|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/8/6: پيشنهادي براي گراني
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3365
چهار شنبه 24 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3279 6/8/97 > صفحه 13 (جامعه) > متن
 
      


پيشنهادي براي گراني
سازمان نظام پزشكي خواستار افزايش تعرفه پزشكي براي دومين بار در سال جاري شد

نويسنده: سميرا حسيني

 سال 97 با گراني و تورم آغاز شد و با همين دست فرمان ادامه پيدا كرد و به نظر بقيه راه را هم بر همين مدار پيش خواهد رفت. گراني همه چيز؛ از قيمت ارز و مواد اوليه گرفته تا انواع خدمات. در جديدترين پيشنهاد، معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي از لزوم افزايش تعرفه هاي پزشكي در نيمه دوم سال سخن گفته است. همه اينها در شرايطي است كه ميزان حقوق دريافتي همه حقوق بگيران، حتي آنها كه با حداقل حقوق دريافتي اداره كار چرخ روزگارشان به سختي مي چرخد، همچنان ثابت بوده و تغييري نكرده است. معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي با اشاره به پيشنهاد بازنگري در تعرفه هاي پزشكي با توجه به افزايش هزينه ها گفت: «پيشنهاد سازمان نظام پزشكي براي جبران بخشي از هزينه هاي فني و تجهيزاتي حوزه سلامت در شش ماهه دوم 97، در شوراي عالي بيمه تصويب شده است و قرار است سازمان برنامه و بودجه آن را بررسي كند». اين يعني افزايش همه هزينه هاي پزشكي براي دومين بار در كمتر از يك سال.

دليل پيشنهاد افزايش دوباره قيمت ها نارضايتي پزشكان از قيمت ويزيت هاست. ويزيت هايي كه طبق روال هميشگي و قانوني، سالي يك بار از سوي دولت تعيين مي شود و براي يك سال هم تعيين تكليف مي شوند. اما آنها اين قيمت ها را قبول ندارند و مي گويند كم است، واقعي نيست و با نرخ تورم جور درنمي آيد. از سوي ديگر، بيماران با هر درصد از رشد تعرفه پزشكي، دلشان به لرزه مي افتد و نگران ادامه روند درمانشان مي شوند.

محمد جهانگيري در حالي در گفت و گو با ايسنا از پيشنهاد سازمان نظام پزشكي درخصوص «افزايش تعرفه هاي پزشكي در نيمه دوم 97» سخن گفت كه ارديبهشت سال جاري تعرفه پزشكان رشدي پنج درصدي داشت و دولت با توجه به سياست هاي خود، تصميم گرفت سبد تعرفه هاي پزشكي را پنج درصد افزايش دهد. اين افزايش پنج درصدي براي بخش دولتي و خصوصي به صورت يكسان بود. بر اين اساس، ويزيت پزشك عمومي 24هزارو 500 تومان، ويزيت متخصص 38هزارو 400 تومان و ويزيت فوق تخصص 47هزارو 900 تومان در بخش خصوصي و در بخش دولتي ويزيت پزشك عمومي 11هزارو 800 تومان، ويزيت پزشك متخصص 14هزارو 800 تومان و ويزيت فوق تخصص 17هزارو 800 تومان است.

معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي با تشريح پيشنهاد اين سازمان براي جبران هزينه هاي فني و تجهيزاتي حوزه سلامت در شش ماهه دوم سال 97، با اشاره به پيشنهاد بازنگري در تعرفه هاي پزشكي با توجه به افزايش هزينه ها گفت: بايد توجه كرد كه سازمان نظام پزشكي هنوز پيشنهادي براي تعرفه هاي سال 98 ارائه نداده است. البته با توجه به شرايطي كه در حال حاضر در كشور ايجاد شده و ايجاد تورم دو رقمي در حوزه هاي مختلف، امروز تمام موسسات درماني مان براي تامين هزينه هايشان دچار مشكل شده اند، به خصوص در حوزه مخارج پرسنلي؛ چراكه هزينه هاي جاري شان افزايش يافته و از طرفي مطالباتي هم دارند. همچنين خريدهايشان را نيز بايد به صورت نقد انجام دهند. جهانگيري در حالي اين سخنان را مطرح كرد كه ماه گذشته هيئت رئيسه مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي در نامه اي به رياست كل نظام پزشكي پيشنهاد افزايش 15درصدي تعرفه هاي پزشكي در سال 98 را مطرح كرد. هيئت رئيسه مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي در نامه اي خطاب به ايرج فاضل، رياست كل نظام پزشكي، خواستار بيان نقطه نظرات خود با توجه به شرايط بحران اقتصادي و مشكلات موجود در فرايند تامين سلامت مردم و مشكلات جامعه پزشكي شد كه در اين راستا پيشنهاد افزايش 15درصدي تعرفه هاي سلامت را نسبت به سال 97 ارائه كرد.

