|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق96/10/21: ٣٤ هزار ميليارد تومان مالياتي كه سوخت
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3335
يك شنبه 16 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3058 21/10/96 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


٣٤ هزار ميليارد تومان مالياتي كه سوخت
بررسي وزارت اقتصاد درباره چالش هاي وضع ماليات بر سود سپرده هاي بانكي


شرق: با لغو معافيت و اعمال ماليات بر سود سپرده بانکي در سناريوهاي مختلف از حداقل پنج درصد تا حداکثر ٢٥ درصد، امکان وصول درآمدي به ترتيب شش هزارو ٩٩٥ ميليارد تومان و ٣٤ هزارو ٩٧٤ ميليارد تومان در سال ١٣٩٤ براي دولت وجود داشت که به اين ترتيب از دست رفت. به گزارش وزارت اقتصاد، در سناريوي وضع ماليات پنج درصدي، درآمد حاصل از ماليات بر سود سپرده تقريبا دو برابر ماليات بر مشاغل، ٨١ درصد از ماليات حقوق و حدود سه برابر ماليات بر ثروت سال ١٣٩٤ است. به عبارت ديگر با وضع ماليات بر سود سپرده بانکي با نرخ پنج درصد انتظار مي رود مالياتي بيش از ماليات مشاغل درآمد عايد دولت شود که با تخصيص اين بخش از درآمدها به هزينه جاري، همين ميزان از درآمد نفت قابل تخصيص به طرح هاي نيمه تمام عمراني خواهد بود. اين گزارش تاکيد مي کند نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران در پنج دهه اخير بين چهار تا هشت درصد در نوسان بوده است. ازاين رو معرفي پايه هاي مالياتي و هدفمندکردن معافيت هاي مالياتي به نحوي که کمترين اختلال را در توليد داخلي ايجاد کند، يکي از راه حل هاي اساسي براي افزايش سهم ماليات در تامين هزينه هاي جاري دولت است. يکي از اين پايه هاي مالياتي جديد که مي تواند مدنظر قرار گيرد، درآمد حاصل از حذف معافيت مالياتي مربوط به سود سپرده هاي بانکي است.
    
     مديريت منابع پولي و مالي
     وضع ماليات بر درآمد حاصل از سپرده گذاري در بانک ها علاوه بر جنبه درآمدي براي دولت، از حيث مديريت منابع مالي نيز مي تواند مفيد باشد. چراکه درحال حاضر که اقتصاد ايران با رکود مواجه است، بازدهي سرمايه گذاري در بخش هاي واقعي اقتصاد در مقايسه با سپرده گذاري در بانک ها پايين است. ضمن اينکه رفتار ترجيحي براي سپرده هاي بانکي در نظام مالياتي ايران و مشمول ماليات بودن درآمد در بخش هاي واقعي منجر به اختلاف بيشتر حاشيه سود اين دو نوع سرمايه گذاري مي شود. همين موضوع نيز منتج به آن شده است که در شرايط کنوني پس اندازها در بانک ها قفل شوند. شايان توجه است بعضا اين احتمال مطرح مي شود که بر اثر وضع ماليات بر سود سپرده بانکي و کاهش نرخ بهره در نظام بانکي، نقدينگي به سمت بازارهاي غيرمتشکل پولي و بعضا فعاليت هاي غيرمولد سوق يابد که در عمل نيز شناسايي و رديابي آنها امکان پذير نيست که در اين ارتباط اولا ايجاد نوسان در بازارهاي ديگر به مثابه هر تغيير سياستي ديگر تنها در کوتاه مدت و در يک يا چند دوره اتفاق خواهد افتاد تا مجددا ثبات و تعادل در بازارها ايجاد شود.
    
