|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/24: آفتاب پرست هاي چشم آبي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4379
شنبه سي ام تير ماه 1397خدمات سايت
 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4350 24/3/97 > صفحه 4 (دنيا) > متن
 
 


نگاه ديگران 
آفتاب پرست هاي چشم آبي
بخش صد و سيزدهم

نويسنده: گابريلا لازاريديس،جيووانا كامپاني،آني بنونيست و ديگران
مترجم: محمدحسين باقي

مهاجران به طور فزاينده اي طرد شده و با افزايش گفتمان عمومي «نو استحاله گرايانه» و به شدت بيگانه هراس و از جمله سياست احزاب پوپوليستي راست افراطي مجرم شناخته مي شوند. آسيب پذيري، سوءاستفاده، بي عدالتي و نفي شناسايي آنها و فرصت ها بسياري از آنها را به سويي رهنمون مي کند که در جست وجوي کسب حمايت از سازمان هاي حامي برآيند؛ سازمان هايي که براي حقوق شان و عليه گفتمان عمومي بيگانه هراس و اقدامات نژادپرستانه کمپين راه مي اندازند.
    در عين حال، سازمان هاي جامعه مدني در حال اقدام عليه بدرفتاري و تخلف از حقوق بشر هستند که در بازداشتگاه هايي رخ مي دهد که در سراسر يونان و در پاسگاه هاي پليس به منزله بخشي از سياست مهاجرتي هماهنگ شکل گرفته است. يک وکيل مي گويد: «قربانيان خشونت نژادپرستانه ترسيده اند. برخي از آنها افرادي با اوراق [هويتي] رسمي و برخي هم فاقد اسناد قانوني هستند، برخي پناهنده و تعدادي ديگر موسسه هستند. تمام آنچه آنها به آن توجه دارند مرهم نهادن بر زخم هاي روحي و جسمي است. آنها مي ترسند که شکايت شان از مقامات عمومي شود زيرا آنها مي ترسند مورد حملات بيشتري قرار بگيرند».
    به نظر مي رسد مواضع يا ديدگاه هاي پاسخ دهندگانمان اين باشد که نژادپرستي به عنوان سياستي متنوع فضايي به دست مي دهد- هرچند فضايي مشکل ساز- براي توسعه اتحادها و پيوستگي بيشتر ميان گروه هاي حاشيه اي، سازمان هاي کنشگر و افرادي که براي آنها تعهد به ضدنژادپرستي موضوع مشترکي است که از کشمکش هاي خاص شان مي گذرد خواه به عنوان مهاجراني راديکال شده، پناهندگان، افراد مشکوک، رومانيايي ها، مسلمانان و .... در حقيقت، جنبش هاي ضدنژادپرستانه در يونان، در مواردي، اقدامات خود را در سطح ملي در برابر بسيج نيروهاي نژادپرست، عليه تبعيض و نژادپرستي متحد مي کردند. اين اقدامات ملي متحد شامل اين موارد مي شود: توافق همکاري داير شده در سال ۲۰۱۱ بين ۳۵ NGO و ديگر نهادهاي مشارکت کننده که از سوي NCHR و UNHCR هماهنگ مي شدند آن هم با هدف پر کردن شکاف ايجادشده به دليل فقدان نظام رسمي و کارآمد براي ثبت وقايع و روندهاي مربوط به خشونت نژادپرستانه در يونان مطابق با تعهدات بين المللي و اروپايي. «شبکه ثبت خشونت نژادپرستانه» [The Racist Violence Recording Network (RVRN)] که در سال ۲۰۱۲ تاسيس شد- يکي از جديدترين کمپين هاي اين ۳۵ ارگان- نشان داد که نمي توان با خشونت نژادپرستانه به شکل کارآمدي برخورد کرد بدون تضمين براي قربانياني که در هيچ عرصه اي در اين فرآيند پاسخگو شناخته نخواهند شد (مثل فقدان اسناد قانوني و ...). چندين نفر از پاسخ دهندگانمان از RVRN تاکيد داشتند که تلاش براي گزارش دادن يک جرم نژادپرستانه از سوي شاهدان يا قربانيان مهاجرِ چنين حوادثي حتي دشوارتر مي شود زيرا حمايت از فردي که گزارش مي دهد تضمين نشده اگر آنها فاقد اقامت قانوني يا اجازه کار براي ماندن در کشور باشند بنابراين، با خطر ديپورت شدن به محض اعلام گزارش به مراجع مسوول مواجه خواهند شد. در بطن چنين اقدامات هماهنگي، يک نگراني مداوم در ميان کنشگران در خصوص چيزي وجود دارد که آنها آن را «تساهل نهادين بلندمدت» جرم با انگيزه نژادپرستانه در يونان و روش برهم زننده اي که جرائم نژادپرستانه با توجه به عدم کارآيي و ساز و کار تحقيقاتي مستقل از سوي سيستم قضايي به آن نزديک شده اند مي خوانند؛ به گفته آنها، اين همچنان يک کسري نهادين است که بايد به آن پرداخته شود.
    
