|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/7/20: پلاسكو، پروژه اي براي بازنگري در توسعه شهري
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6830
پنجشنبه بيست و هشتم تير ماه 1397خدمات سايت
 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6616 20/7/96 > صفحه 11 (جامعه) > متن
 
      


پلاسكو، پروژه اي براي بازنگري در توسعه شهري
راهبردهاي كلاني كه در مواجهه با حادثه ساختمان پلاسكو مي توان طراحي كرد

نويسنده: رضا پوروزيري*

حادثه ساختمان پلاسکو يک اتفاق در مقياس ملي و بين المللي بود. در جريان اين حادثه و در روزهايي که اين اتفاق افتاده بود، فضاي کشور متاثر از اين حادثه دلخراش بود و بازتاب آن در فضاي بين المللي منعکس شد. تاريخ ساخت پلاسکو به عنوان نخستين ساختمان بلند مرتبه تهران در بافت با ارزش تاريخي، نحوه ساخت، مديريت و کارکرد ساختمان در دوران قبل و بعد از انقلاب، تغييرات کيفي، کاربردي و مديريتي در آن، همه و همه نکات مهم و تاثير گذاري است که در نحوه مواجهه با اين ساختمان بسيار حائز اهميت است. اينکه چه موضوعاتي و با چه نظام و چه دسته بندي و بر اساس چه منطقي در رابطه با حادثه پلاسکو مطرح است يک نگرش همه جانبه مي خواهد که آنها را مد نظر قرار دهيم. حادثه ساختمان پلاسکو به نوعي بازتاب نحوه مديريت شهري ما است. بر اين اساس تعدادي از موضوعات کليدي به صورت خلاصه در پي خواهد آمد. به طور قطع، موضوعات ديگري بايد به اين عوامل افزود و تا ارائه يک ديدگاه جامع، بايد همه گفته ها را شنيد و به جزئيات و کليات موضوعات مطرح شده توجه کرد.
    رسيدگي به حادثه ديدگان؛ ضرورت دارد تا همه حادثه ديدگان به نحو مطلوب و شفاف مورد رسيدگي قرار گيرند. خسارت ها به صورت قانوني و روشن پرداخت شود و سهم هر يک از دستگاه هاي متخلف و موثر در جريان اين فاجعه مشخص شود. همه سازمان ها بايد ضمن جبران خسارت، خود را براي عدم تکرار اين فاجعه آماده کنند و اکنون که حدود 8 ماه از اين حادثه مي گذرد زمان کافي بوده است تا اعلام کنند که چه اقداماتي در رابطه با عدم تکرار اين فاجعه انجام داده اند. ضرورت دارد تا دادگاه وضعيت حادثه ديدگان را به نحو روشني مشخص کند و منبع تامين خسارت نيز مشخص شود.
    اطلاع رساني به مردم؛ مهمترين فرصتي که هر حادثه در اختيار جوامع قرار مي دهد، تجربيات حاصل از آن است. اين تجربيات بايد با همکاري دستگاه هاي مقصر يا مرتبط مستند شود و در اختيار عموم جامعه قرار گيرد. کليه گزارش هاي رسمي و مرتبط با موضوع بايد از طريق ايجاد يک کمپين به اطلاع مردم برسد.
    ظرفيت هاي قانوني و قانونگذاري ؛ مجلس شوراي اسلامي بويژه کميسيون اصل 90 بايد در رابطه با کوتاهي، بي توجهي و يا ضعف هاي قانون گذاري نسبت به موضوع ورود کند و در يک بازه زماني مشخص، اين ضعف ها را پوشش دهد. اگر ضروري است که قانوني مصوب گردد يا دستورالعملي طراحي و به تصويب برسد بايد سريعاَ مورد اقدام قرار گيرد.
     استفاده از تجربه تلخ حادثه پلاسکو و جلوگيري از تکرار حادثه؛ بهانه حادثه پلاسکو براي توجه و تمرکز به موضوع حادثه در تهران با توجه به تاثيري که بر نزديک به 20 درصد از جمعيت کشور خواهد داشت و همچنين امنيت ملي را با توجه به حساسيت هاي منطقه اي مورد تهديد قرار مي دهد، بايد به عنوان يک تجربه تلخ و پر هزينه مورد توجه قرار گيرد تا بتوانند زمينه را براي جلوگيري از تکرار آن فراهم آورد.
