|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/9/16: نگاهي ملي در داستان دهقان فداكار
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3218
يكشنبه بيست و يكم مرداد ماه 1397خدمات سايت
 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3028 16/9/96 > صفحه 12 (جامعه) > متن
 
      


تهرانشهر 
نگاهي ملي در داستان دهقان فداكار


نويسنده: محسن هوشمند*

«دهقان فداکارِ» کتاب هاي درسي بسياري از ايرانيان پس از مدتي بيماري در يازدهم آذر درگذشت. همان طوري که تقريبا قاطبه ايرانيان باسواد خبر دارند، جواني در شبي سرد پس از ريزش کوه بر مسير عبور راه آهن، ازخودگذشتگي مي کند و جان جمعي از هم ميهنان را نجات مي دهد. در اين چند روز گروه بي شماري از ايرانيان در غم ازدست دادن آن قهرمان شريک بودند. انواع پيام ها و خبرهايي که در رسانه هاي مختلف و بين ايرانيان ردوبدل شد، خود گواه است بر اين مدعا. عده اي نيز گمانه زني کردند که نامش اين نيست و آن است و عده اي ديگر که خود آن مرحوم گفته لباس گرمش را درنياورده يا کتک خورده است و بي توجهي مسئولان و فقر و جز اينها. مسئله مورد توجه ديگر، حذف داستان «دهقان فداکار» از کتاب هاي درسي بود؛ اما مسئله اي ديگر نيز وجود دارد که اکثر تحليلگران يا رسانه ها به آن التفاتي نداشتند، پيرنگ داستان و دليل قرارگيري آن در کتاب هاي درسي بود. خلاصه ماجرا اين است که جواني از روستاهاي شهرستان ميانه ازخودگذشتگي مي کند و قطاري و سرنشينانش را از خطري مي رهاند. ماجرا به نوع خود بزرگ است و بسيار مهم؛ اما اگر موضوع در روزنامه اطلاعات سال ١٣٤٠ بازتابي نداشت و سپس ديگري در کتاب هاي درسي تعبيه نمي کرد، نه از تاک نشاني مي ماند و نه از تاک نشان و آن ازخودگذشتگي در آن گردنه دفن مي شد و شايد صرفا در ذهن نقش اصلي ماجرا باقي مي ماند و ما از وجود چنين شخصيتي خبردار نمي شديم؛ اما خوشبختانه نويسنده اي آگاه و روشن اين خلاصه را برمي گيرد و با به کارگيري قواعد داستان نويسي آن را براي کودکان سرزمين ايران به شيوه اي همدلانه و داستاني مي پروراند و از آن مهم تر شخصيتي آگاه و مسئوليت پذير و آشنا به ظرايف در نهاد تاليفِ آموزش وپرورش وقت داستان مذکور را در کتاب هاي درسي پايه ابتدايي قرار مي دهد. براي اين پيرنگ تصويري طراحي مي کنند. آن را تبديل به داستاني پرغرور براي همه ايرانيان مي کنند و «ريزعلي» را نماد ازخودگذشتگي و فداکاري ملي مي کنند؛ آن چنان که پس از گذشت بيش از ٥٠ سال از آن رخداد همه ايرانيان به آن داستان فخر مي ورزند و خود را حاضر در آن لحظه سخت و «سخت پرشکوه» تصميم گيري «دهقان ايران» مي دانند و مي بينند. از توضيحات قبل چند مسئله مهم را نتيجه مي گيرم:
    ١- دستگاه هاي آموزشي ايران نياز به افرادي و نهادي دارد که بتوانند ادبيات و همچنين رخدادهاي ايران و جهان را زير نظر داشته باشند و بررسي کنند. اين کار نياز به تلاش و جديت در کار دارد که متاسفانه امروزه کمتر ديده مي شود و اثرات سوء بي توجهي مذکور پرهزينه و آفت زا خواهد بود که نمونه اش بي تفاوتي و سهل انگاري و نارضايتي موجود است.
    ٢- اگر اتفاقي را مناسب يافتند، بر اساس آن پيرنگي و طرحي متناسب با اوضاع مملکت و در راستاي اهداف ملي و پيشرفت ايران و تشويق کودکان و نوجوانان به کار و تلاش پايه گذاري کنند. آن گونه که براي دهقان فداکار شد.
    ٣- اين نگاه بايد به گونه اي باشد که همه ايرانيان، خود را در آن شريک بيابند و جامعه هدف همه ايرانيان باشد. به عنوان مثال، داستان مذکور در مسيري نزديک دهکده اي در شهرستان ميانه رخ داده است؛ اما داستان طوري طراحي شده است که در جاي جاي ايران قابل فهم است و همه با آن همدل هستيم.
    به ديگر سخن، داستان طوري نيست که جايي در بيرون از ما يا جايي ديگر اتفاق افتاده باشد و ما خود را جدا از آن ببينيم.
