|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان97/7/19: آثار ايمان به معاد در سبك زندگي
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 22127
دو شنبه 29 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 22023 19/7/97 > صفحه 6 (معارف) > متن
 
      


آثار ايمان به معاد در سبك زندگي


نويسنده: علي جواهردهي

در مطلب حاضر نويسنده ضمن بررسي ضرورت و امكان وقوع رستاخيز به بيان نقش و آثار ايمان به آخرت و معاد در زندگي پرداخته است.

***

سبك زندگي هر كسي متاثر از فلسفه زندگي اوست؛ زيرا نگرش هر كسي به هستي تعيين كننده اهداف زندگي است و شخص براي تحقق اهداف معين و مشخص به استفاده از روش ها و ابزارهاي خاص نياز دارد؛ از اين رو، سبك زندگي هر شخصي با توجه به اهداف، متفاوت از ديگري خواهد بود. 

از نظر قرآن، دو نوع اساسي سبك زندگي را مي توان بر اساس دو فلسفه اساسي نفي آخرت يا اثبات آخرت شناسايي كرد. البته هر چند كه چهار شكل 1. اثبات دنيا و اثبات آخرت؛ 2. نفي دنيا و نفي آخرت؛ 3. اثبات دنيا و نفي آخرت؛ 4. نفي دنيا و اثبات آخرت را مي توان تصور كرد؛ اما اكثريت مردم به دو دسته تقسيم مي شوند كه قائل به فرض هاي اول و سوم هستند؛ البته اندكي قائل به فرض دوم هستند كه همان گروه سوفسطاييان هستند؛ اما هيچ كسي قائل به فرض چهارم نيست؛ چرا كه قائل به اثبات آخرت هرگز دنيا را نفي نمي كند؛ بلكه آن را مقدمه اي براي آخرت مي داند.

بر اساس آموزه هاي قرآن، كساني كه به فرضيه سوم اعتقاد دارند، همان كافراني هستند كه تنها هستي را همين دنيا و عالم محسوس و مشهود دانسته و منكر هرگونه غيب و نامحسوسي هستند. از همين رو سبك زندگي خويش را به گونه اي تعريف و سامان مي دهند كه تامين كننده خوشي ها و لذات دنيوي باشد. البته قرآن بيان مي كند كه قائلين به اين فرضيه نمي توانند آن را به شكل نظريه به اثبات برسانند، بلكه تنها مدعي بعيد شمردن آن بوده (ق، آيه 30) و زندگي پس از مرگ را شگفت انگيز مي دانند. (رعد، آيه 5)

همچنين قرآن بيان مي كند كه اينان بي هيچ دليل و استدلالي به انكار آخرت و معاد مي پردازند تا بتواند به فجور بپردازند و بي بندباري داشته باشند.(قيامت، آيات 1 تا 5) بنابراين، فلسفه هر كسي از پذيرش و انكار آخرت و معاد تاثير مستقيمي بر سبك زندگي شخص مي گذارد؛ زيرا كسي كه قيامت و معادي را باور ندارد، پاسخگوي رفتار و گفتار و كردار خويش نخواهد بود و اگر توان و قدرت داشته باشد قوانين را كنار مي نهد و بر خلاف آن عمل مي كند؛ زيرا ترسي از مجازات و بازخواست ندارد؛ اما كسي كه به قيامت باور دارد، سبك زندگي قانون محوري را انتخاب مي كند كه تامين كننده آخرت او باشد.

از نظر قرآن، مهم ترين فلسفه و هدفي كه خدا براي آخرت قرار داده، بازخواست و كيفر و پاداش نسبت به اعمالي است كه انسان در دنيا مرتكب شده است. پس حركت تكاملي او در دنيا به سمت آخرتي است كه در آنجا نتايج اعمال خوب و بد و زشت و زيباي خويش را مي بيند. 