     مشارکت مردمي؛ ضرورت دارد تا نقش مردم در رابطه با مشارکت در موضوعاتي با اين درجه از اهميت که تاثير مستقيم بر حيات جامعه دارد، به صورت ويژه بررسي شود و زمينه هاي مشارکت واقعي مردم در اين رابطه فراهم شود.
     بافتهاي فرسوده ايران؛ يکي از مسائل اصلي شهرهاي ايران اين است که بافت هاي مرکزي و قديمي شهر فرسوده شده اند و اين فرسودگي باعث دگرگوني کارکردي آنها شده است؛ به طوري که در مناطقي که در چند دهه پيش مناطق فعال مسکوني بوده اند، امروز استفاده هاي ديگري از آنها مي شود و از تراکم جمعيتي مناسب برخوردار نيستند. محدوده زندگي شهري در شهرهاي ايران، مرتباَ در حال حرکت است. اين باعث شده است تا به طور مثال، در محدوده بافت قديم تهران، بخصوص در منطقه بازار، با شکل گيري کارگاه هاي توليدي، عمده فروشي و خرده فروشي، بدون در نظر گرفتن هيچ معيار و الگويي در جهت کيفيت و کاملاً بي توجه به وضعيت حوادث و خطرات اين محدوده ها شکل بگيرند و در يک نگاه کلان، سرمايه اي هزاران برابر پلاسکو در معرض خطر مشابه قرار دارد. جمعيت بسياري را نيز از نقطه نظر خطرپذيري تحت تاثير قرار خواهد داد. از اين جهت حادثه پلاسکو، يک توجه ويژه و يک آژير خطر است.
    حادثه و مديريت شهري؛ مجموعه عوامل موثر در اين رابطه، باعث شده است تا موضوعاتي که در رابطه با حادثه پلاسکو مطرح است، به وسعت همه مسائل مربوط به نظام مديريت شهري ايران وسيع شود؛ و ضرورت دارد تا انعکاس اين مسائل در نحوه برخورد با اين موضوع ديده شود.
     بررسي تاثير حادثه نسبت به اقتصاد شهري تهران؛ از نقطه نظر اقتصادي، تاثير اين حادثه نسبت به اقتصاد شهري تهران مي بايست بررسي شود، سپس با طرح ديدگاه هاي متنوع در خصوص ظرفيت ها با محدوديت هاي مربوط به آن با شناخت، بستر واقعي پروژه مورد سنجش قرار گيرد.
    تعريف خط پروژه براي حادثه پلاسکو؛ تعريف خط پروژه براي حادثه پلاسکو يکي از کليدي ترين و مهمترين موضوعات در مواجهه با اين پروژه است. اينکه اين محدوده چه قلمرويي دارد و چه حوزه هايي را در بر مي گيرد. به طور قطع، تاثير اين پروژه بر اقتصاد شهري تهران با لحاظ کردن يک خط پروژه بزرگ و انجام هماهنگي هاي بسيار سخت اما ممکن مي تواند کمک مناسبي براي شهرداري تهران در ساماندهي بافتهاي فرسوده و احياي آن باشد. تعاملات مربوط به بانک ها و موسسات اقتصادي بر اساس يک برنامه کاري- مالي جدي و متعامل با دانش ماليه شهرداري ها و اقتصاد شهري جهاني با پايلوت قرار دادن اين منطقه مي توان ظرفيت هاي بسيار بزرگي را براي باز ساخت هسته مرکزي تهران فعال کرد. فرآورده هاي مالي، کاري و کارکردي جديد توليد و عرضه کرد و سرنوشت تهران و به تبع آن سرنوشت شهرهاي ديگر ايران را تحت تاثير قرار دهد.
    تغيير رويکرد توسعه شهري؛ حادثه پلاسکو يک تهديد بزرگ بود و براي تغيير رويکرد، يک فرصت طلايي است. اصلي ترين پروژه مربوط به حادثه پلاسکو پروژه تغيير رويکرد مديريت شهري ايران به بافت هاي فرسوده است. شايد اگر اين تغيير پيش از شکل گيري پروژه مسکن مهر معرفي مي شد سرزمين ايران مهمترين فرصت توسعه اي خود را از دست نمي داد. فرصتي که مي توانست به تغيير در جهت ارتقاء کيفيت زندگي منجر شود و به جاي ساختن شهرهاي بي کيفيت در خارج از شهرها، هزينه براي بازسازي اندام هاي اصلي و داخلي پيکر شهرهاي ايران تامين مي شد و بدين بهانه جمعيت به اين بخشها باز مي گشت.
