|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/11/8: دوپينگ توسعه با لايحه مبارزه با پول شويي
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3363
پنج شنبه 18 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3354 8/11/97 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


دوپينگ توسعه با لايحه مبارزه با پول شويي
شاخص توسعه پذيري ايران در 3 ماهه سوم 97، 5/4 درصد صعود كرد


توسعه پذيري روي امكان توسعه يا منع توسعه تاكيد دارد؛ يعني سياست ها، قانون گذاري ها، طرز اجراي قوانين و احتمال اجراي كارآمد قوانين و مقررات، مواضع سياسي بين المللي، تدبير امور، توزيع دسترسي به فرصت ها و منابع، انصاف و بي طرفي و شيوه نظارت بر قراردادها مي توانند موجب انگيزش كنشگران اجتماعي به سمت فعاليت هاي مولد يا فعاليت هاي نامولد شوند كه در نتيجه آن، سازمان هاي خلاق توليدي يا سازمان هاي مافيايي بازتوزيعي شكل مي گيرند. نتيجه اين انگيزش و انتخاب متناظر با آن، عملكرد توسعه است كه در كيفيت رشد اقتصادي، پيشرفت تكنولوژي، كاهش نابرابري، پايداري و ارتقاي قابليت هاي انساني انعكاس پيدا مي كند (انباشت). شاخص توسعه پذيري درباره فرصت توسعه و ميزان اثرگذاري سازمان هاي مختلف در انگيزش كنشگران اجتماعي به سمت انتخاب هاي توسعه اي يا غيرتوسعه اي است كه بر اساس هفت شاخص كنترل رفتار فرصت طلبانه، يادگيري اجتماعي، نظام تدبير، كنترل نظاميان، دسترسي به سازمان، دسترسي جغرافيايي و شفافيت اطلاعات اندازه گيري و گزارش مي شود. اعداد مثبت در گزارش به معناي اثرگذاري منجربه افزايش پتانسيل توسعه يا توسعه پذيري و اعداد منفي به معناي كاهش پتانسيل توسعه است كه توسعه ناپذيري را به دنبال دارد.در سه ماهه نخست سال 97، شاخص توسعه پذيري ايران، منفي 1.08درصد بود و بزرگ ترين تنگناي توسعه پذيري آن در شاخص رسانه و اطلاعات هويدا شد اما اندازه شاخص براي تركيه و عربستان در همين زمان، به ترتيب برابر با 0.673 و 1.3 درصد بود. در سه ماهه دوم سال 97، اندازه شاخص توسعه پذيري هر سه كشور منفي و به ترتيب برابر منفي 4.514، منفي 0.6 و منفي 0.610 درصد شد. در سه ماهه سوم سال 97 نيز شاخص توسعه پذيري سه كشور ايران، تركيه و عربستان به ترتيب برابر با 0.0187، منفي 1.594 و منفي 1.6 درصد است. معناي اين ارقام اين است كه مجموع اثرگذاري بازيگران مختلف روي قوه توسعه، منفي يا مثبت بوده و انگيزه بروز رفتارهاي منجر به توسعه يا مضر براي توسعه را ايجاد كرده است.تمايز اصلي شاخص توسعه پذيري با شاخص هاي بين المللي كيفيت نهادي، رقابت پذيري، توسعه فراگير، رونق و حكمراني خوب در برجسته سازي اثر بازيگران مختلف اجتماعي روي پتانسيل توسعه است كه تصويري پويا از توسعه پذيري يا ناپذيري ارائه مي دهد. مزيت چنين تصوير پويا و بازيگرمحوري از توسعه، بهبود امكان ارزيابي سازوكارهاي پيشنهادي يا طراحي سازوكارهاي توسعه بر اساس امكان اختلال يا تقويت سازوكارها به واسطه اثرگذاري محتمل بازيگران توسعه است. 