دلايل و نشانه هاي امكان معاد

از نظر قرآن، آخرت و معاد امري ثابت و غيرقابل انكار است؛ زيرا بخشي از هستي است كه مخلوق الهي است. از همين رو، معاد نه تنها حق است (انعام، آيات 29 و 30؛ كهف، آيات 21 و 98؛ واقعه، آيه 95)، بلكه امري قطعي و حتمي است كه الان واقع شده است (انعام، آيه 134؛ ذاريات، آيات 5 و 6؛ مرسلات، آيه 7) و انسان چون گرفتار زمان است، از درك وقوع آن خبري ندارد. (واقعه، آيه 1)

براساس آيات قرآن، معاد امري عجيب يا بعيد نيست؛ زيرا نمونه ها و شواهدي در همين دنيا است كه خود بيانگر امكان بلكه وقوع قيامت و معاد است. از جمله آنها مي توان به رستاخيز زمين در بهار و پس از باران ها اشاره كرد كه خروج و رشد گياهان را به دنبال دارد. (ق، آيه 11؛ فاطر، آيه 9)

انسان ها نبايد در امكان بلكه وقوع معاد تشكيك علمي و يا ترديد عملي داشته باشند؛ زيرا حاكميت الهي بر هستي اين امكان را براي تحقق معاد فراهم مي آورد. به سخن ديگر، حاكميت خدا بر همه چيز، دليل و نشانه قدرت او بر بازگرداندن آدميان به سوي خود در قيامت و آخرت است. (انعام، آيه 62)

از نظر قرآن اگر كسي به صفاتي در خدا از جمله مالكيت خدا بر موجودات (مومنون، آيات 82 تا 89؛ جاثيه، آيه 27)، قدرت مطلق خدا (هود، آيه 4؛ حج، آيات 6 و 7)، علم خدا بر اجزاي متلاشي  شده (ق، آيات 2 تا 4)، عزت و غلبه الهي (بقره، آيه 260)، عدالت خدا در پاداش دادن به خوبان و كيفر دادن به بدكاران (يونس، آيه 4؛ سجده، آيات 14 تا 18؛ ص، آيات 27 و 28)، رحمت الهي، پروردگاري خداوند بر موجودات جهت رساندن هر موجودي به كمال (انعام، آيه 164؛ مومنون، آيات 82 تا 87) و هدفداري و حقانيت خلقت بر اساس اصول حكمت الهي آگاهي داشته باشد، به سادگي مي تواند معاد را اثبات كند و دلايلي براي تحقق بلكه وقوع فعلي آن ارائه دهد. 

پس شك كافران و مشركان در اين حقيقت حتمي و قطعي، سخني بي برهان است. (ق، آيات 11 تا 15) ريشه چنين فلسفه زندگي در كافران و مشركان را بايد جهل آنان يعني ناداني و بي خردي شان جست وجو كرد.(نخل، آيه 38؛ جاثيه، آيه 26)

البته علل و عواملي موجب مي شود تا انسان در دام فلسفه پوچ گرايي انكار آخرت گرفتار شود. از جمله اين علل مي توان به عدم تفكر در هدفداري آفرينش(روم، آيات 7 و 8)، جرم و تبهكاري(نمل، آيات 67 تا 69)، گناه و فجور و بي بندباري و هرج و مرج گرايي(قيامت، آيات 1 تا 5)، روحيه تجاوزگري(مطففين، آيات 11 و 12)، روحيه آزادي خواهي مطلق و ولنگاري(قيامت، آيات 1 تا 5) و مانند آنها اشاره كرد.

به طور طبيعي كساني كه گرفتار چنين فلسفه زندگي هستند، در سبك زندگي خويش گرفتار اموري چون پوچ گرايي و پوچ انديشي نسبت به زندگي و اهداف آن (دخان، آيات 35 تا 39)، اندوه و حسرت (صافات، آيات 15 تا 20)،  خواري (همان)، بي بندوباري و هنجارشكني و قانون ستيزي (قيامت، آيات 1 تا 5) و سرگرداني و حيرت در زندگي (دخان، آيات 35 تا 39 ) و مانند آنها مي شوند.

