|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت97/7/19: خبر
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9434
شنبه 27 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9333 19/7/97 > صفحه 10 (اجتماعي) > متن
 
      


خبرمعاون حقوقي قوه قضائيه: قانون اجراي سياست هاي اصل44 به هيچ وجه اجرا نشده است

معاون حقوقي قوه قضائيه گفت: به هيچ وجه قانون اجراي سياست هاي اصل44 محقق نشد بلكه تنها صنايع زيانده واگذارشدند كه زمين هم خوردند وتعطيل شدند.به گزارش فارس، ذبيح الله خدائيان درمجمع مديران حقوقي سه قوه اظهاركرد: موضوع اقتصاد مقاومتي اولين بارتوسط مقام معظم رهبري ابداع ودرجمع كارآفرينان درسال89 مطرح شد، اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه به لزوم مقاومت اقتصاد در زمان فشاراقتصادي دشمن ولزوم آمادگي كشوربراي جهش اقتصادي توجه دارد.وي افزود: دغدغه مسئولان ابتداي انقلاب كمك به محرومين بود و به سمت ايجاد كارخانه ها در بخش هاي مختلف رفتند اما ادامه اين وضع درست نبود تا به سمت اجراي اصل44 رفتيم اما چقدرتوانسته ايم صنايع وكارخانجات را خصوصي كنيم؟ به هيچ وجه قانون اجراي سياست هاي اصل44 محقق نشد بلكه تنها صنايع زيانده واگذارشدند كه زمين هم خوردند وتعطيل شدند. برخي كارخانه ها هم صرفا دست به دست وخصولتي شدند اما همچنان دولتي هستند ومديريت همچنان با دولت است.معاون حقوقي قوه قضائيه ادامه داد: آنچه مقام معظم رهبري درمورد مردمي كردن اقتصاد فرمودند با دادن تسهيلات واعتماد به مردم محقق مي شود.وي تصريح كرد: مبارزه با فساد وقاچاق كالا براي رشد توليد ملي ازديگراقداماتي است كه براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد پيگيري شود. يكي ديگر از اركان اقتصاد مقاومتي مديريت منابع ارزي ومقابله با فساد است.

ميرزايي خبرداد: انتشارتمامي قراردادهاي بالاي 250 ميليون تومان در شهرداري تهران

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري وامورشوراي شهردارتهران اعلام كرد: تمامي قراردادهاي با مبلغ250 ميليون تومان وبالاتردرشهرداري تهران، روي سامانه شفافيت قراردادها منتشرمي شود.به گزارش روابط عمومي معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري وامورشوراي شهرداري تهران، حجت الله ميرزايي، تصريح كرد: شهروندان بايد ازتمامي قراردادهاي درون شهرداري مطلع باشند ودرهمين راستا، درسال گذشته با راه اندازي سامانه شفافيت، درفازاول تمامي قراردادهاي بالاي يك ميليارد تومان دراين سامانه منتشرشد.وي ازانتشار اطلاعات مربوط به قراردادهاي250 ميليون تومان درسامانه شفافيت قراردادهاي شهرداري خبرداد وگفت: دربرنامه سوم توسعه، فصلي به عنوان حكمروايي شهري پيش بيني شده كه يكي ازاصول مهم دراين حكمروايي، موضوع شفافيت است؛ هرچقدرمردم بيشتردرجريان امورباشند، ضريب مشاركت آنها دراداره شهربالاتررفته واعتماد وانسجام اجتماعي هم ارتقاء مي يابد.وي با بيان اينكه يكي ازنوآوري هاي مديريت شهري در برنامه سوم توجه و تمركزبرموضوع حكمروايي شهري، تصريح كرد: هوشمند سازي شهري، شفافيت در امور، استفاده ازفناوري هاي نوين دراداره شهروبرخورد با فساد ازمظاهرحكمروايي خوب شهري است؛ اگرشهرشفاف باشد، بسياري ازمشكلات ساختاري درسازمان وبرون سازمان شهرداري حل خواهد شد و با حل اين مشكلات، نيمي ازمشكلات شهرنيزبرطرف مي شود.