 تاثير تصويب لايحه مبارزه با پول شويي بر شاخص توسعه پذيري ايران

مي توان مهم ترين تحول توسعه پذيرانه سه ماهه سوم 97 در ايران را تصويب لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با پول شويي و تامين مالي تروريسم، نپذيرفتن اين مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان و ورود مجمع تشخيص مصلحت به اين موضوع همراه با پيامد اعلام ضمني اعلام موضع مجمع تشخيص مصلحت درباره جايگاه آن به مثابه يك مجلس سنا خلاصه كرد. با توجه به جايگاه شوراي نگهبان و مجلس شورا در حاكميت كشور، تصويب CFT توسعه پذيري را به اندازه 0.4 درصد در هنگام تصويب (اثر اوليه) بهبود مي بخشد اما نپذيرفتن آن از طرف شوراي نگهبان، از مجراي جلوگيري از شفافيت اطلاعاتي، 0.316 و از مجراي جلوگيري از حاكميت قانون، 0.4 درصد، توسعه پذيري را مي كاهد. گذشته از موضوع تصويب CFT، زمزمه ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به جايگاهي مانند مجلس سنا و نظارت آن بر مصوبات مجلس شورا موجب مي شود تا از مجراي نقض تقسيم كار تخصصي سازمان هاي حاكميتي و كاهش اثرگذاري نمايندگان مستقيم مجلس، توسعه پذيري به اندازه 0.47درصد افت كند. تصويب CFT كه يك نهادسازي با اثر بلندمدت روي شفافيت و كنترل فساد است، توسعه پذيري را به 0.4 درصد مي افزايد، اما نپذيرفتن آن، شاخص را به منفي 0.316 درصد و مورد بي تدبير آتش سوزي در مدرسه آن را به منفي 0.451درصد مي كاهد. موارد بي تدبير به معناي عدم آينده نگري سازمان ها در دوره هاي قبلي است كه باعث توسعه ناپذيري شده است. احساس تبعيض و محروميت ناشي از چنين رخدادهايي، يك نهاد غيررسمي بلندمدت است كه خود را در زبان و روابط اجتماعي افراد دچار احساس تبعيض نشان مي دهد اما اعلام پذيرش ميزباني سازوكار مالي ويژه اروپا براي برجام (SPV) از سوي سوئيس نيز اثرگذاري اي از جانب اتحاديه اروپاست كه دسترسي جغرافيايي به منابع بين المللي را بالا مي برد و شاخص توسعه پذيري را به 0.934درصد مي رساند. البته سوئيس، عضو اتحاديه اروپا نيست و تا حدي از نگراني آمريكا از بابت ايجادنشدن رقيبي در آينده براي سوييفت كاسته مي شود و براي همين آمريكا مخالفتي با ميزباني سوئيس ابراز نكرده است. البته دسترسي جغرافيايي از مواردي است كه اثر ميان مدت دارند و رقم 0.018 درصد براي نمايش برايند تمامي آثار توسعه پذيرانه است كه در سه ماهه سوم 97 تحقق يافت. رقم 5.55 درصد نشانگر حالتي است كه همين موارد اثرگذاري سازمان ها روي توسعه پذيري، همگي به صورت مثبت يا گشايش در دسترسي به حقوق مالكيت ايرانيان بود. البته ميزباني سوئيس براي SPV هنوز محقق نشده است و براي همين در قسمت پتانسيل ها قرار گرفته و در صورت تحقق آن، آسان كرد روابط تجاري، در قسمت انباشت نشان داده خواهد شد.از نظر قوه اثرگذاري سازمان ها (بازيگران توسعه)، سازمان هاي حاكميتي، اجرائي، قانون گذاري و خارجي، پتانسيل اثرگذاري زيادي را آزاد كرده اند كه با دوره هاي گذشته، تفاوت معناداري ندارد، اما نشان مي دهد كه هنوز مولفه دسترسي جغرافيايي در منطقه خاورميانه، اهميت بالايي دارد، اما اثر توسعه پذيرانه در مقايسه با كل اثر تحقق يافته يا پتانسيل آزادشده سازمان ها به صورت سازمان هاي قانون گذاري با صد درصد، اجرائي با 82 درصد، اصناف با 12 درصد و خارجي با 39 درصد است. در سه ماهه سوم سال 97، آثار موارد بي تدبيري نسبت به دوره هاي گذشته كمتر است، اما برد بلندتري دارد؛ آتش سوزي مدرسه اي در زاهدان و فوت چند دانش آموز، يادآور آتش سوزي مدرسه شين آباد و موارد مشابه ديگري است كه احساس تبعيض و محروميت را تقويت مي كند؛ به ويژه هرچه فاصله مكان رخداد چنين حوادث ناخوشايندي از پايتخت دورتر باشد، به ديگر احساس محروميت ها اضافه مي شود و چنين احساسي روي سازه هاي ذهني و يادگيري اجتماعي ساكنان اين مكان ها اثر منفي دارد و سرمايه اجتماعي را در بلندمدت مي فرسايد. رويكرد غيردورنگر و تخصيص بودجه به مواردي غيرضروري در مقايسه با تجهيز و نوسازي مدارس، مهم ترين عامل بسترساز براي اثرگذاري چنين موارد بي تدبيري است.در مجموع، بيشترين تنگنا در وضعيت شاخص هاي توسعه پذيري در زمينه يادگيري اجتماعي (تبعيض و نابرابري فرصت ها) و بيشترين فراخنا در زمينه دسترسي جغرافيايي (دسترسي به منابع بين المللي) به چشم مي خورد.

