|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/10/9: جوامع محلي قربانيان قاچاق در جوار شركت هاي ثروتمند
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3385
شنبه 18 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3329 9/10/97 > صفحه 8 (اقتصاد) > متن
 
      


دست آخر 
جوامع محلي قربانيان قاچاق در جوار شركت هاي ثروتمند


نويسنده: مهتا بذرافكن

. دو سال پيش پژوهشي درباره جوامع محلي و قاچاق كالا انجام شد و در آن با 50 جواني كه كالاي قاچاق را جابه جا مي كردند و تحت عنوان شوتي شناخته مي شوند، مصاحبه كردم. آنها گفتند كه صاحبان كالاي قاچاق را نمي شناسند؛ چون درآمد «زياد، پرخطر و ناپايدار را به درآمد كم و پايدار» ترجيح مي دهند، كالاي قاچاق را جابه جا مي كنند.

آنها در پاسخ به اينكه چرا در شركت هاي پارس جنوبي مشغول به كار نشده اند، اذعان كردند كه «ما اگر به شركت ها برويم، بايد كارگر ساده اي باشيم، با روزي 12 ساعت كار و حداكثر دو ميليون دستمزد آن هم معلوم نيست چند ماه يك بار پرداخت شود؛ درحالي كه با جابه جايي كالاي قاچاق در زمان كم، درآمدي چند برابري نقد كسب مي كنيم؛ هرچند پرخطر است؛ اما ما عادت كرده ايم. برخي از اين جوانان به خوبي آگاهي داشتند كه قاچاق كالا با اقتصاد ملي مان چه مي كند؛ اما مي گفتند ما قاچاقچي نيستيم و كالاي قاچاق را ما وارد كشور نمي كنيم. ما فقط در ازاي دستمزد آنها را جابه جا مي كنيم».

 اين در حالي است كه وقتي از قاچاق صحبت مي شود، شهرهاي مرزي را نشانه مي روند و كمتر كسي مي گويد مالكان كالاي قاچاق در صدها كيلومتر آن طرف تر از اين مردم بهره كشي مي كنند؛ اما نكته هم اين است كه هرچند در برخي از مناطق مرزي ايران فقر و بي كاري جوامع محلي را به سمت جابه جايي كالا براي قاچاقچيان مرموز سوق داده است؛ اما سوال اين است كه چرا در جنوب ايران كه شركت هاي ثروتمند پارس جنوبي مستقر هستند، جابه جاكنندگان كالاي قاچاق موسوم به «شوتي ها» به شدت فعال اند؟ از آنجا كه فعاليت اين شركت ها موتور توسعه اقتصاد ملي پنداشته مي شود، تصور بر اين است كه حضور اين شركت ها در ابتدا براي جوامع محلي اميدواركننده و فرصت كم نظيري است؛ اما نگاهي به وضعيت اين جوامع مثلا در منطقه عسلويه نشان مي دهد كه تهديدها بيش از فرصت ها بوده است و جنبه هايي از اين آسيب ها به جوامع محلي كه به دليل اهمال كاري شركت ها در عمل به مسئوليت اجتماعي شان است، ديگر جبران ناپذير است. كج فهمي و اهمال كاري هم شركت ها و هم ناظران بر عملكرد اين شركت ها موجب شده كه مسئوليت اجتماعي شركت ها مانند لطف در حق جوامع محلي به نظر آيد نه وظيفه. حال آنكه مسئوليت اجتماعي شركت ها بسيار فراتر بوده و درباره سلامت، امنيت و درنظرگرفتن منافع زيستي جوامع محلي يك وظيفه است، همچنين تقليل دادن مسئوليت اجتماعي شركتي به احداث پارك و بيمارستان و گاه كار كاشت درخت و نظاير اين، گريز از مسئوليت يا نداشتن درك درست از مسئوليت اجتماعي شركتي است.

البته درك نياز جوامع بومي نيز مسئله مهمي است و مثلا طرح هايي با عنوان «بومي گزيني» كه از سوي برخي از امامان جمعه و نمايندگان مجلس اين مناطق پيگيري مي شود، نيز از اين نظر تامل برانگيز است. بومي گزيني يعني تامين نيروي كار از مناطق بومي؛ اما اغلب نيروي كار بومي مورد نياز اين شركت ها كارگران ساده هستند كه همان طور كه گفته شد، چندان مورد اقبال جوانان نيست؛ پس چه بايد كرد؟

براساس پژوهشي (بذرافكن، 1394) مسئوليت اجتماعي شركتي مي تواند زمينه اي براي كارآفريني اجتماعي براي جوامع محلي و ايجاد درآمد جذاب براي جوانان شود كه البته پيش شرط آن توانمندسازي جوامع محلي است. اگر جوامع محلي در جهت نيازهاي خدماتي اين شركت ها توانمند شده و شركت ها بخشي از نيازهاي روزمره خدماتي شان را از اين جوامع خريداري كنند، «درآمد متوسط پايدار جاي درآمد متوسط پرخطر ناپايدار» را گرفته و جوانان بومي به جاي كارگر ساده بودن مي توانند عرضه كننده خدمات به اين شركت ها باشند و نيازهاي اين شركت ها را در منطقه تامين كرده و به آنها بفروشند.

