|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/26: آفتاب پرست هاي چشم آبي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4528
دو شنبه 1 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4329 26/2/97 > صفحه 4 (دنيا) > متن
 
 


نگاه ديگران 
آفتاب پرست هاي چشم آبي
بخش نود و سوم

نويسنده: گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران
مترجم: محمدحسين باقي

پوپوليسم ملي بلغاري ماهيتا «کپي پيست»ي است و مشتاقانه تمام خصلت ها و ويژگي هاي اسلاف غربي اي را که از آنها الهام گرفته بود، به کار مي گيرد. در نگاه آنان جامعه به دو جناح رقيب تقسيم مي شود که هر کدام کاملا همگن هستند: «مردم معمولي بي گناه» و «نخبگان رشوه خوار و خودفروش.» ضدنخبه گرايي راديکال و مردم گرايي راديکال دو چهره از يک پيام واحد هستند. رويکرد ضدنخبه گرايي سه شکل به خود مي گيرد: ضدتشکيلاتي، ضدجهاني سازي و ضداروپايي سازي. طي دهه اول گذار پساکمونيستي، جهاني سازي به عنوان راه فراري از جهان کنترل شده و بسته کمونيستي تصور مي شد که مترادف بود با باز شدن، رهايي و آزادي. آتاکا يکي از حاميان جدي ضدجهاني سازي و ضدسرمايه داري است.
    سومين مسير هم با اروپايي سازي به عنوان شکلي از جهاني سازي ارتباط دارد: «پيمان اروپا قدرت اليگارشي و شرکت هاي فرامليتي را تقويت مي کند.» اين انتقادات در يک مجموعه اي همگرايي مي يابند که هسته اين مجموعه اين پيام را منتقل مي کند که «اروپا تهديدي براي هويت، حق حاکميت و کرامت ملي است»؛ «بلغارستان با فقدان هويت در معرض انقراض و تهديد قرار مي گيرد»؛ «بلغارستان درحال از دست دادن حق حاکميتش است.» دستيابي بعدي به اتحاديه اروپا و بدبيني به آن از مجموعه اي از مولفه ها تبيين مي شود که دو تا از آن مولفه ها مهم است؛ ناتواني نخبگان ملي براي مفصل بندي يکپارچگي اروپايي به شکل معني دار سياسي- متفاوت از «بودجه هاي اروپايي»- و ناتواني بروکسل براي پيوند قانع کننده يکپارچگي و دموکراسي سازي؛ «اتحاديه اروپا و محدوديت هاي بيروني که بر دسترسي کشورها وضع کرد به فهم گذار رژيم ها به منزله «دموکراسي هايي بدون آلترناتيو» کمک کرد و بنابراين واکنش منفي فعلي به سياست هاي اجماعي را موجب شد.»
    در امور خارجي، حتي افراط گرايان هم نمي توانند با همگان مخالفت ورزند. آلترناتيو ژئوپليتيکي که آتاکا پيشنهاد مي دهد، روسيه است: «يک غول اقتصادي» (Ataka ۲۰۱۳a،b:۳۲). درحالي که در سياست هاي هويتي، آتاکا و تمام پوپوليسم ملي بلغارستان «کپي-پيست» همتايان غربي اش است اما مشخصه ويژه آتاکا «روسوفيل» بودنش است. سيدروف کارزار آتاکا را در انتخابات پارلماني سال ۲۰۱۴ در مسکو آغاز کرد. اين پارادوکس ناسيوناليسم بين المللي را نشان مي دهد. اين ناسازگاري [Incoherency] و رويکرد گلچين کردن [eclecticism] سهو يا ضعف افراط گرايان نيست؛ اينها استراتژي اي هستند که به آنها اجازه مي دهد تا گيج کننده ترين و در عين حال کارآمدترين ترکيب سياسي را شکل دهند. حمايت بي قيد و شرط و آشکار آتاکا از روسيه- که بسيار قاطع تر و جدي تر از حمايت BSP از روسيه است- در بعد انتخابات و تبديل اين حزب به حزبي (تقريبا) منحصر به آراي روسوفيل ها معنا مي يابد که حجمي چشمگير را در بلغارستان نشان مي دهد. در نظام سه ستوني «ابزار بودگي [instrumentality]، هويت، ايدئولوژي» راست افراطي که از سوي «کلاندرمانز» [Klandermans] و «ماير» [Mayer] تعريف شد، آتاکا موفق شد که هويت و ايدئولوژي را تابع ابزار بودن سازد و بين الملل گرايي را – در تنوع روسوفيلي خاص خود- به يکي از قدرتمندترين منابع انتخاباتي ناسيوناليسم تبديل سازد.
    
