|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان96/11/24: بانك، رسانه و پروپاگاندا
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 21871
دوشنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1396خدمات سايت
 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 21843 24/11/96 > صفحه 8 (اجتماعي) > متن
 
      


بانك، رسانه و پروپاگاندا
وقتي تمام شئون انساني در خدمت اقتصاد قرار گيرد

نويسنده: داود موذنيان

«هيتلر» در کتاب «نبرد من» فرمول معروفي را در زمينه «پروپاگاندا» مطرح مي کند که شيوه بنيادين در تبليغات جهان امروز بر اساس اين فرمول واقع شده و آن عبارت است از اينکه: «وقتي مي خواهيد جامعه اي را به سوي چيزي بکشيد، حيواني ترين و پست ترين غريزه او را نشانه پروپاگاند يا تبليغات خود قرار دهيد. غده آب دهان او را براي يک آگهي کنسرو و غريزه جنسي او را براي آگهي يک جوراب يا يک اتومبيل آخرين سيستم تحريک کنيد». شايد شما هم به کرار از ديدن پرتعداد بيلبوردهاي تبليغاتي در شهر به ستوه آمده باشيد، و يا هنگام تماشاي تلويزيون و ديدن پيام هاي بازرگاني، از خود پرسيده ايد که چه ارتباطي بين يک خانم زيبا روي هفت قلم آرايش کرده با فرش ماشيني يا روغن مايع و ديگر اقلام خوراکي و غيرخوراکي مي تواند وجود داشته باشد، يا شاهد ابتذال تبليغاتي که در رسانه هاي مجازي وجود دارد بوده ايد، و اين موارد و صدها نمونه ديگر ذهن شما را درگير سوالاتي کرده باشد. ناگفته نماند که اگر بتوان با تسامح زياد لفظ «سالم» را بر رسانه هاي ايران اطلاق کرد، رسانه هاي ما سالم ترين رسانه هاي دنيا هستند، اما با اين حال از اطلاق شيوه جهاني تبليغات که بر اساس فرمول مذکور است مستثناء و خارج نشده اند. از اين رو در تبليغات بانک ها شاهد اين حقيقت تلخ هستيم که براي جذب سرمايه مردم از جاذبه هاي مادي جوايز گران بها، خانه هاي لوکس، اتومبيل هاي گران قيمت، سکه و طلا و ده ها زرق و برق گوناگون ديگر گرفته تا ساختمان هاي چشمگير و تجملاتي در بهترين نقاط شهر که خود يکي از شيوه هاي تبليغاتي است بهره مي جويند که بنابر همان فرمول معروف و مرسومِ «پست ترين غريزه بشر»، مادي گرايي و دنيادوستي افراد را نشانه رفته اند و با اين مانور زرق و برق، ديده و عقل وي را سحر مي کنند.
     مثال بانک از اين رو زده شد که با مسئله اين يادداشت مرتبط است. در واقع مسئله اي که اين يادداشت پس از مقدمه فوق به دنبال آن مي رود در گرو پاسخ به سوال پيش رو قرار دارد که عبارت است از اينکه چرا رسانه هاي ما از اين فرمول واحد جهاني که در تضاد با آموزه هاي شريعت اسلام و اصول و اهداف حکومت اسلامي است بهره مي جويند؟
    
    پيروي از نسخه جهاني تبليغات اغوا کننده در داخل کشور
    اينکه چرا در نظام جمهوري اسلامي که هدفش به اقتضاء قيد اسلاميت، تکامل و تعالي انسان ها است نيز همانند نظام مستولي بر دنياي امروز که مبتني بر «اصل توسعه» - آن هم ملخص در اقتصاد به نحوي که ساير وجوه مرتبط با توسعه مانند توسعه فرهنگي و آموزش و پرورش، ذيل برنامه «توسعه اقتصادي» تعريف و برنامه ريزي مي شوند- در تبليغات به معناي اعم و نيز در تبليغات به معناي اخص که همان موضوع يادداشت پيش رو است طبق فرمول جهاني «پست ترين غريزه» پيش مي رود را بايد در جايگزين شدن «اصالت توسعه» به جاي «اصالت تکامل و تعالي» جست وجو کرد. شهيد آويني در کتاب «توسعه و مباني تمدن غرب» آرمان توسعه يافتگي را زاييده اصالت بخشيدن به رشد اقتصادي و غلبه اقتصاد بر تمامي وجوه بشر معرفي کرده و مي نويسد: «آنچه باعث شده تا بشر غربي براي اقتصاد اين چنين مقامي قائل باشد ماده گرايي و نسيان حق است.»
    