جبران بخشي از هزينه ها در 6ماهه دوم 97

معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي تاكيد كرد: بنابراين ميزان تورم هم بالا رفته است و متناسب با اين افزايش، بايد در حوزه پزشكي هم به فكر چاره بود. در حال حاضر مي بينيم كه اقشار مختلف هزينه هايشان را تقريبا به روز كرده اند. حتي بخش هايي مانند هواپيمايي، حمل ونقل، خوراك و... همه هزينه هايشان را به روز كرده اند؛ تنها جايي كه هزينه هايش به روز نشده و هنوز هم ارائه خدمت مي كند، حوزه سلامت است. خوشبختانه همكاران مان در حوزه سلامت همچنان خدمات شان را ارائه مي دهند؛ زيرا اعتقاد دارند بايد خدمات سلامت را به مردم ارائه داد.

جهانگيري افزود: البته از طرفي هزينه هايشان دچار مشكل شده و بايد براي اين موضوع چاره انديشي شود. بر همين اساس، ما درخواستي را براي جبران اين هزينه ها به شوراي عالي بيمه ارائه داده ايم تا براي جبران هزينه هاي حوزه سلامت در شش ماهه دوم سال 97 تدابيري اتخاذ شود؛ بنابراين هنوز براي سال 98 هيچ موضوعي مطرح نشده و بايد بر اساس قانون بررسي هاي لازم انجام و پيشنهاد ها داده شود. وي تاكيد كرد: كليت پيشنهاد هاي ما براي جبران هزينه هاي حوزه سلامت در شش ماهه دوم سال 97، درباره جبران بخشي از هزينه هاي فني و تجهيزاتي بوده است. در عين حال، بررسي هاي لازم را براي سال 98 در سازمان نظام پزشكي و دبيرخانه شوراي عالي بيمه انجام مي دهيم تا در زمان مقرر مطرح كنيم. جهانگيري با بيان اينكه پيشنهاد سازمان نظام پزشكي براي جبران بخشي از هزينه هاي فني و تجهيزاتي حوزه سلامت در شش ماهه دوم 97، در شوراي عالي بيمه تصويب شده است، گفت: قرار است سازمان برنامه و بودجه آن را بررسي كند. اعضاي سازمان برنامه و بودجه، در شوراي عالي بيمه اين موضوع را تاييد كردند، اما قرار است سازمان برنامه وبودجه اين پيشنهاد را به هيئت دولت ارائه دهد تا مصوبه هيئت دولت را داشته باشد. در حال حاضر منتظر جواب هيئت دولت هستيم. فقط خواهش مان اين است كه اين اقدام به گونه اي انجام شود كه نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد. بنابراين اين اقدام را به موقع انجام دهند تا مشكلي ايجاد نشود. به گفته جهانگيري، هزينه هاي مراكز درماني خصوصي، جاري و به روز شده است. از طرفي هزينه هاي پرسنل هم وجود دارد و بر همين اساس مديريت مراكز، اعم از بيمارستان ها، پاراكلينيك ها، كلينيك ها، درمانگاه ها و حتي مطب ها دچار مشكل شده است. از سوي ديگر پرداخت هاي بيمه ها نيز با تاخير انجام مي شود و برخي بيمه ها هنوز پرداخت هاي سال گذشته را هم تسويه نكرده اند. البته ميزان تاخيرها متفاوت است، اما بيشترين تاخير براي بيمارستان ها است؛ به ويژه در مراكز بزرگ مان كه هزينه هايشان بالا است، بيشترين تاخير را در حوزه بيمارستاني داريم كه بيش از يك سال تاخير در پرداخت مطالبات شان وجود دارد. پزشكان در ميزگردها، گزارش ها و مصاحبه هاي تلويزيوني حرف هايشان را مي زنند و مردم در فضاي مجازي و هركجا محلي براي نظردهي داشته باشد، از گلايه هايشان مي نويسند. با اعلام پيشنهاد افزايش تعرفه هاي پزشكي در نيمه دوم 97، برخي كاربران در شبكه هاي اجتماعي به اين خبر و پيشنهاد واكنش نشان دادند و به آن اعتراض كردند. اين توييت يكي از كاربران توييتر است كه روز گذشته در همين باره نوشته شد: «در حالي كه مردم هر روز فقيرتر ميشن و حتي همين حالا هم توان پرداخت ويزيت پزشك تخصصي رو ندارن، پزشكان گرامي مي خوان تعرفه هاي پزشكي را در نيمه دوم سال بالا ببرن». 

پيشنهادي براي گراني


 روزنامه شرق، شماره 3279 به تاريخ 6/8/97، صفحه 13 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار
    آثار ديگري از " سميرا حسيني"

  محتكر نيستم
سميرا حسيني، شرق 24/5/97
مشاهده متن    
  فرار مالياتي به سبك پزشكان / واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به نبود كارت خوان در مطب ها
سميرا حسيني، شرق 20/5/97
مشاهده متن    
  احتكار 49 ميليون دلاري / گزارش «شرق» درباره افزايش چشمگير واردات برخي داروها و هم زمان كميابي آنها در داروخانه ها
سميرا حسيني، شرق 17/5/97
مشاهده متن    
  زلزله كرمانشاه هنوز قرباني مي گيرد
سميرا حسيني، شرق 15/5/97
مشاهده متن    
  دلالي با داروي بيماران / گزارش شرق از نبود نظارت بر داروهاي بيمارستاني
سميرا حسيني، شرق 6/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه گزيده دنياي سراميك
متن مطالب شماره 35، دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است