    نبرد با افراط گرايي سياسي: از جامعه مدني به اقدامات مربوط به شهروندي
    افراط گرايي راست افراطي در صحنه سياسي بلغارستان نسبتا ديرهنگام ظاهر شد. آيا جامعه مدني قدرت مخالفت با آن را به دست آورده است؟ اين «رالف دارندورف» [Ralf Dahrendorf] بود که دستور کار دموکراسي سازي پساکمونيستي را ترتيب داد. اين سه هدف- برقراري نهادهاي دموکراسي پارلماني، گذار از اقتصاد برنامه ريزي شده به اقتصاد بازار و ساخت يک جامعه مدني- دوره زماني متفاوتي دارند؛ ۶ ماه، ۶ سال و ۶ دهه. اين تقارن کنايه آميز نشان مي دهد که ساختن يک جامعه مدني قدرتمند و پرجنب وجوش چالش برانگيزترين و طولاني مدت ترين وظيفه دموکراسي سازي سه جانبه پساکمونيستي است. درحالي که موضوع «فعاليت خنثي کننده مدني» در برابر افراط گرايي راست افراطي همچنان سياسي است اما تحليل بعدي آن سوالي تئوريک مي پرسد در مورد اينکه کدام چارچوب مفهومي مکفي ترين و مناسب ترين چارچوب براي مطالعه و درک تحرک [بسيج] مدني است. تحليل ارائه شده در اينجا استدلال مي کند که وقتي به نسل اول سازمان هاي مدني مي نگريم، مفهوم «جامعه مدني» مناسب است درحالي که نسل دوم تظاهرات و داوطلبان به شکل بهتري از طريق منشا شهروندي و اقدامات شهروندي مفهوم بندي مي شود. اگر امروز مفهوم شهروندي مرسوم است، به خاطر فرآيندهاي قدرتمند ساختار سازي دوباره/ ساختارشکني، بازتعريف دامنه و عملکرد، جست وجوي منابع جديد ابداع و جوان سازي است. مطالعه فعلي، شهروندي را به منزله سرهم بندي [bricolage] تعلق و مشارکت، عضويت و تعامل- با تاکيد بر دومي- در ساخت شهروند از طريق تعهد، کنشگري و مشارکت درک مي کند. «آنژين ايسين» [Engin Isin] و «گرک نيلسن» [Grec Nielsen] اين رويکرد را از نظر «اقدامات شهروندي» با هدف درک اينکه «چگونه اشخاص به شهروند به منزله متقاضيان عدالت، حقوق و مسووليت تبديل مي شوند» مفهوم سازي مي کنند.
    مطالعه فعلي نهاد مدني را از دو چشم انداز مطالعه مي کند:
    * دستور کار جديد سياسي يا بازتاب دستور کار افراطي؟ چه کسي دستور کار فعاليت هاي مدني و مشارکت مدني را تعريف مي کند؟ آيا «آنتي بادي ها» در تعريف دستور کار خود موفق مي شوند يا دستور کاري افراط گرايانه را با عکس العمل و فعاليت هاي ضدتبعيض دنبال مي کنند؟
    * بسيج/ تحرک جديد يا بازيگران جديد؟ آيا شاهد ظهور انواع جديدي از NGO ها و ديگر بازيگران مدني هستيم يا درحال آزمودن اشکال جديدي از بسيج هستيم؟ بازيگران جديد و بسيج جديد چگونه با هم همپوشاني دارند؟
    اين مطالعه سه سازمان مدني را در برابر خشونت معرفي مي کند: «کميته هلسينکي بلغارستان» [Bulgarian Helsinki Committee]؛ «مردم عليه نژادپرستي» [People against Racism] و «دوستان آوارگان» [Friends of Refugees]. آنها نماينده انواع متفاوتي از نهادينه سازي کنشگري مدني و نسل هاي متفاوتي از NGOها هستند.
    نگاه ديگران: آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش نود و سوم
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4329 به تاريخ 26/2/97، صفحه 4 (دنيا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بارآثار ديگري از "گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران"

  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش پاياني
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 12/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و هفتم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 11/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و ششم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 10/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و پنجم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 9/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و چهارم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 7/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه شهر و ساختمان
متن مطالب شماره 120، دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است