|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/27: آفتاب پرست هاي چشم آبي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4531
پنج شنبه 4 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4305 27/1/97 > صفحه 4 (دنيا) > متن
 
 


نگاه ديگران 
آفتاب پرست هاي چشم آبي
بخش شصت و نهم

نويسنده: گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران
مترجم: محمدحسين باقي


    مصاحبه شوندگان به طور کلي به تبعيض در جامعه به ويژه در بازار کار و نظام آموزشي به عنوان موانع مهم در ادغام اقليت هاي قومي در دانمارک اشاره کردند و ديگران به طور فزاينده اي بر قانون محدودکننده مهاجرت اشاره کردند که از سوي مقام هاي دانمارکي به عنوان مانع مهم سياسي پذيرفته شده است. تمام پاسخ دهندگان در مورد اهميت حفظ «پاراگراف نژادپرستي» براي محافظت در برابر نفرت پراکني توافق دارند. اين با صداهاي جديد برخاسته از روشنفکران دست چپي، روزنامه نگاران و کارشناسان در تضاد است که استدلال مي کنند پاراگراف نژادپرستي شايدپذيرفته شدن شکست مباحث عمومي است و اينکه بهترين راه براي مبارزه با نژادپرستي حذف آن است. تمام اين سازمان ها به «اشکال جديدي از نژادپرستي» اشاره مي کردند که متفاوت از نژادپرستي بيولوژيک است، با اين وجود همچنان افراد و گروه ها را در جامعه راديکال مي سازد اما درک آنها از اين مساله و استراتژي ها براي تعامل با آن فرق دارد.
    يکي از استراتژي هاي مهم براي مبارزه با نفرت پراکني، تبعيض و نژادپرستي اتخاذشده از سوي سازمان هاي دانمارکي همانا ادغام نقش هاي دوگانه به عنوان حاميان (براي) و کنشگراني است که براي گروه هاي آسيب پذير مي جنگند. مصاحبه شوندگان به طور کلي باور داشتند که ترکيب استراتژي هاي متفاوت- براي مثال- براي دستيابي به حمايت قانوني، اصلاح سيستم دادگاهي و سياست هاي مهاجرتي، «کنشگري هر روزه» و آگاه کردن عموم موثر است. استراتژي هاي چندگانه که هم گروه هاي هدف و هم نظام سياسي و قانوني را هدف مي گيرد، مي توانند براي دموکراسي خوب تلقي شوند و نقش حمايتي به نمايندگي از گروه هاي آسيب پذير ممکن است به ايجاد چارچوب هايي کمک کند که اقدامات «خود توانمندسازي» در قالب آن چارچوب ها مي تواند ظهور يابد، هرچند به نظر مي رسد اين چارچوب ها اهداف اصلي اين گروه ها نباشند. مصاحبه ها مسائلي کلي در مورد نقش مهاجران، پناهجويان، آوارگان و غيره در متن شرايط دانمارک و به ويژه در مورد خطر بازتوليد شکاف ميان ايده هاي بشردوستانه «موجودات منفعل»، «قربانيان»ي که نيازمند حمايت از کنشگران محلي هستند و مواضعي که فعالانه حامي و توانمندگر آن نهاد/ آژانس بوده و ذهنيت سياسي اين افراد را تحريک مي کند، مطرح کرد. يک سوال اساسي: تا چه حد رويکردهاي سازمان هاي متفاوت به توانمندسازي آژانس مهاجران و ظرفيت اقدام محور خودشان از طريق اشکال «خود توانمندسازي» کمک مي کند؟
    
