|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/5/3: آينده مبهم ترامپ و مواضع ما
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4420
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4143 3/5/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


جهان 
آينده مبهم ترامپ و مواضع ما


نويسنده: عليرضا سلطاني

تنش هاي خارجي امريكا به بالاترين حد پس از پايان جنگ سرد رسيده است. اين تنش ها كه محصول رفتار و كنش دونالد ترامپ رييس جمهور اين كشور است، بسياري از روندهاي بين المللي را كه براي مدت مديدي دولت و ملت امريكا براي آن هزينه داده اند را دستخوش تغيير كرده است. فارغ از اينكه اين رفتار و كنش برنامه ريزي شده يا غير آن باشد، چشم انداز مثبتي را براي امريكا ترسيم نمي كند. دولت ترامپ اگر به جنگ تجاري كنوني با شركاي راهبردي اقتصادي خود و به سياست هاي حمايتگرايانه تجاري ادامه دهد، در ميان مدت، شرايط اقتصادي امريكا را با چالش و ركود مواجه مي سازد. اقتصاد امريكا از جنگ جهاني دوم به اين سو، ماهيت جهاني پيدا كرده و در مقطعي طولاني تا اوايل قرن بيست و يكم راهبرد اقتصاد جهاني به سبك و سياق امريكايي اما بر مبناي آموزه هاي نظام سرمايه داري بوده است. از اواخر قرن بيستم تحت تاثير امواج جهاني شدن و محدود شدن ظرفيت هاي اقتصادي و توسعه اي ايالات متحده، نظام جهاني سرمايه داري در فرآيند گسترش طلبانه خود از ايالات متحده امريكا عبور كرد و از محدوديت هاي مديريتي و يكجانبه امريكايي رهايي يافت. مديريت و راهبري اقتصاد جهاني براي امريكا تا اين مقطع زماني صرفا در حوزه اقتصادي و تجاري خلاصه نمي شد چه بسا بسياري از تحركات سياسي و نظامي امريكا در نقاط مختلف جهان از جمله رقابت با شوروي و بلوك شرق با هدف حفاظت وصيانت از ماهيت نظام جهاني سرمايه داري بود.
    با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، چالش بزرگ سياسي و امنيتي ايالات متحده از بين رفت و اين كشور به اين درك رسيد كه نبايد همه هزينه هاي نظامي را پرداخت كند كه ديگر از كنترل و اداره آن خارج شده است. اين رويكرد البته مخالفان زيادي در امريكا داشت و دارد كه نماد عيني آن در حوزه سياسي و امنيتي نومحافظه كاران امريكايي به رهبري جورج بوش دوم بود كه حادثه يازده سپتامبر و جنگ هاي عراق و افغانستان را تجربه كردند.جنگ هاي عراق و افغانستان تلاشي براي ادامه راه سنتي يعني تلاش براي برتري جايگاه امريكا در جهان بود. رويكردي كه با روي كار آمدن اوباما به سرعت رنگ باخت و اوباما سياست جديد يعني تن دادن به اراده نظام جهاني سرمايه داري در مديريت نظام بين المللي و تلاش براي قاعده مندسازي شرايط جديد از يك سو و كاهش هزينه هاي سياسي، اقتصادي امريكا در عرصه بين المللي و توزيع هزينه ها با كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي نوظهور اقتصادي مانند چين، را با قدرت بيشتري دنبال كرد. سياست ها و اقدامات منطقي اوباما نتوانست مخالفان سنتي برتري امريكا را مجاب سازد. به قدرت رسيدن ترامپ نتيجه تحركات و اقدامات راديكال هاي امريكايي بود كه با تاكيد بر اصول و آموزه هاي سنتي امريكايي و اين بار در حوزه اقتصادي و تجاري تجلي پيدا كرد. اگرچه به نظر نمي رسد سياست هاي حمايتگرايانه دولت ترامپ، سياستي پايدار و برخلاف اصول نظام سرمايه داري و به طور خاص اصول ريگانيسم باشد، اما ترامپ و طرفداران وي انتظار دارند با اتخاذ اين سياست ها و به راه انداختن جنگ تجاري با متحدان و شركاي اقتصادي خود در عرصه بين المللي، هم بار ديگر قدرت اقتصادي امريكا را به رخ جهانيان بكشند و هم زمينه تحرك و رونق اقتصادي را در داخل امريكا به خصوص در شاخص بيكاري فراهم ساخته و به اين ترتيب بهره برداري سياسي لازم را هم داشته باشند. رويكردي كه ترامپ و همفكرانش در پيش گرفته اند اگرچه با هدف و شعار بازگشت به امريكايي اصيل و واقعي است اما با اصول آموزه هاي فرهنگي و