تركيه

در سه ماهه نخست سال 97، شاخص توسعه پذيري تركيه به اندازه 0.673 درصد بود و بزرگ ترين تنگناي توسعه پذيري آن در شاخص حكمراني اتفاق افتاد؛ گذار از دوران كماليسم آتاتورك به اردوغانيسم، از مهم ترين عوامل اين تنگناي توسعه پذيري بود. البته شاخص رسانه و اطلاعات، بيشترين فراخناي توسعه پذيري را ايجاد كرد، اما در سه ماهه دوم سال 97، شاخص توسعه پذيري تركيه به اندازه منفي  0.6 درصد بود. هرچند  در دوره اول، دولت تركيه بيشترين اثر را روي شاخص توسعه پذيري مي گذارد؛ اما در دوره دوم سال 97، سازمان هاي موقتي- موردي با حمله تروريستي به سفارت آمريكا، بيشترين اثر روي توسعه پذيري سه ماهه دوم 97 را دارند. شاخص توسعه پذيري تركيه در سه ماهه سوم سال 97 به منفي 1.594 درصد افت كرد، به طوري كه لغو مصونيت نمايندگان مجلس در تركيه، اعلان جنگ اردوغان به كردهاي سوريه پس از خروج آمريكا از سوريه، افت ليره تركيه در مقايسه با ارز اقتصادهاي نوظهور و گسترش اختلافات بين اروپا و تركيه بر سر ادامه حبس رهبر سابق حزب دموكراتيك خلق تركيه، از مهم ترين موارد توسعه ناپذيري تركيه در اين دوره هستند. 

  عربستان

شاخص توسعه پذيري عربستان در سه ماهه نخست سال 1397 برابر 1.3 درصد بود و اعطاي آزادي به زنان در فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي در كنار حق حضانت فرزند، در آن نقش زيادي داشت. اما اندازه اين شاخص در سه ماهه دوم سال 97 به منفي 0.61 درصد افت كرد. در  اين دو دوره، نقش خاندان سعود به عنوان موثرترين بازيگر توسعه پذيري (بدون توجه به اثر منفي و مثبت و فقط بر اساس اندازه مطلق اثر) حفظ شد. با  وجود اين، شاخص توسعه پذيري عربستان در سه ماهه سوم 97 برابر با منفي 1.6 درصد شد كه نشانگر تنگناي توسعه ناپذيري در اين كشور است. نظم اجتماعي عربستان به صورتي است كه توسعه پذيري يا توسعه ناپذيري آن به تصميمات و سياست هاي خاندان سعود وابستگي بالايي دارد و به دليل تمركز وليعهد اين كشور روي شاخص دسترسي جغرافيايي، به نهادسازي كمتر توجه مي شود و مهم ترين ضعف رويكرد تمركز صرف روي دسترسي جغرافيايي بين المللي، عدم ايجاد بستر درون زا و بلندمدت توسعه پذيرانه و توزيع برابر فرصت هاست. يادگيري اجتماعي بهترين عملكرد تطبيقي در تركيه، دسترسي جغرافيايي بهترين عملكرد تطبيقي در ايران را داشته اند، اما عملكرد يادگيري اجتماعي در عربستان و ايران ضعيف است.

دوپينگ توسعه با لايحه مبارزه با پول شويي


 روزنامه شرق، شماره 3354 به تاريخ 8/11/97، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كشاورزي و غذا
متن مطالب شماره 190، دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است