساير وسايل نقليه نيز روند كاهشي ادامه داشته به گونه اي كه اين بخش در حالي كه در سال ١٣٩٣ بيش از ١٨ هزار ميليارد ريال توليد داشته اين رقم در سال ١٣٩٤ به حدود ١٧ هزار ميليارد ريال رسيده است.
    
صنعت: بحران هاي تورمي از كجا رسيد؟ / تاز ه ترين آمار بانك مركزي از كارگاه هاي صنعتي نشان داد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3787 به تاريخ 31/1/96، صفحه 5 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه حرارت و برودت
متن مطالب شماره 91، اسفند 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است