تمدني امريكا كه اين كشور بر اساس آن شكل گرفته و توسعه يافته و شاخص هايي همچون انعطاف پذيري، تنوع طلبي و جهانشمولي را تجربه كرده، كاملا مخالف است. در واقع آنچه باعث شده كه امريكا، امريكا شود اين شاخص ها است. شايد همين مساله است كه قاطبه متفكران، نخبگان و رسانه هاي امريكايي، سياست ها و عملكرد دولت ترامپ را بر خلاف اصول و منافع واقعي امريكا قلمداد مي كنند و نسبت به تاثير اين حركت هاي راديكال بر آينده امريكا هشدار مي دهند. از اين نظر جداي از اينكه سياست هاي ترامپ بر وجهه و حيثيت سياسي امريكا در عرصه بين المللي صدمه وارد مي سازد و زمينه رنجش و جدايي متحدان سنتي و شركاي عمده اقتصادي و تجاري را موجب مي شود، چشم انداز اقتصادي امريكا را با چالش جدي مواجه مي سازد. سياست هاي اقتصادي و تجاري ترامپ اگرچه در كوتاه مدت زمينه رونق اقتصادي و به طور خاص كاهش كم سابقه نرخ بيكاري در امريكا شده است اما اين رونق و دستاورد اقتصادي در صورت تداوم سياست هاي حمايتگرايانه ترامپ نمي تواند در ميان مدت تداوم يابد. اقتصاد امريكا اقتصادي است كه از ٤ دهه پيش به اين طرف، رونق و ارزش افزوده خود را مديون تحرك و فعاليت بين المللي مي داند. به عبارت ديگر بخش اعظم توليد ناخالص داخلي ١٩هزار ميليارد دلاري امريكا حاصل حضور شركت هاي بزرگ و كوچك امريكا و سرمايه هاي امريكايي در عرصه بين المللي است كه در سال هاي اخير در قالب پديده ادغام ها و تملك هاي فرامرزي توسعه نيز پيدا كرده است. اقتصاد امريكا ديگر اقتصاد امريكا نيست بلكه اقتصاد جهاني است و همين اقتصاد جهاني است كه موجب شد اقتصاد امريكا در كمترين زمان و هزينه از بحران اقتصادي ٢٠٠٨ رهايي پيدا كند. از اين منظر و به اعتقاد بسياري از صاحبنظران سياست هاي ترامپ در عرصه بين المللي، براي اقتصاد جهان و اقتصاد امريكا غيرمسوولانه و نااميدكننده خواهد بود. اين مساله به احتمال زياد براي شهروندان امريكايي نيز قابل درك و پذيرش باشد كه سياست هاي ترامپ ماهيت كوتاه مدت داشته و نمي تواند تامين كننده منافع بلندمدت امريكا و امريكايي ها باشد. نخستين آزمون اين مهم انتخابات كنگره امريكا در اواخر سال ميلادي جاري است كه ترامپ و طرفدارانش را به شدت نگران كرده است. درك اين شرايط براي كشورها و دولت هايي كه در سطوح مختلف سياسي و اقتصادي با امريكا در چالش قرار دارند نيز اهميت دارد. دولتمردان اين كشورها از جمله ايران كه اين روزها در خط مقدم تقابل با ترامپ قرار دارند بايد نحوه رويارويي با دولت امريكا را با درك درست و دقيق تحولات اين كشور مديريت كنند. ترامپ و ترامپيسم چشم انداز خوشايندي در امريكا ندارند و چه بسا عمر سياسي آنها كوتاه تر ازآنچه باشد كه قابل تصور است. بنابراين نبايد ترامپ را همه امريكا و به عبارتي ختم امريكا تلقي كرد. سياست ها و راهبردهاي اتخاذي در مقابل امريكا در شرايط كنوني نبايد محدود به دولت كنوني امريكا باشد بلكه بايد شرايط و سياستگذاري در قبال اين كشور را به گونه اي مديريت كرد كه تحولات و شرايط پس از ترامپ را در نظر داشته باشد. دوري از هيجان و عدم بازي در زمين پرهياهوي ترامپ لازمه اين كار است.
    جهان: آينده مبهم ترامپ و مواضع ما
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4143 به تاريخ 3/5/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 90 بار
    آثار ديگري از "عليرضا سلطاني"

  حركت مستانه دلار در سكوت دولت
عليرضا سلطاني *، شرق 9/5/97
مشاهده متن    
  پيشنهاد روسيه، واكنش احتمالي اوپك
عليرضا سلطاني *، شرق 1/5/97
مشاهده متن    
  آيا ايران ثروتمند است؟
عليرضا سلطاني *، شرق 27/4/97
مشاهده متن    
  بورس از رويا تا واقعيت
عليرضا سلطاني *، دنياي اقتصاد 19/4/97
مشاهده متن    
  بار ديگر فرصت سوزي
عليرضا سلطاني *، شرق 12/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 43)، پاييز 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است