    نتيجه گيري
    مصاحبه ها و ديگر داده هايي که جمع آوري کرديم برخي الگوهاي خاص را نشان مي دهد که در تمام اين سه مطالعه موردي به شکل افقي ظاهر مي شوند. مساله ملي گرايي و ميهن پرستي و حفظ هويت و فرهنگ يوناني موضوعات مشترکي در تمام سه حزب سياسي است. افزون بر اين، تمام اين سه حزب سياسي مخالف سياست مهاجرتي اروپا هستند به ويژه مقررات «دوبلين دوم» [Dublin II regulation] در مورد پناهجويان و حمايت از ديپورت مهاجران غيرقانوني و همچنين مخالف ساخت مسجد در آتن هستند. اين نشان دهنده نوعي پيوستگي ايدئولوژيک در ميان اين گروه هاست. با اين حال، در مورد سپيده طلايي نمادهاي اين حزب مستقيما به نازيسم مربوط است، منکر هولوکاست است و نفرت پراکني و جرائم مرتبط با «ديگري» را به کار مي گيرد. تمام مصاحبه شوندگان سپيده طلايي را «مادر بودن» تحسين مي کنند؛ نقش هاي جنسيتي خاصي در خانواده و جامعه و انکار ضمني برابري جنسيتي وجود دارد. همجنس گرايي آشکارا به عنوان عملي شيطاني و شرارتي نامطلوب، بيماري رواني يا در بهترين حالت رفتاري غيرطبيعي شناخته مي شود. کنشگران نسل قديم در لائوس- و نه اعضاي جوان تر آن- هم ديدگاه هاي مشابه دارند؛ حقيقتي که نشان از تغيير جديد و محتملي در ايدئولوژي حزب براي جدا کردن خود از سپيده طلايي دارد. مصاحبه شوندگان آنل اما چنين ديدگاهي ندارند و رويکرد آنها بيشتر حامي برابري جنسيتي و کمتر همجنس گرا هراس است. الگوي مشترک تمام اين سه گروه رويکرد ضداروپايي، ضدسيستمي و ضدنهادهاي رسمي است. آنها به ايده «اروپاي کشورها» [Europe of nations] نزديک هستند تا «اروپاي ملت ها» [Europe of people] و آشکارا دولت هاي يونان را به پذيرش منفعلانه وام هاي اتحاديه اروپا/ صندوق بين المللي پول متهم کرده و آن را در برخي موارد خيانت تلقي مي کنند. با اين حال، يک طرح اخير نشان مي دهد درحالي که مواضع سپيده طلايي و لائوس در اين مساله همچنان قوي است اما آنل به شکل نمادين با تجديد ائتلاف با سيريزا تغيير مسير داد که از سوي تروئيکا (کميسيون اروپايي، بانک مرکزي اروپا، صندوق بين المللي پول) مجبور شد بسته رياضتي سخت و جديدي را امضا کند. الگوي مشترک ديگري که در مصاحبه با تمام اين سه گروه رخ نمود انکار هر گونه ارتباط با گروه ها يا احزاب بين المللي ديگر است به استثناي لائوس و UKIP. سپيده طلايي شبکه اي بسيار سازمان يافته از سازمان هاي محلي و سازمان هاي جوانان را حول يونان نشان مي دهد و مصاحبه شوندگان بر اينترنت به عنوان ابزار مهم ترويج ايدئولوژي حزب تاکيد داشتند زيرا همان طور که تمام مصاحبه شوندگان گفتند، اين حزب از تمام جريان هاي اصلي رسانه اي طرد شده است. بر عکس، لائوس حضوري محدود در وب سايت ها دارد و حضورش در سايت هاي رسمي از سوي سازمان هاي جوانان شکلي داوطلبانه دارد. آنل مسلما حزبي است که از طريق اينترنت ايجاد شد و از سوي راي دهندگان جواني که کاربرانش نيز هستند، حمايت مي شود. آنل به تازگي سازمان هاي جوانان خود را تشکيل داده است.
    نگاه ديگران : آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و سيزدهم
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4350 به تاريخ 24/3/97، صفحه 4 (دنيا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بارآثار ديگري از "گابريلا لازاريديس،جيووانا كامپاني،آني بنونيست و ديگران"

  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و هجدهم
گابريلا لازاريديس،جيووانا كامپاني،آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 31/3/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صدم
گابريلا لازاريديس،جيووانا كامپاني،آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 3/3/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش هشتاد و هشتم
گابريلا لازاريديس،جيووانا كامپاني،آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 20/2/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش هفتاد و دوم
گابريلا لازاريديس،جيووانا كامپاني،آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 30/1/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش شصت و هفتم
گابريلا لازاريديس،جيووانا كامپاني،آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 23/1/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Reviews in Clinical Medicine
متن مطالب شماره 2 (پياپي 502)، 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است