    تاملات نهايي: استراتژي هاي تقابلي براي سياست ترس
    اين فصل برخي ويژگي ها و خصلت هاي مهم دانمارک امروز را در زمينه مبارزه با نفرت پراکني، نژادپرستي و ديگرسازي بررسي کرده است. «سياست ترس» يک پديده گسترده و جهان شمول است که متاثر از شرايط خاص تاريخي و سياسي است که به روش هاي متفاوت در شرايط ملي متفاوت پيکربندي مي شود. اينکه چه کسي دوست يا دشمن تلقي مي شود و اينکه چگونه اين برداشت مورد مذاکره قرار گرفته و از سوي سياستمداران، موسسات، مقام ها و «نظام حقوقي» متاثر مي شود در زمره مسائل مهم در درک چگونگي «ديگرسازي» و تبعيضي است که رخ داده و گسترش مي يابد. اين سوالاتي را در مورد اين مساله مطرح مي کند که چه استراتژي هايي براي حاميان و کنشگران در چارچوب اين شرايط محتمل و مطلوب هستند: تا چه حد اين سازمان ها قادر به ترکيب استراتژي هاي متفاوت بوده و قادر به ايجاد ائتلاف در سطح فراملي و همکاري با ديگر گروه ها هستند؟ چگونه استراتژي ها مي توانند براي درنظر گرفتن موانع و فرصت ها در سطح ملي و فراملي تغيير داده شوند؟ اين فصل استدلال کرده است که پوپوليسم دست راستي در دانمارک با دو نگرش نسبتا متفاوت زنده و حالش خوب است. يک چشم انداز از سوي DPP پيکربندي مي شود و به نوعي از شوونيسم ملي- رفاهي تبديل شده که پيوند نزديکي با دفاع از دولت رفاهي «فقط» براي دانمارکي هاي بومي و قومي دارد و «ديگري مهاجر» و اسلام را هدف مي گيرد. نسخه ديگر از پوپوليسم دست راستي از سوي مواضع راديکال ضداسلامي TS مفصل بندي مي شود که پيوندي غيررسمي با جنبش هاي اسلام هراسانه بين المللي در اروپا و فراتر از آن دارد که مبتني است بر دفاع مطلق از آزادي بيان که عمدتا اسلام و «ديگري مسلمان» را هدف گرفته است.
    در دانمارک، کلان شهر کپنهاگ همچنان مهم ترين مرکز براي فعاليت ها و کنشگري هاي حامي مهاجران است و تا حدي مهم ترين مرکز براي مبارزه با نژادپرستي، تبعيض و جرائم مرتبط بانفرت پراکني است. در وضعيت و شرايط دانمارک بيشتر گروه ها به سرمايه هاي عمومي و حمايت از نهادهاي حکومتي متکي اند که ممکن است بر اهداف، استراتژي ها و فعاليت هايشان تاثير بگذارد. گروه هايي که روي مسائل مشابه کار مي کنند مانند سازمان هاي دگرباشان، سازمان هاي ضدنژادپرستي يا حاميان پناهجويان و آوارگان استراتژي هاي متفاوتي دارند اما معمولا با هم همکاري داشته و از هم حمايت مي کنند تا اينکه به مخالفت با هم بپردازند.
    در اين فصل، همچنين استدلال کرديم که توسعه جناح راست پوپوليست و تحکيم نفوذ DPP در درون و فراسوي پارلمان به چيزي کمک کرده که ما آن را به مثابه تقسيم کار ميان سازمان هاي دست راستي متفاوت پوپوليستي در اين کشور، به طور خاص تر، ميان DPP و TS مي نگريم: همين گروه ها به منزله اهداف و قربانيان در ادبيات سياسي شان قالب بندي مي شوند اما استراتژي هاي متفاوتي را اتخاذ کرده و راه حل هاي متفاوتي براي مساله مهاجرت پيشنهاد مي دهند.
    نگاه ديگران: آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش شصت و نهم
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4305 به تاريخ 27/1/97، صفحه 4 (دنيا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بارآثار ديگري از "گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران"

  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش پاياني
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 12/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و هفتم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 11/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و ششم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 10/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و پنجم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 9/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و چهارم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 7/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كفش تبريز
متن مطالب شماره 62، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است