|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/2/25: شيوه اخذ ماليات خريداران ارز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4635
پنج شنبه 30 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4608 25/2/98 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


خبر 
شيوه اخذ ماليات خريداران ارزسرپرست سازمان امور مالياتي كشور، نحوه رسيدگي خريد هاي ارزي سوداگرانه برخي اشخاص حقيقي و حقوقي را تعيين كرد. به گزارش خبرگزاري فارس، اين شيوه نامه 18 ارديبهشت ماه از سوي محمد قاسم پناهي، سرپرست سازمان امور مالياتي كشور به تمامي ادارات استان ها ابلاغ شده است.

 اين شيوه نامه با توجه به تحولات ارزي سال هاي 95 تا 97 و فعاليت سوداگرانه برخي اشخاص كه مبادرت به خريد ارز به هر طريق از بانك مركزي كرده اند، براي نحوه رسيدگي به خريد هاي ارزي اين گونه اشخاص ابلاغ شده است. ابلاغيه مذكور مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي خريدار ارز از سامانه بانك مركزي بوده و به شرح زير است: اشخاص حقوقي خريدار ارز از سامانه بانك مركزي: كليه اطلاعات مربوط به خريد ارز اشخاص حقوقي در اداره امور مالياتي مربوط به عنوان يك اطلاعيه بارگذاري شده تا با بررسي آثار فعاليت ارزي و اطلاعيه هاي مربوط به فعاليت اشخاص حقوقي، موضوع در هنگام رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مورد بررسي قرار گرفته و مطابق مقررات ذي ربط و اين شيوه نامه اقدام گردد.

 اشخاص حقيقي خريدار ارز از سامانه بانك مركزي: كليه اطلاعات مربوط به خريد ارز اشخاص حقيقي براساس حجم خريد ارز از سامانه مزبور از سوي معاونت ماليات هاي مستقيم جهت رسيدگي در كارگروه رسيدگي منتخب امور مالياتي شهر و استان تهران و نيز ادارات كل امور مالياتي مربوط در استان ها ارسال مي شود. همچنين اطلاعات مربوط به تراكنش هاي بانكي اين موديان از طريق دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات كل امور مالياتي استان ها ارسال مي شود.

اقدامات مالياتي: ادارات كل امور مالياتي استان ها و امور مالياتي شهر و استان تهران بايد در مواردي كه مودي فاقد پرونده مالياتي مشاغل است ابتدا نسبت به تشكيل پرونده اقدام و سپس به تناسب پرونده ها نسبت به صدور احكام جهت رسيدگي به كليه منابع مالياتي موديان مزبور اعم از ماليات هاي مستقيم (مشاغل، حقوق و تكليفي) و ارزش افزوده (حسب مورد) مبادرت نمايند. كارگروه رسيدگي منتخب ضمن دعوت از مودي و درخواست ارائه اسناد و مدارك مربوط بدوا نسبت به بررسي و ارتباط خريد ارز با سوابق فعاليت پرونده واصله اطمينان حاصل نمايند. در صورت عدم ارتباط شغل مربوط با خريد ارز، چنانچه مودي در مكان ديگري داراي فعاليت مرتبط با ارز بوده، ضمن اخذ مستندات، پرونده واصله را عودت و پس از دريافت پرونده مربوط (چنانچه مربوط به آن امور يا اداره كل باشد) نسبت به رسيدگي آن اقدام گردد. ادارات كل امور مالياتي مي بايست در اسرع وقت نسبت به درخواست كارگروه رسيدگي منتخب مربوط اقدام نمايند و در صورت نبود سابقه با اتكا به اظهارات كتبي مودي و با توجه به نشاني محلي كه مودي اظهار نموده است، نسبت به تشكيل پرونده و ارسال آن به كارگروه مزبور اقدام نمايند.

نحوه رسيدگي مالياتي: الف- در مواردي كه مودي داراي پرونده مالياتي مي باشد: كارگروه رسيدگي منتخب مكلف است اسناد و مدارك تسليمي توسط مودي يا به دست آمده از ساير مراجع را بررسي و به شرح ذيل اقدام نمايد: چنانچه ارز خريداري شده مرتبط با فعاليت شغلي مودي بوده و قبلا به نحوي در رسيدگي اداره امور مالياتي ذي ربط منظور شده باشد، تشخيص و مطالبه ماليات مجدد براي ارز خريداري شده موضوعيت نخواهد داشت. چنانچه ارز خريداري شده مرتبط با فعاليت شغلي مودي بوده و قبلا به نحوي در رسيدگي اداره امور مالياتي ذي ربط منظور نشده باشد، به شرح ذيل اقدام مي شود:

