|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/3/23: توافق حداقلي
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3172
دوشنبه بيست و هشتم خرداد ماه 1397خدمات سايت
 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3169 23/3/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


سرمقاله 
توافق حداقلي


نويسنده: كيهان برزگر *

بعد از چندين روز هيجان رسانه اي درباره نتايج احتمالي نشست رهبران آمريکا و کره شمالي، دونالد ترامپ و کيم جونگ اون، در 12 ژوئن 2018، اکنون مشخص شده اين توافق بيشتر متمرکز بر نياز متقابل رهبران اين دو کشور در دستيابي به يک «توافق حداقلي» براي مديريت روابط دوجانبه دو کشور در معادلات سياست جهاني و فهم بيشتر از اهداف، نيات و ظرفيت هاي يکديگر بوده تا دستيابي به نتايج استراتژيک مورد انتظار. بي ترديد براي ترامپ، موفقيت شيوه جديد ديپلماسي اش بر مبناي معامله محوري و «توافق بزرگ» و براي کيم، استفاده از فرصت اين شيوه ترامپ براي خنثي کردن تهديدات ترامپ و يک توافق احتمالي براي رفع تحريم هاي آمريکا، بسيار حائز اهميت بوده است. به عبارت ديگر، هر دو رهبر خواهان نوعي مصالحه در اين مرحله و موفق نشان دادن اين نشست بوده اند.
    در طرف آمريکا، درگير نکردن جان بولتون که بيشتر خواهان تداوم سياست هاي سخت تحريمي و تغيير رژيم است، نشان از تمايل شديد ترامپ به موفقيت در اين نشست داشته است. ترامپ براي اولين بار و با انرژي زيادي، بيشتر از يک ساعت در پرسش و پاسخ مطبوعاتي، صرفا از موفق بودن اين نشست صحبت کرد. اما در عمل، انتظارات اصلي جهاني از اين نشست يعني تعهددادن کيم به غيراتمي کردن شبه جزيره کره از يک سو و تضمين ترامپ به رفع تحريم هاي دوجانبه و بين المللي عليه کره شمالي از سوي ديگر، با يک طرح عملياتي مشخص همراه نبود و حتي با جزئيات کمتري بحث شد. البته رهبر کره شمالي در يک قالب کلي، بر تعهد خود در محدودکردن آزمايش هاي هسته اي و بستن پايگاه هاي نظامي مربوطه تاکيد کرد. در مقابل ترامپ نيز اعلام کرد مانورهاي نظامي مشترک آمريکا با کره جنوبي را که سابقه اي طولاني دارد، به دليل هزينه سازبودن آن متوقف خواهد کرد که اين خود به معناي يک مصالحه جدي از سوي ترامپ به حساب مي آيد.
    البته اين نشست براي رهبر کره شمالي مهم تر بود؛ چون خواهان گرفتن امتيازات بيشترسياسي-اقتصادي از اين گفت وگو است. در مقابل، ترامپ به پيمودن چند قدم اوليه براي دستيابي به اهداف جامع آمريکا در مسير توافق راضي است. ترامپ در مصاحبه مطبوعاتي تاکيد کرد اتمي زدايي روندي طولاني است و چندين مرحله دارد و تا زماني که توان هسته اي کره شمالي پابرجا باشد، تحريم ها رفع نخواهند شد. بر همين مبنا، گفت وگو در اين زمينه مشخص، با جزئيات کمتر و کوتاه تري همراه شد.
    هم زمان اينکه رهبر کره شمالي از همه برنامه هسته اي خود صرف نظر کند، جاي ترديد جدي است؛ اما اينکه حاضر به انجام مصالحه براي دستيابي به بعضي اهداف سياسي و اقتصادي، در شرايط فعلي کاملا پذيرفتني است. در واقع، شيوه مديريت سياست جهاني و تهديد ترامپ، کيم را نگران کرده و بنابراين او خواهان خنثي کردن يا حداقل متعادل کردن تهديدات رئيس جمهور آمريکاست. هم زمان رهبر کره شمالي خواهان توسعه اقتصادي به دليل نارضايتي هاي داخلي ناشي از فقر اقتصادي است که اکنون تحت تاثير تحريم هاي جاري امکان پذير نيست.
    از سوي ديگر، رهبر کره شمالي در شرايطي که اين کشور يک قدرت هسته اي شده، خواهان گفت وگو با آمريکا شده است. وضعيت جديد پيونگ يانگ نوعي برابري استراتژيک از نظر دستيابي به «موشک بالستيک قاره پيما» است که مي تواند آمريکا را هدف قرار دهد. اين گونه کيم مي تواند افکار عمومي را قانع کند که از نظر کمي و کيفي، به نوعي «تعادل استراتژيک» با آمريکا رسيده است. از اين لحاظ، بايد گفت رهبر کره شمالي از ابزار هسته اي نه به عنوان ابزاري براي جنگ با آمريکا، بلکه با هدف ايجاد و جلب همکاري با اين کشور استفاده مي کند.