آثار پذيرش و ايمان به معاد

اما كساني كه در فلسفه زندگي به آخرت و معاد ايمان و باور دارند، سبك زندگي آنان به گونه اي است كه آثار آن در همين زندگي دنيوي نيز ديده مي شود. از جمله آثار ايمان به معاد در زندگي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1- اخلاص: ايمان به معاد، پشتوانه رعايت عدالت و اخلاص در دين است. كساني كه به معاد ايمان داشته باشند، در مسير عدالت گام برمي دارند و حق و حقوق ديگران را تضييع نمي كنند؛ زيرا باور به قيامت آنان را به پايبندي خالصانه  و مخلصانه به اين اصول ملزم و متعهد مي سازد.(اعراف، آيه 29)

2- استقامت و پايداري بر حق: باور و ايمان به معاد موجب مي شود تا شخص نسبت به حق استقامت ورزد و از اصول آن كوتاه نيايد، حتي اگر تحت شكنجه هاي فرعوني و عذاب هاي سخت دنيوي قرار گيرد.(اعراف، آيات 120 تا 126؛ شعراء، آيات 46 تا 50)

3- انفاق: ايمان به معاد، برانگيزاننده آدمي به انفاق و كمك هاي مالي به ديگران و نيازمندان است.(بقره، آيه 245)

4- تزكيه نفس: تزكيه و اصلاح خويشتن، برخاسته از ايمان به معاد است. كساني به خودسازي مي پردازند كه به معاد ايمان داشته باشند و بخواهند مسير كمالي را بپيمايند.(فاطر، آيه 18)

5- توكل: كساني كه به معاد ايمان دارند، اهل توكل به خدا بوده و در كارهاي خويش به ذات باري تعالي توكل مي كنند.(هود، آيه 123؛ ممتحنه، آيه 4)

6- خشوع: عقيده به معاد، سبب خشوع و فروتني انسان، در پيشگاه خدا مي شود.(بقره، آيات 45 و 46)

7- ذكر نعمت: ايمان به معاد، سبب ياد نعمت هاي الهي، برخورداري از نعمت ها است.(زخرف، آيات 13 و 14)

8- رعايت عدالت: چنانكه گفته شد ايمان به معاد، پشتوانه رعايت عدالت در جامعه از سوي مومنان است.(اعراف، آيه 29)

9- شكر و سپاس: ايمان به معاد و بازگشت انسان ها به سوي خدا، برانگيزاننده آنان به شكر نعمت هاي او و مانع ناسپاسي انسان در برابر خدا مي شود.(عنكبوت، آيه 17؛ لقمان، آيه 14؛ زمر، آيه 7؛ عاديات، آيات 6 تا 9)

10- صبر: ايمان به معاد، زمينه ساز صبر و شكيبايي انسان در سختي ها و ناملايمات مي شود.(بقره، آيات 155 و 156؛ غافر، آيه 77)

11- عبادت و بندگي خدا: ايمان به معاد، زمينه ساز عبادت خدا است.(هود، آيه 123؛ عنكبوت، آيه 17)

12- مانع افترا به خدا: توجه به معاد، مانع افترا بستن به خدا مي شود.(يونس، آيات 69 و 70)

13- مانع تجاوز و سركشي: ايمان به معاد، مانع تجاوز و سركشي در زمين از سوي انسان مي شود.(يونس، آيه 23)

14- مانع شرك: ايمان به معاد، مانع شرك انسان نسبت به خدا است.(انعام، آيه 164؛ قصص، آيه 88)

15- وابستگي به مال: ايمان به معاد، زمينه از بين رفتن وابستگي به مال است.(عاديات، آيات 6 تا 9)

16- مانع كفر: شناخت معاد و ايمان به آن، بازدارنده انسان از كفرورزي است.(بقره، آيه 28؛ هود، آيات 3 و 4؛ زمر، آيه 7)

17- مانع كم فروشي: ايمان به معاد، مانع كم فروشي افراد در معاملات مي شود؛ زيرا از مصاديق بي عدالتي و ظلم در حق ديگران  است.(مطففين، آيات 1 تا 5)

