|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/22: رشد 7/ 3 درصدي سال 96
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4376
سه شنبه بيست و ششم تير ماه 1397خدمات سايت
 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4143 22/6/96 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


گزارش 
رشد 7/ 3 درصدي سال 96
مركز پژوهش هاي مجلس پيش بيني كرد


دنياي اقتصاد: مرکز پژوهش هاي مجلس رشد اقتصادي سال 1396 را حدود 7/ 3 درصد پيش بيني کرده که نسبت به پيش بيني قبلي اين نهاد بدون تغيير مانده است. اين پيش بيني با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس از ارزش افزوده بخش هاي مختلف در ماه هاي ابتدايي سال جاري، نرخ رشد به تفکيک بخش هاي مختلف اقتصادي را نيز پيش بيني کرده است. به طوري که رشد ارزش افزوده در سال جاري در بخش کشاورزي 8/ 3، صنعت 6، ساختمان 5/ 2 و خدمات 8/ 2 درصد محاسبه شده است.
    ارزش افزوده بخش کشاورزي در ايران تقريبا مستقل از چرخه هاي تجاري و تابعي از عواملي مثل بارندگي سالانه در سطح کشور است. بر مبناي اطلاعات بانک مرکزي، ارزش افزوده بخش کشاورزي از سال 1383 تا 1395 به جز در سال 1387 همواره روند صعودي داشته است. به علاوه، در پنج سال منتهي به سال 1395 اين بخش به طور متوسط حدود 7/ 4 درصد رشد داشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، ارزيابي برآوردهاي وزارت جهادکشاورزي حاکي از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي در پايان سال جاري حدود 8/ 3 درصد خواهد بود.
    بخش نفت، نقش قابل توجهي در ارزش افزوده ساير بخش هاي اقتصاد دارد، به طوري که نوسانات در توليد اين بخش مي تواند به نوسان در ارزش افزوده ساير بخش ها منجر شود. بر اساس اعلام بانک مرکزي، گروه نفت در سال 1395 حدود 62 درصد رشد داشته که باعث رشد 8/ 9 درصدي توليد ناخالص داخلي شده است. به علاوه، ارزش افزوده اين بخش در سال 1395 به سطح ارزش افزوده آن در سال 1390 رسيده و اين برابري تا حدودي حاکي از آن است که ظرفيت خالي توليد در بخش نفت که به علت تحريم ها بلااستفاده مانده بود، در سال گذشته تکميل شده است. به همين دليل پيش بيني شده در سال 1396 رشد ارزش افزوده بالا در اين بخش قابل انتظار نخواهد بود. به کمک گزارش ماهانه اوپک از توليد نفت خام در سه ماه اول سال جاري، پيش بيني ها حاکي از آن است که در سال جاري بخش نفت حدود 1/ 4 درصد رشد خواهد داشت.
    مقايسه شاخص مقدار توليد بخش صنعت نشان مي دهد اين شاخص در زمستان سال 1395 پس از سپري شدن دوره ركود پنج ساله به رقم خود در سال 1390 رسيده است. با اين حال با توجه به رشد منفي سرمايه گذاري در سال هاي اخير و با توجه به پر شدن ظرفيت هاي خالي بخش صنعت رشد قابل توجهي براي سال هاي آينده در اين بخش چندان مورد انتظار نخواهد بود. اگر چه شاخص کل بخش صنعت در سال گذشته به سطح 5 سال قبل از آن رسيده است اما زيربخش هاي مختلف نرخ رشدهاي مثبت و منفي متفاوتي داشته اند. بررسي رشد زيربخش هاي صنعت حاکي از آن است که از 24 زيربخش تنها 10 بخش در سال گذشته نسبت به سال 1390 رشد داشته اند. بيشترين رشدها مربوط به زيربخش هاي توليد دارو، توليد آشاميدني ها و مواد غذايي بوده است. ضمن اينكه از 14 زيربخشي كه رشد منفي داشته اند 7 زيربخش بيش از 20 درصد رشد منفي داشته اند كه اين موضوع وضعيت وخيم اين صنايع را در سال گذشته نشان مي دهد. به طور كلي بيشترين تاثير مثبت بر شاخص كارگاه هاي بزرگ صنعتي در اين دوره مربوط به زيربخش هاي توليد محصولات شيميايي، صنايع غذايي و فلزات اساسي بوده است، ضمن اينكه بيشترين تاثيرپذيري منفي اين شاخص نيز از زيربخش هاي وسايل نقليه موتوري و كاني هاي غيرفلزي بوده است. برآوردها حاکي از آن است که اگر صنايعي كه نسبت به سال 1390 زير ظرفيت توليد کرده اند توليد خود را به سطح توليد اين سال برسانند باعث رشد 6 درصدي بخش صنعت در سال جاري خواهند شد.
