|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/7/20: در مسير تباهي
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3240
دوشنبه نوزدهم شهريور ماه 1397خدمات سايت
 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2984 20/7/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


يادداشت 
در مسير تباهي


نويسنده: مسعود طائفي فيجاني *

در هفته جهاني فضا قرار داريم. در افتتاحيه مراسم اين هفته، وزير ارتباطات درباره چيستي کاربردهاي فناوري فضايي و چگونگي تسري و تجلي آن به زندگي آحاد جامعه پرسشي مطرح کرد. نفس اين اقدام را بايد به فال نيک گرفت که سرانجام وراي مديراني که چند صباحي مي آيند و مي روند، اين بار خيل کارشناسان مرتبط مخاطب سوال هستند. با وجود سابقه ٤٠ساله ايستگاه فضايي ماهدشت و ساير زيرساخت ها و هزينه هاي گزاف مصروف، همچنان کاري درخور و ماموريتي مستدام و محسوس و ملموس را در حوزه فناوري فضايي شاهد نيستيم. نگارنده با بضاعت اندک و دردمندي وافر مواردي را به اجمال مطرح مي کند.
    ١- انتظار کار و ايفاي يک ماموريت کاربردي، کارا، مستمر و موثر از ساختار فضايي کشور، حکايت «سري است که دستمال نمي بندند». آنچه مشهود است، برخلاف ساير دستگاه هاي خدمتي و فناورانه و توسعه اي کشور، بخش فضايي در هيچ جاي ساختار خدمتي و اجرائي کشور وظيفه اي و کاري و محصولي کارکردي و مستمر و عيني و ملموس را عهده دار نيست؛ از اين منظر تعريف پروژه ها، تخصيص و هزينه کرد اعتبارات، تعيين رويکردها و حتي انتخاب مجريان، تابع ميل و سليقه مديران وقت است و اساسا فاقد يک برنامه هدفمند، مرحله اي، گام به گام، قابل سنجش و ارزيابي هستيم. وقتي سفرها، کنفرانس ها، همايش ها، سخنراني ها، مصاحبه ها، جشن ها، افتتاح ها، هفته جهاني فضا و روز ملي فناوري فضايي برگزارکردن ها، خارجه رفتن ها و حق ماموريت و مديريت گرفتن ها برقرار است، چرا فشار مضاعف و استرس بيهوده ايجاد کنيم؟! اگر اعلام آمار فصلي و معتبر توليد محصولات استراتژيک کشاورزي به تفکيک نقشه استاني، به نهادهاي مسئول تکليف بخش فضايي باشد، طبيعي است که گردش کار سنگين و البته ارزشمند و گران سنگي ايجاد خواهد کرد و به تبع آن چه فشاري بر دوش مديران و مسئولان و کادرهاي درگير خواهد گذاشت. اعلام هشدار آتش سوزي جنگل ها و مراتع، شناسايي و رصد مستمر کانون هاي نوظهور و ديناميک گردوغبار، پايش و مراقبت دائمي تخريب و تغيير کاربري و پوششي اراضي، نگاشت خطوط ساحلي، آشکارسازي و مکان يابي آلودگي هاي آبي و دريايي از خدمات معمول ساختارهاي فضايي دنياست. اگر بخش فضايي موظف به ارائه گزارشي متقن، معتبر و قابل استفاده و نه فانتزي و کتابخانه اي به نهادهاي مسئول و کاربران اصلي در چارچوب موارد فوق باشد، قطعا شرکت در هر نشست و نمايشگاه و کنفرانسي در چين، هند، وين، تونس، پرو، روسيه، مالزي و... مقدور نخواهد بود. رهايي از اين فضاي همايش و نمايش ممکن نخواهد بود مگر با متعهدشدن رئيس و مدير و مسئول و کارشناس ساختارهاي فضايي کشور به ماموريت هايي مانند رصد آلودگي شهرها، شناسايي مشکلي مانند فرونشست دشت هاي کشور به ويژه در مجاورت شهرها، مکان يابي جزاير گرمايي و نقاط مستعد استحصال انرژي زمين گرمايي و ده ها کاربرد اين چنيني.
     ٢- حوزه فضايي حائز استعدادهايي است که متاسفانه هر روز دل زده تر و سرخورده تر مي شوند. اين حوزه بازيکن مي خواهد و نه بازيگر. ميدان عمل مي طلبد و نه صحنه تئاتر، صف مي خواهد نه ستاد، صداقت و صراحت مي جويد نه تعارف و دلبري. اصولا با تيم هنرمندان نمي توان به جام جهاني رفت. مديراني مي طلبد که ملاحظات سياسي و مصلحت انديشي هاي اداري را بر مناسبات تخصصي ارجح ندانند.
     ٣- نمايشي شدن شديد فعاليت ها، سياست زدگي کادرهاي تصميم گير و اتخاذ رويکرد هيجان زايي و... شايد مهم ترين آفتي است که درحال حاضر گريبان گير فناوري فضايي شده و آن را احاطه کرده است. به ويژه در ساليان اخير، اين حوزه آن قدر غيرجدي و تعارف گونه شده و برخي دعاوي مسئولان و متوليان آن به حدي سست و عاري از واقعيت است که اصرار بر تکرار آن به امري شايع و بديهي بدل شده است. نمونه هاي فراواني از افتتاح هاي نمايشي و رونمايي هاي فرمايشي و وعده هاي محقق نشده با يک جست وجوي ساده قابل حصول است.