    تفاوت ديدگاه اسلام و نظام سرمايه داري
    در نقطه مقابلِ «اصالت توسعه»، اسلام «اصالت تکامل و تعالي» را معرفي مي کند که هدف آن برخلاف نظريه توسعه، ارزش ها و آرمان هاي مقدس و والاي الهي و انساني است و اقتصاد، پيشرفت و تکنولوژي بايد در راستاي تعالي انساني باشد نه در مسير توسعه اقتصادي و سرمايه داري. در واقع در اصل اخير، اقتصاد في نفسه داراي اصالت نيست بلکه طريقت دارد. بر اين اساس، ديگر نمي توان به هر شکلي بدان دست يافت بلکه از آنجا که هدف، تعالي انسانيت بر مدار مولفه هاي توحيدي است، طريق نيز بايد از سنخ هدف باشد تا منتهي به مطلوب شود. پس ديگر نمي توان با هر وسيله اي به هدف رسيد چراکه هدف تعالي انسانيت است و اين با هر وسيله و طريقي سنخيت و سازگاري ندارد. بنابراين، در چنين نظامي با «هدف تعالي»، اين اقتصاد است که بايد در خدمت تکامل و تعالي انسانيت قرار گيرد و فرمول هاي علم اقتصاد بايد با فطرت، تعالي روح و اهداف متعالي که خداوند براي بشريت ترسيم کرده هم کفو و در مسير آنها باشند، نه اينکه تمامي وجوه و شئون انساني در خدمت اقتصاد قرار گيرد و در مسير آن تقليل، تغيير و يا نابود گردند آنگونه که در تمدن ماترياليستي غرب صورت گرفت. در نظام انديشه اي اسلامي پيشرفت و توسعه اي (البته لفظ توسعه در اينجا با مسامحه همراه است) معتبر است که در مسير تعالي روح بشر باشد، و تعالي روح نيز نه در گرو توسعه اقتصادي صرف، که متوقف بر پرهيز از فزون طلبي، نفي تکاثر و حرص و آز، منع اسراف و تبذير، پيروي از يک الگوي متعادل و معقول و متناسب با فطرت آدمي و نيازهاي حقيقي وي و نفي شهوت راني و هواپرستي است. حال برگرديم به همان کليدواژه «پست ترين غريزه» و چرايي استفاده از اين فرمول در تبليغات رسانه اي به ويژه در بحث مورد نظر يعني بانک ها. شايد تا اينجا مقداري پاسخ روشن شده است که اشکال کار در کجاست؛ جايگزين شدن «اصل توسعه» و آرمان توسعه يافتگي غربي به جاي «اصل تکامل و تعالي اسلامي» در برنامه ها و سياست گذاري هاي دولت ها.
    هنگامي که برخلاف تاکيدات مقام معظم رهبري بر اشتباه بودن لفظ توسعه و رد اين مفهوم، توسعه اقتصادي و آرمان توسعه يافتگي جزو اولويت هاي دولت ها و برنامه هايشان و سندهاي چشم انداز و راهبردي کشور قرار مي گيرد، ديگر خيلي جاي تعجب ندارد که شيوه تبليغي در رسانه ها براساس پست ترين غرائز انساني تعريف شود، چراکه هر لفظي بار معنايي و مفهومي دارد و هر مفهومي مقتضياتي. اينکه بگوييم ما «توسعه» را با مولفه هاي اسلامي پيش مي بريم در خوشبينانه ترين حالت، خودفريبي و ناداني و در نگاهي غيرخوشبينانه، پوپوليسم و فريب افکارعمومي و حرکت در امواج جهاني امپرياليزم است. همان گونه که گفته شد آرمان توسعه يافتگي زاييده اصالت بخشيدن به رشد اقتصادي و غلبه اقتصاد بر تمامي وجوه بشري است و اين آرمان مقتضياتي دارد که از جمله آنها در زمينه تبليغات، «حيواني ترين و پست ترين غريزه آدمي» را نشانه پروپاگاند خود قرار دادن است. براين اساس در نظامي که مبتني بر «اصالت توسعه» که خود بر بن مايه هاي ماترياليستي و غرايز مادي بناشده، طبيعي است که رسانه در يک تبليغ، نازل ترين غريزه انساني اعم از شهوت جنسي يا شهوت مادي گرايي و حرص و طمع و مال دوستي وي را هدف قرار دهد و از اين راه جذب مشتري کند، چراکه در اين نظام ها اصالت با سود است آنهم سود محض و لابشرط، و هر آنچه که در مقابل اين سود باشد بايد کنار رود و از آنجا که سود محض در تقابل آشکاري با فضائل اخلاقي و تعالي انساني است پس راهي نيست جزء نابودي اخلاقيات و مقتضيات تعالي روحاني. لذا استفاده از فرمول مذکور براي جذب مشتري بيشتر و به دنبال آن سرمايه و سود فراوان تر در نظام مبتني بر توسعه امري بسيار متداول و عادي است، پس اگر بانک يا موسسه مالي براي تبليغ و جذب مشتري، شهوت مالدوستي و دنياگرائي انسان ها را هدف گرفت و مانوري شهوت انگيز از زرق و برق طلا و پول گرفته تا ويلاهاي مجلل و خودروهاي گرانقيمت را در مقابل چشمان مخاطبين رسانه به نمايش گذاشت، خيلي جاي تعجب ندارد چراکه بر اقتضاي اصالت توسعه و مقتضيات آن عمل کرده، سوال اينجاست که در کشوري که داراي حکومت اسلامي است چرا بايد برنامه ها و سياست گذاري هاي دولت ها مبتني بر اصل توسعه صورت پذيرد؟
    
    بانك، رسانه و پروپاگاندا / وقتي تمام شئون انساني در خدمت اقتصاد قرار گيرد
    


 روزنامه كيهان، شماره 21843 به تاريخ 24/11/96، صفحه 8 (اجتماعي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار
    آثار ديگري از "داود موذنيان"

  بازي هاي رايانه اي از جهت دهي به افكار تا خدمت به استعمار نوين / از مديريت سلايق تا انتخاب رشته تحصيلي
داود موذنيان، كيهان 8/12/96
مشاهده متن    
  اسلام و يكسان سازي فرهنگي
داود موذنيان، كيهان 27/7/96
مشاهده متن    
  بررسي نقش «رفتار متكبرانه» در گسترش ناهنجاري ها؛ اصلاح روحيه برتري طلبي اولويت دنياي سياست و تعاملات اجتماعي
داود موذنيان، كيهان 29/5/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences
متن مطالب شماره 2 (پياپي 702)، 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است