اين امر نياز به مهارت آموزي به اين جوانان از يك سو و جلوگيري از فساد و رانت فروش خدمات به صورت سازماندهي شده از سوي ديگر دارد. براساس نظر ساكنان جوامع محلي هم اكنون نيازهاي اين شركت ها از سوي شبكه اي از رانت در درون سيستم منطقه پارس جنوبي از شهرهاي اصفهان، مشهد، كرج، تهران و... تامين مي شود؛ درحالي كه جوامع محلي به عنوان ذي نفعان بيروني همه آسيب ها و صدمات ناشي از فعاليت اين شركت ها را تحمل مي كنند؛ اما منافع اين شركت ها به جيب كساني مي رود كه صدها كيلومتر آن طرف تر زندگي مي كنند. بديهي است كه جوامع محلي ممكن است توان تامين همه نيازهاي شركت ها را نداشته باشند؛ اما به طور قطع مي توانند بخشي از اين نيازها را تامين كرده و جوامع محلي از مجاورت پر آسيب خود منفعتي كسب مي كنند. از آنجا كه جذب همه مردم محلي در قالب نيروهاي متخصص رده بالا در قالب بومي گزيني امكان پذير نيست، «كارآفريني اجتماعي» و برون سپاري به جوامع محلي در قالب خريد خدمات مورد نياز يك راه حل است كه مي تواند به تنوع شغلي، درآمدزايي متوسط پايدار به جاي درآمد پرخطر ناپايدار، كاهش ابعاد مختلف نابرابري در سطوح مختلف و توازن نسبي صورت بندي هاي توسعه (توسعه اقتصادي، توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي) منجر شود. به گفته مردم محلي هم اكنون قدرتي نيست كه حريف رانت هاي موجود در اين شركت ها شود؛ اما مسئوليت اجتماعي شركتي اجباري يكي از راهكارهايي است كه مي تواند شركت ها را ملزم به استفاده از توان جوامع محلي با برون سپاري خدمات كند.

شركت ها تحت نظارت سازمان هاي ناظر بر اجراي مسئوليت اجتماعي شركتي ملزم به رعايت حقوق مردم جوامع محلي به صورت « خريد خدمات» از اين جوامع مي شوند، مردم جوامع مجاور شركت ها، ذي نفعان بيروني هستند كه در يك فضاي نابرابر با اين شركت ها همزيست شده اند و بسيار كمتر از آنچه حقشان است، به آنها منفعت رسيده و از آنجا كه مسئوليت اجتماعي شركتي يك فرايند پويا و به طور بالقوه يكي از مهم ترين راهكارهاي بهره مندسازي جوامع بومي از منافع اقتصادي شركت هاست، بايد به طور ويژه به آن پرداخته شود و حتي در مناطقي از كشور مي تواند با توجه به ظرفيت و توانمندي جوامع بومي در ايجاد اشتغال هاي خدمات دهي به عنوان يكي از راهكارهاي سازگاري با كم آبي قلمداد شود.


*پژوهشگر حوزه اجتماعي انرژيجوامع محلي قربانيان قاچاق در جوار شركت هاي ثروتمند


 روزنامه شرق، شماره 3329 به تاريخ 9/10/97، صفحه 8 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار
    آثار ديگري از " مهتا بذرافكن"

  جاي خالي روانشناسي خشكسالي
مهتا بذرافكن، اعتماد 10/5/97
مشاهده متن    
  چگونگي فائق آمدن بر قرن بحران ها
مهتا بذرافكن، اعتماد 7/5/97
مشاهده متن    
  مسووليت اجتماعي شركت ها
مهتا بذرافكن، اعتماد 23/1/97
مشاهده متن    
  كشاورزي زير بارگران دوشغلي ها
مهتا بذرافكن، اعتماد 19/1/97
مشاهده متن    
  مهره گمشده كسب و كار در ايران
مهتا بذرافكن، ايران 6/7/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 27)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است