18- مقام متقين: وصول به مقام متقين و بهره مندي از آثار و بركات آن از آثار ايمان به معاد است.(بقره، آيه 177)

19- وصول به مقام صدق: وصول به مقام صدق از آثار ايمان به معاد است كه در آموزه هاي قرآن بيان شده است.(همان)

با نگاهي به اين آموزه ها مي توان دريافت كساني كه فلسفه هستي شناسي آنان ايمان به معاد و رستاخيز است، به طور طبيعي سبك زندگي خويش را به گونه اي سامان مي دهند تا بتوانند تامين كننده آخرت خويش باشند. اين گونه است كه قانونمداري و قانون محوري بويژه در چارچوب شريعت اسلام برايشان بسيار مهم و اساسي است؛ چرا كه آن را صراط مستقيم مي دانند كه ايشان را به اهداف مورد نياز در آخرت مي رساند؛ زيرا خدا در آيات بسياري بيان كرده كه اين تنها راهي است كه انسان مي تواند تقواي الهي را بدان كسب كند(بقره، آيه 21) و با كسب تقواي الهي قيامت و آخرت را تضمين مي كند؛ با توجه به اينكه ملاك سنجش در آخرت تقواي الهي است(حجرات، آيه 13) و انسان تنها ره توشه اي كه بايد با خود به آخرت برد، همان تقواي الهي است؛ چنانكه خدا مي فرمايد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوي واتقون يا اولي الالباب؛ براي خود توشه برگيريد كه در حقيقت بهترين توشه پرهيزكاري است و اي خردمندان از من پروا كنيد.(بقره، آيه 197)

از نظر قرآن، كساني كه فلسفه زندگي خويش را بر اساس معادباوري قرار داده اند، درخواست هايي كه دارند در ارتباط با حسنات دنيا و آخرت است؛ در حالي كه كافرين سبك زندگي و درخواست هاي خويش را محدود به دنيا و نيكي هاي آن مي كنند كه بسيار زودگذر است: از مردم كسي است كه مي گويد پروردگارا به ما در همين دنيا نيكي عطا كن و حال آنكه براي او در آخرت نصيبي نيست؛ و برخي از آنان مي‏ گويند پروردگارا در اين دنيا به ما نيكي و در آخرت نيز نيكي عطا كن و ما را از عذاب آتش دور نگه دار؛ آنانند كه از دستاوردشان بهره‏ اي خواهند داشت و خدا زودشمار است.(بقره، آيات 200 تا 202) 

پس اهل آخرت حسنات دنيا را نيز درخواست مي كنند، هر چند كه خدا همه حسنات دنيا را به آنان نمي دهد و تنها بخشي را به ايشان مي دهد تا در انديشه آخرت باشند، ولي آخرت تنها براي آنان است و كافران هيچ بهره اي از آخرت نخواهند برد.

به هر حال، فلسفه زندگي هر كسي در سبك زندگي و شيوه ها و روش ها و ابزارهاي زندگي او تاثير مستقيم دارد؛ از اين رو گفته مي شود كه بگو چگونه مي انديشي تا بگوييم چگونه زندگي مي كني. 

آثار ايمان به معاد در سبك زندگي


 روزنامه كيهان، شماره 22023 به تاريخ 19/7/97، صفحه 6 (معارف)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 31 بار
    آثار ديگري از " علي جواهردهي"

  نقش تحريم ها در اقتصاد مستقل از نگاه قرآن
علي جواهردهي، كيهان 7/5/97
مشاهده متن    
  راهكارهاي مقابله با محاصره و تحريم اقتصادي از نگاه قرآن
علي جواهردهي، كيهان 23/4/97
مشاهده متن    
  سيره عبادي امام صادق (ع)
علي جواهردهي، كيهان 16/4/97
مشاهده متن    
  قلب رمضان ، شب شهادت نفس پيامبر (ص)
علي جواهردهي، كيهان 13/3/97
مشاهده متن    
  نسبت امام علي (ع) با ليله ْ القدر
علي جواهردهي، كيهان 12/3/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهش نامه قرآن و حديث
متن مطالب شماره 23، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است