     اما پيشنهادهاي مورد نظر چيست؟ شروع کشور در حوزه فناوري فضايي مقتدرانه بود. ايستگاه فضايي ماهدشت و ماهواره مصباح طليعه هاي روشني بودند که آينده اي درخشان را نويد مي دادند. براي اصلاح مسير و ايجاد تحول و برون رفت از شرايط کنوني پيشنهاد مي شود:
     ١- در سه ماه، کارگروهي متشکل از مديران و کارشناسان خبره، صاحب سبک و توانمند، طرح ارتقاي سطح خدمتي بخش فضايي کشور و برنامه اقدام متناظر را تدوين و در سه سطح يک ساله، سه ساله و پنج ساله ارائه کنند.
     ٢- برخي از زمينه هاي کاربردي کنوني با تعريف پروژه هاي کوچک مقياس و پايلوت و البته عملياتي و ملموس و سپردن آن به چند نهاد اعم از دانشگاه و پژوهشگاه و شرکت فعال سازي شود. در اين صورت مجموعه هاي سنگين بوروکراتيک، بي برنامه، بي انگيزه، عافيت طلب و مدعي که طيف متناقض و متضادي از کادرها را به اجبار به هم وصله پينه کرده اند و با صرف هزينه هاي گزاف صرفا به تمشيت امور جاري خود مي پردازند، شناسايي خواهند شد، همچنين مديريت هاي مشابه.
    ٣- به نقش جدي و محوري بهره بردار توجه و اصولا پروژه ها در چارچوب نيل به سرويس مستمر و مورد تاييد و انتفاع بهره بردار تعريف شود. تاييد و ارزيابي نتايج و ارائه الزامات و مشخصات فني و سيستمي محصول و نه فرايند از سوي بهره بردار الزامي است.
     ٤- ظرفيت بخش خصوصي به ويژه تشکل هاي جوان و نوپاي دانش بنيان به جد به کار گرفته شود. به منظور پرهيز از هدررفت منابع و پيشگيري از انجام دانشجويي پروژه ها، به کارگيري مجريان واقعي و نه مدعيان، قراردادهاي جدي، شفاف، صريح و با محصول معين و ملموس و محسوس تنظيم و تضامين لازم اخذ شود. سند تست و صحت سنجي پروژه ها، نحوه استمرار خدمت و هزينه هاي مترتب جزء پيوست هاي الزامي باشد.
     ٥- براساس درس آموخته استاد ارجمندي، «توسعه و مهندسي يک سيستم عميقا تابع بوم منطقه است». ايجاد تحول در وضعيت کنوني نيازمند مديران و کادرهايي است که کارنامه موفقي در تعريف، طراحي، پياده ‎سازي و اجراي يک محصول فناورانه داشته باشند تا درک و تحليل درستي از ابعاد مختلف، متنوع و گاه متضاد موضوع داشته و راهبران مناسبي باشند. چنين کادرهايي بايد به سطوح مختلف تعريف، بررسي، تصميم گيري و اجرا تزريق شوند. مراد از محصول فناورانه نيز يک دستاورد کارا، ماندگار، مستمر و خدمت رسان است که عوايد و نتايج آن ضامن بقا و تداومش باشد و نه يک فعاليت محدود و مبتني بر خواست و سليقه مقطعي سياسي.
     ٦- فقط در حوزه سنجش از دور فضايي صد کاربرد را برشمرده اند. از پايش اراضي گرفته تا رصد سلامت عمومي و فقر. به عنوان يک کارشناس سنجش از دور و به ضرس قاطع ارائه محصولات کاربردي، عملياتي، خدمت رسان، مستمر، مطمئن، قابل اتکا و رافع نيازهاي بهره بردار در بازه زماني يک ساله را تحقق پذير مي دانم.
     رويکرد کنوني جز به کم رنگ شدن اميدها، اتلاف منابع، انزواي نخبگان و کارشناسان کاربلد و بي انگيزه گي رهنمون نخواهد بود. ازآنجايي که جامعه فاقد تجربه اي محسوس و ملموس از خدمت فضايي است، اساسا مطالبه اي را مطرح نمي کند؛ اما به يقين با توسعه کشورهاي همسايه و عقب افتادگي کشور در آينده و پررنگ ترشدن اين خلا جز دست تقاضا و تمناسوي بيگانه درازکردن، چاره اي نخواهيم داشت.
    * پژوهشگر فناوري فضايي یادداشت: در مسير تباهي
    


 روزنامه شرق ، شماره 2984 به تاريخ 20/7/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 34 بار
    آثار ديگري از "مسعود طائفي فيجاني "

  استعمار به سبك «آي اس آي »
مسعود طائفي فيجاني *، شرق 6/2/97
مشاهده متن    
  مديريت نفتي در فناوري سنجش از دور فضايي
مسعود طائفي فيجاني*، شرق 15/7/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه توسعه كارآفريني
متن مطالب شماره 39، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است