|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/26: واكاوي تاثير پلت فرم هاي ارتباطي ديجيتال در بهره وري
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4354
چهارشنبه سي ام خرداد ماه 1397خدمات سايت
 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4329 26/2/97 > صفحه 28 (مديران) > متن
 
 


نكات مديريتي 
واكاوي تاثير پلت فرم هاي ارتباطي ديجيتال در بهره وري


نويسنده: فريبا وليزاده
برگرفته از: sloanreview

امروزه در سايه به کارگيري پلت فرم هاي ارتباطي ديجيتال و افزايش تنوع ديدگاه ها و نظرات در سازمان، رهبران مي توانند زمينه همکاري هاي قوي تري را فراهم کنند. هنگامي که از تحول ديجيتال موفق در سازمان سخن به ميان مي آيد، مسلما هيچ کس به موضوع تنوع ديدگاه ها به عنوان يک مولفه ضروري و تاثيرگذار نمي انديشد.
    با اين وجود، براي رقابت در محيط ديجيتال امروز وجود ديدگاه هاي متنوع نه تنها منجر به ارائه ايده هاي جديد مي شود، بلکه به شناسايي خطاهاي تصميم گيري که ممکن است مدت ها از نظر مديران ارشد پنهان باقي مانده باشد، کمک شاياني مي کند. تنوع رويکردهاي فکري نيروي انساني يکي از مولفه هاي تاثيرگذار در مشارکت و همکاري سازماني است که با ميزان بلوغ ديجيتال آن سازمان ارتباط مستقيمي دارد. نتايج پژوهش هاي مختلف نشان مي دهد که غريب به سي درصد کارکنان سازمان هايي که در مراحل نخست توسعه ديجيتال قرار دارند حس مثبتي نسبت به مشارکت قوي دارند. اين در حالي است که در بيش از هفتاد درصد کارکنان سازمان‎هايي که در اتخاذ رويکردهاي ديجيتال به بلوغ کامل رسيده اند، تمايل به مشارکت سازماني قابل مشاهده است، با اين حال نوعي از مشارکت که صرفا براي تحقق سطحي برخي اهداف مرتبط با آن شکل گرفته باشد، ارزش چنداني براي سازمان خلق نخواهد کرد.
    تفکر گروهي در قياس با هوش جمعي: ايروينگ جانيس، روان شناس، به تاثيرات منفي انواع خاص گرايش به همکاري و مشارکت در افراد مي پردازد و به اين موضوع اشاره مي کند که اعضاي گروه هاي شبکه هاي ارتباطي تحت شرايط خاص، نظير زماني که سطح دانش و ديدگاه هاي همگن و يکساني نسبت به يک موضوع دارند، معمولا تصميمات جمعي نامناسبي اتخاذ مي کنند. در مقابل، جيمز سوروکيکي، متخصص مهندسي معکوس، در کتاب خود تحت عنوان «خرد جمعي» به اصول تفکر گروهي اشاره مي کند؛ او معتقد است که اعضاي يک گروه مي توانند در سايه اتحاد با يکديگر در قياس با يک فرد مستقل تصميمات قدرتمندانه و مناسبي اتخاذ کنند. پروفوسور توماس مالون از دانشکده مديريت MIT اين پديده را با عنوان «هوش جمعي» معرفي مي کند. هوش جمعي يک هوش مشترک است که از همکاري و رقابت گروهي از افراد پديدار مي شود و به تصميم گيري هاي مشترک ختم مي شود. هوش جمعي با انتقال دانش و قدرت از فرد به جمع کمک مي کند. به نظر مي رسد که به کارگيري پلت فرم هاي ارتباطي ديجيتال به طور طبيعي منجر به تسهيل انتقال دانش ميان افراد و آشنايي با ديدگاه هاي نو مي شود چراکه اين نوع از فناوري به افراد اجازه مي دهد صرف نظر از زمان و مکان و خارج از محل کار خود همواره با يکديگر در حال تعامل باقي بمانند. با اين حال، استفاده از اين پلت فرم ها تنها زماني به تبادل ايده هاي متنوع ختم خواهد شد که سازمان کارکنان خود را از ميان گروه هاي متنوعي از استعدادهاي انساني نيز انتخاب کرده باشد. افزون بر اين، حتي اگر سازماني نيروي انساني با ويژگي مذکور در اختيار داشته باشد، بهره برداري از ديدگاه هاي متنوع آنان در سازمان به کيفيت و نحوه به کارگيري پلت فرم هاي ارتباطي بستگي خواهد داشت.