    ٤- مسئولان و طراحان اين پيرنگ، ارجي وصف ناپذير دارند. آنها با تهيه و تعبيه اين داستان تاثيري انکار ناپذير در شخصيت سازي دهقان فداکار ايران دارند. اين خود به خوبي نشان مي دهد که بايد نهادها و افراد شاغل در اين نهادها مسلح به نگاهي ملي باشند تا بتوان ارزشي و برگي بر فرهنگ و تاريخ و پيشرفت ايران زمين افزود. آنها داستاني را از شخصي گمنام چنان ايراني و حتي جهاني کردند که شايد از راه هاي ديگر به اين آساني و تاثيرگذاري ميسر نباشد. بي ترديد، مسئولان و طراحان اين داستان مشخصا داراي ديد عميق و آشنا به ظرايف منطقه و هويت ايراني و چالش هاي پيش روي ايران بوده اند. همين توجه و جديت در کار و نگاه ملي آنها به آفريدن اين داستان ملي منتج شده است. نگاهي که امروزه در مسئولان کمتر ديده مي شود و اين در حالي است که ايران و ايراني بودن نياز به توجه همه جانبه و گسترده دارد.
    ٥- گفته مي شود که اين داستان از کتاب هاي درسي فعلي کنار گذاشته شده است. بايد بررسي کرد و ديد که چه داستان هايي ديگري به جاي اين داستان و موارد مشابه تعبيه شده است. آيا آفريدن و گسترش نگاه همدلانه بين ايرانيان در دستور کار قرار دارد؟ به طوري که با خواندن داستان، هر ايراني خود را متعلق به آن بداند؟ آيا به وظايف خطير خود آشنا هستند؟ آيا مسئولان فعلي نيز داراي همان امعان نظر موجود در طراحان داستان دهقان فداکار هستند؟ دست کم اينکه مسئولان فعلي تجربه هاي مسئولان قبلي را به يدک مي کشند و جاي تعجب و نگراني خواهد بود، اگر تصميمات شان ملي انديشانه تر و سازمان يافته تر نشده باشد.
    ٦- نگاه ملي، پيشرفت و آگاهي ملي سرآغاز و شرط لازم هرگونه اعتلا و پيشرفت جامعه ايراني است. اميد که مسئولان و دستگاه هاي آموزشي ايران زمين اين چنين تجاربي را گسترش دهند و در اعتلاي بيشتر ايران نهادينه تر و با مسئوليت بيشتر عمل کنند.
    به ديگر سخن، داستان طوري نيست که جايي در بيرون از ما يا جايي ديگر اتفاق افتاده باشد و ما خود را جدا از آن ببينيم.
    ٤- مسئولان و طراحان اين پيرنگ، ارجي وصف ناپذير دارند. آنها با تهيه و تعبيه اين داستان تاثيري انکار ناپذير در شخصيت سازي دهقان فداکار ايران دارند. اين خود به خوبي نشان مي دهد که بايد نهادها و افراد شاغل در اين نهادها مسلح به نگاهي ملي باشند تا بتوان ارزشي و برگي بر فرهنگ و تاريخ و پيشرفت ايران زمين افزود. آنها داستاني را از شخصي گمنام چنان ايراني و حتي جهاني کردند که شايد از راه هاي ديگر به اين آساني و تاثيرگذاري ميسر نباشد. بي ترديد، مسئولان و طراحان اين داستان مشخصا داراي ديد عميق و آشنا به ظرايف منطقه و هويت ايراني و چالش هاي پيش روي ايران بوده اند. همين توجه و جديت در کار و نگاه ملي آنها به آفريدن اين داستان ملي منتج شده است. نگاهي که امروزه در مسئولان کمتر ديده مي شود و اين در حالي است که ايران و ايراني بودن نياز به توجه همه جانبه و گسترده دارد.
    ٥- گفته مي شود که اين داستان از کتاب هاي درسي فعلي کنار گذاشته شده است. بايد بررسي کرد و ديد که چه داستان هايي ديگري به جاي اين داستان و موارد مشابه تعبيه شده است. آيا آفريدن و گسترش نگاه همدلانه بين ايرانيان در دستور کار قرار دارد؟ به طوري که با خواندن داستان، هر ايراني خود را متعلق به آن بداند؟ آيا به وظايف خطير خود آشنا هستند؟ آيا مسئولان فعلي نيز داراي همان امعان نظر موجود در طراحان داستان دهقان فداکار هستند؟ دست کم اينکه مسئولان فعلي تجربه هاي مسئولان قبلي را به يدک مي کشند و جاي تعجب و نگراني خواهد بود، اگر تصميمات شان ملي انديشانه تر و سازمان يافته تر نشده باشد.
    ٦- نگاه ملي، پيشرفت و آگاهي ملي سرآغاز و شرط لازم هرگونه اعتلا و پيشرفت جامعه ايراني است. اميد که مسئولان و دستگاه هاي آموزشي ايران زمين اين چنين تجاربي را گسترش دهند و در اعتلاي بيشتر ايران نهادينه تر و با مسئوليت بيشتر عمل کنند.
    *پژوهشگر دانشگاه ميشيگان
    
    تهرانشهر : نگاهي ملي در داستان دهقان فداکار
    


 روزنامه شرق ، شماره 3028 به تاريخ 16/9/96، صفحه 12 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار
    آثار ديگري از "محسن هوشمند"

  فردوسي توسي، مهدويان و عدم مطالعه و خِرَدگريزي / گر از بسيط زمين عقل منعدم گردد/ به خود گمان نبرد هيچ كس كه نادانم
محسن هوشمند *، شرق 23/11/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه گردشگري شهري
متن مطالب شماره 1 (پياپي 501)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است