|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/1/31: همه ما نيازمند تذكر مستمر هستيم
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4114
چهارشنبه سي ام خرداد ماه 1397خدمات سايت
 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3787 31/1/96 > صفحه 6 (احزاب) > متن
 
      


گپ و گفت 
همه ما نيازمند تذكر مستمر هستيم
اصلاح طلبان و آزمون شوراها در گفت و گوي «اعتماد» با الهه كولايي


اين روزها جريان اصلاحات در تكاپوي بستن فهرست انتخاباتي شوراي شهر است. شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان حالا به عنوان متولي اين امر مسووليت اعتماد مردم به ليست را به عهده گرفته است. در هفته اي كه گذشت ٩ چهره شاخص اصلاح طلب در نامه اي به محمدرضا عارف، رييس شوراي عالي سياستگذاري خواستار اين شدند كه در قضاوت كانديداها بر مبناي شاخص ها دقت لازم لحاظ شود. الهه كولايي، عضو شوراي عالي از وجود ضمانت هايي در اين راستا خبر مي دهد. او بيان مي كند كه اين نهاد انتخاباتي تمام تلاشش را مي كند تا پاسدار اعتماد مردم باشد.
    
    نامه ٩ چهره شاخص اصلاح طلب به شوراي عالي سياستگذاري چه تاثيري مي تواند در بهبود فرآيند بستن ليست داشته باشد؟
    هماهنگي مجموعه احزاب و شخصيت هاي اصلاح طلب به عهده شوراي عالي سياستگذاري انتخاباتي اصلاح طلبان است و بر همين اساس تنظيم حركت يكپارچه و مبتني بر باورها و شعارها و اهداف اصلاح طلبان مساله مهمي است كه در برخورد با موضوع انتخابات و معرفي نامزدهاي مناسب جزو مهم ترين وظايف اين مجموعه قرار مي گيرد. همان طور كه مي دانيد ما شاهد تجربه قابل توجهي در برگزاري انتخابات گذشته در سال ٩٤ بوديم. در شرايط دشوار آن زمان اصلاح طلبان توانستند با يكپارچگي و وحدت ليست واحد خود را به مردم عرضه كنند و فارغ از عوامل موثر بر اين رفتار مانع پراكندگي و تشتت آرا شوند. اينك در آستانه انتخابات شوراها بار ديگر شاهد تلاش اصلاح طلبان براي ايفاي وظايف تاريخي خود در قابل تعهدات شان به مردم و ضرورت تلاش آنان براي اجرايي كردن اهداف جريان اصلاحات هستيم. بر اين اساس به طور طبيعي همه كساني كه به عنوان اصلاح طلب شناخته مي شوند، در فعاليت شورا و نتايج آن چه به لحاظ حمايتي، نظارتي و چه از لحاظ هدايت كردن يا هشدار دادن نقشي تاثيرگذار دارند. اين يك تكليف اجتماعي است كه در واقع مسووليت اجتماعي همه وابستگان به اين جريان به ويژه كساني كه دغدغه پيشبرد برنامه اصلاحات دارند را مشخص مي كند. نامه اي كه خطاب به شوراي عالي سياستگذاري و رياست آن نوشته شده است، برآمده از حس تكليف و تعهد و مسووليتي است كه به طور طبيعي وجود دارد و در هر شرايطي بايد دغدغه ها و هشدارها مطرح شود. اين نامه به نوعي يادآوري وظايف سنگين و تاريخي شوراي عالي اصلاح طلبان در بستن ليست و تعهد آنها به مردم درباره شعارها و برنامه هاي اصلاح طلبان براي ايفاي وظايف شوراهاي شهر و روستا است. آنچه در مورد تهران مطرح مي شود نمادي است كه تعهد و پايبندي اصلاح طلبان را به شعارها به نمايش مي گذارد. شوراي عالي نيز برنامه هاي مناسب را در اين زمينه با استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي طراحي و تنظيم كرده است. معيارهايي را براي ارزيابي نامزدها در انتخابات شوراها نيز طراحي كرده و به تصويب رسانده است. در اين مسير تلاش ها در حال شكل گيري است و همه اعضاي شورا متعهد و پايبند به رعايت و تقويت معيارها و شاخص هايي هستند كه مورد تاييد كارشناسي قرار گرفته است. بر همين اساس بدون ترديد اين هشدارها و يادآوري ها آنها را در ايفاي مسووليت ملي و تاريخي شان كمك خواهد كرد. از اين نوع يادآوري ها نبايد برداشت منفي صورت گيرد. براي نهادينه شدن بسياري از رفتارهاي اصلاح طلبانه راهي بهتر از تكرار و يادآوري و تذكر مستمر وجود ندارد و همه ما نيازمند اين نوع تذكرها هستيم
    