     چالش هاي وضع ماليات بر سود سپرده بانکي
     با وجود آنکه وضع ماليات بر سود سپرده هاي بانکي به صورت بالقوه مزاياي بسياري دارد، بااين حال بايد توجه داشت که در ايجاد يک پايه مالياتي جديد بايد تعادل ميان بخش هاي مختلف اقتصادي با نظام مالياتي به جهت اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادي رعايت شود و در نتيجه لازم است قبل از وضع ماليات بر سود سپرده، انواع چالش هاي احتمالي مورد توجه قرار گيرد و براي آنها راهکارهاي مناسب اتخاذ شود. در اين زمينه مي توان بهره گيري از ابزارهاي تشويقي را هم بر اساس شرايط و مقتضيات بخش ها و گروه هاي مختلف لحاظ کرد. يکي از اين ابزارها در حوزه ماليات، امتيازات مالياتي است که در شرايط خاص و در کنار تحقق برخي اهداف موردنظر دولت مي تواند اهداف حمايتي دولت درخصوص برخي بخش ها، مناطق يا فعاليت ها را محقق كند. مصاديق اين امتيازات مالياتي مي تواند در طيف گسترده اي از تعطيلي کامل ماليات تا نرخ ترجيحي بيان شود و نکته بسيار مهم در اين بحث، تشخيص و انتخاب صحيح موارد مشمول است. تشخيص نادرست در اين زمينه نه تنها مي تواند تمامي مزاياي فوق الذکر را از بين برده و زمينه انحراف تخصيص و توزيع منابع را نيز فراهم كند که در مجموع رفاه جامعه را کاهش دهد. ازاين رو لازم است در تصميم گيري نهايي وضع ماليات بر سود سپرده هاي بانکي، برخي چالش ها به اين شرح مورد توجه قرار گيرد: ١- يکي از مباحثي که غالبا به عنوان مهم ترين چالش وضع ماليات بر سود سپرده از آن ياد مي شود؛ وجود موسسات غيرمجاز در بازار پولي است که ممکن است بر اثر وضع ماليات بر سود سپرده، منبعي براي جذب نقدينگي هاي سرگردان شوند. در اين ارتباط اگرچه مي توان با طراحي مناسب ماليات بر سود سپرده و تعيين نرخ مالياتي بيشتر از نرخ استاندارد بر سود سپرده در موسسات غيرمجاز، تا حد زيادي از انتقال منابع از موسسات مجاز به موسسات غيرمجاز جلوگيري کند. با وجود اين لازم است قبل از وضع ماليات بر سود سپرده، ساماندهي و برخوردهاي قانوني با موسسات غيرمجاز در بازار غيرمتشکل پولي به صورت جدي در دستور کار نهادهاي ناظر از جمله بانک مرکزي قرار گيرد. البته وضع ماليات بر سود سپرده و عهده دارشدن سازمان امور مالياتي براي وصول ماليات تا حدودي مي تواند زمينه شناسايي اين موسسات را فراهم کند. ٢- ايجاد تغيير در ساختار تامين مالي و گرايش به سمت بازار سرمايه بر اثر وضع ماليات بر سود سپرده بانکي با وجود مزايايي که در استفاده از بازار سرمايه براي تامين مالي شمرده مي شود، به دليل محدوديت ها و عمق کم اين بازار در ايران، همراه با چالش خواهد بود. بنابراين به موازات اعمال ماليات بر سود سپرده بايد بسترهاي لازم جهت ارتقا و توانمندسازي بازار سرمايه فراهم شود تا در صورت آزادشدن نقدينگي از سيستم بانکي، بازار سرمايه ظرفيت جذب آن را داشته باشد. ٣- وضع ماليات بر سود سپرده، قاعدتا موجب خروج بخشي از منابع بانک ها مي شود و اين موضوع مي تواند تاثير منفي بر سود بانک ها داشته باشد. بر اين اساس انتظار مي رود وضع ماليات بر سود سپرده با واکنش بانک ها مواجه شود که اين امر با توجه به توان مالي و قدرت چانه زني آنها مي تواند اجراي طرح را با چالش مواجه کند. ازاين رو در راستاي تعديل مقاومت بانک ها براي وضع ماليات، پيشنهاد مي شود ماليات در ابتدا با نرخ هاي پايين وضع شود و در صورت ضرورت در سال هاي بعد افزايش يابد. ٤- يکي از مواردي که معمولا در مقام دفاع از معافيت سود سپرده بانکي مطرح مي شود، حمايت از اقشار آسيب پذير و بازنشستگان است که با توجه به قابليت نفوذ اين استدلال در جامعه، اين موضوع بايد در وضع ماليات بر سود سپرده بانکي مدنظر قرار گيرد و ماليات با توجه به اين ملاحظات وضع شود. به عبارت ديگر ارائه دلايلي با پوشش حمايت گرايانه از برخي گروه ها نبايد وضع اين پايه جديد مالياتي جديد را تحت الشعاع قرار دهد. چراکه عدم وضع ماليات مزبور به سبب ايجاد تبعيض مالياتي، آسيب بيشتري براي گروه هاي مورد نظر به همراه دارد.
     ٥- نحوه توزيع و تخصيص درآمدهاي مالياتي همواره يکي از سوالات پيش روي مردم به ويژه در کشورهايي مانند ايران است که در آن دولت از درآمدهاي نفتي نيز برخوردار است. بنابراين ممکن است هنگام وضع پايه مالياتي جديد مانند ماليات بر سود سپرده، مقاومت ها و نقدهايي در اين زمينه صورت گيرد. بر اين اساس لازم است دولت و به تبع آن وزارت متبوع و سازمان امور مالياتي کشور با ارائه تحليل هاي آماري، ضمن ايجاد شفافيت بيشتر درخصوص چگونگي هزينه کرد ماليات ها تلاش کند ابهامات موجود دراين باره را مرتفع کند. همچنين لازم است مصارف خرج درآمدهاي مالياتي در جداول پيوست بودجه به طور شفاف به مردم اطلاع رساني شود.
    ٣٤ هزار ميليارد تومان مالياتي که سوخت / بررسي وزارت اقتصاد درباره چالش هاي وضع ماليات بر سود سپرده هاي بانکي
    


 روزنامه شرق، شماره 3058 به تاريخ 21/10/96، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 37 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه جاده هاي سبز
متن مطالب شماره 156، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است