 اگر فعاليت مودي خريد و فروش ارز نباشد: در صورتي كه در اجراي مقررات ماده (97) قانون ماليات هاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 31/ 04/ 1394 و تبصره (2) آن امكان تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي براساس اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده وجود داشته باشد، طبق اسناد و مدارك واصله يا به دست آمده از جمله تراكنش هاي بانكي مودي نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام گردد. همچنين در صورتي كه امكان تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي براساس اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده  فراهم نباشد، طبق مقررات منظور شده در بند (3) نكات و ضوابط اجرايي مجموعه ضرايب مالياتي سنوات 1395 و 1396 ميزان فروش فعاليت مورد نظر تعيين و براساس ضريب مربوط نسبت به محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلق اقدام شود. بديهي است چنانچه مودي مشمول نظام ماليات ارزش افزوده باشد فروش به دست آمده، ماخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

 اگر فعاليت مودي خريد و فروش ارز باشد: در صورتي كه امكان تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي براساس اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده وجود داشته باشد، براساس اسناد و مدارك واصله يا به دست آمده از جمله تراكنش هاي بانكي مودي نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام شود. در غير اين صورت و در صورتي كه تاريخ دقيق فروش ارز مشخص نباشد، توصيه مي شود با رعايت مقررات قسمت اخير تبصره (2) ماده (97) قانون ماليات هاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 31/ 04/ 1394 براي تعيين ميزان فروش ارز حاصله، ميانگين نرخ فروش آزاد سه ماهه بعد از تاريخ خريد ارز ملاك عمل قرار گرفته و تفاوت حاصله با ارز خريداري شده به عنوان درآمد مشمول ماليات محاسبه شود. بديهي است تعيين ماخذ ماليات بر ارزش افزوده اين گونه پرونده ها طبق دستورالعمل شماره 526/ 93/ 200 مورخ 05/ 7/ 1393 موضوع رسيدگي به ماليات بر ارزش افزوده صرافي ها خواهد بود. چنانچه ارز خريداري شده مرتبط با فعاليت شغلي مودي نباشد و قبلا به نحوي در رسيدگي اداره امور مالياتي ذي ربط منظور نشده باشد، در صورتي كه اسناد و مدارك ارائه شده كافي براي رسيدگي است، تعيين درآمد مشمول ماليات متعلق براساس مستندات خواهد بود و در غير اين صورت با استناد به قسمت اخير تبصره (2) ماده (97) قانون ماليات هاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 31/ 04/ 1394، اگر تفاوت ارزش ريالي فروش از خريد ارز معلوم نباشد، توصيه مي شود ميانگين نرخ فروش آزاد سه ماهه از تاريخ خريد ارز ملاك عمل قرار گيرد و در جهت مطالبه ماليات بر ارزش افزوده مطابق بند 2-2 فوق عمل مي شود. ب- در مواردي كه مودي فاقد پرونده مالياتي باشد: كارگروه رسيدگي منتخب مكلف است اسناد و مدارك تسليمي توسط مودي و يا به دست آمده از جمله تراكنش هاي بانكي و همچنين استفاده از اطلاعات سامانه 120 را اخذ و براساس اطلاعات مزبور ضمن مشخص كردن نوع فعاليت شغلي مودي، حسب مورد براساس يكي از روش هاي بند (الف) اقدام كنند. ج- اگر فعاليت ارزي مودي براي شخص ديگري باشد (مباشر): چنانچه به موجب اسناد و مدارك مثبته و نيز اقرار شخص ثالث احراز شود كه فعاليت ارزي مودي براي شخص ديگري است، ضمن لحاظ كردن سهم حق الزحمه مودي در پرونده مربوط، اطلاعات ارزي مذكور در پرونده شخص واقعي الصاق و توسط گروه رسيدگي مطابق بندهاي (الف) و (ب) فوق مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

د- ساير موارد: چنانچه تمام يا بخشي از تراكنش ها ارتباطي با فعاليت ارزي نداشته باشد مطابق دستورالعمل هاي رسيدگي به تراكنش هاي مشكوك بانكي صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور نسبت به موضوع اقدام شود. چنانچه مودي اسناد و مدارك مثبته اي ارائه كند كه ارز خريداري شده، فروش نرفته و يا مصرف نشده و جزو موجودي هاي وي است، در صورت احراز مراتب توسط كارگروه رسيدگي منتخب در اين گونه موارد بايد نسبت به شناسايي درآمد حاصل از تسعير ارز (مابه التفاوت قيمت خريد ارز و قيمت ارز در پايان سال) عملكرد سال مورد رسيدگي اقدام و درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلق را با رعايت مقررات تعيين كنند.  شايان ذكر است به منظور هماهنگي و وحدت رويه در روش هاي رسيدگي، دفتر فني و حسابرسي مالياتي معاونت ماليات هاي مستقيم و دفتر رسيدگي و استرداد معاونت ماليات بر ارزش افزوده حسب مورد موظف به ارائه راهنمايي ها و ارشادات لازم به ادارات كل امور مالياتي هستند.

شيوه اخذ ماليات خريداران ارز


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4608 به تاريخ 25/2/98، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 37 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تحقيقات آفات گياهي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 901)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است