    پلت فرم هاي ارتباطي؛ بسترساز تقويت گرايش هاي ذاتي مشارکت جويانه: مغز انسان به شدت اجتماعي است و افراد معمولا گرايش ذاتي منحصربه فردي نسبت به برقراري ارتباط به طرق خاص دارند. پلت فرم هاي ارتباطي ديجيتال، اغلب از طريق تسهيل برقراري ارتباطات الگوهاي تعامل ذاتي انسان ها را تقويت مي کنند اما با اين وجود افراد همواره به پذيرش تفکرات و رويکردهاي همراستا با نظرات خود گرايش دارند. در واقع، با شکل گيري چنين ارتباطات همگني اغلب توهمي غيرواقعي از نظرات و ديدگاه هاي متنوع در اعضاي گروه ايجاد مي شود، درحالي که اعضاي تيم ايده ها و نظرات مختلفي را گردآوري مي کنند اما اين نظرات لزوما متفاوت نيستند و از الگوي خاصي پيروي مي کنند. نتيجه چنين وضعيتي در گروه چيست؟ اعتماد هرچه بيشتر به يک تصميم نادرست. کمپين تبليغاتي شرکت «نيوآ» با شعار «سفيد، پاکي محض»، بلافاصله با واکنش جهاني طرفداران ضدنژادپرستي روبه رو شد. مديران ارشد بازاريابي اين شرکت مسلما سعي در ترويج عامدانه يک شعار نژادپرستانه نداشتند. آنها فقط شخصي را در تيم تصميم‎گيري کم داشتند که بتواند با اظهارنظرها و مطرح کردن چشم‎اندازهاي متفاوت احتمال شکل‎گيري تفاسير نامناسب را براي اعضاي گروه‎ روشن‎تر کند.
    اغلب پس از آنکه يک سازمان از پلت‎فرم‎هاي ارتباطي براي تقويت تنوع ديدگاه‎ها در زمينه مديريت ترکيب نيروي انساني و نوع ارتباطات ميان کارکنان استفاده مي‎کند، مزاياي مشارکت در تصميم‎گيري گروهي قابل لمس خواهد بود. پژوهشي که توسط يونگ کيم از دانشگاه علم و صنعت هنگ‎کنگ انجام شده است نشان مي‎دهد استفاده از پلت‎فرم‎هاي ارتباطي ديجيتال به تنهايي، باعث ايجاد سيلوهاي سازماني (گروه بندي درون سازماني) مي‎شوند. هنگامي که اين پلت‎فرم‎ها با هدف ايجاد گروه‎هاي وابستگي مورد استفاده قرار مي‎گيرد (ايجاد تعامل ميان افراد از طريق شناسايي منافع مشترک خارج از روابط سنتي موجود در محيط کار با عضويت رسمي يا غيررسمي نظير دوچرخه سواري يا آشپزي گروهي)، افراد با احتمال بيشتري به انواع ارتباطات ميان فردي در سازمان و محيط کار روي مي‎آورند. اين پلت‎فرم‎هاي ارتباطي گروه‎هاي سازماني را قادر به توسعه انواع مختلف همکاري و البته ايستادگي در برابر شکل‎گيري گروه بندي درون سازماني مي کند.
    پلت‎فرم‎هاي ديجيتال و تعارض مثبت: خبرخوب اين است که پلت‎فرم‎هاي ارتباطي ديجيتال مي‎توانند به تقويت تنوع ديدگاه‎ها در سازمان‎ها کمک کنند. اين سيستم‎ها با فراهم کردن امکان دسترسي آزاد به اطلاعات به نفع کارکناني عمل مي کنند که ممکن است به شبکه‎هاي سنتي اجتماعي براي کسب دانش دسترسي نداشته باشند. در يکي از شرکت‎هاي خدماتي مورد مطالعه متوجه اين موضوع شديم که گرايش به استفاده از ابزارهاي ارتباطي مشارکت جويانه تاثير مثبتي بر گروه‎هايي از افراد دارد که در گذشته در دسترسي به منابع سازماني دچار مشکل شده‎اند، به ويژه زنان، کارکنان رده پايين و افرادي که سابقه حضور کوتاهي در سازمان داشته‎اند. افزون بر اين، پلت‎فرم‎هاي ارتباطي مي‎توانند به کارکنان خاص اين امکان را دهند تا بر بسياري از موانع سنتي موجود در سازمان که موجب ناديده گرفته شدن استعدادهاي آنان شده است، فائق آيند و به بخشي از منابع دانشي ارزشمند براي سازمان تبديل شوند. در فرآيند ترسيم نقش استراتژيک براي انواع مختلف تعارض مثبت در سازمان، به پتانسيل پلت‎فرم‎هاي ارتباطي ديجيتال توجه داشته باشيد. رهبران مي‎توانند با ايجاد فرصت‎هاي تعامل و همکاري به روش‎هايي جديد، زمينه شکل گيري مشارکت بهتر و تاثيرگذارتري را در ميان نيروي انساني خود فراهم کنند.
    نكات مديريتي : واکاوي تاثير پلت فرم هاي ارتباطي ديجيتال در بهره وري
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4329 به تاريخ 26/2/97، صفحه 28 (مديران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 4 بارآثار ديگري از "فريبا وليزاده"

  به نسل چهارم مهندسي خوش آمديد / اثرگذاري هرچه بيشتر فناوري هاي پيشرفته بر پروژه هاي مهندسي و توسعه محصول
فريبا وليزاده، دنياي اقتصاد 1/3/97
مشاهده متن    
  بررسي نقش مديران در بهبود رفاه نيروي انساني
فريبا وليزاده، دنياي اقتصاد 23/10/96
مشاهده متن    
  كليد تحقق بهبود تجربه مشتري / در پس هياهوي مركز تماس چه خبر است؟
فريبا وليزاده، دنياي اقتصاد 17/10/96
مشاهده متن    
  چهار راهكار براي دستيابي به تصميمات مطلوب
فريبا وليزاده، دنياي اقتصاد 18/9/96
مشاهده متن    
  فرهنگ استارت آپي و رشد دنياي در حال توسعه / گفت وگو با يك سرمايه گذار خطرپذير در مورد ايجاد اكوسيستم كارآفريني
فريبا وليزاده، دنياي اقتصاد 24/5/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه علوم و فناوري كامپوزيت
متن مطالب شماره 1 (پياپي 15)، خرداد 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است