    پيونگ يانگ با حل مسئله هسته اي خود به شکل فعلي، دنبال سه هدف عمده است؛ نخست، بهبود روابط با چين، کره جنوبي و آمريکا. دوم، دستيابي به همکاري و کمک هاي اقتصادي که نياز مبرم کشور است؛ به ويژه که تجربه فروپاشي اقتصادي دهه 1990 را دارد و سوم، رفع تحريم هاي دوجانبه و چندجانبه موجود. همه اين اهداف با رسيدن به يک توافق همه جانبه با آمريکا در روند گفت وگوهاي دوجانبه محقق مي شود. اکنون رهبر کره شمالي ترامپ را يک تهديد واقعي و هم زمان يک راه حل براي خروج از بن بست اقتصادي مي بيند؛ يعني در معادلات خود، نگاهي استراتژيک به آمريکا دارد. از اين نظر، شايد بتوان گفت پيونگ يانگ گسترش روابط با آمريکا در شرايط فعلي را حتي مهم تر از روابط با چين، روسيه و کره جنوبي در نظر مي گيرد. تجربه ويتنام نيز نشان مي دهد که با وجود سال ها جنگ با آمريکا، هانوي اکنون از طريق همکاري با واشنگتن به توسعه و رشد اقتصادي بيشتري رسيده است تا از گسترش روابط با چين و روسيه. به هرحال، هدف واقعي نشست سران آمريکا و کره شمالي در اين مرحله، بيشتر دستيابي به توافقي حداقلي مبتني بر اصول با هدف آگاهي از نيات صادقانه، اعتمادسازي متقابل و ارزيابي ظرفيت هاي يکديگر بوده تا دستيابي به نتايج فوري، اهداف و انتظارات واقعي مبتني بر نيازهاي استراتژيک دو کشور که در بالا اشاره شد. در نهايت بايد گفت ترامپ در گفت وگوي مطبوعاتي بعد از نشست سران دو کشور، اعلام کرد تمايل زيادي به اجراي چنين مدل به اصطلاح موفقيت آميزي درباره ايران دارد. البته او ايران و کره شمالي را دو مدل متفاوت ارزيابي کرد و بيان کرد مسئله اصلي ايران، نفود به منطقه مديترانه است. فرصت ترامپ در گفت وگو با کره شمالي اين است که متحدان کره شمالي؛ يعني چين و روسيه، خواهان غيراتمي شدن شبه جزيره کره هستند و از اين نظر از نتايج مثبت اين گفت وگو خوشحال اند؛ اما درباره ايران، متحدان منطقه اي آمريکا؛ يعني سعودي ها و نتانياهو، پشت پرده فشار سياسي-اقتصادي آمريکا به ايران هستند؛ بنابراين پيگيري يک سياست مستقل از سوي ترامپ بدون درنظرگرفتن خواسته هاي آنها، کمتر متصور است. فراتر از اين، چالش اصلي ترامپ در يک توافق بزرگ با ايران، اين است که او مي خواهد ديدگاه حداکثرگرايانه خود را به ايران تحميل کند. اين ويژگي، با اصول يک توافق بزرگ؛ يعني وجود «نيازهاي متقابل استراتژيک» و «نيات و اهداف صادقانه» در تضاد است؛ اما هيچ کدام از اين دو ويژگي در شرايط فعلي بين ايران و آمريکا، به ويژه با خروج ترامپ از برجام و فشار بر بقيه اعضاي باقي مانده در برجام به ويژه ترديدهاي اروپا، وجود ندارد.
    
    * استاد روابط بين المللسرمقاله: توافق حداقلي
    


 روزنامه شرق ، شماره 3169 به تاريخ 23/3/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 40 بار
    آثار ديگري از "كيهان برزگر "

  نمايش اتحاد غربي
كيهان برزگر *، شرق 26/1/97
مشاهده متن    
  همكاري فراغربي
كيهان برزگر، اعتماد 15/1/97
مشاهده متن    
  استراتژي جنگ پراكسي ترامپ
كيهان برزگر*، اعتماد 14/11/96
مشاهده متن    
  توهم موشكي
كيهان برزگر *، شرق 25/10/96
مشاهده متن    
  سردرگمي استراتژيك
كيهان برزگر *، شرق 10/10/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه ارتباطات پويا
متن مطالب شماره 1، فروردين و ارديبهشت 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است