    نقش سازمان هاي موثر؛ ضرورت دارد تا خط پروژه اي واقعي حداقل محدود به 4 خيابان اصلي پلاک پلاسکو با اين تعريف در نظر گرفته شود و با مشارکت بنياد مستضعفان، مسکن و شهرسازي، ميراث فرهنگي و شهرداري تهران بر اساس يک برنامه جامع، با در نظر گرفتن رويکردهاي جديد به مديريت شهري پروژه برنامه ريزي و اجرا گردد.
    برجسته کردن اشتباهات؛ پروژه حادثه پلاسکو، پروژه ساختمان پلاسکو نيست. در ابتدا اين پروژه، پروژه اي براي نساختن است. پروژه اي است که در آن به همه اين اشتباهات عجيب بزرگ و مثال زدني توجه مي کنيم. آنها را مرور و سپس آغاز مي کنيم.
     پروژه حادثه پلاسکو و دگرگوني در توسعه شهري تهران؛ پلاسکو، پروژه آغاز يک تغيير و دگرگوني براي شهر تهران است. در اين پروژه ارزش هاي تهران ديده مي شود، و آينده تهران، آينده اي که مي خواهيم داشته باشيم تصور و تصوير مي گردد.
    تجارب بين المللي؛ حادثه پلاسکو، پروژه اي براي آشتي با تخصص خواهد بود. پروژه اي که تجربيات خوب جهان بايد به دقت مورد استفاده قرار گيرند و از ظرفيت هاي اقتصادي، مالي و مديريتي براي پيشبرد برنامه پروژه استفاده کرد.
    اهميت حيات مردم و کيفيت زيست؛ پروژه حادثه پلاسکو، پروژه اي براي مسئولانه نگاه کردن به زندگي شهروندان يک شهر است. اين قلمرو مي تواند به همه حوزه ها وسيع شود. محدوده پروژه حادثه پلاسکو، محدوده پايلوتي خواهد بود که در آن استانداردهاي زيست به صورتي جدي لحاظ مي شود.
    عدم تقليل پروژه به ساختمان سازي؛ پروژه حادثه پلاسکو يک پروژه جامعه شناسي است. پروژه مربوط به مديريت شهري است. پروژه مربوط به ميراث فرهنگي است. پروژه محيط زيست است. پروژه مالي و اقتصادي و پروژه کلان توسعه شهري است. به دقت بايد از تبديل شدن اين پروژه به يک ساختمان سازي در هر مقياسي جلوگيري کرد.
    نقش جامعه مدني- حرفه اي؛ ضروري است که جامعه مدني- حرفه اي توسعه شهري، صرف نظر از اقداماتي که بنياد مستضعفان در جريان بازسازي اين پروژه خواهد کرد از اين بهانه به دور از انگيزه هاي سياسي در جهت بهبود زيست شهري استفاده بهينه کند و مجموعه اقدامات موثر خود را بر پايه يک جريان اجتماعي مستقل شکل دهد.
    18- مشارکت همه بخش هاي دولت؛ ضرورت دارد که اين مهم، البته با تعامل همه دستگاه هاي اجرايي کشور صورت گيرد تا اين ظرفيت در جهت بهبود کيفيت زيست مورد استفاده قرار گيرد.
    
    *معمار و پژوهشگر توسعه شهري ايرانپلاسکو، پروژه اي براي بازنگري در توسعه شهري / راهبردهاي کلاني که در مواجهه با حادثه ساختمان پلاسکو مي توان طراحي کرد
    


 روزنامه ايران، شماره 6616 به تاريخ 20/7/96، صفحه 11 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار
    آثار ديگري از "رضا پوروزيري"

  مي سازيم تا به آساني تخريب شود / زلزله كرمانشاه نشان دادكه نظام ساخت و ساز كشور به سوي يك ويراني تمدني حركت مي كند
رضا پوروزيري*، ايران 22/9/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه سالمند شناسي
متن مطالب شماره 4 (پياپي 8)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است