    شاخص ها و ملاك هايي كه براي انتخاب كانديداها مصوب شده است، چقدر مي تواند ضامن ورود افراد پاكدست باشد؟
    به طور جدي اين ملاحظات مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح طلبي و پاكدستي و نيكنامي و آوازه و شهرت نيك داشتن در ميان مردم بر اساس سوابق قابل دفاع و بلكه قابل ارايه به عنوان الگو ها و پيشگامان اين جريان در اين سنجش و ارزيابي مورد توجه قرار دارد. به درستي تلاش خواهيم كرد تا پاسدار اعتماد مردم باشيم. جريان اصلاح طلبي همان گونه كه از سال ٩٢ و ٩٤ با رويكرد مناسب توانسته در مسير بهبود شرايط كشور گام بردارد، گامي ديگر در مسير تامين و تحقق خواسته هاي مردم ايران پيش خواهد برد.
    
    در انتخابات شوراي شهر قبل شاهد بوديم افراد رفتاري از خود نشان دادند كه هيچ نسبتي با رفتار يك اصلاح طلب نداشت. چطور مي توان از تكرار آن جلوگيري كرد؟
    نظارت مستمر همه نهادهاي سياسي و اجتماعي و به ويژه ايفاي نقش رسانه ها كه به لطف پيشرفت تكنولوژي امروزه دامنه و گستره نفوذ آنها در سطح جامعه زياد شده، بسيار تاثيرگذار است. يعني اعمال نظارت دايمي بايد در اين زمينه شكل گيرد. چرا كه انسان ها همواره در معرض مشكلات و اشتباهات قرار دارند. تنها با اعمال نظارت دايمي، شفافيت و تقويت روند پاسخگويي مي توان اين نوع رفتارها را كنترل كرد و اعمال نظارت عمومي بهترين ابزار براي بازداشتن از لغزش ها است. تنها اعمال نظارت عمومي و تقويت نهادهاي نظارتي در همه سطوح و با همه امكانات فردي و جمعي مي تواند در اين زمينه بازدارنده باشد.
    
    آيا اين نظارت عمومي مي تواند باعث شود كه شهروندان را از شاخص هايي كه در نظر گرفتيد آگاه كنيد؟ به گونه اي كه مردم بدانند كه كانديداهاي شان با چه ضريب وزني اي انتخاب شده اند؟
    به طور طبيعي وقتي هدف اصلاح طلبان از شركت در انتخابات و تاثيرگذاري بر فرآيند مديريت شهري بهبود وضعيت عمومي شهر و استفاده از تجربه هاي موفق جهان باشد سازوكار ها، روش ها و شيوه هاي مناسب براي تحقق اين هدف بايد به كار گرفته شود و گريزي از پذيرش آن نيست. در ايفاي وظايف شوراي عالي براي اجرايي كردن برنامه هاي اعلام شده در مسير بهينه سازي مديريت شهري و به ويژه مبارزه با رانت خواري و گسترش فساد اين هدف گذاري راهنماي عمل اين مجموعه بوده تا بتوان افرادي را كه ظرفيت، توان و شايستگي ايفاي اين نقش ها را دارند به مردم معرفي كرد و همه تلاش ها بر پايه برجسته سازي معيارها و شاخص ها در چارچوب وظايف مورد نظر مردم در مجموعه شوراهاي شهر و روستا است كه در اين مجموعه به آن پرداخته شده است.
    
    آيا نهايتا شوراي عالي با مجموعه سازوكار هاي موجود يك ليست قابل دفاع به شهروندان ارايه خواهد كرد؟
    اين اميد و انتظاري است كه اعضاي شوراي عالي و همه اصلاح طلبان دارند و وعده اي است كه به مردم داده اند. آبروي خود را در اين زمينه به كار خواهند گرفت تا بتوانند بر اساس مسووليت و تعهدي كه مردم بر دوش شان گذاشته اند اين تكليف را به نحو احسن انجام دهند. در حد امكاناتي كه وجود دارد بتوانند بهترين ها و شايسته ترين ها براساس معيارهاي مشخص شده براي انتخاب به مردم معرفي كنند.
    گپ و گفت : همه ما نيازمند تذكر مستمر هستيم / اصلاح طلبان و آزمون شوراها در گفت و گوي «اعتماد» با الهه كولايي
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3787 به تاريخ 31/1/96، صفحه 6 (احزاب)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش در علوم پزشكي
متن مطالب شماره 5 (پياپي 163)، May 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است