    بررسي روند تغييرات ارزش افزوده بخش معدن حاکي از آن است که از سال 1383 تا سال 1393 اين بخش روند رشد مثبتي را تجربه کرده با اين حال در سال 1394 به دلايلي ازجمله مشكل كمبود تقاضا رشد منفي داشته است. بررسي توليد شرکت هاي مهم در اين حوزه و همچنين برآوردها از توليد اين بخش در سال جاري حاكي از آن است كه رشد بخش معدن براي سال 1396 حدود منفي 4 درصد خواهد بود.
    بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با بخش هاي بالا دستي خود مانند فلزات اساسي و كاني هاي غيرفلزي دارد و از سوي ديگر به دليل ارتباط با بخش هاي پايين دستي مانند خدمات مستغلات، از نقش حائز اهميتي در اقتصاد ايران برخوردار است. بررسي ها حاکي از آن است که ارزش افزوده بخش ساختمان که در سال هاي 1386 و 1387 رشد قابل توجهي داشت از سال 1388 وارد يک مسير نزولي شد به طوري که رکود در اين بخش مهم در دو سال گذشته نيز با شدت بيشتر ادامه يافت. علل عمده اين رکود را مي توان به رکود مسکن، کاهش مخارج عمراني دولت و کاهش سرمايه گذاري در ساير بخش هاي اقتصادي نسبت داد. تجربه نشان داده عملكرد بخش ساختمان دولتي به ميزان قابل توجهي به وضعيت مخارج عمراني دولت بستگي دارد. بنابراين برآورد مخارج عمراني دولت در آينده، مي تواند برآورد معقولي از ارزش افزوده بخش ساختمان دولتي باشد. برآوردها از وضعيت بودجه دولت نشان مي دهد ميزان تحقق مخارج عمراني دولت در سال 1396 حدودا 420 هزار ميليارد ريال خواهد بود كه رشد تقريباً صفر درصدي نسبت به سال 1395خواهد داشت. با در نظر گرفتن پيش بيني ها از رشد شاخص ضمني مرتبط، رشد حقيقي ساختمان هاي دولتي حدودا منفي 10 درصد پيش بيني مي شود. در مورد بخش ساختمان غيردولتي نيز بررسي تعداد پروانه هاي ساختماني منتشر شده حاکي از آن است که در سال گذشته تعداد پروانه هاي صادر شده حدود 40 درصد از تعداد پروانه هاي صادر شده در سال 1391 كمتر است. در مجموع با استفاده از بررسي هاي صورت گرفته از دو بخش دولتي و غيردولتي، در سال جديد رشد بخش ساختمان حدود 5/ 2 درصد پيش بيني شده است.
    بررسي ها از رشد بخش بازرگاني حاکي از آن است که اين بخش در 15 سال گذشته بيشترين رشد را در سال 1390 تجربه کرده و با اين حال در سال 1395 با وجود رشد 2/ 6 درصدي هنوز به مقدار خود در سال 1390 نرسيده است. خدمات بازرگاني واسطه بين طرفين عرضه و تقاضاي بازار كالاست، زيرا از يكسو ستانده بخش هايي همچون كشاورزي و صنعت از كانال خدمات بازرگاني صادر شده يا در بازار داخلي عرضه مي شوند و از سوي ديگر كالاهاي مورد نياز فعاليت هاي اقتصادي و نهادهاي مختلف كه به واسطه واردات يا توليد داخل تامين مي شوند از كانال اين نوع خدمات در اختيار آنها قرار مي گيرد. بنابراين قابل انتظار است كه ستانده خدمات بازرگاني هم از ستانده بخش هايي چون كشاورزي و صنعت متاثر شده و تحت تاثير حجم تجارت خارجي كشور قرار گيرد. با توجه به پيش بيني هاي مثبت از رشد بخش هاي كشاورزي و صنعت در سال جاري رشد خدمات بازرگاني در سال جاري حدود 3 درصد پيش بيني مي شود.
    
    
    گزارش: رشد 7/ 3 درصدي سال 96 / مركز پژوهش هاي مجلس پيش بيني كرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4143 به تاريخ 22/6/96، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پيش به سوي كشاورزي اقتصادي
متن مطالب شماره 8-9، ارديبهشت و خرداد 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است