دادستان تهران: برخي منافذ درمراكزدولتي راه را براي متخلفان همواركرده است

دادستان تهران به برخي ازراه هاي وقوع فساد اشاره كرد وگفت: برخي منافذ درمراكزدولتي راه را براي متخلفان همواركرده است.به گزارش فارس، عباس جعفري دولت آبادي  گفت: همانگونه كه مي دانيد درپي نوسانات قيمت ارزوتآثيرآن برقيمت كالاها ونيازهاي عمومي دولت به منظورثبات درقيمت كالاهاي مورد نيازارزمورد نيازبراي واردات اين كالاها را به نرخ دولتي دراختياربرخي شركتها وارد كننده قرارداد.گوشي تلفن همراه يكي ازآن كالاهايي است كه برخي شركت ها براي واردات آن ارزدولتي گرفتند اما برخي ازآنها مرتكب رفتارمجرمانه شدند كه منجربه تشكيل پرونده قضائي براي اين افراد شد.براساس بررسي هاي دادستاني تهران مشخص شد كه تشكيل اين پرونده درمراجع قضائي ناشي ازعواملي است كه يكي ازآنها بازبودن منافذ فساد است متخلفان ازقانون وسوء استفاده كنندگان همواره دنبال منافذي هستند كه قانون را دوربزنند.عدم نظارت دستگاه هاي ذي ربط وانجام وظايف ذاتي عامل دومي است كه موجب تشكيل اين پرونده ها مي شود. وي ادامه داد: همانگونه كه دراين پرونده ها نهادهايي مثل وزارت صنعت وگمرك وبانك مركزي خود را صرفا مسئول ثبت سفارش وتخصيص ارزوترخيص كالا مي دانند وخود را ازبروزمشكلات مبرا مي دانند و ورود جدي به اين موضوع ندارند.جعفري دولت آبادي گفت: بخشي ازپرونده ها  به اين برمي گردد كه دستگاه هاي دولتي وظايف شان را دراجراي مقررات به درستي انجام نداده اند.وزارت صمت مي گويد من فقط ثبت سفارش مي كنم به سراغ بانك مركزي مي رويم مي گويد من فقط ارز اختصاص داده ام و به سراغ گمرك كه مي رويم مي گويد من فقط به ثبت سفارش نگاه كرده ام.وي گفت: پرونده هايي كه امروزتشكيل شده است حول سه محورمي گردد يا ارز گرفته اند وكالايي وارد نشده است يا ارزگرفته اند وكالاي ديگري وارد كرده اند يا اينكه ارزگرفته وكالا را بعد ازورود با قيمت گزافي فروخته اند.وي ادامه داد: متهمان با سوء استفاده ازخلاهاي موجود ومنافذ موجود اقدام به انجام اقدامات مجرمانه كرده اند.

رئيس انجمن علمي روان پزشكان ايران عنوان كرد:كمبود برخي از داروهاي روان پزشكي

رئيس انجمن علمي روان پزشكان ايران ازكمبود برخي از داروهاي روان پزشكي خبرداد وبا اشاره به اينكه نوسانات ارزي بيماري هاي روان تني را تشديد مي كند، گفت: زماني كه اضطراب بيش ازحد معمول باشد عملكرد فرد كاهش وسلامتي آن تحت تاثيرقرارمي گيرد.به گزارش فارس، مريم رسوليان درارتباط با تاثيرنوسانات ارزي برسلامت روان افراد، گفت: بحران هاي اقتصادي يكي ازعوامل اجتماعي هستند كه مي توانند با احساس ناامني وضعف افراد همراه شوند وبراساس مبناي شخصيت فرد استرس بارزي را درآنها بروزدهند. وي بيان داشت: نوسانات ارزي برسلامت روان افراد تاثيرگذاراست واگركسي بيماري زمينه اي همچون بيماري قلبي داشته باشد مي تواند سبب بروزمشكلاتي همچون سكته هاي قلبي شود.رسوليان، گفت: درمورد داروهاي روان پزشكي سياست وزارت بهداشت كلا كاهش واردات داروهاي خارجي درحوزه هاي مختلف است ومبنا برافزايش توليد داخل است؛ كه اين مسئله سبب شده درحال حاضربرخي ازداروها در دسترس نباشد وبه طوركلي كمبود هردارويي مي تواند خود برسلامت روان افراد تاثيرگذارد. 

محسن هاشمي براي شهرداري تهران اعلام آمادگي كرد

رئيس شوراي شهرتهران با اعلام آمادگي براي شهردارتهران شدن گفت: بخشي ازاصلاح طلبان فكرمي كنند شهردارشدنم باعث ازهم پاشيدگي شوراي شهرمي شود اما براي رياست شورا جايگزين هست.به گزارش تسنيم، رفتن سيدمحمد علي افشاني شهردارتهران قطعي شده است ودراين رابطه هم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و هم مسئولان مربوطه در دستگاه هاي مختلف نظرخود را اعلام كرده اند.اما با توجه به تغييرات مكرردرشهرداري تهران ، اعضاي شوراي شهرتهران اين بارنيم نگاهي هم به حضورمحسن هاشمي رفسنجاني به عنوان شهردارپايتخت دارند؛ درهمين رابطه محسن هاشمي رفسنجاني رئيس شوراي شهرتهران درصفحه شخصي خود توئيتي با اين مضمون كرد: بخشي ازاصلاح طلبان فكرمي كنند شهردارشدنم باعث ازهم پاشيدگي شوراي شهرمي شود. براي رياست شورا جايگزين هست اما بنا بود كسي نرود تا باب نشود، مثل حجاب بانوان است، اگرشل كنند ديگرنمي شود كنترل كرد! 

خبر


 روزنامه رسالت، شماره 9333 به تاريخ 19/7/97، صفحه 10 (اجتماعي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه بين المللي مهندسي حفاظت از حريق
متن مطالب شماره 43، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است